Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Yaşamöyküsü” Past tense ● Biography talebe U21 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Yaşamöyküsü” Past tense ● Biography talebe U21 "— Sunum transkripti:

1

2 “Yaşamöyküsü” Past tense ● Biography talebe U21 

3 Click to match. doğmak büyümek okula başlamak mezun olmak askere gitmek işe başlamak aşık olmak evlenmek yaşlanmak emekli olmak ölmek Biography. Learn these words. 12 

4 Past tense: “- dı / di / du / dü -” is the suffix for past tense in Turkish. O uyuyor. = He is sleeping / sleeps. O uyudu. = He slept. If the last letter of the word is one of “- p / t / s / ş / k / f / ç / h”, the suffix becomes “- tı / ti / tu / tü”. O yemek yaptı. O dans etti. Last vowelSuffix a / ı - dı (tı) o / u- du (tu) e / i - di (ti) ö / ü- dü (tü) Last vowelSuffix a / ı - dı (tı) o / u- du (tu) e / i - di (ti) ö / ü- dü (tü)  3

5 o / doğmak o / okul / başlamak o / okul / gitmek o / mezun / olmak o / iş / başlamak o / evlenmek o / baba / olmak o / emekli / olmak o / ölmek O doğuyor. O okula başlıyor. O okula gidiyor. O mezun oluyor. O işe başlıyor. O evleniyor. O baba oluyor. O emekli oluyor. O ölüyor. o / doğmak o / okul / başlamak o / okul / gitmek o / mezun / olmak o / iş / başlamak o / evlenmek o / baba / olmak o / emekli / olmak o / ölmek O doğdu. O okula başladı. O okula gitti. O mezun oldu. O işe başladı. O evlendi. O baba oldu. O emekli oldu. O öldü. Present & Past verbs. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers.  4 5

6 yapmak içmek yemek gitmek izlemek okumak etmek istemek bakmak yapıyor iç….. y….. gid…… başl…. oku.... ed….. ist….. bak….. yaptı iç... ye.... git.. izle.. oku…. et…. iste…. bak… present & Past verbs. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers. yapmak içmek yemek gitmek izlemek okumak etmek istemek bakmak  6 7

7 yapmak içmek yemek gitmek izlemek okumak etmek istemek bakmak yapıyor içiyor yiyor gidiyor başlıyor okuyor ediyor istiyor bakıyor yaptı içti yedi gitti izledi okudu etti istedi baktı Present & Past verbs.. yapmak içmek yemek gitmek izlemek okumak etmek istemek bakmak 

8 Click to check your answers. Which sentence is true? O yemek yedi. O yemek yeti. O yardım etiyor. O yardım etti. O eve giddi. O eve gitti. O beni gördü. O beni gördu. O bu evde yaşadu. O bu evde yaşadı. O bir kitap okudı. bir kitap okudu.  8 9

9 Which sentence is true? O yemek yedi. O yemek yeti.  O yardım etiyor. O yardım etti.  O eve giddi. O eve gitti.  O beni gördü. O beni gördu.  O bu evde yaşadu. O bu evde yaşadı.  O bir kitap okudı. bir kitap okudu.   8

10 Years. Write the years on a piece of paper. Click to check your answers. 1800 1900 1906 1915 1952 2000 2001 2003 2006 Bin sekiz yüz Bin dokuz yüz Bin dokuz yüz altı Bin dokuz yüz on beş Bin dokuz yüz elli iki Bin sekiz yüzde Bin dokuz yüzde Bin dokuz yüz altıda Bin dokuz yüz on beşte Bin dokuz yüz elli ikide İki bin İki bin bir İki bin üç İki bin altı İki binde İki bin birde İki bin üçte İki bin altıda  10 11

11 Dates. Write the years on a piece of paper. Click to check your answers. 3 / 5 / 1975 16 / 9 / 1982 25 / 1 / 1969 9 / 12 / 1993 14 / 3 / 2001 29 / 8 / 2006 8 / 6 / 1949 Üç Mayıs bin dokuz yetmiş beş On altı Eylül bin dokuz yüz seksen iki Yirmi beş Ocak bin dokuz atmış dokuz Dokuz Aralık bin dokuz yüz doksan üç On dört Mart iki bin bir Yirmi dokuz Ağustos iki bin altı Sekiz Haziran bin dokuz yüz kırk dokuz  12 13

12 Study with a partner. Talk about your family members. Senin annen ne zaman doğdu? Benim annem … doğdu.  14

13 Personal suffixes: Past Benyaptı – m. Senyaptı – n. O yaptı. Bizyaptı – k. Siz yaptı – nız. Onlar yaptı – lar. Past Benyaptı – m. Senyaptı – n. O yaptı. Bizyaptı – k. Siz yaptı – nız. Onlar yaptı – lar. Present Benyapıyor – um. Senyapıyor – sun. O yapıyor. Bizyapıyor – uz. Siz yapıyor – sunuz. Onlar yapıyor – lar. Present Benyapıyor – um. Senyapıyor – sun. O yapıyor. Bizyapıyor – uz. Siz yapıyor – sunuz. Onlar yapıyor – lar.  15

14 ben / doğmak ben / okul / başlamak ben / okul / gitmek ben / mezun / olmak ben / iş / başlamak ben / evlenmek ben / baba / olmak ben / emekli / olmak Ben doğdum. Ben okula başladım. Ben okula gittim. Ben mezun oldum. Ben işe başladım. Ben evlendim. Ben baba oldum. Ben emekli oldum. sen / doğmak sen / okul / başlamak sen / okul / gitmek sen / mezun / olmak sen / iş / başlamak sen / evlenmek sen / baba / olmak sen / emekli / olmak Sen doğdun. Sen okula başladın. Sen okula gittin. Sen mezun oldun. Sen işe başladın. Sen evlendin. Sen baba oldun. Sen emekli oldun. Personal suffixes. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers.  16 17

15 Study with a partner. Talk about your life. Sen ne zaman okula başladın? Ben … okula başladım. Sen ne zaman doğdun? Ben … doğdum.  18

16 Benim dedem 1925’te doğdu. O küçükken bir köyde yaşadı. Daha sonra o ve onun ailesi Ankara’ya geldiler. Benim dedem 1932’de Ankara’da okula başladı. Dedem 1943’te liseden mezun oldu. Ertesi yıl üniversiteye girdi. Üniversitede dört yıl okudu. 1948’de üniversiteden mezun oldu. Benim dedem 1950’de askere gitti. İki yıl sonra askerden döndü. 1953’te bir fabrikada mühendis olarak işe girdi. Üç yıl sonra o ve benim anneannem tanıştılar. Onlar aşık oldular ve nişanlandılar. Ertesi yıl, yani 1957’de evlendiler… Read about my grandfather’s biography.  19

17 Answer the questions. Onun dedesi ne zaman doğdu? Onun dedesi küçükken nerede yaşadı? Onun dedesi ne zaman mezun oldu? Onun dedesi ne zaman askere gitti? Onun dedesi ve anneannesi ne zaman evlendi? Onun dedesi ne zaman işe girdi?  20

18 … 1959’da benim annem doğdu. Benim dedem 1965’te müdür oldu. Beş yıl sonra, yani 1970’te benim dedem ve onun ailesi buraya, yani İstanbul’a geldiler. O günden bu yana İstanbul’da yaşadılar. Bu arada benim annem büyüdü, okula başladı, üniversiteye girdi ve mezun oldu. Benim babamla tanıştı ve onlar evlendiler ve 1982’de ben doğdum. Benim dedem 1993’te emekli oldu. Daha sonra güzel bir hayat yaşadı. Resim yaptı, şiir yazdı, yolculuklar yaptı ve hatta bir şiir kitabı yazdı. Ama 1999’da çok hasta oldu ve öldü. Ben onu çok özlüyorum. Ama galiba benim anneannem onu daha çok özlüyor. Read the second part of the text  21

19 Answer the questions. Onun annesi ne zaman doğdu? Onun dedesi ne zaman müdür oldu? Onlar ne zaman İstanbul’a geldiler? Onun dedesi ne zaman emekli oldu? Onun dedesi ne zaman öldü? Onun dedesi daha sonra neler yaptı? U22  22

20 “Pazar günü” Past tense ● Everyday activities  talebe U22


"“Yaşamöyküsü” Past tense ● Biography talebe U21 " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları