Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA İLİ 2013 YILI OCAK- EKİM AYLARI ARASINDA SAĞLIK ÇALIŞANINA UYGULANAN ŞİDDET OLAYLARININ İSTATİSTİK ANALİZİ Dr. JALE ÖZTÜRK Ankara İl Sağlık Müdür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA İLİ 2013 YILI OCAK- EKİM AYLARI ARASINDA SAĞLIK ÇALIŞANINA UYGULANAN ŞİDDET OLAYLARININ İSTATİSTİK ANALİZİ Dr. JALE ÖZTÜRK Ankara İl Sağlık Müdür."— Sunum transkripti:

1 ANKARA İLİ 2013 YILI OCAK- EKİM AYLARI ARASINDA SAĞLIK ÇALIŞANINA UYGULANAN ŞİDDET OLAYLARININ İSTATİSTİK ANALİZİ Dr. JALE ÖZTÜRK Ankara İl Sağlık Müdür Yardımcısı Melike ERDAL Tel:03125924427 Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Şefi 2013 Ankara Çalışan Güvenliği

2 ANKARA İLİ 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI ARASINDA SAĞLIK ÇALIŞANINA UYGULANAN ŞİDDET OLAYLARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ AMAÇ: Bu çalışmada Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimimizce Ankara İlinde bulunan sağlık kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarının uğradığı sözel, fiziksel, şiddet olaylarının istatistiki bilgiler ışığında analizi ve değerlendirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerinin başlatılması amaçlanmıştır. YÖNTEM: Birimimizce Sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığında çalışanın telefon ile veya kurum yetkilisinin internet vasıtasıyla bildirim yaptığı Sağlık Bakanlığı “113 Beyaz Kod” sayfasında Ocak -Ekim 2013 Ayları arasında yer alan veriler çalışmaya esas teşkil edecek şekilde analiz edilmiştir. 2013 Ankara Çalışan Güvenliği

3 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek YÖNTEM: Bilgiler, 113 Beyaz Kod sayfasından excele aktarılmıştır. Ana sayfada görülmeyen bilgiler için (kurum adı, mağdur personelin ve şiddet uygulayanın cinsiyeti, şiddet olayının ayı, saati, şiddet mağdurunun unvanı, şiddet uygulayanın bilgileri, hukuki yardım talebi durumu) arşivimizde muhafaza ettiğimiz beyaz kod dosyalarında bulunan bilgiler ayrıştırılarak veri tabanı oluşturulmuştur. Çalışmamıza esas teşkil eden Excelde oluşturulan veri tabanı üzerindeki bilgiler kullanılarak yüzdelik oranlara dayanan grafikler ve sayısal tablolar oluşturulmuştur.Söz konusu argümanlar ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. 2013 Ankara Çalışan Güvenliği ANKARA İLİ 2013YILI OCAK-EKİM AYLARI ARASINDA SAĞLIK ÇALIŞANINA UYGULANAN ŞİDDET OLAYLARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

4 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek Çalışmanın Kapsamını Ankara İlinde bulunan  Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı; •Eğitim araştırma hastaneleri, •Devlet hastaneleri, •ADSM’ler  Üniversitelere bağlı Sağlık Kuruluşları,  112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı acil yardım istasyonları ve komuta kontrol merkezi,  Aile sağlığı merkezleri,  Özel sağlık kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olayları incelenmiştir. 2013 Ankara Çalışan Güvenliği

5 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ KURUM TÜRÜNE GÖRE: Kurum türüne göre şiddet olaylarının sıklığı veriler ışığında incelendiğinde; Belirtilen Tarihlerde 666 Adet Şiddet vakasının, •306’sının eğitim araştırma hastanelerinde, •158’sinin devlet hastanelerinde, •75’inin 112 Acil Yardım Ambulanslarında, •45’inin aile sağlığı merkezlerinde, •41’inin üniversite sağlık kuruluşunda, •35’inin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde gerçekleştiği saptanmıştır. 2013 Ankara Çalışan Güvenliği

6 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ Şiddet Olaylarının En çok Yaşandığı Kurumlar 2013 Ankara Çalışan Güvenliği Eğitim Araştırma Hastaneleri Devlet hastaneleri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği  Öncelikli olarak bu kurumlarda kök neden analizi yapılarak gerekli iyileştirme faaliyetlerinin başlatılması gerekmektedir.

7 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ KURUM ADINA GÖRE

8 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek  bu kurumlar da şiddet olaylarının yaşanma sıklığının nedeni araştırılarak gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ Şiddet Olaylarının En çok Yaşandığı 2.Bölge Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık kurumları  Bu kurumlar da şiddet olaylarının yaşanma sıklığının nedeni araştırılarak gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

9 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ 3-OLAY YERİ BİRİME GÖRE: Sağlık çalışanına uygulanan şiddet vakaları verilere göre değerlendirildiğinde; şiddet vakalarının, • % 39 oranı ile en çok polikliniklerde yaşandığı saptanmıştır. • Poliklinikleri % 23 oranı ile acil servisler, •%19 oranı ile klinik/servisler •% 11 oranı ile 112’ler, • % 3 oranı ile tetkik/görüntüleme birimleri •%1 ile ameliyathane/yoğun bakımlar takip etmektedir. 2013 Ankara Çalışan Güvenliği

10 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ 2013 Ankara Çalışan Güvenliği  Sağlık Çalışanına şiddetin en sık uygulandığı poliklinikler, acil servisler ve 112’lerde yaşanan şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılarak çözümü konusunda gerekli iyileştirme çalışmaların yapılması gerekmektedir.

11 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek ŞİDDETİN TÜRÜNE GÖRE; Sağlık çalışanına uygulanan şiddet vakalarında, uyguladığı şiddet türü analiz edildiğinde; • %68’i sözel şiddet, • %32’si sözel/fiziksel şiddet uygulandığı tespit edilmiştir. 2013 Ankara Çalışan Güvenliği 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ

12 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek ŞİDDET MAĞDURUNUN CİNSİYETİNE GÖRE: Ocak ve Ekim Aylarında Sağlık çalışanına uygulanan 666 adet şiddet vakasına ait, 916 şiddet mağduru sağlık çalışanın cinsiyeti, verilere göre değerlendirildiğinde: •Şiddet vakalarında 365’inde şiddetin mağduru erkek, •551’inde kadın olarak belirlenmiştir. 2013 Ankara Çalışan Güvenliği 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ

13 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği ŞİDDET UYGULAYANIN CİNSİYETİNE GÖRE: Ocak ve Ekim Aylarında Sağlık çalışanına uygulanan şiddet vakalarında şiddet uygulayan kişilerin cinsiyeti verilere göre değerlendirildiğinde: •Şiddet vakalarının % 61’inde şiddeti uygulayan erkek, •%39’unda kadın olarak belirlenmiştir. 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ

14 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği ŞİDDET UYGULAYAN BİLGİLERİNE GÖRE: Sağlık çalışanına uygulanan şiddet vakalarında şiddet uygulayan kişilerin bilgileri analiz edildiğinde; •Şiddet uygulayanların %55’i hasta yakını, •%42’si hasta olarak belirlen miştir. 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ

15 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği MAĞDUR PERSONELİN UNVANINA GÖRE: 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ Sıra noUnvan Mağdur Personelin Ünvanı 1.HEKİM478 2.HEMŞİRE139 3.ATT114 4.ŞİRKET PERSONELİ66 5.AABT31 6.SÜRÜCÜ29 7.EBE15 8.MEMUR13 9.SAĞLIK MEMURU11 10. RADYOLOJİ TEKNİSYENİ7 11.DİŞ HEKİMİ6 12.PARAMEDİK6 13.LABORANT3 Genel Toplam918

16 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği ŞİDDET OLAYLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI: 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ

17 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği ŞİDDET OLAYININ MEYDANA GELDİĞİ SAATE GÖRE DAĞILIMI: 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ

18 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ  Şiddet olaylarının en fazla saat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında meydana geldiği ve bu veriyi öğleden sonra 14.00 ile 16.00 arası saatlerin takip ettiği tespit edilmiştir.  Sağlık kurumlarımızda söz konusu saatlerde hasta sayısında yoğunluk olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda belirlenen saatlerde sağlık kurumlarımızda güvenlik önlemlerinin arttırılması, bilgilendirici ve yol gösterici, halkla ilişkiler konusunda donanımlı uygun nitelikte personel desteği sağlanması gerekmektedir. ŞİDDET OLAYININ MEYDANA GELDİĞİ SAAT

19 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği ŞİDDET OLAYINI BİLDİRENE GÖRE: Sağlık çalışanına uygulanan şiddet vakalarında şiddet olaylarının ; •%77’sinin kurum yetkilisi tarafından, •%23’inin şiddet mağduru tarafından “113 Beyaz Kod” sayfasına bildiriminin yapıldığı belirlenmiştir. 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ

20 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği KOORDİNATÖRLÜĞE İNTİKAL DURUMUNA GÖRE: Sağlık çalışanına uygulanan şiddet vakalarının: • %87’sinin koordinatörlüğe intikal ettiği, •%13’ünün koordinatörlüğe intikal etmediği belirlenmiştir. 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ

21 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği ADLİ MERCİLERE İNTİKAL DURUMUNA GÖRE: Sağlık çalışanına uygulanan şiddet vakalarının: • %82’sinin adli mercilere intikal ettiği, •%18’ünün adli mercilere intikal etmediği belirlenmiştir. 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ

22 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ  Adli Mercilere intikal oranını arttırmak için tarafımızca beyaz kod vakalarının takibi yapılarak kurumlara bildirilmektedir. Ayrıca sağlık kurumlarımızın ÇHGB çalışanlarına eğitim verilerek mevzuat konusunda bilgilendirilmektedirler.

23 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği HUKUKİ YARDIM TALEBİ DURUMU: Sağlık çalışanına uygulanan şiddet vakalarında hukuki yardım kapsamına giren personel hukuki yardım talep edip etmediklerine göre analiz edilmiştir. •Buna göre şiddet mağduru sağlık çalışanlarının,%59’unun hukuki yardım talep ettiği, • % 41’inin hukuki yardım talep etmediği belirlenmiştir. 2013 YILI OCAK-EKİM AYLARI VERİLERİNİN ANALİZİ

24 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek MAYIS 2012 İLE KASIM 2013 TARİHLERİ ARASINDAKİ BEYAZ KOD VAKALARINDAN MAHKEMESİ SONUÇLANAN TOPLAM DAVA SAYISI 34’DÜR 2013 Ankara Çalışan Güvenliği

25 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek MAHKEMESİ SONUÇLANAN BEYAZ KOD VAKA ÖRNEĞİ 2013 Ankara Çalışan Güvenliği Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesinde doktor sağlık çalışanına sözel şiddet “hakaret-Basit Tehdit” ile ilgili açılan dava ile ilgili bilgiler: Şiddet olayı Aralık 2012 tarihinde Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesinde yaşanmıştır. Muayene için hastaların muayene odasına alınması sırasıyla ilgili görevli hemşirelerle D.G’nin tartışması üzerine, hastaları muayene eden görevli doktor olan sağlık çalışanı, söz konusu hastayı ikaz etmiştir. D.G muayene barkodunu masanın üzerine fırlatarak, doktora hitaben “ ben muayene olmaya gelmedim, senin yüzünü görmeye geldim” şeklinde sözlerle tehdit etmiştir. Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalardan sonra hasta D.G’nin 1000 T.L Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karar hemen uygulanmıştır.

26 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği Ankara Sincan 3. Sulh Ceza Mahkemesinde sağlık çalışanına sözel şiddet “görevli memura hakaret, basit tehdit dava ile ilgili bilgiler: Şiddet olayı Ocak 2013 tarihinde Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde yaşanmıştır. D.Y. kalça çıkığına yönelik ultrason muayenesi için getirdiği bebeğinin huzursuz ve çok hareketli olması sebebi ile istenen tetkik yapılamamış görevli doktor sağlık çalışanının sağlıklı görüntü almak için bebeği sakinleştirip tekrar gelmesini istediğinde doktora hitaben “tekrar baktırmıyorum, okumuşsun ama adam olamamışsın” diyerek çıkmıştır. Daha sonra başka bir bayan bebeği sakinleştirdiğini söyleyerek tekrar bakmasını istediğinde, görevli doktor “bebeğin annesinin çıkarken bana karşı söylediği sözlerden dolayı bakmayacağını, doktorların maruz kaldığı sözel veya fiziksel saldırılarda hastaya bakmama hakkı olduğunu ve hastanede bulunan ikinci bir doktorun bakacağını” ifade ettiğini sonradan gelen bayanında bakmak zorundasın dediği ve bebeğin babası B.Y ‘nin de görevli doktora hitaben “ adını ver, nasıl bakmazsın, ben Fatihte oturuyorum, siz şiddeti hak ediyorsunuz, sen görürüsün” diyerek tehdit ettiği beyan edilmiştir. MAHKEMESİ SONUÇLANAN BEYAZ KOD VAKA ÖRNEĞİ

27 Buraya Bilgilendirme Başlığı Gelecek 2013 Ankara Çalışan Güvenliği Ankara Sincan 3. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalardan sonra; Hasta yakını D.Y.’nin kamu görevlisine hakaret suçundan; 6.080.-TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimde tutulması, bir suç işlerse bu cezanın uygulanması kararı alınmıştır. Hasta yakını B.Y’nin basit tehdit suçundan; 500.-TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, geçmişteki hali gözetilerek verilen ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamında ertelenerek, 5 yıl süreyle denetimde tutulması, bir suç işlerse bu cezanın uygulanması kararı alınmıştır. MAHKEMESİ SONUÇLANAN BEYAZ KOD VAKA ÖRNEĞİ

28

29


"ANKARA İLİ 2013 YILI OCAK- EKİM AYLARI ARASINDA SAĞLIK ÇALIŞANINA UYGULANAN ŞİDDET OLAYLARININ İSTATİSTİK ANALİZİ Dr. JALE ÖZTÜRK Ankara İl Sağlık Müdür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları