Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SABANCI Üniversitesi Bulut Bilişim Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Bulut Nedir Bulut BN Bulut Bilişim Nedir BBN Bulut Tipleri BT Bulut Bilişim Hizmetleri BBH Tarihçe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SABANCI Üniversitesi Bulut Bilişim Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Bulut Nedir Bulut BN Bulut Bilişim Nedir BBN Bulut Tipleri BT Bulut Bilişim Hizmetleri BBH Tarihçe."— Sunum transkripti:

1 SABANCI Üniversitesi Bulut Bilişim Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Bulut Nedir Bulut BN Bulut Bilişim Nedir BBN Bulut Tipleri BT Bulut Bilişim Hizmetleri BBH Tarihçe Bilişim T Firmalar F AZURE AZ

2 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi Tarihçe Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Tarihçe • Artan kullanıcı talepleri, zaman içerisinde uygulama geliştirme süreçlerini de büyük oranda etkileyerek, yeni çözümlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 1970 ile başlayarak 2010 yılına gelinen süreç içerisinde birçok geliştirilmiş uygulama ve şirketlerde biriken sunucu alt yapı da ğ ları meydana gelmiştir. Gelişim sürecinde 2010 yılına gelindi ğ inde kullanıcıların Web(Internet)’te geçirilen sürenin artması ve iş uygulamalarında yo ğ unlukların artması Cloud Computing mimarisinin oluşturulmasına neden olmuştur. Cloud Computing mimarisi 1970 yılından başlayarak 2010 yılına kadar olan süre içerisinde geliştirilen mimari yaklaşımları ve donanım alt yapılarını temel alarak geliştirilmiştir.

3 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi Bulut Nedir Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Bulut Nedir • Kesin sınırları çizilmiş bir tanım yok. Internet tabanlı paylaşımlı veri işleme, depolama ve veri merkezinde yer alan donanım ve yazılım altyapısını soyutlamak için kullanılan bir terimdir

4 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi Bulut Bilişim Nedir Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Bulut Bilişim Nedir NIST’e (National Institute of Standards and Technology) göre: • “Bulut bilişim, düşük yönetim çabası veya servis sa ğ layıcı etkileşimi ile, hızlı alınıp salıverilebilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarının paylaşılır havuzuna, istendi ğ inde ve uygun bir şekilde a ğ erişimi sa ğ layan bir modeldir.”

5 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi Bulut Tipleri Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Bulut Tipleri Public • Genel bulut uygulamaları, depolama ve di ğ er kaynaklar bir hizmet sa ğ layıcı tarafından genel kullanıcılara sunulurlar. Bu hizmetler ücretsiz erişimlidir veya kullanım başına ödeme modeliyle ücretlendirilirler. Genel olarak, Amazon AWS, Microsoft ve Google gibi genel bulut sa ğ layıcıları kendi altyapılarını işletir ve sadece internet aracılı ğ ıyla erişim sunarlar(do ğ rudan ba ğ lantı sunulmaz). Private • Özel bulut sadece tek bir organizasyon için işletilen bulut altyapısıdır, dâhili olarak veya üçüncü parti tarafından yönetilebilir ve yine dâhili veya harici olarak barındırılabilir. Hybrit • Hibrit bulut iki veya daha fazla bulutun(özel, topluluk veya genel) birleşimidir, bu farklı bulutlar müstakil olarak bulunmaktadır fakat birbirlerine ba ğ lıdırlar, böylece çoklu yerleştirme modellerinin imkânlarını sunarlar.

6 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi Bulut Bilişim Hizmetleri Gökay Gürsoy 2013 v1.0

7 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi Bulut Bilişim Hizmetleri Gökay Gürsoy 2013 v1.0

8 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi Bulut Bilişim Hizmetleri Gökay Gürsoy 2013 v1.0

9 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi Firmalar Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Bulut Bilişim Firmaları

10 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi AZURE Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Windows AZURE Platform’un destekledi ğ i teknolojiler • ASP.NET MVC & WebForm • Ruby • Python • NodeJS • F# • Java • Php

11 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi AZURE Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Cloud Computing Patterns

12 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi AZURE Gökay Gürsoy 2013 v1.0 On and Off Kurumlar içerisinde kısa dönem de bazı uygulamaların çalıştırılması gerekmektedir. Uygulamalar gerekti ğ inde çalıştırılıp ve işlem tamamladı ğ ında kapatılması ile yaşam süresini tamamlamaktadır. Uygulama sürekli olarak kullanılmadı ğ ı için, sistem gereksinimleri kullanmasının sarfiyatta yol açmaması nedeni ile kapatılmaktadır. Growing Fast Günümüzde birçok yeni iş fikri oluşturulmaktadır. Genel olarak düşünüldü ğ ünde internet iş fikirleri yo ğ un olarak artmaktadır. Yeni oluşturulan iş fikri, başladı ğ ında bazı nedenlerden dolayı, minimumkullanım düzeyinde çalışmaktadır. İ ş fikri ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması ile kullanımı, artmakta ve artan performans gereksinimleri grafi ğ i oluşmaktadır. Unpredictable Bursting Kurumlar içerisinde mali işlemler, sürekli olarak gerçekleşmektedir. Artan mali bilgilerle, vergi hesaplama dönemlerinde finans uygulamalarının çalışma süreleri artması ve buna ba ğ lı olarak sistem gereksinimleri de artmaktadır. Vergi hesapla dönemlerinin tamamlanması ile uygulama do ğ al çalışma sürecine dönerek do ğ al gereksinimlerine çekilmektedir. Predictable Bursting İ nternet üzerinde gerçekleşen pazarlama süreçleri, sürekli olarak artmaktadır. İ nsanların kişisel zevkleri, istekleri ve yapılan kampanya süreçlerine ba ğ lı olarak, internet alış/veriş sitelerinin de yo ğ unlukları sürekli olarak de ğ işmektedir. Gerçekleşen süreçte, internet pazarlama uygulamasının farklı sistem gereksinimlerine sahip olması gerekmektedir.

13 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi AZURE Gökay Gürsoy 2013 v1.0 IT Kapasitesi Zaman Tahmini YükIT Kapasitesi Fazladan Kaynak Yetersiz Kaynak Gerçek Yük Talebe göre anlık kapasite

14 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi AZURE Gökay Gürsoy 2013 v1.0 AZURE Veri Merkezleri

15 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi AZURE Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Fiyatlandırma •Esnek fiyatlandırma politikası Paylaşımlı ortamda 1GB SQL veritabanı 10GB Bandwidth $10.59/aylık Hesaplama aracı bağlantısı http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/calculator/?scenario=web

16 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi Kaynaklar Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Kaynaklar http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulut_bilişim http://daron.yondem.com/tr/post/IAAS_PAAS_SAAS_ve_Windows_Azure http://ademcirak.com/bulut-bilisime-genel-bir-bakis.html http://web.cs.hacettepe.edu.tr/~abc/teaching/bil625/presentations/PrivacyOnCloudCompu ting.pdf http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf http://www.dunya.com/ulastirma-bakanimizin-hakkinda-bilgi-verdigi-bulut-bilisim-nedir- 137575h.htm http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/calculator/?scenario=web

17 SABANCI Üniversitesi Bilgi Merkezi Bulut Bilişim Gökay Gürsoy 2013 v1.0 TEŞEKKÜRLER


"SABANCI Üniversitesi Bulut Bilişim Gökay Gürsoy 2013 v1.0 Bulut Nedir Bulut BN Bulut Bilişim Nedir BBN Bulut Tipleri BT Bulut Bilişim Hizmetleri BBH Tarihçe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları