Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

3 Ey Allah’ım

4 Hamd, Alemlerin Rabb’i olan Sana’dır

5 Sen, mükemmel olansın. Biz ise Aciz ve kusurlu

6 Övgülerin en mükemmeli, Sevgilerin en mükemmeli Sana mahsustur

7 Sen, Rahman’sın

8 Sen, Rahim’sin

9 İşinde merhametli olansın
Sen, özünde merhametli, İşinde merhametli olansın

10 Onun için de Alemlere Merhametle muamele edersin

11 Bizi en güzel bir şekilde terbiye edecek olan da sensin

12 Bizi yaratıp bırakmadın. Bizi muhatap aldın ve Vahyini gönderdin

13 Sen, Din Günü’nün Sahibisin

14 Sen, Hesap sorulacak Günü’nün Sahibisin

15 Dünya’nın Hesabı’nın sorulacağı Mahkemenin Sahibisin

16 O gün, hepimizin yaptıklarının bir bir hesabını göreceğin gündür

17 Bu dünyada bizi muhatap aldığın gibi hesap gününde de muhatap al

18 Ve işimizi kolaylaştır

19 Ya Rabbi

20 Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz

21 Bizi dosdoğru yoluna ilet

22 Bizi, Özümüze döndür

23 Bizi, fıtratımıza döndür

24 Bizi, aklı selim yoluna döndür

25 Bizi, Kitab’ının çağırdığı yola döndür

26 Nimet verdiklerinin yoluna

27 Gadaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil

28 AMİN

29 Salât ve Selâm Hz Muhammed’e, Ehline ve Sizlere olsun

30 RABBİM

31 Göğsüme Genişlik Ver

32 Kolaylaştır İşimi

33 Çöz Düğümü Dilimden

34 Ki anlasınlar beni

35

36 NEDEN VE NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ ?
SİYER NEDİR ? Efendimiz’in (sav), ümmetine bıraktığı o bereketli hayatına biz; siyer yada Tekil olarak siret diyoruz.

37 NEDEN VE NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ ?
Siyerin nasıl büyük bir rahmet olduğunu, bizzat siyerin sahibi olan Allah Resulü (sav), bir hadiste bize şöyle belirtir: “Allah’a yemin ederim ki, size; Gecesi gündüz kadar beyaz, yani aydınlık, Genişçe bir yol, yürünecek bir cadde ve Takip edilecek bir gidişat bıraktım.”

38 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
İşte siyer dediğimiz zaman zihin dünyamıza; Tüm ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir kudrette, Takip edilince, kişiyi selamete vardıran; bir yoldan, bir gidişattan bahsetmiş oluyoruz.

39 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Hal böyle olunca “Neden Siyer Öğrenmeliyiz?” Sorusu bile, fazladan sorulmuş bir soru olacaktır; Ama yine de biz, bu nebevi mirası hakkı ile anlayabilmek için; “bu soruyu soracağız” ve nasıl büyük bir nimet ve rahmet karşısında olduğumuzun farkına varmak için gayret sarf edeceğiz.

40 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ

41 Rabbimiz Emrettiği İçin

42 Rabbimizi daha iyi, daha doğru ve daha kapsamlı anlamak ve tanımak için.

43 Kur’an’ın ne dediğini ve ne demek istediğini daha iyi anlamak için.

44 Siyerin sahibinin değer ve kıymetini doğru bir şekilde öğrenmek için.

45 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
İslam’ın, İmanın, İhsanın, İhlâsın ve din binasının diğer anahtar kavramlarının tam anlamı ile değer ve kıymetini öğrenmek için.

46 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Hadisi, Sünneti ve Tarihi doğru bir şekilde anlamak için.

47 İdeal bir insan olmanın ve ideal bir mümin olmanın yollarını öğrenmek için.

48 Her zamanın, her mekânın ve her olayın karşısında en olgun ve en vakarlı duruşun ne olduğunu öğrenmek için.

49 Siyerin sahibini hakkı ile sevebilmek ve hakkı ile O’nu (sav) takip edebilmek için.

50 O’nun (sav) gibi terbiye olmak ve O’nun (sav) gibi
terbiye etmek için.

51 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Rabbani yolun ve Nebevi metodun gerekliliğini ve yöntemini öğrenmek için. Nebevi yolda ahlakın ne kadar önemli ve zorunlu olduğunu öğrenmek için. İnsanın en büyük problemlerinden biri olan değerler sıralamasının en ideal halinin ne olduğunu öğrenmek için.

52 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Büyük hedefler büyük emellerle, büyük emeller büyük fedakârlıklarla kazanıldığını ve bu uğurda nasıl bir yol izlenileceğini öğrenmek için.

53 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Risaletin mesajının nasıl büyük bir potansiyel ihtiva ettiğinin farkına varmak ve bu sermayeye rağmen başka şeylere tenezzül etmemenin bilincine ermek için.

54 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Ümitlerin bir kez daha yeşermesini sağlamak, umudu, imanın çocuğu olarak bilip, buna göre gayret etmek için. Geçmişten ilham alarak, bugünü ihya, yarını inşa etmenin yollarını öğrenmek için. Dünyayı inşa edecek imkânların, ilkelerini öğrendiğimiz gibi, ahiretin mamur edilmesinin de yollarını öğrenmek için.

55 Siyerin sahibi ile aramızdaki zaman ve mekân
farklarına aldırmadan beraber yaşamanın yollarını bulabilmek için.

56 Siyerin sahibi olan Efendimiz’e (sav) yüzlerce vefa
borcumuzdan hiç değilse bir kaçını ödeyebilmek için..

57 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Ve daha neler neler…

58 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
İşte siyeri öğrenme yükümlülüğümüzün farkına varmak için, bu kadar önemli sebepler önümüzde durmaktadır. Burada saydığımız bu noktaların hepsi bir tarafa, siyeri öğrenmeyi bizzat Rabbimizin bize emretmesi bile, onu öğrenme zorunluluğunun önemini ve gerekliliğini anlamak adına tek başına yetmez mi?

59 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Kur’an bize siyerin sahibini Üsve-i Hasene olarak takdim ederken, zımnen şöyle demiş olmaz mı; “O (sav) nasıl ki, hayatın her alanın ve her anının tartışılmaz modeliyse, size düşen o kutlu Nebi’nin hayatını iyice öğrenmektir”

60 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Öyleyse siyeri öğrenmenin artık boynumuzun bir borcu ve imanımızın bize yüklediği bir yükümlülük olduğu hususunda herhalde herhangi bir şüphemiz kalmamıştır. O halde ikinci ve önemli bir soruyu soralım.

61 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Bu da; Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz? sorusudur.

62 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Elbette “Neden Siyer Öğrenmeliyiz?” sorusu kadar, “Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz?” sorusu da çok önemli ve hayati bir sorudur

63 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
“Neden Siyer?” sorusu işin amacına, “Nasıl Siyer?” sorusu işin usulüne yönelik sorulardır. Mesele usul oldu mu iş daha da önem kazanıyor; çünkü vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. VUSUL: Ulaşma, erişme, varma, yetişme demektir.

64 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Bugün bizim önümüzde duran; İslam’ın koca ilim mirasından hakkı ile istifade edemememizin temelinde yatan en önemli sebep; insanının aklını ikna edecek, kalbini ise tatmin edecek usul kitaplarından mahrum olmamızdır.

65 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ SİYERİ NASIL ÖĞRENMELİYİZ
O HALDE SİYERİ NASIL ÖĞRENMELİYİZ

66 -1- Kur’an’ın hakemliğinde ve Kur’an’ın gölgesinde öğrenmeliyiz
NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ -1- Kur’an’ın hakemliğinde ve Kur’an’ın gölgesinde öğrenmeliyiz

67 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Bu ilk ilkemiz çok önemlidir. Kur’an’ın hakemliğinin ihmal edildiği bir siyer okuması, sahibine her an yanlış yaptırabilir. Peki, Kur’an’dan bu alanda nasıl bir hakemlik isteyeceğiz? İşte bunun cevabı: 

68 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Efendimiz’in şahsiyetinin anahtarları Kur’an’dan öğrenilmelidir. Efendimiz’in Allah katındaki değer ve kıymeti Kur’an’dan öğrenilmelidir. Efendimiz’in görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve bunların sınır ve hudutları Kur’an’dan öğrenilmelidir.

69 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Vahyin ilk muhatabı olması sebebi ile Kur’an’ın, O’nu nasıl inşa ettiği ve bunun yöntemi Kur’an’dan öğrenilmelidir. Özellikle vahyin iniş sürecini ve bu süreçteki mesajların sıralamasını dikkate alarak, Efendimiz’in Kur’an’ın gölgesinde nasıl bir şahsiyet eğitimine tabi tutulduğu Kur’an’dan öğrenilmelidir.

70 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Bir beşer olarak Efendimiz’in Kur’an’ın gölgesinde yetiştirilirken buna nasıl karşılık verdiği Kur’an’dan öğrenilmelidir.

71 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Siyer üzerinden Kur’an’ı, Kur’an üzerinden de siyeri okumalıyız. 3. Siyer-i Nebi’yi, Siyerü’l-Enbiya’dan ayırmadan öğrenmek zorundayız. Siyeri sadece bir tarih kitabı olarak değil, bugünü anlatan önemli bir kaynak olarak okumalıyız.

72 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
5. Parçacı okuyuştan bütüncül okuyuşa geçerek, bütününü parçaya kurban etmemek zorundayız. Siyeri sadece satırlardan değil, olayların içerisine dâhil olarak okumalıyız.

73 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Siyeri kesinlikle sebep-sonuç ilişkisi ile okumak, birini birine, yani sebebi sonuca, sonucu sebebe kurban etmemeliyiz. Siyerin cereyan ettiği zamanı, mekânı, kültürü, sosyal yapıyı ve o günün şartlarının oluşturduğu psikolojiyi dikkate alarak okumalı, “bugünden hareket ederek o günü değil, o güne giderek o günü okumalıyız”

74 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Siyeri sadece Efendimiz’in yaşadığı ortamı ve hayatını anlama adına bir bilgi alma şeklinde okumamalıyız, “her gün yeniden ve bir kez daha keşfetmek için okumalıyız”

75 NASIL SİYER ÖĞRENMELİYİZ
10. Siyeri tek başına Efendimiz’in hayatından ziyade, o nübüvvet medresesinin yetiştirdiği talebeler olan Sahabî efendilerimizle irtibatlandırarak okumalıyız 11. Siyerin sahibi olan Efendimiz’in bu bereketli mirasını “insanüstülüğü esasına dayanarak değil, model insan ilkesini öne çıkararak okumalıyız”

76 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Allah, dinini insanlara ulaştırmak için yine onların içinden, onlar gibi birisini seçmiştir. Gerçi, ilk muhataplardan bazılarının da ifade ettiği gibi, bu dini insanlara bir melek anlatabilirdi. Ama bir melekle insanlara ulaştırılan din, örnek alınması mümkün olmadığından her yönüyle mükemmel bir beşer tarafından anlatıldığı kadar etkili ve kalıcı olmayacaktır

77 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Kendi devrindeki bazı inkarcıların bir eksik olarak kabul ettiği, Yiyen, İçen ve İhtiyaçlarını karşılamak için çarşı-pazarda dolaşan bir peygamber vardır.

78 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED *** Aslında O`nun insan olması bütün insanlık için örnek ve model olmasının gereğidir ***

79 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Kur`an, insanlara dünya ve ahirette muvaffakiyet istiyorlarsa kimi örnek alacaklarını anlatır:

80 Tabi ki Hz Muhammed Mustafa (s.a.v)

81 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED “Hakikaten, Allah`ın Rasulü`nde sizler için, Allah`a ve ahiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah`ı çok zikredenler için en mükemmel bir örneklik vardır” (Ahzab, 33/21)

82 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Müslümanlar olarak biz de hayatta karşılaştığımız her hadiseyi Peygamber Efendimiz hayatta olsaydı, bu durumda ne yapardı` şeklinde değerlendirebiliriz. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için de elimizde yeterli bilgi vardır. O`nun dışında, hayatı bu kadar derinliğine incelenmiş ikinci bir şahıs göstermek mümkün değildir.

83 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Sahabiler O`nu, Yemesinden içmesine, Yatmasından kalkmasına, Konuşmasından susmasına, Gülmesinden ağlamasına.. Bütün yönleriyle kendilerinden sonra geleceklere tanıtmışlardır.

84 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
Hayatı bu kadar ayrıntılı anlatılmış olan Allah Rasulü; Ya tanınmıyor Ya da anlatılanlar, kafada oluşturulan bir peygamber imajının etkisi altında değişik yorumlarla farklı bir hal alıyor.

85 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED O`nun mükemmelliğini ve bunun yanında da farklı özellikleriyle bir insan olduğunu bir şair şöyle ifade eder: ` Hz. Muhammed (sas) bir beşerdir; ama diğer insanlar gibi değil. Bilakis O, taşlar arasında elmas gibidir.`

86 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Elmas da maddesi itibarıyla taştır. Ama o diğer taşlar gibi değildir; insanlar onu yükseklerde tutarlar. Şimdi O`nun, günümüz Müslümanlarına, hatta bütün insanlığa yol gösterebilecek olan pek çok vasfından bazılarına dikkat çekmek istiyoruz.

87 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED O `Muhammedül Emin`di. O, her hususta insanların kendisine güvendiği bir kişiydi. Sözlerinde hiçbir zaman yalan vaki olmazdı. Şakalarında bile doğruluk vardı,

88 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Henüz peygamber olmadan önce bile insanlar, O`na her hususta güvenebileceklerini biliyorlardı. Bu yüzden kendisine `Doğrudan hiç ayrılmaz, hep doğruyu ifade eder ve kendisine her hususta güvenilebilecek bir insandır` manasına `el-Emin` demişlerdi.

89 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED El-Emin özelliğine iki örnek verelim.

90 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Örnek 1; Kabe`nin tamiri sırasındaki bir problemde insanların O`ndan beklentisi güvenilirliğini çok iyi ifade etmektedir. Kabe tamir edilmiş ve Hacerü`l-Esved`in tekrar eski yerine konulması büyük bir mesele haline gelmişti. Bu, önemli bir işti. Hiç kimse bu şerefli işi başkasına bırakmak istemiyordu. Neredeyse kavgaya tutuşacaklardı.

91 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED İçlerinden birisi Kabe`ye ilk giren kişinin hakem olmasını önerdi. Bu hususta anlaştılar. Kabe`ye ilk girecek kişi olarak uzaktan Hz. Muhammed`i görünce; `Emin` (Güvenilir insan) geliyor diyerek O`nun çözümüne kayıtsız şartsız razı olacaklarını söylediler. Çünkü O`nun en uygun yolu bulacağını ve kimseye haksızlık yapmayacağını katiyen biliyorlardı.

92 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Örnek 2; O`nun doğruluğunu belgeleyen bir başka hadise de henüz Müslüman olmamış Ebu Süfyan`la Herakliyus arasında geçen konuşmadır. Herakliyus, Ebu Süfyan`a Allah Rasulü`nü sorar.

93 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED O da bazı olaylar anlatır. Konuşmanın bir yerinde; “Efendimiz`in hayatında hiç yalan söylemediğini” söyleyince, Herakliyus şu enfes tespiti yapar: “Bunca zaman insanlara yalan söylemekten kaçınan bir insanın bu yaşından sonra kalkıp Allah`a karşı yalan söylemesi mümkün değildir”

94 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Hz. Muhammed (sas) insanların en cömerdiydi. Allah Rasulü`nün bu yönünü anlatan sahabiler, O`nun hiç kimseyi hiçbir zaman reddetmediğini, İstenilen şeyi mutlaka verdiğini, Yoksa vermeyi vadettiğini anlatırlar.

95 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Örnek; Bu hususta Hz. Ömer`in anlattığı bir hadise şöyledir: Hz. Peygamber`in huzuruna bir yoksul gelir, ihtiyacını söyler. İstediği şey Allah Rasulü`nde yoktur. Olmadığı için de gidip çarşıdan satın almasını ve borcu kendi hesabına yazdırmasını, eline para geçtiği zaman borcunu ödeyeceğini söyler.

96 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Halbuki aynı kişiye daha önce de yardım yapılmıştır. Hz. Ömer bundan duyduğu rahatsızlığı hal diliyle ifade eder. Ancak Allah Rasulü, `Bana infak etmem ve yoksulluktan korkmamam emredildi.` buyurur ve tarihe cömertlik örneklerinin en müstesnalarından bir tanesini daha armağan eder.

97 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Verdiği sözde durmada da Efendimiz zirveyi temsil eder. Söz verdiğinizde aksini yapmayın, sözünüzde durun buyuran Allah Rasulü, bunu, hem de daha peygamber olmadan önce kendi hayatında uyguluyordu.

98 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Örnek; Bir sahabi anlatıyor: `Henüz İslam gelmeden önce bir yerde buluşmak üzere anlaşmıştık.

99 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Ancak ben sözleşmemizi unutmuşum. Üç gün sonra hatırladım. Hemen buluşma yerine gittim. O bekliyordu. Bana kızmadı ve darılmadı. Ondan ancak şu sözü işittim, `Delikanlı! Bana meşakkat verdin. Üç gündür seni burada bekliyorum.

100 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Bu nasıl bir örneklik. Var mı bugün böyle davranan. Eğer Peygamberimiz bir insan ise ve biz de bir insan isek, bu örneklik, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir örneklik değildir.

101 NEDEN SİYER ÖĞRENMELİYİZ
O, Merhametlilerin en güzeli! O `Siz, yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin` ve `İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.` buyurmasının yanında kendisi de merhametin en güzel örneklerini sunuyordu.

102 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Örnek 1; Mekkeliler O`nu kendi şehrinden çıkarmış, kaç defa kılıçlarıyla karşısına çıkmış ve en sonunda da aydınlık şehir Medine`de kendisini muhasara altına almışlardı.

103 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Sıra kendisine gelmiş ve Mekke`ye muzaffer bir komutan gibi değil, neredeyse başı atının boynuna değecek kadar eğilmiş bir vaziyette giriyordu. Bütün Mekkeliler endişe içindeydiler.

104 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Allah Rasulü sordu: Benden nasıl bir muamele bekliyorsunuz?` Onlar da, `Sen kerimoğlu kerimsin. Senden ancak kerem beklenir.` dediler. Bunun üzerine Efendimiz de: `Gidin! Hepiniz hürsünüz. Bugün size kınama yok. Allah hepinizi bağışlasın.` dedi.

105 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Bu merhamet ve müsamaha karşısında da çoğu iman ediyor ve Müslüman oluyordu. Kendisinden bir topluluğa lanet okumasını isteyenlere, merhametinin bir yönü olarak, `Ben lanet okumak için değil, alemlere rahmet olmak üzere gönderildim.` buyurmuştur.

106 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Haram olmayan iki şey arasında birisini seçmesi için serbest bırakılan Peygamberimiz, her zaman bunlardan kolay olanını seçerdi. Allah Rasulü bir kişinin üzüleceği bir şeyi yüzüne karşı söylemez ve hiç kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı. Allah Rasulü çocuklara karşı da çok şefkatliydi. Oğlu İbrahim küçük yaşında vefat edince çok üzülmüş ve gözyaşlarını serbest bırakmıştı.

107 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Onun çocuklarla ilişkisini Hz. Enes şöyle anlatır: Rasulullah, biz çocukların arasına karışır ve güler yüzle bize şaka yapardı.` Allah Rasulü, çocukları hakkıyla sevmeyi, onlarla ilgilenmeyi, onları çeşitli tehlikeler karşısında korumayı cehennemden kurtuluşa vesile saymaktadır.

108 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Allah Rasulü insanlara şaka da yapardı; ama O`nun şakalarında asla yalan olmazdı. Bir gün Efendimiz`in huzuruna yaşlı bir kadın geldi ve, `Ey Allah`ın Rasulü, cennete girmem için Allah`a dua eder misin?` dedi. Efendimiz ona şakayla, `Yaşlılar cennete giremez.` buyurdu.

109 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Buradaki espriyi anlayamayan kadın ağlayarak geri döndü. Bunun üzerine Efendimiz, kadının arkasından haber göndererek, `yaşlıların cennete gençlik halleriyle gireceğini` bildirmiş ve şakasında dahi bir gerçeğe parmak basmıştı.

110 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Hep mütebessimdi... Kahkahayla güldüğüne şahit olunmayan Allah Rasulü, hep mütebbessimdi. Bu durumunu bir sahabi şöyle dile getiriyor: `Allah Rasulü`nden daha çok tebessüm eden kimse görmedim.` İslam`da sadaka vermenin önemi bilinen bir mevzudur. Efendimiz, tebessümü de sadaka olarak görmekte ve `Kardeşine gösterdiğin tebessüm senin için sadakadır.` buyurmaktadır.

111 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Peygamberimiz yavaş yavaş ve tane tane konuşurdu. Hatta bazı sözlerini dinleyenler ezberleyebilirlerdi. Önemli meseleleri üç defa tekrarlardı ki, dinleyenler arasında konuyu anlamayan kalmasın. O, insanlara onların akıl ve anlayış seviyelerine göre konuşur, İlahi vahyi onların anlayacakları şekilde açıklardı.

112 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Allah Rasulü tertibe son derece özen gösterir ve insanlara da tertipli ve temiz olmalarını tavsiye ederdi. Değişik üsluplarla dağınık insanları uyarır ve daha düzenli olmalarını emrederdi. `Allah güzeldir ve güzel olan her şeyi sever.` ifadesi hadis kitaplarına, güzelliklerle alakalı bir ölçü olarak giren söz cevherlerindendir.

113 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Efendimiz, insan haklarını Allah`a saygının bir ifadesi olarak kabul ediyordu. Neticede insan olduğu için bir Yahudi`nin cenazesi için ayağa kalkıyor ve bunu herkese gösteriyordu. Burada, sadece birkaç örneğini gördüğümüz Allah Rasulü her yönüyle örnektir.

114 İNSANLIĞA BİR ROL – MODEL
HZ MUHAMMED Kendisine tabi olduğunu söyleyen Müslümanlar, O`nu her yönüyle örnek almalıdırlar. Örnek alabilmek için de her şeyden önce örneğin iyi tanınması zaruridir. BU DERSLERİMİZİN GAYESİ DE BUDUR.

115 SON PEYGAMBER Hz MUHAMMED’İN HAYATI
KAYNAKLARIMIZ; M. EMİN YILDIRIM – SİYER ARAŞTIRMALARI SİTESİ

116 SON PEYGAMBER Hz MUHAMMED’İN HAYATI
KAYNAKLARIMIZ; HZ MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI – İBRAHİM SARIÇAM SON PEYGAMBER HZ MUHAMMED – MEVLANA ŞİB’İ NUMANİ

117 SON PEYGAMBER Hz MUHAMMED’İN HAYATI
KAYNAKLARIMIZ; İSLAM TARİHİ – ASIM KÖKSAL İSLAM PEYGAMBERİ HAYATI VE ESERLERİ – M. HAMİDULLAH

118 SON PEYGAMBER Hz MUHAMMED’İN HAYATI
KAYNAKLARIMIZ; HZ MUHAMMEDİN HAYATI VE İSLAM DAVETİ – CELALETTİN VATANDAŞ

119 SON PEYGAMBER Hz MUHAMMED’İN HAYATI
KAYNAKLARIMIZ; PEYGAMBER EFENDİMİZ – AHMET CEVDET PAŞA TARİH BOYUNCA TEVHİD MÜCADELESİ VE PEYGAMBERİN HAYATI – MEVDUDİ


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları