Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni"— Sunum transkripti:

1 SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni
Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı Standart Onarım Rehberi SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

2 Görüntü arızaları - Kayma
Teşhis Sırası Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi Foto iletken ve sarf malzemelerinin ömrü İlgili fotoiletken ve silindir değişimi Görüntü OPC DRUM görülebilir görüntü normal mi? DRUM toner kartuşu yanlış takılma ve hata kontrolü Foto iletken ya da toner kartuş değişimi LSU performans düşüklüğü ve arızası LSU değişimi Görüntü arızaları (%38) Ptb(ITB) ikincil kopyalama silindir yanlış takılma kontrolü ITB kopyalama silindir değişimi Kağıda taşınan görüntüde sorun ? Yüksek gerilim bağlantı bölümü kontrolü Kopyalama silindiri testi EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

3 Görüntü arızaları - Dikey siyah çizgiler
Teşhis Sırası Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi DRUM yüzeyi ve görüntü belirtisinin aynı olup olmadığının kontrolü LSU P/M, LD yanlış çalışıp çalışmadığının kontrolü LSU değişimi (5%) MAIN B/D değişimi (20%) OPC DRUM yüzeyinde hasar ve temizlik kontrolü Görüntü arızaları (%38) Foto iletken değişimi (30%) ITB’de belirlenen görüntü belirtisi ile aynı görüntünün belirlenememesi PTB/ITB değişimi (40%) Isıtıcının kontolü (5%) EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

4 Görüntü arızaları - Yatay siyah çizgiler
Teşhis Sırası Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi Belirti hatlarındaki aralıklar sabit mi? Rulo peryodik tablo kontrolü . İlgili silindirin temizlik ve değişimi (15%) Şekillenmede OPC DRUMdaki görüntü kontrolü LSUP/M MIRROR ‘a su bulaşmasının olup olmadığını kontrolü LSU Değişimi (5%) Görüntü arızaları (%38) OPC DRUM yüzeyinin gözle kontrolü Toner kartuşunun değişimi (%50) ITB … gözle kontrolü ve temizlemenin işleyip işlemediğini kontrolü ITB değişimi (30%) EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

5 Görüntü arızaları - Dikey beyaz çizgiler
Teşhis Sırası Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi DRUM yüzeyi ve görüntü belirtisinin aynı olup olmadığının kontrolü LSU şeffaf pencere ve dahili mercekte yabancı madde olup olmadığının kontrolü LSU montaj demontajı (temizliği) ya da değişimi (30%) OPC DRUM’ın tam olarak temizlenip temizlenmediğiniğn kontrolü Kartuş depğişimi (30%) OPC DRUM değişimi (%10) Görüntü arızaları (%38) ITB görüntüsünün belirti ile aynı görüntü olup olmadığının kontrolü PTB / ITB değişimi 2 ‘inci aktarılan kağıda basılan görüntü ile aynı görüntü olup olmadığı İkinci aktarma silindirinden yabancı madde uzaklaştırılması ya da aktarma silindiri (10%) EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

6 Görüntü arızaları - Kağıt kirlenmesi ve görüntü izleri
Teşhis Sırası Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi ITB kavrayıcı çalışma kontrolü ITB kavrayıcı değişimi(%30) ITB kayışını gözle kontrol etme ve temizleme işlemi Kavrayıcı kontrol edildikten sonra ITB değişimi (%30) Görüntü arızaları (%38) İkincil aktarma silindirinde çıkma ve bağlantı hasar kontrolü İkincil aktarma silindiri değişimim (%20) Isıtıcı H/R, P/R de yabancı madde varlığı ve hasar Isıtıcı değişimi (%20) EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

7 Görüntü arızaları - Beyaz kağıt çıktısı
Teşhis Sırası Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi Geliştirme aşaması OPC DRUM görüntü kontrol fonksiyonu Aktarma bölümü bağlantı durumu ve yanma sorunu oluşumu Aktarma bölümü demontaj ve montajı (%5) HVPS değişimi (%20) OPC GND paneli normal bağlantı LSU kablosu ve EDC TEST LSU değişimi(%10) Görüntü arızaları (%38) Toner kartuşu ve HVPS bağlantı paneli montaj sorunu Bağlantı bölümü tekrar montajı ve kontrolü (%30) HVPS paneli lehim ve yanma HVPS değişimi(%30) MAIN B/D değişimi(%5) EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

8 Kağıt sıkışma şekilleri - besleme sorunu
Teşhis Sırası Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi Kaset ayırma pedinin IPR-PLATE çıkma kontrolü IPR-PLATE değişimi(%10) Kaset ayırma pedi kontrolü Ped değişimi(%10) Besleme sorunları (%28) Lastik silindikten sonra self-test Pikap lastik değişimi(%65) (pikap lastik yönüne dikkat) Pikap kavrayıcı or pikap solenoit test Pikap kavrayıcı or pikap solenoit değişimi(%10) Pikap dişli kontrolü Pikap dişli değişimi(%5) EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

9 Kağıt sıkışma şekilleri - Kağıt sıkışma
Teşhis Sırası Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi Exit silindiri ve regi silindiri öncesinde 2 sayfa aynı anda sıkıştığında Kağıt sıkışma yeri (exit silindiri öncesi) Solenoit kontrol ve değişimi (%25) Feed- Actuator geri dönüş olup olmadığı kontrolü Yabancı madde uzaklaştırma ve feed- actuator değişimi (%40) Besleme sorunları (%28) Feed-sensör durumu kontrolü Photo-sensor değişimi (%5) Exit-sensor durum kontrolü Exit-sensor değişimi (%10) Fuser-gear hasar olup olmadığı kontrolü Fuser-gear değişimi (%20) EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

10 Kağıt sıkışma şekilleri - kağıt çıkış hataları
Teşhis Sırası Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi Isıtıcı geçiş sorunu, EXIT silindiri giriş sorunu mu? Guide output rib çıkıntısında çizik kontrolü Guide output değişimi(%20) Actuator-exit çıkma ve hasar kontrolü Actuator-exıt tekrar montajı yada hasarlı parça değişimi(%5) Upper fuser kağıt rehberi rib çıktısında çizik kontrolü Besleme sorunları (%28) Isıtıcı değişimi Exıt sensor test Exıt sensor değişimi (%15) Isıtıcı H/R kağıdı kurutmuş mu? Isıtıcı değişimi(%60) EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

11 Isıtıcı Hataları- Düşük / Yüksek Sıcaklık Hatası
Teşhis Sırası Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi AC güç sağlanma kontrolü (220V) AC güç kablosu ve SMPS testi (%5) Heater lamp kopmuş mu? (normali 4.7 ohm) Heater Lamba değişimi (%10) Termostat kopmuş mu? ısıtıcı değişimi (%70) over heat kontrolü ısıtma ile ilgili sorunlar (%19) Termistörde eğilme ve kirlilik olabilir mi? ısıtıcı değişimi Termistör direnç değeri ( k ohm 25 derece) ısıtıcı değişimi SMPS MAIN, FDB test tekrarlama (%10) EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

12 Isıtıcı Hataları- Isıtıcı Ses/Gürültü Hatası
Teşhis Sırası Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi ‘puk-puk’ gürültüsü) Kavrayıcı fuser cam kontrol ve değişimi Wrap jam olup olmadığı Isıtıcı değişimi Termostat kopmuş mu? ısıtma ile ilgili sorunlar (%19) Isıtıcı dişlisinde(yan taraf) hasar olup olmadığı Isıtıcı değişimi Bush-HR zarar görüp görmediği Isıtıcı değişimi EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

13 Fax İletim Sorunları EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni Teşhis Sırası
Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi İletildi rapor kontrolü? Check sheet Haberleşme hattını kontrol ettikten sonra müdahale(%15) Özel anahtarlamalı ağ(VolP, ADSL) Ağ operatörünün bildiriminden sonra müdahale (%40) PSTN AĞI- 48V çıkış Özel mod(V34,V16/63/ECH) oluşumu FAX BORD kontrol ediltikten sonra değişim (%10) Yazılım güncelleme ve MAIN değişimi EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

14 İletim Görüntü Sorunları
Teşhis Sırası Müdahale yöntemi Müdahale Bölgesi Scan camı ve düz panelde yabancı madde? Temizleme demontaj montaj (%35) ) Shading black&White değeri Min değeri 500 den fazla fark oluşması SHADING sonucu normal CIS kontrol ve değişimi RGB, MONO’nun WHİTE MAX değeri minimum 1500 den fazla mı? CIS kontrol ve değişimi (%20) CIS değişiminden sonra SHADING’de sorun yoksa? CIS bağlantı kablosu tekrar takıldıktan sonra SHADING başlatma (%30) MAİN BORD DEĞİŞİMİ (%15) EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

15 Roller Türlerini Denetim Yöntemleri
Sarf malzeme durumu çıkışı(ömrü, belirlenen devir çizgisi ya da SPOT oluşumu) Nokta ya da periyodik çizgi görüntü kirlilik aralığı ölçme Silindire göre periyodik tablo karşılaştırma İlgili silindiri kontrol ve temizlik Test çıkışı Belirtilerde iyileşme olmazsa ilgili silindir değiştirilir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

16 Pikap Rubber Değiştirme Yöntemi
Pikap rubber görünüm ayrrıştırma Sol Sağ Sol Sağ Rubber’ı çıkartma Rubber değişimi Rubber değiştirilirken işaretlenen bölüm pikapın sağına takılacak şekilde değiştirilir Sağ Sol EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

17 24 V girişi kontrol edilir
HVPS Test Noktaları 1. Her bölüme 24V güç girişi olup olmadığı kontrol edilir. 2. Yüksek basınç yayı ve yüksek basınç temas bölümündeki paneller arası temas durumu kontrol edilir 3. Yüksek basınç panelinde lehim yada yanma olup olmadığı kontrol edilir 4. Görüntü kayma sorununda T1,T2 yüksek basınç paneli bağlantı hatası kontrol edilir. 5. siyah kağıt, yatay/dikey siyah çizgiler, siyah çizgi T1(PTB) T2 kopyalama yüksek gerilim çıkışı CHECK: 24V sağlandığı kontrol edilir Geçişli lehim kontrol edilir Bağlantı paneli lehimi Belirti: beyaz kağıt, görüntü kayması 24 V girişi kontrol edilir Şarj yüksek gerilim çıkışı Check: 24V sağlandığı kontrol edilir Geçişli lehim kontrol edilir Bağlantı paneli lehimi Belirti: siyah kağıt çıkışı ve yatay,dikey siyah çizgi EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

18 SMPS Testi - TRIAC EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni CHECK yöntemi
A1, A2 bölümünü DVM ile bağlayıp direnç değeri ölçülür. Normal: Sınırsız, sayı M ohm(A1 ve G arası 100 ohm dan az) Arıza: 0 ohm -Tester ya da DVM kullanarak AC 1 ve AC 3, AC 1 ve AC 4, AC 2 VE AC 4 ün direnç değeri ölçülür. -Direnç ölçüm sonucu aşağıdaki sonuçları kullanarak SMPS normal mi arızalı mı belirlenir. -Kablo bağlı durumda CHECK edilir. Orijinal parçada direnç değeri EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

19 SMPS Testi - Photo IC Normal: Photo IC#4 ve #6 numara arası direnç sınırsız. Arıza: Photo IC #4 ve #6 numara arasi direnç 0 ohm EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

20 SMPS Testi – Main PBA Fuser_EN:Isıtıcıda çalışmayı başlatma sinyali.
Fuser_ON:Isıtıcının çalışıp çalışmadığı F/B. Fuser THER:Isıtıcıda ısı algılama. FUSER-THER algılamada sorun varsa anormal yüksek ısı ya da düşük ısıdan dolayı sorun meydana gelir. İlk ısıtıcı değişiminden sonra aynı belirtiler ortaya çıkarsa SMPS(TRAIC), MAIN B/D kontrol edilmelidir EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

21 Emin CELİLOĞLU SAMSUNG AKADEMİ IT Eğitmeni
Kaynaklara Ulaşmak İçin /samsung akademi Emin CELİLOĞLU SAMSUNG AKADEMİ IT Eğitmeni Kaynaklar: Pcnet Dergisi Samsung Akademi Eğitim Grubu EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni


"SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları