Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ.A.L Güvenlik ve Tanıtım Semineri Murat Güre Hakan Şahin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ.A.L Güvenlik ve Tanıtım Semineri Murat Güre Hakan Şahin."— Sunum transkripti:

1 İ.A.L Güvenlik ve Tanıtım Semineri Murat Güre Hakan Şahin

2 Niçin İş Sağlığı Ve Güvenliği  Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı elde etmek.  İşyerlerinde iş kazası ve meslek Hastalıklarını önlenmek  Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,  Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak ve geliştirmek  Üretimin devamlılığını sağlamak  Verimliliği artırmak

3 Kaza Anında İlk aranacak numaralar –Sağlık Merkezi Acil 6666 6666 0-312-290 6666 –Güvenlik 1234 1234 0-312-290 1234

4 İŞÇİLERİN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAMAK İÇİN UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR  Çalışma yerleri, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli, teçhiz edilmeli, hizmete alınmalı, işletilmeli ve bakımı yapılmalıdır.  İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili bir kişinin gözetiminde yapılmalı,  Tüm güvenlik talimatları işçilerin anlayacağı şekilde olmalı,  Uygun ve yeterli ilk yardım donanımı sağlanmalı,  Düzenli aralıklarda güvenlik tatbikatları yapılmalı,  İşçilerin işyerinde maruz kalabilecekleri riskler belirlenmeli ve değerlendirilmelidir.

5  Tüm işyerinden sorumlu olan işverenin, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine etmesi.  Çalışanların katılımının sağlanması  İş güvenliği uzmanı katkısı sağlanması  Çalışanların bilgilendirilmesi  Çalışanların görüşlerinin alınması  Çalışanların eğitimi  Koruma önleme ve bastırma anlayışı ve kültürü oluşturulması  Çalışanlarda olumlu yönde davranış değişikliğinin sağlanması  Tehlikelerden kaçınılması ve uzak durulması

6  Tehlikelerle kaynağında mücadele etmek bu söz konusu olmadığında çalışanlarla tehlike kaynağı arasında önlemler almak en son çare kişisel koruyucu donanım kullanmak  Genel olarak tehlikeli iş ve malzemeyi, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan ile değiştirmek  İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak  İşi çalışana entegre etmek ve uygun hale getirmek.  Toplu korunma önlemlerine kişisel korunma önlemlerinden daha çok önem ve öncelik vermek  İşçilere iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında yeterli teknik bilgi ve talimat vermek,  İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla sağlık ve güvenlik birimi oluşturmak

7 Kimyasal Kirlenme Halinde Gaz, sıvı veya katı kimyasal kirlenme halinde Havalandırma sistemini kapatınız. Bölgeyi terk ediniz. Yetkililere Haber veriniz. Üstünüze sıçramışsa, elbiselerinizi çıkarınız ve etkilenen bölgeleri en az 15 dakika akar suda yıkayınız. Sağlık merkezini arayın 6666. Asit nötürleştirme kitini kullanın. Bölge emniyetli ise ve gerekirse vücud duşlarını veya yüz duşlarını kullanınız. Kaza mahallini temizlemek için profesyonel ekipler müdahale edecektir. Ancak, kendinizi tehlikeye atmadan kirlenmenin kaynağını kapatmanız mümkünse (mesela gaz vanası), kapatınız. Kaçış maskesi nedir, oksijen tüpü nasıl kullanılır biliyormusunuz?

8 KİMYASAL İLK YARDIM MALZEMELERİ

9 Genel Emniyet Kuralları Lab çıkış kapılarının yerini biliniz. Emniyet duşlarının yerini ve kullanılışını biliniz. Yangın alarm düğmelerini yerini ve yangın söndirme cihazlarının yerini ve kullanılışını biliniz. En yakın telefonun yerini biliniz. Kullandığınız malzeme ve teçhizatın olası tehlikelerini biliniz. MSDS Dosyasını okuyunuz. Bu konuda internet büyük bir bilgi kaynağıdır. Emniyet tedbirleri almadan ASLA çalışmayınız. Tanımadığınız teçhizat veya kimyasalı kullanmayınız. Bu konuda gerekli bilgileri başta M.Güre olmak üzere ilgililerden sorunuz. Laboratuvardaki belli başlı cihazların kullanımı bu konuda M. Güre’den onay almaya bağlıdır. Murat Güre’den onaylı olmayanlar 100 Sınıfı temiz odaya giremezler!

10 Basınız Çekiniz ACİL GÖZ VE VÜCUT DUŞLARI

11 MSDS DOSYASI VE KAÇIŞ MASKESİ

12 CLASS 100 KAÇIŞ NOKTALARI

13 İAL KAÇIŞ PLANI

14 Genel Emniyet Kuralları Eldiven, gözlük, elbise gibi gerekli teçhizatı kullanmadan laboratuvara girmeyiniz. Laboratuvarda yemek, içmek, sigara içmek, kozmetik sürmek uygun değilidir. Uzun saçlar arkadan bağlanmalı ve net içine alınmalıdır. Sarkan ziynet eşyaları, özellikle metal olanlar laboratuvarda kullanılmamalıdır. Laboratuvarda kısa pantolon giyilmez. Labaratuvar önlüğü giyiniz. Labaratuvarda koruyucu gözlük takınız. Yenecek ve içecekler sadece üst kat buzdolabına konulmalıdır. Bu buzdolabına hiç bir kimyasal madde konulmamalıdır. Laboratuvar içindeki buzdolabına yiyecek ve içecek konmaz. Ağzınızla pipet işlevi görmeyiniz. Laboratuvardan çıktıktan sonra ellerinizi yıkayıp üzerinizi sıçramalara karşı kontrol ediniz. Deney sırasında kısa yollara sapmayınız. Deneye uygun teçhizat kullanınız. Kullanıcının izni olmadan hiç bir alete dokunmayınız.

15 KİMYASAL KULLANIRKEN KULLANILMASI ZORUNLU AKSESUARLAR

16 Genel Emniyet Kuralları Kullanımı sırasında başında bekleyemediğiniz (çok uzun süreli) kimyasal deneylerin niteliğini M. Güre’ye bildirerek önceden onay alınız. Daha önce kullanmadığınız kimyasalları kullanmadan önce, kullanım şekli ve tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olunuz. Kimliği, sahibi, kullanım süresi yazılı olmadan etrafta açık kimyasal madde bırakmayınız. Normal mesai saatleri dışında laboratuvarda yanlız çalışmayınız. Gece çalışmalarında laboratuvarda çalıştığınızı güvenlik görevlileri ve arkadaşlarınıza bildiriniz. Gece 24:00 den sonra çalışmaktan ve özellikle dikkat gerektiren işlerden kaçınınız.

17 Genel Emniyet Kuralları Laboratuvarda şaka olmaz! Laboratuvarı bulduğunuz gibi temiz bırakınız. Tehlike arz eden, yangına yakıt temin edecek malzemeyi ortalıkta bırakmayınız. Temiz oda içinde gereğinden fazla kimyasal veya atık bulundurmayınız. Tehlikeli gördüğünüz durumları ve kazaları laboratuvar ilgililerine bildiriniz.

18 Kişisel Korunma Göz Korunması –Gözlük kullanımı –Maske kullanımı –Oksijen tüplü gaz maskesi kullanımı –Kontak lenz kullanıcıları, dikkat! Solunum Korunması –Deney sırasında korunma gerektiren deneyler için M. Güre’den onay alınmalıdır. –Lab içinde mevcut solunum korunma maskeleri, kaçış maskesidir. Uzun süreli kullanılmamalıdır.

19 Kişisel Korunma Deri ve Vücud Korunması –Eldiven –Önlük ve lab elbisesi –Ayakkabılar (Temiz odalara sandaletle girmeyiniz) Duymanın korunması

20 Laboratuvar Güvenlik Cihazları Çeker ocak MaskelerEldiven Vücud ve göz emniyet duşları Kimyasal kirlenmeye karşı çeşitli kitler. Yangın söndürme tüpleri

21 Kimyasal Kullanımı Tehlikeyi en aza indir! Güvenli Kullanım: –Kimyasalın tek başına ve reaksiyondaki özelliklerini biliniz. Özellikle: Emiyetli kullanım miktarı nedir? Öldürücü veya yaralayıcı doz nedir? Kimyasala olası maruz kalma yolu nedir? –Deri veya gözde temas –Yutma –Soluma –Enjeksiyon

22 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasalları Vücudumuza Nasıl Alırız? KimyasallarıSoluduğumuzda, Cildimizle temas ettiğinde, Yuttuğumuzda vücudumuza alırız.

23 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasalların Sağlık Üzerindeki Etkileri Etkiler geçici rahatsızlıklardan kalıcı hasarlara kadar geniş bir aralıktadır. Bu etkiler kimyasaldan ne kadar vücuda alındığına ve kimyasalın ne kadar zehirli olduğuyla alakalıdır.

24 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikeli Kimyasal Maddeler Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddelerdir.

25 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasal Maddelerin Kimliklerinin Belirlenmesi Her bir kimyasal endüstride değişik adlarla bilinebilir. Bu da karışıklıklara neden olmaktadır. En basit olarak Sülfürik Asit; hidrojen sülfat, kaplan, karate gibi 50’ye yakın isim ile bilinir. Bu karışıklığın önüne geçmek için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) geliştirilmiştir. Ayrıca CAS numaraları da bu amaçla kullanılmaktadır.

26 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği MSDS’te Bulunması Gereken Bilgiler Kimyasalın adı ve üreticinin adresi Ürünün kompozisyonu Materyalin sebep olabileceği zararlar İlkyardım tedbirleri Kaza sonucu yayılmalarda yapılması gerekenler Kullanma ve depolama talimatları Maruz kalma kontrolleri (gerekli KKD’ler de dahil) Fiziksel ve kimyasal özellikler (karalılık ve reaktivite özelliği de dahil) Zehirlilik bilgisi ve insan vücuduna girme yolları Taşıma bilgisi Mevzuat bilgisi

27 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasalın Etiketinde Bulunması Gereken Bilgiler Kimyasalın, Ticari adı Kimliği Tedarikçi firmasının adı/adresi/telefon numarası Tehlike etiketleri Kullanımının doğasından kaynaklanan riskler Alınması gereken güvenlik önlemleri Kimyasal güvenlikle ilgili ek bilgilerin işverende bulunduğuna dair ifade Sınıfı (Ulusal yasalarla belirlenen)

28 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği İşverenin Yükümlülükleri İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, işçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

29 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınacak Önlemler İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılacaktır. En uygun yöntem ve makineler seçilecek. İşçilerin maruziyeti en az seviyede olacaktır. Üretim alanında gereğinden fazla tehlikeli madde bulundurulmayacaktır.

30 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Tüm diğer yöntemler yetersiz kaldığında işçiler Kişisel Koruyucu Donanımlarla (KKD) korunacaktır.

31 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenecektir.

32 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasalların zararlarından korunmada diğer yöntemler izolasyon ve aspirasyondur. Kimyasalla işçi ya da ortam arasına fiziksel engeller koyularak kimyasalın etkilerinden kaçınılabilir. Ya da aspirasyon ile havada bulunan buhar veya partiküllerden kurtulabilinir.

33 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasalların Endüstrideki Yeri ve Kullanımı Satın Alma Süreci Taşıma Süreci Depolanma Süreci Fabrika İçi Taşınma Süreci Fabrikada Kullanılması Atıkların Bertaraf Edilmesi

34 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasalın Satın Alınması Kimyasallar satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar: –Kolay temin edilebilir olmalıdır –İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır –Yanıcı, patlayıcı, zehirli, parlayıcı olmamalıdır –Taşınması kolay olmalıdır –Depolama masrafları düşük olmalıdır

35 Kimyasal Kullanımı –Tehlikenin çeşidi nedir? Pas yapıcı PatlayıcıYanıcı Tahriş edici ReaktifHassaslaştırıcıZehirli

36 SIK RASTLANAN TEHLİKE İŞARETLERİ (patlayıcı) (yanıcı) (zehirli) (aşındırıcı) (oksitleyici) (kanser yapıcı)(zararlı)(tahriş edici)

37 Kimyasal Kullanımı –Tehlikenin tarzı nedir? Akut zehirlenme Kronik zehirlenme Karsinojen Mutojen (kalıcı mutasyon) Teratojen (doğum riskleri) –Kimyasalın Fiziksel Özellikleri AerosolKrayojen Toz veya parçacık GazSıvıKatı Buhar yoğunluğu Buhar basıncı Alev alabilirlik (flammability) –Kimyasal Uyumluluk (kimyasalları biri ile karıştırırken dikkat!!!)

38 Kimyasal Saklanması Bütün kimyasalları işaretleyerek ve ağzı kapalı saklayınız. Eğer beherde ise ortamda bir kaç saatten fazla tutmayınız. Kullanım alanında en az miktarda bulundurunuz. İşaretlemede: –Kimyasalın adı –Tehlike uyarısı –Hazırlayıcının adı ve telefonu –Hazırlama tarihi, bulunmalıdır.

39 Kimyasal Saklanması Uyumsuz kimyasallar bir arada saklanmamalıdır. Alev alabilir ve Yanabilir Kimyasallar –Parlama noktası (flash point) 38 C den az olanlar, alev alabilir –Parlama notkası 38-94C olanlar, yanabilir. –Örnekler –Benzen, –Alkoller –Hidrojen sülfür –Aseton –Eterler –Organik asitler

40 Kimyasal Saklanması Pas Yapıcılar –Asitler Oksitleyici Asitler –Perklorik asit –Kromik asit –Nitrik asit –Sülfürik asit Mineral Asitler –Hidroklorik asit –Hidroflorik asit –Fosforik asit Organik Asitler –Asetik asit –Formik asit –Bütrik asit –Propionik asit –Pikrik asit –Akrilik asit

41 Kimyasal Saklanması –Asitleri bazlardan ve potasyum, magnezyum gibi aktif metallerden ayırınız. –Asitleri temas halinde zehirli gaz çıkabilecek kimyasallardan ayırınız. –Asitleri toluen ve ksilen gibi çözücülerden ayırınız. –Şişeleri tam doldurmayınız.

42 Kimyasal Saklanması Bazlar –Pas yapıcıdırlar ve asitlerle şiddetli reaksiyona girerler Ammoniyum hidroksit Sodyum hidroksit Kalsiyum hidroksit Organik aminler Çok Zehirli Kimyasallar –Havalandırmalı yerlerde saklanmalıdır. FosfinArsin Osmiyum tetraoksit Dimetil sulfat Toluen 2,4-Diisosiyanat Sodyum azid 37% formaldahit

43 Kimyasal Saklanması Oksitleyici inorganik asitleri organik asitlerden, alev alabilir veya yanabilir malzemelerden ayırınz. Organik asitler yanıcıdır. Perklorik asit ve pikrik asit özel kullanım gerektirir. Pikrik asit metaller veya metal tuzları ile reaksiyona girer ve kuruyunca patlayıcı olur. En az 10% su ile saklanmalıdır.Perklorik asit yüksek sıcaklıklarda çok kuvvetli oksitleyicidir.

44 Kimyasal Saklanması Reaktif Oksitleyiciler –Yangın ve patlama tehlikesi HalojenlerAmoniyumpersulfat Hidrojen peroksit Sodyum dikromat Potasyum permanganat Perklorik ait Amonyum nitrat

45 Kimyasal Saklanması Reaktif İndirgeyiciler AmmoniaKarbonMetallerMetalhidrürlerFosforSilisyumSülfür –Oksitleyicilerden uzak tutunuz.

46 Kimyasal Saklanması Su reaktif Kimyasallar –Sodyum –Potasyum –Kalsiyum karbür –Fosfor pentaklorid Peroksit Oluşturan Kimyasallar –Dietil eter –Tetrahidrofuran –Asetaldahit –İsopropil eter

47 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasalların Depolanması Dikkat Edilmesi Gerekenler En az miktarda kimyasal depolanmaya çalışılmalı, görevli olmayanların depo alanına girmesi önlenmeli. Bazı kimyasallar neme, bazıları ısıya, bazıları güneş ışınlarına, bazıları ise şoklara duyarlıdır. Depolama yapılırken bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Depolanan tüm şişe, kutu ve variller etiketlenmelidir. Yangın güvenliği malzemeleri ve KKD’ler depolama bölgesinde bulundurulmalıdır. Sigara içmek, yemek yemek ve bir şeyler içmek depolanma alanında yasaklanmalıdır. Birbiriyle uyuşmayan kimyasallar bir arada depolanmamalıdır. Ciddi tehlikelere sebep olabilir.

48 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

49 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

50 Sıvı Azot Göz ve cildinizle temastan korununuz. Gözlük veya göz koruyucu maske olmadan sıvı azot kullanmayınız. Sıvı azot nakli sırasında eldiven ve gözlük kullanımı ile deri temasını önleyici şekilde giyinmiş olmak gerekir.

51 SIVI AZOT ALIRKEN KULLANILMASI ZORUNLU EKİPMANLAR

52 Basınçlı Gazlar Zehirli Alev alabilir –Phyrophoric (hava ile temasta kendiliğinden alev alan) –Patlayıcı Reaktif –Pas yapıcı –Oksitleyici Boğucu (hava dışında tüm gazlar)

53 Basınçlı Gazlar Yüksek Basınçlı gazlar 100-2500 psig TEHLIKELI! Silindirleri yavaş yavaş hareket ettiriniz. Kapaksız silindirler hareket ettirilemez! Silindir depolanınca duvara zincirle tutturulmalıdır! Regülatör kullanılmalı, uygun regülatör (her gaz için ayrı) Hasarlı silindirleri kullanmayınız. Silindirleri ‘DOLU’ veya ‘BOŞ’ olarak işaretleyiniz.

54 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasalların Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Tehlikeli kimyasalların kullanılması sırasında tehlikenin ortadan kaldırılması için mümkünse kimyasaldan vazgeçilmesi, değilse kimyasalın daha az zararlı ya da zararsız bir başka kimyasal ile değiştirilmesi önemlidir.

55 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği KKD’ler biraz rahatsız edici olmalarına rağmen gerekli olduğunda kullanılmaları gerekir. KKD’ler kullanım alanı için çok dikkatli seçilmeli ve kullanıcılar bu konuda eğitilmelidir.

56 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasallara Maruz Kalmanın Gözlenmesi Fabrika içi denetim ile gözetilmesi Doğrudan okuma yapabilen cihazlarla Numune toplama pompalarıyla Renkli Tüpler Sensörler Taşınabilir Gaz Kromotografları Numune Toplama Pompası

57 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Çevresel Gözetim Tıbbi Gözetim Genellikle havadaki kimyasalların ölçümleri yapılır. Deri yoluyla alınan kimyasalların gözlenmesi için tıbbi kontrol yapılmalıdır. Kimyasalın konsantrasyonu zamanla değişebilir ve tehlikeli seviyelere ulaşabilir. Bunlar gaz ölçümleriyle tespit edilemeyebilir. Meslek hastalıkları oluşmadan fark edilebilir. İşe almadan önce yapılan kontroller kişilerin alerjik ve diğer problemlerini önceden öğrenilmesi için önemlidir. Maruz Kalma Limiti Kimyasallar kullanılırken bir referans değerden faydalanılarak, kimyasalın havada bulunabileceği en fazla miktarın değeridir. Bu limitler tam çalışma zamanına göre uyarlanabilir(TWA). Bir de kısa zaman aralıkları için limitler vardır(STEL). Kimyasallar kullanılırken bir referans değerden faydalanılarak, kimyasalın havada bulunabileceği en fazla miktarın değeridir. Bu limitler tam çalışma zamanına göre uyarlanabilir(TWA). Bir de kısa zaman aralıkları için limitler vardır(STEL).

58 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Kimyasal Atıkların Bertaraf Edilmesi Kimyasalların kullanıldığı yerlerde atıkların oluşması çok normaldir. Bazı kimyasalların artıkları ve/veya atıkları hem çevre hem de insan sağlığı için çok tehlikeli olabilir. Bu gibi durumlarda kimyasal atık veya artığın türüne göre insan sağlığına ve ekolojiye yönelik riskler ortadan kaldırılmalı veya en aza indirilmelidir.

59 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Prosedürü Kimyasallarla çalışanlar her zaman için acil durumlarla karşılaşmaya hazır olmalıdır. En yaygın kazalar şu şekillerde oluşur: Zararlı gazların ya da diğer kimyasalların kaza sonucu ortama yayılması Kişinin kimyasalla yoğun bir şekilde temas etmesi sonucu ciddi yaralanmalar veya sağlık problemleri olabilir. Kimyasalların yangın veya patlamalara sebep olması

60 Kaza Anında Murat Güre, Ergun Bey tel: 1968, Güvenlik tel. 1964 Laboratuvar Koordinatörü tel: 1579 veya Lab. Güvenlik koordinatörü Lab. Öğretim Üyeleri –Adınızı, kaza mahallini, kazanın tabiatını, yaralı olup olmadığını bildiriniz.

61 Tehlike Çeşitleri Yangın Genel laboratuvar kazaları Kimyasal kazalar Optik kazalar Biyolojik kazalar Nükleer Kazalar Deprem

62 Yangın Halinde –Kapı ve pencereleri kapatınız. –Havalandırma sistemini kapatınız. –Yangın alarmını çalınız. –(290) 1234 e haber veriniz. –Yaralıları emniyete alınız. –(290) 6666 vya 1666 numaralı telefona yaralı ihbarı yapınız. –Kendinizi tehlikeye atmadan yangına müdahele etmeniz mümkünse, söndürme cihazı ile ediniz. Küçük yangına zamanında müdahale edilmezse geç kalınabilir. Yangın söndürme cihazları nasıl kullanılıyor biliyormusunuz?

63 PECVD Gaz kesme Yangın Alarm

64 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

65 Tahliye Acil bir durum oluştuğunda birinci öncelik insanların güvenliği olmalıdır. –Acil durumu belirtmek için bir alarm sistemi kurulmalıdır. –Kolaylıkla ulaşılabilen, uygun bir şekilde aydınlatılmış çıkış kapıları bulunmalıdır. –Kurtarma ve acil durum prosedürlerini bilen ve uygulayabilen görevli personel bulunmalıdır. –Kurtarma ekibine yeterli miktarda KKD sağlanmalıdır.

66 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Ortama Yayılan Kimyasallar İçin Yapılması Gerekenler Ortama yayılan kimyasallarla nasıl mücadele edileceğine dair detaylı bilgi her kimyasalın kendi Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) bulunmaktadır. Gerekli KKD’ler ortama yayılan kimyasalları temizleyen personelde bulunmalıdır.

67 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği İlk Yardım ve Tıbbi Prosedür Kimyasallardan etkilenme durumlarında yapılacak ilk yardımla ilgili bilgi malzeme güvenlik bilgi formunda mevcuttur hatta bazen kimyasalın etiketinde de bu bilgiler bulunmaktadır. İlk yardım konusunda daha önceden eğitim almış personel tarafından ilk yardım yapılmalıdır.

68 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği Cildin kimyasala maruz kalması durumunda: Etkilenen bölgedeki giysiler çıkarılır ve bol suyla en az 15 dakika yıkanmalıdır. Gözün kimyasala maruz kalması durumunda: Göz duşuyla en az 15 dakika yıkanmalıdır. Solunması durumunda: Etkiler hemen gözlenemeyebilir bazen saatler sonra ortaya çıkabilir. Kişi sağlık görevlilerinin gözetimi altında tutulmalıdır. Yutulması durumunda: İstifrağ ettirmek çoğu zaman doğrudur. Bu gibi durumlarda MSDS’e bakılmalıdır.

69 Deprem –Kimyasalların emniyete alınız. Vanalar, lazer, güç kaynakları kapatılmalı. –Depremde devrilecek malzeme olmamalı. –Deprem Halinde –Önce kendiniz emniyete alınız. Korunaklı bir yeree (masa altı, kapı aralığı, duvar dibi vb.) giriniz. –Deprem sırasında binayı terk etmeyiniz.

70 Lazerlerden Korunma Optik kazalar: GözCilt Yüksek Gerilim Kaynakları Akım Kaynakları

71 Lazerlerin Sınıflandırması  1. Sınıf (Class 1) - Sürekli seyretmede zararsız. - İnsanın ulaşamayacağı şekilde paketli - Düşük güçlü lazerler veya kapalı ortamda bulunan yüksek güçlü lazerler.

72 Lazerlerin Sınıflandırması  2. sınıf (Class 2) - Normalde zararsız olan ancak sürekli ve uzun süreli seyredildiğinde zarar verenler - Güç: < 1mw

73 Lazerlerin Sınıflandırması  3a. Sınıfı (Class 3a) - Çok kısa süreli seyredildiğinde zararsız fakat toplama optiği ile seyredildiğinde tehlikeli - Güç: < 5mW (Lazer işaretliyici)

74 Lazerlerin Sınıflandırması  3b sınıfı (Class 3b) - Doğrudan seyredildiğinde veya yansımalar görüldüğünde tehlikeli. Normal olarak yayılmış ışık zararsızdır. - Güç: < 500mW - Yüksek güçlü işaretleyiciler - He-Ne lazer

75 Lazerlerin Sınıflandırması  4. sınıf (Class 4) - Yayılmış ışık yansımalarının doğrudan, veya dolaylı olarak seyredildiğinde zararlı olanlar. >500mW - Göze ve Cilde zarar verir. Yangına sebep olur.

76 Tehlikeleri  Göz veya cilde zarar  Yangın  Zehirli gazlar (gaz lazerler de)  Yüksek gerilim

77 Tehlikeleri  Göz veya Cildin Lazere Maruz Kalması  Doğrudan maruz kalma  Yansıyan ışıkla  (400nm – 1400nm) retinaya kalıcı zarar verir.– Nd:YAG, Yb fiber, Cu-vapor, diode, HeNe,Ar+

78 Tehlikeleri  Retina hasarı korneadan daha ciddi. Güvenli kullanım Kornea HasarıRetina Hasarı

79 Tehlikeleri  Yangın tehlikesi  Elektrik devrelerine  Gazlara ve yanıcı buharlara  Çözücülere yakıcı ve parlayıcı etkileri olabilir.

80 Tehlikeleri  Gaz zararı  Plastikler!  Gaz lazerlerin gazları

81 Tehlikeleri Tehlikeleri  Öldürücü Yüksek Gerilim  En çok olan kaza!  Güç kapatılmış OLSA DA şok geçirebilirsiniz.  Güvenlik anahtarlarını devere dışı bırakmayınız.  Üstünüzde metal hiçbir eşya bulunmasın  Islak zeminde durmayınız.

82 Korunma  Gözlerinizi uygun şekilde koruyunuz.  Lab girişine uyarı koyunuz.  Optiği mümkün olduğunca alçak kurunuz.  Çevre aydınlatması kuvvetli olsun. Retina çapı dar olur  Havalanadırma açık olsun  Açıkta bulunan kablo vb. dokunmayınız.

83 Sonuç Laboratuvar ortamında çalışırken güvenlik DAİMA ön planda tutulmalıdır. Aksi hayatınıza (daha da kötüsü bir arkadaşınızın) hayatına mal olabilir. LÜTFEN DİKKAT!

84 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"İ.A.L Güvenlik ve Tanıtım Semineri Murat Güre Hakan Şahin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları