Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYARLI MUHASEBE ETA PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYARLI MUHASEBE ETA PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYARLI MUHASEBE ETA PROGRAMI
HENDEK TİCARET MESLEK LİSESİ MURAT ATALAY 2007

2 ORTAK TANIMLAR

3 Tutar/döviz girişi sırasında üç sıfır(000) yazma
Sağ Ok : Bir hane sağa Ctrl+Sağ Ok: Sağdaki saha Sol Ok : Bir hane sola Ctrl+Sol Ok : Soldaki saha Üst Ok : Bir satır yukarıya Ctrl+Home : Birden fazla sayfalı ekranlarda ekranın sol üst köşesi Alt Ok: Bir satır aşağıya Ctrl+End : Birden fazla sayfalı ekranlarda ekranın sağ alt köşesi Home : Ekranın sol üst köşesi Alt+Y : Kelime başı End : Ekranın sağ alt köşesi Alt+Z : Kelime sonu PgUp : Bir üst sayfa Alt+V : Saha başı Pg Dn : Bir alt sayfa Alt+W : Saha sonu Insert : Araya koyma Alt+X : Saha silme Delete : Silme Alt+U: Bulunduğun yerden sona kadar silme Space : Tutar/döviz girişi sırasında üç sıfır(000) yazma Alt+1 : Hesap makinesinden rakam transferi

4 Genişletilmiş detay bilgi
F1 : Yardım Shift+F8 : Genişletilmiş detay bilgi Shift+F1 : Genişletilmiş yardım F9 : Yardımcı işlemler F2 : Kayıt Shift+F9 : Son çağrılan yardımcı işlemi tekrar çağırma Shift+F2 : Kayıt ve yeni kayda geçiş F10 : Programdan çıkış Ctrl+F2: Kayıt ve bir sonraki kayda geçiş F11 : Kopyala Alt+F2 : Kayıt ve bir önceki kayda geçiş F12 : Yapıştır F4 : Yazıcı çıkışı Shift+F10 : Ana menüyü yükleme Shift+F4 : Genişletilmiş yazıcı çıkışı Alt+F10 : Özel Menüden program yükleme F : Detay bilgi Ctrl+F10 : Genişletilmiş Özel Menüden program yükleme

5 SİSTEMİN AÇILMASI ve PROGRAMLARIN YÜKLENMESİ

6 TARİH ve SAAT BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ
Programları kullanırken bilgisayarın tarih ve saat bilgileri doğru olmalıdır

7 1. CD Cd-okuyucusuna yerleştirilir, kapak kapatıldığı zaman karşınıza ETA kurulum menüsü çıkar bu menüden istenen ETA 7 program versiyonu seçilerek kurulum işlemine başlanır

8 2. Karşınıza gelen ilk ekrandan "İleri" butonuna basılarak bir sonraki ekrana geçilir

9 DEMO SETİ: Programlar bilgisayara demo modunda yüklenir.
Bu ekranda yapılmak istenen işlem belirtilir. DEMO SETİ: Programlar bilgisayara demo modunda yüklenir. YENİ MÜŞTERİ SETİ: Programlar bilgisayara ilk defa yüklenecekse bu seçenek kullanılır. EXE YENİLEME: Bilgisayara daha öncedenyüklenmiş olan modüllerde yenileme işlemi yapmak için bu seçenek kullanılır. MODÜL EKLEME: Kullanıcı programları daha önceden yüklemiş olmasına rağmen sisteme yeni modüller eklenmek istenirse bu seçenek kullanılır

10 Daha sonra gelen ekranda modüllerin içinde bulunan dosyalar özelleştirilerek seçilir, yani kullanıcı ya tüm dosyaları seçer veya konulara göre bazı grupları seçebilir.

11 - Daha sonra gelen ekran kopyalama işlemine başlamadan önceki son ekrandır, bu aşamada "Geri" butonu kullanılarak yapılan tanım, seçim ve tercihlerde değişiklik yapılabilir. Son butonuna basılarak dosyaların CD'den Harddisk'e kopyalanması işlemi başlatılır. Yapılan işlem ekranın altında bulunan ilerleme çubuğundan izlenebilir.

12 - Kopyalama işlemi bittiği zaman karşınıza muhtelif mesajlar içeren son ekran gelir. "Çıkış" butonuna basılarak programdan çıkılır

13 2.4. ETA PROGRAMLARINI KULLANMAYA BAŞLARKEN

14 Program bilgisayara yüklendikten sonra ETA ekranı sizi karşılayacak, bu ekranı ENTER tuşuna basarak geçeceksiniz. ETA ekranını bu şekilde geçtikten sonra karşınıza ETA programlarının kopya edilerek çoğaltılmasına ilişkin yasal hususları hatırlatan bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki açıklamaları da okuduktan sonra yine ENTER tuşuna bastığınızda karşınıza ŞİFRE ekranı gelecektir.

15 Bütün ETA Ticari Programlarının girişinde yer alan bu ekranda sorulan şifreye ETA şeklinde cevap vereceksiniz. Daha sonra arzu ederseniz bu şifreyi istediğiniz bir şifre ile değiştirebilirsiniz. Şifreyi girdikten sonra ENTER tuşuna basacaksınız. Bu arada program bazı veri dosyalarını bulamadığı için sizi uyaracak, bu uyarılara "E" tuşuna basarak yanıt verecek ve ANA MENÜ ekranına ulaşmış olacaksınız

16 3. DOSYALARIN YEDEKLENMESİ

17 Yedekleme işlemi ile belirli fasılalarda(genellikle 1 gün ila 1 hafta arasında değişen sürelerle yedekleme yapılır) veri dosyaları kullanılmayan disket ya da "tape" ünitesi gibi yardımcı bir kayıt ortamına çekilir. Herhangi bir aşamada dosyalarda arıza belirirse, yedek dosyalar çalışılan kayıt ortamına çekilerek, yedekleme tarihinde kalındığı yerden itibaren çalışmalara devam edilir

18 4. YARDIMCI TUŞLARIN KULLANIMI Bu bölümde programlarda sıkça kullanılan tuşların açıklamaları verilecektir

19 ESC Bu tuş, bir işlemi yarıda kesmenizi ya da bulunduğunuz menüden bir önceki menüye geri dönmenizi sağlar. Herhangi bir bilgi girişi, kayıt, döküm gibi işlemler yapılırken ESC tuşuna basılması işlemin kesilmesi anlamına gelir.

20 PgUp / PgDn Çok sayfalı ekranlarda sayfa değiştirme ve kayıtların üzerinde çalışırken dosyadaki bir önceki (PgUp) ve bir sonraki (PgDn) kayda ulaşım imkanı tanır

21 HOME Bilgi girişinde alanın en başına, fatura ve muhasebe fişinde ise evrakın başına gider   END Bilgi girişinde alanın en sonuna, fatura ve muhasebe fişinde evrakın sonuna gider

22 SPACE Tutar ve döviz giriş sahalarında boşluk tuşuna basıldığında ekrana yanyana 3 sıfır(000) gelir. Yalnız bu işlemin çalışması için Menü programının Servis/Ortak Tanımlar ekranında bulunan BİLGİ GİRİŞİNDE OTOMATİK FORMATLAMA parametresine "E" verilmesi ve tutar/döviz girişi yapılıyor olması gerekmektedir. Hesap makinesinde rakam yazılırken de aynı şekilde boşluk tuşuna basıldığında 3 sıfır kendiliğinden ekrana gelir.

23 F1-YARDIM Programların herhangi bir yerinde basılırsa bulunduğunuz bölümdeki fonksiyon tuşlarının kullanım yerlerinin kısaca açıklandığı bir pencere çıkar

24

25 SHIFT+F1 GENİŞLETİLMİŞ YARDIM Programlar hakkında detaylı bilgi verir
SHIFT+F1 GENİŞLETİLMİŞ YARDIM Programlar hakkında detaylı bilgi verir. Çalıştığınız bir modülün herhangi bir yerinde shift ile beraber F1 tuşuna bastığınızda, ekrana "Yardım Almak İstediğiniz Programı Seçiniz!" mesajı gelir.Geniş yardım almak istediğiniz modülü belirttikten sonra ekrana seçtiğiniz modülün konu başlıklarını belirleyeceğiniz pencere gelecektir. Bu pencere yardımıyla dilediğiniz başlığı seçip o konuyla ilgili detaylı açıklama alabilirsiniz.

26

27 F2-KAYIT/LİSTE Ekrandaki bilgilerin kaydını sağlar
F2-KAYIT/LİSTE Ekrandaki bilgilerin kaydını sağlar. Ayrıca liste alınan ekranlarda listenin başlatılması ve sayfanın sürdürülmesi için kullanılır.

28 SHIFT+F2 KAYDET VE YENİ KAYDA ATLA Shift tuşu ile beraber F2 tuşuna basılırsa ekrandaki bilgi kaydedildikten sonra otomatik olarak yeni bir kayda atlanmış olur.

29 CTRL+F2 KAYDET VE BİR SONRAKİ ESKİ KAYDA ATLA Ctrl tuşu ile beraber F2 tuşuna basılırsa ekrandaki bilgi kaydedildikten sonra otomatik olarak dosyada yer alan bir sonraki kayda geçilir. Bu tuş özellikle dosyada kayıtlar üzerinde sırasıyla düzeltme işlemleri yapılırken kullanılır.

30 ALT+F2 KAYDET VE BİR ÖNCEKİ ESKİ KAYDA ATLA Ctrl+F2 tuşunun aksine kayıttan sonra bir önceki kayda geçilir

31 F3-İPTAL Üzerinde çalışmakta olduğunuz kartı ve/veya bu karta bağlı hareket kayıtlarını siler

32 F4-YAZDIRMA/TOPLU FATURA BASIMI Listeleme ekranlarında listenin yazıcıdan alınmasını, ayrıca FATURA modülünde kesilen faturaların toplu olarak yazıcıdan basılmasını sağlar. F4 tuşu ile default olarak belirtilmiş yazıcı tanımlarına göre döküm alınır. Bu tanımları YAZICI TANIMLARI bölümünden değiştirebilirs

33 SHIFT+F4 GENİŞLETİLMİŞ YAZICI KULLANIMI Yazıcıdan döküm alınması istenilen ekranlarda F4 yerine Shift+F4 tuşuna basıldığında ETA:MENÜ programının Servis/Yazıcı Tanımları bölümünde yapılmış olan çeşitli cihaz ve dosya tanımlarına göre döküm alma imkanı elde edilir. Bu sayede standart yazıcı haricindeki yazıcılara ulaşabilir ve dosyaya döküm alabilirsiniz.

34 F5-HAREKETLER/ARAMA/POZİSYON Bu tuş çalıştığınız kartla ilgili hareketleri ekranda listeler. Kayıt arama ekranlarında ise kayıtları tek tek arayıp görüntüleme imkanı verir. Ayrıca çek/senet hareketleri bölümünde F5-POZİSYON tuşuna basıldığında programda kullanılan pozisyonların listesi ekrana gelir. Bu pozisyonlar Entegre Hesaplar/Çek-Senet Pozisyonları bölümünde bünyeye uygun olarak düzenlenebilir

35 F6-KART LİSTESİ Çalıştığınız ekranla ilgili sistemde kayıtlı kartların kod ve cinslerini bir pencere içinde listeler

36 SHIFT+F6 HAREKET KONTROL EKRANI Stok hareket fişi ekranında bu tuşa basıldığında, çalışmakta olduğunuz kartlarla ilgili yapılan giriş/çıkış hareket miktar, 2.birim ve tutar toplamları kontrol amacı ile ekranda bir pencere içinde görüntülenir (Şekil 2). Ayrıca FATURA modülünde giriş/çıkışı yapılan stok miktarlarını ve ilgili stok kartlarında tanımlanmış olan ağırlık, ambalaj ve ambalaj miktarları ekranda görüntülenir

37 F7-KAYIT LİSTESİ/FATURA LİSTESİ/ÇEK-SENET LİSTESİ Çalışılan modüldeki hareket kayıtlarının listesini ekrana getirir

38 F8-DETAY / VADE / KREDİ-RİSK Ekranda giriş/çıkış hareketleri yapılan kayıtların, ilgili kartlarını detay bilgi olarak görüntüler. Ayrıca girişi yapılan çek veya senetlerin toplu olarak vade farklarını hesaplar. Cari hareket modülünde ise F8-KREDİ/RİSK tuşu, ekrana çağırılmış olan müşteri/satıcının çek/senet riski, kredi ve toplam risk durumunun incelenmesi için kullanılır

39 Shift+F8 DETAY BİLGİ Program modüllerinin herhangi bir yerinden Shift+F8(Shift ile beraber F8) tuşuna bastığınızda karşınıza gelen ekrandan seçim yaparak diğer program modüllerinde kayıtlı olan bilgiler hakkında detaylı bilgi alıp, ESC tuşu ile tekrar çalıştığınız ekrana geri dönebilirsiniz

40 F9-YARDIMCI İŞLEMLER Kullanıcıya çeşitli kolaylıklar sağlaması açısından düşünülmüş olan YARDIMCI İŞLEMLER bölümüne programların herhangi bir bölümündeyken F9 tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.

41

42 F9/F2-TAKVİM/AJANDA Bu seçenekle, sistemde geçerli olan gün, ay ve yılı gösteren bir takvim ekrana gelir Takvim üzerindeki ay ve yılları PgUp/PgDn ve Sağ/Sol Yön tuşları ile değiştirebilirsiniz. Ayrıca isterseniz SCROLL LOCK tuşuna basarak yön tuşları ile takvimi ekranın herhangi bir yerine(grafik ortam hariç) taşımanız mümkündür. Takvimle işiniz bittiğinde ESC tuşuna basarak çalışmanıza devam edebilirsiniz. Takvim ekranında ajanda bilgileri de tutulabilir. Not yazılacak gün ENTER tuşu ile seçilir.Ekrana o güne ait ajanda penceresi açılır. Ajanda ekranı 24 saate bölünmüştür. Bu ekrana gerekli bilgiler girildikten sonra ESC tuşu ile kayıt edilerek çıkılır.

43 F9/F3-SAAT Bu bölümde ekrana sistemi açtığınızda verdiğiniz veya sistemin otomatik olarak verdiği bir saat çıkacaktır

44 F9/F4-NOT SAYFASI Bu seçenekte karşınıza 150 kolon ve satırdan oluşan bir not sayfası çıkacaktır. Eğer daha önce herhangi bir not saklanmadı ise "Dikkat Yeni Dosya" şeklinde bir uyarı alacaksınız.

45 F9/F5-KUR TABLOSU │ Bu tuşla ETA:KUR TAKİBİ programı yardımıyla girilmiş döviz kurları bir pencere içinde görüntülenir(Şekil ). PgUp ve PgDn tuşları yardımıyla kurların görüntülendiği tarih değiştirilebilir

46 F9/F6-KUR ÇEVRİMİ Bu tuşa basıldığı zaman karşınıza çapraz kur çevrimi yapan bir ekran gelir(Şekil 9). Çevrim yapılacak dövizin miktarı DÖVİZ DEĞERİ sahasına, birimi DÖVİZ sahasına ve kuru belirleyecek olan tarih İŞLEM TARİHİ sahasına girilir. Çapraz kur hesaplanacak dövizin cinside ÇEVRİLECEK DÖVİZ sahasına girilip enter tuşuna basıldığında en altta bulunan ÇEVRİM DEĞERİ sahasına hesaplanan çapraz kur değeri gelir. DÖVİZ ve ÇEVRİLECEK DÖVİZ sahaları üzerinde iken F6 tuşuna basıldığında sistemde kayıtlı döviz cinsleri bir pencere içinde ekrana gelir, bu ekrandan istenen döviz cinsi üzerine gidilip enter tuşuna basılarak doğrudan döviz cinsi seçimi yapılabilir.

47 F9/F9-HESAP MAKİNESİ Bu tuşla ekrana çeşitli matematiksel işlemleri yapabileceğiniz bir hesap makinesi gelecektir Hesap makinesi ekranından elde edilen değeri Alt-1 tuşuna basmak suretiyle çalışma ekranına aktarabildiğiniz gibi çalışma ekranındaki bilgiyi de F11 tuşu ile hafızaya alarak F12 tuşuyla hesap makinesine aktarabilirsiniz. Ayrıca SCROLL LOCK konumunda bu hesap makinesini de ekranın herhangi bir yerine taşıyabilme(grafik ortam hariç) imkanına sahipsiniz. Hesap makinesinde kullanılan F1 tuşu hafızaya alınan rakamların toplamını verir, F2 tuşu sayıyı veya toplamı hafızadan çıkarır, F3 tuşu sayıları tek tek hafızaya alarak toplar ve F4 tuşu da hafızaya alarak çıkartma işlemi yapar. F5 tuşu ekrandaki sayının karesini, F6 kare kökünü, F7 tersini hesaplar, F8 tuşu ise sayıyı negatif yada pozitif hale getirir,SPACE(boşluk) tuşu ekrana üç sıfır(000) yazar,

48 F9/F10-SİSTEME GEÇİCİ ÇIKIŞ Bu seçenek yardımı ile çalıştığınız program modülünden geçici olarak sisteme çıkıp, çeşitli DOS işlemleri yaptıktan sonra EXIT(exit) komutu ile tekrar çalıştığınız modüle geri dönebilirsiniz.

49 F10-PROGRAMDAN ÇIKIŞ Herhangi bir ekranda çalışırken F10 tuşuna basıp, "Programdan Çıkmak İstediğinızden Emin misiniz?" mesajına "evet" cevabını vererek programdan sisteme çıkabilirsiniz

50 SHIFT+F10 ANA MENÜYE DÖNÜŞ Ana Menü ekranına ulaşabilirsiniz

51 ALT+F10 PROGRAMDA DALLANMA Bu tuşa bastığınızda kullanmakta olduğunuz modüller ve bu modüllerin bazı Alt-Bölümleri ekrana gelir. Bu ekranda Ana Menüye dönmeden ok tuşları kullanılarak istenilen modülün ekranda görünen Alt Bölümlerine ulaşılır. PgUp ve PgDn tuşları kullanılarak bir sonraki veya bir önceki ekrana geçilir İŞLEMLER menüsünde en son kullandığınız

52 CTRL+F10 HIZLI ULAŞIM MENÜSÜ Bu tuşa bastığınızda ekrana kullanmakta olduğunuz modüllerin bir listesi gelir(Şekil 12). Bu listeden ulaşılmak istenen program ok tuşları yardımıyla belirlendikten sonra ekrana seçilen modülün tüm Alt-Bölümleri gelir. Buradan Ana Menüye dönmeden ok tuşları kullanılarak istenilen bölüme ulaşılır.PgUp ve PgDn tuşları kullanılarak bir sonraki veya bir önceki ekrana geçilebilir

53 F11-F12 KOPYALA-YAPIŞTIR Herhangi bir bilgi giriş sahası içindeyken F11 tuşuna basıldığında ekranda bulunan bilgi hafızaya alınır, daha sonra başka bir sahada F12 tuşuna basılarak bu bilgi kullanılabilir. Hafızaya alınan bilgi hesap makinesi kullanılarak işlem yapılırken de yine F12 tuşuyla ekrana alınabilir. Hafızadaki bilgi üzerinde çalışılan program boyunca kullanılabilir, başka bir programa geçildiğinde kullanılamaz

54 CTRL+K KOD GENİŞLİĞİ Ekrandan alınacak dökümlerde kod genişliğini düzenlemek için SAHA BOYU tuşu olmayan bazı listeleme aralıkları ekranlarında bu tuş kullanılabilir

55 CTRL+Q LİSTELEME PARAMETRELERİ Ctrl+Q tuşu ekrandan veya yazıcıdan alınmasını istediğiniz dökümlerin parametrelerini tanımlama imkanı verir

56 CTRL+F1 PROGRAM HAKKINDA BİLGİ Bu tuş yardımıyla ekrana kullanılan program hakkında bilgi gelir.

57 ALT+F3 DİĞER İŞLEMLER MENÜSÜ Bu tuş yardımıyla bulunduğunuz yerden Genel Yardım, Detay Bilgi,Yardımcı İşlemler, Hızlı Yardımcı İşlemler, Çıkış, Ana Menüye Ulaşım, Hızlı Ulaşım, Özel Menü, Program Hakkında Bilgi gibi bölümlere ulaşabilirsiniz

58 ALT+F4 YARDIMCI TUŞLAR Bu tuş yardımıyla ekrana gelen pencereden kullanılmak istenen tuş seçilir. Önce alt ve üst ok tuşlarına basarak karakterin durumu belirlenir(Normal, Shift, Alt, Ctrl), daha sonra TAB tuşuna basarak ekranın diğer tarafına geçilir. Burada ok tuşları kullanılarak karakter seçilip ekrana getirilir.

59 ALT+F8 MAKRO KULLANIMI Bu tuş yardımı ile Alt+F9 tuşu ile tanımlanan makroların kullanımı gerçekleştirilir.

60 ALT+F9 MAKRO TANIMI Bu tuş yardımı ile makro tanımı yapılır
ALT+F9 MAKRO TANIMI Bu tuş yardımı ile makro tanımı yapılır. Programda 20 ayrı ve sınırsız kullanıcı tanımlı makro tanımlama imkanı vardır. Makro tanımlamak için Alt+F9 tuşu kullanılır. Ekrana gelen pencerede ALT+A dan ALT+T'ye kadar tuşlar bulunur. Makro tanımlanacak tuş bu ekrandan seçildiğinde ekrana "Makro Açıklamasını Giriniz!" mesajı gelir

61 5. IŞIKLI SAHALARDA KOLAYLIK SAĞLAYAN ÖZEL TUŞLAR Bu bölümde, ekranda ışıklı sahalara bilgi girerken kolaylık sağlayan tuşların kullanıldığı yerlere göre açıklamaları verilecektir

62 5.1. GENEL TUŞLAR (Q KLAVYE) Alt+V Işıklandırılmış sahanın başına gider Alt+W Işıklandırılmış sahanın sonuna gider Alt+Y Kelimenin başına gider Alt+Z Kelimenin sonuna gider Alt+U İmlecin bulunduğu yerin sağını siler Alt+X Işıklandırılmış sahanın içini siler

63 5.1. GENEL TUŞLAR (F KLAVYE) Alt+C Işıklandırılmış sahanın başına gider Alt+G Işıklandırılmış sahanın sonuna gider Alt+D Kelimenin başına gider Alt+J Kelimenin sonuna gider Alt+R İmlecin bulunduğu yerin sağını siler Alt+Ö Işıklandırılmış sahanın içini siler

64 5.2. FATURA/MUHASEBE FİŞİ EKRANLARINDA GEÇERLİ TUŞLAR Q KLAVYE Ctrl+Home Ekranın başına gider Ctrl+End Ekranın sonuna gider Ctrl+Sağ Sağdaki sahaya ulaştırır Ctrl+Sol Soldaki sahaya ulaştırır Ctrl+I Araya satır girer Ctrl+D Üzerinde çalışılan satırı siler Ctrl+Y Satırın başına gider Ctrl+Z Satırın sonuna gider * Bir üst satırdaki açıklama/rakamı tekrar eder

65 5.2. FATURA/MUHASEBE FİŞİ EKRANLARINDA GEÇERLİ TUŞLAR F KLAVYE Ctrl + Home Ekranın başına gider Ctrl + End Ekranın sonuna gider Ctrl + Sağ Sağdaki sahaya ulaştırır Ctrl + Sol Soldaki sahaya ulaştırır Ctrl + N Araya satır girer Ctrl + E Üzerinde çalışılan satırı siler Ctrl + O Satırın başına gider Ctrl + J Satırın sonuna gider * Bir üst satırdaki açıklama/rakamı tekrar eder

66 5.2. FATURA/MUHASEBE FİŞİ EKRANLARINDA GEÇERLİ TUŞLAR Q KLAVYE Ctrl+Home Ekranın başına gider Ctrl+End Ekranın sonuna gider Ctrl+Sağ Sağdaki sahaya ulaştırır Ctrl+Sol Soldaki sahaya ulaştırır Ctrl+I Araya satır girer Ctrl+D Üzerinde çalışılan satırı siler Ctrl+Y Satırın başına gider Ctrl+Z Satırın sonuna gider * Bir üst satırdaki açıklama/rakamı tekrar eder

67 5.2. FATURA/MUHASEBE FİŞİ EKRANLARINDA GEÇERLİ TUŞLAR F KLAVYE Ctrl+Home Ekranın başına gider Ctrl+End Ekranın sonuna gider Ctrl+Sağ Sağdaki sahaya ulaştırır Ctrl+Sol Soldaki sahaya ulaştırır Ctrl+N Araya satır girer Ctrl+E Üzerinde çalışılan satırı siler Ctrl+O Satırın başına gider Ctrl+J Satırın sonuna gider * Bir üst satırdaki açıklama/rakamı tekrar eder

68 5.3. SADECE MUHASEBE FİŞİNDE GEÇERLİ TUŞLAR Ctrl+R Satırı istenilen yere taşır Ctrl+N Satırı istenilen yere kopyalar Ctrl+K İşaretlenen satırların toplamının KDV'si hesaplanarak, gösterilen yere yazılır Ctrl+L Üzerinde bulunduğu toplamdan KDV ayıklanır Ctrl+U Bir fişte işaretlenen alandaki benzer kodlu hesapları tek satırda toplar Ctrl+T Başlangıç ve sonu işaretlenen alandaki tutarları toplar Ctrl+V İşaretlenen alandaki fişleri hesap kodu, borç ve alacağa göre sıralar Ctrl+X Yukarıdaki işlemlerden herhangi birisi sırasında işlemden vazgeçme imkanı verir *K Tutarı karşı hesaba yazarak fişi kapatır

69 5.3. SADECE MUHASEBE FİŞİNDE GEÇERLİ TUŞLAR F KLAVYE Ctrl+I Satırı istenilen yere taşır Ctrl+Z Satırı istenilen yere kopyalar Ctrl+M İşaretlenen satırların toplamının KDV'si hesaplanarak, gösterilen yere yazılır Ctrl+L Üzerinde bulunduğu toplamdan KDV ayıklanır Ctrl+R Bir fişte işaretlenen alandaki benzer kodlu hesapları tek satırda toplar Ctrl+O Başlangıç ve sonu işaretlenen alandaki tutarları toplar Ctrl+C İşaretlenen alandaki fişleri hesap kodu, borç ve alacağa göre sıralar Ctrl+Ö Yukarıdaki işlemlerden herhangi birisi sırasında işlemden vazgeçme imkanı verir *M Tutarı karşı hesaba yazarak fişi kapatır


"BİLGİSAYARLI MUHASEBE ETA PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları