Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTA BİLGİ GÜVENLİĞİ NURAY TALİ. Hasta Bilgi G ü venliği Hasta Bilgi G ü venliği Talimatı ; Hastaneye başvuruda bulunan kişilere ait bilgilerin g ü venliğinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTA BİLGİ GÜVENLİĞİ NURAY TALİ. Hasta Bilgi G ü venliği Hasta Bilgi G ü venliği Talimatı ; Hastaneye başvuruda bulunan kişilere ait bilgilerin g ü venliğinin."— Sunum transkripti:

1 HASTA BİLGİ GÜVENLİĞİ NURAY TALİ

2 Hasta Bilgi G ü venliği Hasta Bilgi G ü venliği Talimatı ; Hastaneye başvuruda bulunan kişilere ait bilgilerin g ü venliğinin sağlanması ama ç lı ö ncelikle, verilerin doğru olarak toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızı ve g ü venlik ö nlemlerimizi dâhili olarak g ö zden ge ç irmek ve kişisel verilerin depolandığı sistemleri yetkisiz erişime karşı korumak i ç in fiziksel g ü venlik ö nlemlerini almak ve bunun devamlılığını sağlamaktır. Bu talimatın amacı, hastaya ait bilgilerin mahremiyeti konusunda uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.

3 Bilgi G ü venliğinin Sağlanması Hasta bilgi g ü venliğinin sağlanması i ç in HBYS firmasından destek hizmeti alınmaktadır. Her kademedeki Hastane personeli ancak yetkilendirilmiş olduğu işlemleri, diğer Hastane prosed ü rlerine uygun olarak uygular. Kişilere ait bilgilerin g ü venliğinin sağlanması i ç in ö ncelikle verilerin doğru olarak toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızın ve g ü venlik ö nlemlerimizin dâhili olarak g ö zden ge ç irilmesi ve kişisel verileri depoladığımız sistemleri yetkisiz erişime karşı korumak i ç in fiziksel g ü venlik ö nlemlerinin alınmasını i ç erir. Hastanenin otomasyon sistemine kimlerin hangi yetkilerle ne t ü r verilere ulaşabileceği Bilgi İşlem Yetkilendirme Talimatı ile belirlenmiştir. Kişisel bilgilere erişim hizmetlerimizi işletmek, geliştirmek ve iyileştirmek i ç in onları bilmeleri gereken hastane ç alışanları, y ü klenicileri ve aracılarıyla sınırlı tutulur. Bu bireyler gizliliği koruma y ü k ü ml ü l ü kleri altında ç alışırlar ve bu y ü k ü ml ü l ü klere uymamaları durumunda, işlerine son verilmesi, disiplin cezası ve yasal işlemler başlatılır.

4 Bilgi İsteme Hakkını Kullanması ; Kuruma başvuran kişiler i ç in hazırlanmış Hastane Genel Tanıtım Broş ü r ü’ nden yararlanılabilir. Hastaneye başvuran kişiler sosyal, dinsel, fiziksel, ruhsal ve d ü ş ü nsel ö zelliklerine bakılmaksızın, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en ü st d ü zeyde yararlanma hakkına sahiptir. Kuruma verilen t ü m hizmetler i ç in hastane tanıtım kitap ç ığı bulunmaktadır. Bu kitap ç ık t ü m hizmetlere ulaşım konusunda gereken bilgiyi i ç erir. Ayrıca Hastanede verilen hizmetler, topluma y ö nelik tanıtım seminerleri vb. bilgiler duyuru panoları aracılığı ile de yapılmaktadır. Hastaların, kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile tanı ve tedavinin t ü m s ü re ç lerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kendilerine ilişkin tıbbı dok ü mantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır.

5 Kayıtları İnceleme Hakkını Kullanması Hastalar, dosyasında bulunan bilgi kayıtlarını, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından g ö r ü lebilir. Hasta katlarında bulunan hasta dosyaları hasta taburcu işlemleri tamamlandıktan sonra g ü venliği sağlanmış arşivlerde ve bilgisayar sistemlerinde tutulmalıdır. Bakım verecek sağlık ç alışanları hastaya ait eski kayıtlara gerekli g ö r ü ld ü ğ ü durumlarda ulaşabilmelidir.

6 Bilgilerin D ü zeltilmesinin sağlanması ; Kuruma m ü racaat eden kişiler talep ettikleri kayıtlarda herhangi bir kayıt eksikliği, tanımlama hatası, a ç ıklama ya da d ü zeltme talep ederler ise; hasta dosyası Başhekim ve onun belirleyeceği yetkili muhakkik tarafından incelenerek uygun bulunur ise d ü zeltme yapılarak kişiye d ü zeltme bildirilir. Yapılan inceleme neticesinde d ü zeltme tıbbi, etik ve yasal kurallara uygun bulunmuyor ise d ü zeltmenin yapılmayacağı ilgili kişiye bildirilerek yasal s ü reci başlatabileceği bildirilir. TEŞEKKÜRLER


"HASTA BİLGİ GÜVENLİĞİ NURAY TALİ. Hasta Bilgi G ü venliği Hasta Bilgi G ü venliği Talimatı ; Hastaneye başvuruda bulunan kişilere ait bilgilerin g ü venliğinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları