Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜŞÜK YOĞUNLUKLU (SOĞUK) LASER TERAPİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜŞÜK YOĞUNLUKLU (SOĞUK) LASER TERAPİSİ"— Sunum transkripti:

1 DÜŞÜK YOĞUNLUKLU (SOĞUK) LASER TERAPİSİ
-Kuantum Tedavisi-

2 LASER NEDİR? Laser, İngilizce “Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation” ifadesindeki kelimelerin, kalın harflerle gösterilen baş harflerinden meydana gelmiştir. Mana olarak “Uyarımlar sonucu kuvvetlendirilmiş radyasyondan (foton enerjisi yükseltilmiş) elde edilmiş, ışık” diye tercüme edilebilir. Ancak şunu özellikle ve önemle belirtmek gerekir, burada geçen “Radiation” kelimesi, nükleer radyasyon ile karıştırılmamalıdır. Buradaki mana “yayma – ışınım” olarak algılanmalıdır. Ancak bazı model eximer lazerlerde iyonizasyon aşamasında, X ışını yayılabilir. Bu teknikle çalışan cihazlarda rutin bakım esnasında, sızıntı kontrolü yapılması ile bunun önüne geçilir, kaldı ki burada anlatılan lazerler düşük enerjili HeNe ve yarı iletken lazerlerdir, bu sınıf lazerler için böyle bir durum söz konusu değildir.

3 SINIFLANDIRMA Tıpta kullanılan lazerleri birkaç türlü sınıflandırabiliriz: 1- Kullanım şekline göre: - Tedavi maksatlı (Biyostimulasyon) Lazerler - Cerrahi Lazerler 2- Gücüne Göre: - Soft (Low Level Laser Therapy-LLLT / Düşük yoğunluklu lazer tedavi) Lazerler - Hard / sert-güçlü lazerler 3- Lazer ışınının elde ediliş şekline göre: - Yarı iletken / Diyot lazerler (GaAlAs, Ga As, InP..) - Gaz lazerler (HeNe, CO2 , Argon, Kr …) - Kristal lazerler (Ruby,..) - Dye / Boya lazerler (Rhodmin…)

4 Soğuk Laser Terapisi Nedir?
Bu teknolojide, laser diyotlarıyla hastalıklı veya travma geçirmiş dokulara fotonlarla ışınım uygulanmaktadır. Bu enerji partikülleri, hücre zarı ve intraselüler moleküller tarafından seçici olarak absorbe edilir ve bunun sonucunda peş peşe gelen kompleks fizyolojik reaksiyonlar başlar.

5

6 Bu reaksiyonlar normal hücre yapısı ve fonksiyonelliğinin geri kazanılmasıyla sonuçlanır.
Bu proses tedavi edicidir ve dolayısıyla ağrı dahil birçok semptom elimine edilir. İlaveten, vücudun bağışıklık sistemi yanıtını hızlandırır ve doğal iyileşmeyi kolaylaştırır.

7 Teknoloji tamamıyla güvenlidir ve yan etkiye sahip değildir
Teknoloji tamamıyla güvenlidir ve yan etkiye sahip değildir. Dahası kas-eklem (musculoskeletal) rahatsızlıkları, iltihaplanma (arthritis), spor yaralanmaları, yara iyileşmesi ve geniş alana hitap eden dermatolojik durumlarda yüksek derecede etkinliğe sahiptir.

8 Laserin Nufüz Etme Derinliği

9 Bazı Fizyolojik Etkileri
Üretiminde ve salınımında artma: - Endorfinler (doğal ağrı kesiciler) - Kortisol (kortizon habercisi) - Büyüme hormonu (doku tamirinde aracı) - ATP (hücresel metabolizmayı hızlandırır ve regüle eder) İlave olarak;

10 - Protein sentezinde artış – kollajen, DNA, fibroblastlar
- Venöz ve lenfatik akışta kolaylaşma - Angiogenesis’te artma – oksijen doygunluğunda yükseliş - İlerlemiş bağışıklık yanıtı Bunlar hücresel oluşumu hızlandıran, normal hücre morfolojisi ve fonksiyonunu yeniden kazandıran çok sayıda prosesten sadece bir kısmıdır.

11 Soğuk Lazer & Doku Tamiri ve Ağrı Kontrolü
Photomed Laser Surg Aug;22(4):323-9. DÜŞÜK GÜÇTE LAZERİN DOKU TAMİRİ ve AĞRI KONTROLÜNDEKİ ETKİSİ: Bir meta-analiz çalışması Enwemeka CS, Parker JC, Dowdy DS, Harkness EE, Sanford LE, Woodruff LD. Kaynak School of Health Professions, Behavioral and Life Sciences, New York Institute of Technology, Old Westbury, NY , USA. Özet AMAÇ Lazer fototerapisinin doku tamiri ve ağrı giderme üzerindeki genel tedavi etkilerini belirlemek için istatiksel meta-analizlerini kullandık. ARKAPLAN DATASI Düşük güçte lazer cihazları ilk olarak 30 yıl önce bir terapi şekli olarak kullanılmıştır. Fakat, ağrı azaltma ve doku tamiri üzerindeki etkinlikleri kesinlik kazanmamıştır. METODLAR

12 SONUÇLAR …Daha ilerki analizler, farklı dalga boyundaki lazer ışığının doku tamirindeki pozitif etkilerini göstermiştir ve nm’nin en yüksek tedavi edici etkiye (d = +2.44), 780 nm’nin ise en düşük etkiye (d = 0.60) sahip olduğu görülmüştür. Ağrı kontrolündeki tedavi edici etkisi de pozitif bulunmuştur (d = +1.11)…. NETİCE  Bu bulgular kesin olarak göstermektedir ki, lazer fototerapisi “doku tamiri” ve “ağrı gidermede” çok etkili bir teropatik (tedavi edici) silahlanmadır

13 Soğuk Lazer & Analjezik (Ağrı Kesici) Etkisi
Med Oral Patol Oral Cir Bucal Oct 1;13(10):E648-52 BİR HAYVAN MODELİNDE LAZER TERAPİSİNİN (LLLT) ANALJEZİK (Ağrı Giderici) ETKİSİ Pozza DH, Fregapani PW, Weber JB, de Oliveira MG, de Oliveira MA, Ribeiro Neto N, de Macedo Sobrinho JB. Kaynak Laser Technology, Universidade Federal da Paraíba and Universidade Federal da Bahia, Universidade do Porto, Portugal. Özet AMAÇ  Sağlıklı fare dokusunda lazer terapisinin analjezik etkisini değerlendirmek. ÇALIŞMA DİZAYNI 45 hayvan modeli 3 gruba bölündü. 15: A—İnfrared lazer ışınlaması (830 nm Kondortech, São Carlos, SP, Brazil); B—Kırmızı lazer ışınlaması (660 nm, Kondortech, São Carlos, SP, Brazil); C—Lazer ünitesi olmayan ham (yalancı) ışınlama. Lazer terapisinden sonra, fareler ışınlanmış arka patilerindeki taban pedlerinin içine 30 microl of 2% formalin enjeksiyonu için hareketsiz tutulmuşlardır. Hayvanın arka patisini tutma süresi 30 dk boyunca 5 dakikalık aralıklarla ölçülmüştür.

14 SONUÇLAR  Kontrol grubu ile infrared grubu arasında 5, 20, 25 ve 30. dakikalarda, kırmızı lazer grubu ile ise tüm zaman noktalarında istatiksel olarak belirgin farklılıklar görülmüştür. Her 5 dakikadaki analizler, kontrol ve lazer grupları arasında (20 dakikaya kadar) belirgin istatiksel farklılıklar göstermiştir. NETİCE Lazer terapisi analjezik etki göstermiştir ve kırmızı lazer en iyi sonuçlara sahip olmuştur.

15 TEDAVİ EDİLEN DURUMLAR
Yumuşak Doku ve Spor Yaralanmaları - Ligament (bağ), kiriş ve kas yırtılmaları - Diz disfonksiyonu (Menisküse ve ligamentlere ait yırtılmalar) - Kırılmalar Enflamasyonel Durumlar - Tendonitis (Kas kirişi iltihapları) - Plantar fasciitis (Topuk dikeni) - Rheumatoid arthritis (İltihaplı romatizma)

16 Arkaya Ait Problemler - Dejeneratif Kireçlenme - Kanal daralması - Disk herniasyonu (fıtık) - Myofascitis (Miyofasyal ağrı)

17 Dermatolojik Durumlar
- Herpes labialis (Uçuk) - Yanıklar (İyileşme, izde azalma) - Akne (sivilce) - Anti Aging Tekrarlayan Stres Rahatsızlıkları - Karpal Tünel Sendromu - Rotator Cuff Yaralanmaları (40 yaş üzerinde omuz ağrısı nedenlerinin en önemli nedenlerinden biri rotator cuff yırtıklarıdır. Rotator cuff, humerus (üst kol kemiği)kemiğinin üst ucundaki omuz eklemini yapan baş kısmını çepeçevre saran adele-tendon bir yapıdır. Omuz eklemini yerinde tutar ve omuzun içe-dışa dönüş hareketlerini yaptırır. )

18 Diğerleri - Osteoarthritis (Kireçlenme) - Temporomandibular (Çeneye ait) Eklem Bozukluğu (TMD) - Maxillofacial (Yüze ait) Bozukluklar - Gut hastalığı - Androgenetic Alopecia (Genetik saç dökülmesi) - Ödem, - Muscle fatigue (Kas yorgunluğu) - Tinnitus (Kulak çınlaması),..

19

20 Lazer Terapisinin Avantajları
Ameliyatsız Tedavi Aşırı güvenli ve yan etkisiz Hızlı sonuçlar İyileşme prosesini hızlandırır. Laser tedavisi, birçok sorunu kökten çözmesi, beraberinde başka tedaviler gerektirmemesi ve hiçbir yan etkisinin bulunmamasıyla en ideal tedavi yöntemidir.

21 Soğuk Lazerle Gençleşme
(Anti Aging)

22 Lazerle derinin üst tabakasına dokunulmaz, deri altı dokuları uyarılır ve kollajen üretimi ile yeniden şekillenme gerçekleşir. Ağrısız ve acısız bir işlemdir. Lazer enerjisi deri altında bir dizi yangısal olay gerçekleştirir. Bu olaylar dizisi özellikle fibroblast uyarılması ve buna bağlı kollajen üretimine neden olur. Kırışıklıklarda ve gözeneklerde azalmanın yanı sıra, yüz derisinin renk tonunda artma, gerginliğinde ve yapısında ilerleme beklenir.

23 Doktorlar ne diyor? Bu Foto-Anti Aging yaklaşımı; epidermal ve dermal deri hücrelerini stimüle etmek için kullanılır. Çok düşük düzeyde foton enerjisi uygulanır. Son 20 yılda literatürde geçen  fotobiyolojik bulgularda bahsedildiği gibi, farklı dalga boyları kullanılarak kronolojik ve foto-yaşlanmaya karşı direnç arttırılır. [Mario A Trelles, MD PhD] Soğuk lazer en basit şekilde “iyileşme prosesini” başlatır ve kullanılan lazerler belirli bir dalga boyunda çalıştığından (“teropatik pencere”) doku hasarı veya başka komplikasyonların olması söz konusu değildir. Dünyanın birçok yerinden medikal profesyonellerce soğuk lazerin “güvenilirliği ve etkisi” üzerine çok sayıda çalışma yürütülmüştür. Uygulamalar: Ağrı kontrolü, iltihaplanma, yara iyileşmesi, akne, rozase, psoriasis, kırışıklıklar, anti aging (yüzde gençleşme ve çok çeşitli dermatolojik durumların tedavisi), bağımlılık, kilo kaybı. [Dr. Hana Weidenfeld, Naturopathic Doctor, MD]

24 Yurdışındaki Terapi Merkezleri Ne Diyor?
Soğuk lazer ağrısız ve son derece güvenlidir. Isıtıcı lazerler gibi deri dokularında termal değişikliklere yol açmaz. [Spa-light Therapeutics Inc] Soğuk lazerin stimüle edici etkisi cildi düzleştirir ve istenilen forma gelmesini sağlar. Lazer cilt üzerinde iyileştirici etki gösterir ve uzun süre kullanılsa bile veya gün içersinde çok kez kullanılsa bile güvenlidir. Oksijen ve hidrasyon hasar görmüş ve yaşlanmış cildi yeniden canlandırır. Soğuk lazer doku hücrelerini oksijenize ettiği için, hücresel yenilenmede artma ve kollajen-elastin üretiminde stimülasyon gerçekleşir. Kozmetik cerrahisine karşın non-invazif bir alternatiftir. [Spa Alaska] Hollywood yıldızları dahil çok sayıda müşteri özel bir aktiviteden önce cilt durumlarını  geliştirmek için soğuk lazer tedavisini kullanmaktadır. [Eden Anti Aging Skin Clinic]

25 1 ayda görülür sonuç Önce Sonra

26 MENİSKÜS YIRTIĞININ AMELİYATSIZ TEDAVİSİ

27

28 Menisküs yırtığı tedavisi: Menisküs yırtığı tedavisi; yırtığın büyüklüğü, yırtığın yeri ve hastanın aktivite düzeyine göre değişir. Bazı hastalar ameliyatsız tedavilere iyi yanıt verirken, bazıları ameliyat olmak zorundadır. Menisküs yırtığının yeri en önemli faktördür. Çünkü bu durum yırtığın ne kadar iyi iyileşeceğini belirler. Dış Kenar (Kırmızı alan) Bu kısımdaki yırtıklar kolay iyileşme eğilimindedir. Küçük veya orta büyüklükta yırtıklar ameliyatsız tedavilere iyi yanıt vermektedir. Mesela soğuk lazer terapisi kan dolaşımını artırarak ve besinlerin hasarlı kısma gelmesini sağlayarak iyileşme ve tamir prosesini sağlayabiliecek bir tedavidir. İçteki Menisküs (Beyaz alan) İçteki menisküsün 2/3′lük kısmına kan ulaşımı yoktur ve bu kısım iyileşmez. Genellikle tavsiye edilen artroskopik ameliyat bile bu kısmın iyileşme özelliği olmadığı için yeterince işe yaramayabilir. Özellikle yaşı ilerlemiş hastalar için iyileşme zor olabilir. [Dr. Alexandra K. Schnee]

29 LAZER AKUPUNKTURU

30 Lazerler tıpta ilk olarak 60’lı yılların başında cerrahide kullanılmaya başlandı. (CO2, Nd-YAG, Argon vs.). Cerrahi lazerlerin çıkış güçleri watt mertebesindedir. Laser ışını, uzun impulslarda ve şiddetlidir / güçlüdür. Sonraki yıllarda lazer, tıpta başka maksatlarla da kullanılmaya başlandı. Lazer ışınının akupunktur uygulamalarında iğne gibi stimulatif bir etkisi olduğu görüldü ve  akupunturistlerin yaygın kullandıkları bir metod haline geldi.

31 5mW kırmızı laser akupunktur kalemi ile, vücuttaki belirli akupunktur noktalarına 1′er dk uygulama yapılır. (Her noktaya 3 J/cm2 enerji gelir). İştah ve acıkma hissini azaltır. Beyindeki hipotalamus bölgesinde noradrenalin seviyesini düşürüp, seratonin ve endorfin hormonunun seviyesini artırır. Midede kazınma, yanma ve ekşimeyi önler. Kulaktan yapılan akupunktur, kulaktan mide ve bağırsaklara kadar uzanan sinir uçlarını uyararak mide asidini azaltıyor. Metabolizma hızını düzenleyici rolü vardır. Lazer Akupunkturla tedavi gören kişinin metabolizma hızı arttığı için diğer kişilere göre, zorlanmadan daha kolay kilo verir.

32 KULAK ÇINLAMASI (TİNNİTUS) OLANLARDA %70′E VARAN BAŞARI ORANINA SAHİPTİR.

33 DİZ KİREÇLENMESİNE ÇÖZÜM

34 Etkisi PubMed’de yayınlanan çalışmalarla kanıtlanmıştır:
En iyi etki için “egzersizle birlikte” uygulamalıdır.

35 8 aktif düşük düzey lazer terapisi sonrası dizdeki kan dolaşımının arttığının görüldüğü termal fotoğraf: (Gri ve beyaz renkler daha yüksek sıcaklığı, koyu gri ve siyah renkler düşük sıcaklığı göstermektedir.)

36 BEL VE BOYUN FITIĞI İÇİN KUANTUM LASER TERAPİSİ

37 Bel ve bel altı ağrıları hayat tarzında sıkıntılara ve finansal yüklere  sebep olur. Yayılan ağrılar ve ayaklarda uyuşukluklar da eşlik ederse insanı tamamen takatten düşürebilir. …………… Şiddetli arka ağrılar yaşayan hastaların %85’inden fazlası, lazer terapisiyle başarılı bir şekilde şifaya kavuşmaktadır. ……… Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Tıbbi literatür göstermiştir ki; semptomatik disk fıtıklarının yol açtığı ağrılar problem oluşturmaya devam etmektedir ve hem geleneksel hem de cerrahi çözümler çoğu durumda yeterli faydayı sağlayamamaktadır. Uygun bir terapinin uygulanması anatomi, patoloji ve biyomekaniğin detaylı bir şekilde anlaşılmasını gerektirmesine karşın, inanmaktayız ki “lazer terapisi” bu yaygın medikal durumlarda “en mantıklı” ve “en etkili” tedavi yaklaşımıdır. [Dr. Cruz]

38 SOĞUK LAZER VE GENETİK SAÇ DÖKÜLMESİ

39 Lazer araştırmacısı Dr. J
Lazer araştırmacısı Dr. J. Layton Write’a göre: “Lazer Saç Terapisi saç folikülünün mikro dolaşımını arttırır, bu da besinlerin ve taze oksijenlenmiş kanın saç foliküllerine ulaşarak doğal saç büyüme döngüsünün uyarılmasıyla sonuçlanır.” “Helsinki Lazer Konferansı’nda DDLT’nin etkisinin bir plasebo grup ile karşılaştırılmasını gösteren araştırma sonuçları sunulmuştır. Lazer grubunda yeniden şaç büyümesinin açıkça olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, lazer ile işlem görmüş gruptaki hastalardan biri hariç, tümünde saç kaybı tamamen durmuştur. 3′ü hariç tüm hastalarda, Hamilton sınıflamasında en az bir kategori düşerek, belirgin şekilde yeniden saç büyümesi görülmüştür. Histolojik bulgular karşılaştırıldığında, lazer tedavisi gören hastaların %83′ünde anagen saç foliküllerine değişim olduğu gözlemlenmiş ancak plasebo hastalarının hiçbirinde bu görülmemiştir. 18 hastanın 14′ünde saç kalınlığında artış olmuş ve 18 hastanın tümünde saç gerici ile ölçülen genel saç şaftının kalitesinde düzelme olmuştur.” Lazer Konferansı, Helsinki Finlandiya (1993)

40 Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA‘ya gönderilen bir klinik çalışma, yaşları 21 ila 59 arasında değişen beş erkek denek ile ilgiliydi. Tüm katılımcılar saç kaybı yaşamakta ve saç kaybı için herhangi bir ilaç (Propecia, Rogaine, veya Avacor) kullanmamaktaydı. Biri ön ve diğeri taç bölgesi (başın arkası) olmak üzere, her hastanın başının iki bölgesine dövme yapıldı. Çalışmanın başında ve daha sonra 4. ayda manuel ve bilgisayarlı saç sayımları gerçekleştirildi. Saç veya skalp özelliklerinde görülen her tür değişiklik dikkate alındı. Tüm deneklerde saç sayımında ortalama %40 ila %55 arasında değişen bir artış görüldü. İki hastada ayrıca saç renginde koyulaşma (gri saç miktarında düşüş) görüldü. Bir hastada skalp kuruluğunda (kabuklanma) belirgin düzelme görüldü, iki denekte ise saç veya skalp özelliklerinde belirgin değişiklik görülmedi. Deneklerden herhangi birinde çalışma ile ilgili bir şikayet veya çalışmanın olumsuz bir etkisi görülmemiştir.

41 Dr. Charles her iki çalışmanın sonuçlarını gözden geçirdikten sonra lazerlerin herhangi bir zararı olmadığı konusunda kendini çok emin hissetmekte (Her iki çalışmada herhangi bir yan etki görülmemiş ve hastalardan şikayet olmamıştır) ve insanların önemli bir yüzdesinin Lazer Işık Terapisini kullanarak bir veya bir çok yönden fayda göreceklerine inanmaktadır. Dr. Charles, saç transplant hastalarında bu faydaları şöyle özetlemektedir; • Mevcut saçların şoktan dolayı dökülmesinde azalma, • Skalpin daha hızlı bir şekide normal pigmentasyonuna kavuşması • Nakledilmiş saç foliküllerin daha hızlı büyümesi.

42 Kaynaklar Pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov) www.gorurlazer.com
[


"DÜŞÜK YOĞUNLUKLU (SOĞUK) LASER TERAPİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları