Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Sürekliliği Stratejileri & Felaket Planlaması Konferansı 15 Ocak 2003- İstanbul Atilla Yıldıztekin Arkas Lojistik Genel Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Sürekliliği Stratejileri & Felaket Planlaması Konferansı 15 Ocak 2003- İstanbul Atilla Yıldıztekin Arkas Lojistik Genel Müdürü."— Sunum transkripti:

1 İş Sürekliliği Stratejileri & Felaket Planlaması Konferansı 15 Ocak 2003- İstanbul Atilla Yıldıztekin Arkas Lojistik Genel Müdürü

2 Felaket planlaması yerine Kriz Yönetimi

3 Lojistiğin Önemi “ Gelecekte kurumların rekabeti ürettikleri ürünlerde veya tüketilen ülkelerde değil, kullandıkları tedarik zincirleri arasında olacaktır ” Professor Martin Christopher, Cranfield University, U.K.

4 Lojistik ? 21. Yüzyılın gelişecek 3 önemli iş kolundan biridir. •Bilgi Teknolojisi ( İletişim teknolojisi ) •Mikro Biyoloji ( Gen teknolojisi ) •Lojistik

5 Lojistik Nedir? Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınmasının ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. CLM 2002

6 Kullanıcı Depolama Paketleme Taşıyıcı Lojistik Firması Yan Sanayi Üretici Hammadde Paketleme Kabul Taşıyıcı Sevkiyat

7 Kriz Yönetimi İş yapma süreçlerimizde oluşacak beklenmedik değişikliklerin meydana gelmesini önlemek, geciktirmek ve kaçınılmaz durumlarda etkisini azaltmak

8 Krizi Yaratan Faktörler •Değişime kapalı olmak –Tutuculuk, gelişime direnç, dar çerçeve •Hazırlık yapılmaması –Tedbirsizlik, senaryo eksikliği •Tecrübe eksikliği –Tarihçe, danışman, eleman •Altyapı eksikliği –Dar olanaklar, destek eksikliği •Ölçek sorunu –Küçük olma, bölgesellik, tek tip iş yapmak •Gelişme hızı –Günümüz değişim çağı, zaman hızlı geçiyor

9 •Kriz Çeşitleri –Ekonomik krizler –Ham madde ve ürün krizleri –Enerji krizleri –Çalışanlardan oluşan krizler –Tabii afetler ve kazalar –Haksız rekabet –Politik krizler

10 •Krizle başa çıkmanın ilk şartı krize hazırlıklı olmaktır. Bu da krizin olmadığı dönemde alınacak tedbirlerle sağlanabilir. –Şemsiyenizi yağmur yağmadan alın.

11 •Ekonomik Krizler –Kur değişimleri •Açık Pozisyonlar, satış-maliyet fiyatlarının tespiti –Faizlerde ki değişim •Dış banka kredileri •Yatırımlar banka yerine satıcı kredileri –Alacakların yaratacağı krizler •Vade farklarının takibi –Borçların yaratacağı krizler •Bütçeleme, planlama ve kontrol

12 •Ham madde, ürün ve servis krizleri –Temin sorunu •Farklı kaynaklar 60-40 •Yeni kaynak arayışı –Kalite sorunu •Denetim •Stoklama –Stok krizleri •Minimum stok •Satıcı stokları-Müşteri stokları

13 •Enerji yetersizliği –Elektrik kesintileri •Jeneratör •Farklı enerji hatları –Yakıt sıkıntısı •Depolama •Farklı kaynaklar

14 •Çalışanların yaratacağı krizler –Organizasyon değişimi •Eğitim •Kademeli geçiş –Çalışanların yetkinlikleri •Eleman kalitesi –Eleman ayrılmaları •Yedekleme ve kariyer planlama –İletişim Eksikliği •CC iletişim ve sorumluluk paylaşımı –Grevler •Outsourcing •Satışın ayrılması •Eğitim •Emekli işçilerle ilişkiler

15 •Tabii afetler ve kazalar –Doğal Afetler •Afet senaryoları •İlk yardım ekipleri •Sigortalama •Periyodik kontrol –İş kazaları •Eğitim •Sigorta •Yedekleme ve çift görev –Sistem çökmeleri, virüsler •Firewall, •Back-up •Depolama

16 •Rekabet –Teknolojik değişim •Araştırma ve Geliştirme •Eğitim –Bilgi kaçışı •Yetki limitleri •Gizlilik sözleşmeleri –Haksız rekabet •Kalite, fiyat şikayeti –Satın alma grupları •Direkt satış –Pazar daralması ve pay azalması •Hazır reklam projeleri •Hazır kampanyalar –Karalamalar •Medya ilişkileri •Hukuk işleri

17 •Politik krizler –Dış politika krizleri •Yakın takip •Alternatif kanallardan satın alma •Farklı ülkelere satış –Terör •Güvenlik güçleri ile ilişkiler •Özel güvenlik –Ulusal savaşlar •Askeri amaçlı üretim veya hizmet –Yerel Çatışmalar •Farklı bölgelerde hizmet

18 Kriz geldi hoş geldi •Gizli kriz aşaması –Stratejik açıklık, dedikodu –Etkilerin hissedilmesi •Kontrol altına alınabilen dönem –Erken uyarı sistemi –Yedeklerin kullanılması –Göstergelerdeki düşüş •Kontrol dışına çıkış –Değişim planları sorumluluk alma veya kaçış –Kriz önleme ekipleri ve planları, kurtarıcı arayışı –Bekleme dönemi, mesih gelecek –Verim düşüklüğü, gerileme •Çöküş –Suçlama –Kaçış

19 •Krizin Algılanması •Çalışanlarda gerginliğin artması –Yorgunluk, tepki, gerili, güvensizlik,endişe, yalnızlık •Kararlarda niteliğin bozulması –Öncelikler,Organizasyon, irade eksikliği •Merkezi yönetime dönüm –Genelgeler, kurallar, ilanlar •Otoriter eğilimler –Yetki azaltılması, üst yönetim görünürlüğü •Örgütsel çalışmanın artması –Gruplar ve bölümler arası çatışmalar, gruplaşmalar •Çevreye uyum özelliğinin azalması –Dışarı kapanma, gizlilik •Zaman sıkıntısı –Kararların ertelenmesi, yapılacak işlerin birikmesi •Stres –Baskı ve bekleme

20 •Krizin Algılanması •Kriz sinyalini algılama –Reaktif, proaktif yönetim •Krize karşı durma –Önceden alınan tedbirler, olumlu tutum, yazılı planlar •Krizi denetim altına alma –Kriz kontrol ekipleri, etkilenme haritası •Olumlu yönlerinin saptanması –Uyum kazanılması, rekabet fırsatı, yöntem değişiklikleri •Çözme yaklaşımı –Kısa süreli planlar, süreç analizi, verim analizi, hedef ve vizyon •Kriz sonrası yeniden yapılanma –Organizasyon değişimi, rotasyon, ödüllendirme, lider geliştirme •Değerlendirme ve öğrenme –Senaryo yenilenmesi, başarı hikayesi

21 Kriz etkisini azaltmak –Kurumsal hedef ve amaçların tespiti –Duyguları ve inançları ortaya çıkartmak –İnisiyatif kullanımında esneklik –Örgüt geliştirme ve zihinsel canlandırma –Kriz yönetim ekiplerinin oluşturulması –Ortak vizyon ve misyon paylaşımı –Yetki verme ve görevlendirme –Performans değerlendirmeleri –Zaman yönetimi –Halkla ilişkiler ve iletişim –Liderlik

22 Krizin olumlu yönleri •Kriz mutlaka bitecektir –Olumlu veya olumsuz, kurumlar veya çalışanlar için •Her kriz tekrarı için tecrübe demektir –İkinci sefer daha çabuk atlatılır, önlemler alınır •Kriz sonrası yeniden yapılanma fırsatıdır –Yeni süreçler, yeni çalışanlar, yeni kurallar, yeni ümitler •Eleman performansları için ölçektir. –Başarılı elemanlar, dayanıklılık, liderlik, kariyer planlama örneği •Kurumun kaynaşmasını sağlar –Savaş kazanılması •Rekabette daha iyi bir noktadan başlatır –Zarar gören rakipler, Pazar genişlemesi, kaynak artışı

23 •Kurumlar kar ettikleri sürece yaşar •Kar risk ile doğru orantılıdır. •Risk olmadan iş yapılamaz. •Kriz riski iş yapmanın ayrılmaz bir parçasıdır •Birlikte yaşamayı öğreniniz Atilla Yıldıztekin Arkas Lojistik Genel Müdürü


"İş Sürekliliği Stratejileri & Felaket Planlaması Konferansı 15 Ocak 2003- İstanbul Atilla Yıldıztekin Arkas Lojistik Genel Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları