Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞÜKRÜ AKKAYA PSİKOLOJİK DANIŞMAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞÜKRÜ AKKAYA PSİKOLOJİK DANIŞMAN"— Sunum transkripti:

1

2 www.rehberlikservisi.org1 ŞÜKRÜ AKKAYA PSİKOLOJİK DANIŞMAN sukruakkaya@rehberlikservisi.org

3 www.rehberlikservisi.org2 Ölçme, eğitim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla ilgili bilgilerin toplanması ve incelenmesini içeren bir süreçtir. Ayrıca eğitimin nasıl iyileştirilebileceğini belirlemek amacıyla yapılır. Eğitim sonuçlarının ölçülmesi, okul, program, sınıf veya öğrenci başarısı ile ilgili olabilir. Öğrenciye ilişkin sonuçlar, öğrencilerin aldıkları eğitim sonucunda, edinmeleri beklenen bilgi, beceri ve tutumlardır. Öğrencilerin nasıl öğrendikleri konusuna getirilen yeni boyut, ölçme konusuna da yeni boyutlar kazandırmıştır. Geleneksel çoktan seçmeli testler, anlamlı öğrenmelerin ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. ÖLÇME NEDİR ?

4 www.rehberlikservisi.org3 ÖLÇMENİN AMAÇLARI NELERDİR ? Ölçme sürecinin plânlanmasında en çok göz ardı edilen, ölçmenin yapılış amacının açık olarak tanımlanmamasıdır. Bir başka deyişle, ölçme sonuçlarıyla ne yapmayı plânlıyorsunuz ? Öğretmen olarak, ölçme sonuçlarını en azından iki önemli amaç için kullanacağınızı umuyoruz. Birincisi, öğrencilerimizin ulaştığı bilgi ve beceri düzeyini belirlemek, İkincisi, öğrencilerin bu bilgi ve becerilere nasıl ulaştıklarını veya eğer ulaşamamışlarsa bunun sebeplerini tespit etmektir.

5 www.rehberlikservisi.org4 1. ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖNEMİ Ölçmenin başlıca amaçlarından biri öğrenmeyi ve beceri gelişimini teşvik etmektir. Ölçme, öğrenci öğrenmesini motive eder ve bireysel öğrenci ilerlemesine yönelik bir ölçüt oluşturur. Başarıyı artırmanın en önemli yollarından biri de öğrencilere kendilerinden ne beklendiğini mümkün olduğunca açık bir dille anlatmaktır. Bu tür belirgin beklentiler ( performans ölçütleri ) iyi ölçmelerin özünü oluşturur.

6 www.rehberlikservisi.org5 2. ÖĞRETMENLER AÇISINDAN ÖNEMİ Ölçme, öğretmenlere verdikleri eğitimin iyi ve kötü yönlerinin belirlenmesi konusunda önemli bilgiler verir. Hangi öğretim yöntemleri, araçları, stratejileri öğrenme üzerinde etkili oldu ? Ölçme aynı zamanda öğrenci hakkında da önemli bilgiler verir. Hangi öğrenciler istenilen bilgi ve becerilere ulaşmıştır ? Öğrencilerin öğrenmede güçlük çektikleri bilgi ve beceriler nelerdir ?

7 www.rehberlikservisi.org6 ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE ÜÇ AŞAMA 1.Tarama Önce İşlenen konular taranır ve tesbit edilir. Sorulmak istenen konular ve ehemmiyet gösterilen alanlar çıkarılır. 2. Analiz Etme Detaylı bir şekilde sorular ve metinler çözümleri ile çıkarılır, güncel hayata yakın olarak hazırlanır. 3. Karar Verme – Yargılama Bu aşamada artık öğretmen konuyu iyice irdeleyip bilimsel bir şekilde soruyu hazırlar ve hangi soruları saracağına karar verir.

8 www.rehberlikservisi.org7 ÖLÇME YÖNTEMLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL İLKELER ŞUNLARDIR : 1.Ölçme, amaçlı olmalıdır. 2.Ölçmede bilginin hatırlanmasından çok uygulanması ve kullanılması üzerinde durulmalıdır. 3.Ölçme, öğrenci öğrenme sonuçlarının yanı sıra öğrenme sürecine de önem vermelidir. 4.Ölçme, yeterlilik, yetenek veya becerilere yönelik ölçüt veya standartlara dayanmalıdır. 5.Ölçme araştırma ve öğrencinin gelişimini teşvik eden bir ortamda yapılmalıdır. 6.Ölçme, bütün öğrencilerin sürece aktif olarak katılmasını sağlamalıdır. 7.Ölçme sonuçlara yönelik olmalıdır. 8.Ölçme, bireysel performansa olduğu gibi grup performansına da imkân sağlamalıdır.

9 www.rehberlikservisi.org8 ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1.Hazırlanan alıştırma – soru, öğrencinin seviyesine uygun mu? 2.Vereceğiniz sınav kağıdı değişik seviyedeki öğrencilerin performansını ayıracak nitelikte mi? 3.Verdiğimiz test / sınav / ödev / tüm müfredat ve kitapların öğrettiğimiz tüm bilgileri içeriyor mu? 4.Öğrencinin yapacağı talimatlar açık ve net mi? 5.Zorluk metinde değil soruda olmalı. 6.Verilen sorular belirtilen süre içinde tatminkar bir şekilde cevaplanabilir mi? 7.Sınav kağıdı hoş sunulmalı itici olmamalı. 8.Öğretmen soruları hazırlarken kendine bol vakit ayırmalı. 9.Soruları hazırladıktan sonra başka öğretmenlerle sorular tartışılmalı, sorunun başka çözümü veya cevabı var mı bakmalı.

10 www.rehberlikservisi.org9 SINAVLA İLGİLİ NOTLAR Öğretmenin sınav hazırlarken dikkat edeceği hususlar! 1.Sınav öğrenciye en az bir hafta önce duyurulmalı 2.Sınav süresi bir ders saati aşmamalı 3.Sınav soruları öğrencilerin seviyesine uygun olmalı, (%30, u kolay, %40, ı normal, %30, u seviyeli, şeklinde olabilir.) 4. Cevapların puanlanması, mutlaka sınavdan önce hassas ve adil bir şekilde yapılmalı. Her soruda nereye ne kadar puan verileceği belirtilmelidir 5. Cevap anahtarı, puanlama ile birlikte sınavdan sonra uygun bir panoya asılabilir 6. Cevaplar okunurken mümkünse her öğrencinin aynı soruları okunmalı daha sonra diğer cevaplara geçilmeli 7- Sınav soruları öğrencilerin anlayacağı nitelikte açık olup, sınav esnasında açıklamaya gerek kalmamalı 8- Sınav başlamadan önce gerekli açılamalar yapılmalı; sınav sırasında kesinlikle konuşulmamalı 9- Sınav kağıtları öğrenciye dağıtılmamalı. (uygun bir şekilde öğrenciye gösterile bilir.) 10- Sınav kağıdının üzerine; okul adı, öğretim yılı, dönemi, dersin adı, sınıfı ve kaçıncı sınav olduğu yazılmalı tarih belirtilmeli (yıllık plana uygun) 15- Sınav sonuçları öğrenciye bir hafta içinde bildirilmeli

11 www.rehberlikservisi.org10

12 www.rehberlikservisi.org11

13 www.rehberlikservisi.org12

14 www.rehberlikservisi.org13 REHBERLİK SERVİSİ ÖĞRENCİ TANIMA TEKNİKLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN SINIF REHBER ÖĞRETMENİ EĞİTİM VE REHBERLİK SORUMLUSU MÜD. YRD OKUL İDARESİ Rehberlik Hizmetleri Nasıl Verimli Olur ?

15 www.rehberlikservisi.org14 REHBERLİK SERVİSİ ÖĞRENCİ TANIMA TEKNİKLERİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ SOSYOMETRİ KİMDİR BU OTOBİYOGRAFİ SORUN TARAMA ENVANTERİ KİME GÖRE BEN NEYİM AİLE ENVANTERİ

16 www.rehberlikservisi.org15

17 www.rehberlikservisi.org16

18 www.rehberlikservisi.org17

19 www.rehberlikservisi.org18

20 www.rehberlikservisi.org19

21 www.rehberlikservisi.org20

22 www.rehberlikservisi.org21

23 www.rehberlikservisi.org22

24 www.rehberlikservisi.org23

25 www.rehberlikservisi.org24

26 www.rehberlikservisi.org25

27 www.rehberlikservisi.org26

28 www.rehberlikservisi.org27

29 www.rehberlikservisi.org28 Başarılar Dileriz...


"ŞÜKRÜ AKKAYA PSİKOLOJİK DANIŞMAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları