Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genel İ şletme-II Kimler Ne Şekilde Başarılı Oluyorlar ki ???

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genel İ şletme-II Kimler Ne Şekilde Başarılı Oluyorlar ki ???"— Sunum transkripti:

1 Genel İ şletme-II Kimler Ne Şekilde Başarılı Oluyorlar ki ???

2 Başarıya Giden Yol Nedir???

3  Kralların karşısına dikilen insanlar bunu tek başına yapmış gibi görünebilirler  Kültürel miras  Soy?

4 1.Hangi ay do ğ du ğ umun önemi var mı?  11 Mart kalesinin bir yanından başlayarak, pakı takım arkadaşı 4 Ocak’a bırakıyor, 4 Ocak, 22 Ocak’a pas veriyor, 22 Ocak pakı rakibi üzerinden 12 Mart’a atıyor, 12 Mart kalecisi 27 Nisan’a çok yakından atış yapıyor. Şut! Defans oyuncuları 9 Şubat ve 14 Şubat pakı bloke etmek için dalarken 10 Ocak çaresizce bakıyor. 6 Mart sayı yapıyor

5  Kanada Hokey yaş sınıfları için seçilebilirlik sınırı 1 Ocak  ABD Beyzbol Ligi yaş sınırı tarihi 31 Temmuz  Bir oyuncu karma takıma alındı ğ ında sezonda 20 maç yerine 50-75 maç yapar  İ ngiltere Premier Ligi seçilebilirlik sınırı 1 Eylül  Eylül-Kasım Arası do ğ muş oyuncu sayısı 288  Haziran-A ğ ustos 136

6  Seçilebilirlik sınırı için keyfi olarak belirledi ğ imiz tarihler bu uzun süreli etkilere yol açıyor  Ve görünen o ki; hiç kimse bu duruma aldırış etmiyor  Zirveye zorlanmadan yükselenlerin, en iyiler ve en akıllılar oldu ğ una ilişkin görüş FAZLA BAS İ T  Başlangıçtaki küçük fark zamanla büyür

7  Kimin başarılı oldu ğ unu belirlemek için kurulan sistemler çok verimli de ğ il  Nisan sonrası do ğ anlar sistem dışına itiliyor  Kurallar başarıyı engelliyor  İ nsanları daha en başından başarısızlı ğ a mahkum ediyoruz  Sadece sporda de ğ il, daha ciddi sonuçların yaşandı ğ ı di ğ er alanlarda da başarı mekanizmasını kontrol edebiliriz  Ama ciddiye almıyoruz

8 10 Bin Saat Kuralı  Hamburg’ta sekiz saat müzik yapmak zorundaydık  Do ğ uştan yetenek diye bir şey var mı?  Ocak’ta do ğ muş olan her hokey oyuncusu profesyonel düzeye ulaşmıyor  Sadece bazıları – do ğ uştan yetenekli olanlar  Başarı:yetenek + hazırlık

9 Psikolog Anders Ericsson  Okuldaki kemancıları üç gruba ayırdılar  1.grup: Yıldızlar  Dünya klasmanında solo kemancı olma potansiyeli olanlar  2.grup: İ yiler  3.grup:Profesyonel olarak keman çalmaları beklenmeyen – müzik ö ğ retmeni olacaklar  ORTAK SORU: ne kadar pratik yaptınız?

10  Herkes 5 yaşında başlamış  20 yaşındaki mükemmeller 10.000 saat  İ yiler 8000 saat  Müzik ö ğ retmenleri 4000 saat  Aynı testi piyanistlere de yapmışlar  Sonuç: Zirvedekiler herkesten çok daha fazla çalışmakla kalmıyor  Çok çok daha fazla çalışıyor  Sonuç2:Uzmanlı ğ ın daha kısa zamanda yakalandı ğ ı bir vaka ile karşılaşılmadı

11  Dahi Mozart, müzik yazmaya 6 yaşında başladı  İ lk yapıtları çok iyi de ğ il  İ lk parçalar ço ğ unlukla babası tarafından yazılmış  İ lk meşhur bestesi 21 yaşında  Kimilerine göre Mozart «geç gelişim göstermiş olabilir»

12 Satrançta?  Büyük usta olmak yaklaşık 10 yılı alıyor  Sadece Efsanevi Bobby Fisher hariç  9 yılda ulaşmış  10 yıl: 10.000 saat prati ğ in kabaca karşılı ğ ı  Mozart bile 10.000 saati tamamlayamadan temposunu tutturamadı  Pratik, iyi bir noktaya geldikten sonra yaptı ğ ınız bir şey de ğ il  Sizi iyi bir noktaya getirmesi için yaptı ğ ınız bir şey

13 Bill Joy  Yıl 1971  MIT’ye gidiyor  İ lk zaman paylaşımlı bilgisayarı olan üniversite (1 milyon dolarlık cihaz)  Michigan’ı bilgisayarları için seçmemişti  Lisede bilgisayarlarla hiç işi olmamıştı  Michigan’daki sistemde bir kusur oldu ğ u için istedi ğ i her şeyi programlayabildi

14 Bill Joy  Unix’i yazdı  Günde 8-10 saat programlama yapabildi

15 Beatles  1960’lı yıllarda liseli bir rock grubu  Hamburg’a turneye gittiler  Haftada 7 gün çalmak zorundaydılar  1960-1962 arası Hamburg’a 5 kez gittiler  1964’te ilk patlamayı yaptılar  1964’e dek 1200 kez canlı performans sergilediler  Bir grubun kariyeri boyunca sergileyebilece ğ i performans: 1200  «ORAYA G İ TT İ KLER İ NDE H İ Ç İ Y İ DE Ğİ LLERD İ »

16 Bill Gates  Büyümüş küçülmüş bir çocuk  Derslerinden çabuk sıkılıyor  Harvard’ı terk ediyor  Ailesinin gönderdi ğ i Lisede bilgisayar var  Washington Üniversitesi’nde bilgisayar oldu ğ unu ö ğ reniyor  Bu bilgisayar 03.00-06:00 arası boş sadece  Her gece yürüyor üniversiteye  Annesi: Bu çocuk neden uyanamıyor?

17 Zamanlama  Dönüşüm yaşanırken kaç yaşındaydınız?  Silikon Vadisi’nde kişisel bilgisayarlar için en önemli tarih: 1975  1975 yılında içinde bulundu ğ unuz ideal yaş, yaklaşan devrimin bir parçası olabilecek kadar küçük, ancak onu kaçırmayacak kadar da büyük  1952 öncesi elenir, 1958 sonrası elenir

18 Do ğ um Yılları  Bill Gates: 1955  Paul Allen: 1953  Steve Ballmer: 1956  Steve Jobs: 1955  Eric Schmidt:1955  Bill Joy: 1954  Başarı, özellikle bir bireysel üstünlük meselesiymiş gibi davranıyoruz  Başarıları sadece kendi eserleri de ğ il, içinde büyüdükleri dünyanın bir ürünü

19 Dehaların Sorunu  Ortalama bir insanın IQ’su 100  Einstein 150  Christopher Langan 195 (Bazı testlere göre hesaplanamaz de ğ erde)  Stanford Üniversitesi’nden Lewis Terman’ın Termitleri (140-200:1470 çocuk)  Termitleri ölene dek izlendi

20 Sihirli güçlerim olsaydı ve IQ’nuzu 30 puan yükseltmeyi önerseydim, kabul eder miydiniz?  IQ’nun önemi, basketbolda boyun taşıdı ğ ı öneme benziyor  Zekanın bir eşi ğ i var  Langan, Einstein’den %30 daha mı akıllı?

21 Aşa ğ ıdaki cisimlerin aklınıza gelen bütün farklı kullanım alanlarını yazın  Tu ğ la  Battaniye  Cevaplar, yaratıcılı ğ ı ve hayal gücünü yansıtıyor  Dahilerden birinin cevabı  Bir şeyler inşa etmek, fırlatmak  Başarılı bir avukat olmak için IQ’dan daha fazlası gerek  Termitlerden Nobel ödülü çıkmadı  Elenenler Nobel’e aday gösterildi

22 Chris Langan  Çok fakir bir aile  Annesi 4. evlili ğ ini yapmış  Dekandan ö ğ leden sonra derslere girmek için rica ediyor  Red cevabı alınca üniversiteyi bırakıyor

23 Robert Oppenheimer  Nükleer bomba geliştiren adam  Çok zeki  Dokuz yaşında Yunancada ileri düzeyde  Fizik, kimya ö ğ renmeye 3. sınıfta başlıyor  Önce Harvard, Sonra Cambridge  Danışmanını laboratuvardaki kimyasallarla zehirleme girişimi var  Psikologa yönlendirildi

24 Pratik Zeka (Robert Sternberg)  Kime ne söyleyece ğ ini bilmek,  Bunu ne zaman söyleyece ğ ini bilmek,  Maksimum etki için bunu nasıl söyleyece ğ ini bilmek.  Do ğ ası gere ğ i pratik  Bilmeden yaparsınız  Durumları do ğ ru okumanıza ve istedi ğ inizi almanıza yardımcı olan bilgi  IQ ile farklı boyutta  Oppenheimer’da her ikisi de yüksek

25 Yetişme Süreci…  Orta sınıf aileler: Hak sahibi olma duygusu ö ğ retiyor  Langan’da yok, Oppenheimer’da var  Termit’lerde fark yaratan ailelerin sosyo- ekonomik statüsüydü  A,B,C diye üç gruba ayrıldılar  A: Daha atak, çekici ve iyi giyimliler

26 1889’da Louis ve Regina Borgenicht  Hamburg’tan Amerika’ya giden bir okyanus yolcu gemisine bindiler  13 günlük yolculukta hasır döşekler üzerinde  Birkaç hafta yetecek parayla New York’a geldiler  İ lk günler balık sattı  El arabasıyla havlu ve masa örtüsü sattı

27 Louis…  Giysi işinde gelecek var dedi  Ama yeni bir şey bulunmalı  Kız çocuklarına önlükler  Bakkal-Süpermarket-Doktor (avukat)  Çok çalışmak, ancak hiçbir anlam taşımadı ğ ında bir hapis cezasıdır  Beatles Hamburg’a giderken bir an düşünmedi  Terzi-Giysi üreticisi – Avukat  Mütevazi kökenlerine ra ğ men de ğ il  Mütevazı kökenleri sayesinde profesyoneller

28 Kentucky, Harlan Kasabası  Onur Kültürü  Civardaki insanların bilmedi ğ i  Kuş uçmaz kervan geçmez garip bir yer  Kasabanın iki kurucu ailesi  Howard-Turner arası hesaplaşmalar

29 Onur Kültürleri  Sicilya ve İ spanya’nın Bask bölgesi gibi  Da ğ lık bölgeler ve verimsiz alanlarda hakim  E ğ er kayalık da ğ larda yaşıyorsanız ürün ekip biçemezsiniz  Büyük olasılıkla koyun ya da keçi yetiştirirsiniz

30 Tarım-Hayvancılık  Bir çiftçinin hayatta kalması toplumdaki di ğ er insanlarla işbirli ğ ine ba ğ lı  Oysa hayvancılıkla u ğ raşan kişi özgür  Sürekli hayvanlarını yitirme tehdidi altında  Bu nedenle atak olmak zorunda  En küçük bir meydan okumaya karşı bile savaşmaya hazır ve istekli olmak zorunda  İ şte onur kültürü  İ ki kuşaktan öteye gidip bakmak gerek, anlamak için

31 Onur Kültürü Hipotezine Göre;  Nereden geldi ğ iniz, sadece sizin nerede büyüdü ğ ünüz ya da anne babanızın nerede büyüdü ğ ü anlamında de ğ il, büyük büyük anne babanızın nerede büyüdü ğ ü  Koridorda ö ğ rencilere söylenen «ahmak» sözcü ğ ü ve insanların tepkileri  ABD kuzeylileri ve güneylileri  Tükürük örnekleri ve kortizol seviyeleri

32 Uçak Kazalarına İ lişkin Etnik Kuram  Kore Havayollarının yaptı ğ ı kazalar  United Airlines X 17 (kayıp oranı)  Yazılan raporlar bastırılamadan yeni kazalar oluyor  Delta Havayolları ve Air France, Kore Havayollarıyla uçuş ortaklıklarını askıya aldılar  ABD asker personeline bu havayoluyla uçuşu yasakladı  Kanada hava sahasını Kore Havayollarına kapattı

33 Ya sonra…  Bir Mucize oldu  Kore Havayolları düzeldi  Ödüller aldı  Kültürel mirasın önemini kavrayana kadar başarılı olamadı, kendini düzeltemedi  Tipik bir kaza birbirini izleyen yedi insan hatası içerir  Hatalar, uçuş bilgisiyle ilgili hem de

34 Örnek bir KAZASI  Hava şartları mükemmel  Teknik arıza yok  Kabin ekibinin sa ğ lı ğ ında problem yok  Sorun: Yakıt bitti

35 Konuşma  KP: Pist nerede, göremiyorum  KP: Yakıtımız yok  KP: Onlara acil durumda oldu ğ umuzu söyle  YP: Tamam, istikamet 1-8-0; off bir kez daha deneyece ğ iz. Yakıtımız bitiyor

36 Sorun  Yakıtın tükeniyor olması havacılık terminolojisinde hiçbir anlam taşımıyor  Kule: Laf arasında yorum yaptı sandık  Kule: Çok umursamaz bir tarzda konuşuyordu, sesinde hiçbir telaş yoktu  Yumuşatılmış anlam kullanıyor

37 Yumuşatılmış Anlam  Söylenmekte olan şeyin anlamını önemsi gibi göstermeye ya da  Üzerini örtmeye yönelik bir çaba  Patrona: «Bu bana Pazartesi mutlaka gerekecek» demezsiniz  Patrona: «Çok zor olacaksa zahmet etmeyin, ama haftasonu bir göz atabilirseniz harika olur»  Kokpitte olmazzzzzzzz  Emir kipinde konuşma yap ya da düş

38 Örnek ifadeler  30 derece sa ğ a dön  Sanırım artık sa ğ a dönmemiz gerekiyor  Fırtınaya girmeyelim  Hangi yöne gitmek istiyorsunuz?  Bence sa ğ a ya da sola dönmek akıllıca olur

39 Çözüme do ğ ru  Yumuşatılmış anlatımla savaşmak  Son 15 yılda ticari havacılıkta en büyük mücadelelerden biri oldu  Kule: Avianca, sizi 15 mil kuzeydo ğ uya alaca ğ ım ve sonra yaklaşmanız için geri döndürece ğ im. Sizin için ve yakıtınız açısından uygun mu?  YP: Sanırım uygundur. Çok teşekkür ederim  Düşmek üzereler ve biliyor YP  D İ NLE DOSTUM İ NMEK ZORUNDAYIM

40  Hepimiz kendimize özgü bir kişili ğ e sahibiz  Ancak içinde büyüdü ğ ümüz toplumun geçmişinden gelen e ğ ilim, varsayım ve refleksler bu kişili ğ in üzerinde yer alıyor  Güç mesafesi endeksi

41 Güç Mesafesi Endeksi  Hiyerarşiye yönelik tavırla ilgili  Bu kültür otoriteye ne kadar önem veriyor  Yaşlı insanlara ne kadar önem veriliyor  Onlardan ne kadar korkuluyor?  Gücü elinde tutanlara özel ayrıcalık veriliyor mu?  Endeksi düşük ülkelerde  Güç, gücü elinde tutanların neredeyse utandı ğ ı bir şey  YP, kendini ast olarak görüyor, krizi çözmek onun görevi de ğ il

42 Çeltik Tarlaları ve Matematik Testleri  Çin’de pirinç binlerce yıldır yetiştiriliyor  Çeltik tarlaları, bir bu ğ day tarlası gibi açılmaz, inşa edilir  Çok ciddi hazırlı ğ ı var, emek var, su kanalları açmak, gübrelemek….  Şu rakamlara bir göz atın  4,8,5,3,9,7,6  20 saniye ezberleyin sonra yüksek sesle sayın  İ ngilizce bilenlerde anımsama oranı %50  Çince bilenlerde %99  İ ki saniyeye kaç rakam sı ğ dırabilirsiniz

43  4:si; 7:qi  Hong Kong’lu 10 rakamı hatırlayabiliyor  İ ngilizcede sayı sistemi son derece düzensiz  4 yaşındaki Çinli 40’a kadar sayabiliyor  4 yaşındaki ABD’li 15’e kadar sayabiliyor  Matematik söz konusu oldu ğ unda; Asyalılar en başından bir avantaja sahip

44 Matematik Puanları (100 üzerinden)  Japon, Güney Koreli, Hong Konglu, Singapurlu, Tayvanlı ö ğ renciler 98 puan  ABD’li, İ ngiliz,Almanlar 26-36 puan arası  Matematikte başarılı olmanın temeli bir grubun kültürü de olabilir  Kore’lilerin çok köklü bir mirası, uçak kullanmak gibi çok modern bir görevin önünde engel oluşturmuştu  Çeltik tarlası sınıfta bir fark yaratabilir mi?

45 Çeltik tarlası küçücüktür  Bir otel odası büyüklü ğ ünde  5-6 kişilik bir ailenin tarlası iki otel odası büyüklü ğ ünde olur  Yeni araç-gereç-ekipman alamaz  Bir tarım işçisi yılda 1000-1200 saat çalışır  Çeltik tarlasında 3000 saat çalışmak gerekir  Pirinç tarlasında ne kadar çalışırsanız o kadar ürün alırsınız  Ne kadar gübre o kadar ürün de ğ il!!!

46 Rus Atasözü: Tanrı getirmezse toprak vermez  Kan ter olmadan yemek olmaz  Tembel adam kışın donarak ölür  Yiyecek için Tanrı’ya de ğ il, yükü taşıyan iki eline güven  Ürün istemenin yararı yok, herşey çok çalışmaya ba ğ lı

47 Yılda 360 gün gün yataktan güneş do ğ madan önce kalkabilen hiç kimse ailesini zengin etmekte başarısız olmaz  X,Y ekseninde e ğ imi sonsuz do ğ ru oluşturun  22 dakika ya da 30 saniye  Matematikte yetenekten çok «tavır» önemli  Başarı, ço ğ u insanın 30 saniyede vazgeçebildi ğ i bir şeyi anlamak için 22 dakika u ğ raşacak kadar inatçı, azimli ve istekli olmanın bir işlevi

48  Her yıl dünyanın müthiş bir kentinde Matematik Olimpiyatları düzenlendi ğ ini hayal edin  Onlara tek bir matematik sorusu sormadan hangi ülkenin kaçıncı olaca ğ ını kesin olarak öngörebiliriz  İ natçılık  ABD’li çocuk bir bulmacayı çözemese de 9 dakika u ğ raşıyor  Japon ise 14 dakika

49 Marita’nın Pazarlı ğ ı  KIPP – New York  Knowledge is Power Program  KIPP okulu  %90’ı parasız ya da yoksullara yönelik ö ğ le yeme ğ i yardımından yararlanıyor  1741 delilik vakasından 205’i aşırı çalışmadan kaynaklı

50 Pirinç yetiştirmede  Sulamada kullanılan suyun taşıdı ğ ı besinler sayesinde, bir araziye ne kadar çok ekim yapılırsa  TOPRAK O KADAR VER İ ML İ HALE GEL İ YOR  Batılı tarımda, tam tersi geçerli  Nadasa bırakmazsan toprak yorgun düşer  Bir zihnin işlenmesi gerekir  Çok fazla işlenme yorgunlaştırır  Çare: Uzun Yaz Tatilleri – Amerikan Mirası

51 Bilgi Düzeyleri  Alt Gelir: 55  Orta Gelir: 69  Üst Gelir: 60

52 Bilgi Düzeyi De ğ işimi  Alt Gelir: 0,26  Orta Gelir: 7,09  Üst Gelir: 52,49  Yoksul çocuklar ö ğ retim yılında zengin çocukları geride bırakabiliyor  ABD’de ö ğ retim yılı 180 gün  GK:220; Japonya:243  12 Yaşındaki Marita’nın Günü

53 Başarı  13 yaşındaki Bill Gates’e dünya «zaman paylaşımlı bir terminale» sınırsız erişim imkanı sundu  Bu olanak 1 milyon gence sunulsa kaçı Bill Gates olabilir?  Verilen şansları de ğ erlendirdi  Herkese en az 2 şans verilecek


"Genel İ şletme-II Kimler Ne Şekilde Başarılı Oluyorlar ki ???" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları