Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAR KOMİSYONU RAPORU (07.05.2014). İMAR KOMİSYONU RAPORU (07.05.2014) Belediye meclisimizin muhtelif oturumlarında gündeme alınarak komisyonumuza havale.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAR KOMİSYONU RAPORU (07.05.2014). İMAR KOMİSYONU RAPORU (07.05.2014) Belediye meclisimizin muhtelif oturumlarında gündeme alınarak komisyonumuza havale."— Sunum transkripti:

1 İMAR KOMİSYONU RAPORU (07.05.2014)

2 İMAR KOMİSYONU RAPORU (07.05.2014) Belediye meclisimizin muhtelif oturumlarında gündeme alınarak komisyonumuza havale edilen imar planında değişiklik yapılması ile ilgili talepler, Belediye Meclisimizin muhtelif oturumlarında gündeme alınarak komisyonumuza havale edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler, yerinde yapılan incelemeler ışığında değerlendirilmiş olup, aşağıdaki rapor tanzim edilmiştir. Belediye Meclisimizin onayına arz olunur. 1.İlimiz Merkez ilçe 100. Yıl mahallesi 817 ada 1 parsel malikinin imar planına göre park alanında kalan hissesinin kamulaştırılması talebi incelendiğinde; parselin kamulaştırmasının yeni hazırlanacak imar programında dikkate alınarak yapılması uygun bulunmuştur. 2.İlimiz Merkez ilçe Yeni Mahalle 671 ada 17 parsel malikinin mevcut evinin bulunduğu yerin önünden geçen yaya nitelikli imar yolunun kamulaştırılması talebi incelendiğinde; yolun yeni yapılacak programda dikkate alınarak kamulaştırılması uygun bulunmuştur. 3.İlimiz Merkez ilçe Kurtuluş Mahallesi 123 ada 36 parselin bulunduğu alanın park yapılmak üzere kamulaştırılması talebini içeren Fen İşleri Müdürlüğünün 24.01.2014 tarih ve 120 sayılı yazısı incelendiğinde; 123 ada 36 parselin bulunduğu park alanının tamamının imar programının 2014 dilimine alınarak istimlak edilmesi uygun bulunmuştur. 4.İlimiz merkez ilçe Kapullu Mahallesi Küpler mevkii 146 ada 8 parsel malikinin parselinden geçen yolun istimlak edilmesi talebi incelendiğinde; parselden yola giden kısımların fazla olmadığı ve bölgenin planlı alanımızın kuzey ucunda yer alması sebebiyle kısa vadede yerleşime açılacak bölgelerden olmadığı, 18.madde uygulanmadan ruhsat verilmesi de mümkün olmadığından, yapılacak 3194/18. Madde uygulaması neticesinde de mağduriyet kalmayacağı görüldüğünden istimlak yapılması uygun bulunmamıştır. 5. İlimiz Merkez İlçe Yeşil Mahalle 1169 ada 140 parsel malikinin imar hattının kadastro hattına göre düzenlenmesi talebi incelendiğinde; İmar planında ticaret alanında Araç çayı kenarında kalan parselin güneydoğu cephesinden geçen 7 m lik yaya yolu ile parsel arasında 06.02.2013 Tastik tarihli revizyon imar planı sırasında dereden ihdas olacak şekilde imar hattında değişiklik oluştuğu, talebin mülkiyet hattı ile imar hattının çakıştırılması şeklinde olup, fonksiyon, yapı nizamı, yoğunluk ve trafik ağında herhangi bir değişiklik içermediği görüldüğünden imar hattının parsel hattından geçecek şekilde kaydırılması uygun bulunmuştur. 6.İlimiz Merkez ilçe Yeşil Mahalle 439 ada 5 ve 13 parsellerden geçen 6 m genişliğindeki yaya yolunun iptali talebi incelendiğinde; talebe konu yaya nitelikli yoldan cephe alan herhangi bir parsel bulunmamakla beraber, parsellerin yer aldığı adanın kuzey ve güneyinde yer alan adalarda aynı istikamette farklı genişliklerde yaya yolları planlandığı, bu sebeple de talebe konu yolun iptali halinde yaya erişimi konusunda sorun yaşanacağı görüldüğünden yol iptal talebi uygun bulunmamıştır.

3 7.İlimiz merkez Kılavuzlar 2467 parselin, inşaat için uygun parsel formu elde edilmek üzere, yapılaşma koşulu aynı kalmak kaydıyla doğu cephesindeki yolun adaya katılması, batı cephesinden aynı miktarda yeşil alan terki ile ilgili talep incelendiğinde; iptali istenen yol sebebiyle ada boyunun fazla uzayacağı ve erişim problemi yaşanacağı görüldüğünden talep uygun bulunmamıştır. 8.İlimiz merkez Fatih mahallesi 127 ada 61 parselden geçen 7 m lik yolun kimseye yararı olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi konulu muhtarlık talebi incelendiğinde; bahse konu yolun, aynı adadaki 63 parsele cephe sağladığı, iptali halinde 63 parselin cephesiz kalacağı gibi, ada boyları göz önüne alındığında erişim problemi oluşacağı da görüldüğünden yol iptal talebi uygun bulunmamıştır. 9.limiz merkez 100.Yıl mahallesi 21 N III paftada Kastamonu yolu üzerinde kalan Pazar yeri alanında alışveriş merkezi yapılmak istenmesi üzerine Fen İşleri Müdürlüğünün 01.12.2013 tarih ve 1253 sayılı yazısı ve ekleri incelendiğinde; ortada yer alan cami alanının doğusu Pazar yeri ve çarşı batısı Pazar yeri olan alanın tamamının Pazar yeri ve çarşı olarak değiştirilmek istendiği anlaşılmıştır. 1980 tastikli planlarda halen cami bulunan alanın meydan ve 2 katlı çarşı olarak planlandığı ancak uygulamanın farklı gelişmesi neticesinde çarşı alanına cami inşa edildiği, bu sebeple de Pazar esnafı ve yakın civarın ticaret ihtiyacının göz ardı edilmiş olduğu gözlenmiştir. Fen İşleri Müdürlüğünce talep edilen durumda alanın kuzeyinde yer alan 17 m genişliğindeki yola bitişik olarak 2 katlı çarşı ve Pazar alanı yapılmak istendiği anlaşılmış olup, yola bitişik yapı yapılmasının doğru olmayacağı bu sebeple de imar hattından en az 3 m çekilmek suretiyle açık otopark alanları da düzenlenecek şekilde avan projesine göre uygulama yapılacak Pazar ve ticaret alanı olarak 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların düzenlenmesi şekliyle plan değişikliği yapılması uygun bulunmuştur. 10.İlimiz merkez Kayabaşı mahallesi 142 ada 53 parsel malikinin arsasından imar yoluna giden kısımların yolda kaydırma yapılmak suretiyle azaltılması hakkındaki talebi incelendiğinde; parsele cephe veren yolun dar bir yaya yolu olduğu, kadastral durumun doğrusal bir hatta göre kaydırılarak yol düzenlenmesine uygun olmadığı görüldüğünden talep uygun bulunmamıştır 11.İlimiz merkez Kılavuzlar 101 ada 6 parsel malikinin, inşaat için uygun parsel formu elde edilmek üzere, yapılaşma koşulu aynı kalmak kaydıyla park alanı ve konut alanı arasında sınırın düzeltilmesi talebi incelendiğinde; şekil olarak düzgün yapılaşmaya çok uygun olmayan parsele bina yerleştirme konusunda sıkıntı yaşandığı, eğimli alandan kaçılarak kuzeybatı cephesindeki parktan bir kısım alanın konut, batı cephesindeki bir kısım konut alanının da park alanı olarak teklif edildiği görülmüştür. 2851 m² alana sahip parselin, alanı ve yapılaşma koşulu değişmemek kaydıyla fiziki olarak düzenlenmesi, plana ilave nüfus veya yapı yoğunluğu getirmeyeceği ve fonksiyon değişikliği manası taşımayacağı görüldüğünden park alanına terk edilecek miktar ekli krokide görüldüğü şekliyle düzenlenmek koşuluyla plan değişikliği yapılması uygun bulunmuştur. Komisyonumuz gündeminde bulunan araştırma ve incelemeleri devam eden diğer taleplerin tekrar komisyonumuza havalesi arz olunur.

4 Madde _ 1

5 Madde _2

6 Madde _3

7 Madde _4

8 Madde _ 3 Madde _5

9 Madde _5 Tadilat

10 Madde _6

11 Madde _7

12 Madde _8

13 Madde _9

14 1/5000

15 Madde_9 Tadilat

16 Madde_9 1/5000 Tadilat

17 Madde_13Madde_10

18 Madde_13Madde_11

19 Madde_13Madde_11Tadilat


"İMAR KOMİSYONU RAPORU (07.05.2014). İMAR KOMİSYONU RAPORU (07.05.2014) Belediye meclisimizin muhtelif oturumlarında gündeme alınarak komisyonumuza havale." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları