Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYDE SOSYAL YARDIM SİSTEMİ SYDV KIZILCAHAMAM EĞİTİMİ 10.10.2012 Cemalettin ÇOGURCU Genel Müdür Yardımcısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYDE SOSYAL YARDIM SİSTEMİ SYDV KIZILCAHAMAM EĞİTİMİ 10.10.2012 Cemalettin ÇOGURCU Genel Müdür Yardımcısı."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYDE SOSYAL YARDIM SİSTEMİ SYDV KIZILCAHAMAM EĞİTİMİ Cemalettin ÇOGURCU Genel Müdür Yardımcısı

2 TC BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği TC BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü TC AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü sayılı Kanun sayılı Kanun sayılı KHK TARİHÇE

3 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Fon Kurulu Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (973) Türk Kamu Yönetiminde kendine özgü yapı/ Yönetişim KURUMSAL YAPI

4 •Ulusal Yoksullukla Mücadele Stratejisi oluşturma çalışmalarını koordine etmek •Yeni kapsayıcı sosyal yardım programları oluşturmak ve uygulamak Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardım Alanında Strateji Oluşturmak •Kısa Vadeli Strateji / Gıda, Yakacak, Barınma, Sağlık, Afet, Aşevi Yardımları •Orta ve Uzun Vadeli Strateji / Eğitim Yardımları ve Proje Destekleri Sosyal Yardım Programları ile yoksulluğu ve yoksulluğun etkilerini azaltmak •Sosyal Yardım yararlanıcılarının tespiti için nesnel ölçütler geliştirmek •Kamu, Yerel Yönetim ve STK’lar tarafından yapılan yardımları tek merkezi veri tabanında toplamak ve izlemek Objektif Yararlanma Ölçütleri ve Merkezi Sosyal Yardım Veri Tabanı oluşturmak 633 sayılı KHK ile 2022 Yaşlılık ve Özürlü Maaşları ile Evde Bakım Aylığı 1 Ocak 2012 itibarıyla Yeşil Kart uygulaması sona ermiştir / Genel Sağlık Sigortası için ihtiyaç duyulan Gelir Testini Vakıflarımız yürütüyor Kamu kaynakları ile verilen tüm sosyal yardımları yürütmek ve Genel Sağlık Sigortası Gelir Testini Yapmak •Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarını toplamak •SYD Vakıflarının norm kadro standartlarını ve yardım kriterlerini tespit etmek 3294 sayılı Kanunu uygulamak SYGM’NİN GÖREVLERİ

5 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, sosyal yardımların vatandaşa doğrudan, en yakın noktadan ve en kısa sürede ulaştırılması açısından devlet ile yoksul vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görmektedirler. VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ İL MERKEZLERİNDEİLÇELERDE Vali (Vakıf Başkanı)Kaymakam (Vakıf Başkanı) Belediye Başkanı DefterdarMal Müdürü İl Millî Eğitim Müdürüİlçe Millî Eğitim Müdürü İl Sağlık MüdürüSağlık Grup Başkanı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürüİlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürüİlçe Müftüsü İl MüftüsüKöy Muhtarı Mahalle Muhtarı STK Temsilcileri Hayırsever Vatandaşlar

6 Türkiye’de Sosyal Yardım Anlayışı Yardımların Doğru Hedefe Ulaştırılması – Fakirlik kriterleri ve objektif değerlendirmenin oluşturulması – Suistimallerin engellenmesi Şeffaflığın Sağlanması – Kimler yardım alıyor? – Hangi kriterlere göre yardım dağıtılıyor? – İlgili istatistikler nelerdir? Mükerrer Yardımların Engellenmesi – Farklı kurumların yaptıkları sosyal yardım bilgilerini paylaşabilmeleri Mükerrer Sosyal İncelemelerin Engellenmesi – Sosyal İnceleme Raporları’nın paylaşılabilmesi – Toplam maliyetin azaltılması Yardımların Hızlı ve Zamanında Yapılabilmesi – Bir bireysel başvurunun geçmesi gereken aşamalar;  Nüfus ve adres bilgileri  Tapu kayıtları  Belediye kayıtları  Trafik kayıtları  Vergi kayıtları  SSK, BağKur, Emekli Sandığı kayıtları  Diğer ilgili sorgulamalar (Doğalgazı var mı?, Elektriği var mı? vb.) Sosyal Yardımlara İlişkin Problemler

7 • Sosyal Yardımda Bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları – Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları – Diğer Devlet Kurumları • Vakıflar Genel Müdürlüğü • Sağlık Bakanlığı • İçişleri Bakanlığı - Valilik / Kaymakamlıklar • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) • Sosyal Güvenlik Kurumu • Milli Eğitim Bakanlığı – Türk Kızılayı – Belediyeler – Özel Vakıflar ve Dernekler – Sivil Toplum Örgütleri Türkiye’de Sosyal Yardım 7

8 • Nüfusun en yoksul kesiminin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, sosyal yardımların ayni ya da nakdi olarak vatandaşlara adil bir şekilde dağıtılmasıdır Yılında Yapılan Sosyal Yardımlar Genel Durum Yardım TürüKurumGider (TL) Tüm Sosyal YardımlarSYDV’ler (Fon) ,000 Yaşlı ve Özürlü AylığıSGK Ayni-Nakdi YardımSHÇEK Muhtaç Aylığı (yetim ve özürlüler)Vakıflar Genel Md İmaret HizmetleriVakıflar Genel Md Vakıf Gureba Hastanesi Fakir Hasta TedavileriVakıflar Genel Md Burs (ilk ve ortaöğretimdeki muhtaç öğrenciler)Vakıflar Genel Md Yeşil Kart UygulamasıSağlık Bakanlığı Burs (ilk ve ortaöğretimdeki muhtaç öğrenciler)Milli Eğitim Bakanlığı Burs (yüksek öğretimdeki muhtaç öğrenciler)Yurtkur Kömür Yardımı (TKİ Görev Zararı)TKİ Tüm Sosyal YardımlarBelediyeler SOSYAL YARDIMLAR TOPLAMI

9 SOSYAL YARDIM VEREN KURULUŞLARIN 2010 ve 2011 SOSYAL YARDIM HARCAMALARI VE 2012 TAHMİNİ 9 TÜRKİYE SOSYAL YARDIM HARCAMALARI KİŞİ SAYILARI KURUMGider (Bin TL) SYGM (*) 2022 (Yaşlılık ve Özürlü Aylığı) ASP Bakanlığı (Evde Bakım Aylığı) ASP Bakanlığı (Ekonomik ve Sosyal Destek) Yeşil Kart-Genel Sağlık Sigortası-G0 (***) (**) SOSYAL HİZMET (****) ARA TOPLAM - (ASPB) TKİ + TTK KYK (Burs) VGM (Muhtaç Aylığı) MEB (İlköğretim Bursları) SGK - Tazminat Niteliği Taşıyan Ödemeler ARA TOPLAM - (Diğer) TOPLAM GSYİH TOPLAM/GSYİH (Yüzde) 1,331,39 (*) tarihi itibariyle sistemdeki aktif yardım alan kişi sayısını ifade etmektedir. Sistemdeki aktif yardım alan hane sayısı ise 'dir. (**) itibariyle Primi devlet tarafından ödenecek kişi sayısıdır. (G0) (***) 2012 yıl sonu itibariyle primi devlet tarafından ödenecek kişi sayısının yaklaşık 12 milyona ulaşması ve 2013 yıl sonu itibariyle ödenecek toplam miktarın 6 Milyar TL'ye ulaşması öngörülmektedir. (****) Yatılı ve gündüzlü kurumsal hizmetlerden faydalanan çocuk, genç, yaşlı ve engellilere ilişkin giderleri içermektedir. (Özel bakım ve rehabilitasyon hizmetleri dahildir.) yılı sonunda Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları kapsamında 2,6 milyon fayda sahibi için yaklaşık 750 milyon TL kaynak aktarılacağı öngörülmektedir.

10 SOSYAL YARDIM ALANIN DÜZENLENMESİNE YÖNELİK PROJELER VE GELİŞMELER

11 Dünya Bankası kredisi (~ 10 Milyon $) ile SYDGM Kurumsal Otomasyon Projesi’nin başlatılması DPT Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda Eylem 48: Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetler Projesi’ne yer verilmesi 2008 / 6 Projenin Feshi ve Tahkime Bildirilmesi * Tahkim Süreci 2010 yılı sonlarına kadar sürmüştür. SYDGM Kurumsal Otomasyon Projesi ( )

12 • SYGM, Kurumsal Otomasyon Projesi’ni hayata geçirmeye çalışmıştır. • Proje kapsamında verilen süre uzatımlarına rağmen yazılımların tamamlanamayacağının anlaşılması sebebiyle, Haziran 2008’de proje sözleşmesi fesh edilmiştir. • SYGM’nin talebi üzerine TÜBİTAK, 2008’in son çeyreğinde firma tarafından teslim edilen yazılımları işlevsellik, kullanılabilirlik ve süreçlere uygunluk açısından değerlendirmiş ve yazılımların kapsamlı testlerini yapmıştır. • İlgili dava Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde görülmüştür. • TÜBİTAK’ın projeyle ilişkisi bu değerlendirme ile birlikte başlatılmıştır. 12 SYDGM Kurumsal Otomasyon Projesi ( )

13 SYGM/TÜBİTAK Protokolün İmzalanma Tarihi: BAKANLAR ARASI Protokolün İmzalanma Tarihi Sözleşme Tarihi: Proje Başlangıç Tarihi: Proje Bitiş Tarihi: BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ BİLGİ SİSTEMİ

14 14 Gelişim Aşamaları Analiz Çalışmaları Kullanıcıların ihtiyaçları belirlendi. (Gereksinim analizi yapıldı.)  Keçiören  Çankaya  Gölbaşı  Mamak  Bâlâ  Altındağ  Van  Tekirdağ  Elazığ Merkez & Kovancılar  Bingöl Merkez & Genç  Erzincan Merkez & Tercan  Hakkari Merkez & Şemdinli &...Yüksekova & Çukurca Görüşülen SYD Vakıfları  Mardin Merkez & Nusaybin & Midyat & Derik  Şanlıurfa Merkez & Viranşehir & Siverek & Suruç &...Birecik & Bozova  Adıyaman Merkez & Kahta & Besni  Gaziantep Şahinbey & Şehitkamil & Nizip  Siirt Merkez & Kurtalan & Pervari & Eruh & Şirvan  Batman Merkez & Sason & Beşiri & Gercüş &...Hasankeyf & Kozluk  Diyarbakır Merkez & Silvan & Bismil & Ergani & Çınar  Kilis Merkez & Elbeyli  Şırnak Merkez & Cizre & Silopi & İdil & Beytüşşebap...& Uludere  Malatya Darende & Battalgazi Yerinde inceleme ve analiz yapılan SYD Vakıfları

15 15 Gelişim Aşamaları Analiz Çalışmaları Görüşülen Kurumlar  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  Vakıflar Bankası  Sağlık Bakanlığı  Ziraat Bankası  Emniyet Genel Müdürlüğü  PTT  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu...(SHÇEK) SYDGM’nin İncelenen Yazılımları  Yardım Bilgi Bankası  SOYBİS  SYDTF Karar Giriş Yazılımı  Kaynak Yönetimi Uygulaması  Proje İzleme Modülü  KASDEP Modülü  Gelir Getirici Projeler Geri Ödeme Modülü İncelenen Yazılımlar  Pivol Yazılım (Deniz Feneri Otomasyonu)  Konya Büyükşehir Belediyesi Otomasyonu  Can Bilgisayar Sistemleri (CanBil)  Fintek Yazılım (Ziraat Bankası)  Epsilon Yazılım (VOP)  SOYDAV

16 SYDV Otomasyonu SYDGM Otomasyonu Kamu Kurumları Belediye ve STK’lar Projenin Kapsamı GSS Yeşil Kart Eşi Vefat Etmiş Kadınlar Modülü

17 17 Bütünleşik Projesi İle Sosyal Yardım Politikalarına İlişkin Hedefler •Yardımların Doğru Hedefe Ulaştırılması •Şeffaflığın Sağlanması •Mükerrer Yardımların Engellenmesi •Mükerrer Sosyal İncelemelerin Engellenmesi •Yardımların Hızlı ve Zamanında Yapılması

18  Devlet tarafından verilen tüm sosyal yardım bilgilerinin tek merkezde toplanması  Sosyal yardımlarla ilgili veritabanlarının entegre edilerek hane halkı yaklaşımının geliştirilmesi  Daha adil kaynak dağıtımının sağlanmasını sağlayacak bir bilgi sisteminin geliştirilmesi  Sosyal yardım bilgilerinin bütüncül bir şekilde yönetilebilmesiyle birlikte sosyal yardım kararlarının etkinleştirilmesi Yardımİhtiyaç 18 Proje Hedefleri

19  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda otomasyona geçilecek,  Kamu kurumları ile veri paylaşımı sağlanacak,  Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde otomasyona geçilecek,  Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile veri paylaşımının sağlanması için ortak veri standartları belirlenecek, 19 Proje Hedefleri

20 973 il merkezi ve ilçede görev yapan SYD Vakfı çalışanları ~9 Bin kişi (yıl sonu ulaşması beklenen) SYGM çalışanları ~100 kişi Diğer Kamu Kurumları, Belediyeler ve STK’lar ~20 Milyon vatandaşın tüm sosyo- ekonomik verileri 20

21 Yardım Başvurusu Puanlama Hak Eden İncelemesi Yardım Sorgulama Mütevelli Heyeti Yardım / Proje Destek Kararı Nüfus Cüzdanı Başvuru Formu (Varsa Gerekli Belgeler) Ödeme / Teslimat Banka Bilgi Sistemleri Sosyal Yardım Başvuru Süreci (Ana Akış)

22 Sosyal Yardım Bilgileri Nüfus ve Sosyal Güvence Bilgileri Okul ve Sağlık Bilgileri İnceleme Bilgilerinin Otomatik Temini Yardım BaşvurusuHak Eden İncelemesiPuanlama Sosyal Yardım Portalı Online Başvurular İstatistiki Bilgiler Denetim ve İzleme İmkanı Tek Noktadan Hizmet Alımı … Geçmiş Yardım Kayıtlarının Sorgulanması Yardımlar Merkezi Veritabanı Yararlanıcı ve Sosyal Yardım Bilgileri Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları … SYGM Bilgi Sistemi Yoksulluk Haritası Puanlama ve Karar Destek Yazılımı İzleme ve Değerlendirme Yazılımları Ödeme Bilgileri Banka Bilgi Sistemleri Varlık Bilgileri Eğitim, Sağlık, Özürlü, Yakacak, Gıda, Barınma, Yardımlar, Proje Destekleri

23 SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ(SOYBİS) Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS): 1.Sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin/tespit etme ve 2.Mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlama, amacıyla SYDGM tarafından hayata geçirilmiş bir E-Devlet uygulamasıdır. 23

24 “Tek Adımda Hizmetten Tek Tuşta Hizmet Dönemine Geçiş” SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ eTR ödülleri Kamudan Kamuya e- devlet uygulamaları 1. si Bilişim Yıldızları e-devlet uygulamaları 2. si 24

25 25 Dış Sistem Entegrasyonu Kurumlarla bağlantı kurularak dış servislerle entegrasyon sağlanmıştır. Ödemeler

26 İNTERNET ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ GÖRÜŞME (VOIP) PROJESİ 26  Söz konusu proje ülkemizde 973 nokta ile ücretsiz görüşme sağlanan başarılı ilk uygulama olma özelliği taşımaktadır.  Tüm vakıflarımızın hem genel müdürlüğümüzle hem de birbirleriyle ücretsiz olarak internet üzerinden görüşmelerini sağlayacak ip destekleyen bir VOIP server kurulmuştur. İnternet üzerinden ücretsiz görüşme olanağı sağlayan ip telefon projesi sayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız hem birbiriyle hem de Genel Müdürlüğümüzle ücretsiz olarak görüşmeye başlamıştır.

27 Sistem üzerinden Kaynak Transferi İş Gücü Kazanımları – Hızlı ve etkili çalışma – Bilgiye hızlı ulaşma Yardım Sürecinin İzlenebilirliği  Vakıfların işleyişinin denetimi  Suistimallerin engellenmesi 27 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI

28 Başvuru Formu, İkametgah Adresi, Başvuru sahibi, eşi ve çocuklarının nüfus cüzdanı fotokopileri, Öğrenci Belgesi (eğitim gören çocuklar için), Gerekli durumlarda vasilik belgesi, Anneye ait SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI çıktıları, Babaya ait SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI çıktıları, Boşanmış kişiler için boşanma ilamı, Vakıf tarafından istenebilecek ek belgeler 28 Önceden İstenen Belgeler SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI (İş Gücü Kazanımı)

29 Muhtaçlık Durumu İnceleme Süresi Online Erişilen Kurumlar Yaklaşık 1 dakika Yaklaşık gün Çözülen Sorunlar Kurumlar ile yürütülen yazışmalar, Öğrencilerin okula devam ve başarı durumlarının elle girilmesi, Başvuruların yılın sadece belli zamanlarında alınması, Ödeme listelerinin oluşturulması esnasında sistemin kapalı kalması, Kişilerin Sosyal Güvence ve Varlık durumlarındaki güncellemelerin düzenli takip edilememesi, Kırtasiye masrafı, işlerin kağıt üzerinden takibi, yürütülmesi, Mütevelli Heyeti işleyişi 29 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI (İş Gücü Kazanımı)

30 Gerçek İhtiyaç Sahibi olan Vatandaşlara Yardımların Ulaştırılması Yardımın Geniş Kitlelere Yapılması – Yardıma muhtaç daha fazla kişiye ulaşım Yardımların Hedeflenen Amaçlarına Ulaşması – Okula devam oranının artması – Aile hekimliklerine düzenli muayene olma oranlarının artması – Hastanede doğum yapma oranlarının artması 30 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI (Ulusal Katma Değer)

31 Yardımların Doğru Hedefe Ulaştırılması  Fakirlik kriterleri ve objektif değerlendirmenin oluşturulması  Suistimallerin engellenmesi Yardımların Hızlı ve Zamanında Yapılabilmesi  Belgelerin elektronik ortamdan alınması  Dış sistem sorgulamalarının otomasyon üzerinden yapılması 31 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI (Sosyal Yardım Sürecine Katkısı)

32 Şeffaflığın Sağlanması  Kimler yardım alıyor?  Hangi kriterlere göre yardım dağıtılıyor?  İlgili istatistikler nelerdir? (Genel, Bölge, İl, İlçe, Mahalle, Köy, Hane, Kişi) Mükerrer Yardımların Engellenmesi  Farklı kurumların yaptıkları sosyal yardım bilgilerini paylaşabilmeleri Mükerrer Sosyal İncelemelerin Engellenmesi  Sosyal İnceleme Raporları’nın paylaşılabilmesi  Toplam maliyetin azaltılması 32 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI (Sosyal Adalete Katkısı)

33 Kurumlardan Yazışma ile Yapılan Bilgi Talebi Önlendi – Veri paylaşımının otomasyon üzerinden yapılması • Okul Müdürlükleri • SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’dan • Nüfus Müdürlükleri • Tapu Kadastro Müdürlükleri • Emniyet Müdürlükleri – Kurumların iş yükünün azaltılması Yardımlarla ilgili Ulusal Yardım Veritabanının oluşturulması – Yardımların tek merkezde toplanması – Sosyal yardım yapan kurumlarla bilgi paylaşımı • Ortak veri tabanı • Bilgi paylaşımı 33 SYGM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KAZANIMLARI (Ulusal Katma Değer)

34 34 Eğitim ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları için uygulanan eğitim faaliyetleri 3 temel süreçten oluşmuştur Eğitim Öncesi HazırlıkEğitimin VerilmesiEğitim Sonu Değerlendirme

35 35 •Eğitim Öncesi Hazırlık • Katılımcıların Belirlenmesi ( Learner Analysis ) • İhtiyaç Analizinin Yapılması ( Need Analysis ) • Eğitim İçeriklerinin Belirlenmesi ( Content Analysis ) • Eğitim Materyallerinin Hazırlanması – Eğitim Sunum Dosyaları – Kullanıcı Kılavuzu – Konu Sonu Testleri – Eğitim Değerlendirme Anketi – Katılım Belgeleri • Proje Web Portalının ( ) Hazırlanması • Eğitim (ve Test) Ortamının Fiziki Olarak Hazırlanması Eğitim ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri

36 36  Eğitimin Verilmesi • Tarih: • 18 gruba 3’er günlük eğitim programı • Her grupta ortalama 12 kişi • Eğitimci başına düşen katılımcı sayısı 3-5 Eğitim ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri

37 37 Eğitim ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri Uygulamalı Analiz Çalışması – Analiz sürecinin bir parçası – Kısa süreli son kullanıcı eğitimleri – Çoğulcu, aktif katılım – Katılımcı görüş ve önerileri – Popülasyonu temsil edecek özellikte katılımcılar

38 ŞARTLI EĞİTİM VE SAĞLIK YARDIMLARI MODÜLÜ DIŞ KURUMLARLA ENTEGRASYON 38

39 39 Uygulama Aşamaları Eğitim Faaliyetleri Eğitici Eğitimleri –Eğiticilerimizin Vermiş Olduğu Eğitimlerinin Takibi • Birimimiz ve eğitimlerimize katılan eğiticilerimizin eğitim verme durumları harita üzerinde günlük olarak güncellenerek gösterilmiştir.

40

41 Veri Aktarımı • Tüm Türkiye Veri Aktarımı – Toplam Dosya Sayısı: • Dosya Aktarılamama Sebeplerinden Bazıları – MERNİS isim ve soyisim uyuşmazlığı tespit edilmesi – Kişinin T.C. kimlik numarasının MERNİS'te bulunmaması – Başka bir SYD Vakfı’nda kayıtlı bulunması (Mükerrer kayıt) • Aktarım Sırasında Tespit Edilen ve Kullanıcıya Uyarı Verilen Durumlardan Örnekler – Kişinin adresinin bağlı bulunduğu SYD Vakfı sınırlarının dışında olması – Kişinin adresinin MERNİS’te bulunmaması – Kişinin vefat etmiş olması – Kişinin ikametgah adresinin yurtdışında olması 41

42 ŞARTLI EĞİTİM VE ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI 2012 (OCAK-TEMMUZ) 2012 OCAK - TEMMUZ DÖNEMİ ŞARTLI EĞİTİM VE ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI ÖDEME DURUMU Yardım Türü Fayda Sahibi Cinsiyeti 2012 Ocak - Temmuz Toplam Hane Sayısı Fayda Sahibi Sayısı (*) Ödeme Toplamı (TL) Doğum Yardımı Şartlı Gebelik Yardımı Lohusalık Yardımı Şartlı Sağlık Yardımı Şartlı Sağlık YardımıErkek Şartlı Sağlık YardımıKız İlköğretim Şartlı Eğitim Yardımı İlköğretim Şartlı Eğitim YardımıErkek İlköğretim Şartlı Eğitim YardımıKız Ortaöğretim Şartlı Eğitim Yardımı Ortaöğretim Şartlı Eğitim YardımıErkek Ortaöğretim Şartlı Eğitim YardımıKız TOPLAM (*) 2012 Ocak - Temmuz Döneminde en az bir defa ödeme almış fayda sahiplerinin toplamını ifade etmektedir.

43 GELİNEN AŞAMA •Eylül 2010 (tamamlandı) Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları Modülü •Ekim 2011 (tamamlandı) •Yoksulluk Envanteri (Merkezi veri tabanı) oluşturuldu •5 milyon hane 20 milyon kişi güncel verileri (sosyo-ekonomik) ile kayıtlı ( ) Yardımlar ve Kaynak Yönetimi Modülü •Ocak 2012 (tamamlandı) •Yeşil Kart uygulamasına son verildi/ 2,5 aylık çalışma/15 milyonluk hedef kitle •3,3 Milyon hanenin başvurusu alındı (13,1 Milyon Kişi) / 3,1 Milyon hanenin gelir testi tamamlandı/8,8 Milyon kişi GO/ 3,5 Milyon kişi G1 /402 bin kişi G2/ 79 Bin kişi G3 ( ) Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Modülü •Şubat 2012 (Tamamlandı) / Eylül 2012 itibariyle ’i aşkın kişi ödeme almaktadır. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Nakit Destek Modülü •Şubat 2012 (Tamamlandı) Vakıf İnsan Kaynakları Modülü •Kasım 2012 (çalışmaları devam ediyor) 2022 ve Evde Bakım Aylığı ModülüYerel Yönetimler ve STK’lar dahil Edilecek (2013)

44 Puanlama Projesi Kamu kaynaklı sosyal yardımlardan yararlanacak yoksul kesimin belirlenmesine yönelik; • Objektif kıstaslara dayanan, • İBBS-1* düzeyinde bölgelerarası farklılığı gözeten, • Kır-kent ayrımını içeren, • Hane ziyaretleri sırasında doğrulanabilen, • Somut olarak ölçülebilir göstergelere dayalı, • Güvenilirlik düzeyi yüksek, • Uygulaması kolay bir puanlama formülü seti geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık primleri devlet tarafından desteklenecek kişilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan gelir testleri için Türkiye genelinde kullanılacak bir puanlama formülü de geliştirilecektir. Sosyal Yardımlar TR-1KırKent….TR-12KırKent Proje Destekleri TR-1KırKent….TR-12KırKentGSSTR * İBBS-1 : İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması Düzey 1

45 PUAN Proje Aşamaları SAFHA 1 Model Önerilerinin ve Değişkenlerin Belirlenmesi SAFHA 2 Model Önerilerinin Sınanması ve Karşılaştırılması SAFHA 3 Hane Ziyaret Bilgi Formu’nun Uygulanabilirliğinin Test Edilmesi Pilot Alan Uygulaması 1440 hane Modellerin Sınanması Hane Ziyaret Bilgi Formu’nun Güncellenmesi Ana Alan Uygulaması hane Modellerin Revizyonu Hane Ziyaret Bilgi Formu’nun Güncellenmesi • Gelir Bazlı Model (24 adet) • Tüketim Bazlı Model (24 adet) • Faktör Modeli (24 Adet) Nitel Çalışma TÜİK / Hanehalkı Bütçe Anketi SYGM Yardım ve Proje Verileri SYDV Uygulamaları Ulusal ve Uluslararası Literatür Diğer Veri Kaynakları TÜBİTAK/BİLGEM/Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü (G222) Aktif Olarak Yürütülen Safha Tamamlandı

46 PUAN Proje Aşamaları – Safha 3 / Devam eden faaliyetler Projenin devam eden aşamalarında; • Ana alan uygulamasından elde edilen mikro veri seti ile modellerde gerekli güncellenmelerin yapılması, • Yeni modellerin (GSS + Yardım) oluşturulması ve modellerin sınanması, • Hane Ziyaret Bilgi Formu’nun revize edilmesi, • Formüllerin güncellenerek tamamlanması, • Formüllerin Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine entegre edilmesi, çalışmaları devam etmektedir. TÜBİTAK/BİLGEM/Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü (G222)

47 47 Projenin Hedefi Şartlı Nakit Transferi programının programdan faydalanan hanelerde yarattığı etkinin nitel ve nicel olarak ölçülmesi hedeflenmiştir. Projenin Amacı  Hak sahiplerinin sosyo-ekonomik durum değişimini,  Fayda sahibi hanelerdeki olumlu davranış değişikliğini,  Programının hedefleme mekanizmasını,  Çocuk işçiliğinin önlenmesi üzerindeki katkısını,  Programının anne ve çocuk ölümlerinin azaltılması üzerindeki etkisini,  Programının toplumsal cinsiyet üzerindeki etkisini ölçmektir. Proje Gazi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Araştırma 3 farklı boyutta tasarlanmıştır. İlk aşamada panel veri analizi, ikinci aşamada düzey-1 kır/kent ayrımı temelinde tahmin verebilecek bir örneklem üzerinden deney ve kontrol grubu için 2 dönemlik anket çalışması ve son aşamada ise nitel saha çalışması öngörülmüştür yılında başlayan projenin panel veri analizi ve birinci dönem saha çalışması sonuçlandırılmıştır. İkinci dönem saha çalışması devam etmektedir. Yıl sonu itibariyle proje tamamlanacaktır. TÜRKİYE’DE UYGULANAN ŞNT PROGRAININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ (2010 – 2012)

48 48 Panel Veri Analizi Sistemde düzenli olarak eğitim yardımı alan çocuklar (deney grubu) ile sisteme başvuru yapmış ancak hak sahibi olamamış hanelerin çocuklarının (kontrol grubu) okul başarı durumları, devamsızlık durumları, liseye devam durumları gibi bilgileri yerleşim yeri (kır/kent) ailenin eğitim durumu ve cinsiyet gibi temel değişkenler üzerinden M.E.B. bünyesindeki e-okul veritabanından çekilmiştir. Toplamda çocuğun verisi üzerinden yapılan analize göre Yardım alanlarda (deney grubunda), yardım almayanlara (kontrol grubuna) göre,  Devamsız gün sayısının azaldığı (iki grup arasındaki fark neredeyse 2 kat.), kırsal kesimlerde devamsızlığın azalma oranının daha yüksek olduğu,  Kız çocuklarında erkeklere göre devamsızlığın 2 kat daha fazla azaldığı,  eğitim-öğretim yılı için liseye devam oranlarının erkek çocuklarında %79.4, kız çocuklarında ise %79.36’ya ulaştığı, yardım almayanlarda ise erkek çocuklarında liseye devam oranlarının %57.19, kız çocuklarında %50.08’de kaldığı,  İstanbul ve Batı Anadolu Bölgeleri’nde liseye devam oranı %70’ler civarında iken Karadeniz Bölgesi’nde bu oran %90’lara ulaştığı görülmektedir. TÜRKİYE’DE UYGULANAN ŞNT PROGRAININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ (Temel Bulgular)

49 GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) GSS MODÜLÜ sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” Sosyal sigorta kurumlarının aynı çatı altında toplanması sayılı Kanun Yeşil Kart Kanununun 2 yıl sonra yürürlükten kaldırılacağı hükmü getirilmiştir sayılı Kanun tarihinde Yeşil Kart Kanunun yürürlükten kaldırılacağı hükmü getirilmiştir sayılı KHKGenel sağlık sigortalılığının tespitinde esas alınacak gelir tespit testlerine ilişkin usûl ve esasların SYGM tarafından belirlenmesi ve gelir testlerinin SYDV’ler aracılığıyla uygulanması hükmü getirilmiştir.

50 GENEL SAĞLIK SİGORTASI SÜRECİ 2 Kasım 2011 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ve 28 Aralık 2011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda GSS gelir testi işlemleri tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Vakıflara başvuru yapan kişilerin sistem üzerinden merkezi veri tabanlarında kayıtlı olan mal varlıkları ve gelirlerine ilişkin inceleme yapılmaktadır. Sistemden alınan bilgilere ek olarak başvuruda bulunan haneler vakıflarda çalışan sosyal yardım ve inceleme görevlilerince mahallinde hane ziyareti yapmak suretiyle incelenmektedir. Vakıf Mütevelli Heyetleri yapılan inceleme ve sistem üzerinden alınan sorgulama sonuçlarına göre hanelerin ortalama aylık gelirleri tespit edilmektedir.

51 GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI 1.Sigortalılar 2.İsteğe bağlı sigortalılar 3.Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar 4.Vatansızlar ve sığınmacılar 5.Sayılan kanunlara göre aylık alanlar ( 2022, 1005, 3292, 2330, 422, 2913) 6.Korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler 7.Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar 8.Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler 9.İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler sayıl Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler 11.Sayılanların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar

52 GELİR TESTİNİN KAPSAMI 1.Primi devlet tarafından ödenecek kişiler: Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Puanlama Formülüne göre tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar. 2.Primini kendileri ödeyecek kişiler: Sigorta sistemi dışında olup bir geliri olması nedeniyle sağlık sigortası primi ödemek durumunda kalan vatandaşlar. Zorunlu sigortası sona erenler 10 gün içinde bu kapsamda sigortalı sayılır. Yani işten ayrılan bir kişi 10 gün içinde yeniden sigortalı olmazsa veya başka bir maddeye göre sağlık sigortalısı sayılmazsa bu kapsama girmiş sayılacak.

53 VAKIFLARIN GELİR TESTİNDEKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR? 1.Kapsamdaki kişilerin başvurularını almak 2.Başvuru sahiplerinin işlemlerini Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi GSS modülü üzerinden yürütmek 3.Gerekli görülen hallerde kişilerin hane ziyaretleri ile sosyal incelemelerini yaparak merkezi veri tabanlarına kayıtlı olmayan gelirlerini, harcama ve servet durumlarını göz önüne alarak raporlamak 4.Başvuran ailelerin kişi başına aylık gelir durumlarının tespitine ilişkin Vakıfların Mütevelli Heyetinde karar almak 5.Gelir durumu kararını modül üzerinden SGK’ya iletmek 6.Gerektiği durumlarda hane ziyaretleri yaparak değişiklikleri takip etmek

54 GSS TESCİL AŞAMASI SGK Vakıflardan gelen gelir durumu bilgilerine göre kişileri 60c(1) veya 60g maddeleri kapsamında tescil eder ve primlerini tahakkuk ettirir. Kişilerin gelir durumlarına göre prim durumları: Kişi Başına Aylık Gelir Durumu Prim Durumu Tescil Kodu Brüt asgari ücretin üçte birinin altında Primi devlet tarafından ödenecektir.G0 Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında Primini kişi ödeyecekG1 Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında Primini kişi ödeyecekG2 Asgari ücretin iki katından fazla Primini kişi ödeyecekG3

55 GSS TESCİL AŞAMASI SGK Vakıflardan gelen gelir durumu bilgilerine göre kişileri 60c(1) veya 60g maddeleri kapsamında tescil eder ve primlerini tahakkuk ettirir. Kişilerin gelir durumlarına göre prim durumları: Kişi Başına Aylık Gelir Durumu Prim Durumu Tescil Kodu Brüt asgari ücretin üçte birinin altında Primi devlet tarafından ödenecektir.G0 Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında Primini kişi ödeyecekG1 Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında Primini kişi ödeyecekG2 Asgari ücretin iki katından fazla Primini kişi ödeyecekG3

56 GSS BİLGİLERİ Hane SayısıHane Sayısı (%)Kişi SayısıKişi Sayısı (%) Başvuruldu ,64% ,67% Başvuru SGK'ya iletildi ,93% ,82% Karar Verildi: ,52% ,50% Karar İletildi: ,93% ,13% Toplam ,00% ,00% GENEL SAĞLIK SİGORTASI 25 EYLÜL 2012

57 VERİLEN KARAR Hane SayısıHane Sayısı (%)Kişi SayısıKişi Sayısı (%) GO ,18% ,16% G ,72% ,13% G ,38% ,19% G ,64% ,63% Toplam ,00% ,00% GENEL SAĞLIK SİGORTASI 25 EYLÜL 2012

58 GENEL SAĞLIK SİGORTASI SÜRECİ tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilen Yeşil Kart verilerine göre sistemde kayıtlı aktif yeşil kart sahibi kişi bulunmaktadır tarihinden itibaren vize tarihlerine göre Genel Sağlık Sigortası kapsamında Gelir Testi yaptırması gereken bu kişilerden kişi tarihleri arasında ikametgahının bulunduğu SYD Vakfına gelmiş ve Gelir Testi işlemi sonuçlandırılarak gelir seviyesi SGK’ya bildirilmiştir. Buna göre eskiden yeşil kartlı olan kişilerin Gelir Testi sonrası yaklaşık %90’ının priminin devlet tarafından ödenmesi (Gelir Durumu - G0) yönünde karar verilmiştir – Tarihleri Arasındaki Gelir Testi Yapılan Yeşil Kartlı Kişi Sayısı GSS Gelir Testi KapsamıKişi Sayısı(%) G ,63 G ,80 G ,47 G ,09 Toplam

59 SAYILI KANUN VE MEVCUT UYGULAMA 662 Sayılı KHK’nın 7. maddesi ile 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemlerin, ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce devralınarak Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesine entegrasyonu için 1 yıllık süre öngörülmüştür sayılı Kanun kapsamındaki tüm işlemler SYD Vakıfları tarafından yürütülecektir.

60 2012 YILINDA BAŞLANAN YENİ PROGRAMLAR YAŞLI VE ÖZÜRLÜ AYLIKLARI 2022 Sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” gereğince muhtaç olduğu tespit edilen yaşlı ve özürlülere yapılan yardımlardır. Kanun kapsamında şu yardımlar yapılmaktadır; Aylık TürüBir Aylık Miktar (TL)Toplam Aylık Alan Kişi Sayısı Aktarılan Toplam Kaynak Yaşlı Aylığı (65+ yaş)112, ,36 Özürlü Aylığı (%40-%69 Özürlü) 225, ,77 Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı (%70 Özürlü) 337, ,24 Özürlü Yakını Aylığı (%40 Özürlü)(18 Yaş Altı) 225, ,89 Slikozis (% 15-34)486, ,82 Slikozis (% 35-54)555,96 Slikozis (% 55 ve üzeri)625,46 TOPLAM ,08

61 SOSYAL YARDIM-İSTİHDAM İLİŞKİSİNİ KURULMASI ÇALIŞMASI Sosyal yardım alan ve başvuru yapan kişiler SOYBİS ve Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden İŞKUR veri tabanına kaydedilmektedir. Nisan 2011-Haziran 2012 dönemi arasında 825 bin kişinin kaydı yapılmıştır. İŞKUR yönlendirilen bu kişilerden; • kişi ile bireysel görüşme yapmış, • kişi işe yerleştirilmiş, • kişi kursa alınmıştır.

62 EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR İÇİN NAKİT SOSYAL YARDIM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJESİ • Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütüldü. • Bu kapsamda 150 bin kadının ekonomik yoksunluk içinde yaşadığı tespit edildi • kadınların özellikle ilk kayıp anında önemli bir gelir kaybına uğradığı ve travma yaşadığı ortaya çıkmıştır. • Düzenli nakit sosyal yardım programının yanı sıra geniş bir yelpazede politika önerileri ortaya çıktı. • Aylık 250 TL ödenmesine yönelik olarak program dizayn edildi. • Başvuruların alınacağı sistem oluşturuldu ve bu kapsamdaki vatandaşlarımıza ödemeler yapılmaya başlandı.

63 EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK SOSYAL YARDIM PROGRAMI 25 EYLÜL 2012 Kişi SayısıAçıklama Başvuru Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetlerinde Başvuruldu durumda olup mütevelli heyetine sunulmamış kişi sayısı Kabul Edildi Mütevelli heyeti tarafından yardımdan yararlanmasına karar verilmiş kişi sayısı Reddedildi/Feshedildi Mütevelli heyeti tarafından yardım başvurusu reddedilmiş yada feshedilmiş kişi sayısı Toplam Bu yardım kapsamında sistemde kayıtlı olan kişi sayısı Ödeme Fayda Sahibi Kadın Son ödeme dönemi olan 10 Haziran 2012 öncesinde yardımdan yararlanmaya hak kazanmış ve adına ödeme oluşturulmuş fayda sahibi sayısı Ödeme Sayısı Yapılan ödeme sayısı Ödeme Toplamı TL10 Haziran 2012 dönemine kadar aktarılan kaynak tutarı Ödemesi Bekleyen Fayda Sahibi Kadın Eylül 2012 itibariyle ödemeleri hesaplarına yatmış ancak ödeme almamış fayda sahibi sayısı Ödemesi Tamamlanan Fayda Sahibi Kadın Eylül 2012 itibariyle ödemelerini PTT den almış olan fayda sahibi sayısı Ödeme Toplamı TL25 Eylül 2012 itibariyle yapılan toplam ödeme

64 ALO 144 SOSYAL YARDIM HATTI  Yoksullukla etkin bir mücadele için fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın güçlendirilmesi ve bilgiye ve yardıma erişim fırsatlarının arttırılması amacıyla hayata geçirilmiş bir projedir.  Ücretsiz olarak aranan Alo Sosyal Yardım Hattı-144 ile sosyal yardıma ihtiyacı olan bireylere profesyonel iletişim desteği sağlanmaktadır.  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü bu kapsamda 14 kişiden oluşan bir Çağrı Merkezi kurmuştur. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte:  Vatandaşların sosyal yardım uygulamalarına ilişkin ilk ağızdan profesyonel bir şekilde bilgilendirilerek yönlendirilmesi,  Vatandaşların sosyal yardım ve proje uygulamaları konusunda doğru bilgiye hızlı bir şekilde erişimi sağlanmaktadır. 64

65 TEKNİK YARDIM MASASI • 1. Yeni Şifre Oluşturulması • 2. Şifre Güncelleme • 3. Uygulamanın Kullanımı • 4. Uygulamada Yaşanılan Sorunlar • 5. Uygulamaya Çeşitli Sebeplerden Bağlanamama • 6. Kurumsal Bağlantı Hataları • 7. Diğer Kurumlardan Gelen Çağrılar • 8. Web Servis Şifre Oluşturma • 9. E-Posta Adresine Giriş • 10.E-posta Kullanımı • 11.Firmware Sürümü Güncelleme • 12. Modem Güncelleme • 13.Modem Yapılandırma • 14.Modem Şifre İşlemleri • 15.IP Tel Sorunları • 16.Eğitim ve Anket Çalışmaları • 17.Proje Uygulamalarının Kullanımı • 18.Uzaktan Erişim Kurulum • 19.Vakıf Çalışanının Aktarılanı Yapamaması • 20.Sorunların Tesbiti • 21.Santral Yönlendirmeleri • 22.İp Tel Kullanımı ve İp Tel Talebi • 23.Internet Explorer Ayarları • 24.Kurum İçinde Haberleşme

66 Teşekkürler Cemalettin Çogurcu Genel Müdür Yardımcısı Proje Koordinatörü 66


"TÜRKİYDE SOSYAL YARDIM SİSTEMİ SYDV KIZILCAHAMAM EĞİTİMİ 10.10.2012 Cemalettin ÇOGURCU Genel Müdür Yardımcısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları