Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ABDULLAH GÜRSU Zirve Üniversitesi/Hukuk Fakültesi Çevre Koruma Tİmleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ABDULLAH GÜRSU Zirve Üniversitesi/Hukuk Fakültesi Çevre Koruma Tİmleri."— Sunum transkripti:

1 ABDULLAH GÜRSU Zirve Üniversitesi/Hukuk Fakültesi Çevre Koruma Tİmleri

2 Anayasal dayanaklar; Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Anayasa m. 56/1). Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir (Anayasa m. 56/2).

3 Kanuni dayanaklar; (3) 2872 Sayılı Çevre Kanunu
(4)     6831 Sayılı Orman Kanunu (5)     2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu (6)     4122  Sayılı  Milli Ağaçlandırma  ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu (7)     3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu (8)     4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu (9)     1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu (10)3621 Sayılı Kıyı Kanunu (11)4342 Sayılı Mera Kanunu (12)1580 Sayılı Belediye Kanunu (13)618 Sayılı Limanlar Kanunu (14)1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (15)5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (16)2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (17)3194 Sayılı İmar Kanunu (18)2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu (19)775 Sayılı Gecekondu Kanunu (20)3213 Sayılı Maden Kanunu

4 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
Madde 25 – (Degisik: 25/6/ /1 md.) Polis teskilatı bulunmıyan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile jandarma karakol komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar.

5 Çevre Kanunu’na Göre Jandarmanın Görevleri
Çevre Kanunu çevrenin korunmasına ilişkin önlemler ve yasaklara aykırı hareketleri cezalandırma ve kapatma yetkisini mülki amirlere vermiştir. Jandarma çevreyi kirleten kişi veya kuruluşlarla karşılaştığı zaman durumu tutanakla tespit eder, mülki amire sıralı amirler kanalı ile bildirir. Ayrıca mülki amir tarafından verilen kapatma kararını yerine getirir.

6 Jandarma Genel Komutanlığı,
jandarmanın sorumluluk sahasındaki su kirliliği, hava kirliliği, katı atık kirliliği ve kaynakları hakkında araştırma yapmak ve araştırma sonucunu rapor halinde, ilgili kurum ve kuruluşlara göndererek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla, İl Jandarma Komutanlıkları Asayiş Şube Müdürlükleri bünyesinde görev yapmak üzere Doğal Hayatı Koruma Takımları ile Çevre Koruma Timlerini de kurmuştur.

7 Yapılan planlı çalışmalar neticesinde, çevre koruma faaliyetleri açısından önem arz eden 17 ilde Çevre Koruma Timi kurulmuştur. Ayrıca, Balıkesir-Bandırma, Konya-Cihanbeyli ve Samsun-Bafra’daki aşırı kirlenmenin biran önce önüne geçilmesi amacıyla buralarda da Jandarma Doğal Hayatı Koruma Takımları kurulmuştur

8 Çevre Koruma Timlerinde; Tim Komutanı, Tim Uzmanı ve Çevre Uzmanı olmak üzere 3 personel görev yapmaktadır.

9 Timlerde görevli personelin seçimine büyük önem verilmektedir
Timlerde görevli personelin seçimine büyük önem verilmektedir. Personelin, çevre konusunda bilinçli, daha önce aldığı tüm görevlerde başarılı ve çevrenin korunması görevinin sorumluluğunu taşıyabilecek kapasitede olmasına özen gösterilmektedir

10 Eğitim sonucunda yapılacak nazari ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan personel Çevre Bakanlığının Ankara’daki Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarında nazari ve uygulamalı eğitime alınmaktadır. Buradaki eğitim sonucunda Çevre Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı olan personele Çevre Koruma Tanıtım Kartı verilmektedir.

11 Çevre Koruma Timlerinde görevlendirilecek personel, öncelikle, Jandarma Okullar Komutanlığında çevre konusunda nazari ve uygulamalı temel eğitimden geçirilmektedir.

12 ÇEVRE KORUMA TİMİNİN KULLANDIĞI ARAÇLAR;
 Çevre Koruma Tim aracı ·        Bilgisayar ·         Araç ve el telsizi ·         Su Kirliliği Test Cihazı

13 · Orman Yangını Tespit Kiti
·  Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı ·  Orman Yangını Tespit Kiti ·     Video gibi çevre suç ve ihlallerinin tespitine yarayan araç, gereç ve donanımlar mevcuttur.

14 Dijital Fotoğraf Makinesi GPS Küresel Konumlama Cihazı Televizyon
 El Tipi Video Kamera           Dijital Fotoğraf Makinesi        GPS Küresel Konumlama Cihazı         Televizyon

15 ÇEVRE KORUMA TİMLERİNİN GÖREVLERİ;
Çevrenin ve ekolojik dengenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla ; a.Sorumluluk bölgesinde gerekli kontrolleri yapmak, b.Meydana gelebilecek kirlilikleri takip etmek, gibi görevleri vardır 2002 yılından itibaren kademeli olarak (38) İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kadrolu (42) Çevre Koruma Timi teşkil edilmiştir

16 Halkı rahatsız edecek ölçüde olan gürültüyü önlemek maksadıyla; Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı ile Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde gürültü kontrolü yapmak. Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararlar gereği, acil müdahale planlarında kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

17          Jandarma Çevre Koruma Timleri ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunmasına yönelik olarak avlanma, toplama ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı alınacak önlemler kapsamında da şu görevleri yerine getirmektedir:

18 1- Tarihi eser, av hayvanları ve benzeri kültür ve tabiat varlıklarının kaçakçılığı suçunun işlenmesi durumunda video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.

19     2- Kaçak yapılaşma, kaçak kesim ve diğer şekillerde orman alanlarının tahrip ve talan edilmesi, orman kaçakçılığı yapılması ve diğer orman suçlarının işlenmesi durumunda  video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.

20 3- Orman yangını çıkması muhtemel yerleri tespit etmek, buralarda alınacak önleyici tedbirleri belirlemek, orman yangını çıkması durumunda yangın nedenlerini araştırmak, yangın tespit kiti, video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak durumu tespit etmek.

21     4- Devlet malı niteliğindeki korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılması, bozulması, zarara uğratılması, izinsiz yurt dışına çıkartılması, alınıp satılması ve taşınması durumunda video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.

22 5- Sit alanları ve orman alanlarında yapılan veya yapılmakta olan yapıları kontrol etmek, kaçak yapıların tespiti durumunda video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.

23 Çevre Koruma alanındaki hassasiyetin artarak devam etmesini ve bu alanda daha temiz bir gelecek için gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz. Teşekkürler..


"ABDULLAH GÜRSU Zirve Üniversitesi/Hukuk Fakültesi Çevre Koruma Tİmleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları