Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu

2 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu “ÜNİVERSİTE” KAVRAMI

3 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Bağdat Nizamiye Medresesi / IRAK ( 1065) Bologna Üniversitesi / İTALYA ( 1088) Oxford Üniversitesi / İNGİLTERE ( 1204) İstanbul Üniversitesi / TÜRKİYE ( 1453) Harvard Üniversitesi / ABD ( 1637) İTÜ / TÜRKİYE ( 1773) John Hopkins Üniversitesi / ABD ( 1876) Humboldt Üniversitesi /ALMANYA ( 1809)

4 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Değişim her zaman Batı’dan gelmez. Mesela; SİNÜS 5 yy’da → ARYABHASA (Hintli Matematik Bilgini) ÇİN ARAP AVRUPA

5 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu MATEMATİK M.Ö. 4 yy – M.S. 2 yy ………..MISIR M.S. 2 yy - M.S. 6 yy …….......HİNT M.S. 6 yy – M.S. 14 yy ……….ARAP M.S. 14 yy – M.S. 18 yy ……...AVRUPA M.S. 18 yy – M.S. 20 yy ……...AMERİKA M.Ö. 21 yy – M.S. 22 yy ……... YALOVA

6 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu M.S. 1000’de ÇİN M.S. 2000’de AMERİKA Bilgi Toplumu

7 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Sanayi toplumunun tarihe gömüldüğü 21. yüzyılı karakterize eden temel kavramlardan biri “KÜRESELLEŞME”, diğeri de “BİLGİ”dir. Bilgi, gelişmiş modern toplumların en büyük sermayesidir.

8 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu BİLGİ, yalnızca bir bilim; ya da teknoloji alanının gereksinimlerini karşılamaktan daha ileride, küresel dünyanın da belirleyici gücü haline gelmiştir. Gelişmiş ülkeler, bilgi ve teknolojik zenginlikleri ile gelişmekte olan ülkelerin üzerinde ekonomik, kültürel ve politik bir egemenlik kurmuşlardır.

9 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Uluslar arası ilişkilerin son derece canlı ve karmaşık bir nitelik kazandığı günümüzde hiçbir toplum bilgi üretme ve bilgiyi en yararlı şekilde kullanma süreçlerinin dışında kalarak varlığını sürdüremez.

10 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Zihinleri aydınlatma yeri olan üniversiteler, toplumsal yapılanmanın merkezinde en gözde kurumlarından biridir. İnsandaki beynin işlevi neyse toplum nezdinde de üniversitenin fonksiyonu odur.

11 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Günümüzde üniversiteler toplumsal yapılanmanın merkezinde, hayatın her alanında toplumla, ekonomiyle, politikayla, kültür ve sanatla sadece ulusal düzeyde değil, küresel düzeyde de sıkı bağlarla bağlanmak zorundadır.

12 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Üniversite bir şehrin, yörenin veya bölgenin kalkınması açısından da son derece etkili bir yatırım ve hizmet konumundadır. Temel işlevleri eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim içinde olan, bilginin üretildiği, insanlık yararına kullanıldığı ve yayıldığı öncü kurumlar olan üniversite; Yalovalılar’ın katkıları ile ilimize yatırım ve hizmet konularında katkıları sayılamayacak kadar çoktur ve çarpan etkileriyle çoğalır.

13 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Ülkemiz teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke konumuna geçerek hammadde kaynaklarımızı kullanarak, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyerek katma değeri yüksek üretim yapan ülke konumuna gelecektir.

14 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Kazandığı ö ğrenme becerisi ile kendini yenileyebilen, Analitik düşünen, problemleri saptayabilen, Bilgiye erişebilen, Neyi / nerede / nasıl bulabileceğini, nasıl kullanabileceğini bilen, Alternatifleri değerlendirebilen, Arasından en uygunu seçebilen, Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, Sorumluluk alabilen, Çok disiplinli ekip çalışmasına yatkın, Bireysel başarı yanı sıra takım başarısını hedefleyen Bunun için; teknik insan kaynağına ihtiyaç vardır.

15 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Yerelden kaynaklanan bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde ve bu amaca ulaşmak için yerel kapasitenin geliştirilmesinde, üniversitelerin kilit görevleri vardır. Bu açıdan bakıldığında, yerel kapasitenin arttırılması görevinde odalar, sürecin getireceği zorluklara intibak için, üniversiteye yardımcı olacak, sağlıklı bilgi sağlayacak ve perspektif kazandıracak, hangi nitelikte kişilere ihtiyaç duyacakları konusunda üniversiteyi bilgilendirecektir.

16 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Bu müşterek çalışma Yalovamız’a ekonomik ve kültürel hayat; bir dinanizim kazandırarak şehrimizin çehresini değiştirecektir. Üniversite ile halkımız arasında kurulacak güçlü ve sıcak ilişkiler, üniversitemizin gücüne güç katacaktır.

17 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu ÜNİVERSİTENİN GÖREVLERİ Bilim TeknolojiÜRETMEK 1. Toplum Problemlerini Çözmek 2. İnsan Yetiştirmek a)Öğrenci b)Yetişkin 3.

18 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Ticaret Yakıtı - REKABET Teknolojik Yenilik Bilgi Beceri Medeniyet Yakıtı - EĞİTİM Ekonomik Siyasi Sosyal Kültürel

19 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Öğrencilerin bilgi ve beceri Problem çözme kabiliyeti Proje tabanlı öğrenme Ekip çalışması Bağımsız ödev çalışma Öğrenci Merkezli Eğitim

20 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Hür düşünebilen Yetenekli Üretken Değerlere sahip Öğrenci Merkezli Eğitim

21 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Mezunların Bilgi ve Becerilerinin İstihdama Uygunluğu 1.Yabancı Dil 2.İşverenin İstediği Beceri 3.Mezuniyet Sonrası Eğitim 4.Yaşam Boyu Eğitim a) Yetişkin Eğitimi b) Topluma Yönelik Program

22 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu 1)Öğretim üyelerinin motivasyonu 2)İşverenin Know-How ile çalışması 3)Disiplinlerarası çalışma 4)Devletin DesteğiARAŞTIRMA

23 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ Teknoloji TransferiSanayileşmiş Ülkeler Tabii Kaynaklar Bilgi + Teknoloji Toplum Refahı Bağımlılık ( Kömür ve Demir )

24 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu SANAYİCİNİN SANAYİCİNİN - Deneyim + Finans HÜKÜMETİN HÜKÜMETİN - Organizasyon + Destek ÜNİVERSİTELERİN - Bilgi Potansiyeli + Yetişmiş İnsan Gücü

25 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu 1 - ÇEVRE a) Ülke İçi i. Hükümet Politikası ii. Mevzuat iii. Kültürel Ortam b) Ülke Dışı i. Dünya Konjonktürü ii. Dost ve Rakiplerin Durumu

26 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu 2 - GİRDİLER a) Araştırıcı b) Para c) Alt Yapı d) Bilgi

27 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu 3 - ÇIKTILAR a) Yeni Malzeme b) Yeni Yöntem c) Endüstriyel Hizmet d) Eğitim

28 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu A MÜHEND İ SL İ K FAKÜLTES İ BÖLÜMLER İ 1.Polimer Mühendisli ğ i 2.Mekatronik Mühendisli ğ i 3.Genetik Mühendisli ğ i 4.Nanoteknoloji Mühendisli ğ i 5.MEMS Mühendisli ğ i 6. İ n ş aat Yönetimi Mühendisli ğ i 7.Proses Mühendisli ğ i 8.Enerji Mühendisli ğ i 9.Sistem Mühendisli ğ i 10.Biyomedikal Mühendisli ğ i 11.Ka ğ ıt Mühendisli ğ i

29 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu B M.Y.O. (7 + 1) 1.Sa ğ lık Turizmi M.Y.O. 2.Uluslararası Ticaret ve Lojistik M.Y.O. 3.Gemi ve Liman Yönetimi M.Y.O. 4.Sivil Havacılık M.Y.O. 5.Deniz Ürünleri Yeti ş tirme M.Y.O. 6. İ leti ş im Teknolojileri M.Y.O. 7.Kompüter Yönetimi M.Y.O. 8.Evlatlık

30 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu C ARA Ş TIRMA ve GEL İŞ T İ RME MERKEZLER İ 1.TAGEM 2.Anayasa ve İ nsan Hakları Ara ş tırma Merkezi 3.Balkan Kültürleri Ara ş tırma Merkezi 4.Kafkas Kültürü Ara ş tırma Merkezi 5.Yayın Takip Merkezi 6.Merkezi Kütüphane 7.Kültür Merkezi 8.Üniversite/Sanayi İş birli ğ i Mükemmeliyet Merkezi 9.Uzaktan E ğ itim Merkezi 10.Gen Teknolojileri Ara ş tırma Merkezi

31 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu D FEN B İ L İ MLER İ ENST İ TÜSÜ 1.Deprem ve Afet Yönetimi 2.Temiz Enerji 3. İ leri Teknoloji Tekstilleri 4. İ leri Teknoloji Malzemeleri 5.Enerji Yönetimi 6.Bili ş im Yönetimi 7.Denizcilik E ğ iticisi

32 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu E SOSYAL B İ L İ MLER ENST İ TÜSÜ 1.Sivil Toplumlar Yöneticisi 2.Mahalli İ dareler Yöneticisi 3.Medya Yönetimi 4.Küreselle ş menin Yerel Ekonomi Üzerine Etkileri

33 Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu


"Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU 11 Ekim 2008 Yalova Üniversitesi Tanıtım Sunumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları