Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARALIK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ ARALIK AYI ÖĞRENİLEN ŞARKILAR ARALIK AYI OKUNAN HİKAYE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARALIK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ ARALIK AYI ÖĞRENİLEN ŞARKILAR ARALIK AYI OKUNAN HİKAYE."— Sunum transkripti:

1

2 ARALIK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ ARALIK AYI ÖĞRENİLEN ŞARKILAR ARALIK AYI OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI ARALIK AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI ARALIK AYI GEZİMİZ ARALIK AYI SİNEMAMIZ ARALIK AYI TİYATROMUZ ARALIK AYI PARTİMİZ ARALIK AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ ARALIK AYI BRANŞ DERSLERİMİZ OCAK AYI MİNİ PROGRAMI OCAK AYI AİLE KATILIMI

3

4 BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ: Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Göstergeleri: Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Kazanım 3:Algıladıklarını hatırlar. Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Kazanım 4. Nesneleri sayar. Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler. Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler. Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine, şekline, kullanım amaçlarına, miktarına göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir.

5 Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, yapıldığı malzemeye, miktarına göre gruplar. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. Göstergeleri: Nesne/varlıkları büyüklüklerine, renk tonlarına göre sıralar Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

6 Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar. Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. Göstergeleri: Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. MOTOR GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ: Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda koşar. Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: Atılan topu elleri ile tutar. Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri takar, çıkarır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar. Nesneleri sıkar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar. Nesneleri döndürür. Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Göstergeleri: Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.

7 DİL GELİŞİMİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİ: Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar. Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır. Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Kazanım 8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar, sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

8 SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ: Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. Göstergeleri: Fiziksel özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini söyler. Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Göstergeleri: Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler. Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır. Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.

9 Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar. Kazanım 13. Estetik değerleri korur. Göstergeleri: Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevredeki güzelliklere değer verir. Kazanım 15. Kendine güvenir. Göstergeleri: Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer. Göstergeleri: Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.

10 ÖZBAKIM BECERİLERİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİ: Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. Göstergeleri: Giysilerini çıkarır. Giysilerini giyer. Ayakkabı bağcıklarını çözer. Ayakkabılarını çıkarır, giyer. Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. Göstergeleri: Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar. Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir. Göstergeleri: Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.

11

12 RENKLERKIRMIZI-MAVİ-SARI TURUNCU-KAHVERENGİ-YEŞİL GEOMETRİK ŞEKİL DAİRE –ÜÇ GEN-KARE BOYUT B Ü Y Ü K-ORTA-K ÜÇÜ K UZUN-KISA MİKTAR AZ- Ç OK AĞIR-HAFİF Y Ö N/ MEKANDA KONUM Ö N-ARKA İLERİ-GERİ Ö N Ü NDE-ARKASINDA ALTINDA-ORTASINDA- Ü ST Ü NDE İ Ç İNDE-DIŞINDA UZAK-YAKIN SAĞINDA-SOLUNDA ZIT CANLI-CANSIZ HAREKETLİ-HAREKETSİZ AYNI-FARKLI-BENZER ESKİ-YENİ A Ç IK-KOYU SAYI/SAYMA Ö NCEKİ-SONRAKİ SIRA SAYISI(BİRİNCİ,İKİNCİ … ) ZAMAN Ö NCE-SONRA SABAH- Ö ĞLE-AKŞAM G Ü N-HAFTA-AY-YIL-MEVSİM SAAT DUYU SICAK-SOĞUK-ILIK SERT-YUMUŞAK KAYGAN-P Ü T Ü RL Ü T Ü YL Ü -T Ü YS Ü Z PARLAK-MAT

13

14

15 GÖZLER HAKKINDA NE BİLİYORUZ?. ÖMER KAPTAN: Gözler mesela güzel bir şeyleri görmek için, göz bebeğimiz oynuyor. DURU YOLAY: Kirpiklerimiz var ve gözler bizim görmemizi sağlıyor. EFE TANEL: Gözler olmasaydı biz her tarafı göremezdik. DEFNE YAZ ÇAKAR: Sineklerin bin tane gözleri vardır. Bizim gözlerimiz bir şeyi görmeye ve bebekler ilk defa dünyayı tanımaya yarar. LALE ÖZGEN: Gözlerimiz olmasaydı özel müzelerdeki çok özel ve çok güzel ve kırılan şeyleri göremezdik. AYDIN ARAS ATALAY: Bir şeye bakmak için. MELİS SÖNMEZ: Gözler çok iyi görmemize yarar. Gözler olmasaydı şimdi biz okulda her şeyi göremezdik. LAÇİN ÇARKÇI: Gözlerimiz iyi şeyleri görmek için yarar. EGE ERİLKAN: Yerleri görmeye, bir yerlere çarpmayalım diye HAKAN EREN BAĞCI: Gözler her şeyi görmemize yarar. Uzaktaki şeyleri görmemize yarar. Suyu içerken görmemize yarar. DURU HALVAŞİ: Gözlerimiz olmasaydı hiçbir şey göremezdik. AHMET KIVANÇ ŞAHBAZ: Eğer gözlerimiz olmasaydı bize evimizde bir duvar ya da sivri bir şey olmasaydı onları göremezdik ve çarpardık. Vücudumuzun bazı yerleri zarar görürdü. EMİR BOZANOĞLU: Gözler hayır evet dememize yarar. ESMA SULTAN NAMAZCI: Bazı canavarların gözü bir tanedir. BUSE ŞİMŞEK: Gözlerimiz olmasaydı evde bir şey dökülürse görmediğimiz için ayağımız acırdı. ŞAMİL MERT TEMİZ: Gözler yoksa servisin “s” sini göremeyiz. NEHİR ADA YURTSEVEN: Gözler bizim eğer postacı bize bir mektup getirirse ona bakarız.

16 GÖZLER HAKKINDA NELER ÖĞRENMEK İSTİYORUZ? SORULARI CEVAPLANDIRILDI. PANOLARI HAZIRLANDI. ESMA SULTAN NAMAZCI: Gözlerin neden üst kirpikleri büyük alt kirpikleri küçük? DEFNE YAZ ÇAKAR: Göz bebeklerimiz neden var? Gözümüz olmasaydı ne yapardık? ŞAMİL MERT TEMİZ: Gözlerin içi nasıl? ÖMER KAPTAN: Çamurlu yerlere gidersem tırtılları nasıl göreceğim? BUSE ŞİMŞEK: Tavşanların nasıl göründüğünü? AHMET KIVANÇ ŞAHBAZ: Gözlerimize bir şey gelirse neden kör oluruz? EMİR BOZANOĞLU: Gözlerimiz olmasaydı nasıl basket atarız? YAĞMUR ECEM TAMBULUT: Gözün nasıl yaptığını? DURU YOLAY: Gözlerin nasıl gördüğünü öğrenmek istiyorum ve gözler olmasaydı ne olurdu? MUSTAFA KAYA: Gözler müzik dinler mi? HAKAN EREN BAĞCI: Gözler çok küçük şeyleri nasıl görüyorlar? LAÇİN ÇARKÇI: Gözlerimiz yeraltındaki şeyleri nasıl görebilir? NEHİR ADA YURTSEVEN: Gözler nasıl görüyorsa öyle? LALE ÖZGEN: Gözlerin nasıl çalıştığını? MELİS SÖNMEZ: Nasıl görebiliyoruz diye? EFE TANEL: Gözlerin kaşları niye var? EGE ERİLKAN: Gözün görmesini ?

17 İLK GÖZ RESMİ YAPILDI.

18 KARANLIKTA RESİM YAPILDI.

19 BÜYÜTEÇLE GÖZLER İNCELENDİ.

20 “GÖZLER” KONULU BELGESEL İZLENDİ.

21 BİYOLOJİ LABORATUARINDA GÖZ MAKETİ İNCELENDİ.

22 “GÖZLER” HAFIZA OYUNU OYNANDI.

23 GÖZ RESİMLERİ KULLANILARAK KOLAJ ÇALIŞMASI YAPILDI.

24 SINIFIMIZDA KAÇ GÖZ VAR? NASIL BULABİLİRİZ? PROBLEM ÇÖZME ÇALIŞMASI YAPILDI.

25

26 SINIFIMIZDAKİ GÖZLER RENKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILARAK GRAFİK OLUŞTURULDU.

27 “KÖREBE” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

28 K O MİK GÖZLÜKLER TASARLANDI.

29 YÜKSEKLERDEN UZAKLARA BAKILDI. EN YAKINDAKİLERİN VE EN UZAKTAKİLERİN RESMİ YAPILDI.

30 “PALYAÇONUN GÖZLERİ” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

31 “KIRMIZIYA BAK BEYAZA BAK” GÖZ YANILMASI DENEYİ YAPILDI.

32 SİMETRİ NEDİR ÖĞRENİLDİ.YARIM BIRAKILAN YÜZ RESİMLERİ TAMAMLANDI.

33

34 GÖZ FOTOĞRAFLARI BİRLEŞTİRİLEREK SINIFIMIZIN GÖZÜ YAPILDI.

35 IŞIKLI MASADA GÖZ ÇİZGİ ÇALIŞMASI YAPILDI.

36 “GÖZLERİM KAPALI” HAYAL ETME DRAMASI YAPILDI.

37 GÖZLERİM NE HİSSEDİYOR? GÖZLERİMİZİN HİSSETTİĞİ DUYGULAR BULUNDU.

38 BİR GÖZÜN DAHA OLSAYDI VÜCUDUNUN NERESİNDE OLMASNI İSTERDİN? NEDEN? YARATICI SORULARI CEVAPLANDI. VERİLEN CEVAPLAR DOĞRULTUSUNDA ÜÇ GÖZLÜ İNSAN MODELLERİ TASARLANDI.

39 KAYIP GÖZLER YÜZLERİ İLE EŞLEŞTİRİLDİ.

40 “GÖZLER” İLE İLGİLİ ŞARKI OLUŞTURULDU. 6/B NİN G Ö ZLER ŞARKISI İKİ GÖZÜMÜZ VAR GÖZLERLE HERŞEYİ GÖREBİLİRİZ AĞLAYABİLİRİZ, GÜLEBİLİRİZ RENK RENK BAKARIZ HERŞEYİ GÖRÜRÜZ GÖZLER BİZİM HERŞEYİMİZ

41 SON GÖZ RESMİ YAPILARAK İLK GÖZ RESMİ İLE KARŞILAŞTIRILDI.

42 GÖZLER HAKKINDA NELER ÖĞRENDİK? PANOSU HAZIRLANDI. LAÇİN ÇARKÇI: GÖZLERİMİZ İYİ GÖREBİLİR. GÖZÜMÜZ İÇİN FAYDALI ŞEYLER YEMELİYİZ. LALE ÖZGEN: İRİSİMİZ KASILINCA GÖZ BEBEĞİMİZİN KÜÇÜLDÜĞÜNÜ. MELİS SÖNMEZ: GÖZLÜK TAKMAMAK İSTEYENLER GÖZ DOKTORUNA GİDİYORLAR. DOKTOR ONLARA BİR MAKİNE İLE BAKIP SÖYLÜYOR ONLARDA ONA GÖRE UYGULUYOR. EGE ERİLKAN: GÖZ BEBEĞİ, HERKESİN RENGİ FARKLI. NEHİR ADA YURTSEVEN: GÖZ BEBEĞİMİZ VAR. HERKESİN FARKLI RENGİ VAR: ELA, YEŞİL, SİYAH, KAHVERENGİ. HAKAN EREN BAĞCI: RETİNA TERS GÖRÜRMÜŞ, ONU DÜZELTEN BEYİN. DURU HALVAŞİ: ÇOK KARANLIK OLURSA GÖZ BEBEĞİMİZ BÜYÜR. AHMET KIVANÇ ŞAHBAZ: GÖZÜMÜZÜN SAĞLIĞINA DİKKAT ETMEK İÇİN HER ZAMAN HAVUÇ YEMELİYİZ. GÖZÜMÜZ HASTALANMASIN DİYE GÖZ DOKTORUNA GİTMELİYİZ. YAĞMUR ECEM TAMBULUT: YAKINDAN TELEVİZYON İZLERSEK BOZULUR GÖZÜMÜZ. EMİR BOZANOĞLU: GÖZLERİMİZ BOZULURSA HEMEN DOMATES YEMELİYİZ YA DA HAVUÇ. GÖZLERİMİZ KAŞLARIMIZIN YAPTIĞINI YAPAR.

43 ESMA SULTAN NAMAZCI: GÖZLERİMİZ YÜZ İFADELERİYLE DEĞİŞİR. MUSTAFA KAYA: GÖZLERİN NASIL GÖRDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM. ÇÜNKÜ İÇİNDEKİ ISLAKLIKTAN DOLAYI. BUSE ŞİMŞEK: TELEVİZYONA ÇOK YAKLAŞIRSAK GÖZLERİMİZ BOZULUR. EFE TANEL: GÖZLER BEYİNLE BAĞLANTI YAPAR, BİRLİKTE ÇALIŞIR. DEFNE YAZ ÇAKAR: GÖZ BEBEĞİMİZDEN GELEN GÖRÜNTÜ RETİNAYA GİDER. RETİNA ONU TERS GÖSTERİR, BEYİNDE ONU DÜZELTİR. ŞAMİL MERT TEMİZ: GÖZLÜK TAKARSAK GÖZLERİMİZ GÖRÜR. GÖKÇE TUNA SAKA: EĞER BİZ GÖZLÜK TAKMAK İSTEMİYORSAK DOKTORA GİDİP GÖZÜMÜZÜ MUAYENE YAPAR DOKTOR. BİZİ KONTROL EDER VE GÖZLÜK TAKMAYIZ. DURU YOLAY: EĞER YAKINDA OLURSA BİR EŞYA, GÖZLERİMİZ ONU ÇOK BÜYÜK GÖREBİLİR AMA O BÜYÜK BİR EŞYAYSA UZAKTA OLURSA GÖZLERİMİZ ONU KÜÇÜK GÖRÜR. ÖMER KAPTAN: GÖZLER BİZİM EN İYİ ORGANIMIZDIR. GÖZ OLMASA BİZ GÖREMEZDİK.

44

45 İLK AĞAÇ RESMİ YAPILDI.

46 SINIFIMIZDAKİ YAPRAKLARIN HANGİ AĞAÇTAN GELDİĞİNİ BULMAK İÇİN BAHÇEDE ARAŞTIRMA YAPILDI.

47

48 BAHÇEDEKİ GÖZLEMLERİMİZ DUYU ÇİZELGESİNE AKTARILDI.

49 AĞAÇLAR HAKKINDA NELER BİLİYORUZ? LA Ç İN Ç ARK Ç I :Ağa ç ların yaprakları sonbaharda d ö k ü l ü r. DURU YOLAY: Ağa ç lar bizim her yerimizi korur. Ağa ç lar olmasaydı bir yerde piknik yaparken ç amura batardık. Ö MER KAPTAN :Ağa ç ların g ö vdesi var. Ağa ç lar bizim en sihirli şeylerimiz çü nk ü onlar pe ç ete ç ıkarıyor. MELİS S Ö NMEZ:Ağa ç lar olmasaydı biz nefes alamazdık çü nk ü ağa ç lar oksijen sağlıyor bize ilkbahar sayesinde ağa ç lar g ü zel kokabiliyor ç i ç ekler gibi kokuyor i ç inde bir neşe var sanki. G Ö K Ç E TUNA SAKA:Eğer havalar soğuk olunca ağacın yaprakları d ö k ü l ü rse bazı hayvanlar ağacın g ö vdelerinde kış uykusuna yatarlar. EGE ERİLKAN:Ağa ç lar her yerde olurlar. DEFNE YAZ Ç AKAR:Ağa ç lar bir fidandan oluşur ve fidan olmadan ö nce bir tohumlardır. Ağa ç lar b ü y ü y ü nce de koskoca orman olur. Ağa ç lar olmasaydı doğamız bu g ü zelliğe oksijene kavuşamazdı. NEHİR ADA YURTSEVEN:Ağa ç lardan elmalar oluşur. EFE TANEL:Ağa ç lardan yaprak d ü şer sonbahar gelince. HAKAN EREN BAĞCI:B ü t ü n ağa ç lar kesilirse d ü nyamızın her tarafına mikrop bulaşır. BUSE ŞİMŞEK:Ağa ç lardan kağıt ve kalem yapılır. DURU HALVAŞİ:Ağa ç lar meyve ağacıdır. MUSTAFA KAYA: Ağa ç lar kesilirse nefes alamayız. AHMET KIVAN Ç ŞAHBAZ: Eğer ç ok ç ok şiddetli r ü zgarlar olursa ağa ç lar yere çö kerler. ESMA SULTAN NAMAZCI: Ağa ç larda bazı hayvanlar yaşar mesela karınca panda da yaşayabilir. EMİR BOZANOĞLU:Ağa ç lardan meyveler d ö k ü lmeseydi biz meyve toplayamazdık ve hayatımızda hi ç meyve olmazdı. YAĞMUR ECEM TAMBULUT:R ü zgar gelirse ağa ç lar d ö k ü l ü r.

50 LAÇİN ÇARKÇI:Ağaçlardan nasıl kağıt bir de peçete oluştuğunu? EMİR BOZANOĞLU: Ağaçlardan nasıl meyveler çıkar? DURU YOLAY: Tahta şeylerin ağaçlardan nasıl yapıldığını? MELİS SÖNMEZ:Ağaçlarda nasıl meyveler kendi kendine olur?Masa gibi tahta şeyler nasıl yapılır? ÖMER KAPTAN:Çimen olmazsa ağaçlar düşecektir. Nasıl yapraklardan zeytin çıkıyor? GÖKÇE TUNA SAKA :Ağaçların gövdesi nasıl oluşuyor? NEHİR ADA YURTSEVEN:Ağaçların nasıl büyüdüğünü merak ediyorum? DEFNE YAZ ÇAKAR: Yaprakların fidandan ağaca dönüştüğünde nasıl oluştuğunu? HAKAN EREN BAĞCI: Ağaçlardan nasıl tahta yapılıyor? EFE TANEL :Ağaçlardan nasıl çikolata yağar? DURU HALVAŞİ :Ağaçlardan nasıl meyve olur? BUSE ŞİMŞEK: Ağaçların içinde ne vardır. AHMET KIVANÇ ŞAHBAZ: Ağaçlar bizim doğamıza neler verebileceğini? MUSTAFA KAYA :Ağaçlarda nasıl çiçek açtığını? YAĞMUR ECEM TAMBULUT: Ağaçlardan yaprakların nasıl döküldüğünü? ESMA SULTAN NAMAZCI: Yapraklarını nasıl biz kopardığımızda canının acıdığını? EMİR BOZANOĞLU: Ağaçlardan nasıl yaprak döküldüğünü? EGE ERİLKAN :Yaprakların nasıl kuruduğunu? AĞAÇLAR HAKKINDA NELER ÖĞRENMEK İSTİYORUZ? PANOLARI HAZIRLANDI.

51 BAHÇEDE TOPLANAN DAL, YAPRAK VB. MALZEMELERLE GRUPLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

52 AĞAÇ EVİMİZİN YAPIMINA BAŞLANDI.

53 BEŞ ADET YAPRAK İLE YARATICI SANAT ETKİNLİĞİ YAPILDI.

54 HAYVANLAR YAŞADIKLARI YERLERE GÖRE GRUPLANDI.

55 AĞAÇTA YETİŞEN HAYVANLARIN MAKETLERİ YAPILDI. YAPILAN HAYVANLARA YİYECEK YEDİRİLEREK BESLENDİ.

56 BİRBİRİMİZİ AĞACA DÖNÜŞTÜRDÜK.

57 “BAYKUŞ” İSİMLİ PARMAK OYUNU ÖĞRENİLDİ. “BAYKUŞ AİLESİ” İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

58 SON AĞAÇ RESMİ YAPILARAK İLK AĞAÇ RESMİ İLE KARŞILAŞTIRILDI.

59 AĞAÇ EVLER HAKKINDA NELER ÖĞRENDİK? PANOSU HAZIRLANDI. DEFNE YAZ ÇAKAR: AĞAÇLAR BİZE OKSİJEN VERİR. NE KADAR AĞAÇ DİKİLİRSE O KADAR OKSİJENİMİZ OLUR. ÖMER KAPTAN: AĞAÇLAR ÇOK AZ OLSAYDI HAYVANLAR İNSANLAR HAVA ALAMAZDI. AĞAÇLAR BİZE GÜNEŞ GELMESİN DİYE GÖLGE YAPARLAR. ŞAMİL MERT TEMİZ: AĞAÇLAR TOPRAKTA YAŞARLAR. EFE TANEL: AĞAÇLARDA KARINCA, BÖCEK, TIRTIL, KOKARCA YAŞAR. MELİS SÖNMEZ:ARABA GEÇECEK KADAR EN BÜYÜK AĞAÇ VARMIŞ. SİNCAPLAR, GORİLLER AĞAÇTA YAŞAR. KUŞLARDA ORAYA OYUK AÇIP YUVA YAPAR. HAKAN EREN BAĞCI: KURTLAR AĞAÇLARIN ETRAFINDA FARE YAKLARLAR. SOLUCANLAR AĞAÇLARIN ALTINDA YAŞARLAR. YAĞMUR ECEM TAMBULUT: SİNCAPLARIN AĞACI VAR, ANNESİ VAR BABALARI DA VAR EVDE YAŞAMIŞLAR. EMİR BOZANOĞLU: AĞAÇLAR YAŞLANINCA KESİLİR VE BÖCEKLER AĞAÇTA YAŞAYAMAZLAR TOPRAK BULURLAR. ESMA SULTAN NAMAZCI: AĞAÇLAR ÖNCE FİDAN OLUR SONRA ONU SULADIKÇA O BÜYÜR.

60 MUSTAFA KAYA: AĞAÇLARDA KUŞLARLA BAYKUŞLAR YAŞAR. BÖCEKLER YUVA YAPAR. DURU HALVAŞİ: AĞAÇLARDA SİNCAPLAR YAŞAR. NEHİR ADA YURTSEVEN: AĞAÇLAR BİZE MEYVE GÖNDERİYOR. SİNCAPLAR KOZALAK YEMEYİ ÇOK SEVERLER. BUSE ŞİMŞEK: BAZI HAYVANLAR AĞAÇTA YAŞARLAR. AĞAÇLAR BİZE MEYVE VERİR. AĞAÇLAR KIŞ OLDUĞU ZAMAN SARARIRLAR. LAÇİN ÇARKÇI: BAZI AĞAÇLARIN YAPRAKLARI DİKENLİDİR. BAYKUŞLAR AVLANMAK İÇİN SOLUCAN YERLER, FARE DE YILAN DA. AĞAÇLAR OLMASAYDI BİZ OKSİJEN ALAMAZDIK. DURU YOLAY: AĞAÇLARDAN KAĞIT VE PEÇETE YAPILDIĞINI AĞAÇLAR BİZİM DÜNYAMIZI GÜZEL NEFESLER TUTAR. AĞAÇLARI YAKMAMLIYIZ, ÇÜNKÜ AĞAÇLAR BİZİM SAĞLIĞIMIZ İÇİN. LALE ÖZGEN: AĞAÇLARIN BİRÇOĞUNDA FARKLI MEYVELER VAR. GÖKÇE TUNA SAKA: AĞAÇLARDAKİ OYUKLARDA HAYVANLAR YAŞIYOR. EĞER O AĞAÇLAR KÖKÜNDEN KESİLİRSE HAYVANLAR EVSİZ KALIR. AHMET KIVANÇ ŞAHBAZ: AĞAÇLAR OLMASAYDI, BİZİM DOĞAMIZ OKSİJENSİZ OLURDU.

61

62 “SUYLA KAYAN TOPRAKLAR”

63

64 “AĞAÇ ANSİKLOPEDİSİ”

65

66 EVDEN GETİRİLEN YENİ YIL SÜSLERİ İLE YENİ YIL AĞACI SÜSLENDİ.

67

68 YENİ YIL KARTI HAZIRLANDI VE YENİ YIL BİSKÜVİLERİ YAPILDI.

69

70 TOMBALA OYUNU OYNANDI.

71 YENİ YIL DİLEKLERİMİZ… Annem ve babamdan hediye olarak iki tane köpek, oyuncak isterdim. DURU YOLAY Annemle, babamla gezmek. BUSE ŞİMŞEK 2014’te sevdiklerimi görmek. AHMET KIVANÇ ŞAHBAZ Oyuncak araba LAÇİN ÇARKÇI Annemin beni sürpriz bir yere götürmesini dilerim. LALE ÖZGEN Böyle biz birbirimize süs alabiliriz. NEHİR ADA YURTSEVEN Yeni yılda bütün aile birlikte olsun, kar topu oynayalım, bir de neşeli partiler olsun isterim. MELİS SÖNMEZ Barbie’li oyuncak. DURU HALVAŞİ Ben babamla kampa gitmek isterdim. HAKAN EREN BAĞCI 2014’te oyun oynadığım, bir tane de babamla maç yapardım. EMİR BOZANOĞLU Köpek oyuncağı almak isterdim. YAĞMUR ECEM TAMBULUT

72 Annemle babamla ailemle vakit geçirmek birazcık yemek yemek sofralarda kurabiyeleri süslemek sevdiklerimin yanında olup oyun oynamak. DEFNE YAZ ÇAKAR Yeni yılda Noel Baba’nın gösterisine gitmek. ÖMER KAPTAN Oyuncak. ŞAMİL MERT TEMİZ Hediyeler olsun. EGE ERİLKAN Yeni yılda annemlerin güzel elbiseleri olsun, annemle babamla gezmek isterdim. ESMA SULTAN NAMAZCI 2014’te Ankara’ya gitmek istiyorum. Çünkü orada ne var diye bakmak istiyorum. EFE TANEL Annem ve babam bana markete gidip sürpriz bir matara alsın. Yılbaşı ağacımızı süslemek isterdim. GÖKÇE TUNA SAKA Odamın değişmesini. MUSTAFA KAYA

73

74 TAKVİM NEDİR? NE İŞE YARAR? SOHBET EDİLDİ. 2014 TAKVİMİ İNCELENDİ. BİR YILDA HANGİ MEVSİMLER VE AYLAR VAR? ÖĞRENİLDİ.

75 SAAT ÇEŞİTLERİ İNCELENDİ. SINIF SAATİ YAPILDI.

76

77

78 YENİ YIL PARTİSİNDE NE YEMEK İSTERSİN? KONULU SEÇİM YAPILDI.SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE EN ÇOK OYU DÜDÜKLÜ ŞEKER ALDI. ÖĞRENCİLERİMİZ YENİ YIL PARTİSİNDE DÜDÜKLÜ ŞEKERLERİNİ YEDİLER.

79 DEĞERLER EĞİTİMİ HAKAN EREN BAĞCI:OYUNCAKLARIMIZI KIRMAMAK DEMEK. ÖMER KAPTAN:PARALARI BOŞA HARCAMAMAK, PARAN VARKEN BANKAYA GİTMEK. MUSTAFA KAYA:PARAMIZI HARCAMAMAK DEMEK. AHMET KIVANÇ ŞAHBAZ: PARAMIZI BOŞA HARCAMAMAK. LAÇİN ÇARKÇI:PARAMIZI BOŞA HARCAMAMALIYIZ HARCARSAK BİR DAHA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY ÇIKARSA ALAMAYIZ. DURU YOLAY:EĞER BENİM DİYELİM ÇOK AZ PARAM VAR OYUNCAK ALMIŞTIK ANNE BABMIN BİR İHTİYACI VAR ONUN YERİNE BEN OYUNCAK ALMAM ONUN YERİNE EVİN İHTİYACINI ALIN DERİM. EĞER BİZ BİR ODAYI KULLANMIYORSAK TV YA DA IŞIĞI AÇIK BIRAKMAMALIYIZ. GÖKÇE TUNA SAKA:MESELA MARKETE GİDERSEK LİSTE YAZMIŞSAK GEREKLİ OLMAYAN ŞEYLERİ ALIRIZ PARAMIZ BİTER.

80 MELİS SÖNMEZ:YEMEĞİMİZİ O KADAR ÇOK BIRAKMAMAK, ANNEMİZE KÖTÜ ŞAKALART YAPMAMAK HER ZAMAN İYİ BİR ÇOCUK OLURSAK HERŞEYİ HAKEDERİZ. NEHİR ADA YURTSEVEN:EĞER BİRAZ RÜZGAR ESERSE BİZİ UÇURUR. LALE ÖZGEN:DİYELİM Kİ PARAM VAR LİSTE YAZMADAN MERKETE GİDİYORUM, İHTİYACIM OLMAYAN HERŞEYİ ALIYORUM, SONRA PARAM BİTİYOR. BANKA DA NEREDE BİLMİYORUM, SONRA DA FAKİR OLUYORUM. ESMA SULTAN NAMAZCI:EVDEN ÇIKARKEN TELEVİZYONU AÇIK BIRAKTIYSAK EVE AKŞAM GELDİĞİMİZDE ELEKTRİKLERİN KESİLDİĞİNİ ANLARDIK. YAĞMUR ECEM TAMBULUT: ÇOK OYUNCAK ALIRSAK BOŞU BOŞUNA PARAMIZ BİTER. EFE TANEL: PARAMIZI BOŞUNA HARCAMAMAK. BUSE ŞİMŞEK: EŞYALARIMIZI ATMAMAK ŞAMİL MERT TEMİZ: FAZLA HARCAMAMAK EGE ERİLKAN:LAMBALARI ÇOK AÇMAMAK DEFNE YAZ ÇAKAR: TUTUMLU OLMAK, EŞYALARI GÜZEL KULLANMAK

81 “ÇİZGİ ÇALIŞMALARI” KİTABINDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

82 “TEMEL DİKKAT ÇALIŞMALARI” KİTABINDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

83 “MATEMATİK DEHASI” İSİMLİ KİTABIMIZDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

84

85 ORMAN NE GÜZEL KESTANE GÜRGEN PALAMUT ALTI YAPRAK ÜSTÜ BULUT GEL SEN BURDA DERDİ UNUT ORMAN NE GÜZEL NE GÜZEL DALLAR KOL KOLA GÖRÜNÜR YAPRAK YAPRAĞA SÜRÜNÜR KIŞIN KARLARA BÜRÜNÜR ORMAN NE GÜZEL NE GÜZEL HOŞ GELDİN YENİ YIL GECE YARISI SAATLER ÇALDI ELDE TORBASI YENİYIL GELDİ HOŞ GELDİN ARAMIZA YENİ YIL YENİ YIL HERKES SEVİNSİN YENİ YIL GELDİ GÜLSÜN EĞLENSİN YENİ YIL GELDİ HOŞ GELDİN ARAMIZA YENİ YIL YENİ YIL

86 TRİK TRAK SABAHLARI ERKEN ERKEN BAHÇELERE GÜN DOĞARKEN UYANIR HEP ÇOLUK ÇOCUK TAKIRTILAR TIKIRTILAR TRİK TRAK OLUR MU HİÇ ÇALIŞMAMAK TRİK TRAK OLUR MU HİÇ ÇALIŞMAMAK

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106 EDİRNE’DE Kİ KARDEŞ OKULUMUZ İKİNCİ MURAT İLKOKULU İÇİN YARDIMLARIMIZI HAZIRLADIK. KATILAN TÜM VELİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

107

108 İLKOKUL ÖĞRETMENLERİMİZ ANAOKULUMUZA GELEREK 6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİMİZLE TANIŞTILAR VE İLK ÇALIŞMALARINA BAŞLADILAR. ÖĞRENCİLERİMİZ YAPILAN ÇALIŞMALAR SIRASINDA OLDUKÇA DİKKATLİYDİLER. ÖĞRETMENLERİMİZ İLE İLKOKUL BİNASINDA HER HAFTA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEKTİR. İLKOKULA İLK ADIM PROJEMİZ YIL SONUNA KADAR SÜRECEKTİR.

109

110

111 SIRA NO ADI SOYADIBOYKİLO 1AYDIN ARAS ATALAY11222 2LAÇİN ÇARKÇI11120 3EMİR BOZANOĞLU10919 4ESMA SULTAN NAMAZCI11017 5DURU YOLAY11925 6ÖMER KAPTAN12026 7DEFNE YAZ ÇAKAR11926 8ŞAMİL MERT TEMİZ11720 9EGE ERİLKAN11220 10MUSTAFA KAYA11021 11GÖKÇE TUNA SAKA10816 12NEHİR ADA YURTSEVEN10014 13AHMET KIVANÇ ŞAHBAZ12322 14EFE TANEL11523 15DURU HALVAŞİ11423 16LALE ÖZGEN12324 17BUSE ŞİMŞEK10919 18YAĞMUR ECEM TAMBULUT11719 MELİS SÖNMEZ11521 20HAKAN EREN BAĞCI11320

112

113 MİNİKLER OKULU “KAVRAMLAR” BÖLÜMÜNDEKİ UYGULAMALAR YAPILDI. BEST FRİEND (EN İYİ ARKADAŞIM) PENGUENLERLE İLGİLİ OYUN OYNANDI. “DRAWİNG FOR CHİLDREN” PROGRAMINDAKİ GEZEGENLER KULLANILARAK UZAY İLE İLGİLİ RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI. YENİ YIL TEMALI ÇERÇEVELERİN İÇİNE YENİ YIL İLE İLGİLİ RESİMLER YAPILDI. NOEL BABANIN ÇUVALI İSİMLİ EL-GÖZ KOORDİNASYONUNU GELİŞTİRİCİ DİKKAT OYUNU OYNANDI.

114 DUYU ORGANLARINI TANIMA. GÖRME, İŞİTME VE KOKLAMA DUYULARINI ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI. SÖZLÜ İFADE VE ÇABUK DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA KELİME TENİSİ İSİMLİ OYUN OYNANDI.

115 VÜCUDUN BÖLÜMLERİ ÖĞRENİLDİ VE OYUNLAR OYNANDI. VÜCUDUN BÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ. www.youtube.com/watch?v=8TTvODusD-Y MEYVELER KONUSU AKTİVİTE VE OYUNLARLA ÖĞRENİLDİ. www.youtube.com/watch?v=PwdROiY1-OU SEVİYORUM, SEVMİYORUM KONUSU ÖĞRENİLDİ. NOEL İLE İLGİLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ.

116 BASKETBOLDA OYUN KURALLARI ÖĞRENİLDİ.TOP SÜRME ÇALIŞMALARI YAPILDI. VOLEYBOLDA OYUN KURALLARI ÖĞRENİLDİ. PARMAK PAS, MANŞET PAS ÇALIŞMALARI YAPILDI. NESNELERİ UZAĞA FIRLATMA, HEDEFE TOP ATMA ÇALIŞMALARI YAPILDI. TOPLARI İLERİ VE YUKARI ATIP YAKLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

117 BELLİ HAMLALER YAPILARAK TAŞ ALMA, TAŞ KAYBETME, OYUN KAZANMA, OYUN KAYBETME ÇALIŞMALARI YAPILDI. AÇARAK TEHDİT, ÇİFTE TEHTİT, ŞAH ÇEKMEK, AÇARAK ŞAH ÇEKMEK, ÇİFTE ŞAH ÇEKMEK UYGULAMALARLA ÖĞRENİLDİ. TEHTİT ALTINDAKİ ŞAH NE YAPMALI? MAT NEDİR? BİR HAMLEDE BASİT MAT NASIL YAPILIR? SORULARININ ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARLA ÖĞRENİLDİ.

118 SESİN FARKLI ORTAMLARDA NASIL ÇIKTIĞINI KAVRAMA AMACIYLA ŞİŞEDEKİ SESLER İSİMLİ DENEY YAPILDI. KİMYASAL MADDELERİN KARIŞIMINI VE SONUÇLARINI GÖZLEMLEMEK AMACIYLA SABUN KÖPÜĞÜ İSİMLİ DENEY ÇALIŞMASI YAPILDI. GECE VE GÜNDÜZÜN NASIL MEYDANA GELDİĞİNİ KAVRAMAK AMACIYLA GECE- GÜNDÜZ İSİMLİ DENEY ÇALIŞMASI YAPILDI. MİKROPLAR, GÜNEŞ SİSTEMİ, FOTOĞRAF MAKİNASI NASIL ÇALIŞIR KONULU EĞİTİCİ ÇİZGİ FİLİMLER İZLENDİ.

119 ÖNE VE YANA TANDÜ ÇALIŞMALARI YAPILDI. 1. POZİSYONDA KOL UYGULAMALARI YAPILDI PİLİE, RELEVE UYGULAMALARI YAPILDI. SAHNEYE GİRİŞ VE SAHNEDE YERİNİ ALMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI.

120 DÖRT ZAMANLI RİTMİK EGZERSİZLER YAPILDI. SAĞ-SOL EL AYAK KOORDİNASYON ÇALIŞMASI YAPILDI. HALAY TEMEL FİGÜRLERİ (TOPUK, DİZ KIRMA, ALKIŞ, DÖNÜŞ) ÇALIŞILDI.

121 DUYULAN SESİN HANGİ ENSTRÜMANA AİT OLDUĞUNU BULABİLMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI. ŞARKI ÖNCESİ NEFES AÇMA VE RAHATLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI. RİTM ALGILAMA VE EŞ ZAMANLI HAREKET EDEBİLME ÇALIŞMLARI YAPILDI. DENİZ TOPU VE UÇAN DAİRE İSİMLİ ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ.

122 KÜRESEL ISINMA, AĞAÇ VE ORMAN SEVGİSİ, DOKTORLAR VE SAĞLIK KONULU SERBEST RESİM ÇALIŞMALARI YAPILARAK RESİM YARIŞMASINA GÖNDERİLDİ. ÇAM AĞACI SÜSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI. STRAFORDAN KESİLEN UZAY ARACI, YILDIZLAR VE GEZEGENLER PARMAK BOYALARI İLE BOYANDI.

123

124

125 İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU 2013–2014 ÖĞRETİM YILI OCAK AYI MİNİ PROGRAMI 06 PROJE UZAY”OBLECK” Uzay uydusunun yıldız sisteminden getirdiği Oobleck maddesini inceliyoruz. Bu madde neden yapılmıştır? Nasıl bir gezegenden gelmiştir? Bu maddeden hazırlamak istersek neler kullanmalıyız? Soruları doğrultusunda sohbet ediyoruz. 07 Oobleck’in geldiği gezegene gidebilmek için uzay gemisi tasarlıyoruz ve artık malzemelerle yapıyoruz. Yazın göllerin, ırmakların suları neden azalır? Yıkadığımız giysiler nasıl kurur? Yağmurdan sonra güneş açınca yerdeki su birikintileri nereye gider? Soruları doğrultusunda sohbet ediyoruz. Buharlaşma ve kristalleşme kavramlarını öğreniyoruz. 08 “Yıldızlı Geceler” etkinliğini yapıyoruz. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimlerini öğreniyoruz. “Güneş Sistemi” isimli drama çalışmasını yapıyoruz. 09 Dünya nasıl bir gezegen? Diğer gezegenlerden farkları neler? Sohbet ediyoruz. Dünya Küreyi inceliyoruz. 10 Hayvanların savunma şekilleri hakkında neler biliyoruz? Neler öğrenmek istiyoruz? Sohbet ediyoruz panolarını hazırlıyoruz. NOT: YARIN YAPILACAK OLAN 1. DÖNEM PORTFOLYO TOPLANTISINA RANDEVU SAATİNİZDE ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE KATILMAYI UNUTMAYIN.

126 13 “HAYVAN SAVUNMALARI” GEMS konumuza başlıyoruz. Evden getirdiğimiz materyallerle köşe hazırlıyoruz. Stegosaurus, Triceratops ve Trex dinozorlarının posterlerini inceleyerek kendilerini nasıl savunduklarını öğreniyoruz. 14 AQUA FLORYA AKVARYUM’A geziye gidiyoruz. Su altında yaşayan hayvanlar kendilerini nasıl savunur konuşuyoruz ve onlara savunma sistemleri ekliyoruz. 15 Paleantolog oluyoruz kazı yapıyoruz. Fosil nedir? Öğreniyoruz. Trex ve küçük dinozor hikayesini tamamlayarak problem çözme çalışması yapıyoruz. 16 Savunma sistemi olan ve savunma sistemi olmayan hayvanların dramasını yapıyoruz. Hayvanlar kendilerini neden savunur? Sorusuna cevap arıyoruz. Ocak Ayı Partimiz “RENKLER VE ŞEKİLLER” 17 Günümüzde yaşayan hayvanların savunma sistemlerini inceliyoruz. Kendilerini nasıl savunduklarını konuşuyoruz. Hayvanlarla tahmin oyunu oynuyoruz.

127 20 Hayvan kartlarındaki hayvanların özelliklerini anlatarak bulmaya çalışıyoruz. Doğru tahmin ettiğimiz havyaları eşleştirerek grup oyunu oynuyoruz. Hayvanları kendilerini savunma şekillerine göre (Dişleriyle, boynuzlarıyla, kuyruklarıyla, dikenleriyle vb. ) gruplayarak grafik oluşturuyoruz. Grafiği kullanarak sayma ve karşılaştırma çalışmaları yapıyoruz. 21 İnsanlar kendilerini nasıl savunur? Tartışıyoruz. En uygun savunma yollarına karar veriyoruz. Sanat etkinliğinde savunma sistemi olan bir hayvan maketi yapıyoruz. OCAK AYINDA DOĞAN ÖĞRENCİLERİMİ ZİN DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ. 22 Dinozorlar günümüzde yaşamıyorlar ama onlarla ilgili bilgileri nasıl öğrendiğimizi tartışıyoruz. Farklı dinozor ayak izleri ile eşleştirme çalışması yapıyoruz. Trex ayak izi ile kendi ayak izimizi karşılaştırıyoruz. Trex ayak izini standart olmayan ölçü birimleriyle ölçüyoruz. Sonuçlarını grafikleştirerek tahminimizle gerçek sonuçları karşılaştırıyoruz. 23 Trex dişini ölçüyoruz. Trex dişinin boyunda, trex dişinden daha uzun ve trex dişinden daha kısa nesneler bularak gruplama çalışması yapıyoruz. Farklı dinozor dişleriyle örüntü çalışması yapıyoruz. Hayvanların savunma şekilleri hakkında neler öğrendik? posterimizi hazırlıyoruz. OCAK AYI SİNEMA GÜNÜMÜZ. 24 BUGÜN OKULUMUZ YARIM GÜN. GELİŞİM RAPORLARI 13.00’DA VERİLECEKTİR. 13.30’DA SERVİSLER HAREKET EDECEKTİR. İLK KARNE HEYECANINI YAŞAMAK İSTEYEN VELİLERİMİZ. 12.45’DE OKULDA BULUNABİLİRLER. İYİ TATİLLER

128

129 İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU 2013–2014 ÖĞRETİM YILI OCAK AYI AİLE KATILIM BÜLTENİ 06 Çocuğunuzla uzay nedir? Uzayda neler bulunur? Soruları doğrultusunda bir araştırma yapın. Bulduğunuz bilgi ve resimleri çocuğunuzla birlikte okula gönderin. 07 Çocuğunuzla büyük bir tepsiye kuru çay dökün ve bir kalem ile çay üzerine yıldızlar yaparak gece resmi çizin. 08 Çocuğunuzla birlikte güneş sisteminde bulunan gezegenleri inceleyerek isimlerini tekrar edin. Çocuğunuzdan istediği bir gezegenin resmini yapmasını isteyin. 09 Çocuğunuzla birlikte Dünya Küremizin resmini yapın. 10 Çocuğunuzla evinizde bulunan hayvan oyuncaklarını gruplayın. Bu oyuncakların üzerine çocuğunuzu ismini yazarak pazartesi günü okula gönderin. 13 Çocuğunuzla savunma nedir? Hayvanlar kendilerini nasıl savunur? Soruları doğrultusunda sohbet edin. 14 Çocuğunuzla gezi yerindeki gözlemleri hakkında sohbet edin. Gezi yerinde gördüğü hayvanların resimlerini yapmasını isteyin. 15 Çocuğunuzla birlikte gazete, dergi ve internetten bulduğunuz hayvan resimlerini inceleyin ve bu hayvanları savunma şekillerine göre gruplayın. (dikeniyle, kuyruğuyla, boynuzuyla vb.) 16 Savunma sistemi olmayan bir hayvana savunma sistemi düşünün ve birlikte çizin. 17 Günümüzde yaşayan hayvanların resimlerini inceleyerek savunma organlarını bulun. 20 Çocuğunuzla birlikte tahmin oyunu oynayın. Çeşitli ipuçları ile evinizde bulunan materyalleri isimlerini söylemeden sorun ve çocuğunuzdan bulmasını isteyin. 21 İnsanlar kendilerini neden savunur? Nasıl savunmalıdır? Soruları doğrultusunda sohbet edin. 22 Çocuğunuzla birlikte farklı dinozorlara ait resimleri inceleyin. Birlikte karar verdiğiniz bir dinozorun resmini yapın. 23 Çocuğunuzla birlikte sağlıklı dişlerin önemi hakkında sohbet edin. Uygun bir zamanınızda bir diş hekimine giderek diş kontrollerinizi yaptırın. 24 Çocuğunuzla birlikte tatil için bir plan hazırlayın.


"ARALIK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ ARALIK AYI ÖĞRENİLEN ŞARKILAR ARALIK AYI OKUNAN HİKAYE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları