Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Almanya’da Meslek Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Almanya’da Meslek Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Almanya’da Meslek Eğitimi
23. Mayıs 2005 tarihli Meslek Eğitimi Kanunu § 1 Meslek eğitiminin amaçları ve terimler Bu kanununa konu olan meslek eğitimi; meslek eğitimine Hazırlık; meslek eğitimi, meslek içi eğitim ve meslek değiştirme eğitimlerini içerir § 2 Meslek eğitiminin yapıldığı yer (1) Meslek eğitimi; 1. İşletme/firmalarda 2. Meslek eğitimi veren okullarda 3. diğer meslek eğitimi için hazırlanmış yerlerde (İşletme/firma dışı meslek eğitimi), gibi yerlerde uygulanmaktadır. Folie:1

2 Almanya’da Meslek Eğitimi
23. Mayıs 2005 tarihli Meslek Eğitimi Kanunu § 4 Meslek Eğitiminin tanınırlılığı ………. Meslek eğitimi düzenleme yürürlüğe konmuştur: § 5 Mesleki Eğitim düzenlemeleri aşağıdaki maddeleri İçerir: Meslek eğitiminin tarınım Süresi Mesleki yeterlilik, bilgi ve beceri Meslek eğitimi çerçeve planı Sınav yönetmeliği Folie:2

3 Ormancılık Meslek Eğitimi
Ormancılık meslek eğitimi için 23. Ocak 1998 yılında uygulamaya konulan düzenleme § 1 Mesleğin resmi tanınırlığı § 2 Süresi (1) Eğitimin süreci üç yıldır Folie:3

4 Ormancılık Meslek Eğitimi
Ormancılık meslek eğitimi için 23. Ocak 1998 yılında uygulamaya konulan düzenleme § 3 Berufsfeldbreite Grundbildung und Zielsetzung der Berufsausbildung Meslek eğitiminin birinci yılı söz konusu eğitim için ana bilgileri içermektedir.İşletmede verilecek eğitim yasal meslek eğitimi düzenlemelerine göre bu eğitimin üzerine inşa edilecektir. Bu düzenlemeye göre meslek eğitimini bitirme bilgi düzine göre belirlenecektir. Meslek eğimi kanuna bağlı olarak, eğitim alan öğrenci meslekle ilgili konulardaki bilgisini, özellikle kendi kendine planlama,uygulama ve kontrol etme yetisini sınav ile kanıtlamak zorundadır Folie:4

5 Ormancılık Meslek Eğitimi
Ormancılık meslek eğitimi için 23. Ocak 1998 yılında uygulamaya konulan düzenleme § 4 Mesleki eğitim şekli § 5 Eğitim çerçeve planı § 6 Eğitim planı § 7 Raporlama § 8 Ara sınavlar § 9 Bitirme sınavları Folie:5

6 6 yıl orman işçisi olarak
Forstwirtschaftsmeister İlk okul 1-4 sınıflar Başka bir meslekte çalışmış olmak Orman işletmeni Orman İşletmeni Üç yıl mesleki uygulama Usta işletmen 6 yıl orman işçisi olarak Hauptschule 5.-9.sınıflar Realschule 5.– 10. sınıflar Gymnasium 5.-13sınıflar Ormancılık Meslek Eğitimi Orman işletmesiyle 4 yıllık sözleşme imzalanır ve 4 haftalık 3 eğitimden geçirilir 3. yıllık meslek eğitimi . Öğrenci eğitiminin yılda 10 haftasını bir orman işletmesinde, 10 haftasını meslek okulunda ve 3 haftasını, eğitim merkezinde geçirmek zorundadır. Folie:6

7 Orman işletmeni olmak için Bitirme belgesi verilir
Mesleki eğitim Orman İşletmesinde işletmenlik eğitimi Yılda 35 hafta İşyeri dışında eğitim Ormancılık eğitim merkezi (Orman İşçiliği okulu) Yılda üç hafta Northeim’de bir meslek okulunda okul eğitimi NORTHEIM Blok eğitim yılda 10 hafta Bitirme belgesi verilir Belge verilir Folie:7

8 Orman İşletmesinde Eğitim
Meslek pozisyonu İşletme, işletme ile ilgili tüm faaliyetler ve ilişkiler. Organizasyon ve işletmenin iş akışı; ekonomi ile ilgili konular Orman işletmesi, orman üretimi 4. Doğa Koruma ve çevre bakımı 5. Orman ürünlerinin üretimi ve hazırlanması 6. Ormancılık tekniği Folie:8

9 Orman İşletmesinde Eğitim
Meslek pozisyonları Eğitim yılları İşletme, işletme ile ilgili tüm faaliyetler ve ilişkiler. 1.1 Eğitim görülen işletmenin kuruluşu ve organizasyonu 1.2 Meslek eğitimi 1.3 İş, ücret ve sosyal haklar 1.4 Sosyal ilişkiler 1.5 İş güvenliği ve sağlık koruma 1.6 Doğa Koruma 1. yıl 40 – 60 Saat 2. Yıl 40 – 40 Saat 3. Yıl 20 – 40 Saat Folie:9

10 Orman İşletmesinde Eğitim Planı
Meslek pozisyonu Eğitim yılları Organizasyon ve işletmenin iş akışı; Ekonomi ile ilgili konular 2.1 Gidişatı anlama ve değerlendirme; bilgileri toplama ve değerlendirme 2.2 İşleri planlama, hazırlık yapma ve kontrol etme 2.3 Pazar ekonomisine yönelik işletme konularını tespit etme ve kara verme 1. yıl 80–120 Saat 2. yıl 80–120 Saat 3. yıl 80–120 Saat Folie:10

11 Orman İşletmesinde Eğitim Planı
Meslek pozisyonu Eğitim yılları 3. Orman işletmesi, orman üretimi 3.1 Meşcere kurma 3.2 Meşcere koruma 3.3 Orman meçcerelerinde bakım ve ulaşım 3.4 Av işlemesi 1. yıl 210– 300 Saat 2. yıl 190– 280 Saat 3. yıl 240– 350 saat Folie:11

12 Orman İşletmesinde Eğitim Planı
Eğitim yılları 4. Doğa Koruma ve çevre bakımı 4.1 Özelliği olan yaşam alanlarını belirleme, koruma ve geliştirme 4.2 Dinlenme amaçlı alanları kurma ve bakımını sağlama 1. yıl 100– 140 saat 2. yıl 110– 160 saat 3. yıl 80– 120 saat Folie:12

13 Orman İşletmesinde Eğitim Planı
Meslek pozisyonu Eğitim yılları 5. Orman ürünlerinin üretimi ve hazırlanması 5.1 Ağaç ve diğer orman ürünlerinin hasadı 5.2 Odun ölçme ve sınıflandırma 5.3 Odun taşınması ve depolanması 1. Yıl 210– 300 saat 2. Yıl 190– 280 saat 3.yıl 240– 350 saat Folie:13

14 Orman İşletmesinde Eğitim Planı
6. Ormancılık tekniği 6.1 Makine ve ekipmanın kullanımı 6.2 Odun ve diğer işlenebilir maddelerin işlenmesi ve değerlendirilmesi Meslek pozisyonu Eğitim yılları 1. yıl 120– 160 Std. 2. yıl 3. yıl 100– 140 Std. Folie:14

15 İşletmede meslek eğitiminin planı
Eğitim yılı : 820 saat 2. Eğitim yılı: 820 saat 3. Eğitim yılı: 820 saat Folie:15

16 Eğitim Metodu Kişisel ve sosyal beceri Motivasyon Ekip çalışması
Karar verme yeteneği Ekip çalışması Koordinasyon isteği Teknik donanım bilgisinin etkisini gösterme ve olanakları kullanma Uygulama Planlama Kontrol etme Metot becerisi Mantıklı ve özet düşünce Problem çözme yetisi Mesleki beceri Makine ve ekipmanları kullanımı Sistemi anlamada temel bilgiler Folie:16

17 Ara Sınavlar Uygulamalı sınav (max. 3 saat) Yazılı Sınav
(max. 90 dakika.) Folie:17

18 Ara Sınav Yazılı sınav (max. 90 dakika)
Pratik uygulamaya bağlı olarak aşağıda yer alan konulardan Eğitim görülen işletmenin kuruluşu ve organizasyonu Meslek eğitimi Çevre koruma İş güvenliği ve sağlık Orman işletme, orman üretimi Alet, makine ve işletme donanımları Programsız çalışma Folie:18

19 Arasınav Üç ana görev aşağıdaki konulardan test edilir: Kültür bakımı
Uygulamalı sınav (max. 3 saat.) Üç ana görev aşağıdaki konulardan test edilir: Kültür bakımı Gençlik bakımı Değerli odun için dal budama Yaban zararına karşı koruma Üretim Makine ve aletlerin kullanımı Çevre düzenleme + Buna bağlı olarak sınav görüşmeleri Folie:19

20 Bitirme sınavı Uygulamalı sınav (max. 6 Saat.) Yazılı sınav Folie:20

21 Bitirme Sınavı Uygulamalı sınav (max. 6 Saat)
Orman İşletmeciliği ve çevre düzenleme (İki Görev) Odun üretimi ve ormancılık tekniği (Bir görev) + Buna bağlı olarak sınav görüşmeleri Folie:21

22 Bitirme Sınavı Yazılı sınav Orman İşletme ve çevre düzenleme
(max. 2 saat) Orman üretim ve ormancılık tekniği Ekonomi ve sosyal bilim (max. 1 saat) + sözlü sınav Folie:22

23 Eyalet Ormancılığında Meslekiçi Eğitim
Orman İşçiliği Eğitim Merkezinde Merkezi Meslekiçi eğitim önlemleri Faaliyetlerimiz Aşağı saksonya eyaletindeki orman işletmelerinde çalışanların meslek ve meslek içi eğitimleri Üniversitede orman teknik fakültesinde staj yapana öğrencilerin eğitimi Meslek ve meslek içi eğitim için ormancılıkta kullanılan aletlerin eğitimi - Nordheim’de Orman İşletmeni olacak meslek eğitimi alan öğrencilerin eğitimi Orman işletmeni dalında ustalık yapacak adayların eğitimi - Ormancılıkta gelişmeler ve sistem araştırmaları - Yatırımcıya danışmalık desteği - Orman işletmelerinde lojistik zincir ve optimasyon - Eyalet ve devlet orman işletmelerinde çalışan çalışma grupları ile grup çalışmaları - Sınav komisyonunda görev almak Avrupa Birliği „Leonardo da Vinci“programının koordinasyonu NFBz Münchehof Folie:23

24 Eyalet Ormancılığında Meslekiçi Eğitim
Orman İşçiliği okulunda uygulanan meslekiçi eğitim faaliyetleri Personel yönetimi, orman kanunu Öğrencilere seminer Yönetim ve konflikt yönetimi Ekip çalışması çalıştayı Amaç, zaman ve proje yönetimi Orman işçiliği ve iş güvenliği - İstihsal süreci İstihsal dışında orman işi süreci İş güvenliği ve kaza önleme seminerleri Makineler - Forwarder - Harvester - Seilschlepper Motorlu testere eğitimi Meslek eğitimine başlayan orman işletmenlerine yönelik eğitim Meslek eğitimi dışındaki kişilere yönelik motorlu testere eğitimi Folie:24

25 Orman İşçiliği okulunun merkezi meslek içi eğitim uygulamaları
Eyalet Ormancılığında Meslekiçi Eğitim Orman İşçiliği okulunun merkezi meslek içi eğitim uygulamaları Silvikültür LÖWE-programının uygulaması Orijin soruları ve orijin konusunda tavsiyeler Orman genetik kaynaklarının korunması Toprak koruma Halkla ilişkiler çalışmaları - - Basın ve yayın organları ile birlikte çalışma - Çevre eğitimi/ orman konusunda bilgi Doğa koruma ve çevre bakımı Orman ekolojisi ve orman doğasını koruma Türlerin korunması - Doğa koruma eğitimi Ekonomi ve bilgisayar teknolojisi -Ekonomi seminerleri Büroda kullanılan programlar MS-Office seminerleri Orman işletmeleri çalışanlarına Bilgisayar konusunda danışmanlık - Orman değerlendirme Folie:25

26 Eğitim tur sayıları ve son on yılda katılım durumu
Eyalet Ormancılığında Meslekiçi Eğitim Orman İşçiliği okulunda merkezi meslek içi eğitim önlemleri Eğitim tur sayıları ve son on yılda katılım durumu Yıl Eğitim tur sayısı Katılımcı sayısı Katılım günleri sayısı 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 167 184 205 228 251 230 234 213 188 214 2.789 3.138 3.233 3.408 3.815 3.526 3.332 2.905 2.404 2.804 12.878 14.164 12.543 14.593 13.793 12.540 12.102 11.320 8.913 11.244 Folie:26

27 Bir sertifika örneği Folie:27

28 İsveç’te Eğitim Sistemi
Yaşlar 18 Lise 17 16 15 İlk okulun üst sınıfları 14 13 12 İlk okulun orta sınıfları 11 10 9 İlk okulun alt sınıfları 8 7 6 Okul öncesi 5 Folie:28

29 Eyalet Ormancılığında Meslekiçi Eğitim
Öğrencilerin sadece % 2’si meslek eğitimine karar veriyor Öğrencilerin bir çoğu üniversite eğitimine davam etmek üzere liseye devam ediyor Meslek eğitimi ağrılıklı olarak tam zamanlı okullarda veriliyor. (Meslek eğitinin sadece % 15’i işletme/firmada uygulanmaktadır. Ormancılık meslek eğitimi 3 yıl devam etmekte. 1 yıl genel eğitim 2. ve 3. yıllarda daha çok mesleki eğitime yoğunlaşılır. (Forwarder, Harvester) Meslek eğitimi bitiminde daha yüksek bir eğitime geçmek hakkı Her zaman saklıdır Mesleki eğitimde şeffaflığı sağlaya her hangi bir referasn noktası bulunmamaktadır. Folie:29

30 Finlandiya’da Eğitim Sistemi
Akademik Meslek Eğitimi Yaşlar Doktora Meslek yaşamı Lisans eğitimi Yüksek lisans Bachelor Teknik yüksek okul Meslek yaşamı Abitur Mesleki ikincil adım 2 17 Lise 16 Zorunlu eğitim 15 14 13 12 11 10 9 8 7 - 8 Okul öncesi 6 - 7 Folie:30

31 Finlandiya’da Eğitim Sistemi
Meslek eğitimine konu olan 7 tane sektör vardır: Teknik ve trafik Ticaret ve yönetim Doğal Kaynaklar Eğitim ve ekonomi Sosyal konular ve sağlık Kültürler Boş zaman ve spor Folie:31

32 Finlandiya’da Eğitim Sistemi
Ormancılık meslek eğitiminde temel sınav 120Eğitim haftası/3 yılda Ormancılıkta eğitim programı, orman işletmeni Folie:32

33 Finlandiya’da Eğitim Sistemi
Sınavlar sonrası Diploma değişik yollardan verilebilir: Sınav, mesleki ana eğitim olarak uygulanabilir. Bu durumda meslek eğitimi kural olarak meslek eğitimi enstitüsü üzerinden yürütülmektedir. Söz konusu eğitim; hem enstitüde verilen teorik eğitimi, hem de haftada en az 20 saat iş yerinde çalışmayı kapsamaktadır. Eğitimler sonrasında sınavlar yapılmakta ve diploma Eğitim Bakanlığının resmi olarak görevlendirdiği Eğitim Enstitüsü tarafından verilmektedir. Sınav yada diploma, yeterlilik sınavından sonrada verilebilir. Bu durumda mesleki yeterlilik herhangi bir meslek okulu olmadan değerlendirilebilir. Sınav ve Diploma işleri Eğitim İşleri Merkez bürosu tarafından görevlendirilen Sınav komisyonu tarafından yürütülmektedir. Sınav meslek eğitimi için anlaşmalı başvur ile gerçekleştirilebilir. Die Prüfung kann als Lehrvertragsausbildung abgelegt werden. Bu durumda meslek eğitiminin % 70-80’i iş yerinde geri kalanı ise eğitim enstitüsünde yürütülmektedir. Öğrencinin belli bir çalışma sözleşmesi vardır. Diploma öğrenciye sınav komisyonu tarafından verilmektedir. Folie:33


"Almanya’da Meslek Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları