Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA BURSLARI 30 Temmuz 2008 BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB) Medeniyetler İttifakı Araştırma Bursları Ortak Akıl Toplantısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA BURSLARI 30 Temmuz 2008 BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB) Medeniyetler İttifakı Araştırma Bursları Ortak Akıl Toplantısı."— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA BURSLARI 30 Temmuz 2008 BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB) Medeniyetler İttifakı Araştırma Bursları Ortak Akıl Toplantısı

2 2 BİDEB’in Misyonu & Vizyonu Misyonu: “Türkiye’nin ihtiyacı olan alanlarda bilim insanı yetişmesini yarışma, burs ve eğitim programları aracılığı ile yönlendirmek ve teşvik etmek, bilim insanlarına destek vermek, toplumda bilim ve teknoloji kültürünün oluşmasına yardımcı olmak.” Vizyonu: “Bilim dünyasına girmek isteyenlerin ve bilim için destek arayanların aklına gelen ilk yer olmak.”

3 3 Bilim İnsanı Destekleri

4 4 Sosyal Bilimler Alanında Verilen Destek 2003/ 2004 200520062007 2008 30 Haziran 2008 Tahmini Desteklenen Bilim İnsanı Sayısı / Toplam Destek 0%21,5%30,7%31,3%21,6 %35 Gerçekleşen Harcama / Toplam Harcama 0%11,6%22,6%29,6%0,05* %40 *Bu oranın düşük olmasının nedeni Ekim ayında başvuruları alınacak lisans, yüksek lisans ve doktora burs programları kapsamında sosyal bilimler alanında desteklenecek kişilere yapılacak harcamaların henüz belli olmamasıdır.

5 5 BİDEB Destekleri İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Destekler Lisans ve Lisansüstü DesteklerLisans ve Lisansüstü Destekler Doktora Sonrası DesteklerDoktora Sonrası Destekler Etkinlik Destekleri Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yürütülen Destekler

6 6 Giden Araştırmacı Bursları 2213-Yurt Dışı Doktora Burs Programı 2214-Yurt Dışı Araştırma Burs Programı 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Gelen Araştırmacı Bursları 2215-Yabancı Uyruklular Doktora Burs Programı 2216-Yabancı Uyruklular Araştırma Burs Programı 2221-Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı Etkinlik Destekleri 2223-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı

7 7 Giden Araştırmacı Bursları

8 8 Yurt Dışı Doktora Burs Programı (2213)  Bilim ve Teknoloji Üst Kurulu tarafından belirlenen alanlarda üniversite mezunlarının yurt dışında doktora yapmalarına destek olmak üzere, karşılıklı burs verilmektedir. Başvuru Koşulları: 30 yaşından gün almamış olmak, Lisans not ortalaması – 3.00/4.00 veya 75/100, Yüksek Lisans not ortalaması – 3.20/4.00 veya 80/100, Yabancı dil yeterlilik belgesi. Son Başvuru Tarihi: Nisan 5 yıl Burs Süresi: 5 yıl Burs Miktarı: aylık 1500$ (toplam 35000$) Yükümlülükler: Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü** **Bursiyer, çalışmasını tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek ve araştırma konusu ile ilgili bir işte çalışmakla yükümlüdür.

9 9 Yurt Dışı Doktora Burs Programı Alanları Nanoteknoloji Alternatif enerji teknolojileri Genetik hastalıkların tedavisi Gen tedavisi, doku mühendisliği ve kök hücre çalışmaları Uzay teknolojileri Medikal ve veterinerlik amaçlı cihaz, malzeme, ilaç ve aşı geliştirilmesi ve üretilmesi Bitki ve hayvan genetiği ve ilgili teknolojiler Teknoloji ve araştırma yönetimi İleri malzeme teknolojileri Sosyal Bilimlerin bilim ve teknolojiyi ilgilendiren özel alanları

10 10 Başvuru Koşulları: Doktora yeterliliğini almış olmak, Bu programdan son 3 yıl içinde yararlanmamış olmak, Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak, Yabancı dil yeterlilik belgesi. Başvuru Dönemleri: 1. Dönem:Şubat 2. Dönem:Eylül en çok 12 ay Burs Süresi: en çok 12 ay Burs Miktarı: aylık 1500$ (en çok) Yükümlülükler: Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (2214) 26 Eylül 2008

11 11 Başvuru Koşulları: Doktora veya tıpta uzmanlığını almış olmak ya da başvuru tarihinden en çok 2 ay sonra doktora tez savunmasına gireceğini belgelendirmek, Bu programdan son 3 yıl içinde yararlanmamış olmak, Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak, Yabancı dil yeterlilik belgesi. Başvuru Dönemleri: 1. Dönem:Şubat 2. Dönem:Eylül en çok 12 ay Burs Süresi: en çok 12 ay Burs Miktarı: aylık 2000$ (en çok) Yükümlülükler: Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2219) 26 Eylül 2008

12 12 Gelen Araştırmacı Bursları

13 13 Yabancı Uyruklular Doktora Burs Programı (2215)  Burs program kapsamında Türkiye'de doktora çalışması yapmak isteyen başarılı yabancı ülke vatandaşları desteklenmektedir. Başvuru Koşulları: Yabancı ülke vatandaşı olmak, 30 yaşından gün almamış olmak, Türkiye’de bir doktora programına kabul almak, Yabancı dil yeterlilik belgesi. Başvuru Dönemleri: 1. Dönem:Şubat 2. Dönem:Eylül 5 yıl Burs Süresi: 5 yıl Burs Miktarı: aylık 1500YTL Yükümlülükler: Başarı Yükümlülüğü*** 19 Eylül 2008 ***Bursiyerler 4 ayda bir ‘Gelişme Raporu’ vermekle yükümlüdürler.

14 14 Yabancı Uyruklular Araştırma Burs Programı (2216)  Araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak üstün başarılı yabancı ülke vatandaşı doktora öğrencilerini ve doktora sonrası araştırmacıları desteklemek üzere verilmektedir. Başvuru Koşulları: Yabancı ülke vatandaşı olmak, 35 yaşından gün almamış olmak, Türkiye’de üniversite ya da araştırma kurumundan kabul almak, Doktora öğrencileri için eğitimlerine yurt dışında devam ediyor olmak, Yabancı dil yeterlilik belgesi. Başvuru Dönemleri: 1. Dönem:Mart 2. Dönem:Ekim en çok12 ay Burs Süresi: en çok 12 ay Burs Miktarı: aylık 1500YTL 17 Ekim 2008

15 15 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı (2221)  Program kapsamında, Kamu veya Özel sektör Kurum ve Kuruluşlarında, çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan bilim insanı açığının kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunmak amacıyla, yurt dışındaki üniversiteler ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan bilim insanlarının araştırmalara katılmak, teknolojik yenilikler getirmek, seminerler ve konferanslar düzenlemek ve dersler vermek üzere Türkiye’ye getirilmesi için destek sağlanmaktadır. Başvuru Koşulları: Konuk edilecek bilim insanının doktora veya eşdeğer bir dereceye sahip olması, Konuk Bilim İnsanının Türkiye’deki programının en az bir haftalık olması, Yabancı dil yeterlilik belgesi. Başvuru Dönemi: Her ayın son mesai günü en çok 12 ay Burs Süresi: en çok 12 ay Burs Miktarı: aylık 3000$ 29 Ağustos 2008

16 16 Etkinlik Destekleri

17 17 Bilimsel Toplantı Desteği ARDEB tarafından yürütülmekte olan Bilimsel Etkinlik Desteği programı 2008 yılından itibaren BİDEB tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Yurt içinde düzenlenen Ulusal, Uluslararası, Uluslararası Katılımlı, bilimsel etkinliklere destek sağlamak için 2223- Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı’na başvurulabilir. Bu program kapsamında Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında düzenlenen etkinlikler de desteklenmektedir.

18 18 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı (2223) Desteklenen Etkinlikler & Destek Miktarları Ulusal etkinlikler için: 15.000YTL (en fazla) Uluslararası katılımlı etkinlikler: 20.000YTL (en fazla) Uluslararası etkinlikler: 25.000YTL (en fazla) Başvuru Dönemleri 1. Dönem:Ocak 2. Dönem:Mart 3. Dönem:Mayıs 4. Dönem:Temmuz 5. Dönem:Eylül 6. Dönem:Kasım Destek Kapsamı Etkinliklere ülke içinden ve il dışından katılacak ve etkinlikte sunum yapacak olan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacıların konaklama ve yol giderlerine kısmi desteği, Etkinlik için poster, bildiri kitabı, özet kitabı ve CD yazım-basım giderlerini kapsar. 12 Eylül 2008

19 19 Bilimsel Değerlendirme Online Başvuru Başvurular şeklen değerlendirilir; başvuru koşulunu sağlamayan başvurular iptal edilir. Panel Süreci “Mülakat" Puanlama BİDEB Kurul Kararı Başkanlık Onayı

20 20 Panel Değerlendirmesi Adayın Bilimsel Yetkinliği, Adayın Araştırma Konusunun Özgün Değeri, Adayın Gideceği/Geleceği Yerin/Grubun Bilimsel ve Teknolojik Değeri. Her bir kriter için değerlendirme formlarında yer alan çok iyi, iyi, iyi değil/yetersiz seçeneklerinden sadece biri işaretlenir ve bunun gerekçesi ayrıntılı olarak açıklanır. Uygulanmakta olan “Panel Sistemi”ne göre belli disiplinler altında gruplandırılan destek başvuruları, bir moderatör başkanlığında söz konusu disiplinlerin uzmanlarından (genellikle 5–8 kişi) oluşan panelistler tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sürecinin tümünde gizlilik esastır.

21 21 Detaylı Bilgi www.tubitak.gov.tr/bideb İrtibat Noktaları: 2214 - vuslat.sabah@tubitak.gov.tr 2213/2215/2216 - oya.kalaycioglu@tubitak.gov.tr 2219 - havva.erturk@tubitak.gov.tr 2221/2223 - koray.dorsan@tubitak.gov.tr mustafa.barin@tubitak.gov.tr


"ARAŞTIRMA BURSLARI 30 Temmuz 2008 BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB) Medeniyetler İttifakı Araştırma Bursları Ortak Akıl Toplantısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları