Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ.A.L Güvenlik ve Tanıtım Semineri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ.A.L Güvenlik ve Tanıtım Semineri"— Sunum transkripti:

1 İ.A.L Güvenlik ve Tanıtım Semineri
Murat Güre Hakan Şahin

2 Niçin İş Sağlığı Ve Güvenliği
Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı elde etmek. İşyerlerinde iş kazası ve meslek Hastalıklarını önlenmek Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak ve geliştirmek Üretimin devamlılığını sağlamak Verimliliği artırmak

3 Kaza Anında İlk aranacak numaralar Sağlık Merkezi Acil Güvenlik 6666
Güvenlik 1234

4 Tüm güvenlik talimatları işçilerin anlayacağı şekilde olmalı,
İŞÇİLERİN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAMAK İÇİN UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR Çalışma yerleri, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli, teçhiz edilmeli, hizmete alınmalı, işletilmeli ve bakımı yapılmalıdır. İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili bir kişinin gözetiminde yapılmalı, Tüm güvenlik talimatları işçilerin anlayacağı şekilde olmalı, Uygun ve yeterli ilk yardım donanımı sağlanmalı, Düzenli aralıklarda güvenlik tatbikatları yapılmalı, İşçilerin işyerinde maruz kalabilecekleri riskler belirlenmeli ve değerlendirilmelidir.

5 Tüm işyerinden sorumlu olan işverenin, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine etmesi. Çalışanların katılımının sağlanması İş güvenliği uzmanı katkısı sağlanması Çalışanların bilgilendirilmesi Çalışanların görüşlerinin alınması Çalışanların eğitimi Koruma önleme ve bastırma anlayışı ve kültürü oluşturulması Çalışanlarda olumlu yönde davranış değişikliğinin sağlanması Tehlikelerden kaçınılması ve uzak durulması

6 Tehlikelerle kaynağında mücadele etmek bu söz konusu olmadığında çalışanlarla tehlike kaynağı arasında önlemler almak en son çare kişisel koruyucu donanım kullanmak Genel olarak tehlikeli iş ve malzemeyi, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan ile değiştirmek İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak İşi çalışana entegre etmek ve uygun hale getirmek. Toplu korunma önlemlerine kişisel korunma önlemlerinden daha çok önem ve öncelik vermek İşçilere iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında yeterli teknik bilgi ve talimat vermek, İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla sağlık ve güvenlik birimi oluşturmak

7 Kimyasal Kirlenme Halinde
Gaz, sıvı veya katı kimyasal kirlenme halinde Havalandırma sistemini kapatınız. Bölgeyi terk ediniz. Yetkililere Haber veriniz. Üstünüze sıçramışsa, elbiselerinizi çıkarınız ve etkilenen bölgeleri en az 15 dakika akar suda yıkayınız. Sağlık merkezini arayın Asit nötürleştirme kitini kullanın. Bölge emniyetli ise ve gerekirse vücud duşlarını veya yüz duşlarını kullanınız. Kaza mahallini temizlemek için profesyonel ekipler müdahale edecektir. Ancak, kendinizi tehlikeye atmadan kirlenmenin kaynağını kapatmanız mümkünse (mesela gaz vanası) , kapatınız. Kaçış maskesi nedir, oksijen tüpü nasıl kullanılır biliyormusunuz?

8 KİMYASAL İLK YARDIM MALZEMELERİ

9 Genel Emniyet Kuralları
Lab çıkış kapılarının yerini biliniz. Emniyet duşlarının yerini ve kullanılışını biliniz. Yangın alarm düğmelerini yerini ve yangın söndirme cihazlarının yerini ve kullanılışını biliniz. En yakın telefonun yerini biliniz. Kullandığınız malzeme ve teçhizatın olası tehlikelerini biliniz. MSDS Dosyasını okuyunuz. Bu konuda internet büyük bir bilgi kaynağıdır. Emniyet tedbirleri almadan ASLA çalışmayınız. Tanımadığınız teçhizat veya kimyasalı kullanmayınız. Bu konuda gerekli bilgileri başta M.Güre olmak üzere ilgililerden sorunuz. Laboratuvardaki belli başlı cihazların kullanımı bu konuda M. Güre’den onay almaya bağlıdır. Murat Güre’den onaylı olmayanlar 100 Sınıfı temiz odaya giremezler!

10 ACİL GÖZ VE VÜCUT DUŞLARI
Basınız Çekiniz

11 MSDS DOSYASI VE KAÇIŞ MASKESİ

12 CLASS 100 KAÇIŞ NOKTALARI

13 İAL KAÇIŞ PLANI

14 Genel Emniyet Kuralları
Eldiven, gözlük, elbise gibi gerekli teçhizatı kullanmadan laboratuvara girmeyiniz. Laboratuvarda yemek, içmek, sigara içmek, kozmetik sürmek uygun değilidir. Uzun saçlar arkadan bağlanmalı ve net içine alınmalıdır. Sarkan ziynet eşyaları, özellikle metal olanlar laboratuvarda kullanılmamalıdır. Laboratuvarda kısa pantolon giyilmez. Labaratuvar önlüğü giyiniz. Labaratuvarda koruyucu gözlük takınız. Yenecek ve içecekler sadece üst kat buzdolabına konulmalıdır. Bu buzdolabına hiç bir kimyasal madde konulmamalıdır. Laboratuvar içindeki buzdolabına yiyecek ve içecek konmaz. Ağzınızla pipet işlevi görmeyiniz. Laboratuvardan çıktıktan sonra ellerinizi yıkayıp üzerinizi sıçramalara karşı kontrol ediniz. Deney sırasında kısa yollara sapmayınız. Deneye uygun teçhizat kullanınız. Kullanıcının izni olmadan hiç bir alete dokunmayınız.

15 KİMYASAL KULLANIRKEN KULLANILMASI
ZORUNLU AKSESUARLAR

16 Genel Emniyet Kuralları
Kullanımı sırasında başında bekleyemediğiniz (çok uzun süreli) kimyasal deneylerin niteliğini M. Güre’ye bildirerek önceden onay alınız. Daha önce kullanmadığınız kimyasalları kullanmadan önce, kullanım şekli ve tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olunuz. Kimliği, sahibi, kullanım süresi yazılı olmadan etrafta açık kimyasal madde bırakmayınız. Normal mesai saatleri dışında laboratuvarda yanlız çalışmayınız. Gece çalışmalarında laboratuvarda çalıştığınızı güvenlik görevlileri ve arkadaşlarınıza bildiriniz. Gece 24:00 den sonra çalışmaktan ve özellikle dikkat gerektiren işlerden kaçınınız.

17 Genel Emniyet Kuralları
Laboratuvarda şaka olmaz! Laboratuvarı bulduğunuz gibi temiz bırakınız. Tehlike arz eden, yangına yakıt temin edecek malzemeyi ortalıkta bırakmayınız. Temiz oda içinde gereğinden fazla kimyasal veya atık bulundurmayınız. Tehlikeli gördüğünüz durumları ve kazaları laboratuvar ilgililerine bildiriniz.

18 Kişisel Korunma Göz Korunması Solunum Korunması Gözlük kullanımı
Maske kullanımı Oksijen tüplü gaz maskesi kullanımı Kontak lenz kullanıcıları, dikkat! Solunum Korunması Deney sırasında korunma gerektiren deneyler için M. Güre’den onay alınmalıdır. Lab içinde mevcut solunum korunma maskeleri, kaçış maskesidir. Uzun süreli kullanılmamalıdır.

19 Kişisel Korunma Deri ve Vücud Korunması Duymanın korunması Eldiven
Önlük ve lab elbisesi Ayakkabılar (Temiz odalara sandaletle girmeyiniz) Duymanın korunması

20 Laboratuvar Güvenlik Cihazları
Çeker ocak Maskeler Eldiven Vücud ve göz emniyet duşları Kimyasal kirlenmeye karşı çeşitli kitler. Yangın söndürme tüpleri

21 Kimyasal Kullanımı Tehlikeyi en aza indir! Güvenli Kullanım:
Kimyasalın tek başına ve reaksiyondaki özelliklerini biliniz. Özellikle: Emiyetli kullanım miktarı nedir? Öldürücü veya yaralayıcı doz nedir? Kimyasala olası maruz kalma yolu nedir? Deri veya gözde temas Yutma Soluma Enjeksiyon

22 Kimyasalları Vücudumuza Nasıl Alırız?
Soluduğumuzda, Cildimizle temas ettiğinde, Yuttuğumuzda vücudumuza alırız. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

23 Kimyasalların Sağlık Üzerindeki Etkileri
Etkiler geçici rahatsızlıklardan kalıcı hasarlara kadar geniş bir aralıktadır. Bu etkiler kimyasaldan ne kadar vücuda alındığına ve kimyasalın ne kadar zehirli olduğuyla alakalıdır. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

24 Tehlikeli Kimyasal Maddeler
Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddelerdir. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

25 Kimyasal Maddelerin Kimliklerinin Belirlenmesi
Her bir kimyasal endüstride değişik adlarla bilinebilir. Bu da karışıklıklara neden olmaktadır. En basit olarak Sülfürik Asit; hidrojen sülfat, kaplan, karate gibi 50’ye yakın isim ile bilinir. Bu karışıklığın önüne geçmek için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) geliştirilmiştir. Ayrıca CAS numaraları da bu amaçla kullanılmaktadır. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

26 MSDS’te Bulunması Gereken Bilgiler
Kimyasalın adı ve üreticinin adresi Ürünün kompozisyonu Materyalin sebep olabileceği zararlar İlkyardım tedbirleri Kaza sonucu yayılmalarda yapılması gerekenler Kullanma ve depolama talimatları Maruz kalma kontrolleri (gerekli KKD’ler de dahil) Fiziksel ve kimyasal özellikler (karalılık ve reaktivite özelliği de dahil) Zehirlilik bilgisi ve insan vücuduna girme yolları Taşıma bilgisi Mevzuat bilgisi DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

27 Kimyasalın Etiketinde Bulunması Gereken Bilgiler
Ticari adı Kimliği Tedarikçi firmasının adı/adresi/telefon numarası Tehlike etiketleri Kullanımının doğasından kaynaklanan riskler Alınması gereken güvenlik önlemleri Kimyasal güvenlikle ilgili ek bilgilerin işverende bulunduğuna dair ifade Sınıfı (Ulusal yasalarla belirlenen) DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

28 İşverenin Yükümlülükleri
İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, işçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

29 Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınacak Önlemler
İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılacaktır. En uygun yöntem ve makineler seçilecek. İşçilerin maruziyeti en az seviyede olacaktır. Üretim alanında gereğinden fazla tehlikeli madde bulundurulmayacaktır. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

30 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Tüm diğer yöntemler yetersiz kaldığında işçiler Kişisel Koruyucu Donanımlarla (KKD) korunacaktır. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

31 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenecektir. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

32 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasalların zararlarından korunmada diğer yöntemler izolasyon ve aspirasyondur. Kimyasalla işçi ya da ortam arasına fiziksel engeller koyularak kimyasalın etkilerinden kaçınılabilir. Ya da aspirasyon ile havada bulunan buhar veya partiküllerden kurtulabilinir. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

33 Kimyasalların Endüstrideki Yeri ve Kullanımı
Satın Alma Süreci Taşıma Süreci Depolanma Süreci Fabrika İçi Taşınma Süreci Fabrikada Kullanılması Atıkların Bertaraf Edilmesi DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

34 Kimyasalın Satın Alınması
Kimyasallar satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kolay temin edilebilir olmalıdır İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır Yanıcı, patlayıcı, zehirli, parlayıcı olmamalıdır Taşınması kolay olmalıdır Depolama masrafları düşük olmalıdır DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

35 Kimyasal Kullanımı Tehlikenin çeşidi nedir? Pas yapıcı Patlayıcı
Yanıcı Tahriş edici Reaktif Hassaslaştırıcı Zehirli

36 SIK RASTLANAN TEHLİKE İŞARETLERİ
(patlayıcı) (zehirli) (aşındırıcı) (yanıcı) (oksitleyici) (kanser yapıcı) (zararlı) (tahriş edici)

37 Kimyasal Kullanımı Tehlikenin tarzı nedir?
Akut zehirlenme Kronik zehirlenme Karsinojen Mutojen (kalıcı mutasyon) Teratojen (doğum riskleri) Kimyasalın Fiziksel Özellikleri Aerosol Krayojen Toz veya parçacık Gaz Sıvı Katı Buhar yoğunluğu Buhar basıncı Alev alabilirlik (flammability) Kimyasal Uyumluluk (kimyasalları biri ile karıştırırken dikkat!!!)

38 Kimyasal Saklanması Bütün kimyasalları işaretleyerek ve ağzı kapalı saklayınız. Eğer beherde ise ortamda bir kaç saatten fazla tutmayınız. Kullanım alanında en az miktarda bulundurunuz. İşaretlemede: Kimyasalın adı Tehlike uyarısı Hazırlayıcının adı ve telefonu Hazırlama tarihi, bulunmalıdır.

39 Kimyasal Saklanması Uyumsuz kimyasallar bir arada saklanmamalıdır.
Alev alabilir ve Yanabilir Kimyasallar Parlama noktası (flash point) 38 C den az olanlar, alev alabilir Parlama notkası 38-94C olanlar, yanabilir. Örnekler Benzen, Alkoller Hidrojen sülfür Aseton Eterler Organik asitler

40 Kimyasal Saklanması Pas Yapıcılar Asitler Oksitleyici Asitler
Perklorik asit Kromik asit Nitrik asit Sülfürik asit Mineral Asitler Hidroklorik asit Hidroflorik asit Fosforik asit Organik Asitler Asetik asit Formik asit Bütrik asit Propionik asit Pikrik asit Akrilik asit

41 Kimyasal Saklanması Asitleri bazlardan ve potasyum, magnezyum gibi aktif metallerden ayırınız. Asitleri temas halinde zehirli gaz çıkabilecek kimyasallardan ayırınız. Asitleri toluen ve ksilen gibi çözücülerden ayırınız. Şişeleri tam doldurmayınız.

42 Kimyasal Saklanması Bazlar Çok Zehirli Kimyasallar
Pas yapıcıdırlar ve asitlerle şiddetli reaksiyona girerler Ammoniyum hidroksit Sodyum hidroksit Kalsiyum hidroksit Organik aminler Çok Zehirli Kimyasallar Havalandırmalı yerlerde saklanmalıdır. Fosfin Arsin Osmiyum tetraoksit Dimetil sulfat Toluen 2,4-Diisosiyanat Sodyum azid 37% formaldahit

43 Kimyasal Saklanması Oksitleyici inorganik asitleri organik asitlerden, alev alabilir veya yanabilir malzemelerden ayırınz. Organik asitler yanıcıdır. Perklorik asit ve pikrik asit özel kullanım gerektirir. Pikrik asit metaller veya metal tuzları ile reaksiyona girer ve kuruyunca patlayıcı olur. En az 10% su ile saklanmalıdır.Perklorik asit yüksek sıcaklıklarda çok kuvvetli oksitleyicidir.

44 Kimyasal Saklanması Reaktif Oksitleyiciler Yangın ve patlama tehlikesi
Halojenler Amoniyumpersulfat Hidrojen peroksit Sodyum dikromat Potasyum permanganat Perklorik ait Amonyum nitrat

45 Kimyasal Saklanması Reaktif İndirgeyiciler
Ammonia Karbon Metaller Metalhidrürler Fosfor Silisyum Sülfür Oksitleyicilerden uzak tutunuz.

46 Kimyasal Saklanması Su reaktif Kimyasallar
Sodyum Potasyum Kalsiyum karbür Fosfor pentaklorid Peroksit Oluşturan Kimyasallar Dietil eter Tetrahidrofuran Asetaldahit İsopropil eter

47 Kimyasalların Depolanması Dikkat Edilmesi Gerekenler
En az miktarda kimyasal depolanmaya çalışılmalı, görevli olmayanların depo alanına girmesi önlenmeli. Bazı kimyasallar neme, bazıları ısıya, bazıları güneş ışınlarına, bazıları ise şoklara duyarlıdır. Depolama yapılırken bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Depolanan tüm şişe, kutu ve variller etiketlenmelidir. Yangın güvenliği malzemeleri ve KKD’ler depolama bölgesinde bulundurulmalıdır. Sigara içmek, yemek yemek ve bir şeyler içmek depolanma alanında yasaklanmalıdır. Birbiriyle uyuşmayan kimyasallar bir arada depolanmamalıdır. Ciddi tehlikelere sebep olabilir. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

48 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

49 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

50 Sıvı Azot Göz ve cildinizle temastan korununuz. Gözlük veya göz koruyucu maske olmadan sıvı azot kullanmayınız. Sıvı azot nakli sırasında eldiven ve gözlük kullanımı ile deri temasını önleyici şekilde giyinmiş olmak gerekir.

51 SIVI AZOT ALIRKEN KULLANILMASI ZORUNLU
EKİPMANLAR

52 Basınçlı Gazlar Zehirli Alev alabilir Reaktif
Phyrophoric (hava ile temasta kendiliğinden alev alan) Patlayıcı Reaktif Pas yapıcı Oksitleyici Boğucu (hava dışında tüm gazlar)

53 Basınçlı Gazlar Yüksek Basınçlı gazlar 100-2500 psig TEHLIKELI!
Silindirleri yavaş yavaş hareket ettiriniz. Kapaksız silindirler hareket ettirilemez! Silindir depolanınca duvara zincirle tutturulmalıdır! Regülatör kullanılmalı, uygun regülatör (her gaz için ayrı) Hasarlı silindirleri kullanmayınız. Silindirleri ‘DOLU’ veya ‘BOŞ’ olarak işaretleyiniz.

54 Kimyasalların Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tehlikeli kimyasalların kullanılması sırasında tehlikenin ortadan kaldırılması için mümkünse kimyasaldan vazgeçilmesi, değilse kimyasalın daha az zararlı ya da zararsız bir başka kimyasal ile değiştirilmesi önemlidir. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

55 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
KKD’ler biraz rahatsız edici olmalarına rağmen gerekli olduğunda kullanılmaları gerekir. KKD’ler kullanım alanı için çok dikkatli seçilmeli ve kullanıcılar bu konuda eğitilmelidir. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

56 Kimyasallara Maruz Kalmanın Gözlenmesi
Fabrika içi denetim ile gözetilmesi Doğrudan okuma yapabilen cihazlarla Numune toplama pompalarıyla Sensörler Renkli Tüpler Taşınabilir Gaz Kromotografları Numune Toplama Pompası DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

57 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Çevresel Gözetim Tıbbi Gözetim Genellikle havadaki kimyasalların ölçümleri yapılır. Deri yoluyla alınan kimyasalların gözlenmesi için tıbbi kontrol yapılmalıdır. Kimyasalın konsantrasyonu zamanla değişebilir ve tehlikeli seviyelere ulaşabilir. Bunlar gaz ölçümleriyle tespit edilemeyebilir. Meslek hastalıkları oluşmadan fark edilebilir. İşe almadan önce yapılan kontroller kişilerin alerjik ve diğer problemlerini önceden öğrenilmesi için önemlidir. Maruz Kalma Limiti Kimyasallar kullanılırken bir referans değerden faydalanılarak, kimyasalın havada bulunabileceği en fazla miktarın değeridir. Bu limitler tam çalışma zamanına göre uyarlanabilir(TWA). Bir de kısa zaman aralıkları için limitler vardır(STEL). DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

58 Kimyasal Atıkların Bertaraf Edilmesi
Kimyasalların kullanıldığı yerlerde atıkların oluşması çok normaldir. Bazı kimyasalların artıkları ve/veya atıkları hem çevre hem de insan sağlığı için çok tehlikeli olabilir. Bu gibi durumlarda kimyasal atık veya artığın türüne göre insan sağlığına ve ekolojiye yönelik riskler ortadan kaldırılmalı veya en aza indirilmelidir. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

59 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Acil Durum Prosedürü Kimyasallarla çalışanlar her zaman için acil durumlarla karşılaşmaya hazır olmalıdır. En yaygın kazalar şu şekillerde oluşur: Zararlı gazların ya da diğer kimyasalların kaza sonucu ortama yayılması Kişinin kimyasalla yoğun bir şekilde temas etmesi sonucu ciddi yaralanmalar veya sağlık problemleri olabilir. Kimyasalların yangın veya patlamalara sebep olması DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

60 Kaza Anında Murat Güre, Ergun Bey tel: 1968, Güvenlik tel. 1964
Laboratuvar Koordinatörü tel: 1579 veya Lab. Güvenlik koordinatörü Lab. Öğretim Üyeleri Adınızı, kaza mahallini, kazanın tabiatını, yaralı olup olmadığını bildiriniz.

61 Tehlike Çeşitleri Yangın Genel laboratuvar kazaları Kimyasal kazalar
Optik kazalar Biyolojik kazalar Nükleer Kazalar Deprem

62 Yangın Halinde Kapı ve pencereleri kapatınız.
Havalandırma sistemini kapatınız. Yangın alarmını çalınız. (290) 1234 e haber veriniz. Yaralıları emniyete alınız. (290) 6666 vya 1666 numaralı telefona yaralı ihbarı yapınız. Kendinizi tehlikeye atmadan yangına müdahele etmeniz mümkünse, söndürme cihazı ile ediniz. Küçük yangına zamanında müdahale edilmezse geç kalınabilir. Yangın söndürme cihazları nasıl kullanılıyor biliyormusunuz?

63 PECVD Gaz kesme Yangın Alarm

64 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

65 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Tahliye Acil bir durum oluştuğunda birinci öncelik insanların güvenliği olmalıdır. Acil durumu belirtmek için bir alarm sistemi kurulmalıdır. Kolaylıkla ulaşılabilen, uygun bir şekilde aydınlatılmış çıkış kapıları bulunmalıdır. Kurtarma ve acil durum prosedürlerini bilen ve uygulayabilen görevli personel bulunmalıdır. Kurtarma ekibine yeterli miktarda KKD sağlanmalıdır. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

66 Ortama Yayılan Kimyasallar İçin Yapılması Gerekenler
Ortama yayılan kimyasallarla nasıl mücadele edileceğine dair detaylı bilgi her kimyasalın kendi Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) bulunmaktadır. Gerekli KKD’ler ortama yayılan kimyasalları temizleyen personelde bulunmalıdır. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

67 İlk Yardım ve Tıbbi Prosedür
Kimyasallardan etkilenme durumlarında yapılacak ilk yardımla ilgili bilgi malzeme güvenlik bilgi formunda mevcuttur hatta bazen kimyasalın etiketinde de bu bilgiler bulunmaktadır. İlk yardım konusunda daha önceden eğitim almış personel tarafından ilk yardım yapılmalıdır. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

68 DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği
Cildin kimyasala maruz kalması durumunda: Etkilenen bölgedeki giysiler çıkarılır ve bol suyla en az 15 dakika yıkanmalıdır. Gözün kimyasala maruz kalması durumunda: Göz duşuyla en az 15 dakika yıkanmalıdır. Solunması durumunda: Etkiler hemen gözlenemeyebilir bazen saatler sonra ortaya çıkabilir. Kişi sağlık görevlilerinin gözetimi altında tutulmalıdır. Yutulması durumunda: İstifrağ ettirmek çoğu zaman doğrudur. Bu gibi durumlarda MSDS’e bakılmalıdır. DETAM İş Sağlığı ve Güvenliği

69 Deprem Kimyasalların emniyete alınız. Vanalar, lazer, güç kaynakları kapatılmalı. Depremde devrilecek malzeme olmamalı. Deprem Halinde Önce kendiniz emniyete alınız . Korunaklı bir yeree (masa altı, kapı aralığı, duvar dibi vb.) giriniz. Deprem sırasında binayı terk etmeyiniz.

70 Lazerlerden Korunma Optik kazalar: Yüksek Gerilim Kaynakları
Göz Cilt Yüksek Gerilim Kaynakları Akım Kaynakları

71 Lazerlerin Sınıflandırması
1. Sınıf (Class 1) Sürekli seyretmede zararsız. İnsanın ulaşamayacağı şekilde paketli Düşük güçlü lazerler veya kapalı ortamda bulunan yüksek güçlü lazerler.

72 Lazerlerin Sınıflandırması
2. sınıf (Class 2) Normalde zararsız olan ancak sürekli ve uzun süreli seyredildiğinde zarar verenler Güç: < 1mw

73 Lazerlerin Sınıflandırması
3a. Sınıfı (Class 3a) Çok kısa süreli seyredildiğinde zararsız fakat toplama optiği ile seyredildiğinde tehlikeli Güç: < 5mW (Lazer işaretliyici)

74 Lazerlerin Sınıflandırması
3b sınıfı (Class 3b) Doğrudan seyredildiğinde veya yansımalar görüldüğünde tehlikeli. Normal olarak yayılmış ışık zararsızdır. Güç: < 500mW Yüksek güçlü işaretleyiciler He-Ne lazer

75 Lazerlerin Sınıflandırması
4. sınıf (Class 4) Yayılmış ışık yansımalarının doğrudan, veya dolaylı olarak seyredildiğinde zararlı olanlar. >500mW Göze ve Cilde zarar verir. Yangına sebep olur.

76 Tehlikeleri Göz veya cilde zarar Yangın
Zehirli gazlar (gaz lazerler de) Yüksek gerilim

77 Tehlikeleri Göz veya Cildin Lazere Maruz Kalması Doğrudan maruz kalma
Yansıyan ışıkla (400nm – 1400nm) retinaya kalıcı zarar verir.– Nd:YAG, Yb fiber, Cu-vapor, diode, HeNe,Ar+

78 Tehlikeleri Retina hasarı korneadan daha ciddi. Güvenli kullanım
Kornea Hasarı Retina Hasarı

79 Tehlikeleri Yangın tehlikesi Elektrik devrelerine
Gazlara ve yanıcı buharlara Çözücülere yakıcı ve parlayıcı etkileri olabilir.

80 Tehlikeleri Gaz zararı Plastikler! Gaz lazerlerin gazları

81 Tehlikeleri Öldürücü Yüksek Gerilim En çok olan kaza!
Güç kapatılmış OLSA DA şok geçirebilirsiniz. Güvenlik anahtarlarını devere dışı bırakmayınız. Üstünüzde metal hiçbir eşya bulunmasın Islak zeminde durmayınız.

82 Korunma Gözlerinizi uygun şekilde koruyunuz.
Lab girişine uyarı koyunuz. Optiği mümkün olduğunca alçak kurunuz. Çevre aydınlatması kuvvetli olsun. Retina çapı dar olur Havalanadırma açık olsun Açıkta bulunan kablo vb. dokunmayınız.

83 Sonuç Laboratuvar ortamında çalışırken güvenlik DAİMA ön planda tutulmalıdır. Aksi hayatınıza (daha da kötüsü bir arkadaşınızın) hayatına mal olabilir. LÜTFEN DİKKAT!

84 TEŞEKKÜRLER


"İ.A.L Güvenlik ve Tanıtım Semineri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları