Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYDE SOSYAL YARDIM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYDE SOSYAL YARDIM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYDE SOSYAL YARDIM SİSTEMİ
SYDV KIZILCAHAMAM EĞİTİMİ Cemalettin ÇOGURCU Genel Müdür Yardımcısı

2 TARİHÇE 1986 3294 sayılı Kanun 2004 5263 sayılı Kanun 2011
TARİHÇE TC BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 1986 3294 sayılı Kanun 2004 5263 sayılı Kanun 2011 633 sayılı KHK

3 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
KURUMSAL YAPI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Fon Kurulu Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (973) Türk Kamu Yönetiminde kendine özgü yapı/ Yönetişim

4 SYGM’NİN GÖREVLERİ 3294 sayılı Kanunu uygulamak www.sydgm.gov.tr
Ulusal Yoksullukla Mücadele Stratejisi oluşturma çalışmalarını koordine etmek Yeni kapsayıcı sosyal yardım programları oluşturmak ve uygulamak Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardım Alanında Strateji Oluşturmak Kısa Vadeli Strateji / Gıda, Yakacak, Barınma, Sağlık, Afet, Aşevi Yardımları Orta ve Uzun Vadeli Strateji / Eğitim Yardımları ve Proje Destekleri Sosyal Yardım Programları ile yoksulluğu ve yoksulluğun etkilerini azaltmak Sosyal Yardım yararlanıcılarının tespiti için nesnel ölçütler geliştirmek Kamu, Yerel Yönetim ve STK’lar tarafından yapılan yardımları tek merkezi veri tabanında toplamak ve izlemek Objektif Yararlanma Ölçütleri ve Merkezi Sosyal Yardım Veri Tabanı oluşturmak 633 sayılı KHK ile 2022 Yaşlılık ve Özürlü Maaşları ile Evde Bakım Aylığı 1 Ocak 2012 itibarıyla Yeşil Kart uygulaması sona ermiştir / Genel Sağlık Sigortası için ihtiyaç duyulan Gelir Testini Vakıflarımız yürütüyor Kamu kaynakları ile verilen tüm sosyal yardımları yürütmek ve Genel Sağlık Sigortası Gelir Testini Yapmak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarını toplamak SYD Vakıflarının norm kadro standartlarını ve yardım kriterlerini tespit etmek 3294 sayılı Kanunu uygulamak

5 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, sosyal yardımların vatandaşa doğrudan, en yakın noktadan ve en kısa sürede ulaştırılması açısından devlet ile yoksul vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görmektedirler. VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ İL MERKEZLERİNDE İLÇELERDE Vali (Vakıf Başkanı) Kaymakam (Vakıf Başkanı) Belediye Başkanı Defterdar Mal Müdürü İl Millî Eğitim Müdürü İlçe Millî Eğitim Müdürü İl Sağlık Müdürü Sağlık Grup Başkanı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlçe Müftüsü İl Müftüsü Köy Muhtarı Mahalle Muhtarı STK Temsilcileri Hayırsever Vatandaşlar

6 Türkiye’de Sosyal Yardım Anlayışı
Sosyal Yardımlara İlişkin Problemler Türkiye’de Sosyal Yardım Anlayışı Yardımların Doğru Hedefe Ulaştırılması Fakirlik kriterleri ve objektif değerlendirmenin oluşturulması Suistimallerin engellenmesi Şeffaflığın Sağlanması Kimler yardım alıyor? Hangi kriterlere göre yardım dağıtılıyor? İlgili istatistikler nelerdir? Mükerrer Yardımların Engellenmesi Farklı kurumların yaptıkları sosyal yardım bilgilerini paylaşabilmeleri Mükerrer Sosyal İncelemelerin Engellenmesi Sosyal İnceleme Raporları’nın paylaşılabilmesi Toplam maliyetin azaltılması Yardımların Hızlı ve Zamanında Yapılabilmesi Bir bireysel başvurunun geçmesi gereken aşamalar; Nüfus ve adres bilgileri Tapu kayıtları Belediye kayıtları Trafik kayıtları Vergi kayıtları SSK, BağKur, Emekli Sandığı kayıtları Diğer ilgili sorgulamalar (Doğalgazı var mı?, Elektriği var mı? vb.)

7 Türkiye’de Sosyal Yardım
Sosyal Yardımda Bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Diğer Devlet Kurumları Vakıflar Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı - Valilik / Kaymakamlıklar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Sosyal Güvenlik Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı Türk Kızılayı Belediyeler Özel Vakıflar ve Dernekler Sivil Toplum Örgütleri

8 Türkiye’de Sosyal Yardım
Genel Durum Türkiye’de Sosyal Yardım Nüfusun en yoksul kesiminin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, sosyal yardımların ayni ya da nakdi olarak vatandaşlara adil bir şekilde dağıtılmasıdır. 2009 Yılında Yapılan Sosyal Yardımlar Yardım Türü Kurum Gider (TL) Tüm Sosyal Yardımlar SYDV’ler (Fon) ,000 Yaşlı ve Özürlü Aylığı SGK Ayni-Nakdi Yardım SHÇEK Muhtaç Aylığı (yetim ve özürlüler) Vakıflar Genel Md. İmaret Hizmetleri Vakıf Gureba Hastanesi Fakir Hasta Tedavileri Burs (ilk ve ortaöğretimdeki muhtaç öğrenciler) Yeşil Kart Uygulaması Sağlık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Burs (yüksek öğretimdeki muhtaç öğrenciler) Yurtkur Kömür Yardımı (TKİ Görev Zararı) TKİ Belediyeler SOSYAL YARDIMLAR TOPLAMI

9 TÜRKİYE SOSYAL YARDIM HARCAMALARI
2010 2011 2012 2012 KİŞİ SAYILARI KURUM Gider (Bin TL) SYGM (*) 2022 (Yaşlılık ve Özürlü Aylığı) ASP Bakanlığı (Evde Bakım Aylığı) ASP Bakanlığı (Ekonomik ve Sosyal Destek) 94.805 31.230 Yeşil Kart-Genel Sağlık Sigortası-G0 (***) (**) SOSYAL HİZMET (****) ARA TOPLAM - (ASPB) TKİ + TTK KYK (Burs) VGM (Muhtaç Aylığı) 39.446 36.649 92.350 MEB (İlköğretim Bursları) SGK - Tazminat Niteliği Taşıyan Ödemeler ARA TOPLAM - (Diğer) TOPLAM GSYİH TOPLAM/GSYİH (Yüzde) 1,33 1,39 (*) tarihi itibariyle sistemdeki aktif yardım alan kişi sayısını ifade etmektedir. Sistemdeki aktif yardım alan hane sayısı ise 'dir. (**) itibariyle Primi devlet tarafından ödenecek kişi sayısıdır. (G0) (***) 2012 yıl sonu itibariyle primi devlet tarafından ödenecek kişi sayısının yaklaşık 12 milyona ulaşması ve 2013 yıl sonu itibariyle ödenecek toplam miktarın 6 Milyar TL'ye ulaşması öngörülmektedir. (****) Yatılı ve gündüzlü kurumsal hizmetlerden faydalanan çocuk, genç, yaşlı ve engellilere ilişkin giderleri içermektedir. (Özel bakım ve rehabilitasyon hizmetleri dahildir.) -2012 yılı sonunda Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları kapsamında 2,6 milyon fayda sahibi için yaklaşık 750 milyon TL kaynak aktarılacağı öngörülmektedir. SOSYAL YARDIM VEREN KURULUŞLARIN 2010 ve 2011 SOSYAL YARDIM HARCAMALARI VE 2012 TAHMİNİ

10 SOSYAL YARDIM ALANIN DÜZENLENMESİNE YÖNELİK PROJELER VE GELİŞMELER

11 SYDGM Kurumsal Otomasyon Projesi (2004 - 2008)
Dünya Bankası kredisi (~ 10 Milyon $) ile SYDGM Kurumsal Otomasyon Projesi’nin başlatılması DPT Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda Eylem 48: Bütünleşi k Sosyal Yardım Hizmetle r Projesi’n e yer verilmesi 2008 / 6 Projenin Feshi ve Tahkime Bildirilmesi 2008 2006 2005 2004 * Tahkim Süreci 2010 yılı sonlarına kadar sürmüştür.

12 SYDGM Kurumsal Otomasyon Projesi
( ) SYGM, Kurumsal Otomasyon Projesi’ni hayata geçirmeye çalışmıştır. Proje kapsamında verilen süre uzatımlarına rağmen yazılımların tamamlanamayacağının anlaşılması sebebiyle, Haziran 2008’de proje sözleşmesi fesh edilmiştir. SYGM’nin talebi üzerine TÜBİTAK, 2008’in son çeyreğinde firma tarafından teslim edilen yazılımları işlevsellik, kullanılabilirlik ve süreçlere uygunluk açısından değerlendirmiş ve yazılımların kapsamlı testlerini yapmıştır. İlgili dava Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde görülmüştür. TÜBİTAK’ın projeyle ilişkisi bu değerlendirme ile birlikte başlatılmıştır.

13 BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ BİLGİ SİSTEMİ
SYGM/TÜBİTAK Protokolün İmzalanma Tarihi : BAKANLAR ARASI Protokolün İmzalanma Tarihi Sözleşme Tarihi : Proje Başlangıç Tarihi : Proje Bitiş Tarihi :

14 Gelişim Aşamaları Analiz Çalışmaları
Kullanıcıların ihtiyaçları belirlendi. (Gereksinim analizi yapıldı.) Görüşülen SYD Vakıfları Mardin Merkez & Nusaybin & Midyat & Derik Şanlıurfa Merkez & Viranşehir & Siverek & Suruç & ...Birecik & Bozova Adıyaman Merkez & Kahta & Besni Gaziantep Şahinbey & Şehitkamil & Nizip Siirt Merkez & Kurtalan & Pervari & Eruh & Şirvan Batman Merkez & Sason & Beşiri & Gercüş & ...Hasankeyf & Kozluk Diyarbakır Merkez & Silvan & Bismil & Ergani & Çınar Kilis Merkez & Elbeyli Şırnak Merkez & Cizre & Silopi & İdil & Beytüşşebap & Uludere Malatya Darende & Battalgazi Keçiören Çankaya Gölbaşı Mamak Bâlâ Altındağ Van Tekirdağ Elazığ Merkez & Kovancılar Bingöl Merkez & Genç Erzincan Merkez & Tercan Hakkari Merkez & Şemdinli & ...Yüksekova & Çukurca Yerinde inceleme ve analiz yapılan SYD Vakıfları – Mevcut ŞNT verilerinin sağlıklı bir şekilde aktarılmasının mümkün olmadığı bakana vurgulanacak

15 Gelişim Aşamaları Analiz Çalışmaları
Görüşülen Kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Vakıflar Bankası Sağlık Bakanlığı Ziraat Bankası Emniyet Genel Müdürlüğü PTT Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ...(SHÇEK) SYDGM’nin İncelenen Yazılımları Yardım Bilgi Bankası SOYBİS SYDTF Karar Giriş Yazılımı Kaynak Yönetimi Uygulaması Proje İzleme Modülü KASDEP Modülü Gelir Getirici Projeler Geri Ödeme Modülü İncelenen Yazılımlar Pivol Yazılım (Deniz Feneri Otomasyonu) Konya Büyükşehir Belediyesi Otomasyonu Can Bilgisayar Sistemleri (CanBil) Fintek Yazılım (Ziraat Bankası) Epsilon Yazılım (VOP) SOYDAV – Mevcut ŞNT verilerinin sağlıklı bir şekilde aktarılmasının mümkün olmadığı bakana vurgulanacak

16 Eşi Vefat Etmiş Kadınlar Modülü
Projenin Kapsamı GSS Yeşil Kart Otomasyonu SYDV SYDGM Kamu Kurumları Belediye ve STK’lar Eşi Vefat Etmiş Kadınlar Modülü 2022

17 Bütünleşik Projesi İle Sosyal Yardım Politikalarına İlişkin Hedefler
Yardımların Doğru Hedefe Ulaştırılması Şeffaflığın Sağlanması Mükerrer Yardımların Engellenmesi Mükerrer Sosyal İncelemelerin Engellenmesi Yardımların Hızlı ve Zamanında Yapılması

18 Proje Hedefleri Devlet tarafından verilen tüm sosyal yardım bilgilerinin tek merkezde toplanması Sosyal yardımlarla ilgili veritabanlarının entegre edilerek hane halkı yaklaşımının geliştirilmesi Daha adil kaynak dağıtımının sağlanmasını sağlayacak bir bilgi sisteminin geliştirilmesi Sosyal yardım bilgilerinin bütüncül bir şekilde yönetilebilmesiyle birlikte sosyal yardım kararlarının etkinleştirilmesi Yardım İhtiyaç

19 Proje Hedefleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde otomasyona geçilecek, Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile veri paylaşımının sağlanması için ortak veri standartları belirlenecek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda otomasyona geçilecek, Kamu kurumları ile veri paylaşımı sağlanacak,

20 ~20 Milyon vatandaşın tüm sosyo-ekonomik verileri
973 il merkezi ve ilçede görev yapan SYD Vakfı çalışanları ~9 Bin kişi (yıl sonu ulaşması beklenen) Diğer Kamu Kurumları, Belediyeler ve STK’lar SYGM çalışanları ~100 kişi

21 Yardım / Proje Destek Kararı
Sosyal Yardım Başvuru Süreci (Ana Akış) Hak Eden İncelemesi Yardım Başvurusu Nüfus Cüzdanı Başvuru Formu (Varsa Gerekli Belgeler) Puanlama Mütevelli Heyeti Yardım / Proje Destek Kararı Yardım Sorgulama Ödeme / Teslimat Banka Bilgi Sistemleri

22 Nüfus ve Sosyal Güvence Bilgileri Okul ve Sağlık Bilgileri
MERNİS Nüfus ve Sosyal Güvence Bilgileri Okul ve Sağlık Bilgileri Sosyal Yardım Bilgileri Varlık Bilgileri İnceleme Bilgilerinin Otomatik Temini Banka Bilgi Sistemleri Ödeme Bilgileri Eğitim, Sağlık, Özürlü, Yakacak, Gıda, Barınma, Yardımlar, Proje Destekleri Yardım Başvurusu Hak Eden İncelemesi Puanlama Geçmiş Yardım Kayıtlarının Sorgulanması Sosyal Yardım Portalı Online Başvurular İstatistiki Bilgiler Denetim ve İzleme İmkanı Tek Noktadan Hizmet Alımı SYGM Bilgi Sistemi Yoksulluk Haritası Puanlama ve Karar Destek Yazılımı İzleme ve Değerlendirme Yazılımları Yardımlar Merkezi Veritabanı Yararlanıcı ve Sosyal Yardım Bilgileri Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları

23 SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ(SOYBİS)
Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS): Sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin/tespit etme ve Mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlama, amacıyla SYDGM tarafından hayata geçirilmiş bir E-Devlet uygulamasıdır. 23

24 SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ
“Tek Adımda Hizmetten Tek Tuşta Hizmet Dönemine Geçiş” eTR ödülleri Kamudan Kamuya e-devlet uygulamaları 1.si Bilişim Yıldızları e-devlet uygulamaları 2.si 24

25 Dış Sistem Entegrasyonu
Kurumlarla bağlantı kurularak dış servislerle entegrasyon sağlanmıştır. MERNİS Ödemeler

26 İNTERNET ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ GÖRÜŞME (VOIP) PROJESİ
Söz konusu proje ülkemizde 973 nokta ile ücretsiz görüşme sağlanan başarılı ilk uygulama olma özelliği taşımaktadır. Tüm vakıflarımızın hem genel müdürlüğümüzle hem de birbirleriyle ücretsiz olarak internet üzerinden görüşmelerini sağlayacak ip destekleyen bir VOIP server kurulmuştur. İnternet üzerinden ücretsiz görüşme olanağı sağlayan ip telefon projesi sayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız hem birbiriyle hem de Genel Müdürlüğümüzle ücretsiz olarak görüşmeye başlamıştır.

27 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN
KAZANIMLARI Yardım Sürecinin İzlenebilirliği Vakıfların işleyişinin denetimi Suistimallerin engellenmesi Sistem üzerinden Kaynak Transferi İş Gücü Kazanımları Hızlı ve etkili çalışma Bilgiye hızlı ulaşma

28 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI (İş Gücü Kazanımı)
ÖNCESİ MEVCUT İŞLEYİŞ Önceden İstenen Belgeler Başvuru Formu, İkametgah Adresi, Başvuru sahibi, eşi ve çocuklarının nüfus cüzdanı fotokopileri, Öğrenci Belgesi (eğitim gören çocuklar için), Gerekli durumlarda vasilik belgesi, Anneye ait SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI çıktıları, Babaya ait SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI çıktıları, Boşanmış kişiler için boşanma ilamı, Vakıf tarafından istenebilecek ek belgeler

29 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI (İş Gücü Kazanımı)
Muhtaçlık Durumu İnceleme Süresi ÖNCESİ MEVCUT İŞLEYİŞ Yaklaşık gün Yaklaşık 1 dakika Online Erişilen Kurumlar MERNİS Çözülen Sorunlar Kurumlar ile yürütülen yazışmalar, Öğrencilerin okula devam ve başarı durumlarının elle girilmesi, Başvuruların yılın sadece belli zamanlarında alınması, Ödeme listelerinin oluşturulması esnasında sistemin kapalı kalması, Kişilerin Sosyal Güvence ve Varlık durumlarındaki güncellemelerin düzenli takip edilememesi, Kırtasiye masrafı, işlerin kağıt üzerinden takibi, yürütülmesi, Mütevelli Heyeti işleyişi

30 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI (Ulusal Katma Değer)
Gerçek İhtiyaç Sahibi olan Vatandaşlara Yardımların Ulaştırılması Yardımın Geniş Kitlelere Yapılması Yardıma muhtaç daha fazla kişiye ulaşım Yardımların Hedeflenen Amaçlarına Ulaşması Okula devam oranının artması Aile hekimliklerine düzenli muayene olma oranlarının artması Hastanede doğum yapma oranlarının artması

31 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI (Sosyal Yardım Sürecine Katkısı)
Yardımların Doğru Hedefe Ulaştırılması Fakirlik kriterleri ve objektif değerlendirmenin oluşturulması Suistimallerin engellenmesi Yardımların Hızlı ve Zamanında Yapılabilmesi Belgelerin elektronik ortamdan alınması Dış sistem sorgulamalarının otomasyon üzerinden yapılması

32 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI (Sosyal Adalete Katkısı)
Şeffaflığın Sağlanması Kimler yardım alıyor? Hangi kriterlere göre yardım dağıtılıyor? İlgili istatistikler nelerdir? (Genel, Bölge, İl, İlçe, Mahalle, Köy, Hane, Kişi) Mükerrer Yardımların Engellenmesi Farklı kurumların yaptıkları sosyal yardım bilgilerini paylaşabilmeleri Mükerrer Sosyal İncelemelerin Engellenmesi Sosyal İnceleme Raporları’nın paylaşılabilmesi Toplam maliyetin azaltılması

33 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI (Ulusal Katma Değer)
Kurumlardan Yazışma ile Yapılan Bilgi Talebi Önlendi Veri paylaşımının otomasyon üzerinden yapılması Okul Müdürlükleri SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’dan Nüfus Müdürlükleri Tapu Kadastro Müdürlükleri Emniyet Müdürlükleri Kurumların iş yükünün azaltılması Yardımlarla ilgili Ulusal Yardım Veritabanının oluşturulması Yardımların tek merkezde toplanması Sosyal yardım yapan kurumlarla bilgi paylaşımı Ortak veri tabanı Bilgi paylaşımı

34 Eğitim ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri
Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları için uygulanan eğitim faaliyetleri 3 temel süreçten oluşmuştur Eğitim Öncesi Hazırlık Eğitimin Verilmesi Eğitim Sonu Değerlendirme

35 Eğitim ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri
Eğitim Öncesi Hazırlık Katılımcıların Belirlenmesi (Learner Analysis) İhtiyaç Analizinin Yapılması (Need Analysis) Eğitim İçeriklerinin Belirlenmesi (Content Analysis) Eğitim Materyallerinin Hazırlanması Eğitim Sunum Dosyaları Kullanıcı Kılavuzu Konu Sonu Testleri Eğitim Değerlendirme Anketi Katılım Belgeleri Proje Web Portalının ( Hazırlanması Eğitim (ve Test) Ortamının Fiziki Olarak Hazırlanması Eğitim Sunumları, Animasyon, Video ve Eğitim Materyalleri, Kullanıcı Kılavuzu, Kullanıcı Talep Formu, Sık Sorulan Sorular, Site güncellemelerinin otomatik duyurusu

36 Eğitim ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri
Eğitimin Verilmesi Tarih: 18 gruba 3’er günlük eğitim programı Her grupta ortalama 12 kişi Eğitimci başına düşen katılımcı sayısı 3-5 Eğitim Sunumları, Animasyon, Video ve Eğitim Materyalleri, Kullanıcı Kılavuzu, Kullanıcı Talep Formu, Sık Sorulan Sorular, Site güncellemelerinin otomatik duyurusu

37 Eğitim ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri
Uygulamalı Analiz Çalışması Analiz sürecinin bir parçası Kısa süreli son kullanıcı eğitimleri Çoğulcu, aktif katılım Katılımcı görüş ve önerileri Popülasyonu temsil edecek özellikte katılımcılar

38 ŞARTLI EĞİTİM VE SAĞLIK YARDIMLARI MODÜLÜ DIŞ KURUMLARLA ENTEGRASYON

39 Uygulama Aşamaları Eğitim Faaliyetleri
Eğitici Eğitimleri Eğiticilerimizin Vermiş Olduğu Eğitimlerinin Takibi Birimimiz ve eğitimlerimize katılan eğiticilerimizin eğitim verme durumları harita üzerinde günlük olarak güncellenerek gösterilmiştir.

40

41 Veri Aktarımı Tüm Türkiye Veri Aktarımı Toplam Dosya Sayısı:1.170.745
Dosya Aktarılamama Sebeplerinden Bazıları MERNİS isim ve soyisim uyuşmazlığı tespit edilmesi Kişinin T.C. kimlik numarasının MERNİS'te bulunmaması Başka bir SYD Vakfı’nda kayıtlı bulunması (Mükerrer kayıt) Aktarım Sırasında Tespit Edilen ve Kullanıcıya Uyarı Verilen Durumlardan Örnekler Kişinin adresinin bağlı bulunduğu SYD Vakfı sınırlarının dışında olması Kişinin adresinin MERNİS’te bulunmaması Kişinin vefat etmiş olması Kişinin ikametgah adresinin yurtdışında olması

42 ŞARTLI EĞİTİM VE ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI 2012 (OCAK-TEMMUZ)
2012 OCAK - TEMMUZ DÖNEMİ ŞARTLI EĞİTİM VE ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI ÖDEME DURUMU Yardım Türü Fayda Sahibi Cinsiyeti 2012 Ocak - Temmuz Toplam Hane Sayısı Fayda Sahibi Sayısı (*) Ödeme Toplamı (TL) Doğum Yardımı 2.005 Şartlı Gebelik Yardımı 18.510 18.502 Lohusalık Yardımı 1.716 1.715 82.260 Şartlı Sağlık Yardımı Erkek Kız İlköğretim Şartlı Eğitim Yardımı Ortaöğretim Şartlı Eğitim Yardımı TOPLAM (*) 2012 Ocak - Temmuz Döneminde en az bir defa ödeme almış fayda sahiplerinin toplamını ifade etmektedir.

43 GELİNEN AŞAMA Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları Modülü
Eylül 2010 (tamamlandı) Yardımlar ve Kaynak Yönetimi Modülü Ekim 2011 (tamamlandı) Yoksulluk Envanteri (Merkezi veri tabanı) oluşturuldu 5 milyon hane 20 milyon kişi güncel verileri (sosyo-ekonomik) ile kayıtlı ( ) Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Modülü Ocak 2012 (tamamlandı) Yeşil Kart uygulamasına son verildi/ 2,5 aylık çalışma/15 milyonluk hedef kitle 3,3 Milyon hanenin başvurusu alındı (13,1 Milyon Kişi) / 3,1 Milyon hanenin gelir testi tamamlandı/8,8 Milyon kişi GO/ 3,5 Milyon kişi G1 /402 bin kişi G2/ 79 Bin kişi G3 ( ) Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Nakit Destek Modülü Şubat 2012 (Tamamlandı) / Eylül 2012 itibariyle ’i aşkın kişi ödeme almaktadır. Vakıf İnsan Kaynakları Modülü Şubat 2012 (Tamamlandı) 2022 ve Evde Bakım Aylığı Modülü Kasım 2012 (çalışmaları devam ediyor) Yerel Yönetimler ve STK’lar dahil Edilecek (2013)

44 Puanlama Projesi Kamu kaynaklı sosyal yardımlardan yararlanacak yoksul kesimin belirlenmesine yönelik; Objektif kıstaslara dayanan, İBBS-1* düzeyinde bölgelerarası farklılığı gözeten, Kır-kent ayrımını içeren, Hane ziyaretleri sırasında doğrulanabilen, Somut olarak ölçülebilir göstergelere dayalı, Güvenilirlik düzeyi yüksek, Uygulaması kolay bir puanlama formülü seti geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sosyal Yardımlar TR-1 Kır Kent …. TR-12 Proje Destekleri GSS TR Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık primleri devlet tarafından desteklenecek kişilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan gelir testleri için Türkiye genelinde kullanılacak bir puanlama formülü de geliştirilecektir. * İBBS-1 : İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması Düzey 1

45 PUAN Proje Aşamaları Aktif Olarak Yürütülen Safha SAFHA 3 SAFHA 2
Model Önerilerinin ve Değişkenlerin Belirlenmesi SAFHA 2 Model Önerilerinin Sınanması ve Karşılaştırılması SAFHA 3 Hane Ziyaret Bilgi Formu’nun Uygulanabilirliğinin Test Edilmesi Aktif Olarak Yürütülen Safha Tamamlandı Tamamlandı Gelir Bazlı Model (24 adet) Tüketim Bazlı Model Faktör Modeli (24 Adet) Pilot Alan Uygulaması 1440 hane Modellerin Sınanması Hane Ziyaret Bilgi Formu’nun Güncellenmesi Nitel Çalışma Ana Alan Uygulaması hane Modellerin Revizyonu Hane Ziyaret Bilgi Formu’nun Güncellenmesi TÜİK / Hanehalkı Bütçe Anketi SYGM Yardım ve Proje Verileri SYDV Uygulamaları Ulusal ve Uluslararası Literatür Diğer Veri Kaynakları TÜBİTAK/BİLGEM/Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü (G222)

46 PUAN Proje Aşamaları – Safha 3 / Devam eden faaliyetler
Projenin devam eden aşamalarında; Ana alan uygulamasından elde edilen mikro veri seti ile modellerde gerekli güncellenmelerin yapılması, Yeni modellerin (GSS + Yardım) oluşturulması ve modellerin sınanması, Hane Ziyaret Bilgi Formu’nun revize edilmesi, Formüllerin güncellenerek tamamlanması, Formüllerin Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine entegre edilmesi, çalışmaları devam etmektedir. TÜBİTAK/BİLGEM/Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü (G222)

47 TÜRKİYE’DE UYGULANAN ŞNT PROGRAININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ
(2010 – 2012) Projenin Hedefi Şartlı Nakit Transferi programının programdan faydalanan hanelerde yarattığı etkinin nitel ve nicel olarak ölçülmesi hedeflenmiştir. Projenin Amacı Hak sahiplerinin sosyo-ekonomik durum değişimini, Fayda sahibi hanelerdeki olumlu davranış değişikliğini, Programının hedefleme mekanizmasını, Çocuk işçiliğinin önlenmesi üzerindeki katkısını, Programının anne ve çocuk ölümlerinin azaltılması üzerindeki etkisini, Programının toplumsal cinsiyet üzerindeki etkisini ölçmektir. Proje Gazi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Araştırma 3 farklı boyutta tasarlanmıştır. İlk aşamada panel veri analizi, ikinci aşamada düzey-1 kır/kent ayrımı temelinde tahmin verebilecek bir örneklem üzerinden deney ve kontrol grubu için 2 dönemlik anket çalışması ve son aşamada ise nitel saha çalışması öngörülmüştür yılında başlayan projenin panel veri analizi ve birinci dönem saha çalışması sonuçlandırılmıştır. İkinci dönem saha çalışması devam etmektedir. Yıl sonu itibariyle proje tamamlanacaktır.

48 TÜRKİYE’DE UYGULANAN ŞNT PROGRAININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ
(Temel Bulgular) Panel Veri Analizi Sistemde düzenli olarak eğitim yardımı alan çocuklar (deney grubu) ile sisteme başvuru yapmış ancak hak sahibi olamamış hanelerin çocuklarının (kontrol grubu) okul başarı durumları, devamsızlık durumları, liseye devam durumları gibi bilgileri yerleşim yeri (kır/kent) ailenin eğitim durumu ve cinsiyet gibi temel değişkenler üzerinden M.E.B. bünyesindeki e-okul veritabanından çekilmiştir. Toplamda çocuğun verisi üzerinden yapılan analize göre Yardım alanlarda (deney grubunda), yardım almayanlara (kontrol grubuna) göre, Devamsız gün sayısının azaldığı (iki grup arasındaki fark neredeyse 2 kat.), kırsal kesimlerde devamsızlığın azalma oranının daha yüksek olduğu, Kız çocuklarında erkeklere göre devamsızlığın 2 kat daha fazla azaldığı, eğitim-öğretim yılı için liseye devam oranlarının erkek çocuklarında %79.4, kız çocuklarında ise %79.36’ya ulaştığı, yardım almayanlarda ise erkek çocuklarında liseye devam oranlarının %57.19, kız çocuklarında %50.08’de kaldığı, İstanbul ve Batı Anadolu Bölgeleri’nde liseye devam oranı %70’ler civarında iken Karadeniz Bölgesi’nde bu oran %90’lara ulaştığı görülmektedir.

49 GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) 2006-2012 GSS MODÜLÜ
5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” Sosyal sigorta kurumlarının aynı çatı altında toplanması 5754 sayılı Kanun Yeşil Kart Kanununun 2 yıl sonra yürürlükten kaldırılacağı hükmü getirilmiştir. 5997 sayılı Kanun tarihinde Yeşil Kart Kanunun yürürlükten kaldırılacağı hükmü getirilmiştir. 662 sayılı KHK Genel sağlık sigortalılığının tespitinde esas alınacak gelir tespit testlerine ilişkin usûl ve esasların SYGM tarafından belirlenmesi ve gelir testlerinin SYDV’ler aracılığıyla uygulanması hükmü getirilmiştir.

50 GENEL SAĞLIK SİGORTASI SÜRECİ
2 Kasım 2011 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ve 28 Aralık 2011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda GSS gelir testi işlemleri tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Vakıflara başvuru yapan kişilerin sistem üzerinden merkezi veri tabanlarında kayıtlı olan mal varlıkları ve gelirlerine ilişkin inceleme yapılmaktadır. Sistemden alınan bilgilere ek olarak başvuruda bulunan haneler vakıflarda çalışan sosyal yardım ve inceleme görevlilerince mahallinde hane ziyareti yapmak suretiyle incelenmektedir. Vakıf Mütevelli Heyetleri yapılan inceleme ve sistem üzerinden alınan sorgulama sonuçlarına göre hanelerin ortalama aylık gelirleri tespit edilmektedir.

51 GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI
Sigortalılar İsteğe bağlı sigortalılar Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar Vatansızlar ve sığınmacılar Sayılan kanunlara göre aylık alanlar ( 2022, 1005, 3292, 2330, 422, 2913) Korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler 5510 sayıl Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler Sayılanların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar

52 GELİR TESTİNİN KAPSAMI
Primi devlet tarafından ödenecek kişiler: Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Puanlama Formülüne göre tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar. Primini kendileri ödeyecek kişiler: Sigorta sistemi dışında olup bir geliri olması nedeniyle sağlık sigortası primi ödemek durumunda kalan vatandaşlar. Zorunlu sigortası sona erenler 10 gün içinde bu kapsamda sigortalı sayılır. Yani işten ayrılan bir kişi 10 gün içinde yeniden sigortalı olmazsa veya başka bir maddeye göre sağlık sigortalısı sayılmazsa bu kapsama girmiş sayılacak.

53 VAKIFLARIN GELİR TESTİNDEKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR?
Kapsamdaki kişilerin başvurularını almak Başvuru sahiplerinin işlemlerini Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi GSS modülü üzerinden yürütmek Gerekli görülen hallerde kişilerin hane ziyaretleri ile sosyal incelemelerini yaparak merkezi veri tabanlarına kayıtlı olmayan gelirlerini, harcama ve servet durumlarını göz önüne alarak raporlamak Başvuran ailelerin kişi başına aylık gelir durumlarının tespitine ilişkin Vakıfların Mütevelli Heyetinde karar almak Gelir durumu kararını modül üzerinden SGK’ya iletmek Gerektiği durumlarda hane ziyaretleri yaparak değişiklikleri takip etmek

54 Kişi Başına Aylık Gelir Durumu
GSS TESCİL AŞAMASI SGK Vakıflardan gelen gelir durumu bilgilerine göre kişileri 60c(1) veya 60g maddeleri kapsamında tescil eder ve primlerini tahakkuk ettirir. Kişilerin gelir durumlarına göre prim durumları: Kişi Başına Aylık Gelir Durumu Prim Durumu  Tescil Kodu Brüt asgari ücretin üçte birinin altında Primi devlet tarafından ödenecektir. G0 Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında Primini kişi ödeyecek G1 Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında G2 Asgari ücretin iki katından fazla G3

55 Kişi Başına Aylık Gelir Durumu
GSS TESCİL AŞAMASI SGK Vakıflardan gelen gelir durumu bilgilerine göre kişileri 60c(1) veya 60g maddeleri kapsamında tescil eder ve primlerini tahakkuk ettirir. Kişilerin gelir durumlarına göre prim durumları: Kişi Başına Aylık Gelir Durumu Prim Durumu  Tescil Kodu Brüt asgari ücretin üçte birinin altında Primi devlet tarafından ödenecektir. G0 Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında Primini kişi ödeyecek G1 Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında G2 Asgari ücretin iki katından fazla G3

56 GENEL SAĞLIK SİGORTASI
25 EYLÜL 2012 GSS BİLGİLERİ Hane Sayısı Hane Sayısı (%) Kişi Sayısı Kişi Sayısı (%) Başvuruldu 54.036 1,64% 1,67% Başvuru SGK'ya iletildi 3,93% 3,82% Karar Verildi: 17.281 0,52% 65.305 0,50% Karar İletildi: 95,93% 96,13% Toplam 100,00%

57 GENEL SAĞLIK SİGORTASI
25 EYLÜL 2012 VERİLEN KARAR Hane Sayısı Hane Sayısı (%) Kişi Sayısı Kişi Sayısı (%) GO 67,18% 70,16% G1 30,72% 28,13% G2 3,38% 3,19% G3 20.434 0,64% 79.053 0,63% Toplam 100,00%

58 GENEL SAĞLIK SİGORTASI SÜRECİ
tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilen Yeşil Kart verilerine göre sistemde kayıtlı aktif yeşil kart sahibi kişi bulunmaktadır tarihinden itibaren vize tarihlerine göre Genel Sağlık Sigortası kapsamında Gelir Testi yaptırması gereken bu kişilerden kişi tarihleri arasında ikametgahının bulunduğu SYD Vakfına gelmiş ve Gelir Testi işlemi sonuçlandırılarak gelir seviyesi SGK’ya bildirilmiştir. Buna göre eskiden yeşil kartlı olan kişilerin Gelir Testi sonrası yaklaşık %90’ının priminin devlet tarafından ödenmesi (Gelir Durumu - G0) yönünde karar verilmiştir – Tarihleri Arasındaki Gelir Testi Yapılan Yeşil Kartlı Kişi Sayısı GSS Gelir Testi Kapsamı Kişi Sayısı (%) G0 89,63 G1 9,80 G2 22.252 0,47 G3 4.274 0,09 Toplam 100

59 2022 SAYILI KANUN VE MEVCUT UYGULAMA
662 Sayılı KHK’nın 7. maddesi ile 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemlerin, ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce devralınarak Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesine entegrasyonu için 1 yıllık süre öngörülmüştür. 2022 sayılı Kanun kapsamındaki tüm işlemler SYD Vakıfları tarafından yürütülecektir.

60 2012 YILINDA BAŞLANAN YENİ PROGRAMLAR
2012 YILINDA BAŞLANAN YENİ PROGRAMLAR YAŞLI VE ÖZÜRLÜ AYLIKLARI 2022 Sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” gereğince muhtaç olduğu tespit edilen yaşlı ve özürlülere yapılan yardımlardır. Kanun kapsamında şu yardımlar yapılmaktadır; Aylık Türü Bir Aylık Miktar (TL) Toplam Aylık Alan Kişi Sayısı Aktarılan Toplam Kaynak Yaşlı Aylığı (65+ yaş) 112,58 ,36 Özürlü Aylığı (%40-%69 Özürlü) 225,16 ,77 Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı (%70 Özürlü) 337,74 ,24 Özürlü Yakını Aylığı (%40 Özürlü)(18 Yaş Altı) 55.625 ,89 Slikozis (% 15-34) 486,46 177 ,82 Slikozis (% 35-54) 555,96 Slikozis (% 55 ve üzeri) 625,46 TOPLAM ,08

61 SOSYAL YARDIM-İSTİHDAM İLİŞKİSİNİ KURULMASI ÇALIŞMASI
SOSYAL YARDIM-İSTİHDAM İLİŞKİSİNİ KURULMASI ÇALIŞMASI Sosyal yardım alan ve başvuru yapan kişiler SOYBİS ve Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden İŞKUR veri tabanına kaydedilmektedir. Nisan 2011-Haziran 2012 dönemi arasında 825 bin kişinin kaydı yapılmıştır. İŞKUR yönlendirilen bu kişilerden; kişi ile bireysel görüşme yapmış, kişi işe yerleştirilmiş, 9.478 kişi kursa alınmıştır.

62 EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR İÇİN NAKİT SOSYAL YARDIM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJESİ Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütüldü. Bu kapsamda 150 bin kadının ekonomik yoksunluk içinde yaşadığı tespit edildi kadınların özellikle ilk kayıp anında önemli bir gelir kaybına uğradığı ve travma yaşadığı ortaya çıkmıştır. Düzenli nakit sosyal yardım programının yanı sıra geniş bir yelpazede politika önerileri ortaya çıktı. Aylık 250 TL ödenmesine yönelik olarak program dizayn edildi. Başvuruların alınacağı sistem oluşturuldu ve bu kapsamdaki vatandaşlarımıza ödemeler yapılmaya başlandı.

63 EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK SOSYAL YARDIM PROGRAMI
25 EYLÜL 2012 Kişi Sayısı Açıklama Başvuru 24.827 Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetlerinde Başvuruldu durumda olup mütevelli heyetine sunulmamış kişi sayısı Kabul Edildi Mütevelli heyeti tarafından yardımdan yararlanmasına karar verilmiş kişi sayısı Reddedildi/Feshedildi 88.630 Mütevelli heyeti tarafından yardım başvurusu reddedilmiş yada feshedilmiş kişi sayısı Toplam Bu yardım kapsamında sistemde kayıtlı olan kişi sayısı Ödeme Fayda Sahibi Kadın Son ödeme dönemi olan 10 Haziran 2012 öncesinde yardımdan yararlanmaya hak kazanmış ve adına ödeme oluşturulmuş fayda sahibi sayısı Ödeme Sayısı Yapılan ödeme sayısı Ödeme Toplamı TL 10 Haziran 2012 dönemine kadar aktarılan kaynak tutarı Ödemesi Bekleyen Fayda Sahibi Kadın 14.281 25 Eylül 2012 itibariyle ödemeleri hesaplarına yatmış ancak ödeme almamış fayda sahibi sayısı Ödemesi Tamamlanan Fayda Sahibi Kadın 25 Eylül 2012 itibariyle ödemelerini PTT den almış olan fayda sahibi sayısı TL 25 Eylül 2012 itibariyle yapılan toplam ödeme

64 ALO 144 SOSYAL YARDIM HATTI
Yoksullukla etkin bir mücadele için fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın güçlendirilmesi ve bilgiye ve yardıma erişim fırsatlarının arttırılması amacıyla hayata geçirilmiş bir projedir. Ücretsiz olarak aranan Alo Sosyal Yardım Hattı-144 ile sosyal yardıma ihtiyacı olan bireylere profesyonel iletişim desteği sağlanmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü bu kapsamda 14 kişiden oluşan bir Çağrı Merkezi kurmuştur. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte: Vatandaşların sosyal yardım uygulamalarına ilişkin ilk ağızdan profesyonel bir şekilde bilgilendirilerek yönlendirilmesi, Vatandaşların sosyal yardım ve proje uygulamaları konusunda doğru bilgiye hızlı bir şekilde erişimi sağlanmaktadır.

65 TEKNİK YARDIM MASASI 14.Modem Şifre İşlemleri 15.IP Tel Sorunları
16.Eğitim ve Anket Çalışmaları 17.Proje Uygulamalarının Kullanımı 18.Uzaktan Erişim Kurulum 19.Vakıf Çalışanının Aktarılanı Yapamaması 20.Sorunların Tesbiti 21.Santral Yönlendirmeleri 22.İp Tel Kullanımı ve İp Tel Talebi 23.Internet Explorer Ayarları 24.Kurum İçinde Haberleşme 1. Yeni Şifre Oluşturulması 2. Şifre Güncelleme 3. Uygulamanın Kullanımı 4. Uygulamada Yaşanılan Sorunlar 5. Uygulamaya Çeşitli Sebeplerden Bağlanamama 6. Kurumsal Bağlantı Hataları 7. Diğer Kurumlardan Gelen Çağrılar 8. Web Servis Şifre Oluşturma 9. E-Posta Adresine Giriş 10.E-posta Kullanımı 11.Firmware Sürümü Güncelleme 12. Modem Güncelleme 13.Modem Yapılandırma

66 Genel Müdür Yardımcısı
Teşekkürler Cemalettin Çogurcu Genel Müdür Yardımcısı Proje Koordinatörü


"TÜRKİYDE SOSYAL YARDIM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları