Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araştırma Planlama Koordinasyon Amirliği © 2011 itfaiye Daire Başkanlığı 1

2 EĞİTİMDE HEDEFLENENLER
Kalite kavramları ve kalitenin gelişiminin anlaşılmasını sağlamak, Kalite Prensiplerinin anlaşılmasının sağlamak, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standart maddelerinin anlaşılmasını sağlamak, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümatasyon yapısını ve uygulatılmasını kavratmak.

3 EĞİTİM PROGRAMI 13.00 – ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, 13.30 – ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu, 14.00 – Soru – Cevap, 14.15 – Oturum Arası 14.30 – Kalite Kontrol Çemberleri, 15.00 – Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi, 16.00 – Eğitim Uygulama Çalışması (Soru – Ceva, Test) 16.30 Eğitim Bitiş

4 TEMEL KAVRAMLAR 4

5 Standardları Enstitüsü
TS EN ISO 9001:2008 NEDİR? Avrupa Standartlar Kuruluşu Standart Numarası Türk Standardları Enstitüsü TS EN ISO 9001:2008 Uluslararası Standart Kuruluşu Revizyon Tarihi TS EN ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. TS: Kısaca Türk Standartları Enstitüsünü EN: (Europeane Norm), Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. IS0: Uluslararası Standartlar Organizasyonu (İnternational Organization for Standardization)’nun kısaltılmış halidir. Kuruluş amacı;dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin ya da hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunmaktır.TSE ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir. ISO 9001: Standardın numarasını ifade eder. Standard, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayımlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayımlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu). 5

6 TANIMLAR Kalite; Yapısal karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi (TS EN ISO 9000:2007) Kullanıma uygunluktur. (Juran) Şartlara uygunluktur. (Crosby) İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır. Bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır. (ISO 8402). En kısa tanımıyla KALİTE, bir ürün ya da hizmet hakkında müşteri ya da kullanıcıların yargısı olup, beklentiler ve gereksinimlerin karşılanmasına olan inançların ölçüsüdür.

7 TANIMLAR SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı. YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: Düzenlenmiş sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri olan insanlardan oluşan bir kuruluşun kaliteyle ilgili, organizasyonu yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi (ISO 9001:2000)

8 Hizmette Kalite Hizmetin sunumu sürecinde organizasyonu oluşturan birimlerin ortaya koyduğu yarar ve zarar dengelerinin yargısı neticesinde varılan maksimum bir iyileşme beklentisidir. Etkili olmalı: ”Doğru işin yapılması” (planlanan sonuçların ne kadar elde edildiği). Etkin olmalı: “İşin doğru yapılması” (kullanılan metodlarla ulaşılan sonuçlar arası ilişki). BİR ORGANİZASYONDA KALİTE SÖZCÜĞÜ İLE HERKESİN AYNI ŞEYİ ANLAMASI SAĞLANMALIDIR.

9 KALİTE Kavramını İyi Anlamak !
Doğru işi yanlış yapmak Yanlış işi yanlış yapmak Yanlış işi doğru yapmak KALİTE Kavramını İyi Anlamak ! Doğru İşi Doğru Yapmak (KALİTE) Apandisit ameliyatında apandisit doğru alınmış Ismarlanan pizza zamanında getirilmiş Gerekli toplantı zamanında iyi yapılmış Apandisit alınırken sinirler kesilmiş İstenen pizza geç getirilmiş Gerekli toplantı kötü yapılmış Apandisit yerine safra kesesi alınırken sinirler kesilmiş İstenmeyen pizza geç getirilmiş Gereksiz toplantı kötü yapılmış Apandisit yerine safra kesesi doğru alınmış istenmeyen pizza zamanında getirilmiş Gereksiz toplantı iyi yapılmış

10 Kalitenin tanımlarını teşkilatımız için bir araya getirirsek bu kavramın 10 faydalı boyutu ortaya çıkacaktır ; Hizmette Yüksek Performans Stratejik Planlama Yasa,Yönetmelik ve Standartlara Uygunluk Bağlı Birimlerin Akreditasyonu Güvenilirlik Küresel Rekabet Üstünlüğü Düşük Maliyet/Yüksek Kazanç Toplum Memnuniyeti İtibar Sürekliliği Toplumsal Kazanç KALİTENİN, HATA BULMA DEĞİL HATA ÖNLEME SANATI OLDUĞU HİÇ UNUTULMAMALIDIR.

11 ISO 9001 Standardının GELİŞİMİ
1- AQAP/NATO(1968) ASKERİ STANDARTLAR 2- BS 5750 ( ) 3- ISO 9001 (1987) Doğduğu tarih 4- ISO 9001 (1994) ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 5- ISO 9001 (2000) 6 - ISO 9001: 2008 YENİ

12 ISO 9001 standardı Gelişimi
1. Edition ilk Yayım, İlk Basım E2. Edition V1. version (sürüm) E3. Edition V2. version E4. Edition V3. version 1987 First Edition 1994 Second Edition 2000 Third Edition 2008 Fourth Edition BS 5750 Military Specs. Kalite Güvence Kalite Yönetimi ProseslerinYönetimi Uygun Ürün, uygun Hizmet ISO 9001:2008 21 yıl oldu. ISO 9001:1987 Kayıplar azalmakta … Verimlilik artmakta…

13 SİSTEMİN KURULMASI VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMADAKİ GENEL YANLIŞLAR
1. Amaç ve hedeflerde yapılan hatalar, 2. Tepe yönetim katılmaması, denetimlere önem vermemesi, 3. Çalışanlarlara önem verilmemesi", sirkülasyon… 4. Gerekli eğitimleri almamak,”eğitime önem vermemek” 5. Bir uzman,danışman kullanmamak veya bulmamak, (dış kaynaklı proses) 6. Standartları okumamak, anlamamak, yorumunu yapamamak, 7. Kalite yönetim prensiplerinin algılanmamış olması,(8 prensip) 8. Dokümantasyonda yapılan hatalar, 9. Etkin olamamak, 10. Belgelendirme kuruluşunun yanlış seçimi… 11. Belge aldıktan sonra, durmak,

14 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ZORLUKLARI / EKSİKLİKLER, ENGELLEMELER….
Eğitime gerektiği kadar önem vermeme !!! “Aile kültürü, kalite kültürü ve şirket kurum kültürü” olmayanların direnci, Doküman, kayıt tutmanın zorluğu, Sistemin tam olarak anlaşılmaması ve benimsenmemesi, Kaynak sağlanmaması, desteklenmemesi, “Biz bunları zaten biliyoruz” yaklaşımı ! “Biz okumuş insanlarız veya hiç zamanım yok! Vakit ayıramama, zaman alıcılığı, İstatistiki verilerin toplanmasındaki zorluklar, Standardın her sektöre uygulanabilirliği nedeni ile esnek oluşu, yorumları için uzman gerektirdiği,

15 ISO 9001 Denetimlerinde karşılaşılan bazı UYGUNSUZLUKLAR
Sistemi planlayarak ve anlayarak kurmamak, Müşteri odaklılığı tam anlamamak, Doküman yönetiminin yetersizliği, “dış kaynaklı dokümanlar” ve yönetmelik, mevzuat takibini yapmamak, Doğrulama / kalibrasyon kavramının anlaşılmamış olması, Proses yönetiminin anlaşılmaması, Yetersiz altyapı, Yönetimin sorumluluğunu yerine getirmemesi, İyi bir sistem kurmadan, başka veya moda bir sisteme anlamadan, bilmeden geçmek, (yalın üretim, six sigma, altı sigma bize iyi gelir mi ?) gibi komik yaklaşımlar

16 ISO 9001 Denetimlerinde karşılaşılan bazı UYGUNSUZLUKLAR
Ürün gerçekleştirme planlamasının etkin yapılmaması, Tasarım yönetiminin anlaşılmaması ve/veya tasarım prosesini sisteme almamak, Uygunsuzlukların “kök nedenine” inmemek, Problem çözme ve veri analizi yöntemlerinin bilinmemesi, Sisteme tüm çalışanları katmamak ve iyileştirme yapmamak, “Proseslerin performansını” takip edememek, YGG. Toplantısı tam anlamıyla yapamamak, hedefler koyamamak, önlem alamamak, Kalite / Kalitesizlik maliyetleme sistemi kuramamak, “kaı-zen maliyetleme” sistemi (Bölümlerin, Proseslerin maliyet merkezi ve her bölüm-proseslerde iyileştirme gerektirdiği sistemi)

17 ISO 9000:2000 Serisi Standardları
TS EN ISO 9000:2000 ; Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Terimler ve Sözlük TS EN ISO 9001:2008 ; Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar TS EN ISO 9004:2000 ; Kalite Yönetim Sistemleri – Performansın İyileştirilmesi İçin Kılavuz TS EN ISO ; Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu.

18 TS EN ISO 9001:2008’in “8 Temel Prensibi”
Vatandaş/Kurum ve Kuruluşa Odaklılık, Liderlik, Çalışanların Katılımı, Proses Yaklaşımı, Yönetimde Sistem Yaklaşımı Sürekli İyileştirme, Verilere Dayalı Karar Verme, Tedarikçiler ile karşılıklı Faydaya dayalı ilişkiler,

19 MÜŞTERİ ODAKLILIK Müşteri Odaklılık:
Müşteri: “Beklentisi olana” denir… Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçları-beklentileri iyi anlaşılmalıdır, Müşteri şartlarını yerine getirmeli ve Müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdır. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TAM OLARAK SAĞLANMALI ve GELİŞTİRİLMELİDİR. Müşteri Odaklılık: Kuruluşların, yeni yönetim anlayışının bir yüzü olarak tanımlanmaktadır.,

20 LİDERLİK Kalite için hayati önem taşır
Liderler hedef ve yön birliği olmasını sağlar. Oluşturduğu ve devam ettirdiği iç çevreyle çalışanların hedeflere ulaşmaya tam olarak katılımını sağlar. Standartlar lideri “üst yönetim” olarak tanımlamakta ve planlama, katılım, iletişim, müşteri odaklılık ve KYS gözden geçirme çalışmalarında temel rol üstlenmesini istemektedir.

21 Liderlik ile Yöneticilik arasındaki ince ayrıntıya dikkat !!!
“Liderler; doğru işler yapan insanlardır” “Yöneticiler; işleri, doğru yapan insanlardır” -Grubunun karar vermesini sağlar -Lider, grubunu başarıya ulaştırır, -Lider özelliği olan insanlar yetiştirmeliyiz… (Hem Yönetici, hem de LİDER özellikli insan.., çift çekirdekli)

22 ÇALIŞANLARIN KATILIMI
Her seviyedeki kişiler, “BİR KURULUŞUN ÖZÜDÜR” Bu kişilerin tam katılımı sağlanmalıdır, Çalışanlar- (iş görenler) emeklerini, yeteneklerini , kuruluşun yararına kullanmalıdırlar, BEDEN GÜCÜ yanında, BEYİN GÜCÜNÜ de kullanmak, Öneri / Fikir vermek… Kuruluşun parçası olmaktan HEYECAN duymak, GURUR ve ONUR duymak, (Aidiyet duygusu…) Yaratıcı, Yenilikçi olmak,

23 ÇALIŞANLARIN KATILIMI
Çalışanlar işlerini yapabilecek yetkinlikte olmalı ve bunun için eğitime tabi tutulmalıdır. Çalışanların bakış açısı kalite sisteminin nasıl çalışacağını tanımlamaktadır. Çalışanlarla etkin iletişim kurulması sağlanmalıdır.

24 İŞLEM A→ İŞLEM B → İŞLEM C
SÜREÇ (PROSES) TANIMI “Belirli bir dizi GİRDİ’yi, bir zaman dilimi içinde müşterileri için, bir dizi faydalı ÇIKTI ya dönüştüren; tanımlanabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen ve birbirine bağlı,ilişkili DEĞER YARATAN faaliyetler dizisidir.” PROCESS(SÜREÇ) İŞLEM A→ İŞLEM B → İŞLEM C Çalışanlar ve/veya makine-cihazlar tarafından gerçekleştirilir. GİRDİLER ÇIKTILAR Zaman Çalışanlar Makineler Materyaller Çevre Şartları Bilgi Metotlar ÜRÜN- HİZMET 5M MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 5M. MATERIAL, METOD, MACHINE, MEN/WOMAN POWER, MEASURE,

25 SÜREÇLERİ BELİRLEYİNİZ
1-YÖNETSEL SÜREÇLER 2-MÜŞTERİ ODAKLI SÜREÇLER 3-DESTEK SÜREÇLER 4-DETAY SÜREÇLER

26 SÜREÇ YAKLAŞIMI Genellikle bir sürecin çıktısı diğer bir sürecin girdisini oluşturur. ISO 9001:2008 Standardı kuruluşlarda yapılan bütün faaliyetleri tanımlamayı ve birbiri ile etkileşimlerinin ortaya konmasını istemektedir. Standart, kuruluşların aşağıdakileri gerçekleştirmesini ister. Hangi süreçlerin olduğunun belirlenmesi, Aralarındaki etkileşimin belirlenmesi,

27 SÜREÇ YAKLAŞIMI Her bir süreçle ilgili müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi, Her bir süreç içindeki aşamaların belirlenmesi – ne yapılıyor, kim yapıyor ve hangi kaynaklar kullanılıyor, Süreçlerin katma değer üretmesinin sağlanması

28 SÜREÇ YAKLAŞIMI PROSES YAKLAŞIMI BÖREK

29 YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI
Birbirleri ile ilgili proseslerin, bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi; HEDEFLERİN başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar, Sistemin iyi yapılandırılması, Kaynakları temin edilmesi,(kişilere araç,fırsat ve cesaret veriniz) Sistemi ölçün, iyileştirin, sürekliliğini sağlayın, Sistemi; Takım çalışmaları ile, engelleri azaltarak, ORTAK HEDEFLERE ulaştırmak…

30 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAİ-ZEN)
Kuruluşun “Toplam Performansı”nın sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı HEDEFİ / kurumun kültürü olmalıdır, HİZMETİ, PROSESİ ve SİSTEMLERİ “sürekli iyileştirmek” her bireyin “HEDEFİ” olmalıdır. Önleyici yaklaşım, Her kişiye Eğitim ve öğrenim, İyileşmeleri izlemek, farkında olmak..

31 KAİ – ZEN (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME)
KaiZen; sürekli gelişme, sürekli iyileştirme şeklinde ifade edilen bir felsefe, bir yaşam biçimi Kai – Zen Değişim - Sürekli Müşteriler Emirler Çalışanlar Yöneticiler Yöneticiler Çalışanlar Müşteriler KAİZEN KLASİK

32 KALİTE VE VERİMLİLİK (PUKO DÖNGÜSÜ)
ÖNLEM AL PLANLA UYGULA KONTROL ET PUKÖ O HALDE HEDEF; HATA KAYNAKLARINI ORTADAN KALDIRMAK YOLUYLA DAHA VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET OLMALIDIR.

33 VERİLERE DAYALI KARAR VERME YAKLAŞIMI
ETKİLİ KARARLAR, veri ve doğru bilgilerin analizine dayandırılmalıdır. Hedeflerin ölçümlerinin alınması, Verilerin ve bilgilerin toplanması, Analizi yapılması, İstatistiki tekniklerin bilinmesi ve değerinin anlaşılması, (istatistiki Teknikler) Veriler üzerine kurulan STRATEJİLER daha gerçekçidir ve sağlanması daha kolaydır,

34 TEDARİKÇİLERLE KARŞILIKLI FAYDAYA DAYANAN İLİŞKİLER
Birbirlerine bağlıdırlar, Anahtar tedarikçinin tanımlanması, seçilmesi ve izlenip-değerlendirilmesi, İyi iletişim, paylaşım, Her iki taraf, “değer yaratmalıdır”, Karşılıklı fayda sağlanmalıdır, Güvenilir, zamanında “kusursuz teslimatı”, garanti etmelidir, Tedarikçinin iyileşmesi ve başarılarını fark etmek, Tedarikçi eğitimleri, yeterliliklerini geliştirme gerekir…

35 Osman VEHBİ UÇAL_Eğitim Uzmani
ISO 9001, TOPLAM KALİTE’ ye ATILMIŞ İLK ADIMDIR. “ KALİTE YOLCULUĞU ”, UZUN İNCE BİR YOLDUR BU YOL HEP YENİ UFUKLARA DOĞRU UZAR GİDER. KALDER Osman VEHBİ UÇAL_Eğitim Uzmani

36 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)
“KALİTELİ YÖNETİM” DEMEKTİR, “İNSANLA - İNSAN İÇİN, SIFIR HATA” İNSAN YERİNE, İNSANLARLA YÖNETİM ŞEKLİDİR. Sınırsız, “Daha iyiyi”, ”MÜKEMMELİ” arama stratejisidir, TKY.’ye “DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK BİR MAKİNA” OLARAK BAKILIYOR.

37 ISO 9001 = TKY TKY YOLCULUĞU PDCA MÜKEMMELLİK TKY. YOLCULUĞU
Destek; ISO 9001 BAŞLANGIÇ Neredeyse, ISO 9001 std. Son revizyonlarla, TKY.’e Yaklaşmaya başlamıştır !

38 Klasik Kalite ve TKY’nin Karşılaştırılması
Klasik Kalite Anlayışı ‘’Muayeneye’’ dayalı kalite Yüksek kalite ile artan maliyeti Sorunlar çıktıkça çözüm geliştiren yönetim Azami ihtisaslaşma ile sistem geliştirme yaklaşımı Toplam Kalite Anlayışı ‘’Önlemeye’’ dayalı kalite Yüksek kalite ile düşen maliyet Olası sorunları düşünüp bunları önleyen yönetim İşbirliği ile sistem geliştirme yaklaşımı

39 Klasik Kalite ve TKY’nin Karşılaştırılması
Klasik Kalite Anlayışı Fonksiyonların kesin ayrımına dayalı organizasyon Kabul edilebilir hata düzeyini hedefleyen üretim/Hizmet Ödül ve cezaya dayalı motivasyon Hiyerarşiye dayalı öncelikler Kalitecilerin işidir. Toplam Kalite Anlayışı ‘’Sıfır hatayı’’ hedefleyen üretim/Hizmet Çalışmanın takdir edilmesine dayalı motivasyon Müşteri tatminine dayalı öncelikler Herkesin işidir. İşin ideal biçimde yürütülmesine dayalı esnek kalıplı organizasyon

40 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı ANA MADDELERİ
0.1 Genel 0.2 Proses Yaklaşımı 0.3 ISO 9004 ile ilişkiler 0.4 Diğer Yönetim Sistemleri ile uyumluluk 1.0 KAPSAM, 2.0 Atıf yapılan standartlar(ıso14000, ıso9000, ıso9004, ıso19011) 3.0 Terimler tarifler, 4.0 Kalite Yönetim Sistemi, 5.0 Yönetimin Sorumluluğu, 6.0 Kaynakların Yönetimi, 7.0 Üretimin gerçekleştirilmesi, 8.0 Ölçme, analiz ve iyileştirme,

41 Sistem ve dokümantasyonun genel şartları Üst yönetimin sorumlulukları
STANDARD MADDELER TS-EN ISO 9001:2008 Sistem ve dokümantasyonun genel şartları Üst yönetimin sorumlulukları Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleştirme Ölçme, analiz ve iyileştirme

42 TS EN ISO 9001:2008 MADDELERİ 0-GİRİŞ 1.KAPSAM
0.1: GENEL 0.2: SÜREÇ YAKLAŞIMI 0.3: ISO 9004 İLE İLİŞKİ 0.4: DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE UYUMLULUK 1.KAPSAM 2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR 3.TERİMLER VE TARİFLER

43 4.1 GENEL ŞARTLAR MADDELER 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI

44 MADDELER 5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK 5.3 KALİTE POLİTİKASI 5.4 PLANLAMA 5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

45 MADDELER 6.KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2 İNSAN KAYNAKLARI 6.3 ALT YAPI 6.4 ÇALIŞMA ORTAMI

46 MADDELER 7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ SÜREÇLER 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME 7.4 SATIN ALMA 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU 7.6 İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ

47 MADDELER 8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 GENEL 8.2 İZLEME VE ÖLÇME
8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ 8.4 VERİ ANALİZİ 8.5 İYİLEŞTİRME

48 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
48

49 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008
KALİTE BELGESİ KALİTE POLİTİKASI I. Seviye (Stratejik) KALİTE EL KİTABI KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ GÖREV/İŞ TALİMATLARI  II. Seviye (Taktik) III. Seviye (Uygulama ) FORMLAR, KAYITLAR, RAPORLAR, KALİTE PLANLARI, DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR, ÇİZİMLER , KİTAPLAR, V.S. Üç Seviye ve Piramit Yapılı Kalite Sistemi

50 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
4.2.1 Genel 4.2.2 Kalite El Kitabı 4.2.3 Dokümanların Kontrolü 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Başlıkları ile yapılması gerekenler Kalite El Kitabı hazırlanmalı, Kuruluşun prosesleri arasındaki etkileşimi tariflenmeli. Dokümantasyon sistemi planlanmalı; Dokümanların Kontrolü Prosedürü (Zorunlu Prosesdür) oluşturulmalı, Master (Ana Liste) listeler hazırlanmalıdır. Master listenin güncel olmasını sağlanmalı, Dokümanlarda revizyonlar varsa yapılmalı, Revize edilmiş dokümanları dağıtımını gerçekleştirmeli, güncelliğini yitiren dokümanlar toplanmalı. Kalite çalışanları aynı zamanda Doküman Kontrol Sorumlusu olarak çalışırlar.

51 DOKÜMANLARIN KONTROLLÜ DAĞITILMASI
KONTROLLÜ KOPYA Kaliteye ilişkin prosedürler, talimat, plan, şartname, teknik resim, liste gibi yayınlanması, dağıtımı ve değişikliği sadece ilgilisi tarafından yapılan belgelerdir. KONTROLSÜZ KOPYA Dağıtıldıktan sonra güncelleştirmesi zorunlu olmayan, kurum/kuruluşu taahhüt açısından bağlayıcı özelliği olmayıp, sadece bilgi için dağıtılan belgelerdir Dağıtım her bir alanda sadece o alanla ilgili dokümanların bulunmasını sağlayacak şekilde yapılır. Master liste her bir kitapta bulunması gereken prosedür ve iş talimatlarını belirtir.

52 DOKÜMANLARIN KONTROLLÜ DAĞITILMASI
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN Bu dokümanlar doküman kontrol sisteminize dahil edilmelidir. Örneğin: Hizmet Alan Vatandaşa (Müşteriye) Ait Dokümanlar Mevzuatlar ISO 9000 Standartları Dokümantasyonunuz için kullanılan referanslar.

53 Kalite Yönetim Sisteminde Olmazsa Olmazlar…
Dokümanların Kontrolü Prosedürü Kayıtların Kontrolü Prosedürü Kuruluş İçi Denetim Prosedürü Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Değerlendirilmesinin Kontrolü Prosedürü Düzeltici Faaliyet Prosedürü Önleyici Faaliyet Prosedürü

54 DOKÜMAN ÖZELLİKLERİ Kuruluşun Adı, Logo Revizyon numarası Doküman adı
Doküman kodu Doküman numarası Revizyon numarası Sayfa Numarası Yayın tarihi Hazırlayan, onaylayan

55 Kapsam Dışı Olabilecek Durumlar
a) Kapsam dışı sadece 7. maddede yapılabilir. b) Hariç tutulacak şartlar el kitabında tanımlanmalı ve hariç tutma gerekçelerinin doğruluğu gösterilmeli bir başka deyişle kanıtlanmalıdır. e) Belgelerde yazılan kapsam açık bir şekilde uygulanan TS-EN ISO 9001:2008 şartlarını içermelidir. Buradaki amaç müşterilerin ve son kullanıcıların yanlış bilgilendirilmemesidir.

56 Muhtemel Kapsam Dışı Tutmalar
Aşağıda belirtilen maddelerin belirli şartlarda uygulanamaması düşünülebilecek muhtemel şartlardır. 7.3 Tasarım ve Geliştirme 7.5.3 Belirleme ve İzlenebilirlilik 7.5.4 Müşteri Mülkiyeti 7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü

57 TEŞKİLATIMIZDA ’de KALİTE YOLCULUĞU
Kalite Ekipleri tarafından; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardının öngördüğü koşullarda süreç bazlı dokümantasyon çalışmaları yapılmış ve 103 Görev Tanımı, İş ve İşlemlerin yerine getirildiği 76 Talimat, 10 Prosedür, 24 Süreç, 54 Form, Plan ve Liste dokümanı hazırlanarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı / Kalite Yönetim Şube Müdürlüğü

58 TEŞKİLATIMIZDA ’de KALİTE YOLCULUĞU
Gerçekleştirilen Eğitimler Genel ISO 9001:2008 Eğitimi (2008, 2009, 2010) Dokümantasyon Eğitimi (2008, 2009, 2010) Kalite Kontrol Çemberleri Eğitimi  (2008, 2009, 2010) Problem Çözme Teknikleri Eğitimi (2009, 2010) SWOT Analizi Eğitimi (2009, 2010) İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi (2009, 2010) Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi (2009, 2010)

59 TEŞKİLATIMIZDA ’de KALİTE YOLCULUĞU
2010 yılı Şubat – Ocak döneminde amirlik ve istasyonlarının gerçekleştirilen iç denetimleri aşağıdaki gibidir, İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 10 (Amirlik/Müdüriyet) Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü: 17 Grup, 31 Müfreze, 2 Müdüriyet Amirliği   Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü: 12 Grup, 11 Müfreze, 1 Müdüriyet Amirliği Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü: 12 birim Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü: 11 Müdüriyet Birim Şeflik, 3 Hızır Acil İstasyonu


"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları