Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgEÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgEÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgEÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Ege Çölyakla Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 2007

2

3 Çölyak Hastalığı 1950’li Yıllardan Beri Türk Hekimlerince Bilinmektedir…Ancak Ülkemiz Çölyak Gündemi Aralık 2001’de İZMİR’de Başladı…

4 Ege Üniversitesi’nde Bir Öğretim Üyesinin Odasında Başladı…

5 Günün Birinde Artık Bundan Sonra Ömür Boyu… EkmekMakarnaBörekBaklavaGofret Gevrek, boyoz v.b. Yiyemeyeceğiniz söylenirse…???

6 İŞTE BU ÇÖLYAKHASTALIĞIDIR…

7 ÇÖLYAK HASTALIĞI Kronik (Ömür Boyu Süren !!!) SistemikOtoimmün Bir Hastalık…

8 ÇÖLYAK HASTALIĞI Tıpta Yaşam Boyu SürenTek Gıda Alerjisi…

9 ÇÖLYAK HASTALIĞI Buğday - Arpa Çavdar Yulafta ??? Bulunan GLUTEN’e Alerji…

10 ÇÖLYAK HASTALIĞI Tıbbın Çok Özel Bir Hastalığı Ölüme Kadar Gidebilen Ancak Sadece Diyetle (Glutensiz) Düzelen Tek Sorun…

11 Tüm Dünyada En Yaygın Genetik Hastalık…

12 ÇÖLYAK HASTALIĞI Sorumlu Tek Bir Gen YOK… Sorumlu Genler VAR…

13 ÇÖLYAK HASTALIĞI Genetik Olarak Hastalığa Yatkınlık Hasta Olabilirlik Taşınmaktadır…

14 ÇÖLYAK HASTALIĞI Genetik Yatkınlık 6. Kromozom HLA Bölgesinde Taşınır… Kromozom 5 ? 11?

15 ÇÖLYAK HASTALIĞI Doku Tipi Genleri ÖNEMLİ…Çölyaklılarda HLA DQ2 %90 - 95 Sıklıkta…

16 ÇÖLYAK HASTALIĞI Doğuştan Genetik Yatkınlığı Olan Bireylerde Yaşamın Herhangi Bir Anında Ortaya Çıkar…

17 ÇÖLYAK HASTALIĞI Çocukluk Çağı Hastalığı Değildir… Her Yaşta Karşımıza Gelebilir…

18 ÇÖLYAK HASTALIĞI Glutenin Diyete Girdiği İlk Andan İtibaren Her Yaşta Karşımıza Gelebilir…

19 ÇÖLYAK HASTALIĞI Literatürde En İleri Tanı Alma Yaşı 80…???

20 ÇÖLYAK HASTALIĞI Temel Bozukluk İnce Bağırsaklarda… Yakınmalar ve Bulgular Tüm Organlara Ait Olabilir………

21 ÇÖLYAK HASTALIĞI Bu Nedenle; Bu Nedenle; Tüm Dünyada Tüm Dünyada Ciddi Tanı Alma Sorunu Ciddi Tanı Alma Sorunu Yaşanan Bir Hastalık… Yaşanan Bir Hastalık…

22 ÇÖLYAK HASTALIĞI Tıbbın Tüm Disiplinleri Uyanık Olmak Zorunda…

23 ÇÖLYAK HASTALIĞI DahiliyeCerrahiPediatriKadın-DoğumDermatoloji Diş Hekimliği vb. !!!!!!!!!!!!

24 ÇÖLYAK HASTALIĞI Görülme Sıklığı Öncelikle Beyaz Irkın Hastalığı… Sıklık 100 Kişide 1…

25 ÇÖLYAK HASTALIĞI ABD’deSıklık 133 Kişide 1

26 ÇÖLYAK HASTALIĞI Türkiye’de Sıklık 150 Kişide 1… Olarak Tahmin Edilmektedir…

27 ÇÖLYAK HASTALIĞI ANCAK…KüreselleştirilmeyeÇalışılanDünyamızda Herkesin SORUNU…

28 TARİHÇE İlk bulgular M.Ö. II yy –Kapadokya 1888:Samuel Gee Çölyağın Babası Çölyak kliniğinin tanımı 1953:II. Dünya Savaşı sonu Hastalığın Gizi Çözülüyor… Dicke (Hollandalı…) Sorun buğday unu

29 TARİHÇE 2000’li YILLAR Genetik zeminde Glutene artmış T hücre duyarlılığı Batıda malnütrisyonun en sık nedeni Tüm dünyanın en sık kronik sorunlarından biri…!!!

30 Çölyak Hastalığının İsimleri l Celiac Sprue l Celiac Disease l Celiacs l Gee-Herter’s Syndrome l Gluten Intolerance l Gluten Sensitive Enteropathy

31 Çölyak Hastalığının İsimleri l İntestinal İnfantilism l Non-Tropical Sprue l The Celiac Affection l The Celiac Condition l The Celiac Syndrome

32 Sağlıklı İnce Barsak *Endoskopik Görünüm*

33 Çölyak Hastalığında İnce Barsak Mukozal fissürler Mukozal nodülarite

34 İnce Barsak Normal Çölyaklı Histopatolojik Görünüm Villöz Atrofi

35 İnce Barsak Normal Çölyaklı Elektron Mikroskopik Görünüm

36 İnce Barsak Normal Çölyaklı Scan Mikroskopik Görünüm

37 İnce Barsakta Emilim

38 SONUÇTA İnce Bağırsak Sindirim ve Emilim Yüzeyi Azalır Yetersiz Sindirim ve Emilim İshal (Her Zaman Mutlak Değil) Diğer Sistemik Bulgular

39 Çölyak Hastalığını Düşündüren !!! Akla Getiren… Bulgular Nelerdir ???

40 Klasik Çölyak Üçlemesi KronikDurdurulamayanYineleyenDiyare Karın Şişliği Kilo Kaybı

41 İlk 2-3 Yaşta Tanı Alanlar KronikDurdurulamayanDiyare Karın Şişliği Büyüme Geriliği

42 Klasik Çölyak Kliniği İlk 2-3 Yaşta Tanı Alanlar  Depressif kişilik (içe kapanıklık)  Konstipasyon (%10)  Kusma(%30)  Çölyak krizi(%1-5)

43 Bebeklerde Başkaca Bulgu Olmaksızın :  Dışkılama alışkanlığında değişiklik  İştahsızlık  Kilo alımında duraklama - gerileme  Kişilik değişikliği  Psikomotor gerilik ÇÖLYAĞI HATIRLATMALI !!!!!!

44 Atipik Bulgular  İzole Boy Kısalığı  Tek bulgu olabilir…  Büyüme gerilikli çocukların %8-20’si çölyaklı !!!!!

45 Atipik Bulgular  Nedeni belirsiz Fe eks. anemisi  Oral demir tedavisine yanıtsızlık  Demir eksikliği anemili çocukların %6-12’si çölyaklı

46 Atipik Bulgular  Dispeptik Yakınmalar PirozisŞişkinlik Erken Doygunluk Dispeptiklerde Çölyak Sıklığı Toplumun İki Katı !!!

47 Atipik GİS Bulguları  Yineleyen Aftöz Stomatitler  Diş Mine Defektleri (Diş Hekimleri DİKKAT !!!)  Yineleyen İnvajinasyonlar (Çocuk Cerrahları DİKKAT !!!)

48 Atipik GİS Bulguları  Nedeni Bilinmeyen Her Türlü Karaciğer Hastalığı  Kriptojenik Hepatit  İzole SGOT/SGPT Yüksekliği

49 Atipik GİS Bulguları  Kronik - Yineleyen Her Türlü Karın Ağrısı  İntestinal Lenfoma (Genel Cerrahlar DİKKAT !!!)

50 Atipik Bulgular - Nörolojik  Epilepsi  Bilateral Oksipital Kalsifikasyon  Serebellar Ataksi  Periferik Nöropati  Demans  İrritabilite - Letarji  Psikomotor Gelişim Geriliği

51 Atipik Bulgular Kardiyak Bulgular Perikardiyal effüzyon Kardiyomiyopati

52 Atipik Bulgular Jinekolojik Bulgular  Puberte gecikmesi  Menstürel bozukluklar  İnfertilite  Yineleyen düşükler  Prematür doğum

53 Atipik Bulgular HEMATOLOJİK BULGULAR l Fe, folik asit, vit B12 malab. l Anemi l Trombositoz l Trombositopeni l Lökopeni l IgA eksikliği

54 Atipik Bulgular Lokomotor Sistem Bulguları Kas Güçsüzlüğü Kas Krampları OsteoporozArtraljiArtrit

55 Atipik Bulgular Mukokutanöz Bulgular  Dermatitis Herpetiformis  Nedeni Belirsiz Kaşıntı  Kronik Ürtiker  Alopesi Areata  Vaskülit

56

57 Dermatitis Herpetiformis  Derinin çölyak hastalığı  Dermatolojik olarak aktif  Gastroenterolojik olarak sessiz tek çölyak hastalığı formudur…  Glutensiz diyete yanıtlı

58 Çölyakla Birlikte Olan Durumlar  Dermatitis Herpetiformis  Tip I diabetes mellitus  Otoimmün tiroidit  Addison hastalığı  Sjögren sendromu  Kollajen vasküler hastalıklar

59 Çölyakla Birlikte Olan Durumlar  Down sendromu  IgA nefropatisi  Krohn hastalığı  Kistik fibrozis  Juvenil romatoit artrit  CVID (Total Ig’ler< 500 mg/dl)

60 Çölyak Görülme Yüzdesi  Birinci derece akrabalar%4-11  İkinci derece akrabalar%5  Hastanın çocukları%10-13  Juvenil kronik artrit%2.5  Otoimmün tiroid hast.%8

61 Çölyak Kliniğinde 20.YY Eğilimleri  Görülme sıklığında artış  Klinik bulguların değişmesi Semptomatik Oligo - Monosemptomatik Asemptomatik Atipik bulgular  Tanı yaşının ileriye kayması

62 Çölyak Kliniğinde 20.YY Eğilimleri 1970-80’li Yıllarda Kuzey Avrupa’da Endemi…  Anne Sütü Kullanımının Artması  Glutenin Diyete geç Girmesi  Endemiyi Kontrol Altına Aldı…

63 ÇÖLYAK HASTALIĞI Günümüzde form değiştiriyor !!! Atipik Asemptomatikler tanınıyor Teknolojik gelişimin katkıları ile Sıklığı giderek artmakta !!!

64 ÇÖLYAK HASTALIĞI Batılı Verilere Göre; Her Tanı Alana Karşılık 5-7 Asemptomatik… Tanı Almamış Birey Var…!!!

65 Çölyak Buz Dağı ? ? ?

66 Thanksfor your support!! Are you The One ?

67 ÇÖLYAK HASTALIĞI Finlandiya Nüfus : 5 Milyon 50.000 Hasta Bekleniyor Tanı Alan 20.000

68 ÇÖLYAK HASTALIĞI ÜlkemizdeSıklık 150’de 1’se… 500.000 Hasta Yapar… Bilinen 5.000 Bile Değil… GERİSİ NERDE ???

69 ÇÖLYAK HASTALIĞI Beyaz Irkta Bu Kadar Sık Görülen Bu Hastalığı Türk Hekimleri Olarak Nasıl Tanıyacağız ???

70 ÇÖLYAK HASTALIĞI Bu Noktada Çok Uyanık Olmak Zorundayız…

71 ÇÖLYAK HASTALIĞI Her Türlü Kronik, Geçmeyen Yakınmada Çölyak Hastalığını Düşünmeliyiz…

72 ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI Klinik Hematolojik Biyokimyasal Serolojik Histopatolojik Doku Tiplemesi (HLA DQ, D8)

73 ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI Serolojik Testler IgA tipi daha spesifik IgA eksikliğinde IgG tipi Anti-Gliadin IgA(AGA) Anti-Endomisium IgA(EMA) Anti-Doku transglutaminaz IgA (tTG)

74 ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI İnce Barsak Biyopsisi Histopatolojik Bulgular Olmaksızın Tanı Konulamaz…

75 ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI Tüm Bulguların SenteziYapılarakKonulabilir…

76 ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI Unutmayalım Bu Sorun Kişinin Tüm Yaşamını Değiştirecektir…

77 ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI TahılÖzellikle Buğday Ağırlıklı Beslenen Toplumumuzda Tanıyı Çok Kesin Koymalıyız…

78 ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI Böyle Bir Tanıdan Kesinlikle Emin Olmak Zorundayız…

79 ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI Aksi Takdirde Yaptığımız İş HekimlikDeğil Şarlatanlık Olacaktır…

80 ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TEDAVİ 2007 Dünyasında Tek Tedavi Yöntemi Ömür Boyu Glutensiz Beslenmektir…

81 ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TEDAVİ Diyete Uyulmazsa İntestinal Lenfoma Özefagus-Mide-Barsak Kanseri Diyabet-Otoimmun Hast. OlasılığıArtacaktır…

82 ÇÖLYAK HASTALIĞI Gluten-Free Glutensiz Diyet Risk-FreeDiyet

83 ÇÖLYAK DURUMU Tanıdan Sonra Artık Hastalık Değil Tam Bir Yaşam Biçimidir… Glutensiz Yaşam

84 ÇÖLYAK DURUMU Burada Devreye Gıda Sektörü GiriyorYerli-İthal Glutensiz Gıdalar

85 Doğal Glutensiz Gıdalar l Mısır Unu, Nişastası l Pirinç Unu, Nişastası l Nohut Unu l Fasulye Unu l Siyah Buğday (Sorgum) l Baklagiller

86 ÇÖLYAK DURUMU Ancak Bu Sorunda ÖncelikHekimlerde… Önce Bizler Tanıyacağız Sonra Gıda Sektörü Çalışacak…

87 ÇÖLYAK DURUMU Bu Konuda Pratisyen Hekimlerimize DüşenGörevler Nelerdir ???

88 ÇÖLYAK DURUMU Kronik Düzelmeyen Yineleyen Her türlü yakınmalarda UNUTULMAMALIDIR !!! HATIRLANMALIDIR !!!!

89 ÇÖLYAK DURUMU Anne Sütünün Pür Olarak 4-6 Ay KullanımıÖzendirilmeli…

90 ÇÖLYAK DURUMU Bu Süreçte Glutenin Bebe Bisküvisi Şeklinde Diyete Girmesine Engel Olunmalıdır…

91 ÇÖLYAK DURUMU Ailede Çölyaklı Biri Varsa Yeni Bebek Yaşamın ilk Yılında Glutenli Gıdalardan Uzak Tutulmalıdır…


"ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgEÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları