Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013.Yılı Performans proğramı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013.Yılı Performans proğramı"— Sunum transkripti:

1 2013.Yılı Performans proğramı. 22.06.2012.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğü 2013.Yılı Performans proğramı.

2 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SORUMLULUK ALANLARI 1- Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların envanterini tutmak. 2- Belediye tarafından uygulanan projeler kapsamında kalan kamu ve şahıs taşınmazlarının alım, satım ve trampa yoluyla mülkiyetlerini Belediye adına geçirmek. 3-Belediye Taşınmazları Envanteri içerisinde İmar Plan kullanım kararlarının günün modern şehircilik anlayışına uygun hale getirilmesi için gerekli plan değişikliği önerilerini yapmak. sayılı kanun gereği ilan edilen gecekondu önleme bölgelerinde hak sahipliğini taşıyan kişilere bu yasa gereği arsa tahsis etmek gibi hizmetler ile İhale kanununa göre Belediye taşınmazlarının 2886 sayılı ihale kanununa göre satışını yapmak. 5-Mülkiyetine Belediyenin ortak olduğu ve Belediye kullanımına uygun olmayan taşınmazlardaki Belediye hisselerinin 3194 sayılı imar kanunun 17. maddesine göre hissedarlara satmak veya izale-i şuyu davası açılmış olan davaları takip etmek suretiyle ortaklığın giderilmesini sağlamak veya Belediye tarafından izale-i şuyu davası açmak, Belediye tarafından Şufa davası açmak. 6- Medeni kanun hükümlerine göre Belediye lehine veya aleyhine irtifak, intifa ve üst hakkı tesis etmek. 7- Yeni toplu konut alanlardaki mülkiyetleri tespit ederek Kamulaştırma birimine ön bilgi hazırlamak. 8- Belediye mülkiyetine geçmesi gereken taşınmazların tescilini sağlamak. 9- Belediye taşınmazlarının zeminde kontrolünü peryodik olarak yapmak ve üçüncü kişiler tarafından yapılan işgalleri önlemek. 10- İlçe Belediyeleri tarafından uygulanan ve 3366 sayılı kanunlar gereği hak sahiplerinin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki tapu tahsislerine esas taşınmazların İlçe Belediyelerine bedelsiz devrini sağlamak. 11- Belediye mülkiyetindeki lojman ve binalarda kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurmak. sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol kanununda yer alan “Kamu İdareleri, kanunlarda belirtilen Kamu hizmetlerini yerine getirebilmeleri için mülkiyetinde bulunan taşınmazları kendi aralarında bedelsiz olarak tahsis edebilir” ifadesi doğrultusunda Kamu Yararı dikkate alınarak ilgili kurumlardan taşınmaz tahsisini sağlamak.

3 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI
TOPLAM PERSONEL SAYISI: 17

4 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DAĞILIMI
EMLAK SERVİSİ ARSA TAHSİS SERVİSİ HARİTA SERVİSİ 2886 Sayılı devlet İhale kanunun hükümlerine göre taşınmaz satış işlemleri. 775 sayılı yasa kapsamında yapılan tahsis işlemleri Gayrimenkul Envanterinin takibi ve güncelleştirilmesi işlemleri 3194 sayılı imar kanunun 17. maddesine göre hisse satış işlemleri 5393 sayılı yasanın 75 ve 18 madeleri kapsamında yapılan tahsisi işlemleri Belediyemiz Mülkiyeti ile ilgili İmar ve parselasyon planlarının takibi ve sağlanması işlemleri 2942 sayılı yasanın 26 maddesine göre trampa işlemleri 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun 47. maddesi kapsamında yapılan tahsisi işlemleri Arazi tespit.ölçüm ve takip çalışmaları 2942 sayılı yasanın 30. maddesine göre kurumlar arası taşınmaz alım ve satış işlemleri sayılı yasalar kapsamında Belediye mülkiyeti üzerindeki hak sahıbi gecekondulara yapılan tahsis işlemleri Belediye mülkiyetindeki taşınmazların değerlendirilmesine yönelik plan teklifleri işlemleri 5393 sayılı yasanın 15 ve 18. maddeleri kapsamında yapılan bağış işlemleri Belediyemiz Mülkiyetindeki Lojman ve Binaların Kat Mülkiyeti ve Kat İrtıfakının kurulması işlemleri Restarasyon ,yenileme ve üst hakkı işlemleri İzalei Şuyu davaları açmak ve açılan davaları takıp işlemleri Sınırlı ayni hak, irtifak ve intıfa hakkı işlemleri Şufaa davalarını açmak ve açılan davaları takip işlemleri Belediyemiz Mülkiyetindeki işgalinin belirlenmesive Ecrimisisl İşlemlerine esas teknik ve ölçüm işlemlerinin yapılması 222 sayılı yasa kapsamında Temel Eğitim Alanlarının Milli Eğitim Bakanlığına Bedelsiz devir işlemleri 3194 Sayılı yasanın 11. madde kapsamında yapılan bedelsiz terk işlemleri

5 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYEMİZ GAYRİMENKULLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI MÜCAVİR ALAN ANA TAŞINMAZLAR İLÇESİ TAŞINMAZ ADEDİ ALAN (M2) AKYURT 9 853090 ALTINDAĞ 2278 AYAŞ 29 BALA 128 ÇANKAYA 835 ÇUBUK 10 87988 ETİMESGUT 211 ELMADAĞ 83 GÖLBAŞI 175 KAZAN 78 KALECİK 5 KEÇİÖREN 350 MAMAK 3932 PURSAKLAR 74 SİNCAN 72 YENİMAHALLE 1440 9709 KAT MÜKİYET ADET KONUTLAR İŞYERİ VE DÜKKANLAR 401 320 485 244 7 87 122 28 94 617 8 6 60 36 116 51 1740 942 TOPLAM 2682

6 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL ENVANTERİNDE BULUNAN BAZI ÖZELLİKLİ PARSELLER Bala İlçesi, Beynam Mahallesinde imarlı m2 m2 ve imarsız m2 olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait toplam m2 m2 taşınmaz bulunmaktadır Halaçlı 118, 122 parsel -Velihimmetli 2351 parsel

7 GAYRİMENKUL ENVANTERİNDE BULUNAN BAZI ÖZELLİKLİ PARSELLER
GÖLBAŞI (Halaçlı) GAYRİMENKUL ENVANTERİNDE BULUNAN BAZI ÖZELLİKLİ PARSELLER 118 parsel m2 * Gölbaşı ilçesi Halaçlı mevkiinde bulunan kadastro 118 ve 122 parseller toplam m2 lik bir alana sahip olup gerek topografik açıdan gerekse bulunduğu konum itibariyle yapılaşmaya müsaittir. 112 parsel m2

8 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL ENVANTERİNDE BULUNAN BAZI ÖZELLİKLİ PARSELLER Gölbaşı İlçesi, Halaçlı( m2), Koparan ( m2) ve Velihimmetli ( m2) taşınmaz bulunmaktadır. Halaçlı 118, 122 parsel -Velihimmetli 2351 parsel

9 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL ENVANTERİNDE BULUNAN BAZI ÖZELLİKLİ PARSELLER Gölbaşı İlçesi, Halaçlı, Koparan ve Velihimmetli deki taşınmazlara ait uydu görüntüsü. Halaçlı 118, 122 parsel -Velihimmetli 2351 parsel

10 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL ENVANTERİNDE BULUNAN BAZI ÖZELLİKLİ PARSELLER TÜRKÖZÜ Çankaya İlçesi Türközü mahallesinde Konut + KSA kullanımında m2 taşınmaz bulunmaktadır. Halaçlı 118, 122 parsel -Velihimmetli 2351 parsel

11 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemize ait özellikli gayrimenkullere örnekler DOĞUKENT K.D.G.P.A Belediyemize ait A Tipi Konut Alanlarında m2 B Tipi Konut Alanlarında m2 C Tipi Konut Alanlarında m2 olmak üzere toplam m2 müstakil taşınmaz bulunmaktadır. Halaçlı 118, 122 parsel -Velihimmetli 2351 parsel

12 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemize ait özellikli gayrimenkullere örnekler TULUNTAŞ Gölbaşı İlçesi, Tuluntaş –K.D.G.P.Alanında m2 taşınmaz bulunmaktadır. Halaçlı 118, 122 parsel -Velihimmetli 2351 parsel

13 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
4650/2942 SAYILI KANUNUN 26. MADDESİNE GÖRE TRAMPA İŞLEMİ GERÇEKLEŞEN GAYRİMENKULLER Dikmen 4-5 Etaplar m2 İmarlı Konut Arsası Maliye Hazinesinden trampa yoluyla alınmışır. Halaçlı 118, 122 parsel -Velihimmetli 2351 parsel

14 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÜST HAKKI Ulus Tarihi Kent Mrkezi Yenileme Alanı içerisinde Hacıbayram Camii çevresinde bulunan tarihi tescilli yapıların Restorasyon işlemleri üst hakkı karşılığında ihale edilerek gerçekleştirilmektedir. Halaçlı 118, 122 parsel -Velihimmetli 2351 parsel

15 ÜST HAKKI TESİS EDİLEN PARSELER
HACI BAYRAM ÜST HAKKI İHALLER DETAYLARI S.No İhaledeki Adet Ada / Parsel İhale Tarihi Arsa Alanı (m2) Tescil Durumu Tarihi Yapı Toplam Alanı (m2) Üst Hakkı Süresi (Yıl) 1 19987/4 149.04 Tescilli Yapı 194 29 2 19993/1 162.99 315 3 19981/5 84.54 132 4 19953/2 404.63 404 5 19956/1 658.41 162.53 6 19994/9 160.14 104 7 19964/5 152.51 350 8 19993/5 94.24 Yeni Yapı 188 28 9 19994/11 101.17 235 10 19994/10 59.81 126 27 11 19993/4 61.16 Korunan Yapı 122 12 19994/12-13 YENİ 19994/18 120.25 243 26 13 20.98 108 14 19987/6 129.56 60 15 19955/4 58 48 16 19987/9 139.43 55 17 19994/14 126.53 225 18 19959/11 53.22 106 25 19 19960/9 81.15 162

16 ÜST HAKKI TESİS EDİLEN PARSELER
HACI BAYRAM ÜST HAKKI İHALLER DETAYLARI 20 5 19962/1 107.36 Yeni Yapı 268 25 21 6 19962/5 37.74 Korunan Yapı 74 22 7 19962/6 71.24 142 23 8 19962/7 35.4 69 24 9 19963/5 97.11 202 10 19963/9 43.4 87 26 11 19964/3-4 YENİ 19964/14 117.52 236 27 12 70.38 141 28 13 19964/7-8 YENİ 19964/15 80.81 162 29 14 193.44 386 30 15 19965/2 64.49 140 31 16 19965/5 106.29 212 32 17 19966/3 67.67 136 33 18 19966/5 65.95 132 34 19 19986/1 87.78 176 35 19991/1 298.24 233 36 19991/2 120.9 242 37 19994/2 59.9 120 38 19994/4 101.56 204 39 19994/6 58.5 110 40 19994/8 56.73 Tescilli Yapı

17 ÜST HAKKI TESİS EDİLEN PARSELER
HACI BAYRAM ÜST HAKKI İHALLER DETAYLARI 41 26 19994/16 255 Yeni Yapı 510 25 42 1 19955/2 91.00 Tescilli Yapı 216 43 2 19960/11 146.00 200 44 3 19967/1 55.00 110 45 4 19968/1 79.00 327 46 5 19979/1 111.00 174 47 6 19981/6 160 48 7 19987/12 94.43 258 49 8 19995/1 134.12 268 50 19994/1 75.33 74 51 19963/10 105.99 210 28 52 19987/2 170.06 340 27 Yıl 6 Ay 53 19987/3 199.12 398 54 19993/3 61.05 25 Yıl 55 19971/1 102.7 206 28 Yıl 56 19994/17 68 Yeni yapı 138 57 482/23 216,00 290,05 58 483/5 143,00 223,732 59 484/20 153,00 278,765 60 19960/12 38.3 145 27 Yıl 11 Ay 61 19962/2 114.69 229.38 28 Yıl 10 Ay

18 ÜST HAKKI TESİS EDİLEN PARSELER
HACI BAYRAM ÜST HAKKI İHALLER DETAYLARI 62 3 19963/6 58.29 Yeni Yapı 120 28 Yıl 10 Ay 63 4 19963/7 23.52 75 28 Yıl 9 Ay 64 5 19968/3 185.66 556.98 27 Yıl 11 Ay 65 6 19973/1 79.96 159.92 28 Yıl 11 Ay 66 7 19973/4 47.57 95.14 28 Yıl 8 Ay 67 8 19967/3 143.78 287.56 28 Yıl 6 Ay 68 9 19960/5 53.54 Tescilli Yapı 107.08 69 10 19971/4 162.16 324.32 70 11 19958/4 152.52 215 71 12 19987/10 123.73 212 72 14 19963/1 39 74 73 15 19960/2 64.53 136 29 Yıl 6 Ay 1 19962/8 95.93 432 27 yıl 2 19987/14 200.98 602.94 26 yıl 76 19970/5 114.24 178 28 yıl 77 19953/1 439.04 293 78 19960/3 69.79 158 79 19960/7 1,021.58 1820 29 yıl 6 ay 80 19953/5 221 497 81 19964/1 102.46 204.92

19 ÜST HAKKI TESİS EDİLEN PARSELER
HACI BAYRAM ÜST HAKKI İHALLER DETAYLARI 82 3 19970/4 42.23 Yeni Yapı 84.46 28 yıl 83 4 19960/4 53.33 Tescilli Yapı 99 84 5 19966/6 119.17 238.34 85 6 19963/2 129.7 260 86 7 19986/2 68.67 497 87 8 19959/10 618.00 1236 88 9 19970/8 44.01 88.02 89 10 19970/9 120.75 241.5 90 11 19966/1 412.81 826 91 12 19963/12 75.41 150.82 92 13 19963/11 96.39 192.78

20 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Üst hakkı karşılığında restorasyonu gerçekleştirilecek olan binalardan bazıları. Dikmen 4-5 Etaplar Halaçlı 118, 122 parsel -Velihimmetli 2351 parsel

21 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNEYPARK K.D.G.P.A 805 parselin m2 lik kısmı Güneypark KDGP Alanı içerisine girmekte olup bu kısım planda resmi kurum, dini tesis, spor alanı, sağlık alanı, park ve rekreasyon alanları olarak değerlendirilmiş olup, Maliye Hazinesinden Trampa suretiyle Alınmıştır.

22 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

23 TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

24 GÜNEYTEPE KDGPA - Güneytepe KDGP Alanı içerisinde Maliye Hazinesinden Trampa suretiyle ,00m2 Alınmştır. .

25 PLANET - Etimesgut İlçesi Elvan Mahallesindeki ada 1 parselde bulunan Planet AVM’de toplam 15 adet bağımsız bölüm Belediyemiz Sosyal Hizmet Projelerinde kullanılmak üzere satın alınmıştır.

26 TEMAPARK - Yenimahalle İlçesi, Aşağıyurtçu ve Ballıkuyumcu Mahallelerindeki toplam m2 alanlı TEMAPARK (DISNEYLAND) alanındaki m2 taşınmaz TOKİ’den satın alınmıştır. TEMAPARK ALANI M2

27 63865 ada 2 Parsel - Yenimahalle İlçesi İstasyon Mahallesinde bulunan Belediyemize ait toplam ,80 m2 alanlı E=4.50 ve M.İ.A. Kullanımında.

28 - Eryaman Göksu Göleti yanı MiA parseli 55.273 m2 m2 alanlı .

29 63573 Ada 1 Parsel - Yenimahalle İlçesi Çayyolu Mahallesinde bulunan ada 1 parseldeki E= m2 alanlı Akaryakıt+LPG kullanımında.

30 18151 Ada 2 Parsel - Etimesgut İlçesi Elvan Mahallesinde bulunan ada 1 parseldeki 2500 m2 alanlı Akaryakıt+LPG kullanımında.


"2013.Yılı Performans proğramı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları