Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadınhanı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadınhanı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Kadınhanı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Başvuru Sahibinin Adı : Kadınhanı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Projenin Adı : Mantarcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi

2 Genel Bilgiler Destek Programı KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
Projenin Öncelik Alanı Tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla eğitim, demonstrasyon ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi. Proje Adı Mantarcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi Projenin etkileyeceği göstergeler %40’nı bayanların oluşturacağı 60 çiftçinin eğitilmesi ve kültür mantarı yetiştiriciliği yapmasının sağlanması, ilçemizdeki sap saman artıklarının ekonomiye kazandırılması, atıl vaziyette bulunan depo ve hangarların değerlendirilmesi, hastalıklardan ari, kaliteli, sağlıklı ve pazar değeri yüksek birinci sınıf mantar elde edilmesi öncelikli hedefimizdir. Proje Süresi 12 ay Proje Toplam Bütçesi 43.938,56 TL Talep Edilen Destek Miktarı 29.118,09 TL Başvuru Sahibi Kadınhanı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Başvuru Sahibinin Hukuki Statüsü Kamu Kurumu Varsa Proje Ortaklarının Sayısı 1 1. Ortağın Adı Kadınhanı Ziraat Odası Başkanlığı 1. Ortağın Hukuki Statüsü Oda

3 Projenin Uygulanacağı Yerler
Konya İli Kadınhanı İlçesi Kadınhanı Merkez, Osmancık Kasabası, Meydanlı ve Çeşmecik köyleri. Proje Maliyeti ve Mevlana Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı Projenin Toplam Uygun Maliyeti Mevlana Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı Projenin Toplam Uygun Maliyetinin Yüzdesi 43.938,56 TL 29.118,09 TL % 66.27 Proje Özeti Kadınhanı Merkez, Osmancık Kasabası, Meydanlı ve Çeşmecik köylerinde 60 çiftçinin kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda eğitilerek, mevcut atıl durumdaki depo ve hangarlarda kültür mantarı yetiştiriciliği yapılmasının amaçlandığı, Mevlana Kalkınma Ajansının mali desteğiyle, Kadınhanı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kadınhanı Ziraat Odası tarafından hazırlanan bir eğitim projesidir.

4 “Hedef gruplar” projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplardır. Kadınhanı ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, % 40’ını bayanların oluşturduğu 60 kişilik çiftçi topluluğu Beklenen Sonuçlar Kadınhanı Merkez, Osmancık Kasabası, Meydanlı ve Çeşmecik Köylerinden toplamda 60 çiftçi kültür mantarcılığı konusunda eğitilecek. Bölgede kültür mantarı yetiştiriciliği öğretilerek bölge halkı için alternatif ürün yetiştirme imkanları sunulacak. Atıl vaziyette bulunan depo ve hangarlarda kültür mantarı yetiştiriciliğinin yapılması sağlanacak. Proje boyunca çekilen fotoğraf ve kamera görüntüleri belgesel şekline dönüştürülerek projenin yaygınlaştırılması sağlanacak.

5 5 Amaçlar Projemiz, kırsal kalkınmaya destek olmak için Kadınhanı ilçesinden kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda bölgedeki gençlere girişimcilik kazandırmayı ve mesleki iş edinim kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projemiz, ilçemizde 60 çiftçinin kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda eğitilerek mesleki bilgi ve becerileri ile işgücü niteliğinin geliştirilmesini sağlayarak kırsalda tarımsal üretimin arttırılması yolu ile bölge cazibesinin ve rekabetçiliğin arttırılmasını amaç edinmiştir. Bölgemizde mevcut atıl durumda bulunan depo ve hangarların düzenlenerek kültür mantarı yetiştiriciliğine uygun hale getirilmesi sağlanarak bölgede kültür mantarı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amaç edinilmiştir. Projemiz tarımsal üretimden sonra atık olarak bulunan hasat ürünlerinin işlenerek değerlendirilmesi yoluyla çevreyle dost bir üretim yapılmasını sağlayan bir eğitim projesi olacaktır. İlçemizde kültür mantarı yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçi sayısı oldukça yüksek olmasına rağmen, bölgemizde kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda gerek teknik elemanların gerekse çiftçilerin teknik bilgi yetersizliği mevcuttur. Bu projemizle hem teknik personelin hem de çiftçilerin eğitilmeleri sağlanmış olacaktır.

6 6 Gerekçelendirme 1.6.1 Kapsanan bölgede belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması. Türkiye İstatistik Kurumu 2007 yılı verilerine göre ülkemizde kültür mantarı üretimi ton iken bu rakam ilimizde 10 ton gibi çok düşük bir rakamdır. Bu rakamlar gösteriyor ki ilçemizin içerisinde bulunduğu ilimizde kültür mantarı yetiştiriciliği çok düşük bir üretime sahiptir. Mantar; insan beslenmesi açısından çok kaliteli bir besin olmakla beraber % 90’ı su olan mantarın 100gr’ında 3,5-4,5 gr protein, 0,20-0,40 gr yağ, 2-4 gr karbonhidrat, gr mineral madde bulunmaktadır. Mantar düşük karbonat ve yağ oranı nedeniyle damar ve kalp hastalıklarına iyi gelmektedir. Ülkemizde kalp damar rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı Sağlık Bakanlığı verilerine göre 200,000 kişidir. Bölgemizde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verilerine göre 2 çiftçi kültür mantarı yetiştiriciliği yapmakta olup bu çiftçilerimiz de yeterli verim ve kaliteyi yakalayamamıştır. Bu nedenle de çiftçilerimizin ürettiği ürün ya ellerinde kalmış ya da bu ürünleri piyasa koşullarının altında bir fiyata satıp elden çıkarmak zorunda kalmışlardır. Bütün bunların temelinde kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olmamaları yatmakta olup, bu konuda bölgemizde teknik personelin de bilgi yetersizliği mevcuttur. Bu bağlamda projemiz kapsamında öncelikli olarak teknik personelin eğitimlerinin tamamlanması gerekmekte, sonrasında da kültür mantarı yetiştiriciliği yapan ve bu konuda hevesli olan çiftçilerimizin eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

7 Bölgemizde atıl durumda bulunan depo ve hangarlar bu projenin hayata geçirilmesi ile değerlendirilmiş olacaktır. Tarımsal üretimde üretim artığı olarak görülen hasat kalıntılarının mantar kompostu olarak değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Kültür mantarı yetiştiriciliğinin sona ermesiyle hasat sonrası arta kalan kompostun tarla ve bahçelerde organik gübre olarak kullanılmasıyla toprak yapısının düzenlenmesi ve su tutma kapasitesinin artırılması sağlanmış olacaktır.

8 İlçemizde Kadınhanı Merkez, Osmancık Kasabası, Meydanlı ve Çeşmecik Köylerinde kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda istekli çiftçilerin olması sebebiyle, bu bölgelerimizden kültür mantarı yetiştiriciliği kursuna katılmak isteyen % 40’nı bayanların oluşturduğu çiftçiler belirlenecek ve bu çiftçilere günde 4’er saat olmak üzere 5 gün süreyle kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda eğitim verilecektir. Bu eğitim konularını ise; Mantarın tarihçesi, mantarın üretimi, mantarın insan beslenmesi ve sağlığı bakımından önemi, mantarın tanımı ve botanik özellikleri, mantar üretim yerlerinde olması gereken özellikler, kültür mantarı üretimi konusunda bilgiler verilecektir.. Projemizin başından sonuna kadarki her aşaması fotoğraf makinesi ve video çekimleriyle desteklenerek çekimler yapılacak ve proje sonunda bu çekimler belgesel haline dönüştürülecektir. Böylece projenin sürdürülebilirliği sağlanmış olacak ve projenin hem ilçemizde hem de çevre ilçelerde yaygınlaşması sağlanacaktır.

9 HEDEF GRUPLAR/YARARLANICILAR ÜZERİNDE BEKLENEN ETKİ
Projemizde; çiftçi düzeyinde dezavantajlı konumda bulunan kadınlar kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda eğitilerek, tarımda söz sahibi olmaları sağlanacaktır. Gençlerin bu proje içerisinde yer alması sağlanarak projenin gelecek nesillere de aktarılması ve projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Projemizde uygulamalı olarak kültür mantarı yetiştiriciliği yapılarak çiftçilerin görerek öğrenmeleri sağlanacak, ayrıca daha ekonomik, daha kaliteli ve çevreye dost kültür mantarı üretimi yapılması sağlanmış olacaktır. Projemiz kapsamında bölgemizde kültür mantarı üretiminde bir artış sağlanmış olacak, bu da bölgemiz kırsal kesiminde yaşayan çiftçilerimizin yaşam kalitesini artıracak ve bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır.

10 Ayrıca kullanılan kompostların tarımda gübre niteliğinde kullanılması da mümkün olduğu için, üreticilerimizin gübreden tasarruf sağladığı gözlenecektir ve böylece tarımsal girdilerden birisi olan gübre girdisi minimuma indirilmiş olacaktır. Projemiz kapsamında; bölgemizde kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda eğitimli ve de bilgili gençlerin yer alması sağlanmış olacak ve projenin gelecek nesillere aktarılmasında büyük faydaları olacaktır.

11 TEŞEKKÜRLER


"Kadınhanı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları