Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HATA-ARIZA ARAMA  Arıza teşhisinin çabuk ve doğru yapılması önemlidir.  Bunu yapabilmek için, önsezi ve araştırıcı çalışmaya dayanan bir arıza teşhis.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HATA-ARIZA ARAMA  Arıza teşhisinin çabuk ve doğru yapılması önemlidir.  Bunu yapabilmek için, önsezi ve araştırıcı çalışmaya dayanan bir arıza teşhis."— Sunum transkripti:

1 HATA-ARIZA ARAMA  Arıza teşhisinin çabuk ve doğru yapılması önemlidir.  Bunu yapabilmek için, önsezi ve araştırıcı çalışmaya dayanan bir arıza teşhis işleminin takip edilmesi gereklidir. Düzce M.Y.O.

2  Arıza teşhisinin aslı mantıktır.  Sağlıklı bir arıza tespiti ve giderilmesinde genellikle şu altı adım takip edilmelidir.  1.ADIMDelilleri Toplamak  2.ADIMDelilleri Analiz Etmek  3.ADIMArıza Yerini Belirlemek  4.ADIMArıza Sebebini Belirlemek ve gidermek  5.ADIMArızayı Tamir Etmek  6.ADIMSistemi Kontrol Etmek Düzce M.Y.O.

3  Yukarıdaki işlem sırası takip edilir ve 6 adım mantıklı bir sırada birbirine bağlanırsa, arıza belirleme ve giderme işlemine temel oluşturur. Düzce M.Y.O.

4  Bir arıza veya bozukluk, bir elemanın veya sistemin normal olarak yapması gereken fonksiyonu, öngörülen bir verimde yerine getirememesi olarak düşünülür. Düzce M.Y.O.

5 • Müşteri yada kullanıcı, genel bir kural olarak teknik eğitim görmüş bir kimse değildir. • Arızalı bir sistem incelendiğinde, ilk teşhis genellikle doğrudur. • Buna rağmen, yetersiz delillerle sağlam bir teşhis yapılamaz. • Müşteri veya kullanıcıya sistematik şekilde sorular yöneltilmesi ve “ne olduğu” konusunda onun kendi kelimeleriyle açıklama yapmasına fırsat vermek, bu işlemin önemli bir parçasıdır. Düzce M.Y.O.

6 • Kullanıcıya özel sorular sorularak ve cevaplar dikkatli şekilde dinlenerek, kullanıcının cihaz veya ekipmanın “normal” fonksiyonunun ne olması gerektiğini bilip- bilmediği belirlenmeye çalışılır. • Sonraki adım, bütün çalışma şekillerinde komple sistemin denenmesi olmalıdır. • Sadece arıza ile ilgisi olmayan, sistemde bulunabilecek diğer arızalar de giderilmelidir. Düzce M.Y.O.

7  Özet olarak, deliller şu yollarla toplanır. 1- Kullanıcıya sorular sorularak. 2- Cihaz/sistem gözlenerek ve test edilerek.  Sistematik bir arıza teşhis işleminde sonraki adım elde edilen delillerin analiz edilmesi olmalıdır. Düzce M.Y.O.

8  Delillerin analizi aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak yapılır.  Ne olması gerektiği konusundaki bilgilerimiz. (normal fonksiyon)  Ne olduğu konusundaki gözlemlerimiz. (elde edilen fonksiyon)  Ne olacağı konusunda kullanıcının beklediği (kullanıcının beklentileri) Düzce M.Y.O.

9  Sonuçta elde edilen deliller, iki başlık altında toplanır. NORMALANORMAL ……………… ……………………. Düzce M.Y.O.

10  İnceleme işlemi zorunlu olarak “normal” fonksiyonun tanımına bağlıdır.  Fonksiyonel bir sistemin normal çalışması sistemde bulunan elemanların sağladığı “çıkış” seviyelerinin kabul edilebilir olması ile ölçülür.  Cihaz çıkışı için kabul edilebilir seviyeler, cihazı dizayn eden tarafından belirlenir.  Burada, genellikle küçük sapmalar için toleranslar da dikkate alınır. Düzce M.Y.O.

11  Elde edilen delillerin analiz edilmesinin amacı, “normal” çalışmadan bir sapmanın tanımlanmasıdır.  Bu tanımlama kabiliyeti sadece aşağıdaki iki yolla kazanılabilir. a) üreticinin talimatlarını okuyarak, b) Pratikte doğru çalışmayı gözleyerek. Düzce M.Y.O.

12  Elde edilen deliller analiz edildiğinde ve olması gerekenle halihazırdaki çalışma karşılaştırıldığında kullanıcının davranışı da hesaba katılmalıdır.  Çünkü “arıza” kullanıcı talimatlarının yanlış okunmasından kaynaklanmış olabilir. Düzce M.Y.O.

13  Bu aşamada arızalı kısım veya kısımların sınırlarını belirlemek için daha detaylı testlerin yapılması gerekir.  Anormal çıkıştan başlanıp geriye doğru gidilerek inceleme yapılır ve ilk ulaşılabilir test noktasına kadar ilerlenir.  Eğer bu noktada yapılan test normal ise bu durumda arıza bu nokta ile anormal çıkış arasında aranmalıdır. Düzce M.Y.O.

14  Eğer test noktası anormal bir okuma veriyorsa, sistem boyunca normal bir noktaya ulaşıncaya kadar daha geriye gidilir.  Bu iki nokta arasındaki sistemle girişlerin hepsi kontrol edilmeli ve aynı şekilde testin normali gösterdiği yere ulaşıncaya kadar geriye doğru incelemeye devam edilmelidir. Düzce M.Y.O.

15  Bu işlem arızalı kısmın sınırlarını belirleyecektir.  İnceleme bu sınırlar içinde arızalı çıkışa ve ileri doğru devam ettirilerek arıza yeri bulunabilir. Düzce M.Y.O.

16  Arıza yeri bulunmasında faydalı bir yaklaşım “yarıya ayırma” metodudur. Önce arızalı kısmın ortasında bir test noktası bulunur ve bir deneme yapılır.  Eğer deneme normal sonuç veriyorsa, arıza arızalı çıkışa doğru olan bir yerde olmalıdır. Düzce M.Y.O.

17  Eğer deneme anormal bir sonuç veriyorsa arıza, biraz daha geridedir;  “yarıya-ayırma” arızalı eleman veya kısım sistemden izole edilinceye kadar devam ettirilir. Düzce M.Y.O.

18  Eğer arıza hemen ortaya çıkmışsa genellikle bir sebebi vardır.  Bu sebep giderilmedikçe arıza devam edecektir. Bu zaman kaybına ve üzüntüye sebep olur.  Bazen bir arızaya, sistemdeki veya çevresindeki herhangi bir şey veya kötü çalıştırma sebep olabilir. Düzce M.Y.O.

19  Bazen de hatalı üretim ya da elemanın kendi çalışması arızaya yol açabilir.  Belki de bu eleman kullanılmakta olduğundan başka bir işi yapmak üzere dizayn edilmiştir.  Sebep ne olursa olsun arızanın kendi kendine bir daha tekrarlayıp tekrarlamayacağı belirlenmelidir. Düzce M.Y.O.

20  Ekonomik şartlar ve pahalılık arıza sebebine müdahale edilmemesini gerektirse bile, pek çok durumda sebep belirlenmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Düzce M.Y.O.

21  Belki de tüm işlemin en kolay olanıdır.  Üreticinin talimatlarına başvurulması gerekir.  Arızalı elemanın yerine mümkün olduğunca birebir aynı özelliklerde olan sağlamı kullanılmalıdır. Düzce M.Y.O.

22  Aynı eleman bulunmadığında yerine kullanılan devre elemanının özelliklerinin arızalı elemanı karşılayıp-karşılamadığı, elemanların veri sayfalarından (data sheet) araştırılmalıdır. Düzce M.Y.O.

23  Komple sistem bütün çalışma seçeneklerinde normal olarak çalıştığından emin olmak için bir kere daha test edilmelidir.  Bu son adım çok önemlidir. Çünkü incelemeler herhangi bir şekilde etkilenmiş olabilir.  Ancak bu testide başarılı şekilde tamamladıktan sonra sistemin arızasız olduğunu belirleyebilirsiniz. Düzce M.Y.O.

24  Teknik servis elemanının sadece arızalı bir parçayı veya arızalı bölgeyi değil; sistemi bir bütün olarak düşünmesi gereklidir.  Bakım ve onarımını yapmış olduğu cihazın tüm yanlarını gözden geçirmeli ve sistematik olarak çalışma şeklini izlemelidir. Düzce M.Y.O.

25  Pratik tecrübeler arttıkça, arıza teşhis işlemleri teknik elemanın tabii davranışı haline gelir.  Teknik eleman, zamanla arızaları hızla analiz etme alışkanlığı kazanacaktır. Düzce M.Y.O.


"HATA-ARIZA ARAMA  Arıza teşhisinin çabuk ve doğru yapılması önemlidir.  Bunu yapabilmek için, önsezi ve araştırıcı çalışmaya dayanan bir arıza teşhis." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları