Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı Standart Onarım Rehberi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı Standart Onarım Rehberi."— Sunum transkripti:

1 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı Standart Onarım Rehberi

2 Görüntü arızaları - Kayma EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Teşhis SırasıMüdahale yöntemiMüdahale Bölgesi Görüntü arızaları (%38) Foto iletken ve sarf malzemelerinin ömrü İlgili fotoiletken ve silindir değişimi Görüntü OPC DRUM görülebilir görüntü normal mi? DRUM toner kartuşu yanlış takılma ve hata kontrolü Foto iletken ya da toner kartuş değişimi LSU performans düşüklüğü ve arızası Ptb(ITB) ikincil kopyalama silindir yanlış takılma kontrolü ITB kopyalama silindir değişimi LSU değişimi Kağıda taşınan görüntüde sorun ? Yüksek gerilim bağlantı bölümü kontrolü Kopyalama silindiri testi

3 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Görüntü arızaları - Dikey siyah çizgiler Teşhis SırasıMüdahale yöntemiMüdahale Bölgesi Görüntü arızaları (%38) DRUM yüzeyi ve görüntü belirtisinin aynı olup olmadığının kontrolü OPC DRUM yüzeyinde hasar ve temizlik kontrolü ITB’de belirlenen görüntü belirtisi ile aynı görüntünün belirlenememesi LSU P/M, LD yanlış çalışıp çalışmadığının kontrolü LSU değişimi (5%) Isıtıcının kontolü (5%) PTB/ITB değişimi (40%) Foto iletken değişimi (30%) MAIN B/D değişimi (20%)

4 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Görüntü arızaları - Yatay siyah çizgiler Teşhis SırasıMüdahale yöntemiMüdahale Bölgesi Görüntü arızaları (%38) Belirti hatlarındaki aralıklar sabit mi? Şekillenmede OPC DRUMdaki görüntü kontrolü ITB … gözle kontrolü ve temizlemenin işleyip işlemediğini kontrolü Rulo peryodik tablo kontrolü. İlgili silindirin temizlik ve değişimi (15%) ITB değişimi (30%) Toner kartuşunun değişimi (%50) LSUP/M MIRROR ‘a su bulaşmasının olup olmadığını kontrolü LSU Değişimi (5%) OPC DRUM yüzeyinin gözle kontrolü

5 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Görüntü arızaları - Dikey beyaz çizgiler Teşhis SırasıMüdahale yöntemiMüdahale Bölgesi Görüntü arızaları (%38) DRUM yüzeyi ve görüntü belirtisinin aynı olup olmadığının kontrolü ITB görüntüsünün belirti ile aynı görüntü olup olmadığının kontrolü 2 ‘inci aktarılan kağıda basılan görüntü ile aynı görüntü olup olmadığı LSU şeffaf pencere ve dahili mercekte yabancı madde olup olmadığının kontrolü İkinci aktarma silindirinden yabancı madde uzaklaştırılması ya da aktarma silindiri (10%) PTB / ITB değişimi OPC DRUM’ın tam olarak temizlenip temizlenmediğiniğn kontrolü LSU montaj demontajı (temizliği) ya da değişimi (30%) Kartuş depğişimi (30%) OPC DRUM değişimi (%10)

6 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Görüntü arızaları - Kağıt kirlenmesi ve görüntü izleri Teşhis SırasıMüdahale yöntemiMüdahale Bölgesi Görüntü arızaları (%38) ITB kavrayıcı çalışma kontrolü İkincil aktarma silindirinde çıkma ve bağlantı hasar kontrolü Isıtıcı H/R, P/R de yabancı madde varlığı ve hasar ITB kayışını gözle kontrol etme ve temizleme işlemi Isıtıcı değişimi (%20) İkincil aktarma silindiri değişimim (%20) ITB kavrayıcı değişimi(%30) Kavrayıcı kontrol edildikten sonra ITB değişimi (%30)

7 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Görüntü arızaları - Beyaz kağıt çıktısı Teşhis SırasıMüdahale yöntemiMüdahale Bölgesi Görüntü arızaları (%38) Geliştirme aşaması OPC DRUM görüntü kontrol fonksiyonu Toner kartuşu ve HVPS bağlantı paneli montaj sorunu HVPS paneli lehim ve yanma OPC GND paneli normal bağlantı HVPS değişimi(%30) Bağlantı bölümü tekrar montajı ve kontrolü (%30) Aktarma bölümü bağlantı durumu ve yanma sorunu oluşumu LSU kablosu ve EDC TEST MAIN B/D değişimi(%5) Aktarma bölümü demontaj ve montajı (%5) HVPS değişimi (%20) LSU değişimi(%10)

8 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Kağıt sıkışma şekilleri - besleme sorunu Teşhis SırasıMüdahale yöntemiMüdahale Bölgesi Besleme sorunları (%28) Kaset ayırma pedinin IPR-PLATE çıkma kontrolü Lastik silindikten sonra self-test Pikap kavrayıcı or pikap solenoit test Kaset ayırma pedi kontrolü Pikap kavrayıcı or pikap solenoit değişimi(%10) Pikap lastik değişimi(%65) (pikap lastik yönüne dikkat) Pikap dişli değişimi(%5) IPR-PLATE değişimi(%10) Ped değişimi(%10) Pikap dişli kontrolü

9 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Kağıt sıkışma şekilleri - Kağıt sıkışma Teşhis SırasıMüdahale yöntemiMüdahale Bölgesi Besleme sorunları (%28) Kağıt sıkışma yeri (exit silindiri öncesi) Feed-sensör durumu kontrolü Exit-sensor durum kontrolü Feed- Actuator geri dönüş olup olmadığı kontrolü Exit-sensor değişimi (%10) Photo-sensor değişimi (%5) Fuser-gear değişimi (%20) Exit silindiri ve regi silindiri öncesinde 2 sayfa aynı anda sıkıştığında Yabancı madde uzaklaştırma ve feed- actuator değişimi (%40) Fuser-gear hasar olup olmadığı kontrolü Solenoit kontrol ve değişimi (%25)

10 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Kağıt sıkışma şekilleri - kağıt çıkış hataları Teşhis SırasıMüdahale yöntemiMüdahale Bölgesi Besleme sorunları (%28) Isıtıcı geçiş sorunu, EXIT silindiri giriş sorunu mu? Upper fuser kağıt rehberi rib çıktısında çizik kontrolü Exıt sensor test Actuator-exit çıkma ve hasar kontrolü Exıt sensor değişimi (%15) Isıtıcı değişimi Isıtıcı değişimi(%60) Guide output rib çıkıntısında çizik kontrolü Actuator-exıt tekrar montajı yada hasarlı parça değişimi(%5) Isıtıcı H/R kağıdı kurutmuş mu? Guide output değişimi(%20)

11 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Teşhis SırasıMüdahale yöntemiMüdahale Bölgesi ısıtma ile ilgili sorunlar (%19) AC güç sağlanma kontrolü (220V) Termostat kopmuş mu? Termistörde eğilme ve kirlilik olabilir mi? Heater lamp kopmuş mu? (normali 4.7 ohm) ısıtıcı değişimi ısıtıcı değişimi (%70) over heat kontrolü ısıtıcı değişimi SMPS MAIN, FDB test tekrarlama (%10) Heater Lamba değişimi (%10) Termistör direnç değeri (300-450 k ohm 25 derece) AC güç kablosu ve SMPS testi (%5) Isıtıcı Hataları- Düşük / Yüksek Sıcaklık Hatası

12 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Isıtıcı Hataları- Isıtıcı Ses/Gürültü Hatası Teşhis SırasıMüdahale yöntemiMüdahale Bölgesi ısıtma ile ilgili sorunlar (%19) ‘puk-puk’ gürültüsü) Termostat kopmuş mu? Isıtıcı dişlisinde(yan taraf) hasar olup olmadığı Wrap jam olup olmadığı Isıtıcı değişimi Bush-HR zarar görüp görmediği Kavrayıcı fuser cam kontrol ve değişimi Isıtıcı değişimi

13 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Fax İletim Sorunları Teşhis SırasıMüdahale yöntemiMüdahale Bölgesi İletildi rapor kontrolü? Check sheet Özel mod(V34,V16/63/EC H) oluşumu PSTN AĞI- 48V çıkış Özel anahtarlamalı ağ(VolP, ADSL) Ağ operatörünün bildiriminden sonra müdahale (%40) Haberleşme hattını kontrol ettikten sonra müdahale(%15) FAX BORD kontrol ediltikten sonra değişim (%10) Yazılım güncelleme ve MAIN değişimi

14 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni İletim Görüntü Sorunları Teşhis SırasıMüdahale yöntemi Müdahale Bölgesi Scan camı ve düz panelde yabancı madde? CIS değişiminden sonra SHADING’de sorun yoksa? SHADING sonucu normal CIS kontrol ve değişimi Temizleme demontaj montaj (%35) ) Shading black&White değeri Min değeri 500 den fazla fark oluşması RGB, MONO’nun WHİTE MAX değeri minimum 1500 den fazla mı? CIS kontrol ve değişimi (%20) CIS bağlantı kablosu tekrar takıldıktan sonra SHADING başlatma (%30) MAİN BORD DEĞİŞİMİ (%15)

15 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Roller Türlerini Denetim Yöntemleri Nokta ya da periyodik çizgi görüntü kirlilik aralığı ölçme Sarf malzeme durumu çıkışı(ömrü, belirlenen devir çizgisi ya da SPOT oluşumu) Silindire göre periyodik tablo karşılaştırma İlgili silindiri kontrol ve temizlik Test çıkışı Belirtilerde iyileşme olmazsa ilgili silindir değiştirilir.

16 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Pikap Rubber Değiştirme Yöntemi Pikap rubber görünüm ayrrıştırma Rubber’ı çıkartma Rubber değişimi Sol Sağ Rubber değiştirilirken işaretlenen bölüm pikapın sağına takılacak şekilde değiştirilir

17 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni HVPS Test Noktaları T1(PTB) T2 kopyalama yüksek gerilim çıkışı CHECK: 24V sağlandığı kontrol edilir Geçişli lehim kontrol edilir Bağlantı paneli lehimi Belirti: beyaz kağıt, görüntü kayması 24 V girişi kontrol edilir Şarj yüksek gerilim çıkışı Check: 24V sağlandığı kontrol edilir Geçişli lehim kontrol edilir Bağlantı paneli lehimi Belirti: siyah kağıt çıkışı ve yatay,dikey siyah çizgi 1. Her bölüme 24V güç girişi olup olmadığı kontrol edilir. 2. Yüksek basınç yayı ve yüksek basınç temas bölümündeki paneller arası temas durumu kontrol edilir 3. Yüksek basınç panelinde lehim yada yanma olup olmadığı kontrol edilir 4. Görüntü kayma sorununda T1,T2 yüksek basınç paneli bağlantı hatası kontrol edilir. 5. siyah kağıt, yatay/dikey siyah çizgiler, siyah çizgi

18 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni SMPS Testi - TRIAC CHECK yöntemi A1, A2 bölümünü DVM ile bağlayıp direnç değeri ölçülür. Normal: Sınırsız, sayı M ohm(A1 ve G arası 100 ohm dan az) Arıza: 0 ohm -Tester ya da DVM kullanarak AC 1 ve AC 3, AC 1 ve AC 4, AC 2 VE AC 4 ün direnç değeri ölçülür. -Direnç ölçüm sonucu aşağıdaki sonuçları kullanarak SMPS normal mi arızalı mı belirlenir. -Kablo bağlı durumda CHECK edilir. Orijinal parçada direnç değeri

19 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni SMPS Testi - Photo IC Normal: Photo IC#4 ve #6 numara arası direnç sınırsız. Arıza: Photo IC #4 ve #6 numara arasi direnç 0 ohm

20 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni SMPS Testi – Main PBA Fuser_EN:Isıtıcıda çalışmayı başlatma sinyali. Fuser_ON:Isıtıcının çalışıp çalışmadığı F/B. Fuser THER:Isıtıcıda ısı algılama. FUSER-THER algılamada sorun varsa anormal yüksek ısı ya da düşük ısıdan dolayı sorun meydana gelir. İlk ısıtıcı değişiminden sonra aynı belirtiler ortaya çıkarsa SMPS(TRAIC), MAIN B/D kontrol edilmelidir

21 EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Emin CELİLOĞLU SAMSUNG AKADEMİ IT Eğitmeni Kaynaklar: Pcnet Dergisi Samsung Akademi Eğitim Grubu Kaynaklara Ulaşmak İçin www.eminceliloglu.comwww.eminceliloglu.com /samsung akademi


"EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı Standart Onarım Rehberi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları