Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (GÜNCELLENME TARİHİ 17 KASIM 2014)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (GÜNCELLENME TARİHİ 17 KASIM 2014)"— Sunum transkripti:

1 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (GÜNCELLENME TARİHİ 17 KASIM 2014)
KARAYAZI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Fatih KARAKOÇ (İlçe MEM Şube Müdürü) (GÜNCELLENME TARİHİ 17 KASIM 2014)

2

3 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

4 SINAVIN UYGULANACAĞI DERSLER
eğitim - öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

5 DERSLERE GÖRE SINAVLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Sınavlarda A, B, C ve D diye dört kitapçık türü bulunacak. Ortak sınavlarda öğrencilerden ücret alınmayacak.

6 TEOG SINAVLARININ TARİHLERİ
1.DÖNEM: Kasım 2014 2.DÖNEM: Nisan 2015 Tarihlerinde günde 3 sınav olmak üzere 2 günde ortak sınavlar yapılacaktır.

7 SINAVLARIN GÜNLERİ VE SAATLERİ
1.DÖNEM SINAV GÜNÜ SAATİ DERS SINAV SÜRESİ 26 KASIM ÇARŞAMBA 09.00 TÜRKÇE 40 DAKİKA 10.10 MATEMATİK 11.20 DİN KÜLTÜRÜ 27 KASIM PERŞEMBE FEN VE TEKNOLOJİ İNKILAP TARİHİ YABANCI DİL

8 SINAVLARIN GÜNLERİ VE SAATLERİ
2.DÖNEM SINAV GÜNÜ SAATİ DERS SINAV SÜRESİ 29 NİSAN ÇARŞAMBA 09.00 TÜRKÇE 40 DAKİKA 10.10 MATEMATİK 11.20 DİN KÜLTÜRÜ 30 NİSAN PERŞEMBE FEN VE TEKNOLOJİ İNKILAP TARİHİ YABANCI DİL

9 Yedek Salonda hangi öğrenciler sınava alınabilir.?
Sınav yapılacak yerleşim yerinde meydana gelen doğal afet(deprem, sel,yangın…) ve okulun resmi makamlar tarafından onaylı inşaat, tadilat gibi durumlarda okulun başka bir okula taşınması gibi durumlarda, bahsi geçen okulun öğrencileri taşındığı okulda yedek salonda sınava girer. Yedek salonda bunun haricinde hiçbir öğrenci sınava alınmayacak. Yedek salon sınav poşeti gereksiz açılması durumunda bakanlık soruşturma açacaktır. Yedek salonda öğrenci bilgileri cevap kağıdına elle doldurtulacaktır. Bu işlemlerden öncelikle bina sınav komisyon başkanı sorumludur. Karayazı ilçesinde yedek salona öğrenci alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Ancak sınav gününe kadar gelişen durumlarda yukarıdaki hususlara göre işlem yapılacaktır.

10 MAZARET SINAVI UYARISI!
Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı 1.dönem Aralık tarihlerinde yapılacaktır. Mazeret sınavı 2.dönem Mayıs tarihlerinde yapılacaktır.

11 Okul Müdürü (Bina Komisyon Başkanı) son otorumdan sonra;
Mazeretli olsun ya da olmasın sınava girmeyen öğrencileri ve yedek salonda sınava giren öğrencileri, okul müdürlüğü aynı günün son oturumundan sonra, e-okul’ un ilgili bölümüne işleyecektir. Bu işlem hem çarşamba öğleden sonra, hem de perşembe öğleden sonra yerine getirilecektir. Bu işlem çok önemlidir. İhmal durumunda bakanlık soruşturma başlatacaktır. Sorumluluk okul müdürlüğündedir.

12 Mazereti okul müdürlüğünce geçerli sayılan öğrenciler için yapılacak işlem.
Sınava girmeyen öğrencinin velisi, çocuğunun neden sınava girmediğini 5 gün içinde okul idaresine ıspatlayıcı belgesiyle sunar. Okul müdürlüğü mazereti okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 23.maddesi kapsamında değerlendirir. Mazereti kabul edilirse e-okulda o öğrencinin mazeret sınavına girmesi için ilgili bölümüne aynı süre içinde işlenir. Bu işlemler çok önemlidir. İhmal durumunda bakanlık soruşturma başlatacaktır. Sorumluluk okul müdürlüğündedir.

13 okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 23.maddesi
Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar MADDE 23 – (1) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezî sistem ortak sınavına girmeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün okul müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir. (2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. (3) Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır. (4) Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından yapılan sınavlar ile merkezî sistemle yapılan ortak sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.

14 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında açıklanacak. 2.Dönem sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak.

15 Sınavdan Önce Yapılacaklar
Bina sınav komisyonu, sınavdan 2 gün önce sınav aday yoklama listelerini okulun panosunda yazılı olarak duyuracaktır. Bina sınav komisyonu Sınavdan 1 gün önce, okulun uygun olan dersliklerini, sınav salonu için hazır hale getireceklerdir. Sınav salonunda öğretmen masası pencere tarafında olacak, Öğretmen masasının önündeki ilk sıraya 1 sayısı verilecek ve devamı S kuralına göre devam edecektir. Okul Bina Komisyonu ilk oturumdan en az 1-2 saat önce “Bölge Sınav Komisyonunun” dağıtıcı kuryesinden imzalı tutanakla sınav kutusunu teslim alacaktır. Sınav kutusunu okul bina sınav komisyonu, görevliler ve kolluk güçleri huzurunda açacaktır.Her sınav oturumu için 1 poşet çıkacak. Bina sınav komisyonu ancak sırası gelen dersin poşeti salon başkanlarına teslim edecektir. Gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra kura ile salon başkanı ve gözetmen seçimi yapılır. Sınavdan yaklaşık 30 dakika önce salon başkanlarına sınav poşeti imza karşılığında teslim edilir.

16 Okul Bina Sınav Komisyonu sınav uygulamasının, poşetlerin, kutuların güvenliğine il temsilcisi ile koordineli biçimde özen göstereceklerdir. Sınavın güvenliğini tehlikeye düşürecek, sabotajlara karşı önlemler alınacaktır. Öğrenci velileri ve görevliler haricinde siviller okul bahçesine dahi alınmayacaktır. Dersi olan ancak sınav görevi verilmeyen öğretmenlerde okulda olacaktır. Geçerli mazereti olup sınav günü okula gelemeyen görev alan öğretmenlerin yerine görev alabileceklerdir. Okul bina komisyon başkanlığı ders sınav oturumunda mümkün olduğunca o dersin branş öğretmenini görevlendirmeyecektir. Aynı bahçeyi kullanan ilkokullar sınav günleri tatil edilecektir.

17 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAV UYGULAMASI
Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacak. İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak. Salon görevlileri 4 adet olan soru kitapçıklarını ard arda ve yan yana gelmemesine özen göstereceklerdir. Salon görevlileri, Sınav başlamadan sınav poşetinden çıkan sınıf oturma düzenini dolduracaklardır. Sınav oturumundan çıkarken öğrencinin salon aday yoklama listesini imzalamaları sağlanacaktır. Salon görevlileri, Sınav cevap anahtarlarını sıralı biçimde, sınıf oturma planı, yoklama imza listesi ve açıklamalarda başkaca evrak isteniyorsa onları da sınav geri dönüşüm poşetine koyacaklardır.Bina sınav komisyonuna imza karşılığı teslim edeceklerdir. Bina sınav komisyonu gün içinde bütün sınav oturumları bittikten sonra geri dönüşüm poşetlerini kutuya koyduktan sonra emniyet şeridiyle kilitleyecek, bölge sınav yürütme komisyonu kuryesine tutanakla teslim edeceklerdir.

18 TEOG’DA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU SORULACAK VE SÜRELER NE KADAR OLACAK?
8. SINIF KONULARINDAN; Türkçe (20 soru: 40 Dakika) Matematik (20 soru: 40 Dakika) Fen ve Teknoloji (20 soru: 40 Dakika) T.C. İnkılap Tarihi (20 soru: 40 Dakika) Yabancı Dil (20 soru: 40 Dakika) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (20 Soru: 40 Dakika)

19 ORTAK SINAV HANGİ KONULARI KAPSAYACAK?
Merkezi sınavlarda kapsam birlikteliğinin sağlanması amacıyla, öğretmenlerin yıllık ders planı uygulamalarında, hazırlanan ders çizelgelerini dikkate almaları istendi. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

20 ORTAK SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?
Ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında öğrenciler kendi okullarında gireceklerdir. Hastanede ve evde eğitim gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır.

21 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ
Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler, sınav uygulaması hakkında düzenlenmiş sınav kılavuzunda belirtildiği üzere ortak sınavlara dahil edilmeyecek.

22 MİSAFİR ÖĞRENCİLER Başta Suriye’den gelen öğrenciler olmak üzere misafir durumdaki öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş ise sınava girecekler, ancak geçici vatandaşlık verilmiş olan misafir öğrenciler sınava alınmayacak.

23 Fatih KARAKOÇ (İlçe MEM Şube Müdürü)


"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (GÜNCELLENME TARİHİ 17 KASIM 2014)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları