Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ"— Sunum transkripti:

1 EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
TÜRKİYE İÇİN BİLGİ BAZLI SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİ Prof. Dr. Hüsnü ERKAN Doç. Dr. Yaşar UYSAL Yrd. Doç. Dr. Canan ERKAN Dr. Mevlüt ÇETİNKAYA Selim ŞANLISOY, Nuri Erkin BAŞER Kerim Eser AFŞAR, Üzeyir AYDIN

2 DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER
I. BÖLÜM DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER A. BİLGİ TOPLUMU B.BİLGİ ÇAĞINDA KÜRESELLEŞME VE SANAYİ SEKTÖRÜNDE YENİ EĞİLİMLER C. DEĞERLENDİRME: KÜRESEL SİSTEMDE BİLGİ TOPLUMU OLMAK II. BÖLÜM BİLGİ BAZLI SANAYİLEŞMEDE BAŞARILI ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE A. ÖNCÜLER B. BİLGİ TOPLUMUNA BAŞARILI GEÇİŞLER C. YENİ ATILIM ÖRNEKLERİ D. AB’DE BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ ARAYIŞLARI VE LİZBON STRATEJİSİ E. BİLGİ BAZLI SANAYİLEŞMEDE BAŞARILI ÜLKE ÖRNEKLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ F. TÜRKİYE’NİN SANAYİLEŞME DENEYİMİ VE AB ÜZERİNDEN BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ ARAYIŞLARI III. BÖLÜM BİLGİ BAZLI YENİLİKÇİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİNİN GENEL VE KURUMSAL ÇERÇEVESİ A. YENİ STRATEJİ İÇİN PARADİGMAL DÖNÜŞÜM B. STRATEJİK PLANLAMANIN ANALİTİK ÇERÇEVESİ C. BİLGİ BAZLI YENİLİKÇİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİNDE YENİ KONULAR D. BİLGİ BAZLI YENİLİKÇİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİNİN AKTÖRLERİ VE KURUMLARI IV. BÖLÜM TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİ İÇİN DURUM ANALİZİ A. YENİLİKÇİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİ İÇİN DURUM ANALİZİ B. MEVCUT EKONOMİ POLİTİKALARI UYGULAMALARI VE YENİLENME İHTİYACI C. GZTF ANALİZİ V. BÖLÜM TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİ A. YENİLİKÇİ SANAYİLEŞMENİN VİZYONU VE MİSYONU B. YENİ STRATEJİ İÇİN PARADİGMAL DÖNÜŞÜM C. STRATEJİK PLANIN STRATEJİK UNSURLARI D. ULUSAL BÜTÜNLEŞİK AĞ YAPISINA DAYALI SEKTÖR STRATEJİSİ E. ULUSAL BÜTÜNLEŞİK AĞ YAPILANMASINA DAYALI AR-GE STRATEJİSİ F. STRATEJİK PLANININ STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ G. STRATEJİK PLANIN AŞAMALARI

3 I. BÖLÜM DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER
BİLGİ TOPLUMUNDA GELİŞMELER Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin sürüklediği yeni toplum ve uygarlık düzeyinde; her şey yeniden yapılanırken; toplumsal bütünün tüm alanları da yeniden yapılandı. Bilimsel-Teknolojik alan: mekanik düşünce ve teknolojilerden atom altı dünyanın çoklu ağ etkileşimine dayalı kuantum düşünce ve teknolojilerine; Ekonomik alan: atomik ve mekanik kapitalist piyasa ekonomisinden, ağ etkileşimi içinde işleyen bilgi ekonomisine; Politik alan: bireysellikten grupsal çıkarların yapılandırdığı sivil toplum kuruluşlarıyla, parlamenter demokrasiden katılımcı demokrasiye; Sosyal alan: bağımsız-bağlantısız bireysellikten, işbirliğine dayalı sinerjik toplumsal yapılanmaya, Kültürel alan:, kapalı ve mutlakçı kültürel değerlerden farklılıkların hoşgörü içinde bir arada yaşamasına yönelik; kozmopolit kültürel çeşitliliğe; Küresel alan: ulusal şirket ve ilişkiler yerine ulus ötesi (transnasyonel) şirket ve kurumlara (küresel bloklara) dönüştü.

4 BİLGİ TOPLUMUNDA EKONOMİK ÖNCELİKLER
Ağlarda Işık Hızında Bilgi Akışına Verimliliğe Dinamik Rekabet ve Kaliteye Sürdürülebilir Yenilikçi Ekonomik Gelişmeye Yöneldi.

5 BİLGİ ÇAĞINDA KÜRESELLEŞME VE SANAYİ SEKTÖRÜNDE YENİ EĞİLİMLER
Teknolojik gelişmelere paralel çeşitli mal, hizmet, sermaye-para, emek ve bilgi gibi akımların hızlı bir şekilde hareket ederek, sınırları aşmaları sonucu ekonomik, politik ve kültürel ilişkilerin değişime zorlandığı bir süreç oldu.

6 ESKİ YENİ Bilgi Bazlı Küreselleşmenin Yarattığı Kurumsal Değişim
1. Piyasa Yapısında Değişim Sermaye Bilgi Üretici Tüketici Atlantik Pasifik Japonya Çin Uluslararası ticaret Elektronik ticaret Bilgisayar Internet Para İnsan 2. Örgütsel Yapılanmada Değişim Mekanik Organik Mühendislik Ekoloji Şirketler Bireyler ve network Yatay ve dikey entegrasyon Sanal entegrasyon İş süreçleri Kültür 3. Bireysel Kişilikte Değişim Çok çalışma Hiper etkinlik Güvenlik Belirsizlik Mevcut kariyer Gelecek kariyer İtimat Ümit (Beklenti) Sadakat Cesaret Kaynak: Morrison, 1996:15

7 Bilgi Bazlı Küreselleşmenin Girişimcilik ve Yönetim Anlayışında Yarattığı Değişim

8 Sürdürülebilirlik İçin Firmalarda Paradigma Değişimi

9 II. BÖLÜM BİLGİ BAZLI SANAYİLEŞMEDE BAŞARILI ÜLKE ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE
ÖNCÜLER ABD JAPONYA BİLGİ TOPLUMUNA BAŞARILI GEÇİŞLER İRLANDA FİNLANDİYA İNGİLTERE YENİ ATILIM ÖRNEKLERİ GÜNEY KORE HİNDİSTAN ÇİN

10 ÜLKELER ABD JAPONYA FİNLANDİYA HİNDİSTAN GÜNEY KORE İNGİLTERE ÇİN
Kendine özgü özelliklerden yararlanarak belli fırsatları değerlendirmek Dezavantajı avantaja dönüştürmek Başarı için ısrarlı ve kararlı bir politik iradenin varlığı Uzun dönemli stratejik tercihleri belirlemek ve belli alanlara odaklanmak Eğitime, öğretime verilen önem Üniversite- sanayi işbirliği Teknopark ve teknokentlerin sürükleyici etkisi Uygun bir yatırım iklimi ve iş ortamı Siyasî istikrar ve sosyal uzlaşma İleri teknolojiye sahip ülkelerle işbirliği doğrudan yabancı sermaye yatırımı, ya da teknoloji için iddialı programlar ABD JAPONYA FİNLANDİYA HİNDİSTAN GÜNEY KORE İNGİLTERE ÇİN İRLANDA

11 TÜRKİYE’NİN SANAYİLEŞME DENEYİMİ ve AB ÜZERİNDEN BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ ARAYIŞLARI
1980 Sonrası İthal İkameci Sanayileşme Özel Girişim Öncelikli Sanayileşme Kalkınma Planları Eşliğinde Sanayileşme İhracata Dayalı Büyüme Bu dönemde milli sanayiinin geliştirilmesi amacıyla desteklenen sanayi, bir sıçrama yaratmak için yetersiz kalmıştır. Üstelik bu dönemde bütün çabalara ve teşviklere rağmen, özel sermaye birikimi sağlanamadı. Türkiye’nin liberal politikalara yönelme çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığı bir dönemdir. Başlangıçta iyimser havayla genişleyen ekonomi, dönemin ortalarına doğru daralmaya başladı. Sürekli ve adeta “sürdürülebilir yüksek enflasyona” mahkûm olan ülke, yatırım iklimi ve ortamını kaybetti. Dönemin en belirgin özelliği, iç piyasaya dönük, ithal ikamesi ile sanayileşme stratejisinin kalkınma planları eşliğinde sürdürülmesidir.

12 TÜRKİYE’NİN AB ÜZERİNDEN BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ ARAYIŞI
AB projesi, bir bilgi toplumuna geçiş projesi değildir. AB projesinin öncelikli konusu, AB’nin entegrasyonu sorunudur. AB üyeliği, bilgi toplumunu garantilemez. Ancak Bilgi Bazlı Sanayileşme AB’ye girişi garantiler.

13 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye’nin bugüne kadar bir sanayileşme stratejisi ile bütünleşmiş bir bilgi toplumuna geçiş stratejisi yoktur. Türkiye, IMF’in yönlendirdiği istikrar arayışı ve AB’nin yönlendirdiği reform süreci ile bilgi bazlı sanayileşme rotasına giremez. Bilgi altyapısı alanında e-Türkiye çalışmaları bir ağ bütünü oluşturmaktan uzak kalmıştır. Ulusal Yenilik Sistemi oluşturulamamış ve teknoparklar yeterince etkinleştirilememiş, birbirine bağlanamamış olduğu gibi, uygulama da sınırlı kalmıştır. Üniversite-sanayi işbirliği oluşturulamadığı gibi, arayüz kurumlar da, sosyal sermaye olarak henüz oluşturulamadı. Türkiye’de bilgi toplumu ve bilgi bazlı sanayileşme için yeterli politik irade yoktur. Toplumsal uzlaşma ve motivasyon da oluşamadı. Bilgi çağı ve bilgi toplumu olgusu ve süreci henüz içselleştirilmedi. Bizi geleceğe taşıyacak bilgi bazlı sanayileşme stratejisinin bütüncül yaklaşımı, gelecek vizyonu, ortak değerleri ve misyonu oluşturulmadı.

14 III. BÖLÜM BİLGİ BAZLI YENİLİKÇİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİNİN GENEL VE KURUMSAL ÇERÇEVESİ

15 DÜŞÜNCEDE DEVRİM Mekanik paradigmadan kuantum paradigmasına kayan evren algılayışı teknoloji anlayışımızı kökünden değiştirdi. Toplumsal ve ekonomik gelişme bilim ve teknoloji üretimine dayanmaktadır.

16 DÜŞÜNCEDE DEVRİM GEÇMİŞ GELECEK
Atom benzeri bağımsız bağlantısız birey, işletme ve toplum anlayışı GELECEK Karşılıklı ağ etkileşimi içindeki yapılanmaya dayalı sistemler ve süreçler

17 STRATEJİK PLANLAMANIN ANALİTİK ÇERÇEVESİ
Stratejik planlama: Ülke, bölge veya kentsel sanayileşme ve gelişmenin uzun dönemli başarısı için verilecek karar, süreç ve uygulamaları kapsar. Aşamalar: Stratejisinin dış ve iç çevresel unsurlarının belirlenmesi, Uzun dönemli stratejik planın oluşturulması, Stratejik planın uygulanması Stratejik planın değerlendirilmesi ve kontrolü

18 UZAK ÇEVREYE İLİŞKİN FAKTÖRLER: TOPSES YAKLAŞIMI

19 YAKIN ÇEVREYE İLİŞKİN FAKTÖRLER

20 Bilgi Teknolojilerine Dayalı Sanayileşme İçin Aktörler ve Etkileşimleri
Teknoloji ve Bilgi Altyapısı Yığılma Ekonomileri AR-GE etkinlikleri: Teknoparklar, Üniversite – sanayi İşbirliği Ağ Sistemleri Değişen Talep yapısı Yenilikçi Girişimcilik Risk Sermayesi Beşeri Sermaye Meslekî ve Akademik Eğitim Üniversiteler, Enstitüler ve Meslekî Eğitim Kurumları Bölgesel Kalkınma Ajansları Teknolojik İlerleme Bilgi Teknolojilerine Dayalı Sanayileşme Mekânsal Yeniden Yapılanma Bilgi Toplumuna Yönelik Sosyal Dönüşüm Bilgi Teknolojilerine Dayalı Sosyo- Ekonomik İlerleme Yenilikçi Devlet ve Yenilikçi Yerel Yönetimler STK’lar

21 IV. BÖLÜM TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİ İÇİN DURUM ANALİZİ

22 Bilgi Toplumu Açısından Türkiye’nin Küresel Konumu
sanayi toplumu tarım toplumu Türkiye’nin karmaşık yapısı: bilgi toplumu Milli Gelir: GSYİH açısından 18. büyük ekonomiye sahip olan Türkiye kişi başına düşen gelir açısından 65. sırada bulunuyor. Rekabet Yapısı: Türkiye’nin uluslar arası rekabet gücü giderek geriliyor yılında 29. sırada yer alan Türkiye, 2001 yılında 44. sıraya geriledi. Uluslararası rekabet gücü sıralamasında 1996’da Türkiye’nin gerisinde yer alan Portekiz, Yunanistan, Brezilya, Meksika, Polonya, Macaristan ve Güney Afrika 2001 yılında Türkiye’nin önüne geçti. Bu dezavantajlı yapı ancak doğru politikaların uygulanmasıyla avantaja dönüştürülebilir.

23 TOPLUMSAL SİSTEM BÜTÜNÜ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN DURUMU: GENEL BELİRLEYENLERİN DURUMU
Politik Sistem: Demokratları olmayan bir şekli demokrasi Ekonomik Sistem: Güç odaklarının etkin olduğu, politik yönlendirmeye açık, “kontrollü” bir piyasa sistemi Sosyal Sistem: Sosyal kabul görme, sosyal bağımlılık ve sosyal kişi egemenliği Kültürel Sistem: Değerlere dayalı muhafazakâr bir dünya görüşü Teknolojik Sistem: Geleneksel ve ithal teknolojilerden yararlanma geleneği, gördüğünü yapan, görmediğini düşünmeyen bir düşünce yapısı, görgülcülüğe dayalı taklitçilik

24 TÜRKİYE’DE MEVCUT SANAYİ YAPISI: YAKIN BELİRLEYENLERİN DURUMU

25 Türkiye ile Gelişmiş Ülke Sanayisinin Karşılaştırılması
KRİTER TÜRKİYE SANAYİİ GELİŞMİŞ ÜLKE SANAYİİ ÖLÇEK KÜÇÜK BÜYÜK ÜRÜN ÖZELLİĞİ KATMA DEĞERİ DÜŞÜK KATMA DEĞERİ YÜKSEK ŞİRKET TİPİ AİLE ŞİRKETİ KURUMSAL ŞİRKET AR-GE HARCAMASI DÜŞÜK YÜKSEK SERMAYE KAYNAĞI ÖZ SERMAYE SERMAYE PİYASASI İSTİHDAM ÖZELLİĞİ MAVİ YAKALI BEYAZ YAKALI VERİMLİLİK YÖNETİM ANLAYIŞI İŞLETME ODAKLI FONKSİYONEL YÖNETİM (ÜRETİM, MUHASEBE SATIŞ, PAZARLAMA VB.) PAYDAŞ ODAKLI (TEDARİKÇİ, ÇALIŞAN, MÜŞTERİ, RAKİPLER VB) STRATEJİK YÖNETİM MEKÂNSAL YAPILANMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİ KÜMELERİ KALİTE VE STANDART ÜRÜN KALİEESİ VE STANDARTI İŞLETME KALİTESİ

26 Türkiye Sanayiinde Mevcut Sorunlar ve Kaynakları
Mikro Düzeyde Sorunlar Yetersiz öz sermaye yapısı, Kurumsallaşamamış aile şirketlerinin yoğunluğu, Profesyonel yönetici azlığı ve profesyonellik anlayışındaki eksiklikler, Kısa vadeli bakış açısı, Organizasyon ve yönetim anlayışındaki yetersizlikler, İş kanunu ve uygulamalarından kaynaklanan sorunlar, Geleneksel sanayi ürünlerinde yoğunlaşma.

27 Türkiye Sanayiinde Mevcut Sorunlar ve Kaynakları
Sektörel Düzeyde Sorunlar; Teknolojide dışa bağımlılık, Dış girdi bağımlılığı, Taklitçilik, Kayıt dışılık ve haksız rekabet ortamı, Nitelikli ara eleman yetersizliği, Yanlış ölçek tercihi, Sektörel istatistiki veri tabanının olmayışı, Coğrafi konumlanmada hatalar, Etkin çıkar ve baskı grupları oluşturulamaması, Yetersiz AR-GE harcamaları, Sanayi envanterinin olmayışı.

28 Türkiye Sanayiinde Mevcut Sorunlar ve Kaynakları
Makro Düzeyde Sorunlar İstikrarsız siyasi ortam, İstikrarsız makro ekonomik ortam, Yatırım ikliminin olmayışı, Teşvik politikasındaki hatalar, Yüksek reel faiz, Döviz kurlarında belirsizlik, Yüksek enerji maliyetleri, Yüksek istihdam vergileri, Ulaşım sistemindeki yetersizlikler ve yüksek navlun maliyetleri, Makro planların yetersizliği, Sanayileşme vizyonunun olmaması, Devletin dışlama etkisi (Crowding out), Yüksek enflasyon, Yandaşlık ilişkileri.

29 Türkiye Sanayiinde Mevcut Sorunlar ve Kaynakları
Küresel Düzeyde Sorunlar Uluslar arası ticaretten kaynaklanan haksız rekabet, Küresel siyasi istikrarsızlıklar, Spekülatif sermaye hareketleri, Yüksek enerji maliyetleri, Küresel tekelleşme.

30 MEVCUT EKONOMİ POLİTİKALARI UYGULAMALARI VE YENİLENME İHTİYACI
Uluslararası rekabette faktör donanımına dayalı karşılaştırmalı üstünlük Sanayi ve ticaret politikalarında rekabet avantajlarına dayalı dinamik karşılaştırmalı üstünlük +

31 1980 Sonrası Dönemde Türkiye’ de Büyüme Stratejisi

32 Kamu Açıklarının Finansman Şekilleri ve Yarattığı Sonuçlar

33 Kısır Döngüler ve Sanayi

34 Bilgi Bazlı Sanayileşme Stratejisi İçin GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER Stratejik konum Doğal hammadde kaynaklarına ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli Sanayi sektörüne girdi saylayacak tarım potansiyelinin yüksek olması, İç pazarın büyük ve ölçek ekonomisi için uygun olması, Uluslararası işbirliğine açık girişimci yapısı, Uluslararası rekabet deneyimi, Esnek ve hızlı üretim yapısı, Yatırım ortamının giderek iyileşmesi, Tarıma dayalı sanayileşmeyi destekleyecek iklim ve klimatik ortam, AB ile ekonomik entegrasyonun önemli bir aşamaya gelmesi, Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkelerine pazarlarına coğrafi yakınlık, Temel altyapı ve telekomünikasyon sisteminin gelişmiş olması, Tüketici elektroniği, otomotiv, beyaz eşya, tekstil ve kimya gibi temel sektörlerde küresel rekabete deneyime sahip olması ve bu sektörlere bağlı gelişmiş bir yan sanayinin bulunması. Sanayide teknoloji üretimi ve uygulama için gerekli ara elemanın ve İleri teknoloji alanlarında araştırmacı insan kaynaklarının yetersizliği, Hızlı nüfus artışı, iç göç ve plansız çarpık kentleşme, Yetersiz sermaye birikimi, Küçük ölçek ve düşük kapasite kullanımı, Yüksek vergi oranları, Sermayenin ve temel girdilerin maliyetlerinin yüksekliği, Teknolojiye uyum yeteneğinin düşüklüğü, Yatırım ortamında belirsizlik, AR-GE yatırım harcamaları, tasarım ve marka yaratmada yetersizlik, Finans kaynaklara erişmede engellerin fazlalığı, Kalite ve çevre bilincindeki eksikler, Haksız rekabet ve kayıt dışılığın yaygınlığı, Uzun vadeli politika ve strateji yokluğu, Yönetim merkeziyetçi olması, Profesyonel sayısı ve anlayışındaki yetersizlikler, Kamu tedarik politikasının sanayi ve teknolojiyi desteklemiyor olması, Bürokrasi ve mevzuat modern bir yapıda olmaması, Makro ekonomik istikrarsızlık, Sektörel sanayi politikası eksikliği, Girdi ve teknolojide dışa bağlılık, Kurumlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin zayıflığı, Üniversite-sanayi işbirliğinin zayıflığı ve araştırma sonuçlarının ticarileştirilememesi, Ulusal ağ-yapı ve veritabanı yetersizliği, Uluslar arası ölçekte denetim yetersizliği.

35 Bilgi Bazlı Sanayileşme Stratejisi İçin GZFT Analizi
FIRSATLAR TEHDİTLER Avrupa Birliği’ne tam üyelik aşamasında bir çok proje ve programa katılım, Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu pazarlarına coğrafi yakınlık, Enerji kaynakları ile tüketimi arasında köprü olma fırsatı, Savunma tedarik programları, ulusal bilgi ve iletişim altyapı programı, AR-GE yardımları vb. ulusal proje fırsatları, Yeni enerji türlerinin ve teknolojilerin ortaya çıkması ile Türkiye’nin bu alanda gelişme fırsatına sahip olması, Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması, Tarım kesimindeki gizli işsizlik ordusu. Genç nüfusun yeterince eğitilememesi, Beyin göçü, Makro ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, Türkiye’nin bulunduğu bölgede yaşanan istikrarsızlıklar, AB’ye tam üyelik sürecinin yaratacağı gerginlikler, Uluslar arası ticaretin giderek serbestleşmesi ve rekabetin artması, Bilim ve teknolojik gelişmeye uyum sağlayamama, Rakip ülkelerin daha hızlı gelişmesi, Çok uluslu şirketlerin piyasa hakimiyetini artırması, Türkiye ile aynı kulvarda koşan rakip ülkelerde hızlı gelişme.

36 V. BÖLÜM TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİ

37 YENİLİKÇİ SANAYİLEŞMENİN VİZYONU
2023 için Türkiye Vizyonu: Bilim ve teknolojik gelişmede çağdaş uygarlığın önderi Küresel rekabetin belirleyicisi Yüksek refah düzeyine sahip Bilgi toplumunun lider ülkesi TÜRKİYE

38 Sanayileşme Vizyonu Verimlilik ve kalitede önder,
Bilgi ve yenilik üretimiyle küresel rekabet yeteneğini sürekli yenileyen, AR-GE ve yenilik üretimiyle teknolojide lider, Katma değeri yüksek ürünlerde uzmanlaşmış, Uzmanlığa dayalı teknopark ve teknokentlerin yaygınlık kazanmasıyla, ülke bütününe ekonomik gelişme ve refah artışının birlikte gerçekleşmesini sağlayan, Ekonominin tüm sektörleriyle bütünleşen bilgi bazlı ekonomi ve toplumun; dinamik, çevreye duyarlı, sağlıklı gelişmesi ve refah artışını etkin olarak yönlendiren bir sanayi.

39 YENİLİKÇİ SANAYİLEŞMENİN MİSYONU
Ülke misyonu: bilgi çağı ve yeni küresel düzende, güçlü ve refah düzeyi yüksek bir ekonomiyle, kendi insanları başta olmak üzere, insanlığa ve barışa hizmet etmek. Sanayileşme misyonu: bölgesinde ve dünyada lider ve güçlü Türkiye’yi yaratmak için sürekli ve sürdürülebilir yenilikçi bir sanayi olmak.

40 TEMEL DEĞERLER Sosyal alan: insan ilişkilerinde barış amacına ulaşmayı sağlayacak olan uzlaşma Kültürel alan: toplumsal adalet ve eşitlik amacının sağlanmasında hoşgörü Politik alan: özgürlükçü ve özgüvenli bir toplum oluşturma amacının gerçekleşmesi için katılımcı demokrasi Ekonomik alan: yüksek refah düzeyine ulaşmak için, etkinlik ve verimlilik Teknolojik alan: sürekli ve sürdürülebilir yeniliklerle , bilimsellik ve AR-GE’den kaynaklanan yenilikçiliğe dayalı rekabetçilik

41 YENİ STRATEJİ İÇİN PARADİGMAL DÖNÜŞÜM

42 Bilgi Bazlı Sürdürülebilir Yenilikçi Gelişme Stratejisinin Stratejik Unsurları

43 Bilgi Bazlı Sürdürülebilir Yenilikçi Gelişme Stratejisinde Stratejik Amaç Öncelikleri

44 STRATEJİK PLANIN ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ
Temel Kriterler: 1.DPT’nin bütün illeri kapsayan “İllerde Öne Çıkan Sanayi Sektörleri” çalışmasından seçtiğimiz beş kriter dikkate alınarak belirlenen öncelikli sektörler yılı input-output tablosuna dayalı ileri ve geri bağlantı katsayıları dikkate alınarak belirlenen kilit sektörler 3. Türkiye için yaptığımız GZTF analizi dikkate alınarak öncelikli sektörlerin belirlenmesi 4. Bilgi bazlı yenilikçi sanayileşme stratejisinin amacına uygun olarak bilgi bazlı üretimde öne çıkan stratejik teknolojilere dayalı sektörler

45 Türkiye İçin Öncelikli Sektörler Matrisi

46 ULUSAL BÜTÜNLEŞİK AĞ YAPISININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER
Türkiye’nin coğrafi yapısı ve özellikleri İllerdeki mevcut Üniversite ve Enstitü sayısı DPT’nin 58 değişkeni dikkate alarak belirlediği illerin performans göstergelerinden seçilmiş 26 gösterge İller arasındaki ekonomik ilişkiler ve bağlantılar İller arası ulaşım ağı Mevcut teknoparklar ve araştırma kurumları

47 ULUSAL BÜTÜNLEŞİK AĞ YAPISINA DAYALI SEKTÖR STRATEJİSİ
Bütünleşik Ana Gelişme Koridorları Bütünleşik Ağ-Kentler Gelişme Ağları Ara Bağlantılı Koridorlar veya Bağlantılı Kentler

48 Türkiye Karayolları Yük Taşmacılığı Yoğunluk Haritası

49 Ana Gelişme Koridorları, Bütünleşik Ağ-Kentler Ana Gelişme Ağları ve Ara Bağlantı Koridorları

50 Ana Gelişme Koridorlarının Genel Görünümü

51 Bütünleşik Ağ-kentler Ana Gelişme Ağları Genel Görünümü

52 Ara Bağlantı Koridorları Genel Görünümü

53 ULUSAL BÜTÜNLEŞİK AĞ YAPILANMASINA DAYALI AR-GE STRATEJİSİ
ULUSAL BÜTÜNLEŞİK AĞLARDA AR-GE KURUMLARI a) TEKNOPARKLAR b) BİLİŞİM PARKLAR c) TARGE PARKLAR d) KOBİPARKLAR

54 TEKNOPARKLAR

55 Teknoparkların Etkileri Üzerine Bütüncül Bir Yaklaşım

56 BİLİŞİM PARKLARI Yeni bir AR-GE kurumu olarak hizmetler sektörü ile üniversite arasındaki işbirliğine yönelik olarak Bilişim-parkları. Bilişim-parkları bilgisayar teknolojileri, iletişim ve hizmetler teknolojileri, yazılım ve tasarım teknolojilerine yoğunlaşmalıdır.

57 Tarım Girdileri Sanayi Üretim Parkı Tarıma Dayalı Sanayi Üretim Parkı
TARGE PARKLAR TARGE–PARK KOORDİNATÖRLÜK BİRİMİ Üniversite Bakanlık Ziraat Odası Sanayi Odası Tarımsal Üretici Birlikleri Kalkınma Ajansları Entegre Tarımsal Üretim Parkı (Biyo-Park) Tarım Girdileri Sanayi Üretim Parkı (TAGİ-PARK) Tarıma Dayalı Sanayi Üretim Parkı (TARSA-PARK)

58 BİYOPARK Modeli BİLGİ TEKNOLOJİ VE PERSONEL AKIŞI KÖYLER İLÇELER
Mühendis (ve stajyer) İLLER ÜNİVERSİTELER TEKNOLOJİ VE PERSONEL AKIŞI İSTATİSTİK VE PRATİK DENEYİM AKIŞI O Z E L S K T Ö R İLÇE TARIM MÜD. * Mühendislik Grubu * Küçük Laboratuar * Ortak Kullanım Ekipmanları İL TARIM MÜD. *Mühendislik Grubu, * Veterinerler, * Büyük Laboratuarlar, * Ekipman, Tohum Tedarik * Bilgilendirme *Ortak Kullanım Ekipmanları * Mühendis ve Veteriner Yetiştirme * Teknik Araç Gereç Geliştirme * Bitki, Hayvan Koruma * Bio-Teknoloji ve Genetik Araştırma * Yayım * Veri Toplama ve Analiz * Teorik Analiz * Politika Seçenekleri

59 KOBİ-PARK KOBİ’lere yönelik olarak yeni bir AR-GE yapılanması.
KOBİ-AR-GE parkları, Üniversite, yerel KOBİ örgütleri ve işletmeklerin ortaklaşa projeler üreteceği, bir taraftan mevcut sorunların çözümü diğer taraftan da KOBİ’lerin bilgi bazlı sanayi yapılanmasına uyumlu hale gelmelerine katkı sağlayacaktır.

60 ULUSAL BÜTÜNLEŞİK AĞ YAPILARINDA AR-GE KURUMLARININ KOORDİNASYONU
KORİDOR KOORDİNASYON BİRİMLERİ ULUSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME BİRİMİ ULUSAL KOORDİNASYON MERKEZİ (ANKARA) AR-GE KURUMLARI ULUSAL KOORDİNASYON MERKEZİ ULUSAL KORİDOR KOORDİNASYON MERKEZİ YEREL TARGEPARKLAR YEREL TEKNOPARKLAR YEREL BİLİŞİM PARKLAR

61 Ulusal Yenilik Ağları Teknolojik ve Strateji Geliştirme Koordinasyon Merkezi
BİYO-PARK TARGE-PARK Koordinasyon Birimi TEKNOPARK BİLİŞİM-PARK Koordinasyon Birimi TAR-SA PARK TAGİ-PARK Nanoteknoloji Sistem Süreç Teknolojileri Genom ve Sağlık Malzeme Enerji ve Çevre Yazılım ve Tasarım İletişim ve Hizmet Bilgisayar YEREL SANAYİ VE AR-GE PARKLAR KOORDİNASYON BİRİMİ ULUSAL AR-GE PARKLAR KOORDİNASYON MERKEZİ ULUSAL TARGE-PARKLAR KOORDİNASYON MERKEZİ ULUSAL TEKNOPARKLAR KOORDİNASYON MERKEZİ ULUSAL BİLİŞİM-PARKLAR KOORDİNASYON MERKEZİ ULUSAL YENİLİK AĞLARI, TEKNOLOJİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞBAKANLIK, TÜBİTAK, DPT, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI, TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI

62 Bilgi Bazlı Yeni Gelişme Stratejisinde Kuantum Etkileşim Süreci
Sosyal uzlaşma alanının etkinleştirilmesi Ekonomik refah alanının etkinleştirilmesi Bilimsel yenilik alanının etkinleştirilmesi Küresel etkileşim alanının etkinleştirilmesi Katılımcı demokrasi alanının etkinleştirilmesi Hoşgörü alanının etkinleştirilmesi

63 STRATEJİK PLANIN AŞAMALARI
2010–2014 hazırlık aşaması yetişme aşaması öne çıkma aşaması Sanayileşme stratejisi için siyasi iradenin ortaya konulması ve gerekli ön koşulların hazırlanması Gelişmiş ülkeler arasına katılarak AB ortalama değerlerine ulaşmak Gerçekleştirilecek bir sıçrama ile lider ülkeler arasında yer almak

64 Uygulama Stratejisinin Çerçevesi
2007–

65 HAZIRLIK AŞAMASI Yatırım ikliminin oluşturulması
Ulusal bütünleşik yenilikçi ağ yapılanması ile yenilikçi sanayileşmenin alt yapısı oluşturularak sanayileşme stratejisinde sıçrama yaratacak eşik değerin aşılması Yatırım ikliminin oluşturulması Toplumsal stratejik öncelikler ve politikalar belirlenerek, sanayileşme stratejisi için siyasi iradenin ortaya konulması ve gerekli ön koşulların hazırlanması

66 Sanayileşme Stratejisinin Stratejik Aktörleri ve Rollerinin Belirlenmesi
Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları Yenilikçi Girişimci Uzmanlığa Dayalı Bağımsız Düzenleyici Kurumlar Devlet

67 Kurumsal Yapıların Oluşturulması
Merkezi kuruluşlar Yerel kuruluşlar

68 Yatırım İkliminin Oluşturulması
YEREL YATIRIM OFİSİ ULUSAL YATIRIM YÖNLENDİRME MERKEZİ GLOBALDEN YERELE YATIRIM ORGANİASYONU ULUSLAR ARASI YATIRIMCI KONSEYİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI 1. ULUSLARARASI DÜZEYDE Yatırım iklimi oluşturma/ bilgilendirme Büyüme ve özel yatırımı artırma Yatırım ve istihdam için gözlem ve tavsiye Çalışma gruplarının koordinasyon ve takibi 2. Ulusal Düzeyde Uluslararası Yatırım Konseyi ile bağlantı Yatırım ve istihdam arttırılmasına yönelik Proje Üretme Finansal kaynak sağlama Bölgesel ve Yerel Yatırım birimlerini yönlendirme Sektör öncelikleri Teşvikler Aktif veri tabanı 3. Bölgesel Düzeyde Ulusal ve Bölgesel Yatırım kurumları ile bağlantı Bölgesel potansiyel Yatırım danışmalık YATIRIM VE İSTİHDAM KURUMLARI AMAÇLAR ÇUŞ ŞİRKET TEMSİLCİLERİ EBRD, DB VB. TEMSİLCİLERİ DPT, HAZİNE, MALİYE TEMSİLCİLERİ YASED, ESK, TÜSİAD, TOBB VB.TEMSİLCİLERİ YATRIM BANKALARI, İŞKUR VE İŞGÜCÜ PİYASASI TEMSİLCİLERİ 4. Yerel Düzeyde Ulusal ve Bölgesel Yatırım birimleri ile koordinasyon Yatırım Uygulama Yatırım Alt yapı hizmeti Yerel engellerin kaldırılması ve yerel teşvik YATIRIMCI BÖLGE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YEREL YÖNETİM TEMSİLCİSİ ODA VE MESLEK KURULUŞ TEMSİLCİSİ KALKINMA AJANSLARI BÖLGE SAN. VE TİC. ODA TEMSİLCİSİ ÜNİVERSİTE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ YEREL YATIRIM DANIŞMANLIĞI TÜBİTAK, PATENT ENSTİTÜSÜ, ÜNİVERSİTE AR-GE ULUSLAR ARASI YATRIM KONSEYİ ÜYELERİ

69 YETİŞME AŞAMASI Stratejik göstergeler açısından, dönem sonunda
Dışa ve işbirliğine açık, dünya teknolojisine yetişme ve yetkinlik kazandırılması Koridorlardaki temel bilişim ağ ve alt yapıların tamamlanarak etkin olarak devreye alınması Stratejik göstergeler açısından, dönem sonunda AB standartları ve ortalama değerlerinin yakalanması

70 ÖNE ÇIKMA AŞAMASI Yetişme aşamasında kurulan sistem ve yapının
Bilgi toplumunun yenilenen yapısına uyum sağlayacak yenilenmelerin devreye sokulması Yetişme aşamasında kurulan sistem ve yapının geliştirilmesi ve sürdürülmesi Türkiye’nin dünyada ilk 5-7 ülke arasında yer almasını sağlayacak politikalar ÖNE ÇIKMA AŞAMASI

71 Yenilikçi Sanayileşme Stratejisinin Amaç Perspektifli Zaman Planlaması

72 Yenilikçi Sanayileşme Stratejisinin Teknolojik Alanda Eylem Ve Zaman Planlaması

73 Yenilikçi Sanayileşme Stratejisinin Ekonomik Alanda Eylem Ve Zaman Planlaması

74 Yenilikçi Sanayileşme Stratejisinin Sosyal Alanda Eylem Ve Zaman Planlaması

75 Yenilikçi Sanayileşme Stratejisinin Politik Alanda Eylem Ve Zaman Planlaması

76 Yenilikçi Sanayileşme Stratejisinin Kültürel Alanda Eylem Ve Zaman Planlaması

77 SONUÇ Bilim ve teknoloji üretmede uygarlığın önderi, küresel rekabetin belirleyicisi, yüksek refah düzeyine sahip 2023’de bilgi toplumunun lider ülkesi Türkiye vizyonu için; Bilgi bazlı yenilikçi sanayileşme stratejisini hazırlık, yetişme ve öne geçme süreçleri içinde, tüm boyutlarıyla ısrarlı, kararlı, disiplinli ve tüm toplum kesimlerinin etkin ve aktif katılımıyla, yeni ve yenilikçi bir seferberlik zihniyetine dayalı olarak, ulusal yenilik ağlarında bütünleşmiş, gelişme koridorları ve bütünleşik ağ kentler olarak yapılandırarak geleceği yaratmanın gizil potansiyelinin bu ülkede var olduğuna inanıyoruz.

78 Bilgi bazlı yenilikçi sanayileşme stratejisinin yaşama geçmesi için;
Ulusal düzeyde kesin bir politik irade ve politik istek oluşturmak, Yenilikçilik, yaratıcılık, bilimsellik ve başarı (performans) motifine her alanda birincil öncelik vermek, Eğitim sisteminin tabandan tepeye kadar yaratıcı ve nitelikli insan yetiştirmeye odaklanması, Yenilikçilik odaklı yatırım ve girişimcilik sürecine öncelik verilmesi, Çalışmada ortaya koyduğumuz tüm ülke potansiyellerini, toplumun tüm kesimleriyle birlikte harekete geçirecek, ulusal yenilik ağları çerçevesinde bütünleştiren yapılanmanın uygulamaya konulması ve nihayet Küresel rekabet ve Dünya önderliği için insan ve kurumlarımızı motive etmek zorunlu koşullardır.


"EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları