Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dosya Düzeni ve Uyap Kullanımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dosya Düzeni ve Uyap Kullanımı"— Sunum transkripti:

1 Dosya Düzeni ve Uyap Kullanımı
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, dokümana genel anlamda belge denilir. Resmî belge ile kastedilen kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgelerdir. Resmî bilgi ise kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri ifade eder.

2 Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleridir. Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütününe dosya denilir. Bu gibi belgelerin toplandığı, kartondan veya plastikten yapılmış kaplar da dosya olarak adlandırılmıştır. Bilgisayar terminolojisinde dosya; sanal ortamdaki verilerin disk üzerinde saklanması için oluşturulan belirli büyüklükteki veri yapısı olarak tarif edilmektedir.

3 UYAP bilişim sisteminde, yargısal terimler ve kâğıt ortamında yapılan bütün işlemler elektronik ortamda da aynen tekrar edilmiştir. Örneğin; fiziki olarak kayıt yapılan mahkemeler esas defteri, UYAP bilişim sisteminde aynı isimle mahkemeler esas defteri kaydı olarak yer almıştır. Bu nedenle derslerimizde dosyanın bilgisayar terminolojisindeki anlamı kullanılmamıştır. Adli yargı sisteminde her işleme (res’en veya vatandaşların talebiyle) kayıt numarası verilmekle başlanır. Sonraki aşamalarda gerçekleştirilen işlemler bu kayıt numarası üzerinden yürütülür.

4 Kayıt numarasına öncelikle kaydın yapıldığı tarihin yıl sayısı verilir
Kayıt numarasına öncelikle kaydın yapıldığı tarihin yıl sayısı verilir. Yıl sayısından sonra (/) işareti konulur ve ardından en son verilen kayıt sıra numarasından bir sonraki sıra numarası kayıt numarası olarak tahsis edilir (2012/1, 2012/2, 2012/3 gibi). Kayıt numarasından sonra, her bir kayıt için kaydı yapan yargı birimi tarafından yeni bir dosya oluşturulur. Dosyalar bu kayıt numarasıyla anılır. Örneğin; Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma bürosu tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen kayıt 2011/232 soruşturma sayılı dosya, ceza mahkemelerinde 2010 yılında iddianamenin kabul edilmesi ile birlikte yapılan kayıt 2010/23 esas sayılı dosya, Hukuk Mahkemeleri 2012 yılında başka hukuk mahkemeleri tarafından gönderilen istinabe evrakı ile ilgili kaydı 2012/45 istinabe sayılı dosya olarak numaralandırılır

5 Kayıt numarasının önüne kaydı başlatan yargı biriminin adı yazılır
Kayıt numarasının önüne kaydı başlatan yargı biriminin adı yazılır. Böylece dosyanın hangi birime ait olduğu belirlenmiş olunur. Örneğin; (Kırşehir Asliye Ceza Mahkemesi 2012/450 esas sayılı dosyası, Kaman Cumhuriyet başsavcılığı 2012/330 soruşturma sayılı dosyası, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/525 değişik işler dosyası gibi).

6 Fiziki Ortamda Oluşturulan Belge ve Evrakın Dosya Düzeni Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ın arzu ettiği hedeflerinden biri de ülkemizde faaliyet gösteren tüm yargı birimlerinde ve adalet dairelerinde, bütün kayıtların ve yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını sağlayarak, kâğıt kullanımını tamamen sona erdirecek “kâğıtsız ofis sistemini” hayata geçirilmesidir. Ancak, UYAP adli yargı birimlerinde uzun zamandır kullanılmasına karşın, tamamıyla kâğıtsız ofis sistemine geçilememiştir.

7 Soruşturma veya yargılama aşamasında istenilen bilgiye en kısa sürede ulaşılması, dosyaların incelemesinde emek ve zaman kaybının önlenmesi, güvenli arşivleme yapılabilmesi, aynı zamanda evrakın kaybolmasının yahut zarara uğramasının önüne geçilebilmesi bakımından, tarafların ibra ettiği ya da elektronik ortamdan çıktısı alınan belgelerin ve evrakın belirli bir sistematik düzen içerisinde (sıraya göre) bir araya getirilerek dosyalanması önem arzeder.

8 Hukuk mahkemelerinde her bir dava, talimat ve değişik işler, ceza mahkemelerinde her bir kovuşturma, istinabe ve değişik işler, Cumhuriyet başsavcılığında her bir soruşturma, infaz (hapis, adli para, hapsen tazyik, tazyik hapsi, disiplin cezaları için ayrı yarı), kabahat (idari para cezası) ve istinabe evrakı için ayrı dosya oluşturulması zorunludur. Uygulamada; soruşturma, kovuşturma ve yargılama esnasında elde edilen veya kaydı yapılan belgeler genel olarak kâğıt kapaklı dosyalara takılmak suretiyle muhafaza edilmektedir.

9 Mahkemelerde talimat ve değişik iş, Cumhuriyet başsavcılığında daimi arama (faili meçhul), kabahat, istinabe ve infaz (hapsen tazyik, tazyik hapis ve disiplin cezaları) kayıtlarına ait belgeler genel olarak, herhangi bir dosya içerisine takılmaksızın üst üste gelecek şekilde zımbalanarak tamamı bir klasör içerisinde (bazen klasöre bile takılmaksızın) muhafaza edilmesi yöntemi tercih edilmektedir.

10 Belgelerin Klasöre Takılması ve Zımbalanması
Klasöre takılacak belge ortasından katlanarak tekrar açılır, ortadaki katlanma çizgisi delici zımbaya ortalanarak delme işlemi gerçekleştirilir.

11 Dizi Pusulası (Listesi) Düzenlemek
Asıl dosyanın fiziksel olarak diğer bir mahkeme veya mercie gönderilmesi gerektiğinde, zabıt kâtibince dosya içerisindeki her türlü belgeyi gösteren bir liste yapılır ve altı imzalanır. Buna dizi pusulası veya dizi listesi adı verilir. Dizi listesi iki suret düzenlenir. Birisi esas dosyasında, diğeri ise geçici (gömlek) dosyada muhafaza edilir. Dizi listesi, evrak ve delillerin dosyanın git gel işlemleri sırasında kaybolmasının önüne geçilmesi, zayi olması durumunda ise içeriğinin belirlenmesi ve nerede meydana geldiğinin (sorumlusunun belirlenmesi açısından) tespit edilmesi bakımından önemlidir.

12 Gömlek (Gölge) Dosya Oluşturmak
İncelenip iade edilmek üzere, bilirkişiye veya başka mercilere gönderilen dosyaların aslı gelene kadar geçici bir dosya oluşturulmasına gömlek dosya denilir. Gömlek dosyanın kapağına, dosya esas numarası ve taraf bilgileri yazılır. Dosya içerisine, önemli belge ve delillerin (soruşturma, duruşma ve dava takibini sağlayacak) birer fotokopisi, dosya teslim ve tesellüm tutanağı, dosya gönderme irsaliyesi ile dosya dizi listesinin onaylı bir sureti takılır. Asıl dosya gelene kadar yapılan işlemler, tutanaklar, ibraz edilen belge ve deliller gömlek dosya içerisinde muhafaza edilir. Asıl dosya döndüğünde ise gömlek dosyada bulunan tüm belge ve deliller asıl dosyasına aktarılır. Böylece, asıl dosya olmasa bile hukuki işlemler devam ettirilmiş olunur. Gömlek dosya asıl dosyanın yerini tutacağından dosya sayım ve devir işlerinin doğru yapılmasına katkı sağlar. Asıl dosyanın akıbetinin takip edilmesini kolaylaştırır.

13 UYAP VE BİLGİSAYAR DONANIMININ KULLANILMASI Adalet Bakanlığı 2004 yılında adli yargı birimlerinde görevli tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına dizüstü bilgisayar ve kalemlere de masaüstü bilgisayarlar dağıtmak suretiyle, yargıda daktilo dönemini kapatmıştır. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında, 2005 yıllarında pilot adliyelerde başlatılan elektronik kayıt ve veri transferi işlemleri kısa sürede yaygınlaştırılarak 2008 yıllarında ülkemiz genelinde uygulamaya geçirilmiştir. Dünya çapındaki projeler arasında, birçok defa dünya birinciliği ödüllerini almayı başaran UYAP bilişim sistemi, her geçen gün geliştirilerek güncellenmiş, yasal alt yapıları tamamlanmıştır.

14 UYAP’ın Amacı ve Hedefi: Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile yargı birimlerinde, merkez ve taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesini, iş süreçlerinin hızlandırılmasını, elektronik arşivin oluşturulması amaçlanmıştır. e-Dönüşüm Türkiye ve e-Devlet kapsamında olan "e-Adalet" sisteminin kurulması için Ulusal Yargı Ağı Projesi ( UYAP ) bilişim sistemi uygulamaya geçirilmiştir.

15 1. Bilgisayar Açılış (Domain) Şifresi Bilgisayar açılabilmesi için kullanıcı adı ile birlikte, kullanıcı tarafından daha önceden belirlenmiş şifrenin doğru girilmesi gerekir. Kullanılan şifre bilgisayarda saklanan verilerin güvenliğini de sağlamaktadır. 2. UYAP Portal Şifresi UYAP portala iki şekilde giriş yapılabilmektedir. a. UYAP Portal giriş ekranına; UYAP kullanıcılarına tanımlanan kullanıcı adı (abSicil) ve şifre ile giriş yapılabilmektedir (Resim 2.10).

16

17 b. E-imza ile login (Uyap portalına giriş) yapılabilmektedir
b. E-imza ile login (Uyap portalına giriş) yapılabilmektedir Bu yöntemde elektronik imza aparatı (Resim 2.13) kullanılır. Elektronik imza aparatı bilgisayar USB bağlantısına takılarak UYAP portal giriş sayfasına ulaşılır. Ana sayfada gelen “Parola” kısmına güvenli elektronik imza şifresi yazılmak suretiyle UYAP portala giriş yapılır (Resim 2.11). Bu yöntem, UYAP portal şifresine gerek duyulmaksızın UYAP portal ekranına giriş yapılmasını ve elektronik ortamda kayıtlı bir belgenin (Word, Excel, Uyap doküman editörü vb.) elektronik olarak imzalanmasını sağlayabilir. Resim 2.11:

18

19 Giriş işleminin ardından ilgili kullanıcı kendi vazifesine göre (Hâkim, Cumhuriyet Savcısı, kâtip vb.) başka kişiler tarafından görüntülenmemesi gereken gizli evrakların görüntülenmesi, değiştirilmesi, taraf eklenmesi gibi birçok işlemi yapabilmektedir E-İmza şifresinin alındığı ilk günkü gibi bırakılmaması, belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekmektedir.

20 3. E-Posta Şifresi Kurumsal adresi ile kurum içerisindeki kullanıcılara veya diğer kullanıcılara (hotmail, gmail vb.) mail gönderimi ve alma işlemi gerçekleştirilmektedir. Şifre güvenliğine dikkat edilmesi ve “güçlü” şifre kullanımı oldukça önemlidir

21 Şifre Güvenliği Her kullanıcı kendisine tanımlanan yetki dâhilinde (hâkim, Cumhuriyet savcısı, kâtip vb.) işlem yapmaktadır. Elektronik imza ve kullanıcı adları UYAP bilgi sistemi için hukuki olarak bağlayıcı niteliktedir. Bu sebeple sistem üzerinde yapılan işlemler kullanıcı kimlikleri üzerinden yürütülmektedir, herhangi bir hukuki süreç olması durumunda bu kimlik bilgileri dikkate alınmaktadır. Kullandığınız bir parolanın kırılması veya paylaşılması sonucunda, kritik bilgilerinizin görüntülenmesi, çalınması, değiştirilmesi veya silinmesi gibi işlemler yapılabilir. Bunun sonucunda oluşabilecek hukuki sorumluluklar kullanıcının sorumluluğundadır.

22 Elektronik İmzanın Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Güvenli elektronik imza; münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan (elektronik) imzayı ifade eder.

23 UYAP doküman editörü üzerinden yazılan bir belgenin güvenli elektronik imza ile imzalanması durumunda, belgenin sağ üst köşesinde kırmızı kurdele sembolü oluşmaktadır. Belgelerde bu kurdele sembolünün bulunması onun güvenli elektronik imza ile imzalandığı anlamına gelir (Resim 2.12). UYAP e-imza menüsünden, imza sahibi, imzalanma tarihi gibi ayrıntılı bilgilere ulaşılabilinir.

24 Resim 2.12: Güvenli elektronik imza ile imzalanmış gerekçeli karar örneği

25 Adalet Bakanlığı, hâkim ve Cumhuriyet savcıları dâhil tüm personeline elektronik imza sertifikası alarak, sertifika sahiplerine elektronik imza atmakta kullanacakları bilgisayar aparatını teslim etmiştir(Resim 2.13).

26

27 Elektronik belge; elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgedir.
Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Hâkim, mahkemeye delil olarak sunulan elektronik imzalı belgenin, güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş olup olmadığını resen inceler HMK’nın 445/2. maddesinde “Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir.

28 Elektronik İmza Sahibinin Sorumluluğu
Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. Elektronik sertifika sahibinin imza oluşturma verisini başkalarına kullandırmamakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Her kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin gizliliğinden sorumlu olduğundan, üçüncü kişilerin eline geçmesi nedeniyle oluşabilecek her türlü hukukî ve cezaî sorumluluğun kendisine ait olacağını bilmesi,”

29 Bütün kullanıcılar, mutlaka kendilerine ait "Kullanıcı Adı" ve "Şifre"sini kullanmalıdır. Kurum çalışanının kullanıcı adı ile yapılan işlerdeki tüm sorumluluk kullanıcı adı kullanılan kurum çalışanına ait olacağından hiçbir kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresini başkaları ile paylaşamaz. Kendisi tarafından kullanılmakta iken, çalışmaya geçici olarak ara verdiği durumlarda da başkası tarafından kullanılmaması için gereken önlemleri alacaktır.


"Dosya Düzeni ve Uyap Kullanımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları