Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bağlar İlçe milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bağlar İlçe milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Bağlar İlçe milli Eğitim Müdürlüğü
Okullarda Karşılaşılan Okuma Yazma-Öğrenme Güçlükleri Alt Nedenlerini Saptama Araştırması, Sonuçları ve Çözüm Önerileri Bağlar İlçe milli Eğitim Müdürlüğü Bağlar RAM Nisan 2014

2 NEDEN BU KONU GÜNDEME GELDİ?
Ailelerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları Bu şikayetlerin giderek artması Bağlar ilçesinde karşılaşılan güçlükleri en aza indirgeme isteği Okuma yazma güçlüğü çeken ve okuma yazma bilmeyen öğrencilerin sayısal verilerinin toplanması

3 Okuma yazma güçlüğü çeken 1070
Toplanılan veriler Toplanılan veriler doğrultusunda: Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma güçlüğü çeken Öğrenci belirlenmiştir.

4 Çalışma nasıl yapıldı Bağlar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Rehber Öğretmenlerden oluşturulan 7 kişilik bir komisyon tarafından yürütülen bir çalışmadır Eğitim ve Öğretim yılında Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda okuma- yazma bilmeyen öğrencilerle ilgili bir tarama çalışması yapılmıştır. Bu tarama çalışmaları sonrasında oluşan istatistikler doğrultusunda veriler elde edilmiştir.

5 Problem Kaynakları Aileden kaynaklanan problemler,
Öğrenciden kaynaklanan problemler, Sistem veya okuldan kaynaklanan problemlerden oluşmaktadır.

6 Araştırmanın Amacı 1 Veli, idareci ve öğretmen anketlerine göre öğrencilerin okuma yazma bilmemeleri veya okuma yazma güçlüğü çekmeleri konusunda okul-sistemden kaynaklanan etkenleri tespit etmek

7 Araştırmanın Amacı 2 Veli, idareci ve öğretmen anketlerine göre öğrencilerin okuma yazma bilmemeleri veya okuma yazma güçlüğü çekmeleri konusunda öğrenciden kaynaklanan etkenleri belirlemek

8 Araştırmanın Amacı 3 Veli, idareci ve öğretmen anketlerine göre öğrencilerin okuma yazma bilmemeleri veya okuma yazma güçlüğü çekmeleri konusunda aileden kaynaklanan etkenleri belirlemek

9 Araştırmanın Amacı 4 Öğrencilere göre okuma yazma bilmemeleri veya okuma yazma güçlüğü çekmelerinin altında yatan nedenleri belirlemek

10 Belirlenen sorunlara çözüm önerileri getirmek
Araştırmanın Amacı 5 Belirlenen sorunlara çözüm önerileri getirmek

11 Araştırmanın Önemi Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmak
Koruyucu ve önleyici tedbirleri geliştirmek Farkındalığı artırmak

12 Verilerin Değerlendirilmesi
Veriler, veli, idareci ve öğretmenlere uygulanan anket sonucuna dayanarak elde edilmiştir.

13 Okuldan Kaynaklı Nedenler

14 Aileden Kaynaklı Nedenler

15 Öğrenciden Kaynaklı Nedenler

16 Öğrenci Anket Sonuçları

17 Koruyucu ve önleyici tedbirleri geliştirmek Yönlendirme Tanılama
ÇÖZÜM ÖNERİSİ Koruyucu ve önleyici tedbirleri geliştirmek Yönlendirme Tanılama Yerleştirme

18 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Sınıf Mevcutlarının Fazlalığı:
(Çözüm Makamı: Milli Eğitim Bakanlığı-Mülki ve Yerel İdareler) Bakanlıkça ya da yerleşim birimindeki yerel yönetimlerce öğrenmenin daha kolay gerçekleştiği uluslararası standartlara uygun öğrenci sayısıyla eğitim öğretimin yapılacağı okul ve dersliklerin yapılması gerekir. Okullara, öğrenci dağılımının dengelenmesi Öğretmenleri kalabalık sınıf yönetimi, yöntem ve teknikleri ile ilgili eğitime tabi tutmak

19 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Uyum Problemleri
(Çözüm Makamı: Milli Eğitim Bakanlığı-Mülki ve Yerel İdareler-Milli Eğitim Müdürlükleri-Okul Müdürlüğü-Öğretmen-Sınıf Rehber Öğretmeni-Okul Rehberlik Servisi- Aile) Okul ve okul rehberlik servisi, bünyesine yeni gelmiş olan öğrencileri uyum çalışmasına (oryantasyon) almalı ve bu öğrencilerle bire bir görüşmeler gerçekleştirilmelidir Çalışmalara: -tanışma çay partileri -sportif faaliyetler -sinema tiyatro günleri -okul dışında birlikte bir yerlerde piknik yapma -kurum ziyaretleri -hafta sonları civar yerlerden gelen bir öğrencinin köyüne, evine toplu ziyaretler -öğretmenin ev ziyaretleri

20 ÇÖZÜM ÖNERİSİ öğretmen Değişikliklerinin Fazla Olması ve Ücretli Öğretmen Görevlendirilmesi: (Çözüm makamı: Milli Eğitim Bakanlığı-Mülki ve Yerel İdareler-Milli Eğitim Müdürlükleri) Eğitim ve öğretim takip gerektiren uzun bir süreçtir. Bu takibin en önemli ayağı öğretmendir. Kadrolu öğretmen yerine görevlendirme ya da ücretli öğretmenlik bu sürecin işleyişini ciddi derecede aksatmaktadır. Bu da öğrencinin davranış açısından bulunduğu yerde sayması anlamına gelmektedir. Özür durumu hariç bir kurumda en az dört yıl çalışma zorunluluğuyla kadrolu öğretmenler atanmalıdır. Atamalarda öncelikler arasına, öğrenci ve öğrenim süresi esas alınmalıdır

21 ÇÖZÜM ÖNERİSİ öğrenciye uygun öğrenme stillerinin-tekniklerinin ve yöntemlerinin kullanılmaması (Çözüm Makamı:Bakanlık, Milli Eğitim Müdürlükleri) Gelişim dönemi itibarı ile el kasları yeterince gelişmeyen 1. sınıf öğrencilerin el yazısı yerine düz yazının tercih edilmesi Ayrıca ders müfredatının yoğun olması bilginin yaşam içerisinde pratiğe dönüşümüne zaman ayırmayı engellemektedir. Öğrenci merkezli eğitim sisteminin hakim kılmak Öğretmenleri hizmet içi eğitime tabi tutmak BEP’in uygulanamayışı

22 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Yönetmelik Gereği Öğrencinin Sınıfta Bırakılmaması
(Çözüm Makamı: Milli Eğitim Bakanlığı, Mülki ve Yerel İdareler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlüğü, Öğretmen) Öğrenme psikolojisine göre öğrenmenin gerçekleşebilmesi için belli bir seviyede kaygının olması öğrenmeyi olumlu etkilediği belirtmektedir. Okullarımızda özellikle temel eğitim döneminde sınıfta bırakmanın olmamasından kaynaklı kaygı düşüklüğü öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle derlere ve geleceğe yönelik kaygıyı belli bir seviye çıkarmak amacıyla sınıf geçme yönetmeliğini yeniden gözden geçirilerek, ders ya da sınıf geçme koşullarının yeniden belirlenmesi gerekir. ’Hedefsiz hayat kaza ve kadere boyun eğmektir’’ Ignazio Silone

23 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Ailenin Eğitim ve Sosyoekonomik Durumu
(Çözüm Makamı: Milli Eğitim Bakanlığı, Mülki ve Yerel İdareler) Sosyoekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin tespit edilerek sosyal yardım alabilecekleri kurum ve kuruluşlara yönlendirerek takibi sağlanabilir. ŞNT SYDV Yardım Kampanyaları İşkur, halk eğitim merkezleri ve yerel yönetimlerce meslek edindirme kurslarına tabi etmek

24 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Ailenin Tutarsız ve İlgisiz Tutumları
(Çözüm Makamı: Milli Eğitim Bakanlığı, Mülki ve Yerel İdareler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri) İlgili ve ilgisiz ailelerin çocuklarının davranışları Okullar bazında risk gruplarında yer alan çocukların tespit edilip bunların ailelerine yönelik riskler ve korunma yöntemleri konusunda eğitimler verilmesi. 0-18 yaş aile eğitimi, 7-19 Yaş aile eğitimi, güvenli annelik, AÇEV anne destek programları, AÇEV baba destek programları vb. eğitim programlarından faydalanmalarının sağlanması. Anne ve Babanın tutum farklılığı

25 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Öğrencilerin ödev ve sorumluluklarını yerine getirmede ailelerin destek olmaması (Çözüm Makamı: Milli Eğitim Bakanlığı, Mülki ve Yerel İdareler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Öğretmenleri) Aile birliği toplantılarında ailelere ödev kontrolü konusunda bilinçlendirme. Okuma yazma bilmeyen bir çok aile var. HEM, AÇEV ve SODES Eğitimler verilmeli Evde fiziksel koşulları uygun olmayan öğrenciler için okullarda kütüphane benzeri mekanların açık tutulması Değişen müfredattan velilerin bilgilendirilmesi Aile ziyaretleri (okul öncesinden başlanarak) Teknolojiden Yararlanma

26 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Ev ortamlarının uygun olmayışı (Çözüm Makamı: Milli Eğitim Bakanlığı, Mülki ve Yerel İdareler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Öğretmenleri) Evde fiziksel koşulları uygun olmayan öğrenciler için okullarda kütüphane benzeri mekanların öğrencilerin ödevlerini yerine getirmeleri için tahsis edilmesi. Öğrencilerin il kütüphanesi, yerel yönetimlerce oluşturulan kütüphaneler, Kaymakamlıklarca oluşturulan etüt merkezlerine yönlendirilmesi Evde uygun bir çalışma alanı oluşturulması Isınma sorununa karşı SYDV yakacak yardımı

27 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Kardeş Sayısının Fazla olması
(Çözüm Makamı: Milli Eğitim Bakanlığı, Mülki ve Yerel İdareler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Öğretmenleri) Çocukların okul öncesi eğitime yönlendirme Ailelere yönelik aile hekimlikleri,kadın destek merkezleri, ve kadın kuruşları tarafında aile planlaması hakkında bilgi verilmesi Okuma yazma bilen kardeşlerin okuma-yazma bilmeyen kardeşlerine yardımcı olmalarını sağlamak Problem çözme, iletişim, çatışma çözme becerileri konusunda ailenin bilgilendirilmesi. Okul çağındaki kardeşler arasında işbirliğine dayalı ders çalışma etkinlikleri ailelere öğretilebilinir.

28 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Yeterli ve Dengeli Beslenememe
(Çözüm Makamı: Milli Eğitim Bakanlığı, Mülki ve Yerel İdareler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Öğretmenleri, Aileler) Okullarda, eğitimin ilk yıllarında beslenme saatleri mutlaka düzenlenmeli. Okul sütü programı düzenli yapılmalı Ben de Çocuktum adlı TV programında aileleri bilinçlendirme vurgusu yapılmalıdır. Aile birliği toplantılarında beslenmenin önemi sürekli dile getirilmeli

29 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Çocukların Gelir Getirici İşlerde çalıştırılması
(Çözüm Makamı: Milli Eğitim Bakanlığı, Mülki ve Yerel İdareler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Öğretmenleri) Çalışmak ve para kazanmak zorunda kalan öğrencilerin tespit edilerek, bu öğrencilere bakanlıkça beslenme, barınma ve sağlık konusunda ödenek ayrılmalıdır. Topluma, cam silen, mendil satan v.b. Çocuklarla ilgili bilinçlendirme (Tv, Billboard, Afiş) Ailelerine yönelik istihdam politikaları Çocukları bekleyen riskler ve çocuk hakları

30 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Parçalanmış Aile Durumları
(Çözüm Makamı: Milli Eğitim Bakanlığı, Mülki ve Yerel İdareler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Öğretmenleri) Okul Örgütü içinde, Rehabilite programları geliştirilmeli ve uygulanmalı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleriyle İşbirliği Risk altında olan ailelere Aile danışmanlığı hizmeti ‘’Aile öyle bir eğitim kurumudur ki, güler yüzlülükle asık suratlılığı, sevecenlikle katı yürekliliği, vefa ile vefasızlığın, tutumluluk ile savurganlığı, doğru ile yanlışı burada öğreniriz.’’ Peter Kozlov

31 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Öğrencilerin Sık Sık Devamsızlık Yapmaları: (Çözüm Makamı: Milli Eğitim Bakanlığı, Mülki ve Yerel İdareler, Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar, Rehberlik Servisleri, Sınıf Öğretmenleri) Devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi Gelmeyen öğrencilerin velilerine mesaj atılması Günlük yoklamaların anında işlenmesi Okulun cazibe merkezi haline getirilmesi Ders programlarının yoğunluğu ve derslerin ilgi çekici olmaması İnternet kafelerin belli saatlerde denetlenmesi

32 Destek eğitim odalarının açılması Okuma yazma kurslarının açılması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ Destek eğitim odalarının açılması Okuma yazma kurslarının açılması

33 İLGİNİZDEN ve SABRINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM.


"Bağlar İlçe milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları