Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Futbol Federasyonu AMATÖR İŞLER KURULU BAL DENETÇİ EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Futbol Federasyonu AMATÖR İŞLER KURULU BAL DENETÇİ EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Futbol Federasyonu AMATÖR İŞLER KURULU BAL DENETÇİ EĞİTİMİ

2 MÜSABAKA DENETÇİSİ KİMDİR ? Görevli olduğu müsabakalarda; Futbol Federasyonu adına müsabaka organizasyonunun talimatlara uygun işleyişi bakımından sağlıklı ve güvenli ortamı hazırlayan görevlilerdir.

3 TEMEL PRENSİPLER

4  Müsabaka organizasyonunun başındaki en yetkili kişidir.  Görevlerini, ilgililer ile birlikte koordine ederek yürütür. DENETÇİ

5  Müsabakayı; protokol tribününde, rahat bir konumda izleyebileceği ve herhangi bir olay anında kısa sürede saha içine inebileceği bölümden takip eder.  Müsabaka; Denetçi’ nin Hakem’e vereceği işaretten sonra başlar. TEMEL PRENSİPLERİ

6  Müsabaka Denetçileri görev ve raporlarını TFF ve Amatör İşler Kurulu talimat hükümleri doğrultusunda eksiksiz yapmak ve düzenlemek zorundadır. TEMEL PRENSİPLERİ

7 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

8 Bölgesel Amatör Lig karşılaşmalarına Müsabaka Denetçisi görevlendirilmesi Amatör İşler Kurulu tarafından yapılır. GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK

9 Seminerlere ve eğitimlere katılmayanlar hakkında karar vermeye Amatör İşler Kurulu yetkilidir. GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK

10 EVRAKLAR Müsabaka görev yerine gitmeden önce evraklarınızı kontrol ediniz.

11 1.Denetçi El Kitabı 2. Akreditasyon Kartı 3. Denetim Raporu 4. Kulüp Eşgüdüm Yetkili Listesi 5. Akreditasyon Listesi 6. İlgili talimatlar. EVRAKLAR

12 Müsabaka Denetçileri görevlerini objektif ve tarafsız olarak yapmalıdır, Raporlarını da buna göre düzenlemelidirler. GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK

13  Tesisi denetlemek,  Oyun sahasının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları kapsamında hazırlanmasını sağlamak,  Müsabakanın başında, devamında veya bitiminde sorunla veya olayla karşılaşıldığında BAL Koorinatötlüğü’ne bilgi vermek.  Sağlık, Güvenlik ve Akreditasyon denetimlerini yapmak.  Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili NOT tutmak. GENEL GÖREVLER

14 DENETÇİLERİN MÜSABAKA GÜNÜ STATDAKİ GÖREV VE YETKİLERİ ( 1 ) MÜSABAKA ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER ( 2 ) MÜSABAKA DEVAMINDA YAPILMASI GEREKENLER ( 3 ) MÜSABAKA SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER GENEL GÖREVLER

15  Müsabaka Denetçisi müsabaka başlamadan önce yeterli güvenlik olmadığı kanaatinde ise müsabakanın başlamasını güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar geciktirebilir. Müsabaka Denetçisi bu durumu BAL Koordinatörlüğü’ne ve hakeme bildirmek zorundadır. Denetçi, müsabakanın başında ve ikinci yarının başlamasından önce; - Müsabaka güvenliğinin yeterli olmadığı, - Oyun alanı içinde yetkisiz ve görevsiz kişilerin bulunduğu, -Olağanüstü durumlar yaşandığında, HAKEMİ BİLGİLENDİRMELİDİR. Sorun ve nedenleri acilen BAL Koordinatörlüğü’ne iletilir, NİHAİ KARAR HAKEME AİTTİR. MÜSABAKA ÖNCESİ

16  Denetçiler tesisi ; DK. – 90’da tesis görevlisi ve hakemle birlikte sahanın futbol oyun kurallarına uygunluğunu denetler varsa eksikliklerin müsabaka saatine kadar hazır olmasını sağlar.  Müsabakanın başlama saatinden önce ( Dk. - 60 ) El Kitabı’nda belirtilen görevlilerle birlikte yapacağı Eşgüdüm Toplantısı’na başkanlık yapar, toplantı yeri ve ortamına ilişkin koşulların hazırlanmasını denetler.  Hakem soyunma odası ile sporcu soyunma odalarının, duş ve tuvaletlerin yeterlilikleri ve hijyenini denetleyerek eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesini temin eder. MÜSABAKA ÖNCESİ

17  Müsabaka Denetçisi, müsabakanın programlanan saatte başlaması için özen gösterir ve gerekli önlemleri alır.  Hakem ve sporcu soyunma odaları ile koridorlarında, akredite olmayanların kişilerin bulunmamasını sağlar.  Akredite olan kulüp temsilcileri ile görevlilerin kartlarını görünür şekilde takmalarını sağlar. MÜSABAKA ÖNCESİ

18  Müsabakadan önce Zaman Çizelgesi’ne uyulmasını denetler.  Müsabaka denetçisi, sadece görevli olduğu müsabakalarda Akreditasyon Kartı takar.  Müsabaka Denetçisi, hakemlerin müsabakayı güvenli ve sağlıklı bir ortamda yöneteceği koşulları sağlar. MÜSABAKA ÖNCESİ

19  Denetçiler, müsabakanın devamını geçici olarak engelleyen ( oyun alanına seyirci girmesi, patlayıcı madde atılması nedeniyle oyunun durması, vb. ) herhangi bir olay nedeniyle hakemin daveti üzerine oyun alanında hakem ile durum değerlendirmesi yapar.  Sahada, sadece görevliler ile sahaya girme hakkı olanların bulunmasını temin eder.  Hakemin veya kulüp yöneticilerinin talebi doğrultusunda; oyunu engelleyecek ve seyir zevkini olumsuz etkileyecek düzeyde taşkınlık, sahaya yabancı madde atma veya çirkin ve kötü tezahürat durumlarında ev sahibi kulüp yetkilisi anons ( elektronik veya megafon ) yaptırmak suretiyle uyarmalıdır.  Tribünlerde meydana gelen olaylar ile ilgili Emniyet görevlisi ile işbirliği içerisinde çalışır. MÜSABAKANIN DEVAMINDA

20  Müsabaka Denetçileri, hakemlerin ve her iki takım yönetici, oyuncu ve taraftarlarının stattan güvenli bir şekilde ayrılmalarını temin eder.  Denetçi; her iki takım yöneticileri, oyuncuları ve taraftarları ile hakemler stadı terk etmeden stad dan ayrılmamalıdır.  Müsabaka öncesi, devamı veya sonrasında tribünlerde veya tesislerde sporcu ve seyirciler tarafından tahribat yapılmışsa, Denetçi bu tahribatı stad sorumlusu ve gözlemci ile bir tutanak ile kayıt altına alır ve rapor ekinde BAL Koordinatörlüğü’ne gönderir.  Müsabaka Denetçileri; tanışma amacı hariç, müsabaka ile ilgili önemli bir sorun olmadıkça hakem odasına girmemelidir. MÜSABAKA SONRASINDA

21 MÜSABAKA GÜNÜ YAPILAN TOPLANTILAR ( A ) EŞGÜDÜM TOPLANTISI ( B ) ACİL DURUM TOPLANTISI

22 Müsabaka Denetçisi, müsabakanın başlamasından bir saat önce ( DK: - 60 ), Emniyet Yetkilisi, her iki kulüp yöneticisi, hakemler, Gözlemci, saha komiserleriyle tesisteki en uygun yerde toplantı düzenler. Müsabaka Denetçisi başkanlığındaki toplantının süresi, zorunlu bir neden olmadıkça 10 dakikayı aşmamalıdır. ( A ) EŞGÜDÜM TOPLANTISI

23 Toplantıda; Hakemlerce formaların kontrolü yapılır, Formalar da bir benzerlik varsa ev sahibi kulübün farklı bir forma temini sağlanır. Oyuncu İsim Listelerinin hakemlere teslimini sağlar. Kulüp Akreditasyon Listeleri’nin kendisine ve hakemlere verilmesini denetler. Kulüpleri ve hakemleri güvenlikle ve konuk seyirci tribünü ile ilgili konularda bilgilendirir. Misafir takımın hangi yedek kulübeyi alacağı belirlenir. ( A ) EŞGÜDÜM TOPLANTISI

24 KAMERA KONUSU EŞGÜDÜM TOPLANTILARININ KAMERA İLE ÇEKİLMESİ

25 MEDYA TALİMATI •NAKLEN YAYIN. • HABER AMAÇLI ÇEKİM. • EĞİTİM AMAÇLI ÇEKİM.

26  Müsabakalarda meydana gelebilecek olaylar nedeniyle anında yapılması gereken toplantıdır.  Denetçiler, müsabakanın devamını engelleyen herhangi bir olay nedeniyle hakemin talebi doğrultusunda; hakem odası veya uygun bir ortamda Güvenlik Amiri, Hakemler, Gözlemci ve her iki kulübün yöneticisinin katılımı ile acilen toplanır.  Acil toplantıyı gerektiren olay ve durum, yapılması gerekenler ve alınacak önlemler bakımından değerlendirilir, durum BAL Koordinatörlüğü’ne bildirilir. Müsabakanın devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai karar hakeme aittir. ( B ) ACİL DURUM TOPLANTISI

27 OLAY !.. OLAY !.. OLAY !.. Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında bir olay olduğunda ( İdareci, sporcu, seyirci, emniyet v.b. ) BAL Koordinatörlüğü’ne DERHAL bilgi verilmelidir.

28 sadece maç skorunun SMS ile bildirilmesi yeterlidir. OLAY !.. OLAY !.. OLAY !.. Müsabakada herhangi bir olay yok ise,

29 MAILLER DEVAMLI KONTROL EDİLMELİ İLETİŞİM MAILLERE GEÇ KALMADAN DÖNÜŞ VERİLMELİ MUTLAKA E-MAİL ADERSİMİZ OLMALI

30 DENETÇİ RAPORU DÜZENLEME YÖNTEMİ

31 Müsabaka Denetim Raporu’nun her sayfası özenle, eksiksiz ve doğru olarak, El Kitabı’nda belirtilen esaslara göre düzenlenmeli ve raporun her sayfası imzalanmalıdır. Rapor düzenlemede; Bölgesel Amatör Ligi Denetçi El Kitabı temel olmak üzere; seminer aktarımları, TFF talimat ve genelgeleri esas alınmalıdır.

32 Raporun ön bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır RAPOR DÜZENLEME

33 a ) Tesisin ve sahanın denetimi b ) Formaların denetlenmesi ( iki takımın forma rengi aynı olduğunda, ev sahibi takım forma değiştirmek zorundadır. ) c ) Lisansların ve Akreditasyon Listeleri’nin teslim edilmesi ( A ) TEKNİK HUSUSLAR

34 a ) Misafir takım kafilesi ve seyircilerinin geliş / gidiş güvenliği denetimi, b ) Misafir takım seyircilerinin statta ki yerlerinin temini, c ) Akreditasyon uygulaması ile ilgili uyarılar, d ) Misafir takım yöneticileri için tribünde güvenli bir yer ayrılmalı, ( B ) GÜVENLİK KONULARI

35 e) Hakemlerin, stada gelişleri, devre arasında ve müsabakanın bitiminde, soyunma odalarına güvenli bir biçimde gitmeleri, hakem odası koridorunda alınacak güvenlik önlemleri ve stadyumdan güvenli şekilde ayrılmaları temin edilmelidir. ( B ) GÜVENLİK KONULARI

36 MÜSABAKA GÖREVLİLERİNİN RAPORLARI

37 Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul edilir.

38 Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun gerçeği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından HAKEM RAPORU, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise GÖZLEMCİ RAPORU esas alınır.

39 TFF / AFDK gerekli gördüğü durumlarda Hakem ve Gözlemci raporlarına ilave olarak Müsabaka Denetçilerinden “ek rapor” veya “ ayrıntı rapor “ talebinde bulunabilir.

40 Bu nedenle cezayı gerektirecek olayların, inceleme ve karar verme aşamasında Amatör Futbol Disiplin Kurulu ( AFDK ) ve Tahkim Kurulu’nca istenebilecek ek rapor veya ayrıntı rapor için not tutulmalıdır.

41 ZAMAN ÇİZELGESİ SAAT- DAKİKA TÜM MÜSABAKALARDA GÖREV - UYGULAMA - 90 Dk. Hakemlerin stada gelişi ve sahanın denetimi - 90 Dk. Takımların stada gelişi - 60 Dk. Eşgüdüm Toplantısı: Oyuncu isim listeleri, lisanslar, akreditasyon listeleri ve forma, şort ile tozluk örneklerinin temini ve denetimi - 45 Dk. Hakemlerin ve takımların ısınmak için oyun alanına çıkması - 5 Dk. Takımların ve hakemlerin oyun alanına çıkması, giysi ve gereçlerin kontrolü - 3 Dk. Seremoni, kale - top seçimi, kalelerin kontrolü - 0 Dk. Müsabaka Denetçisi’nden “ başla ” işareti ve müsabakanın başlaması.

42 BAL kapsamında oynanacak bütün müsabakalara Amatör İşler Kurulu onayı ile; o ilin TASKK üyesi ASKF Başkanlığı; ASKF’ nin olmadığı illerde Futbol İl Temsilciliği tarafından her maç için bir Denetçi görevlendirir. ATAMA

43 TFF Web Sitesi / Bölgesel Amatör Lig bölümü içerisindeki Müsabaka Denetim Raporu kullanılmalıdır. Rapor, bilgisayar ile doldurulmalı ve müsabakanın bitiminden itibaren en geç 8 saat içerisinde e-mail veya faks ile, 24 saat içerisinde de imzalı sureti ve diğer evraklar Amatör İşler Müdürlüğü’ne kargo ile gönderilmelidir.. BELGELERİ GÖNDERME YÖNTEMİ

44 Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü Ehlibeyit Mahallesi, 6. Sokak No:3 06520 Balgat - ANKARA BELGELERİ GÖNDERME ADRESİ

45 AMATÖR İŞLER İLETİŞİM TELEFON : 0312 473 45 45 (Santral) FAX : 0312 473 45 44 – 0312 473 46 20 bolgeselamatorlig@ff.org ADNAN ERSANTFF GENEL SEKRETER VEKİLİ 0533 815 07 14 adnanersan@tff.org HÜSEYİN AR BAL KOORDİNATÖRÜ 7.ve 10.GRUP SORUMLUSU 0532 273 12 41 huseyinar@tff.org ALİ GÜLLERİ BAL TERTİP KOMİTESİ ÜYESİ 5.ve 6.GRUP SORUMLUSU 0532 295 75 67 0533 435 74 73 KADRİ YATKIN BAL TERTİP KOMİTESİ ÜYESİ 8.ve 9.GRUP SORUMLUSU 0532 344 50 52 SELAHATTİN ÇODUR BAL TERTİP KOMİTESİ ÜYESİ 1.ve 3.GRUP SORUMLUSU 0532 481 68 30 0533 656 70 07 FAHRETTİN ESERDİ BAL TERTİP KOMİTESİ ÜYESİ 2.GRUP SORUMLUSU 0530 777 21 98 fahrettineserdi@tff.org ŞENER AYDIN BAL TERTİP KOMİTESİ ÜYESİ 4., 11. ve 12.GRUP SORUMLUSU 0532 274 26 82 0533 328 40 98 TAMER ÇOBANAMATÖR İŞLER MEMURU 0554 406 56 44 tamercoban@tff.org

46 2010 – 2011 FUTBOL SEZONUNDA BAŞARILAR DİLERİZ


"Türkiye Futbol Federasyonu AMATÖR İŞLER KURULU BAL DENETÇİ EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları