Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİM SEMİNERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİM SEMİNERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİM SEMİNERİ
SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ ŞÜKRÜ AKKAYA PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2 ÖLÇME NEDİR ? Ölçme, eğitim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla ilgili bilgilerin toplanması ve incelenmesini içeren bir süreçtir. Ayrıca eğitimin nasıl iyileştirilebileceğini belirlemek amacıyla yapılır. Eğitim sonuçlarının ölçülmesi, okul, program, sınıf veya öğrenci başarısı ile ilgili olabilir. Öğrenciye ilişkin sonuçlar, öğrencilerin aldıkları eğitim sonucunda, edinmeleri beklenen bilgi, beceri ve tutumlardır. Öğrencilerin nasıl öğrendikleri konusuna getirilen yeni boyut, ölçme konusuna da yeni boyutlar kazandırmıştır. Geleneksel çoktan seçmeli testler, anlamlı öğrenmelerin ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır.

3 ÖLÇMENİN AMAÇLARI NELERDİR ?
Ölçme sürecinin plânlanmasında en çok göz ardı edilen, ölçmenin yapılış amacının açık olarak tanımlanmamasıdır. Bir başka deyişle, ölçme sonuçlarıyla ne yapmayı plânlıyorsunuz ? Öğretmen olarak, ölçme sonuçlarını en azından iki önemli amaç için kullanacağınızı umuyoruz. Birincisi, öğrencilerimizin ulaştığı bilgi ve beceri düzeyini belirlemek, İkincisi, öğrencilerin bu bilgi ve becerilere nasıl ulaştıklarını veya eğer ulaşamamışlarsa bunun sebeplerini tespit etmektir.

4 1. ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖNEMİ
Ölçmenin başlıca amaçlarından biri öğrenmeyi ve beceri gelişimini teşvik etmektir. Ölçme, öğrenci öğrenmesini motive eder ve bireysel öğrenci ilerlemesine yönelik bir ölçüt oluşturur. Başarıyı artırmanın en önemli yollarından biri de öğrencilere kendilerinden ne beklendiğini mümkün olduğunca açık bir dille anlatmaktır. Bu tür belirgin beklentiler ( performans ölçütleri ) iyi ölçmelerin özünü oluşturur.

5 2. ÖĞRETMENLER AÇISINDAN ÖNEMİ
Ölçme, öğretmenlere verdikleri eğitimin iyi ve kötü yönlerinin belirlenmesi konusunda önemli bilgiler verir. Hangi öğretim yöntemleri, araçları, stratejileri öğrenme üzerinde etkili oldu ? Ölçme aynı zamanda öğrenci hakkında da önemli bilgiler verir. Hangi öğrenciler istenilen bilgi ve becerilere ulaşmıştır ? Öğrencilerin öğrenmede güçlük çektikleri bilgi ve beceriler nelerdir ?

6 ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE ÜÇ AŞAMA
1.Tarama Önce İşlenen konular taranır ve tesbit edilir. Sorulmak istenen konular ve ehemmiyet gösterilen alanlar çıkarılır. 2. Analiz Etme Detaylı bir şekilde sorular ve metinler çözümleri ile çıkarılır, güncel hayata yakın olarak hazırlanır. 3. Karar Verme – Yargılama Bu aşamada artık öğretmen konuyu iyice irdeleyip bilimsel bir şekilde soruyu hazırlar ve hangi soruları saracağına karar verir.

7 Ölçme, amaçlı olmalıdır.
ÖLÇME YÖNTEMLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL İLKELER ŞUNLARDIR : Ölçme, amaçlı olmalıdır. Ölçmede bilginin hatırlanmasından çok uygulanması ve kullanılması üzerinde durulmalıdır. Ölçme, öğrenci öğrenme sonuçlarının yanı sıra öğrenme sürecine de önem vermelidir. Ölçme, yeterlilik, yetenek veya becerilere yönelik ölçüt veya standartlara dayanmalıdır. Ölçme araştırma ve öğrencinin gelişimini teşvik eden bir ortamda yapılmalıdır. Ölçme, bütün öğrencilerin sürece aktif olarak katılmasını sağlamalıdır. Ölçme sonuçlara yönelik olmalıdır. Ölçme, bireysel performansa olduğu gibi grup performansına da imkân sağlamalıdır.

8 ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPARKEN
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hazırlanan alıştırma – soru, öğrencinin seviyesine uygun mu? Vereceğiniz sınav kağıdı değişik seviyedeki öğrencilerin performansını ayıracak nitelikte mi? Verdiğimiz test / sınav / ödev / tüm müfredat ve kitapların öğrettiğimiz tüm bilgileri içeriyor mu? Öğrencinin yapacağı talimatlar açık ve net mi? Zorluk metinde değil soruda olmalı. Verilen sorular belirtilen süre içinde tatminkar bir şekilde cevaplanabilir mi? Sınav kağıdı hoş sunulmalı itici olmamalı. Öğretmen soruları hazırlarken kendine bol vakit ayırmalı. Soruları hazırladıktan sonra başka öğretmenlerle sorular tartışılmalı, sorunun başka çözümü veya cevabı var mı bakmalı.

9 Öğretmenin sınav hazırlarken dikkat edeceği hususlar!
SINAVLA İLGİLİ NOTLAR Öğretmenin sınav hazırlarken dikkat edeceği hususlar! Sınav öğrenciye en az bir hafta önce duyurulmalı Sınav süresi bir ders saati aşmamalı Sınav soruları öğrencilerin seviyesine uygun olmalı, (%30, u kolay, %40, ı normal, %30, u seviyeli, şeklinde olabilir.) 4. Cevapların puanlanması, mutlaka sınavdan önce hassas ve adil bir şekilde yapılmalı. Her soruda nereye ne kadar puan verileceği belirtilmelidir 5. Cevap anahtarı, puanlama ile birlikte sınavdan sonra uygun bir panoya asılabilir 6. Cevaplar okunurken mümkünse her öğrencinin aynı soruları okunmalı daha sonra diğer cevaplara geçilmeli 7- Sınav soruları öğrencilerin anlayacağı nitelikte açık olup, sınav esnasında açıklamaya gerek kalmamalı 8- Sınav başlamadan önce gerekli açılamalar yapılmalı; sınav sırasında kesinlikle konuşulmamalı 9- Sınav kağıtları öğrenciye dağıtılmamalı. (uygun bir şekilde öğrenciye gösterile bilir.) 10- Sınav kağıdının üzerine; okul adı, öğretim yılı, dönemi, dersin adı, sınıfı ve kaçıncı sınav olduğu yazılmalı tarih belirtilmeli (yıllık plana uygun) 15- Sınav sonuçları öğrenciye bir hafta içinde bildirilmeli

10

11 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİM SEMİNERİ

12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİM SEMİNERİ
REHBERLİK SERVİSİ ÖĞRENCİ TANIMA TEKNİKLERİ

13 ÖĞRENCİ TANIMA TEKNİKLERİ
REHBERLİK SERVİSİ ÖĞRENCİ TANIMA TEKNİKLERİ Rehberlik Hizmetleri Nasıl Verimli Olur ? PSİKOLOJİK DANIŞMAN SINIF REHBER ÖĞRETMENİ EĞİTİM VE REHBERLİK SORUMLUSU MÜD. YRD OKUL İDARESİ

14 REHBERLİK SERVİSİ ÖĞRENCİ TANIMA TEKNİKLERİ
OTOBİYOGRAFİ AİLE ENVANTERİ KİME GÖRE BEN NEYİM SOSYOMETRİ KİMDİR BU SORUN TARAMA ENVANTERİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİM SEMİNERİ
TEŞEKKÜR EDER Başarılar Dileriz ...


"ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİM SEMİNERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları