Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİKRİ VE SINAİ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA VE HAKLARIN KORUNMASI Avukat M. Nevhan AKYILDIZ Telif-Marka –Patent-Tasarım-Haksız Rekabet Hukuku Danışmanı Emekli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİKRİ VE SINAİ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA VE HAKLARIN KORUNMASI Avukat M. Nevhan AKYILDIZ Telif-Marka –Patent-Tasarım-Haksız Rekabet Hukuku Danışmanı Emekli."— Sunum transkripti:

1 FİKRİ VE SINAİ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA VE HAKLARIN KORUNMASI Avukat M. Nevhan AKYILDIZ Telif-Marka –Patent-Tasarım-Haksız Rekabet Hukuku Danışmanı Emekli Cumhuriyet Savcısı EBSO-19 Kasım 2013

2 FİKRİ VE SINAİ HAKLAR GENEL BİLGİLENDİRME

3 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KAVRAMLAR

4 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU: Eser ile ilgili olarak; 1. Eser sahiplerinin, 2. Eserleri yorumlayan icracı sanatçıların, 3.Seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcılarının, 4.Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların, 5. Radyo-televizyon kuruluşlarının, 6. Bireylerin, haklarını koruma altına almaktadır.

5 Eser: Fikir ve sanat ürünleridir. Unsurları: 1.Düşünce ürünü olma 2.Somutlaşma 3. Hususiyet 4. Eser türlerine uygunluk

6 İlim ve edebiyat eserleri, Bilimsel ve teknik mahiyette ise

7 Güzel sanat eserleri, Estetik olması koşuluyla;

8

9 İşlemeler ve Derlemeler: Başka dile çevrilmiş bilgisayar programı ya da

10 ESERLER İLE İLGİLİ HAKLAR

11 1-Manevi Haklar: a)Eserin umuma arzı(zamanı, biçimive yeri belirleme, tanıtma) b)Adının belirtilmesi c)Eserde değişiklik yapılmasını engelleme

12 2-Mali Haklar: a)Çoğaltma hakkı b)Eserin aslı veya nüshalarını yayma hakkı c)İşleme hakkı d)Temsil hakkı e)Umuma iletim hakkı

13 Eser sahibine tanınan mali haklar zamanla sınırlıdır: Bu süre, eser sahibinin yaşamı + ölümünden itibaren 70 yıldır. Sürenin sona ermesinden itibaren herkes eser sahibine tanınan mali haklardan faydalanabilir. -Manevi haklar süreyle sınırlı değildir.

14 Eser sahibine tanınan haklara getirilen istisnalar: a) Kamu düzeni gerekçesi ile b) Mevzuat ve içtihatlar c) Nutuklar d) Eğitim öğretim istisnası e) İktibas serbestisi f) Gazete içeriği ve haber g) Şahsen kullanım amacıyla çoğaltma

15 15 * Kanunda sayılan ve ‘sahibinin hususiyetini taşıyan’ ‘eser’lerin meydana getirilmesi ile * Fikri Hak kanunları, eser sahiplerine * ‘Eser sahipliği’ ortaya çıkar. * Mali ve manevi inhisari yetkiler (mutlak yetkiler) verir.

16 16 * Eser sahipliği * Eserin yaratılması ile birlikte hukuken doğar. * (Tescil gerekli değildir-hakkın kanıtlanması)

17 17 Bir eserin sahibi, Bir işlenmenin sahibi, onumeydana getirendir. * asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla onu işleyendir.

18 18 * Mali hakları kullanma yetkisi. -------------------------------- * Aralarındaki * özel sözleşmeden veya * işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; * * münhasıran eser sahibine aittir ------------------- * memur, * hizmetli ve işçilerin * işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki * +tüzel kişilerin uzuvları Mali haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce kullanılır şirketlerde çalışanlar gibi

19 19 -Sözleşmede açık hükmün olmaması halinde sipariş verilen eser sahibi sayılır.

20 20 Birden fazla kimselerin birlikte vücuda getirdikleri eserin kısımlara ayrılması mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır. 1.ihtimal: eser ‘bağımsız bölümlere’ ayrılabiliyorsa

21 21 2.ihtimal: eser ayrılmaz bir bütün oluşturuyorsa. ‘ Birlik’ eser sahibidir ve farklı düzenleme yapmamışlarsa adi şirket hükümleri çerçevesinde yürütülür Fikir verme : hayır Teknik hizmet ve yardımlar: doküman derleme: hayır Birlikte beste: evet

22 22 İLKELER: Sayılan mali haklar sınırlı sayıdadır. Herbir mali hak birbirinden bağımsızdır. Birbirinden ayrı olarak yazılı şekilde hukuki tasarruflara(hk devri veya kullanımın devri) yazılı şekilde konu olur. Mirasa, hacze ve rehne konu olurlar.

23 * SÖZLEŞMENİN KONUSU - Eser üzerindeki malî hakları (İşleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim) eser sahibinin kendisi kullanma veya başkasına kullandırma imkânı - Manevî haklar sözleşme ile devredilemez.

24 * ÖZLEŞMENİN KAPSAMI Hakların devri - Yer - Süre - İçerik bakımından sınırlı veya sınırsız gerçekleştirilebilir Bu sınırlama sebebiyle hakkın adeta para gibi piyasada tedavül etmesine imkân tanınır.

25 25 A A Söz, beste sahibi B B Cep Telefonuyla kayıt Evde, aile-yakın arkadaşlarla d. Günü -Umuma arz yetkisi ihlali-manevi hk - 14.Mad. -Çoğaltma hk ihlali -mali hk- 22/2. Mad. Kampusun kapalı devre monitör sistemi -Dolaylı temsil hk. İhlali 24.Mad. İnternette you tube -İnternetle (dijital) umuma iletim hk ihlali 25/ 2. Mad. Bir TV yayın kuruluşu K KTv You tube dan aldığı Görüntüyü yayınlar Tv ile yayınlama hk. İhlali 25.Mad. yayın

26 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 1-5 hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

27 SINAİ HAKLAR KAVRAMLAR

28 28

29 * Teknik bir probleme teknik araçların kullanılması yoluyla getirilen çözüm. * Buluş, ürün veya usul (süreç) olabilir. 29

30 30 Buluş konusu: Tekrar kapatılabilir özellikli teneke kutu açacağı.

31 31

32 Teknik alandaki yeni, buluş basamağını gerçekleştiren ve sanayiye uygulanabilir buluşlara verilen belge. 32

33 * Yenilik * Buluş Basamağını Gerçekleştirme * Sanayiye Uygulanabilir Olma 33

34 * Yeni olan buluşun, tekniğin bilinen durumuna oranla bir katkı sağlaması gerekir. * Uzman kişi tarafından buluşun tekniğin bilinen durumunu ne kadar yükselttiği tespit edilir. 34

35 35 Buluş konusu: Tutma yerinin poliüretan olması ile karakterize edilen tornavida. Tekniğin bilinen durumu (Önceki teknik): Özellikleri belirtilen tornavida önceki teknikte bulunamamıştır. Ancak çekiçlerin tutma yerinin olması bilinmektedir.

36 36 İncelemeli Patent Koruma süresi 20 yıldır. İncelemesiz Patent Koruma süresi 7 yıldır.

37 37 Patent verilebilirlik şartlarını taşıyan bir buluşun sahibi, patent korumasını tercih etmeyip buluşunu gizli tutmak isteyebilir. Buluşun patent süresinden daha uzun bir süre başkaları tarafından taklit edilemeyeceğine inanıyorsa, patent başvurusundan kaçınabilir.

38 38 Patent sisteminin avantajı •Tekelci etki •Mutlak hak Patent sisteminin dezavantajı •Süre ile sınırlı •Buluşu açıklama yükümlülüğü •Patent verilmesi aşamasının uzun ve masraflı oluşu ?

39 39

40 * Yeni, sanayiye uygulanabilir, ancak buluş basamağı olarak nitelendirilmeyecek teknolojik ilerleme kaydeden küçük buluşları korumak amacıyla verilir. * Patentlere ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştüğü sürece faydalı modeller hakkında da uygulanır. 40

41 41

42 Korumanın Amacı Tasarım hukukuyla korunması amaçlanan, ürünün dış özelliklerinin ürüne sağladığı ekonomik değerdir. Koruma Şartları 554 sayılı KHK kapsamında yeni ve ayırdedici tasarımlar korunur. 42

43 Y.Doç.Dr. Feyzan Şehirali Çelik 43

44 44

45 Tanım İşletmelerin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerinmal ve hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılan işaretler. 45

46 Markanın temel unsurları şunlardır: * Marka bir işarettir, * Marka olacak işaretin çizimle veya herhangi bir şekilde görüntülenebilmesi gerekir, * İşaretin ayırdedici olması gerekir. 46

47 47

48 48

49 49

50 * TPE’ye tescil başvurusu * TPE’nin başvuruyu şekli şartlara uygunluk açısından incelemesi * TPE’nin başvuruyu mutlak red nedenleri açısından incelemesi * Mutlak red nedenleri açısından yapılan inceleme sonucu başvuru reddedilmezse Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanır. 50

51 * Marka başvurusunun yayımından itibaren 3 ay içinde ilgili kişiler markanın tescil edilemeyeceğine yönelik itirazlarını TPE’ye bildirirler.(Nisbi red nedenleri) * Marka başvurusuna itiraz yapılmaz veya itirazlar giderilirse başvuru sahibine “marka tescil belgesi” verilir ve “Resmi Marka Gazetesi”nde yayımlanır. * Marka tescilden itibaren 5 yıl içinde kullanılmalıdır. 51

52 52

53 Menşe Adı Ürün, sadece coğrafi sınırları belli bir yöre veya bölgeden çıkar. Tüm veya esaslı unsurlarını o bölgeden alır, o bölgede üretilip işlenir. Örn.: Anamur muzu Mahreç İşareti Ürünün tüm veya esaslı özellikleri bir bölgeden kaynaklanmaz. Ancak belli bir niteliği bir bölgeye özgüdür, bu bölge dışında da üretilebilir. Örn.:Ankara’da dokunan Sivas halısı 53

54 54

55 55

56 Yrd. Doç. Dr. Feyzan Şehirali Çelik- A.Ü. SBF 56 Entegre Devre: Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer bir işlevi yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir araya getirilmiş olduğu ürün. Entegre Devre Topoğrafyası: Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi.

57 57

58 58

59 Sabrınız için teşekkür ederim. mnakyildiz@gmail.com 0 232 463 85 80 0 505 356 90 80 0 533 637 03 83

60 * Hangisi eser? * TCK 134,139,140 * TTK 55 * FSEK 86 * Başkasına ait kull.

61 * İndirme-çoğaltma * Paylaşıma açma(aile-P2P) * Yönetici yasal olm. Yükleme sorumluluk * Çalışanlar indirme-illegal- mail-sorumluluk * Arama işlemleri

62 * SİPARİŞ ESERLER * Grafik * Reklam filmi-yapım * Web tasarım * Hak sahibi * Sorumluluk

63 * ÇALIŞANLAR * Grafik tasarımlar * Şirket içi yazılımlar * Müşteri portföyü * Hak sahibi * Yazılımlarda işleme

64 64

65 Başkasının ürünlerinin kötülenmesi(kaçak ve katkılı benzin kullandığı…)(Karşılaştırmalı reklamda ilaç emtiası ürününü yamalı iç lastik kendi ürününü can simidi göstermek)(fiyat politikasını kötülemek KDV) * Rakibinin ticarette kullandığı işaret, fotoğraf ve uygulamaları kendisininmiş gibi internette yayınlamak(Endüstriyel tesis ve paten pisti) * Başkasının ticari işaretlerini kullanmak(Sayın müşterimiz eski G… Optik yeni H… Optik olarak B….. A… Hastanesi yanında uzman kadromuzla hizmetlerimize devam etmekteyiz/435....) şeklinde SMS göndermek, G… Optik logosunu kartvizitti kullanmak 65

66 * Yanlış ve yanıltıcı beyan (lojistik firması olduğu halde gümrük müşavirliği hizmeti verdiğine dair ilan ve reklam vermek) * Ayrılan ortağın eski şirketin ünvanını kullanması( Yükselenler- Salihli Yükselenler-sözleşmede aksine hüküm yok) * Çalışılan şirkette edinilen bilgi ve teknik donanımın kullanılması haksız rekabet değildir. * Çalışan işçinin rekabet yasağı hizmet sözleşmesinde düzenlenmiş olmalıdır. * A.Ş. Yönetim kurulu üyesinin aynı alanda Ltd. Ş. Kurup işlerini yürütmesi (sadece ortak değil) 66

67 Başkasına özgü ayakkabı modelini taklit etmek (Converse All Star markalı ayakkabıyı aynen üretip başka marka ile satmak) * Aynı alanda aynı isimle faaliyet gösteren işletmenin alan adını farklı uzantı ile kullanmak( www.kardeselektrik....)(www.geltat.....) www.kardeselektrik * Başkasının tanıttığı ambalaj kompozisyonunu kullanmak(Pearly Intimate Wipes temizlik ürünü)(Peros markalı ürün)(sunuş biçimi) * Başkasının ürün fotoğrafının kopyalanması(Sedef Duş firmasının Gold Duş firmasının katalogundaki fotoğrafları kopyalayıp kullanması) * Başka firmanın ürünlerinde kullandığı fiyat listesi kodlama sistemini taklit ederek kullanmak 67

68 * Koltuk tasarımlarımızın tamamı tasarım tescillidir(U…. Mobilya) * Türkiye’de tek satıcılık sözleşmesine aykırı şekilde yeni şirket kurup aynı ürünü Türkiye’de pazarlamak * Hukuki ilişki bittikten sonra aynı markalı malların ticari amaçla bulundurulması ( Pimapen PVC pencere aksesuarları) * Türkiye’de tescil edilmemiş patentli ürün haksız rekabetle korunabilir. * Satış mümessili iken aynı anda yeni şirket kurup aynı alanda ticaret yapmak * Yöneticinin bayilik sözleşmesini kendi adına yapması 68

69 Dava dışı şirketin marka işareti ve logosunu internet sitesinde kullanarak kendisini tedarikçi gibi göstermek * Bilgi isteme amacını aşan beyanla kötüleme( Dürüst hareket etmediğinden OIML lisansının iptalini talep ediyoruz) * Çalıştıkları şirketten ayrılan ve aynı alanda adi ortaklık kuran çalışanların eski şirketin salt projesinde yer aldıkları işleri eski şirket yerine kendilerine ait referans gibi göstermeleri * Başkası adına tescilli markayı ticaret ünvanı olarak tescil ettirip kullanmak(HEY…./HEY Triko) 69

70 * Bayisi olmadığı halde, bayi gibi kart bastırıp dağıtmak * Distribütörlük anlaşmasının bitiminden sonra kendisini distribütör olarak göstermeye devam etmek(tanınmışlıktan yararlanmak),distribütör müşteri portföyüne göre müşterilere mal satmak * Karşı tarafın bayilerine kendisinin tedarik fiyatının dahi altında yıkıcı fiyat teklifi içeren faks göndermek * Ünlü spor kulübünün renklerini içeren yatak örtüsünün futbol topu ve kulübü çağrıştıracak şekilde kullanılması (Galatasaray…) * Ortakların aynı alanda onay almadan yeni şirket kurması 70

71 Sınai Haklar; * Ait oldukları ticari işletme ile birlikte, * Ya da ait oldukları ticari işletmeden bağımsız olarak devredilebilirler.

72 Devir, * Tamamı (Ör: Markanın, tescil kapsamında bulunan tüm mal ve hizmet sınıfları için devredilmesi), * Kısmen (Ör: Markanın, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmet sınıflarının bir kısmı için devredilmesi). olabilir. Aksi sözleşmede yazmıyorsa tamamıdır. Patent ya da tasarım haklarının devir için dahi bölünebilmeleri mümkün değildir.

73 * Devir işleminin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

74 * Devir, taraflardan birinin talebi üzerine sicile kaydedilir ve yayımlanır. * Sicile tescil edilmediği sürece, devir işlemi iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. * Sicile tescil edilmese dahi işlem taraflar arasında geçerli kabul edilir. Devir işlemi tescil edilmediği sürece iyi niyetli üçüncü kişilere karşı kullanamaz. * Devir alan on yıllık koruma süresini tamamlar, markayı üzerindeki takyidatlarla (lisans, haciz, rehin vs.) birlikte alır, beş yıllık kesintisiz kullanma ile ilgili sonuçlar devralanı da bağlar. * Devir yeni bir beş yıllık süre başlatmaz.

75 Türleri İnhisari Lisansİnhisari Olmayan (Basit- Adi) Lisans * İnhisari lisansta, lisans veren, aynı bölgede başkasına lisans verme hakkına sahip değildir. Hatta, sözleşmede hakkını açıkça saklı tutmuş olmadıkça, kendisi dahi aynı bölgede o sınai hakkı kullanamaz. * İnhisari olamayan lisansta ise, lisans veren aynı bölgede başkalarına da lisans verebileceği gibi, hakkı aynı zamanda kendisi de kullanabilir. * Sözleşmede lisansın türü açıkça belirtilmemişse, inhisari olmayan (“basit”- ”adi”) lisansın mevcut olduğu kabul edilir.

76 * Lisans sözleşmelerinin de tescil edilebilmeleri için yazılı şekilde yapılmaları gerekir. * Yazılı şekilde yapılmayan lisans sözleşmeleri ise taraflar arasında geçerlidir; sicile tescil edilemedikleri sürece üçüncü kişilere karşı ileri sürülemezler.

77 * İnhisari lisans sahibi, tecavüz edilmesi halinde hukuk ve ceza davalarını kendi adına açmaya yetkilidir. * İnhisari olmayan (“basit”- “adi”) lisans sahibinin, kural olarak üçüncü kişilere karşı dava açma hakkı yoktur. Ancak inhisari olmayan lisans sahibi, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle davanın açılmasını lisans verenden talep edebilir. Lisans verenin bu talebi kabul etmemesi ya da bildirimi aldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde davayı açmaması halinde, lisans alan kendi adına dava açabilir.

78 * PATENT-TAS. TESCİL * Araştırma(Yenilik-tek. Aşma-kamu) * Tescil için aracı kişinin (kuruluşun) önemi * Hükümsüzlük(tazminat) * Yazılımlarda işleme

79 BENZER BİZMEN İLE GİZMEN

80 benzer

81 BENZER DEĞİL COFFEE

82 benzer

83 BENZER

84 BENZER DEĞİL

85 benzer

86

87 BENZER BAŞER

88 BENZER DEĞİL

89 BENZER

90 BENZER DEĞİL BEYAZ ve BEYAZIM

91 BENZER DEĞİL

92 BENZER

93 benzer SÖBE

94 BENZER DEĞİL

95 BENZER

96 benzer

97 BENZER

98 benzer

99 BENZER PRADA İLE

100 benzer DİNAMİT İLE DYNAMİT

101 BENZER VİGOSS ile

102 BENZER DEMİRFREKANS İLE FREKANS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

103 Sabrınız için teşekkür ederim. mnakyildiz@gmail.com 0 232 463 85 80 0 505 356 90 80 0 533 637 03 83


"FİKRİ VE SINAİ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA VE HAKLARIN KORUNMASI Avukat M. Nevhan AKYILDIZ Telif-Marka –Patent-Tasarım-Haksız Rekabet Hukuku Danışmanı Emekli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları