Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı BTC Çevresel Yatırım Programı Küçük Yatırımlar Fonu (KYF) Düzenli Toplanan Büyükbaş Hayvan Atıklarından Biyogaz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı BTC Çevresel Yatırım Programı Küçük Yatırımlar Fonu (KYF) Düzenli Toplanan Büyükbaş Hayvan Atıklarından Biyogaz."— Sunum transkripti:

1 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı BTC Çevresel Yatırım Programı Küçük Yatırımlar Fonu (KYF) Düzenli Toplanan Büyükbaş Hayvan Atıklarından Biyogaz ve Biyogübre (2BG) Üretimi Projesi Hemite ve Çevre Köyler Toplumsal Gelişim ve Girişim Derneği

2 Proje Alanı: Osmaniye iline bağlı Hemite (Gökçedem) Köyü
Uygulayıcı Kuruluş: Hemite ve Çevre Köyler Toplumsal Gelişim ve Girişim Derneği Kuruluş tarihi: Üye sayısı: 192 Üye profili: Üyelerin meslek durumu: Çiftçi, yaş dağılımı: 18-35 arası 52 üye, üye;  çalışmalara destek durumu: aidat ödeme, faaliyet bazlı katılım Geçmiş çalışmaları: Mikro-kredi faaliyetleri, 102 sandık üyesine kişi başı 750'şer YTL, 6 ay geri ödemeli kredi.   Toplam yıllık bütçesi: YTL Projenin yürütüleceği mekan: Hemite TGGD Ofisi ve Hemite Köyü Arazisi Proje Destekçisi: PAR Danışmanlık A.Ş.

3 Genel Hedef: Alternatif enerji kullanımı ile ekolojik olarak sürdürülebilir üretim ve işletmelerin geliştirilmesi Proje Hedefi: Hemite Köyünde sürdürülebilir kalkınma için doğal kaynakların alternatif enerji eldesinde kullanımını amaçlayan 50 büyükbaş hayvan atığı ile çalışacak bir biyogaz ünitesi kurmak. Proje Süresi: 14 ay Başlangıç Tarihi: 1 Kasım 2007 Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2008

4 Proje Gerekçeleri 1: Hemite Köyündeki 215 haneye ait yaklaşık 250 büyükbaş hayvan dışkılarını kontrolsüz bir biçimde köyün içinde depolamaktadırlar. Bu köylerde özellikle köy içi arazi sıkıntısı olduğu için bu atıklar evlerle iç içedir. Hayvan gübresinin evlerin bahçelerinde toplanması burada oluşan koku ve zararlı bakteriler açısından insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir Köy Ceyhan Irmağı kıyısında konumlanmış olduğu için köylerdeki bütün tarımsal ve hayvancılık atıkları yüzey ve yer altı sularıyla Ceyhan ırmağına karışmaktadır. Bu atıklar hava ve su kirliliğine yol açmakta, bozunmaları sırasında ortaya çıkan gazların atmosfere karışması ile küresel ısınmaya ve iklim değişimine katkıda bulunmaktadır.

5 Proje Gerekçeleri 2: Hayvan dışkıları kontrollü bir biçimde toplanır ve anareobik bozulma tanklarında işlemden geçirilirse sistemden kaliteli biyogübre ve biyogaz eldesi mümkündür. Biyogaz ünitesinde uygun koşullarda değerlendirilen hayvansal atıklarının gübre değeri yaklaşık 2 kat artmaktadır. Biyogaz ise yakıldığı zaman ortaya çıkan ısı enerjisi tezekten 4.5 kat ve odundan 2.5 kat daha fazladır.

6 Etkinlikler 1.1. Keşif 1.2 . Biyogaz sisteminin tasarımının yapılması 2.1. İnşaat işinin ihale edilmesi, tekliflerin değerlendirilmesi ve protokole bağlanması 2.2. Biyogaz reaktörü ve müştemilatının inşaatı ve kurulumu 2.3. İnşaat işin kontrol edilmesi 3.1. Tanıtım toplantısı ve gübre toplama konusunda eğitimler 3.2. Gübre toplanacak hanelerin tespiti ve toplama sisteminin kurulması 4.1. Sistemin bakım ve işletmesi ile ilgili eğitim verilmesi 4.2. Sistemin çalışma veriminin değerlendirilmesi için gerekli analizlerin yapılması 5.1. Projenin tanıtımın yapılması (toplantı ve broşür)

7 Çıktılar/Sonuçlar -1 Kurulacak Biyogaz Ünitesi 50 Süt Sığırının Ahır Atığı ile işletilecektir. Bir süt sığırı günde 20 kg atık madde oluşturduğu düşünüldüğünde günlük işlenecek atık miktarı kg olacaktır. Ahırlardan toplanan atıklar sulandırılarak Biyogaz Ünitesine yüklenecektir. Biyogaz Ünitesine giren atıklar 25 gün süre ile bekletildikten sonra gübre kurutma havuzlarına alınacaktır.

8 Çıktılar/Sonuçlar -2 Biyogaz Ünitesinin günde 30 metreküp biyogaz üretmesi beklenmektedir. Üretilen biyogazın içeriğinin %70’inin Metan (CH4) %30’unun karbondioksit (CO2) olması beklenmektedir. Biyogaz Ünitesine hergün kg atık madde yüklenecek ve üniteden hergün kg sıvı gübre boşaltılacaktır. Hergün çıkan kg sıvı gübre kurutulduğu zaman 150 kg kuru gübre elde edilmektedir.

9 Çıktılar/Sonuçlar -3 Biyogaz ünitesine her gün yüklenecek 2000 kg sıvı atığın 1000 kg’ı çiğ hayvan gübresi 1000 kg’ı su olacaktır. 1000 kg çiğ hayvan gübresi 25 kg kapasiteli 40 adet varil ile gönüllü üreticilerden toplanacaktır. Toplama işlemi traktör sahibi bir çalışanın istihdamı yoluyla gerçekleştirilecektir. İlk aşamada gönüllü üreticilere atıklar karşılığında her hangi bir ödeme yapılmayacaktır. Üreticinin kazancı atığından kurtulmak olacaktır. Reaktör stabil hale geldikten sonra, çıkan gübrenin analizleri yapılacak ve Pazar değeri araştırılacaktır. Bu aşamada atığı toplanan üreticiye işlenmiş gübre geri ödemesi yapılabilecektir.

10 Biyogaz Ünitesinin Görünümü

11 Biyogaz Ünitesinin Yerleşim Planı

12 Biyogaz Ünitesinin Reaktörü

13 Biyogaz Ünitesinin Reaktörü Temel İnşaatı

14 Sorun: Reaktörün tasarımı öngörülen daha uzun süre aldı Dolayısıyla takip eden faaliyetlerin zamanlamasında gecikmeler oldu Reaktör imalatı geç başladı Bahar döneminde ham çelik fiyatları öngörülemez biçimde arttı Projeyi öngörülen bütçe içerisinde gerçekleştirmek güçleşi Çıkarılan Ders: - Ehim ile vehimi ayırmak proje yönetimi için çok önemli. Görece küçük bir unsur için kaybedilen zaman başka kalemlerde önemli maliyetler olarak karşımıza çıkıyor…


"Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı BTC Çevresel Yatırım Programı Küçük Yatırımlar Fonu (KYF) Düzenli Toplanan Büyükbaş Hayvan Atıklarından Biyogaz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları