Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Visual Studio 2005 and ASP.NET 2.0 Selçuk Yavuz Yazılım Eğitmeni

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Visual Studio 2005 and ASP.NET 2.0 Selçuk Yavuz Yazılım Eğitmeni"— Sunum transkripti:

1

2 Visual Studio 2005 and ASP.NET 2.0 Selçuk Yavuz Yazılım Eğitmeni syavuz@mutasyon.net

3 ASP.NET 2.0 Yenilikleri Controls Page Framework Services and APIs Data Controls Login Controls Web Parts Other New Controls Master Pages Themes and Skins Improved Client Scripting Compilation & Localization Membership Role Management ProfilesConfiguration Site Maps Health Monitoring Other New Services

4 Master Pages  Miras alarak içerik oluşturma Master Page Content Page

5 How Master Pages Work  Master pages ortak içerikleri ve içerik yertutucuları içerir  İçerik sayfaları master pages’lere referans edilir ve yer tutucuları içerikle doldurur Site.masterdefault.aspx Content http://.../default.aspx Content- PlaceHolder

6 Page.Master  System.Web.UI.Page namespace’ine ait yeni bir özelliktir  Programlanabilir Master Pages ile içerik sayfaları oluşturmayı sağlar  Sayfanın bir Master'a sahip olup olmadığını tanımlar  Tanımlanmış Master içindeki kontrollere erişim imkanı sağlar  Tanımlanmış Master içindeki public metodlara erişim imkanı sağlar  Kod seviyesinde Master Pages ve içerik sayfalarının bütünleştirilmesi sağlar

7 Master Pages Selçuk Yavuz Yazılım Eğitmeni syavuz@mutasyon.net

8 Data Source Controls  Veri Bağlama Tanımlamaları ("kodsuz") Sql- DataSource Object- DataSource Access- DataSource Xml- DataSource SiteMap- DataSource SQL Databases Any Data Access Databases XML Data Site Maps Data Component Site Map Provider

9 Veri Kontrolleri  Yeni veriye-bağlı kontroller  Seçme, Düzenleme, Sayfalama, Sıralama ve bir çok işlemi destekler GridViewDetailsViewFormView

10 Veri Bağlama  Veri kontroleri ile kullanıcı arabirimleri ile verinin değiştirilebilmesini destekler  AutoGenerateXxxButton özellikleri  Insert/EditRowStyle özellikleri  Inserting/ed, Updating/ed, Deleting/ed olayları  Veri kaynakları mantıksal işlemleri destekler  Insert/Update/DeleteCommand özellikleri  Insert/Update/DeleteParameters özellikleri  Inserting/ed, Updating/ed, Deleting/ed olayları

11 Ön Bellekleme  Birçok veri kaynakları önbelleklemeyi desteklemektedir  EnableCaching – Önbelleği aktifleştirir/deaktifleştir  CacheDuration - süre (saniye)  CacheExpirationPolicy - kademeli veya sabit  Kodsuz veri önbellekleme!

12 Önbellekleme Senkronizasyonu  SQL Server 7, SQL Server 2000, ve SQL Server 2005 ile çalışır  SQL Server 7 and SQL Server 2000 için ön hazırlık gerekir.  Aspnet_regsql.exe sadece SQL 2005 ile çalışır.

13 Veri Girişleri Selçuk Yavuz Yazılım Eğitmeni syavuz@mutasyon.net

14 Membership Servisleri  Üye yönetimi  Yetkileri Web Site Admin Tool ile tanımlanır  Membership API ile programlanabilir  Forms tabanlı yetkilendirme basitleştirildi  Kullanıcı adı ve parola doğrulama, yeni hesap oluşturma ve benzeri işlevleri sağlar

15 Membership Şeması Membership API Membership Veri Katmanları SQL Server Other Data Stores Membership Sağlayıcılar Active Directory LoginLoginStatusLoginViewOther Kontroller MembershipMembershipUser SqlMembershipProvider ActiveDirectory- MembershipProvider Other Providers

16 Role Manager  Rol tabanlı güvenlik yönetimi  Yetkileri Web Site Admin Tool ile tanımlanır  Roles API ile programlanabilir  Form bazlı yetkilendirme ile geliştirilmiş sitelerde Rol bazlı güvenlik uygulamalarını basitleştirir  Her isteği rollere göre denetler  Rol bilgilerini saklamayı destekler

17 Role Management Şeması Role API Role Veri Katmanları SQL Server Other Data Stores Role Sağlayıcıları Authorization Manager ("AzMan") LoginLoginStatusLoginViewOther Kontroller Roles SqlRole- Provider AuthorizationStore- RoleProvider Other Providers WindowsToken- RoleProvider

18 Login Kontrolleri  Yetkilendirme bazlı uygulamalar için kullanıcı arabirimleri Login Password- Recovery LoginStatusLoginName LoginView CreateUser- Wizard Change- Password Membership & Role Management

19 LoginView...

20 Membership and Roles Selçuk Yavuz Yazılım Eğitmeni syavuz@mutasyon.net

21 Profiles  Tüm kullanıcılarını verilerini saklayabilir  Uzun süreli erişilebilme  Yetkili ve yetkisiz kullanıcılar  Geniş veri tipi tanımlama desteği  Class tanımlama desteği

22 Profile Definition

23 Profiles Selçuk Yavuz Yazılım Eğitmeni syavuz@mutasyon.net

24 Veritabanlı Site Navigasyonu  Yeni kontroller site navigasyonunu kolaylaştırdı  TreeView ve Menu – Navigasyon Arabirimi  SiteMapDataSource - XML site maps  SiteMapPath - “Ekmek kırıntısı" kontrolleri

25 Site Navigation Schema Site Map API Site Maps Web.sitemap Other Data Stores Controls MenuTreeViewSiteMapPath SiteMap- DataSource SiteMap SiteMapNode XmlSiteMapProvider Other Site Map Providers

26 XML Site Map

27 Güvenlik boşlukları

28 Site Navigation Selçuk Yavuz Yazılım Eğitmeni syavuz@mutasyon.net

29 VSIP Partners

30 © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


"Visual Studio 2005 and ASP.NET 2.0 Selçuk Yavuz Yazılım Eğitmeni" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları