Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 2 Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak; • Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, • İstihdam yaratmak ve •Uluslararası rekabet gücünü artırmak için tasarrufları;  katma değeri yüksek,  İleri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek amaçlanmıştır. DEVLET YARDIMLARININ AMACI

3 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 3  Yatırım projelerinin teşvik belgesi düzenlenmek suretiyle desteklenmesi 4059 sayılı Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. Ancak yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli imalat sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki TOBB’a bağlı 12 Sanayi Odasına da müracaat edilebilmektedir.  Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve bu kararların uygulamasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

4 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 4 MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRECEK SANAYİ ODALARI  Adana Sanayi Odası  Ankara Sanayi Odası  Aydın Sanayi Odası  Balıkesir Sanayi Odası  Denizli Sanayi Odası  Ege Bölgesi Sanayi Odası*  Eskişehir Sanayi Odası  Gaziantep Sanayi Odası  İstanbul Sanayi Odası  Kayseri Sanayi Odası  Kocaeli Sanayi Odası  Konya Sanayi Odası * Ege Bölgesi Sanayi Odası kapsamında İzmir ve Muğla illeri yer almaktadır.

5 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 5 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI(1)  Gıda ürünleri ve içeçek imalatı  Tekstil ürünleri imatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları)  Giyim eşyası imalatı  Derinin tabaklanması ve işlenmesi  Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer,örülerek yapılan maddelerin imalatı

6 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 6 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI(2)  Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı  Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç)  Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı  Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı  Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

7 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 7 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI(3)  Ana metal sanayi (demir çelik ana sanayi hariç)  Metal eşya sanayi  Makine ve teçhizat imalatı  Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı  Elektrikli makine ve cihazların imalatı

8 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 8 SANAYİ ODALARINCA TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI(4)  Elektrikli makine ve cihazların imalatı  Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı  Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı  Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı  Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç)  Mobilya imalatı; diğer imalat

9 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 9  2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (16.07.2009 tarihli Resmi Gazete)  2009/1 Sayılı Uygulama Tebliği (28.07.2009 tarihli Resmi Gazete) YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI

10 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 10 ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)  Yasaklanmış Sübvansiyonlar: 1) İhracat performansına bağlı olan sübvansiyonlar, 2) İthal mallar yerine yerli malların kullanımını özendiren sübvansiyonlardır.  Dava Edilebilir Sübvansiyonlar : Uygulanan sübvansiyonun büyüklüğünün;  Başka bir üyenin benzer ürününün pazara girişini engellememesi,  Herhangi bir ülkeye yapılan ihracatın diğer ülkelerin aynı ülkeye ihracatını etkilememesi,  Dünya pazarındaki ihracatta aynı ürünün sürekli pay artışına sebebiyet vermemesi gerekmektedir

11 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 11 ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER Avrupa Birliği (AB)  Yatay Yardımlar: Belirli endüstriyel sektörlere yönelik olarak değil, belirli genel ekonomik faaliyetlere ya da hedeflere yönelik olarak önemli bir sosyo-ekonomik yarar sağlamak üzere verilen yardım türüdür. (Ar-Ge, Çevre, KOBİ)  Bölgesel Yardımlar: Az gelişmiş bölgeler ve yapısal güçlüklerle karşı karşıya olan bölgelerin gelişimine katkı sağlamak üzere verilen yardımlardır.  Özel Kurallara Tâbi Sektörlere Yönelik Yardımlar : Belirli sektörlerde üretim kapasitesinin arttırılmasını engellemeye yönelik daha kısıtlayıcı düzenlemeleri içeren yardım türüdür.  De-minimis : Yardım miktarının küçük olduğu durumlarda Komisyona ön bildirim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

12 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 12 Hassas Sektörlere Yönelik Kurallar  Gemi İnşa Sektörü Bu sektöre yönelik bölgesel yardımlar, sadece mevcut tersanelerin iyileştirilmesi (up-grading) veya modernizasyonu amacıyla yapılacak yatırımlara yöneliktir.  Sentetik Elyaf Sentetik elyaf sektörünün, bölgesel uygulamalar da dahil, teşvik edilmesi yasaklanmıştır.  Çelik Sektörü Çelik sektörünün, bölgesel uygulamalar da dahil teşvik edilmesi yasaklanmıştır.  Kömür Sektörü Kapatma planına bağlı olmak kaydıyla, üretim faaliyetlerinin azaltılması ve sektörün yeniden yapılandırılmasına yönelik yardımlardır. ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER

13 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 13  Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin Hazine Müsteşarlığı verileri  İSO tarafından açıklanan  2008 yılı İlk 500 Büyük Firma Raporu  2008 yılı İkinci 500 Büyük Firma Raporu  TÜİK Genel Sanayi ve İş Yerleri Sayımı Sonuçları  DPT Müsteşarlığı Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması çalışması ve Bölgesel Gelişme Raporu YENİ TEŞVİK SİSTEMİ : ARKA PLAN ÇALIŞMASI(1)

14 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 14 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ : ARKA PLAN ÇALIŞMASI(2)  Türkiye Kalkınma Bankası muhtelif araştırma raporları  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  İl ve İlçe Geliştirme Stratejileri  Sektör ve Çeşitli Konularda Araştırmalar  Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırmaları  Yatırım Ortamı ve Yapılabilecek Yatırımlar Araştırmaları  Sanayi Profilleri  Konu ile İlgili Sektör Uzmanları ile Yapılan Toplantılar

15 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 15 A-Genel Teşvik Sistemi B-Bölgesel Teşvik Sistemi C-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

16 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 16  Büyük ölçekli yatırım ve bölgesel desteklerden yararlanamayan yatırımlardan teşvik edilmeyen konular haricindekiler Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnası ile desteklenmektedir.  Genel Teşvik Sisteminden Müsteşarlığımızca Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi için yatırım tutarının I. ve II. bölgelerde asgari 1 Milyon TL, III. ve IV. bölgelerde ise asgari 500 Bin TL olması gerekmektedir. A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

17 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 17  Bölgeler, 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)- Düzey 2 esas alınarak belirlenmiştir.  Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.  Desteklenecek sektörler, bölgelerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. B-BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

18 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 18 BÖLGELER

19 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 19 Bölgelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Seviyesi

20 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 20 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİNDE UYGULANACAK TEŞVİK ARAÇLARI 1. KDV İstisnası 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 3. Faiz Desteği 4. Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının Hazinece Karşılanması 5. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi 6. Yatırım Yeri Tahsisi

21 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 21  Tekstilde iplik ve dokuma konularında modernizasyon dışında ilave kapasite oluşturacak yatırımlar teşvik edilmeyecektir.  Eğitim, sağlık, 3 yıldız ve üzeri turizm konaklama yatırımları İstanbul hariç tüm yörelerde istisnasız teşvik edilmektedir.  I inci ve II nci bölgelerdeki asgari 50 kişilik istihdam sağlayan mevcut tekstil ve giyim eşyası (konfeksiyon ve deri) konusunda faaliyette bulunan tesislerin IV üncü bölgeye taşınması teşvik edilmektedir.  Bölgesel Teşviklerden yararlanan yatırımların işletmeye geçişlerini müteakip, asgari 5 yıl süre ile bölgede faaliyette bulunması şartı aranacaktır. B- BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

22 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 22 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI(1) 1. İstanbul hariç olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından İhtisas Organize Sanayi Bölgesi oluşturulan yatırım konuları, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi, bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. 2. Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar İkinci Bölgede uygulanan desteklerden, havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar Birinci Bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez. 3. Özel sektör tarafından yapılacak şehirler arası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları tüm bölgelerde teşvik edilir. Birden fazla bölgede taşımacılık yapılması durumunda vagon teminine yönelik harcamalar faaliyet gösterilen alanda gelişmişlik düzeyi en düşük olan bölgenin desteklerinden faydalanır.

23 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 23 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI(2) 4. Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. 5. Avrupa Kömür-Çelik Topluluğu Anlaşması kapsamına giren yatırımlar desteklerden yararlanamaz.

24 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 24 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI(3) 6. Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı yatırımlarından; "pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kek, gofret, rakı ve bira" üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımları, "kuru yemiş, turşu, linter pamuğu, çay ve fındık" üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımlar, "hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel ve sektörel desteklerden yararlanamaz. 7. Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.

25 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 25 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ İSTİSNALARI(4) 8. Tekstil sektöründe -kütlü pamuk işleme yatırımları teşvik edilmez. -sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi, entegrasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilmez. -iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilir.

26 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 26

27 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 27 Büyük proje yatırımlarının teşviki ile;  Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak ve  Rekabet üstünlüğü sağlayacak Sektörüne göre farklı büyüklüklerde tanımlanmış büyük ölçekli yatırımlara yönelik bir teşvik sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu tür yatırımlar bütün bölgelerde teşvik edilmektedir. C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

28 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 28 Sektörler(1) 1-KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI 2-RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI 3-TRANSİT BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ 4-MOTORLU KARA TAŞITLARI İMALATI 5-MAKİNE İMALAT YATIRIMLARI 6-LİMAN YATIRIMLARI C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

29 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 29 Sektörler(2) 7-DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ VE/VEYA VAGON İMALATI 8-ELEKTRONİK SANAYİ YATIRIMLARI 9-TIBBİ ALETLER, HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI 10-İLAÇ İMALATI 11-HAVA VE UZAY TAŞITLARI İMALATI 12-MADENCİLİK YATIRIMLARI C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

30 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 30 1- KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar 2-RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar. 3-TRANSİT BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

31 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 31 4- MOTORLU KARA TAŞITLARI İMALATI Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar 5- MAKİNE İMALAT YATIRIMLARI Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar 6- LİMAN YATIRIMLARI Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

32 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 32 7-DEMİRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTİFLERİ VE/VEYA VAGON İMALATI Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar. 8- ELEKTRONİK SANAYİ YATIRIMLARI -Asgari 1 Milyar TL tutarındaki LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar, -Asgari 150 Milyon TL tutarındaki modül panel üretimi yatırımları, -Lazer TV, üç boyutlu TV’ler ve OLED TV vb TV üretimine yönelik yatırımlar, - Asgari 50 Milyon TL tutarındaki diğer elektronik sektörü yatırımları C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

33 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 33 9-TIBBİ ALETLER, HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar. 10- İLAÇ İMALATI Asgari 100 Milyon TL ve üzeri ilaç üretimi yatırımları. 11-HAVA VE UZAY TAŞITLARI İMALATI Komple yeni veya asgari 50 Milyon TL tutarındaki tevsi ve/veya ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

34 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 34 12-MADENCİLİK YATIRIMLARI Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe (cevher işleme) tesisleri ile entegre maden üretimi tesislerine yönelik (istihraç+işleme) yatırımları (Demir ve Manganez gibi AKÇT kapsamı ürünler hariç). C-BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

35 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 35 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİK SİSTEMİNDE UYGULANACAK TEŞVİK ARAÇLARI 1. KDV İstisnası 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 3. Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının Hazinece Karşılanması 4. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi 5. Yatırım Yeri Tahsisi

36 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 36  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat temininde ödenmesi gereken KDV tahsil edilmemektedir. KATMA DEĞER VERGİSİ

37 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 37 Gümrük Vergisi Muafiyeti;  Yatırım malı ithal makine ve teçhizat için, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergileri tahsil edilmemektedir.  İşletme malzemesi ve hammaddelere muafiyet uygulanmaz. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

38 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 38 Faiz Desteği ;  Faiz Desteği ihtiva eden teşvik belgeleri kapsamında kullanılacak bir yıldan uzun vadeli yatırım kredilerinin faizlerinin bir kısmı Hazine tarafından ödenmektedir. FAİZ DESTEĞİ

39 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 39 a) Kullanılmış makine ve teçhizat, b)Kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar, c)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler için, faiz desteği uygulanmaz. FAİZ DESTEĞİ

40 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 40 Bölgesel (Puan) Ar-Ge ve Çevre Yatırımları (Puan) BölgelerTL KredisiDöviz KredisiTL KredisiDöviz Kredisi 1--52 2--52 33152 45252 1- Üst Limitler: - Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 300 Bin TL; diğer yatırımlarda 500 Bin TL. - Uygulama dönemi azami 5 yıl. 2- Kredinin, sabit yatırım tutarının azami % 70 oranındaki kısmına faiz desteği uygulanacaktır. 3- Hazine Müsteşarlığı ile Protokol imzalayan tüm bankalar ve Leasing şirketleri kapsama dahildir. FAİZ DESTEĞİ

41 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 41 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla; a) Komple yeni yatırımlarda işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, b) Diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsellik özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanır. Ödemeler sadece yeni yatırıma dayalı ilave istihdama yapılır.

42 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 42 BölgelerBölgeselBüyük Ölçekli 12 yıl 23 yıl 35 yıl 47 yıl 31.12.2010’dan önce başlayan yatırımlar SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ

43 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 43 BölgelerBölgeselBüyük Ölçekli 1-- 2-- 33 yıl 45 yıl 31.12.2010’dan sonra başlayan yatırımlar SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ

44 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 44 VERGİ İNDİRİMİ Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirimdir.

45 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 45 Bölgesel Ve SektörelBüyük Proje Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) İndirime Tekabül Eden Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) 1201050301050 23086040860 34048050480 46029070290 VERGİ İNDİRİMİ 31.12.2010’dan önce başlayan yatırımlar

46 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 46 VERGİ İNDİRİMİ 31.12.2010’dan sonra başlayan yatırımlar Bölgesel Ve SektörelBüyük Proje Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) İndirime Tekabül Eden Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanaca k Kurumlar Vergisi Oranı (%) İndirime Tekabül Eden Kurumlar Vergisi Oranı (%) 1101525 1525 2151240301240 32086040860 42548045480

47 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 47 VERGİ İNDİRİMİNE KONU EDİLEMEYECEK YATIRIMLAR a) 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları, b) 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun c) 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasından yararlanamaz

48 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 48 YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ  Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracaat tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının gerçekleştirilmesi şarttır. Ancak harcama tutarının; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az %10’u, büyük ölçekli yatırımlar için ise en az 5 milyon Türk Lirası olması halinde yatırıma başlanılmış sayılır.

49 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 49 YATIRIM YERİ TAHSİSİ Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir. İstisnalar: 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap- İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar

50 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 50  Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamülleri sektörlerinde faaliyette bulunan,  Asgari 50 kişilik istihdam sağlayan,  31.12.2010 tarihine kadar 1. ve 2. bölgelerden 4. bölgeye taşınacak tesislere  5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranı % 20 yerine % 5 oranında uygulanacak,  5 yıl süreyle çalışanların asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı Hazinece karşılanacak,  Bu tesislerin 4. bölgeye taşınma giderleri Hazine tarafından karşılanacaktır. TEKSTİL TESİSLERİNDE TAŞINMA DESTEĞİ

51 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 51 MEVCUT BELGELERİN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEN NASIL YARARLANACAĞI  Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında devam etmekte olan yatırımların, bu Kararda öngörülen ilgili yatırım konusuna ait asgarî kapasiteleri ve bakiye kısımlarının asgarî yatırım tutarını sağlaması hâlinde, yatırımların bakiye kısımlarına bu Kararın lehe gelen hükümleri uygulanmak üzere yeni teşvik belgesi düzenlenebilir

52 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 52 5084 SAYILI KANUNDAN YARARLANANLARIN DURUMU  5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden yararlanmakta olan işletmeler için mükerrer olarak bu Karar kapsamında prim desteği uygulanmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu 5084 sayılı Kanunun uygulandığı illerdeki taleplerle ilgili olarak ilgili işyerine yönelik 5084 sayılı kanun kapsamında yararlanılmadığını tespit etmekle yükümlüdür  Bu işletmelerin ilave yatırım yapmaları halinde, ilaveler söz konusu destekten yararlanır.

53 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı 53 TEŞEKKÜRLER... T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I


"T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları