Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİNT DİNLERİ HinduizmBudizm Sunum:Ahmet YORDAM Budizm, M.Ö. 6. yy.’da Hindistan’da doğmuştur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİNT DİNLERİ HinduizmBudizm Sunum:Ahmet YORDAM Budizm, M.Ö. 6. yy.’da Hindistan’da doğmuştur."— Sunum transkripti:

1

2 HİNT DİNLERİ HinduizmBudizm Sunum:Ahmet YORDAM

3 Budizm, M.Ö. 6. yy.’da Hindistan’da doğmuştur.

4  H indistan’dan başka Seylan, Tayland, Tibet, Kore, Çin, Japonya, Moğolistan ve Mançurya’da yayılmıştır.

5 Bugün Dünyada 300 Milyon Budist olduğu tahmin edilmektedir.

6 Budizm, Hinduizm’deki Puta tapma ve Kast inancına tepki olarak doğmuş,

7 ...fakat daha sonraları kendileri de Buda’nın heykellerini yapıp,

8 Bu heykellere tapmışlardır.

9 Budizm'in kurucusu Budha (Buda), Gotama adında bir prenstir.

10 •Gotama Buda, Nepal'in güneyinde, ufak bir kasabada Mîlâttan Önce 560 yılında dünyâya gelmiştir.

11 Buda, çok zengin bir ailedendi. Babası bir kasabanın prensiydi.

12 Yaşamının belli bir bölümünü sarayda mutlu ve dış dünyanın gerçeklerinden sıkıntılardan uzak bir biçimde yaşadı.

13 Saraydan çıktığı bir gün, yaşamın zorluklarını ve acı çeken insanları gördü. Bu durum onu çok etkiledi.

14 Bu sırada bir cenaze töreni yapılıyordu.

15 Saray görevlisi cenazeyi işaret ederek: “Prensim! kral ya da yoksul olsun, herkesin sonu böyledir.” dedi.

16 Buda, uzun süre gördüğü bu gibi gerçeklerle saray yaşamını karşılaştırdı.

17 Sarayın dışındaki hayatın, kendi yaşadığı hayata hiç benzemediğini gördü.

18 29 yaşında bir orman kıyısına yerleşerek saray yaşamını terk etti.

19 Altı yıl burada yaşadı.

20 Bir deri bir kemik kalıncaya kadar çok katı bir züht hayatı yaşadı.

21 O, bedenle ilgili arzu ve istekleri iyice azaltmadan,

22 … yaşamın gerçeklerinin kavranılamayaca- ğını düşünüyordu.

23 Buda, saraydaki zevk ve safa içinde geçen hayatın da, daha sonraki çileli hayatın da...

24 ...aşırılık olduğunu anlayarak ikisinin ortası bir yol tuttu.

25 Bir iç aydınlığına ve kalb huzuruna ulaştığını (Nirvana) iddia etti...

26 ...ve 35 yaşından sonra insanlara yol gösterici oldu.

27 ...Budizmin ilkelerini insanlara öğretmeye başladı.

28 Buda’ya göre bu dünya acı ve üzüntü ile doludur.

29  Budizm’de ulaşılması gereken en son hedef, ızdırapların bittiği “Nirvana” ya ulaşmaktır.

30 Kişi, ıstırabın ne olduğunu ve onu gidermenin yolunu öğrenir ve...

31 ...iyi bir budist olarak yaşarsa “Nirvana” ya ulaşır.

32 Buda, heykelciliğe karşı çıktığı halde, Budistler onun pek çok heykelini yapmışlardır.

33 …ve böylece ortaya çıkış amaçlarından uzaklaşmışlardır.

34 Putu yapar ve ona tapar hale gelmişlerdir.

35 Buda, yazılı bir metin bırakma- mıştır. Sözleri ağızdan ağıza aktarılmıştır.

36 Buda’nın öğretileri sözlü olarak 400 yıl boyunca nesilden nesile ulaştı.

37 Daha sonra Buda’nın söyledikleri “Poli Kanon” isimli bir kitapta toplandı.

38 Bugün elde mevcut olan Budizm’in kutsal kabul ettiği kitabı Tipitika’nın ne zaman yazıya geçirildiği bilinmemektedir.

39 Budistler tüm hayatlarını bu kitaba göre düzenlerler.

40 Bu kitaplarda üzerinde durulan tek konu; insanın bütün arzularını bastırarak,...

41 ....acı ve fakirlikle dolu bir yaşam sürerek ruhunu eğitmeye çalışmasıdır.

42 Buda’nın putlaştırılması Ölümünden hemen sonra başladı.

43 Budist rahipler hemen harekete geçtiler.

44 Yaşadıkları yerleri dev Buda heykelleriyle donattılar.

45 ...ve kendi elleriyle yaptıkları putlara taptılar.

46 Buda’nın gözlerinin resmedildiği tapınaklar bile yaptılar.

47 Böylece Buda’nın her yeri gördüğüne...

48 ...ve insanı izlediğine inandırdılar.

49 Şu anda Ateist (Allah tanımaz) bir din olan Budizm, ilahi dinlerin özelliklerinden uzaktır.

50 Putlara taparak, Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmezler.

51 Budist rahiplere göre güzel yiyecekler ve temiz giyecekler ve rahat olmak yasaktır.

52 Hayat, ıstıraplarla olgunlaşır.

53 Budist rahiplere çalışmak yasaktır.

54 Günlük yiyeceklerini halktan dilenerek elde ederler.

55

56 Budist rahiplere evlilik ve aile hayatı da kesinlikle yasaktır.

57 Budist rahip sadece bir elbiseye sahip olabilir.

58 Günde bir öğün yemek yiyebilir ve bu da öğlenden önce olmalıdır. Yemek genellikle ekmek, pirinç ve baharattan oluşur.

59 Tapınaklarına giren Budistler Buda’nın heykelinin önünde eğilerek secdeye varırlar...

60 ...ve ondan medet umarlar..

61 Ona çiçek sunarlar.

62 ...Hatta yiyecek bile sunarlar.

63

64 Budizm'de Reenkarnasyon ve Karma inancı vardır.

65 Reenkarnasyonda (tenasüh), farklı bedenlerde ruh yeniden doğar.

66 Yani, Budizm’e göre insan öldükten sonra tekrar tekrar dünyaya gelir.

67 Karma inancına göre ise, insanın yaşamı boyunca yaptıkları, bir sonraki yaşamında karşısına çıkacaktır.

68 Öyle ki, kötü bir insan, bir sonraki yaşamında bitki...

69 ...ya da hayvan olabilecektir.

70 Budizm’e göre insanların acizlik, sakatlık, zayıflık ve fakirlik gibi durumları...

71 ... ahlaki kötülüklerinden kaynaklanır...

72 Bir önceki yaşamda yaptıklarının cezasıdır.

73 Oysa İslam Dinine göre, insanın zayıflıkları bir suç değildir.

74 Bunlar sadece bir imtihandır.

75 Diğer insanlar da bu zayıflara yardım etmekle yükümlüdürler.

76 Batı Dünyası 19. Yüzyılda Budizm’e ilgi duymaya başladı.

77 20. Yüzyılın ikinci yarısında ise bir moda haline geldi.

78 Özellikle 1960’lar da Pop kültürü Budizm'i destek- leyerek meşhur etti.

79 Bu yıllarda Batı gençliği ve bazı entelektüel ler yeni arayışlara girerek,

80 ...uzak doğu dinlerine yöneldiler.

81 Ünlü “Beatles” Grubu üyelerinden George Harrison, yine putperest bir inanış olan Hinduizm’i benimsedi.

82 Onun ardından on milyonlarca “Beatles” hayranı, bu dine özenmeye başladı.

83 John Lennon, “Cross the Universe”, yani “Evren Boyunca” adlı şarkısında Budist ritmler kullandı.

84 Bu yıllarda Budist ezgiler, giysiler ve söylemler moda haline geldi.

85 İlerleyen yıllarda Budizm, popüler kültür araçlarıyla Batı Dünyasına sistemli bir biçimde empoze edildi.

86 Popüler kültürü üreten Hollywood Hollywood, bu konuda başı çekiyordu.

87 Budizm, bir çok filmde insancıl, barış dolu ve cazip bir din diye tasvir edildi.

88 Bu filmlerden biri de Brad Pitt’in başrolünü oynadığı...

89 “Seven Years in Tibet” –Tibet’te Yedi Yıl- adlı filmdir.

90 Budist rahip Dalaylama’nın hayatını anlatan “Kundun”sa,

91 ...Budizm’in geniş kitlelere bir propogandası oldu.

92 Ünlü yönetmen Bernardo Bertalucci de “Küçük Buda” adlı filminde...

93 ...bir yandan Buda’nın hayatını özetliyordu;...

94 ...bir yandan da sözde Buda’nın ruhunu taşıyan üç küçük çocuğu anlatıyordu.

95 Üstelik bu çocuklardan biri Batılıydı.

96 Aktör ve aktrislerin özel hayatları da bu propaganda da...

97 ...önemli rol oynadı.

98 Steven Seagal’ Bunlardan biri de ünlü yıldız Steven Seagal’dı.

99 Seagal, Tibet Budizm’ini temsil eden bir dernek tarafından...

100 15. Yüzyılda yaşamış bir Lama’nın reenkarnasyonu ilan edildi.

101 Ünlü aktör Richard Gere, Richard Truman ile birlikte New York’ta...

102 ...“Tibet Evi” kurdu ve Budizm’i savunan kitaplar yazdı.

103 Budistler, tabiatta sürekli bir dönüşüm olduğuna inanırlar.

104 Karma Öğretisine göre, bir balık, bir sonraki yaşamında bir memeli olarak Dünyaya gelebilir.

105 Ya da bir insan, bir böcek olarak doğabilir. Böylece Budizm türler arasında geçişlilik öngörür.

106 ...Ve insanı da hayvanlar arasında gruplandırır.

107 Bu yüzden maddeciler, 19. Yüzyılda Budizm’e hep sempati duydular ve bu dini desteklediler.

108 Budizm’de olumlu özellikler de bulunmaktadır.

109 Bu dinin batıda yayılmasının en önemli nedeni de budur.

110 Bu olumlu özellikleri ile...

111 ... Budizm’in insanları Allah’ın yoluna çağıran Hak bir din olduğu,...

112 ...ama zamanla tahrif edilmiş (bozulmuş) olabileceğini düşündürür.

113 Allah her millete uyarıcılar gönderdiğini haber vermiştir.

114 Belki de bu uyarıcılardan biri de Budizm’in kurucusu olan Buda’dır.

115 Ancak onun ardından insanlar, bu dini bozmuş olabilirler.

116 Hurafelerle birleştirip, batıl bir din haline getirmişlerdir.

117 Budizm, Hak bir dinden gelse bile, şu anda tamamen bundan uzaklaşmıştır.

118 Putperest, ve zamanla insanların ürettikleri fikirlerin gelenekleşmiş bir ürünüdür.

119 Günümüzde insanların büyük bir bölümü, dünya üzerindeki yaşanan kaostan, kargaşadan,

120 ...kavgalardan, sıkıntılardan,...

121 ...bencilliklerden ve yalancılıktan uzaklaşmanın,

122 ...huzur ve güven ve barış içinde bir hayat kurmanın yollarını aramaktadır.

123 Bu amaçla bir arayış içine giren bazı kişiler, özledikleri huzur ve mutluluğu,

124 ...Hinduizm ve Budizm gibi dinlerde bulabile- ceklerini zannederler ler

125 Doğu dinlerinin gizemli ve mistik havası,

126 ...meditasyon ve Yoga benzeri uygulamaları ve bu dine mensup olan kişilerin...

127 ...tavırlarındaki, giyimlerindeki, konuşmaların- daki...

128 ...ve ibadet şekillerindeki farklılık...

129 ...bir çok insanın bu dinlerden etkilenmelerine neden olmaktadır.

130 Ancak Hinduizm ve Budizm gibi dünyanın bilinen en eski dinleri olarak kabul edilen inançlar,

131 ...her ne kadar bazı güzel ahlak mesajları içerseler de, Hak Din değildirler.

132 Nepal –Katmandu- Budizm

133 yolyordam@hotmail.com


"HİNT DİNLERİ HinduizmBudizm Sunum:Ahmet YORDAM Budizm, M.Ö. 6. yy.’da Hindistan’da doğmuştur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları