Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ.."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ..

2

3 HAYAT BOYU ÖĞRENİM (LLP) PROGRAM TANITIMI ve 2010-2011 BAŞVURULARI 04.03.2010, TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

4 Erasmus Programı http://www.tunceli.edu.tr/erasmus/erasmusson/ogrencihareketliligi.htm Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü http://www.tunceli.edu.tr/erasmus/erasmusson/erasmus.htm Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr

5 AB Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Çetin GENÇER erasmus@tunceli.edu.tr Okt. Dilek DÜZTAŞ Okt. Tuba ÖZGEN ERASMUS SORUMLULARI

6 HAYAT BOYU ÖĞRENME(LLP)/ERASMUS Programı • ERASMUS programı Avrupalı yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. • Avrupa Birliği üyesi yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. • Erasmus Programının adı 1469-1536 yılları arasında yaşamış ve yaşamı boyunca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan üniversitelerde dersler vererek bir bakıma bugünkü Erasmus öğrencilerinin ilki olarak görülen hümanist düşünür Desiderius Erasmus'dan gelmektedir.

7 •“Erasmus” adı aynı zamanda programın resmi adına karşılık gelen şu ifadenin de kısaltmasıdır: EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students •Erasmus Programının amacı, Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. •Erasmus programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkanı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları, ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. ERASMUS NEDİR?

8 Avrupa Birliği üyesi 27 Ülke ve 4 efta ülkesi • Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık • Efta ülkeleri: İsviçre, Norveç, İzlanda, Liechtenstein

9 AKTS/ECTS Nedir? • Erasmus programı kapsamında desteklenen bir başka etkinlik alanını oluşturan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır.

10 2010/2011 BAŞVURU KOŞULLARI 1- Örgün eğitim veren, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olunması. 2- Lisans / yüksek lisans / doktora düzeyinde öğrenci olunması. 3- Lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması (hazırlık sınıfları dahil değildir). 4- Öğrencisi olunan bölüme ait ikili anlaşma(lar) bulunması. 5- Merkez'in her yıl akademik yıl başlamadan önce belirlediği ulusal öncelikler ve kriterlere uygun olunması. 6- Daha önce Erasmus öğrencisi olunmaması (bir öğrenci ancak hayatında bir defa Erasmus öğrencisi olabilir).

11 Erasmus öğrencisi olabilmek için ön şartlar: • Lisans öğrencileri için2.00/4.00 veya 70/100 • Lisans öğrencileri için 2.00/4.00 veya 70/100 • Lisansüstü öğrencileri için 2.50/4.00 veya 75/100 • Yabancı dil sınavı: Nisan 2010 • Öğrencinin alttan dersinin olması veya disiplin cezası almış olması başvuruya engel değildir. 2010-2011 Akademik Yılı Öğrenci Değişim Kriterleri

12 Başvuru Süreci Başvurular için ilana çıkılması 04 Mart 2010 Başvuruların başlaması 16 Mart 2010 Başvuru son tarih 31 Mart 2010 Başvuru Listelerinin İlanı 10 Nisan 2010 Yabancı Dil Sınavı Nisan 2010 Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı Mayıs 2010 Asil ve Yedek Listelerin ilanı Haziran 2010

13 • % 50 akademik başarı • % 50 yabancı dil bilgisi DİKKAT: Öğrencilerin seçiminde mülakat yapılması öngörülmektedir. Yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir. Yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir. 2009-2010 Akademik Yılı Öğrenci Değişim Kriterleri

14 Başvuruda istenilen belgeler: 1. Başvuru Formu (yeni) 2. Avrupa Özgeçmiş Dokümanı 3. Not Dökümü (Fakülte Öğrenci İşleri) 1 v 2 nolu belgelere İnternet adresimizden ulaşılabilir.

15 2010-2011 Akademik Yılı Öğrenci Değişim Kriterleri • Son 3 yıl içinde KPDS ve ÜDS’ den 65 ve üzeri, Toefl’dan 200 ve üzeri alan öğrenciler yabancı dil sınavından muaftır. • Öğrencinin sosyal yanı güçlü, üniversitemizi ve ülkemizi temsil edebilecek niteliklere sahip olması şartlarına dikkat edilmektedir.

16 Erasmus Öğrenci Değişim için Maddi destek •Aylık 300, 400, 500, 600 Euro tahsisat. •Asistan öğrencilere maaşlı görevlendirme •Fonlanma : Önlisans/Lisans 6 ay Yüksek lisans/doktora 3 ay Yüksek lisans/doktora 3 ay •Avrupa’ da yaşam standartları dikkate alındığında öğrencilerin her ay 200-400 Euro tutarında katkı yapmaları gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. •Tahsisatın % 80’i öğrenci değişime gitmeden evvel, % 20’si öğrenci değişimden döndükten ve final raporunu Uluslararası İlişkiler Bürosuna teslim ettikten sonra hesabına aktarılır.

17 2010/2011 Akademik yılı öğrenci hibeleri

18

19

20 Görevlendirme ve Derslerin Tanınması • Erasmus kapsamında değişime giden öğrencilerin değişime gittikleri kurumda aldığı dersler sayılır (tanınır). • Görevlendirmeleri yapılırken kayıtları dondurulmaz, izinli sayılırlar. Katkı payı ödenir. • Değişime gidecek öğrenciler hangi düzeyden olursa olsun (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) alacakları dersler veya yapacağı çalışmalar titizlikle belirlenir.

21 Derslerin Tanınması • Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. • Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. • Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

22 2010-2011 Dönemi Başvuruları Akım Şeması Bölüm Erasmus Koordinatörü Son başvuru: Mart 2010 •Başvuru Formu •CV •Transcript Öğrenci Yabancı Dil Sınavı Nisan 2010 Nisan 2010 Not Durumuna göre Son Listenin Hazırlanması Haziran 2010 Son hazırlıklar (anlaşmalar, vize karşılıklı yazışmalar, vs) Dil Sınavı Sonuçları Mayıs 2010 Mayıs 2010

23 ERASMUS Programı Kapsamında Anlaşmamız Olan Üniversiteler • Partner üniversiteler için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.

24 Gelecek dönem için: 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri Gitmek isteyeceğiniz üniversitelerin; • isimleri • web sayfaları • bölüm detayları • ERASMUS sorumluları getirdiğiniz taktirde yeni anlaşmalar yapabiliriz... ÖNEMLİ…

25 Bu yıl giden neden siz olmayasınız??


"ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ.." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları