Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

21. Yüzyılda Eğitimi Şekillendiren Eğilimler ve Mesleki Eğitim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "21. Yüzyılda Eğitimi Şekillendiren Eğilimler ve Mesleki Eğitim"— Sunum transkripti:

1 21. Yüzyılda Eğitimi Şekillendiren Eğilimler ve Mesleki Eğitim
Prof. Dr. İbrahim Özdemir MEB Dış İlişkiler Genel Müdürü 29 Haziran 2009, DENİZLİ

2 21. Yüzyılda Eğitimi Şekillendiren Eğilimler
OECD: EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI Trends Shaping Education 2008 Edition

3 OECD: EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI
14 Aralık 1960: Paris Sözleşmesi Türkiye 1961 yılında üye olmuştur. OECD, üye ülkelerde birlik, dayanışma ve işbirliğini sağlayan; ülkelerin ekonomik ve siyasal konularda görüşlerini belirleyip uyumlaştırmaya aracılık eden bir düşünce ve politika üretme (Thank-tank) kuruluşudur.

4 OECD ÜLKELERİ

5 OECD’nin üç temel amacı
Üye ülkelerde kendi kendine yeterli en yüksek ekonomik gelişme ve istihdamı sağlamak, bu esnada mali istikrarı korumak, Üye olan ve olmayan ülkelerde ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak, Dünya ticaretinin uluslararası taahhütler çerçevesinde ve ayırım yapılmaksızın gelişmesine yardımcı olmaktır.

6 DEĞİŞİM

7 Gelecek Bilimci Anni Macbeth: Değişimin Hızını Tasavvur Etmek!
Her 15 saniyede yeni bir WEB sitesi hizmete giriyor Her 15 dakikada yeni bir teknoloji ürünü icat ediliyor Her 15 günde yepyeni bir ürün veya hizmet insanlara sunuluyor. Ekmek alırken yaklaşık 100 çeşit arsından seçiyoruz. Peynir alırken (AB ülkelerinde) yine yüzlerce çeşit arsından seçiyoruz. Hepimizin en azından 2-3 telefon numarası var Telefonlarımızla her şey ve her yer bize sadece 3 saniye uzaklıkta.

8 Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?
2050’de yeryüzünün neye benzeyeceği bugünden kararlaştırılıyor. 2100’de ne olacağı bugünden hazırlanıyor. Çocuklarımız ve torunlarımız yaşanabilir bir dünyada mı oturacaklar, yoksa bizi nefretle anarak bir cehennemin içinden mi geçecekler? Bunları bizim davranış tarzımız belirleyecek. Onlara yaşanabilir bir dünya bırakmak için geleceği düşünme zahmetine girmemiz ve geleceğin nereden geldiğini, onu nasıl şekillendirebileceğimizi anlamamız gerekiyor. J. Attali

9 Küresel değişimin yönü
Dünya ekonomisine bugün AB %34, ABD %28 Japonya %12 oranlarında ulusal gelir toplamı ile hakim durumdalar. Çin ve Hindistan’ın payları ise %4 ve %2. Bugünden gözlemlenen eğilimlere göre: Çin’in payı yirmi yıl içinde %15’e, sonra 2050 yılında %28’e çıkacak. Hindistan’ın payı da aynı dönemde %17’ye erişecek. Bu arada, ABD %26, AB %17 ve Japonya %4’e düşmüş olacaklar.

10 Jacques ATTALI: YIL 2050-GELECEK BUGÜNDÜR
Yazar gelecek elli yılın inanılmaz öyküsünü, tarihe ve bilime dair tüm bildiklerimizden yola çıkarak düşleyebileceğimiz biçimiyle anlatıyor. Uluslar arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceği, Demografik sarsıntıların, halk hareketlerinin, emeğin geçireceği büyük dönüşümleri, Piyasanın yeni biçimlerini, Terörizmin, şiddetin, iklimsel değişikliklerin etkilerini, Dinin gittikçe artan etkisinin gündelik yaşamımızı nasıl sarsacağını ortaya koyuyor.

11 ATTALI: GELECEĞİN KISA TARİHİ
Türkiye’nin mutlaka Avrupa’ya dahil olması lazım. Türkiye, Avrupa için çok önemli bir koz. “Türkiye çok parlak bir gelecek ve yüksek düzeyde umut vaat eden bir ülke. Avrupa’nın büyümesi, sınırlarının daha istikrarlı olması ve Orta Doğu’ya ulaşabilmesi Türkiye’nin üyeliğine bağlı İnsan hakları ve demokrasi uygulamalarıyla ilgili hala kaydedilmesi gereken belli aşamalar var ama Türkiye’nin ekonomik gelişmesi de kesintisiz sürüyor.

12 KÜRESEL EĞİLİMLER: 2025’te TÜRKİYE
ABD’nin üç istihbarat kuruluşunu bünyesinde toplayan Ulusal İstihbarat Konseyi'nin “Küresel Eğilimler 2025” raporuna göre: ABD dünyanın en güçlü ülkesi olmaya devam edecek ancak nüfuzu genel anlamda eriyecek, tek güç olma niteliğini yitirecek. Dünya çok kutuplu olacak, Çin, Hindistan ve İran gibi güçler etkinleşecek. Ortadoğu'da batı anlayışındaki Laiklik gerileyecek, İslamcı hükümetler güçlenecek. Avrupa askeri bir güç olamayacak, ulusal çıkarlar ön plana geçecek.

13 KÜRESEL EĞİLİMLER: 2025’te TÜRKİYE
Küresel ısınma ve doğal kaynakların tükenmesi nedeniyle dünyanın bir çok yerinde savaşlar çıkabilecek. Türkiye'de İslamileşme artacak bununla birlikte ekonomik büyüme ve modernizasyona daha çok önem verilecek, milliyetçilik artacak. Türkiye ekonomik büyümesi, canlı orta sınıfı ve sosyo-ekonomik konumuyla Ortadoğu'da ve uluslar arası alanda daha büyük rol oynayabilecek. Gelecek 15 yılda Türkiye'nin gidebileceği en muhtemel yol, İslami ve milliyetçi unsurların bir bileşimi olacak. Türkiye, genç nüfusunu eğitebilir ve işgücüne katabilirse 2025'in yükselen kaplanları arasına girebilecek.

14 Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı
2007 itibari ile nüfusumuz: 70,586,256 kişidir. 0-14: % : % : %6 Görüldüğü gibi ülkemizde genç nüfus oranı fazladır. Türkiye, genç nüfusunu eğitebilir ve işgücüne katabilirse 2025'in yükselen kaplanları arasına girebilecek.

15 Napolyon ve Robert Fulton

16 Su ve Gemi

17 21. Yüzyılda Eğitimi Şekillendiren Eğilimler
1.Yaşlanan Toplumlar 2.Küresel Riskler 3.Yeni Bir Ekonomik Görünüme Doğru 4. İş ve Çalışma Dünyasındaki Değişim 5. Öğrenen Toplum 6. Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BIT) Gelecek Kuşak 7. Yurttaşlık Ve Devlet 8. Sosyal Bağlantılar ve Değerler 9. Sürdürülebilir Refah

18 1. YAŞLANAN TOPLUMLAR EĞİLİM Uzayan İnsan ömrü Azalan çocuk sayısı
Değişen nüfus yapısı EĞİTİM ÜZERİNE YANSIMALARI Boşalan ya da kapanan okullar Öğrenci başına daha fazla yatırım ve ilgi Aile yapısındaki değişim: Yaşlı ebeveyn, tek çocuk

19 Almanya’da Geçerli Meslek!

20 2. KÜRESEL RİSKLER Dünyamız gittikçe kalabalıklaşacak ve daralacak
EĞİLİM Dünyamız gittikçe kalabalıklaşacak ve daralacak Zenginlerle fakirler arasındaki uçurum derinleşecek Daha fazla göç ve daha fazla kültürel ve dini çeşitlilik oluşacak Küresel iklim değişiklikleri meydana gelecek EĞİTİM ÜZERİNE YANSIMALARI Kentlerde aşırı yoğunlaşma Köy, mezra ve kırsalda nüfus azalması Küresel sorunları fark etme Göçmenlerin eğitimi

21 3. YENİ BİR EKONOMİK GÖRÜNÜME DOĞRU
EĞİLİM Küreselleşme yaygınlaşacak Yabancı Yatırımlar artacak Rekabet hızlanacak Hizmet ve bilgi ekonomisi yükselecek EĞİTİM ÜZERİNE YANSIMALARI Sürekli yenilik üretme Yeni beceriler ve uzmanlıklar Araştırma ve geliştirme

22 Hayat Boyu Öğrenmenin Etkileri

23 Sanayi Devriminden Bilgi çağına
Bilgi çağı olarak nitelendirilen, 21 yy. da ülkelerin en önemli stratejik kaynağı, bilgiyi üretip ve yönetebilen beşeri sermaye olarak kabul edilmektedir .  Uzmanlara göre 18 yy daki buhar makinasının bulunmasının yol açtığı sanayi devrimi gibi çağımızda mikro elektroniğin, elektronik bilgi işlem sistemlerinin ve dijital iletişimin patlaması, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş döneminin nedeni olmaktadır. 

24 Değişim ve Eğitim Bu dönüşüm küreselleşme ve hızlı rekabetin yaşandığı çağımızda bu alandaki   gelişmiş ülkelerin üstünlüğü ise işgücüne önem verip onu çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatıp iş piyasasına hazırlayabilme dinamizminden kaynaklanmaktadır. ABD’li ekonomist M.F. Denison’un yaptığı hesaba göre ABD de milli gelir artışında: fiziki sermayenin payının %15, teknik bilgi ve iş yöneticiliğinin etkisinin %20 eğitim seviyesindeki artışın payının ise %23 olduğunu söylemektedir.

25 Son 7 yılda Eğitim Bütçemiz
Konsolide Bütçedeki pay: % 7,60 % 10,64 Artış: % 274 2009 bütçesinden en fazla pay eğitime ayrılmıştır: TL (2002: 7,5 milyar).

26 4. İŞ VE ÇALIŞMA DÜNYASINDAKİ DEĞİŞİM
EĞİLİM Azalan çalışma saatleri Geçici ve saatlik işler Ücretli çalışan kadın sayısında artış EĞİTİM ÜZERİNE YANSIMALARI Erken başlayan ve uzun süren eğitim İş dışında artan zaman İş imkânı verecek eğitim talebi Bayan öğretmenlerin sayısında artış

27 5. ÖĞRENEN TOPLUM EĞİLİM Eğitime daha fazla yatırım
Bilgi ve becerilerde sürekli gelişme EĞİTİM ÜZERİNE YANSIMALARI Eğitimsel kazanımlarda artış Eğitim hizmetine sunulan daha fazla kaynak Bölgesel eşitsizlikler Uluslararası öğrenci değişimi Kızların erkek öğrencilere göre daha fazla başarı göstermesi

28 6. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (BIT): GELECEK KUŞAK
EĞİLİM Hayatın ayrılmaz bir parçası, BIT Küçülen, gelişen ve ucuzlayan bilgisayar Bilgi kirliliği (yanlış, önemsiz, ahlaki olmayan vb.) EĞİTİM ÜZERİNE YANSIMALARI Uzaktan eğitim Bireyselleştirilmiş öğrenme Internet kullanımı Eleştirel ve sorgulayıcı düşünme

29 7. YURTTAŞLIK VE DEVLET EĞİLİM Hiyerarşik yapı zayıflamaktadır.
Devlet küçülmektedir. Politik sürece ilişkin güven azalmaktadır. Medyanın etkisi artmaktadır. EĞİTİM ÜZERİNE YANSIMALARI Aktif yurttaşlık Karara katılım Yerelleşme

30 8. SOSYAL BAĞLANTILAR VE DEĞERLER
EĞİLİM Değişen değerler Bireyselleşme, daha az sosyal etkileşim Aile yapısında farklılaşma Gönüllü kuruluşlar EĞİTİM ÜZERİNE YANSIMALARI Aile – okul ilişkileri Çocuk yetiştirmede okulun ağırlığı Sosyal etkileşim ve güven

31 9. SÜRDÜRÜLEBİLİR REFAH EĞİLİM Artan zenginlik Artan tüketim
Artan gelir eşitsizliği EĞİTİM ÜZERİNE YANSIMALARI Sağlıklı Tüketim ve öğrenme Sorumlu ve bilinçli vatandaşlık Fırsat eşitliği Sağlıklı alışkanlıklar

32 Mesleki eğitim Mesleki eğitim: kişilere belirli bir meslekle ilgili olarak güncel bilgi ve becerileri kazandırma, kişinin iş alışkanlıklarını ve tutumlarını olgunlaştırma, Kişilerin fiziksel, düşünsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirme sürecine verilen

33 Mesleki eğitim “strateji belgeleri”
Dokuzuncu KalkınmaPlanı ( ), 60. Hükümet Programı Eylem Planı ( ), MEB Şura Kararları, Hükümetin 2008 yılı programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ( ), AB Müktesebatına Uyum Programı ve Vizyon 2023

34 OECD ve MESLEKİ EĞİTİM Üye ülkeler ve dünya genelinde toplumsal refahı şekillendiren ekonomi, enerji, eğitim dahil birçok alanda politikalar üretmekte ve iyi uygulama örneklerini paylaşmaktadır. Bu kapsamda önem verilen alanların başında mesleki eğitim gelmektedir.

35 OECD’nin Mesleki Eğitim Perspektifi
değişmekte olan iş pazarı gerekliliklerini karşılayacak şekilde düzenlenmesine 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına uygun becerilere odaklıdır. Bu kapsamda mesleki eğitimin, değişmekte olan iş pazarı gerekliliklerini karşılayacak şekilde düzenlenmesine odaklanmıştır (OECD, 2007).

36 OECD’nin Mesleki Eğitim Perspektifi
OECD, her derde deva bir mesleki eğitim modeli önermemektedir. Bunun yerine işgücünün küresel rekabette başarılı olması için gerekli doğru becerileri önermektedir. Ön plana çıkan beceriler: Takım çalışması, yaratıcılık, iletişim ve sosyal beceriler…

37 OECD’nin Mesleki Eğitim Gündemi
OECD, mesleki eğitim bağlamında dört temel konuyu gündeme getirmektedir: Akademik eğitim ve mesleki eğitim arasındaki “terminolojik fark” Mesleki eğitimin “statü” sorunu İşyeri-mesleki eğitim ikilemi ya da bütünlüğü Dezavantajlı grupların sosyal kazanımı

38 OECD VET ARAŞTIRMASI Çalışmanın temel amacı üye ülkelerin mesleki eğitimlerini, iş pazarının gereksinim duyduğu becerilere daha hızlı ve isabetli cevap verebilmeleri için öneriler geliştirmektir. 2009 sonunda açıklanması planlanan çalışmanın ilk bulgularından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

39 OECD VET ARAŞTIRMASI-Ön Bulgular
Bir çok yeni keşif ve yeni bilgi üretilmesine karşın bu yeniliklerin mesleki eğitim sistemlerine nüfuz etmesi oldukça düşük düzeydedir. Öğrenme ve iş arasında ciddi bir mesafe bulunmaktadır. Mesleki eğitim kurumları kendilerine özgü yapı ve değerler sistemine sahiptir. Bunlar gerçek “iş” ortamından oldukça farklıdır.

40 OECD VET ARAŞTIRMASI-Ön Bulgular
Mesleki eğitim kurumlarındaki öğretmenler ve işyerlerindeki eğiticilerin birlikte çalışması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. “Öğrenme Dünyası” ile “İş Dünyası” arasındaki etkili temas için farklı düzeylerde (hükümet, işveren, işçi) işbirliği yapılması gereklidir.

41 OECD VET ARAŞTIRMASI-Ön Bulgular
İşyerleri iyi bir öğrenme ortamıdır. Ama işyerlerinin başlangıç eğitimleri vermeye kapasiteleri ve istekleri uygun değildir. Eğitim kaynaklı üretim kaybı daha çok önemsenmektedir. Bu durumda kamu yatırımı ön plana çıkmaktadır nitekim mesleki eğitimin sunduğu donanımlı işgücü, işverenler tarafından tercih edilmekte bunların getirileri daha yüksek olmaktadır.

42 OECD VET ARAŞTIRMASI-Ön Bulgular
Mesleki eğitimde, iş pazarının ihtiyacını karşılayabilecek tercih seçenekleri arasında öğrencilerin program tercihleri ağırlıklı bir rol oynamaktadır. Oysa bu tercihler gerçekte işverenin ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Bu çerçevede işveren talebi ve öğrenci tercihlerinin uygun bir şekilde eşlenmesi gerekmektedir.

43 KOPENHAG SÜRECİ VE MESLEKİ EĞİTİM
Avrupa Eğitim ve Öğretim Politikalarını daha iyi anlamak için konuyla ilgili bazı temel belgelere göz atmak gerekmektedir. Avrupa Eğitim Vakfından Sören Nielsen’a göre “Avrupa’yı en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomilerden ve toplumlardan biri haline getirme” sürecin anlamak için bu temel süreçleri anlamak gerekmektedir. Bu bağlamda üzerinde dikkatle durulması gereken süreçlerden biri Kasım 2002’de Danimarkanın başkenti Kopenhag’da başlatılan “Kopenhag sürecdir”.

44 “mesleki eğitim ve öğretim alanında eyleme geçmek”
Kopenhagda yayınlanan deklarasyonla aslında Mart 2002De İspanya’nın Barselona şehrinde dile getiilen AK’nin “mesleki eğitim ve öğretim alanında eyleme geçilmesi yönündeki talebine” bir cevap niteliğindeydi. Deklarasyonun amacı ise AB’ne “üye olmayan Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri, Birliğe katılacak olan ülkeler, aday ülkeler ve Avrupa Sosyal Ortaklarının yanı sıra AB’ye Üye Ülkeleri (toplam 31 ülke) ve Avrupa Komisyonunu bu önergenin öncelikleri ve takibi konusunda bağlamaktır” (Nielsen).

45 Kopenhag sürecinin temel amaçları
“yaşam boyu öğrenmenin geliştirilmesi ve anahtar oyuncular arasında karşılıklı güvenin teşvik edilmesi” Nielsen Kopenhag sürecini, “diğer eğitim alanlarının gerisinde kalmış olan mesleki eğitim ve öğretimin kalitesini ve çekiciliğini geliştirmek ve bunların itibarları arasındaki eşitliği sağlamak için alınan hızlandırılmış bir tedbir” olarak görmektedir.

46 Kopenhag deklarasyonuyla belirlenen ana hedefler
Yeterliliklerin ve yeterliklerin şeffaflığı için tek bir çerçeve; Mesleki eğitim ve öğretimde kalite güvencesi konusunda işbirliği; Mesleki eğitim ve öğretimde kredi aktarım sistemi (bireylerin hem örgün hem de yaygın ortamlarda mesleki öğrenme rotaları boyunca kazandıkları yeterliklere dayanarak kademeli şekilde kredi elde etmelerini sağlayan bir sistemdir

47 ana hedefler/2 Örgün ve yaygın öğrenmenin geçerliliğini kontrol etmek için ortak ilkeler; Yaşam boyu rehberlik için politikaların, sistemlerin ve uygulamaların güçlendirilmesi; Sektörel düzeyde yeterliliklerin ve yeterliklerin gelişiminin desteklenmesi; Öğretmenlerin ve eğitimcilerin öğrenme ihtiyaçlarına dikkat edilmesi. 

48 MESLEK İÇİN ÖĞRENMEK OECD Mesleki Eğitim ve Öğretim Değerlendirmeleri İSVİÇRE ÖRNEĞİ Nisan 2009

49 MESLEK İÇİN ÖĞRENMEK Bu çalışma ülkelerin VET (Mesleki Eğitim) sisteminin iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamayı arttırmaları konusunda yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bulgu temelini geliştirmeyi, birtakım uygulama seçenekleri belirlemeyi ve MEÖ uygulama girişimlerini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirmeyi amaçlamaktadır.

50 İsviçre Örneğinde “Meslek için Öğrenme”
Bu değerlendirme İsviçre’nin mesleki ve profesyonel eğitim ve öğretimi içermektedir. İsviçre’deki MEÖ sisteminin karşılaştığı temel güçlükleri ortaya koymakta; bu güçlükler bağlamında, potansiyel kaynaklarla birlikte destekleyici kanıtlar ve uygulamaların tavsiye edilen yönlerini de içeren birbiriyle bağlantılı bir eylem önerileri paketi sunmaktadır.

51 Neden İsviçre? Kişi başına düşen GSMH açısından ( Dolar, 2008) İsviçre ekonomisi, gücünü sürdürmektedir. Finans hizmetleri İsviçre GSMH’sine %12.5 oranında bir katkı sağlamaktadır. KOBİ’ler tüm şirketlerin %99.7’sini oluşturmaktadır; İsviçre, en az orandaki genç işsizlik oranına sahip ülkelerden biridir yılında yaş arasındaki işsizlik oranı, OECD ülkelerindeki %11.3’lük ortalamayla kıyaslandığında %7.6; 15-19 yaş arasındaki işsizlik oranı ise OECD ülkelerindeki %15.1’lik ortalamayla kıyaslandığında %7.9’dur.

52 Sistemin Güçlü Yönleri
İsviçre’nin yüksek oranda gelişmiş olan MEÖ sisteminin güçlü olduğu birçok yönü mevcuttur. Özellikle. Sistem ciddi ölçüde istihdam sağlayıcıdır ve piyasa tarafından yönlendirilmektedir. Konfederasyon, eyaletler ve profesyonel organizasyonlar arasındaki ortaklık çok iyi yürümektedir. Okul içi eğitim ve işyerinde eğitim birbiriyle çok iyi bütünleşmiştir; işyerinde eğitim (İsviçre’de şirket-içi eğitim olarak anılmaktadır) sadece işyerine özgü değildir.

53 Sistemin Güçlü Yönleri/2
İsviçre’nin staj-temelli MEÖ programları birçok işveren için maliyetinden daha fazla kar getirmesi bakımından mali olarak kendini karşılayabilmektedir. Yükseköğretimde MEÖ çok güçlüdür; Hareketliliği sağlamak ve çıkmaza düşme riskinden sakınmak için esnek yollar sunulmaktadır. Mesleki eğitimin öğretmenleri, okutmanları, sınav yapanları ve yöneticileri oldukça iyi hazırlanmışlardır. Kalite kontrolü sağlanmaktadır ve milli değerlendirme prosedürleri uygundur.

54 Karşılaşılan Güçlükler
Piyasadaki küresel durgunluk MEÖ üzerinde olumsuz etkiler yapabilir; özellikle de staj eğitim yerlerinin sağlanması konusunda. Taraftarı giderek azalan demografik değişiklikler, akademik ve mesleki eğitim arasındaki yarışı daha da keskinleştirebilir, Uluslar arası şirketlerin eğitim geleneği olmaksızın giriş yapması İsviçre’deki çift yönlü öğrenme düzenini tehdit etmektedir. Birtakım eşitlik kaygıları MEÖ sisteminin karşısına çıkabilmektedir.

55 OECD’nin Önerileri  İsviçre, gücünün devamlılığını sağlamak adına, yüksek kalitedeki MEÖ sistemindeki haklı gururunu pratik tedbirlerle birlikte yürütmelidir. Yüksek kalitede veri ve analiz gerektirmektedir. Gençler için mevcut MEÖ ve akademik eğitim kaynaşmasının iş piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru biçimde işleyip işlemediği konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.

56 OECD’nin Önerileri/2 eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin sayısının mümkün olduğunca minimize edilmesi ve yeterli ölçüde desteklenmesi sağlanmalıdır; MEÖ’ye ve eğitimin üniversitedeki biçimlerine hibe edilen para yardımının düzeyini kontrol etmek amacıyla ortak yatırım ilkeleri sağlamlaştırılmalıdır;

57 OECD’nin Önerileri/3 MEÖ, yetenekleri geliştirmek ve kadınların iş gücüne katılımını sağlamak için de kullanılmalıdır. İşverenlerin şirket içi eğitim hizmeti sunma konusundaki isteğinde, ekonomik kriz dolayısıyla yaşanabilecek herhangi bir keskin düşüşle mücadele etmek için bir acil eylem planı geliştirilmelidir. (Japonya Örneği)

58 DÜNYADA EĞİTİMİN DURUMU: 2009

59 Dünyanın Gece Manzarası

60 Geleceğin Eğitimi Geleceğin Eğitimi:
geniş ölçekli projeleri gerektirmemektedir, yalnızca hayal etmeyi, yenilikçiliği ve özgür bir şekilde geleceği gerçekleştirmeyi istemek ve bunu öğrencilerle tartışmayı gerektirmektedir.

61 “beşikten mezara” öğrenen toplum
Mevlana: "Yeni bir şey öğrenmeden geçen günde güneşin doğmasının faydası yoktur “ der. Bu anlayışı hayat boyu öğrenme olarak bütün toplumca   bir “yaşama kültürü” olarak benimsenmelidir.   Başta Japonya, ABD, Hollanda, İsveç, İskoçya, Finlandiya vb OECD üyesi ülkelerindeki başarılı uygulamalar gösteriyor ki, meslek eğitiminde kaliteyi yakalayıp sürdürebilmek, sosyal diyalogla devlet, işçi, işveren kesimlerinin uzlaşmaları ve hızla öğrenen toplum olabilmeleriyle   başarılabilmektedir.

62 Teşekkür ederim. iozdemir@meb.gov.tr Prof. Dr. İbrahim Özdemir
MEB Dış İlişkiler Genel Müdürü


"21. Yüzyılda Eğitimi Şekillendiren Eğilimler ve Mesleki Eğitim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları