Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROĞRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROĞRAMI."— Sunum transkripti:

1 PROĞRAMI

2 5684 Sayılı yasaya göre sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ kişidir. Eksperlik gerek sigortalıya gerekse sigortacıya hasarın bilimsel yolla tanımı risk analizinin yapılıp ikame yollarının anlatılmasıdır. Eksperlik çamurluk , tampon ve far vb. hasarları yazmak değildir. Güdümlü eksperlik az gelişmiş ülkelerce sadece eksperin ücret alması olarak tanımlanması ise de eksperlik güven müessesesidir. Bu müesseseye güven sağlamadığı sürece eksperlik mesleği raportörlükten öte gidemez. Eksperlik müessesesi güven unsuru olduğu sürece saygın kurumdur. Eksperler bilgi ve birikimi ile olayların analizini yapıp ilgili mercilere mütalaa verebilecek kişilerdir. Bu çerçevede biz eksperler olsa da olmasa da olur değil olması gereken kurum olmalıyız. Bunun için bizlerin bilgi ve birikimimiz ile donanımımız ve güvenilirliğimiz tartışılmaz, kendimize karşı saygınlığımızın eksiksiz olması gerekmektedir.

3 SEÇİM MANİFESTOMUZ Geçimimizi sağladığımız, geleceğimizi bağladığımız dünyanın en itibarlı mesleklerinden olan Sigorta Eksperliğinin ve Eksperlerin, son yıllardaki durumu hepinizin malumudur. Bu nedenle yakın gelecekte yapılacak olan İcra komitesi seçimlerinde değişikliği yapılmasının zaruri hale geldiği kanaati ile, Bu mesleğe gönül veren, geleceğinin bu meslekte olduğuna inan bizler BİR DÖRT YILIMIZIN DAHA BOŞA GEÇMEMESİ İÇİN, eleştirileri bir yana bırakıp mesleğe ve meslektaşlarımıza sahip çıkmanın zamanı geldiği inancı ile seçimlere İcra komitesi adayı olarak katılma kararı aldık. Seçimlere katılırken de yapmayı taahhüt ettiğimiz işleri kısa vadede ve uzun vadede yapılacak işler olarak aşağıda sınıflandırdık .Allah hepimizin yardımcısı olsun ve sözümüzü yerine getirmede bize güç versin. UNUTULMASIN Kİ ZOR YOLA KOLAY İNSANLARLA ÇIKILMAZ.

4 KISA VADEDE YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ HİZMETLER
1) sayılı yasa ile kurulan İcra Komitesinin görevleri içerisindeki 1.maddesi olan ”Sigorta eksperlerinin çalışma prensiplerini; diğer bir değiş ile Anayasasını; kuracağımız komisyon marifeti ile hazırlayacağız ve tüm Eksperlerimiz arasında yapacağımız referandum neticesinde kabul edilen metine sadık kalınarak çalışılmasını ve bu prensiplerin dışında çalışma temayülünde olan Eksperlerimizin aramızda barınmamasını temin edeceğiz. İlgili taraflara da bu çalışma prensipleri deklare edilecektir. 2) sayılı yasada belirtilen ve sigorta poliçesinden menfaat sağlayan kişilerin Eksper atamalarının kendilerinin yapabileceği hükmünü, kamu oyuna duyurmak, basın ve halkla ilişkileri geliştirmek için gerekli yasal tüm olanakları ve iletişim kanallarını büyük bir hızla kullanacağız. 3- Sigorta Eksperlerinin verdikleri hizmetin karşılığı olan ve taban ücreti belirleyecek rehber tarife, konunun muhatapları ile de görüşülerek en kısa zamanda çıkarılacak ve uygulamaya konacaktır.

5 4)- Hazine Müsteşarlığı ile görüşerek, aramıza yeni Eksper alımı yerine, tek branştan belgeleri olan meslektaşlarımızın ikinci, hatta bir üçüncü belgeye sahip olabilmeleri için gerekli her şeyi yapmayı taahhüt ediyoruz. 5)- İcra komitesinin faaliyetlerini, toplantıların yerini, gününü, saatini, gündemi, neticelerini, gelen önerileri ve yorumları meslektaşlarımıza duyurmak ,onlarla birebir sürekli irtibat halinde olabilmek için bir iletişim ortamı hazırlanmasını temin edeceğiz ve hızla uygulamaya koyacağız.(web sayfası) 6)- Daha evvel hazırlanan ve zamanında TSRB başkanı Sayın Bilge Kongar’a sunulan yazılım programını kendi bünyemiz içinde hayata geçirebilmek için gerekli çalışmalara başlayacağız.(Bu konuda Hazine Müsteşarlığı ve Sigorta bilgi merkezi ile görüşülecektir) 7)- Meslektaşlarımızın bulunduğu illerde ,İcra Komitesinin çalışmalarına yardımcı olacak komisyonlar(bilhassa disiplin konularında) kuracak, onlardan gelecek öneriler ile hem aktif politikalar izlenecek hem tüm meslektaşlarımızın mesleğimizin devamı için kararlara katılımını temin edeceğiz .Ayrıca mevcut tüm derneklere eşit mesafede durup derneklerle ilişkiler alt komiteler kuracağız.

6 8)- Seçimler esnasında, başlangıçta özellikle seçilme şartlarına haiz gençlerden oluşacak yedek üyelerin, yönetime hazırlanması için İcra komitesinin her toplantısına katılmaları, böylelikle daha sonraki yıllarda devamlılık sağlanması ve göreve geldikleri andan itibaren faaliyete başlamalarının önünü açacağız. 9)- Eksperlerin; gelişen şartlara; Elektronik iletişim teknolojilerine, yabancı lisanlara, Sigorta poliçe ve ilgili hukuk kavramlarına, maliye ve muhasebe işletim düzenlerine uyumlarını sağlayacak sertifikalı seminerler düzenlenmesi için gereken her yola ve kuruma başvuracak ve uygulanması için sınırsız çaba göstereceğiz. 10)- Eksperlerin sürekli kullanımlarının sağlanacağı; gerek sigortalı, gerekse sigorta şirketleri ile iletişimlerini temin edici gerekse kendilerine yardımcı olacak ve faydalanacakları Elektronik ve iletişim bazlı merkez projesini hayata geçirmeye gayret edeceğiz. 11)- Yıllardan beri düşünülen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen bir FON kurulması, mağdur, ihtiyaç sahibi, çeşitli sebeplerle işine kısa süreli ara vermek zorunda kalan kaza neticesinde, hastalık sebebi ile bir müddet ara vermek zorunda kalan meslektaşlarımın kullanımına sunmak için gerekli çalışmaları yapacağız

7 12)- Türkiye dışında kurulu olan ve Tüm dünya tarafından kabul edilen Sigorta Enstitülerinde Bilhassa Lloyd’s bünyesinde Sigorta Eksperlerimizin sertifika ve staj hizmeti almaları için ve yurt dışında da Eksperlik hizmeti verebilmeleri için gerekli tüm girişimleri hızla ve acilen yapacağız. 13)- Konu ile ilgili Diplomaları ve Akademik kariyerleri olan Eksperlerimiz arasından belirleyeceğimiz meslektaşlarımız ile; Hukuk, Makina, İnşaat ve diğer akademik kurulları yaratacak ve herhangi bir ekspertizinde tereddüt duyduğu hallerde bu komisyonun onlara en hızlı şekilde ve doğru bilgilendirmesinin önünü açacağız. 14)- Mevcut yardımcı personelimizin sertifikalandırılması ve başlamış olan UMEM eğitimi kapsamında yetiştirilen sertifikalı elemanları sektöre adapte ederek bir süre sonra meslektaşlarımızın sadece sertifikalı ve eğitimli yardımcı personellerle çalışma olanağı sağlanması için gerekeni yapacağız. 15)- Sigorta eksperlerine hizmet veren kuruluşlarla, alınan bu hizmetin kalitesini arttırmak, fiyatlarını en asgari düzeye düşürmek için çalışmalar yapılacaktır.

8 UZUN VADELİ YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN HİZMET
Sigorta Eksperleri Odasının kurulması için ne gerekiyorsa yapacağız. «İDEALİST EKSPERLER»

9 Sinerjik güç oluşturmak ve Takim ruhu ateşini yakmak için
GÜNÜMÜZDE SİGORTA SEKTÖRÜNÜN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI EN ZOR DURUM ; Yetkinlik ve yetenekleri sınırlı, günü kurtarmaya çalışan çözüm ortakları ile birliktelik sağlayarak çözüm üretmeye çalışmaktır. Yeni bir bakış açısı yaratmak zorundayız. Hem bizler hem sektörde beraber çalıştığımız kurum ve kuruluşlar yeni bir bakış açısı yaratmalı ki sektör olarak büyümeyi ve sektörde güven ortamını sağlayabilelim Sinerjik güç oluşturmak ve Takim ruhu ateşini yakmak için Dostluk, Güven ve dürüstlük. Empatik iletişim İş ve güç birliği Yetkinlik ve yetenek Birbirini tamamlayıcı kompozisyon gereklidir.

10 Bunları bilerek yola çıkmış ve takım ruhunun ateşini yakmayı başarmış sinerjik organizasyonlarda klasik organizasyonlardan farklı olarak : Bireysellik yerini ortak akıl ve çalışmaya bırakmalı. Sektörde birbirine saygı ve karşılıklı anlayış artmalı. Rekabet yerini iş ve güç birliğine bırakmalı. Bilgi ve kaynakların paylaşımı en üst düzeyde olmalı. Paylaşılan sorumluluklar olmalı. Koordinasyon artmalı, birimler arası bütünleşme oluşturulmalı. Yaratıcılık artmalı. Statüko , yerini gelişim ve değişime bırakmalı. Yetkilendirme , güçlendirme ve İnisiyatif kullanımı artmalı. Otokratik yapı azalmalı.

11 TAKIM ÇALIŞMASINDA BAŞARILI OLMAK İÇİN :
Takım içi uyum ve uzlaşmaya önem verilmeli Aşırı anlaşmazlık ve çatışmalar olmamalı Bireysellik fazla öne çıkmamalı Özgüven ve sahiplenme eksikliği olmamalı Sahte görüş birliği olmamalı Amaç ve hedeflerin belirlenmeli Başarının kriteri ve hedefler belli olmalı Bilgiye ulaşama ve paylaşılma olmalı İletişimsizlik olmamalı Uygun takım kompozisyonu olmalı Lider seçimi doğru olmalı

12 KURULLAR VE YAPILANMASI

13 GENEL KOORDİNATÖRÜN GÖREVLERİ
Eksperlik Mesleğinin menfaatleri doğrultusunda tüm departmanlar, şubeler ve üst yönetim arasındaki koordinasyonu sağlamak,  Kurulların işleyişinin tamamını kontrol ederek, İcra Komitesi Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeleri takip etmek, verilen temrinlere uyumluluğu denetlemek ve iş akışının problemsiz bir şekilde işleyişini sağlamak, Kurulların işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hakim olup; Kurulların tüm birim, departman ve şubelerinin çalışma ve işleyiş sistemini en iyi şekilde yönetmek

14 DanIşma kurulunun görevlerİ
Eksperlik mesleğinin gelişmesini ve sorunlarını gözden geçirmek, bu konuda uzun vadeli önlemleri belirleyerek tavsiye etmek, Mesleğin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından stratejiler belirlemek ve bunları tavsiye etmek, Mesleğin çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek. Mesleğin amaç ve çalışma konuları, çalışma biçimi ile ilgili İcra Komitesine öneri ve dileklerde bulunmak, İcra Komitesinin yürütme birimi, çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarının talep ettiği konularda görüş ve önerileri ile tavsiyede bulunmak, İcra Komitesinin tüzük ve yönetmelikleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde görüş ve önerilerini sunmak, İcra Komitesinin ve Genel Kurul’un talep ettiği konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

15 İç denetİm koordİnasyon kurulunun görevlerİ
İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek. Denetim standartları ve uluslararası uygulamalarla uyumlu denetim yöntemlerini geliştirmek. Diğer denetim birimleri arasında işbirliğini sağlamak. Birimler ve şahıslar arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak. Hazine Müsteşarlığı ve İcra Kurulu tarafından yapılan düzenlemelerin, uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve değerlendirmek. İcra Komitesince alınan kararları, değişen ve gelişen şartlar bakımından geçirmek.

16 Etİk kurulunun görevlerİ
Etik kurulunun görevleri etik kültürünü yerleştirmek, meslektaşlarımızın görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak. Toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek. Meslektaşlarımızın etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir. Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak, Eksperlik Mesleğinin itibarını zedeleyecek hareketlerde bulunulduğuna dair İcra Komitesine intikal eden raporları incelemek, meslektaşlarımız hakkında yapılan şikayetlerin inceleyerek icra komitesinin sağlıklı karar verbilmesine ışık tutmaktır.

17 MESLEKİ GELİŞİM VE EĞİTİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Sigorta Eksperliği meslek mensuplarının gelişimi doğrultusunda eğitim programları düzenlemek, Eğitim faaliyetlerinin etkinliği yönünde Sivil toplum örgütleri, yerli, yabancı veya uluslararası kurum ve Kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, mevcut işbirliğini geliştirmek, Mesleki seminerler, konferanslar, paneller, kurslar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, Kitapçıklarını basarak üyelerine ve Sigorta sektöründeki kişi veya kurumlara ulaştırmak, daha geniş kitlelere ulaşması için yayın kurulu ile çalışmalar yapmak, İhtiyaç görülen çeşitli konularda sektörel araştırmalar yapmalarını temin etmek,

18 Mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek,
Firmalarda çalışan yeni meslektaşlarımızı bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, Vizyonlarının gelişimine katkı koymak Mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek Sektörü ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler üretmelerini sağlamak, Meslek mensuplarının birbirleriyle ve kamuoyu ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sürekli kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumaya yönelik çalışmalar yapmak. Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere İcra Komitesine teklifte bulunmak.

19 YAYIN KURULUNUN GÖREVLERİ
Eksperlik ve Hayat Dergisini yayına hazırlamak Mesleki faaliyetler ve gelişmeler ile ilgili kitapçıklar yayınlamak Yeni çıkan yasalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirici dokümanlar düzenlemek İnternet sitesinde yayınlanacak bilgilerin Eksperlik Mesleğinin ve Toplumun ahlâk kurallarına uygun olmasını, Sitenin bireyselleştirilmemesini, İçeriğin sürekli güncellenmesini, sağlamak Güncel ve geleceğe yönelik düşünsel çalışmaları teşvik etme, bilgi paylaşımı ve değer yaratımı sağlayan tartışma alanlarında fikir üretimlerini destekleme, alandaki başarılı uygulamaları paylaşma hedeflenmektedir

20 DEĞERLERİMİZ

21 MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ
Ülkemizde Sigorta ve Finans sektörünün gelişmesine bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında da eksperlik ve değerleme sektörünün önemi artmıştır. Sigorta eksperliği ve varlık değerleme konularında yetkin, güvenilir, objektif kişi ve firmalara olan talep de fazlasıyla önem kazanmıştır. Bu hususları dikkate aldığımızda misyonumuz, bağımsız, tarafsız, standartlara uygun ve objektif bir biçimde ilgili mevzuatlar çerçevesinde ulusal ve uluslararası uygun yöntemler kullanarak en iyi hizmeti sunan bir meslek kuruluşunu yaratmaktır. VİZYONUMUZ İDEALİST EKSPERLER olarak yaptığımız tüm çalışmalarda Eksperlik mesleğini en iyi yerlere taşımak, kişi veya kurumların ihtiyaç duyduğu ekspertiz ve değerleme hizmetlerini sağlayan uluslararası yetkinlikte bir kurum haline getirmek.

22 Arsa-Arazi, Bina, İş Merkezi-Turistik Tesisler, Alışveriş merkezleri, Fabrika ve Diğer üretim tesisleri, Depolama alanları, Liman v.b. her türlü taşınır ve taşınmaz malın değerinin tespit edilmesi. Makina, ekipman ve teçhizatlarının kıymet takdiri yapılarak rapor hazırlanması. Sigorta şirketlerine mutabakatlı kıymet takdiri yapmak ve rapor hazırlanması. Sigorta şirketlerinde hasara (riskin gerçekleşmesi durumu) uğrayan varlığın hasar nedeni, hasarın oluş sebebi ve hasarla ilgili kanaat raporu hazırlanması. Yabancı kaynak kullandırmada, Teminatların değerlerinin tespit edilmesi. Varlıkların Değer Kaybı ve Fizibilite çalışmaları.

23 Yerli Ve Yabancı Bankalar Gayrimenkul Yatırım Ortakları
HİZMET ALABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR Yerli Ve Yabancı Bankalar Gayrimenkul Yatırım Ortakları Finansal Kiralama Şirketleri Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Kamu Kuruluşları Denetim Şirketleri Belediyeler Aracı Kurumlar Vakıflar Holdingler Diğer Tüm Kamu Ve Özel Kurum/Kuruluşlar Şahıslar

24 EKSPERTİZ VE VARLIK DEĞERLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI

25 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Tüm meslektaşlarımızın yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara dayalı, ilgili bütün düzenlemelere hakim, değerlemelerin güvenilirliğini teyit edebilecek Kalite Güvence Sistemine (KGS) sahip olmasını sağlamak. Tüm meslektaşlarımızı Kalite Güvence Sistemi  mesleki sorumluluk sigortası güvencesi altına alınmasını sağlamak.

26 KALİTE, MESLEKİ GELİŞİM VE HİZMET
MESLEKTAŞLARIMIZA OLAN SAYGIMIZDIR «İDEALİST EKSPERLER»

27 KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ
Hüseyin AKYOL

28 www.idealisteksperler.com huseyinaky@gmail.com Gsm : 0 532 287 96 96
İLETİŞİM BİLGİLERİ Gsm :


"PROĞRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları