Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİSAN AYI BÜLTENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİSAN AYI BÜLTENİ."— Sunum transkripti:

1 NİSAN AYI BÜLTENİ

2 BÜLTENDE NELER VAR? NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI
NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI MAYIS AYI AİLE KATILIMI

3 KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
NİSAN AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL ALAN Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Kazanım 3:Algıladıklarını hatırlar. Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Kazanım 4. Nesneleri sayar. İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler. Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler.

4 Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine, şekline, kullanım amaçlarına, miktarına göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir. Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, yapıldığı malzemeye, miktarına göre gruplar. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. Nesne/varlıkları büyüklüklerine, renk tonlarına göre sıralar Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

5 Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar. Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. MOTOR ALANI Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. Yönergeler doğrultusunda koşar. Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Atılan topu elleri ile tutar. Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri takar, çıkarır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar. Nesneleri sıkar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar. Nesneleri döndürür.

6 Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. SOSYAL DUYGUSAL ALAN Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. Fiziksel özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini söyler. Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler. Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.

7 Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler. Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar. Kazanım 13. Estetik değerleri korur. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevredeki güzelliklere değer verir. Kazanım 15. Kendine güvenir. Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer. Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.

8 DİL ALANI Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar. Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır. Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Kazanım 8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar, sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

9 ÖZBAKIM BECERİLERİ Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. Göstergeleri: Giysilerini çıkarır. Giysilerini giyer. Ayakkabı bağcıklarını çözer. Ayakkabılarını çıkarır, giyer. Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar. Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.

10 NİSAN AYI KAVRAMLARI Eş olanı bulma Yeşil-Turuncu-Pembe-Kahverengi
Açık-Kapalı Altında-Üstünde İçinde-Dışında Aşağı-Yukarı Arka-Ön Arkasında-Önünde-Yanında Çevresinde Doğru-Yanlış Sesli-sessiz-gürültülü Kokulu-Kokusuz Sert-Yumuşak Islak-Kuru Az-Çok Boş-Dolu Var-Yok Yeşil-Turuncu-Pembe-Kahverengi Aynı-Farklı Çeşitlilikleri fark etme Karanlık-Aydınlık Kirli-Temiz Yeterince İlkbahar Önce-Şimdi-Sonra Olay sıralama Gün-Hafta-Ay-Yıl-Mevsim Düzenli-Dağınık Sıralı Başlamış-Sona ermiş -

11 NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

12 “FARKLI KÜLTÜRLER, FARKLI OYUNLAR” KONUMUZA “YAĞ SATARIM, BAL SATARIM” OYUNU OYNANARAK BAŞLANILDI…

13

14 “SUSAM SOKAĞI” PROGRAMI İZLENDİ
“SUSAM SOKAĞI” PROGRAMI İZLENDİ. “KIRPIK, MİNİK KUŞ, KURABİYE CANAVARI VE EDİ-BÜDÜ” KARAKTERLERİ TANINDI…

15 “YATTI-KALKTI” OYUNU OYNANDI…

16 1970’Lİ YILLARIN TELEVİZYON ÇOCUK PROGRAMI OLAN “IDIK İLE BIDIK” KUKLA TİYATROSU İZLENİLDİ…

17 “BARIŞ MANÇO İLE ADAM OLACAK ÇOCUK” PROGRAMI İZLENİLDİ…

18 “YAKAN TOP” OYUNU OYNANDI…

19 “İSTOP” OYUNU OYNANDI…

20 “İSTOP” OYUNU OYNANDI…

21 “ÇATLAK PATLAK” OYUNU OYNANDI…

22 İNTERNETTEN DÜNYA ÜZERİNDE YAŞAYAN FARKLI ÜLKE ÇOCUKLARININ ÜLKELERİ ARAŞTIRILDI…

23 JAPON ÇOCUK OYUNU “BÜYÜK FENER- KÜÇÜK FENER” ŞAŞIRTMACA OYUNU OYNANDI…

24 İNGİLİZ ÇOCUK OYUNU “ZIPLAMAK SERBEST” İSİMLİ OYUN OYNANDI…

25

26 HAZIRLIK SINIFLARININ İSPANYOLCA ÖĞRETMENİ KENDİ KÜLTÜRÜNE AİT “FRİO- CALIENTE” İSİMLİ OYUNU ÖĞRETTİ…

27 YUMİ İLE SUMİ DÜNYA TURUNDA İSİMLİ ÇİZGİ FİLM SEYREDİLDİ…

28 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İÇİN DÜNYA ÇOCUKLARI BOYANDI…

29 ÇİZGİ VE MATEMATİK ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER…

30

31 NİSAN AYINDA OKUNAN HİKAYELER

32 “EL ELE VERELİM” “23 NİSAN”
İSİMLİ ŞARKILAR VE “İSTEK MARŞI” ÖĞRENİLDİ. 23 NİSAN Sanki her tarafta var bir düğün Çünkü en şerefli en mutlu gün Bugün 23 Nisan Hep neşeyle doluyor insan İşte bugün bir meclis kuruldu Sonra hemen padişah kovuldu Bugün Atatürk’ten bir armağan Yoksa tutsak olurdun sen inan EL ELE VERELİM El ele verelim la la la la la Güneşe erelim la la la la la Şarkılar söyleyelim Haydi çocuklar Yıldızlar uyansın gülüşümüzden Çiçekler boyansın gülüşümüzden Rengarenk bayram olsun 23 Nisan İSTEK MARŞI Atatürkçü eğitim ilkemiz Coşkuyla çarpar yüreğimiz Nesiller boyu yükselecek Daima gururla sesimiz Bir güneş gibi üstümüze doğan Çağdaş eğitimde örnek olan İSTEK Vakfı geçleriyiz biz Var oldukça bu sevgimiz Aşarız engelleri güçlüyüz biz

33 NİSAN AYI GEZİMİZ SUNAY AKIN OYUNCAK MÜZESİ

34

35

36

37

38 NİSAN AYI KUTLAMALARI

39 İSTEK VAKFI’NIN KURULUŞUNUN 29. YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI

40

41 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMASI

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 NİSAN AYI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAMIZ

55 EREN OKAY’A MUTLU YILLAR DİLERİZ…

56

57 NİSAN AYI BRANŞ DERSLERİMİZ

58 İŞİTSEL ALGI ÇALIŞMASI VE AYNA DRAMASI ÇALIŞMALRI YAPILDI…

59 YILSONU GÖSTERİSİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLDİ…
BALE YILSONU GÖSTERİSİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLDİ…

60 YILSONU GÖSTERİSİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLDİ…
MODERN DANS YILSONU GÖSTERİSİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLDİ…

61 BEDEN EĞİTİMİ TOP TAŞIMA , SEKTİREREK TOP SÜRME VE HEDEFE BASKET ATMA ÇALIŞMALARI YAPILDI…

62 23 NİSAN İLE İLGİLİ OYUNLAR OYNANDI…
BİLGİSAYAR 23 NİSAN İLE İLGİLİ OYUNLAR OYNANDI…

63 FEN LABORATUVARI SU DÖNGÜSÜ, YAĞMUR VE BULUT OLUŞUMU DENEYLERİ YAPILDI. ORMAN HAYVANLARI BELGESELİ SEYREDİLDİ…

64 MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI

65 GEMS “Uğurböcekleri” konumuza başlıyoruz.
05 GEMS “Uğurböcekleri” konumuza başlıyoruz. İlk uğurböceği resmi yapıyoruz. “Uğurböcekleri hakkında ne biliyoruz?, Ne öğrenmek istiyoruz?” konulu sohbet ediyoruz. 06 Uğurböceği posterini inceleyerek uğurböceklerinin vücut bölümlerini öğreniyoruz. İnternetten uğurböceği çeşitlerini araştırıyoruz. 07 Uğurböceklerinin yaşam döngüsünü öğreniyoruz. “Ne ile beslenirler?” sorusuna cevap arıyoruz. 08 Demokrasi Eğitimi kapsamında Anneler Günü hediye seçimi yapıyoruz. “Çiloş’un Uçuçları” isimli hikayeyi dinliyoruz. 09 Seçimle belirlediğimiz anneler günü hediyelerimizi hazırlıyoruz. 12 Okulumuzun bahçesinde “Uğurböceği Avına” çıkıyoruz. Yakaladığımız uğurböceklerini gözlem kutusunda inceliyoruz. 13 Hangi hayvanlara böcek denir? Öğreniyoruz. Hayvanları ayak sayılarına göre grupluyoruz. 14 “Ben simetrik miyim?” sorusuna cevap arıyoruz. Simetri ne demek öğreniyoruz. Uğurböceğinin simetrik yapısını inceliyoruz. 15 “Simetrik böcek” isimli sanat etkinliği yapıyoruz. 16 OKULUMUZUN BAHÇESİNDE 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ŞENLİĞİ YAPIYORUZ. NOT: Okula gelirken şapka takmayı unutma!

66 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI NEDENİYLE TATİL 20
Uğurböceklerinin doğaya ne yararı olduğunu öğreniyoruz. Portfolyo toplantımız için hazırlıklar yapıyoruz. 21 Mayıs ayında doğan öğrencilerimizin doğum günlerini kutluyoruz. 22 “Bir Böceğin yaşamı” isimli çizgi filmi seyrediyoruz. “Uğurböceği’nin peşinde” isimli hikayeyi dinliyoruz. 23 YARIN YAPILACAK OLAN PORTFOLYO TOPLANTIMIZA VE SERGİMİZE TOPLANTI SAATİNİZDE KATILMAYI UNUTMAYIN! 26 Uğurböcekleri ile matematik çalışması yapıyoruz. 27 “Uğurböceklerinin Savunması” dramasını sanat etkinliğinde yaptığımız kanatlarımız takarak canlandırıyoruz. 28 PONY CLUP’a geziye gidiyoruz. Gezide gördüklerimizin resmini yapıyoruz. 29 Uğurböcekleri hakkında ne öğrendik? Konulu sohbet ediyoruz. 30 “Son uğurböceği” Resmi yaparak ilk resimlerimizle karşılaştırıyoruz.

67 MAYIS AYI AİLE KATILIMI

68 Çocuğunuzla birlikte internetten uğurböceklerini araştırın 06
05 Çocuğunuzla birlikte internetten uğurböceklerini araştırın 06 Çocuğunuzdan uğurböceği resmi yapmasını isteyin. 07 Çocuğunuzla hayvanların nasıl beslendiği hakkında sohbet edin. 08 Çocuğunuzdan bugün okulda dinlediği hikayeyi size anlatmasını isteyin. 09 Çocuğunuzla anneler günü hakkında konuşarak birlikte anneanne ve babaanneleri için bir kart hazırlayın. 12 Çocuğunuzla doğa yürüyüşüne çıkarak uğurböceği arayın. 13 Çocuğunuzla birlikte internetten farklı böcekleri inceleyin. Ayaklarını sayarak gruplayın. 14 Çocuğunuzla birlikte simetri hakkında konuşarak kendi bedeninizin ve çocuğunuzun bedeninin simetrik olup olmadığını inceleyin. 15 Çocuğunuzla birlikte yarın ki şenlik için bir şapka seçerek çantasına koyun. 16 Çocuğunuzdan bugün okulda yapılan spor şenliğini size anlatmasını isteyin. 19 Çocuğunuzla birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine katılın. 20 Çocuğunuzla birlikte bir mutfak etkinliği planlayın. Hazırlama aşamasında size yardımcı olmasını isteyiniz. 21 Çocuğunuzla birlikte evde bulunan eşyaları inceleyerek simetrik olup olmadıkları hakkında konuşun. 22 Çocuğunuzdan bugün okulda izlediği sinema filmindeki böceğin resmini yaparak özelliklerini anlatmasını isteyin. 23 Çocuğunuzla birlikte hafta sonu bir doğa gezisi planlayın 26 Çocuğunuzla birlikte odalar arasını adımlayarak sayma çalışması yapınız. 27 Çocuğunuzla birlikte evinizde bulunan materyallerle uğurböceği yapınız. 28 Çocuğunuzdan bugün yapılan geziyi ve gezide neler hissettiğini size anlatmasını isteyin. 29 Çocuğunuzla uğurböcekleri konusu ile ilgili neler öğrendiği hakkında sohbet ediniz. 30 Çocuğunuzdan içinde uğurböceği geçen bir hikaye oluşturmasını isteyin. İsterse oluşturduğu hikayenin resmini de yapabilir.


"NİSAN AYI BÜLTENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları