Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I. SAĞLIKLI BESLENME HAFTASI 4 – 8 HAZİRAN 2009 Daha fazla hareket et Daha bilinçli beslen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I. SAĞLIKLI BESLENME HAFTASI 4 – 8 HAZİRAN 2009 Daha fazla hareket et Daha bilinçli beslen."— Sunum transkripti:

1 I. SAĞLIKLI BESLENME HAFTASI 4 – 8 HAZİRAN 2009 Daha fazla hareket et Daha bilinçli beslen

2 SAĞLIKLI TOPLUM DERNEĞİ Sağlıklı Toplum Derneği, 2007 yılında kuruldu. AMACI Toplumda sağlıkla ilgili tüm sorunları çözmek, sağlık ve toplumun sorunlarını çözecek projeler hazırlamak, hazırlanan projeleri hayata geçirmek, yardım isteyen her türlü hasta ve yakınlarına destek vermek, tüm ihtiyaçlarını karşılamak,savaş, tabi afet de mağdur olmuş kişilere sağlık yardımı yapmak, koruyucu hekimlik hizmeti ve halk bilinçlendirici konferanslar vermek, Hekimlere kurslar vermek, ulusal veya uluslararası tüm sağlık sorunları ile ilgili kongre düzenlemek, seminer, sempozyum yapmak, SAĞLIKLI BESLENME MİSYONU Sağlıklı beslenme bilinci ve alışkanlıklarının kazandırılmasını sağlayarak, Obezite ve ilgili hastalıklardan korunma yöntemlerinin benimsetilmesiyle daha sağlıklı bir toplum oluşturmak. VİZYONU Birçok hastalığın temeli olan Obezite ve hastalıklarından korunma amacı ile koruyucu hekimlik konferanslarını yaygınlaştırmak, önlemler almak, bilimsel araştırmalar yaparak Obezite ve hastalıkları ile ilgili istatistiki veriler oluşturmak ve çareler aramak, sorunları çözen projeler geliştirmek, Türkiye’nin sağlık profilini ortaya koymak.

3 SAĞLIKLI TOPLUM DERNEĞİ Acil Yardım Çalışmaları •Zorda kalan tüm vatandaşlara sağlık yardımı yapmak, •Sağlık çadır kentleri kurmak, •Sağlık malzemesi temin etmek, •Acil kurtarma çalışmaları yapmak. Sağlık Çalışmaları •Sahra hastaneler ve mobil klinikler kurulması, •Ambulans yardımları, •Kırsal ve illerde koruyucu hekimlik konferansları, •Yaralıların tedavisi, •İlaç ve tıbbi malzeme sağlanması, •Sağlık taramaları, •Bilimsel araştırmalar, •Her türlü ameliyat ve bakımlar, •Çocuk ve gençlik rehabilitasyon ve koruma programları, •Yaz eğitim kurs ve kampları.

4 SAĞLIKLI TOPLUM DERNEĞİ Sosyal Yardım Çalışmaları •Kimsesiz ve yetimlere her türlü sağlık yardımı, •Gezici tıbbi kontrol ve bakım çalışması, •Kurban yardımları, •Ramazan yardımları, •Yetimhanelerin kurulması, •Mülteci kamplarında sağlık taramaları ve desteklenmesi, •Açılan su kuyusu ve kanalların sağlığa uygunluk kontrollerinin yapılması, •Her türlü sağlığı tehdit eden içecek ve yiyecek kontrollerinin yapılması ve gerekli mercilerin bilgilendirilmesi ve takibi, •Hayvan çiftliklerinin kurulması ve sertifikalı hayvan dağıtımı, •Kültür merkezlerinin açılması.

5 SAĞLIKLI TOPLUM DERNEĞİ Tanıtım ve Yayın Çalışmaları • Sesli ve yazılı görsel yayınların hazırlanması, • Broşür, afiş ve kitap basım ve dağıtımı, • Basın ve istişare toplantıları düzenlenmesi. Bölge Gözlem ve Araştırma Çalışmaları  Bölge ve ülke raporlarının hazırlanması,  Kitapların yayınlanması,  Faaliyet bülteni ve insan hakları, Birleşmiş Milletler,  Dünya Sağlık Örgütü,  UNICEF bültenlerinin yayınlanması. Kültürel Aktiviteler  Çeşitli panel, konferans, sempozyum düzenlenmesi,  Fotoğraf ve resim sergileri, kurs ve seminer düzenlenmesi,  Özel geceler organizasyonu,  Ödül Törenleri.

6 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ve SAĞLIKLI TOPLUM DERNEĞİ SAĞLIKLI TOPLUM PROJESİ Sağlıklı Toplum Derneği tarafından başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirlikteliğinde yürütülen “Obezite Hastalıkları ile Mücadele ve Sağlıklı Beslenme Kampanyası” çağımızın vebası olarak tanımlanan ve birçok ölümcül hastalığa da zemin hazırlayan,Obezite ve obezite sonucu ortaya çıkan bir çok hastalıkları engelleyen bir dizi bilimsel çalışmaları ve 10 yıl boyunca sürecek bir dizi bilimsel faaliyeti kapsamaktadır. Obezite ile Mücadele ve Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Yaygınlaşması çalışmalarının ilk ayağı, ülkemizin önde gelen tıp akademisyenlerinin konuşmacı olarak katıldığı (KORUYUCU HEKİMLİK ) halk konferanslarıdır.

7 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ve SAĞLIKLI TOPLUM DERNEĞİ Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının genç yaşlarda kazandırılması ve daha sağlıklı bir nesil oluşturulması amacıyla Sağlıklı Toplum Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 6 Şubat 2008 tarihinde imzalanan işbirliği protokol uyarınca, tüm ilk ve orta dereceli okullarda ( 5-12 yaş) yaş gruplarına göre eğitim kitaplarının ve eğitici materyallerin hazırlanması ve Türkiye geneli(Milli Eğitim Bakanlığı ile) okullara dağıtılması başlatılacak ve “ Sağlıklı Beslenme Eğitimlerini” çok kapsamlı “Sağlık Taramaları” takip edecektir.

8 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İle işbirliği halinde SAĞLIKLI TOPLUM DERNEĞİ Sağlıklı Toplum Derneği ile Sağlıklı Toplumun oluşmasına destek veren gönüllü akademisyenler ve hekimlerden oluşturulan Bilimsel Komiteler, Türkiye’de sağlıkla ilgili çok ciddi bilimsel araştırmaların da başlatılmasını ve yürütülmesini gerçekleştirecektir. BİRİNCİ BASAMAK: KORUYUCU HEKİMLİK Birinci basamak olan Obezite Hastalıkları ile Mücadelede Koruyucu Hekimlik Çalışmaları 20 Ekim 2007’de başlamıştır. 10 yıl içinde (2007- 2017) 81 ilde tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacaktır.

9 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İle işbirliği halinde SAĞLIKLI TOPLUM DERNEĞİ İKİNCİ BASAMAK: EĞİTİCİ DOKÜMAN HAZIRLIĞI İkinci basamak çalışması olan okul çocuklarında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve Obezite hastalığından korunma amacıyla materyaller hazırlanacaktır. 1 yıllık araştırma çerçevesinde hazırlanacak kitapçıklar (Ekim 2009 – Ocak 2011) ÜÇÜNCÜ BASAMAK: SAĞLIKLI GIDA Üçüncü basamak, sağlıklı gıda projesi uygulanmasıdır.

10 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İle işbirliği halinde SAĞLIKLI TOPLUM DERNEĞİ DÖRDÜNCÜ BASAMAK: SAĞLIKLI TARIM Dördüncü basamak, sağlıklı tarım faaliyetlerinin pilot çalışmalarla yaygınlaştırılmasıdır. BEŞİNCİ BASAMAK: BİLİMSEL KONGRELER Beşinci basamak, bilimsel kongrelere katılımı sağlar. ALTINCI BASAMAK: TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME HAFTASI Altıncı basamak ve Sağlıklı Toplum Derneği’nin ilk defa Türkiye’de başlatacağı TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME HAFTASI gerçekleştirilecektir. Hafta boyunca sağlıklı beslenme çeşitli aktivitelerle sık sık vurgulanarak kamuoyuna anlatılacaktır..

11 Sağlıklı Toplum Derneği Burhaniye Mh. Abdullah Ağa Cd. Bahçeler Sk. No: 9/B-2 Beylerbeyi - istanbul Tel : 0216 557 58 56 Cep.0506.973.61.37 e-posta: bilgi@sagliklitoplum.org.tr www.sagliklitoplum.org.tr

12

13


"I. SAĞLIKLI BESLENME HAFTASI 4 – 8 HAZİRAN 2009 Daha fazla hareket et Daha bilinçli beslen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları