Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız (SKS), 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. ve 47. maddeleri uyarınca, yükseköğretim öğrencilerinin, üniversitemiz çalışanları ile bakmakla yükümlü olduğu yakınları ve emeklilerinin, beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılama ve bu amaçla bütçe imkânları nispetinde okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve yemekhaneleri açmak, toplantı, tiyatro ve sinema salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidir. Daire Başkanlığımız, rektör tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısına, bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

2 MİSYONUMUZ Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi ve çalışanına; sağlık, kültür, spor, beslenme ve barınma hizmetlerinin şimdiki ve gelecekteki memnuniyetini ve gereksinimini temel alarak, sürekli gelişme ve öğrenmenin esas alındığı, etkin ve gelişmiş insan kaynağı ile bilgi ve yüksek teknolojinin kullanıldığı, kaliteli hizmet sunmak.

3 VİZYONUMUZ Çağdaş bir Türkiye için yarınları oluşturacak  olan öğrencilerimizin sosyal gelişimlerini sağlayacak bir üniversite ortamı yaratmak.

4 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ana hizmetleri ve birimleri aşağıda belirtilmiştir:
Sağlık Hizmetleri Beslenme Hizmetleri Barınma Hizmetleri Spor Hizmetleri Sosyal ve Kültürel Hizmetler Gündüz Bakımevi ve Kreş Hizmetleri Burslar Asistan Öğrenci Çalıştırılması Harç ve Maaş Tahakkuk İşlemleri Bütçe ve Mali İşler Engelli Öğrenciler

5 Sağlık Hizmetleri: Yıldız Merkez Kampüsü, Maslak ve Davutpaşa Kampüsleri’nde bulunan Mediko-Sosyal sağlık birimlerinde öğrenci, akademik-idari personel ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile bireyleri ile emekli personelimizin sağlık hizmetlerinin görülmesi amacıyla, çeşitli branşlardan uzman hekim ve diş hekimleri kadrosu ile diş polikliniği, tam teşekküllü röntgen, ultrason, biyokimya laboratuarı mevcuttur. Öğrencilerimizin sağlık problemlerinde ilk başvuru yeri daire başkanlığımıza bağlı Mediko Sosyal merkezleridir. Yetkin personel tarafından gerekli teşhis ve tedaviler burada yapılır; gerekli görülen hastalar hastanelere sevk edilir. Mediko Sosyal Merkezimizde: Biri Davutpaşa’da ikisi Merkez kampüste olmak üzere 3 Aile hekimi, 7 Diş hekimi, 1 Psikiyatr, 1 Radyoloji uzmanı, 3 Röntgen teknisyeni, 4 Pratisyen hekim ve 1 Sosyal Çalışma Uzmanı görev yapmaktadır. Kampüslerde meydana gelebilecek acil sağlık problemlerinde; Üç yatak kapasiteli acil müdahale polikliniği ve hasta nakil ambulansı bulunmaktadır.

6 Öğrencilerimizin Sağlık Hizmetlerinden yararlanabilmesi için;
sağlık karnesi ve hasta sevk kağıdı almaları gerekmektedir. Talep sahibi öğrencilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu araştırıldıktan sonra, kendilerine sağlık karnesi tanzim edilir. Sağlık karnesi sahibi öğrencilerimiz, herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştıklarında, düzenlenen hasta sevk kağıdı ile Mediko Sosyal merkezlerimizde bulunan, tüm sağlık imkanlarından yararlanabilir, gerekli görülen hastalar hastanelere sevk edilir. Ayrıca her akademik yılı başında ara sınıf öğrencilerinin sağlık karneleri de SKS Daire Başkanlığı’nca vize edilmesi gerekmektedir.

7 Ailesi herhangi bir SGK’na bağlı olmayan;
SGK’ya bağlı olmayıp üniversitemizden sağlık karnesi almak isteyen öğrencilerimizin SKS Daire Başkanlığı O blok 2.kata müracaat etmeleri gerekmektedir. Ailesi herhangi bir SGK’na bağlı olmayan; Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya anne -baba ve kendisinin nüfus cüzdan fotokopisi Öğrenci belgesi Öğrenci belgesi fotoğraflı ise 1 adet fotoğraf, öğrenci belgesinde fotoğraf yok ise 2 adet fotoğraf Yeni karne çıkartmak isteyen 25 yaş ve üzeri kız ve erkek öğrenciler; Nüfus cüzdan fotokopisi Öğrenci belgesi fotoğraflı ise 1 adet fotoğraf, öğrenci belgesinde fotoğraf yok iki 2 adet fotoğraf Sağlık karnesi vize(onay) yaptırmak isteyen öğrenciler; Nüfus kayıt örneği veya anne- baba ve kendisinin nüfus cüzdan fotokopisi Öğrenci belgesinde fotoğraf yok ise 1 adet fotoğraf Üniversitemizden almış oldukları karne

8 Beslenme Hizmetleri: Tüm Kampüslerimizde öğlen ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir. Yemek hizmetleri, ISO 9001, HACCP ve TSE belgelerine sahip özel firma tarafından verilir. Yemekhanelerimizde günde yaklaşık 5000 öğrenci ve personele 4 çeşitten oluşan öğle yemeği verilir Mönüler diyetisyen tarafından hazırlanır; öğünler kalori arasındadır. Yemekler temizlik ve hijyen bakımından SKS Daire Başkanlığı personeli kontrolünde dengeli ve yeterli beslenme koşulları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Yemek salonlarımızda YEK kartı ile yemek hizmeti verilmektedir. Üniversitemizde yemek bedelleri, her yıl Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen fiyatlar üzerinden satışı yapılmaktadır. Halen öğrencilerimiz için yemek bedeli öğün başına 2.00 TL personel için 2.50 TL’dir.

9 Barınma Hizmetleri SKS Daire Başkanlığı’na bağlı Maslak Kampüsünde 544 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci; Davut paşa kampüsünde ise 114 öğrenci kapasiteli Çağdaş Yaşam Sennur Selçuk Öztab kız öğrenci ve 20 öğrenci kapasiteli İstanbul Kız Liseliler yurtları olmak üzere toplam 134 kapasiteli kız öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Kampüslerimize yakın yerlerde kredi ve yurtlar kurumuna bağlı kız ve erkek yurtları da bulunmaktadır. Yurtlara başvurular internet üzerinden yapılır. Yurt başvuruları, Rektörlük nezdinde oluşturulan komisyon tarafından anne, baba, aile gelir düzeyi, gibi hususlar değerlendirilerek, karara bağlanır, ve alınan karar SKS Daire Başkanlığınca web sayfamız üzerinden tüm öğrencilerimize duyurulur. Yurtlarımızda sağlık, kültür, spor ve beslenme hizmetleri verilmektedir.

10 Engelli Öğrenci Araştırma ve Uygulama Birimi:
Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Araştırma ve Uygulama Birimi, Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı denetimi ve sorumluluğunda Üniversitemiz engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gereken çalışmaları planlayarak, uygulama, geliştirme ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirme faaliyetlerinde bulunur.

11 Asistan Öğrencilik: Bütün öğrencilerimiz, üniversitede, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı dışındaki bütün birimlerde asistan öğrencilik yapabilir.   Asistan öğrenci (Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci) çalıştırma Üniversitemizde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı hariç tüm birimlerin akademik yıl başında talepleriyle başlar ve Rektörlük (Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcılığı) ve SKS Daire Başkanlığı’nca bütçe imkanlarına göre Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlen saat/adam ve ücretler göz önünde bulundurularak saptanır. Haftada en fazla 10 saat çalışma karşılığı, kurulca belirlenen öğrenci asistan maaşını alabilir. Bu belirlemeye göre yapılan dağılım birimlere bildirilir. Birimlerde çalışan asistan öğrencilere ait puantajlar ilgili birim tarafından düzenlenerek gönderilir ve SKS Daire Başkanlığı personeli tarafından tahakkuk ettirilerek ödeme evrakları hazırlanır.

12 Sosyal ve Kültür Hizmetleri:
Üniversitemizde, SKS Daire Başkanlığı’na bağlı 41 aktif öğrenci kulübü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ders dışı zamanlarını kendi ilgi alanlarına ve yakın gördükleri kulüplere üye olarak değerlendirmektedirler. Öğrenci Faaliyetleri Öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerini değerlendirebilmeleri ve geliştirebilmeleri amacıyla kurulmuş değişik ilgi alanlarını kapsayan 41 öğrenci kulübü Mezunlar ve Öğrencilerle İletişim Koordinatörlüğü’nün denetiminde etkinliklerini sürdürmektedir. Öğrencilerimizin kulüpler kanalıyla yaptıkları bütün faaliyetler SKS Daire Başkanlığı tarafından desteklenmekte ve yapılan tüm faaliyetlerin giderleri Bütçesinden karşılanmaktadır. Kulüp faaliyetleri Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve denetlenmektedir. Kulüplere üye olmak ve etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler Kiler-i Hümayun binasında bulunan kulüp temsilciliklerine ya da bahçede kurulan tanıtım stantlarına başvurarak bilgi alabilir ya da sayfasını ziyaret edebilirler.

13 KULÜPLER BİRLİĞİ Kulüp başkanları, içlerinden seçilmiş bir başkan ve başkan yardımcısından oluşan birlik; üniversitede kulüp geleneğini yaşatmak, yeni üyelere aktarmak, kulüplerin etkinliklerini koordine etmek ve her yıl finaller öncesi tüm kulüplerin katılımıyla yapılan ücretsiz bahar şenliğini organize etmekle yükümlüdür.

14 ÖĞRENCİ KONSEYİ Konsey, fakülte ve yüksekokul öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan bir kuruldur ve üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi, yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimin oluşturması amacıyla çalışmalarını sürdürür.

15 Spor Üniversitemizde spor etkinlikleri SKS Daire başkanlığının desteği ve Rektörlüğe bağlı olan Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile birlikte yürütülmektedir. Öğrencilerin talep ettikleri branşlara göre spor takımları oluşturulmakta ve Üniversite Sporları Federasyonuna bildirilmektedir. Üniversitemizin tüm fakülte ve yüksekokulları öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan spor takımları ve spor kulüpleri, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara ve karşılaşmalara katılmaktadır. Spor takımları ve spor salonlarının malzeme, ulaşım vb. ihtiyaçları, öğrencilerimizin spor etkinlikleri için katıldıkları organizasyonlarda gidiş-geliş, ulaşım ve konaklama bedelleri ve ihtiyaç duyulan malzemeler SKS Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Her eğitim yılı başında yapılan seçmeler doğrultusunda üniversitemizi temsil edecek sporcular seçilir. Beden Eğitimi Bölümü futbol, voleybol, hentbol, basketbol, yüzme, atletizm, masa tenisi, tenis, badmington, taekwondo, sutopu gibi branşlarda etkinlik göstermekte, halk oyunları topluluğuyla yurtiçi ve yurtdışı yarışmalara ve diğer özel turnuvalara katılmaktadır.

16 SPOR TESİSLERİ Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanları spor salonlarından yararlanabilmektedir. Üniversitemiz Davutpaşa Kampüsünde bir kapalı spor salonu, fitness salonu, sauna, yer sporları salonu, açık yüzme havuzu, futbol ve tenis sahaları; Ayazağa Kampüsünde bir kapalı spor salonu, Yıldız Kampüsünde ise bir tırmanma duvarı ve iki açık basketbol sahası bulunmaktadır.


"SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları