Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:1 Almanya’da Meslek Eğitimi 23. Mayıs 2005 tarihli Meslek Eğitimi Kanunu §

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:1 Almanya’da Meslek Eğitimi 23. Mayıs 2005 tarihli Meslek Eğitimi Kanunu §"— Sunum transkripti:

1 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:1 Almanya’da Meslek Eğitimi 23. Mayıs 2005 tarihli Meslek Eğitimi Kanunu § 1 Meslek eğitiminin amaçları ve terimler (1) Bu kanununa konu olan meslek eğitimi; meslek eğitimine (2) Hazırlık; meslek eğitimi, meslek içi eğitim ve meslek (3) değiştirme eğitimlerini içerir § 2Meslek eğitiminin yapıldığı yer (1)Meslek eğitimi; 1. İşletme/firmalarda 2. Meslek eğitimi veren okullarda 3. diğer meslek eğitimi için hazırlanmış yerlerde (İşletme/firma dışı meslek eğitimi), gibi yerlerde uygulanmaktadır.

2 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:2 • 23. Mayıs 2005 tarihli • Meslek Eğitimi Kanunu § 4 Meslek Eğitiminin tanınırlılığı ………. Meslek eğitimi düzenleme yürürlüğe konmuştur: § 5Mesleki Eğitim düzenlemeleri aşağıdaki maddeleri İçerir: -Meslek eğitiminin tarınım -Süresi -Mesleki yeterlilik, bilgi ve beceri -Meslek eğitimi çerçeve planı -Sınav yönetmeliği Almanya’da Meslek Eğitimi

3 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:3 Ormancılık Meslek Eğitimi Ormancılık meslek eğitimi için 23. Ocak 1998 yılında uygulamaya konulan düzenleme § 1 Mesleğin resmi tanınırlığı § 2 Süresi (1)Eğitimin süreci üç yıldır

4 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:4 Ormancılık Meslek Eğitimi § 3Berufsfeldbreite Grundbildung und Zielsetzung der Berufsausbildung (1)Meslek eğitiminin birinci yılı söz konusu eğitim için ana bilgileri içermektedir.İşletmede verilecek eğitim yasal meslek eğitimi düzenlemelerine göre bu eğitimin üzerine inşa edilecektir. (2)Bu düzenlemeye göre meslek eğitimini bitirme bilgi düzine göre belirlenecektir. Meslek eğimi kanuna bağlı olarak, eğitim alan öğrenci meslekle ilgili konulardaki bilgisini, özellikle kendi kendine planlama,uygulama ve kontrol etme yetisini sınav ile kanıtlamak zorundadır Ormancılık meslek eğitimi için 23. Ocak 1998 yılında uygulamaya konulan düzenleme

5 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:5 Ormancılık Meslek Eğitimi § 4 Mesleki eğitim şekli § 6Eğitim planı § 5 Eğitim çerçeve planı § 7Raporlama § 8Ara sınavlar § 9Bitirme sınavları Ormancılık meslek eğitimi için 23. Ocak 1998 yılında uygulamaya konulan düzenleme

6 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:6 Forstwirtschaftsmeister İlk okul 1-4 sınıflar Başka bir meslekte çalışmış olmak • Orman işletmeni Orman İşletmeni Üç yıl mesleki uygulama Usta işletmen 6 yıl orman işçisi olarak çalışm ı ş olmak 6 yıl orman işçisi olarak çalışm ı ş olmak Hauptschule 5.-9.sınıflar Realschule 5.– 10. sınıflar Gymnasium 5.-13sınıflar Ormancılık Meslek Eğitimi • 3. yıllık meslek eğitimi. Öğrenci eğitiminin yılda • 10 haftasını bir orman işletmesinde, 10 haftasını • meslek okulunda ve 3 haftasını, eğitim • merkezinde geçirmek zorundadır. • Orman işletmesiyle 4 yıllık • sözleşme imzalanır ve 4 • haftalık 3 eğitimden geçirilir

7 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:7 Orman işletmeni olmak için Mesleki eğitim Orman İşletmesinde işletmenlik eğitimi Yılda 35 hafta İşyeri dışında eğitim Ormancılık eğitim merkezi (Orman İşçiliği okulu) Yılda üç hafta Northeim’de bir meslek okulunda okul eğitimi NORTHEIM Blok eğitim yılda 10 hafta Bitirme belgesi verilir Belge verilir

8 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:8 Orman İşletmesinde Eğitim 1.İşletme, işletme ile ilgili tüm faaliyetler ve ilişkiler. 2.Organizasyon ve işletmenin iş akışı; ekonomi ile ilgili konular 3.Orman işletmesi, orman üretimi 4.Doğa Koruma ve çevre bakımı 5. Orman ürünlerinin üretimi ve hazırlanması 6.Ormancılık tekniği Meslek pozisyonu

9 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:9 Orman İşletmesinde Eğitim 1.İşletme, işletme ile ilgili tüm faaliyetler ve ilişkiler. 1.1 Eğitim görülen işletmenin kuruluşu ve organizasyonu 1.2 Meslek eğitimi 1.3 İş, ücret ve sosyal haklar 1.4 Sosyal ilişkiler 1.5 İş güvenliği ve sağlık koruma 1.6 Doğa Koruma Meslek pozisyonlarıEğitim yılları 1. yıl 40 – 60 Saat 2. Yıl 40 – 40 Saat 3. Yıl 20 – 40 Saat

10 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:10 2.Organizasyon ve işletmenin iş akışı; Ekonomi ile ilgili konular 2.1 Gidişatı anlama ve değerlendirme; bilgileri toplama ve değerlendirme 2.2 İşleri planlama, hazırlık yapma ve kontrol etme 2.3 Pazar ekonomisine yönelik işletme konularını tespit etme ve kara verme Meslek pozisyonuEğitim yılları 1. yıl 80–120 Saat 2. yıl 80–120 Saat 3. yıl 80–120 Saat Orman İşletmesinde Eğitim Planı

11 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:11 Orman İşletmesinde Eğitim Planı 3. Orman işletmesi, orman üretimi 3.1 Meşcere kurma 3.2 Meşcere koruma 3.3 Orman meçcerelerinde bakım ve ulaşım 3.4 Av işlemesi Meslek pozisyonuEğitim yılları 1. yıl 210– 300 Saat 2. yıl 190– 280 Saat 3. yıl 240– 350 saat

12 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:12 Orman İşletmesinde Eğitim Planı 4. Doğa Koruma ve çevre bakımı 4.1 Özelliği olan yaşam alanlarını belirleme, koruma ve geliştirme 4.2 Dinlenme amaçlı alanları kurma ve bakımını sağlama Eğitim yılları 1. yıl 100– 140 saat 2. yıl 110– 160 saat 3. yıl 80– 120 saat

13 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:13 Orman İşletmesinde Eğitim Planı 5. Orman ürünlerinin üretimi ve hazırlanması 5.1 Ağaç ve diğer orman ürünlerinin hasadı 5.2 Odun ölçme ve sınıflandırma 5.3 Odun taşınması ve depolanması Meslek pozisyonuEğitim yılları 1. Yıl 210– 300 saat 2. Yıl 190– 280 saat 3.yıl 240– 350 saat

14 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Orman İşletmesinde Eğitim Planı 6. Ormancılık tekniği 6.1Makine ve ekipmanın kullanımı 6.2Odun ve diğer işlenebilir maddelerin işlenmesi ve değerlendirilmesi Meslek pozisyonuEğitim yılları 1. yıl 120– 160 Std. 2. yıl 120– 160 Std. 3. yıl 100– 140 Std. Folie:14

15 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:15 İşletmede meslek eğitiminin planı 1.Eğitim yılı : 2.820 saat 2. Eğitim yılı: 820 saat 3. Eğitim yılı: 820 saat

16 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:16 Eğitim Metodu • Motivasyon • Karar verme • yeteneği • Ekip çalışması • Koordinasyon isteği • Teknik donanım bilgisinin etkisini gösterme ve olanakları kullanma • Mesleki beceri • Makine ve ekipmanları kullanımı • Sistemi anlamada temel bilgiler • Metot becerisi • Mantıklı ve özet düşünce • Problem çözme yetisi • Kişisel ve sosyal beceri • Kontrol etme • Planlama • Uygulama

17 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:17 Ara Sınavlar Uygulamalı sınav (max. 3 saat) Yazılı Sınav (max. 90 dakika.)

18 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:18 Pratik uygulamaya bağlı olarak aşağıda yer alan konulardan • Eğitim görülen işletmenin kuruluşu ve organizasyonu • Meslek eğitimi • Çevre koruma • İş güvenliği ve sağlık • Orman işletme, orman üretimi • Alet, makine ve işletme donanımları • Programsız çalışma Yazılı sınav (max. 90 dakika) Ara Sınav

19 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:19 Üç ana görev aşağıdaki konulardan test edilir: •Kültür bakımı •Gençlik bakımı •Değerli odun için dal budama •Yaban zararına karşı koruma •Üretim •Makine ve aletlerin kullanımı •Çevre düzenleme + Buna bağlı olarak sınav görüşmeleri Uygulamalı sınav (max. 3 saat.) Arasınav

20 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:20 Bitirme sınavı Uygulamalı sınav (max. 6 Saat.) Yazılı sınav

21 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:21 Bitirme Sınavı 1.Orman İşletmeciliği ve çevre düzenleme (İki Görev) 2.Odun üretimi ve ormancılık tekniği (Bir görev) + Buna bağlı olarak sınav görüşmeleri Uygulamalı sınav (max. 6 Saat)

22 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:22 Bitirme Sınavı Yazılı sınav1.Orman İşletme ve çevre düzenleme (max. 2 saat) 2.Orman üretim ve ormancılık tekniği (max. 2 saat) 3.Ekonomi ve sosyal bilim (max. 1 saat) + sözlü sınav

23 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:23 Eyalet Ormancılığında Meslekiçi Eğitim Orman İşçiliği Eğitim Merkezinde Merkezi Meslekiçi eğitim önlemleri -Aşağı saksonya eyaletindeki orman işletmelerinde çalışanların meslek ve meslek içi eğitimleri -Üniversitede orman teknik fakültesinde staj yapana öğrencilerin eğitimi -Meslek ve meslek içi eğitim için ormancılıkta kullanılan aletlerin eğitimi - Nordheim’de Orman İşletmeni olacak meslek eğitimi alan öğrencilerin eğitimi - Orman işletmeni dalında ustalık yapacak adayların eğitimi Faaliyetlerimiz NFBz Münchehof - Ormancılıkta gelişmeler ve sistem araştırmaları -Yatırımcıya danışmalık desteği - Orman işletmelerinde lojistik zincir ve optimasyon - Eyalet ve devlet orman işletmelerinde çalışan çalışma grupları ile grup çalışmaları - Sınav komisyonunda görev almak - Avrupa Birliği „Leonardo da Vinci“programının koordinasyonu

24 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:24 Eyalet Ormancılığında Meslekiçi Eğitim Orman İşçiliği okulunda uygulanan meslekiçi eğitim faaliyetleri Personel yönetimi, orman kanunu -Öğrencilere seminer -Yönetim ve konflikt yönetimi -Ekip çalışması çalıştayı -Amaç, zaman ve proje yönetimi Orman işçiliği ve iş güvenliği - İstihsal süreci -İstihsal dışında orman işi süreci -İş güvenliği ve kaza önleme -seminerleri Makineler - Forwarder - Harvester - Seilschlepper Motorlu testere eğitimi - Meslek eğitimine başlayan orman işletmenlerine yönelik eğitim -Meslek eğitimi dışındaki kişilere yönelik motorlu -testere eğitimi

25 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:25 Eyalet Ormancılığında Meslekiçi Eğitim Orman İşçiliği okulunun merkezi meslek içi eğitim uygulamaları Silvikültür -LÖWE-programının uygulaması -Orijin soruları ve orijin konusunda tavsiyeler -Orman genetik kaynaklarının korunması - Toprak koruma Doğa koruma ve çevre bakımı -Orman ekolojisi ve orman doğasını koruma -Türlerin korunması - Doğa koruma eğitimi Halkla ilişkiler çalışmaları - - Basın ve yayın organları ile birlikte çalışma - Çevre eğitimi/ orman konusunda bilgi Ekonomi ve bilgisayar teknolojisi -Ekonomi seminerleri - Büroda kullanılan programlar MS-Office seminerleri -Orman işletmeleri çalışanlarına Bilgisayar konusunda danışmanlık - Orman değerlendirme

26 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:26 Eyalet Ormancılığında Meslekiçi Eğitim Orman İşçiliği okulunda merkezi meslek içi eğitim önlemleri Eğitim tur sayıları ve son on yılda katılım durumu YılEğitim tur sayısı Katılımcı sayısı Katılım günleri sayısı 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 167 184 205 228 251 230 234 213 188 214 2.789 3.138 3.233 3.408 3.815 3.526 3.332 2.905 2.404 2.804 12.878 14.164 12.543 14.593 13.793 12.540 12.102 11.320 8.913 11.244

27 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:27 • Bir sertifika örneği

28 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:28 Okul öncesi İsveç’te Eğitim Sistemi 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 9 6 5 Lise İlk okulun üst sınıfları İlk okulun orta sınıfları İlk okulun alt sınıfları Yaşlar

29 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:29 Eyalet Ormancılığında Meslekiçi Eğitim • Öğrencilerin sadece % 2’si meslek eğitimine karar veriyor • Öğrencilerin bir çoğu üniversite eğitimine davam etmek üzere liseye devam ediyor • Meslek eğitimi ağrılıklı olarak tam zamanlı okullarda veriliyor. • (Meslek eğitinin sadece % 15’i işletme/firmada uygulanmaktadır. • Ormancılık meslek eğitimi 3 yıl devam etmekte. 1 yıl genel eğitim •2. ve 3. yıllarda daha çok mesleki eğitime yoğunlaşılır. (Forwarder, Harvester) • Meslek eğitimi bitiminde daha yüksek bir eğitime geçmek hakkı •Her zaman saklıdır • Mesleki eğitimde şeffaflığı sağlaya her hangi bir referasn noktası •bulunmamaktadır.

30 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:30 AkademikMeslek EğitimiYaşlar Doktora Lisans eğitimi Yüksek lisans Lise Bachelor Abitur Meslek yaşamı Teknik yüksek okul 18 - 19 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 - 8 6 - 7 Mesleki ikincil adım 2 Meslek yaşamı Zorunlu eğitim Okul öncesi Finlandiya’da Eğitim Sistemi

31 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:31 Meslek eğitimine konu olan 7 tane sektör vardır: • Teknik ve trafik • Ticaret ve yönetim • Doğal Kaynaklar • Eğitim ve ekonomi • Sosyal konular ve sağlık •Kültürler • Boş zaman ve spor Finlandiya’da Eğitim Sistemi

32 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:32  Ormancılık meslek eğitiminde temel sınav  120Eğitim haftası/3 yılda Ormancılıkta eğitim programı, orman işletmeni Finlandiya’da Eğitim Sistemi

33 Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Finlandiya’da Eğitim Sistemi Sınavlar sonrası Diploma değişik yollardan verilebilir: 1.Sınav, mesleki ana eğitim olarak uygulanabilir. Bu durumda meslek eğitimi kural olarak meslek eğitimi enstitüsü üzerinden yürütülmektedir. Söz konusu eğitim; hem enstitüde verilen teorik eğitimi, hem de haftada en az 20 saat iş yerinde çalışmayı kapsamaktadır. Eğitimler sonrasında sınavlar yapılmakta ve diploma Eğitim Bakanlığının resmi olarak görevlendirdiği Eğitim Enstitüsü tarafından verilmektedir. 2.Sınav yada diploma, yeterlilik sınavından sonrada verilebilir. Bu durumda mesleki yeterlilik herhangi bir meslek okulu olmadan değerlendirilebilir. Sınav ve Diploma işleri Eğitim İşleri Merkez bürosu tarafından görevlendirilen Sınav komisyonu tarafından yürütülmektedir. 3.Sınav meslek eğitimi için anlaşmalı başvur ile gerçekleştirilebilir. Die Prüfung kann als Lehrvertragsausbildung abgelegt werden. Bu durumda meslek eğitiminin % 70-80’i iş yerinde geri kalanı ise eğitim enstitüsünde yürütülmektedir. Öğrencinin belli bir çalışma sözleşmesi vardır. Diploma öğrenciye sınav komisyonu tarafından verilmektedir. Folie:33


"Hans Ulrich Stolzenburg Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum Folie:1 Almanya’da Meslek Eğitimi 23. Mayıs 2005 tarihli Meslek Eğitimi Kanunu §" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları