Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları ve Eğitim Olanakları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları ve Eğitim Olanakları"— Sunum transkripti:

1 Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları ve Eğitim Olanakları
EÜ 4. LİSANSÜSTÜ ORYANTASYON PROGRAMI 26-28 ŞUBAT 2014 Suna Timur E.Ü, Fen Fak., Biyokimya Böl.

2 İÇERİK BAŞARI KRİTERLERİ Üniversite Kaynaklı Fırsatlar TÜBİTAK
Diğer (DAAD, FEBS, EMBO vb) …..

3

4

5 BAŞARI Hedefleri Doğru Belirlemek Dönüşdeki Avantajlar:
Gidilecek Grubun Seçimi Nobel almış bir bilim insanı??? YADA Daha genç, gelişmeye açık, dinamik bir bilim insanı??? (Alt yapısı, olanakları iyi olan vb)---- KENDİ YARATICI DÜŞÜNCENİZİ GELİŞTİRİCİ!!, KENDİNİZİ İFADE EDEBİLECEĞİNİZ!!!!

6 BAŞARI Farklı konulara da duyarlı olmak- ANTENLERİ AÇMAK
Yaratıcılık-KUVVETLİ GÖZLEM YETENEĞİ Sürdürülebilir, Güvenli bir ilişki kurmak-KISA VADELİ, YAPILAN İŞİ HEMEN KENDİNE YANSITMAK 

7 BAŞARI ETİK Kendi başına makale yapma Maddeleri başkasına verme
Sonuçları doğru yansıtmama

8 BAŞARI YANINA GİTMEK İSTEDİĞİNİZ BİLİM İNSANININ BİLİMSEL KİMLİĞİNİ ARAŞTIRMA ve MANTIKLI İRDELEME BECERİSİ DOĞRU İLETİŞİM-Kendi çalışmalarınız ile paralellik kurarak yada kurmadan

9 BAŞARI BİLGİ/SEZGİLER FARKINDALIK- ŞANS FAKTÖRÜ

10 Üniversite Kaynaklı Fırsatlar
Erasmus+ Programı Mevlana Programı

11 Erasmus+ Programı Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. HEDEF: yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması.

12 Erasmus+ Programı Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem  ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor: Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek Özel Eylem1: Spor Destekleri Özel Eylem2: Jean Monnet Programı

13 Erasmus+ Programı Erasmus+ Programının hedef kitlesi: Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları, Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar, Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları, Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları, Gençlik alanında; yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

14 Erasmus+ Programı Kurum ve kuruluşlar, Erasmus+ Programı ile birlikte, işbirliği kurulacak ülkelerin sayısı ve coğrafyası daha geniş. Her faaliyet türü için değişik olmakla birlikte, aşağıdaki ülkelerle işbirliği yapılması mümkün olabilecek: 28 AB üyesi ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)

15 Erasmus+ Programı AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye) Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)

16 ERASMUS+ İkili Anlaşmalar Listesi

17 2013-2014 Erasmus Değişim Programı
Kimler Erasmus Programına Başvurabilir ? Ege Üniversitesi öğrencisi olmak (lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olabilir), Üniversitedeki ilk yılını tamamlamış olmak (birinci sınıf öğrencileri başvuru yaparak ikinci sınıfta programdan faydalanabilirler), Ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 (lisans öğrencileri), Ağırlıklı not ortalamasının 2,50/4,00 (lisansüstü öğrencileri), Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olması gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından faydalanmasına engel değildir. Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmak

18

19

20

21

22 Çift Diploma Olasılıkları

23

24

25

26

27

28 Mevlana Değişim Programı
Türk üniversiteleri ile yabancı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişikliğini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayırımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. ve akademik yıllarında Erasmus Programı’na dahil ülkelerdeki yüksek öğretim kurumları Mevlana Değişim Programı kapsamı dışında tutulmuştur.

29 Mevlana Değişim Programının Öğrencilere Sağlayacağı Faydalar
Uluslar arası alanda kendilerini ifade etmede çok yönlü, analitik ve karşılaştırmalı bakış açısına sahip olma, Akademik deneyim kazanma, Farklı kültürleri yerinde tanıma, Yeni arkadaşlar edinme, Yabancı dil seviyelerini yükseltme, Kariyer planlama ve geliştirme.

30 Mevlana Değişim Programının Öğretim Elemanlarına Sağlayacağı Faydalar
Farklı akademik bakış açıları kazanma şansı yakalayabilme, Akademik işbirliğini ülkelerine döndükten sonra da devam ettirerek çeşitli bilimsel toplantı ve projelerle karşılıklı etkileşimin devam etmesini sağlayabilme.

31 Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir
Programa, Türkiye’de ki bütün Mevlana Değişim Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı ve başvuru şartlarını taşıyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve lisansüstü öğrenciler esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar.

32 Öğrencilerin Mevlana Değişim Programına Katılım Süresi
En az bir en fazla iki yarıyıldır. Toplam değişim süresi bir eğitim yılını aşamaz. Yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca Mevlana burslu öğrencisi olarak yalnızca bir kez faydalanabilirler . Farklı Yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez programdan burssuz olarak faydalanabilir. Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri yönetmelikte belirtilen hususları taşıması kaydıyla tez döneminde de Programdan faydalanabilir.

33 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar
Giden Öğrenciler için: Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder, Kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler, Gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

34 Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar
Giden Öğrenciler için: Kişi Başına Düşen GSMH doların üzerinde olan ülkelere gidecek öğrencilere, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katı 280x3=840 TL burs miktarı Kişi Başına Düşen GSMH ile dolar arasında olan ülkelere gidecek öğrencilere aylık burs tutarının iki katı 280x2=560 TL burs miktarı Kişi Başına Düşen GSMH doların altında kalan ülkelere gidecek öğrencilere aylık burs tutarının bir buçuk katı 280x1,5=420 TL burs miktarı Gelen Öğrenciler için : Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak Türkiye’ye gelecek öğrencilere aylık burs tutarının iki katı 280x2=560 TL burs miktarı

35 Öğrenciler için Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları
Mevlana değişim programı öğrencisi olmak için öğrencinin; Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması, Her öğrencinin Not ortalamasının %50 si,Yabancı dil puanının %50 si alınarak ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak sonuç belirlenir. Değerlendirme sonuçları yükseköğretim kurumlarının internet sayfasında yayınlanır.

36 GEREKLİLİKLER!! Hedef belirleme Grup seçimi/Kabul mektubu
Üniversiteler/Bölümler arası anlaşmaların kontrolü Erasmus/Mevlana Koordinatörleri ile iletişim

37 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Projeleri (BİDEP)
Eğitim Bursu Programları Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı Araştırma Burs Programları 2214-A- Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı 2214-B- Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı Uluslararası Burslar NAM S&T Centre Bursları APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü) Bursları ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Bursları AB 7. Çerçeve Programı- Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları EMBO ( Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü) Destekleri TWAS (Gelişmekte olan Dünya için Bilimler Akademisi) Bursları

38 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı Kimler başvurabilir?
Lisans öğreniminde son sınıfa geçmiş, lisans öğrenimini tamamlamış, bir lisansüstü programına kayıtlı ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler başvuru yapabilir: T.C. vatandaşı olmak Başvuru yılının ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak Geçerli ALES eşit ağırlıklı puanı en az 75 olmak veya bu puana eşdeğer GRE veya GMAT sonuç belgesine sahip olmak Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az 3.00/4 veya 76.66/100 ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak Yurt dışında lisansüstü eğitiminin alınacağı üniversitenin eğitim dilini yeterli düzeyde bildiğini belgelendirmek

39 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı Başvuru Süreci ve Adaylardan İstenen Belgeler
Online başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir Adayın Özgeçmişi ve varsa yayın listesi TOEFL, IELTS, ÜDS, KPDS veya YDS yabancı dil sınav sonuç belgesi Lisans ve (yapmış ise) yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgelerinin aslı veya onaylı örneği

40 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı Başvuru Süreci ve Adaylardan İstenen Belgeler
Geçerli ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya GRE veya GMAT Sonuç Belgesi Mezun olduğu/olacağı lisans programına yerleştirilme sırasını gösteren ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi çıktısı Adayın yurtdışında lisansüstü eğitim yapmak isteme nedenlerini içeren ayrıntılı niyet mektubu En az 1 adet Referans Mektubu

41 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı
BAŞVURU DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ I. Dönem : 20 Mayıs - 27 Haziran 2014 II. Dönem : 24 Kasım - 31 Aralık 2014

42 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı Bursların Başlatılması
Bursa hak kazandıktan sonra “Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi” ile yükümlülüklerini belgelemeleri, Burs onay tarihinden itibaren bir yıl içinde, ilan edilen alanlarda, TIMES (TIMES Higher Education World University Rankings) üniversite sıralamasında alan bazında ilk 100 içerisinde yer alan bir üniversiteden, yurt dışında bir doktora programına kabul edildiğini belgelendirmeleri ve Üniversite kabul belge tarihinden itibaren, bir yıl içinde doktora eğitimine başlamak zorundadır.

43 Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı Başvuru Formları
ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış araştırma önerisi) TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış özgeçmiş Doktora yeterlilik sınavını geçtiğini, doktora tez önerisinin kabul edildiğini gösteren  enstitü tarafından hazırlanmış belge Adayın akademik danışmanının planlanan çalışmaya ilişkin görüşlerini açıklayan yazısı Davet mektubu Lisansüstü öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgeleri (transkriptler) Danışmanından onaylı doktora tez önerisi

44 Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı
BAŞVURU DÖNEMİ BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ I. Dönem 3 Şubat 2014 28 Şubat 2014 II. Dönem 1 Eylül 2014 30 Eylül 2014

45 Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı Değerlendirme Yöntemi
Değerlendirmede aşağıda belirtilen ölçütler kullanılır: Adayın bilimsel yetkinliği Araştırma önerisinin bilimsel veya teknolojik değeri Başvurunun kariyer geliştirme potansiyeli ve yaygın etkisi Adayın gideceği yerin bilimsel ve/veya  teknolojik değeri

46 Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı Destek Kapsamı
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı Türk öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora eğitimleri/araştırmaları için destek verilmektedir.

47 Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı Kimler Başvurabilir?
Gidilecek Üniversitenin BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenen başvuru yılı itibarıyla güncel olan uluslararası üniversite sıralama genel listelerinden herhangi birinde yer alması gerekir. Belirlenen listeler: TIMES 400 (Times Higher Education World University Rankings) QS 700 (World University Rankings) Shangai 500 (Academic Ranking of World Universities)

48 Değerlendirme yapılırken adayların akademik nitelikleri ve üzerinde çalışmayı planladıkları konular aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınarak birlikte değerlendirilir: Adayın bilimsel yetkinliği Adayın doktora konusunun özgün değeri Başvurunun kariyer geliştirme potansiyeli ve yaygın etkisi Adayın gideceği yerin bilimsel ve teknolojik değeri

49 YÖK

50 YÖK

51 TÜBA

52 TEV

53 TEV Devam Eden Burs Programlarımız; TEV, ABD ve Batı Avrupa bursları
TEV-British Chevening İngiltere bursları TEV-DAAD Almanya bursları TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa bursları TEV-Garring Vakfı Danimarka bursları TEV-IE Business School İspanya bursları TEV-International University of Japan (IUJ) Japonya burslarımız TEV-Dr. Orhan Birman tıp bursları TEV-SINGA, Singapur'da Karşılıksız Doktora bursları

54 DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi)

55 DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi)

56

57 FEBS (FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES)

58 FEBS (FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES)

59 FEBS (FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES)

60 FEBS (FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES)

61 FEBS (FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES)

62 EMBO

63

64 EMBO

65 EMBO

66

67

68

69

70

71

72

73


"Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları ve Eğitim Olanakları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları