Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Selahattin ALTAŞ İlköğretim Müfettişi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Selahattin ALTAŞ İlköğretim Müfettişi."— Sunum transkripti:

1

2 YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Selahattin ALTAŞ İlköğretim Müfettişi

3 DİL NEDİR? Dil öğretimi konusunu ele alanlar “Dil nedir?” Sorusuna çeşitli yönlerden yaklaşmışlardır. Bu konuda bazı tanımlar vardır.Bunlardan birisi de “ dil,bir iletişim aracıdır” şeklinde tanımlanmıştır (Roucek,1968).Dilin diğer tanımlarıyla birlikte ortak olan temel öğeleri şunlardır:

4 1. Dil bir sistemdir. Belli kalıplara ve kurallara uyar. Her dilin kendine özgü belli bir kodlama sistemi vardır. 2. Dil seslerden oluşur.Sesler değişik sembollerle belirtilir.Her sesin bir anlamı vardır. 3. Dil bir iletişim aracıdır. İnsanlar arasında en etkin iletişim aracıdır. Dilin kapsamına girmeyen sesler,jest ve mimikler iletişimimin sağlanmasında önemli olmasına karşın bunlar dilin önemini hiçbir zaman azaltmaz. 4. Dil bir düşünme aracıdır. İnsanlar, düşünce, duygu ve isteklerini dille belirtirler. 5. Dil insanların oluşturduğu toplumlarda kullanılır. Her toplumunun kendi bireyleri arasında anlaşma sağlamaları,iletişim kurmaları dil olgusuyla gerçekleşmektedir. ( Prof. Dr. Özcan Demirel,Yabancı Dil Öğretimi)

5 Türkiye,başta Birleşmiş milletler örgütü olmak üzere Avrupa Konseyi,NATO,OECD ve bir çok uluslar arası kuruluşlara üye bulunmaktadır.Uluslararası kuruluşlarda ortak iletişim aracı olarak birkaç ulusun dili kullanılmaktadır.Örneğin,Birleşmiş Miletlerin resmi dilleri Çince,Fransızca,Rusça ve İspanyolcadır.Bu örgütte “Fransızca ve İngilizce” çalışma dilleri olarak, Genel kurul ve Ekonomik ve Sosyal konseyin çalışma dili olarak” İspanyolca” kullanılmaktadır.NATO gibi Türkiye açısından önemli olan uluslar arası kuruluşlar da resmi dil olarak “İngilizce” kullanılmaktadır.Bu nedenlerle batı dillerinin öğretilmesine ihtiyaç duyulmuştur.Bunun sonucu olarak ta yabancı dillerin öğretimi okul programlarında yer almıştır. (Prof. Dr. Özcan Demirel,Yabancı Dil Öğretimi).

6 Dili bir iletişim aracı olarak kullanmayı öğretirken dört temel becerinin (dinleme,konuşma,okuma ve yazma) birlikte öğretilmesi gerekmektedir.Dil bir iletişim aracı olduğuna ve belli seslerden oluştuğuna göre konuşulmasının öncelikle öğretilmesi esastır.Matbaa bulunmadan ve kitapların basılıp çoğaltılmasından önce de insanlar yüzyıllar ve hatta bin yıllar boyu dillerini kullanarak birbirleri arasında iletişim kurmuşlar ve anlaşmışlardır.Doğal olarak matbaanın bulunmasıyla yazılı ve basılı eserler,kaynaklar ve kitaplar çoğaldı. Dili bir iletişim aracı olarak kullanmayı öğretirken dört temel becerinin (dinleme,konuşma,okuma ve yazma) birlikte öğretilmesi gerekmektedir.Dil bir iletişim aracı olduğuna ve belli seslerden oluştuğuna göre konuşulmasının öncelikle öğretilmesi esastır.Matbaa bulunmadan ve kitapların basılıp çoğaltılmasından önce de insanlar yüzyıllar ve hatta bin yıllar boyu dillerini kullanarak birbirleri arasında iletişim kurmuşlar ve anlaşmışlardır.Doğal olarak matbaanın bulunmasıyla yazılı ve basılı eserler,kaynaklar ve kitaplar çoğaldı.

7 Konuşmak için gerekli bütün malzemeler;ağız çene,dil,gırtlak,ses telleri ve nefes vs. hem öğretmen ve hem de öğrencilerde mevcuttur.Dilin özü konuşma olduğuna ve konuşma için gerekli malzemelerin hem öğrencilerde ve hem de öğretmende bulunduğuna göre, bu anlamda, dil öğretiminin kitabı olmaz.Konuşulanlar,duygu ve düşünceler ;Unutulmaması,kaybolmaması, belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması için yazılır.İşte yazılan bu kaynağın adı kitaptır.Dil öğretiminde birinci derecede ve hatta amaç olarak ders kitabının kullanılması anlamsız ve gereksizdir.Fen bilgisi dersinde bir deney yapmanız gerekiyorsa laboratuarın ve yapılacak deneye ait malzemelerin olması,Sosyal Bilgiler dersinde bilgiye dayalı bir konu işliyorsanız, o bilgiye ait ders kitabına ihtiyaç duyabilirsiniz.Ama İngilizceden örneğin,“Greetings” (salamlaşma) konusunu işliyorsanız,kitabın size ne faydası olacaktır? Öğretmen kitabı vazgeçilmez bir tabu olarak görmemeli,amaç olarak kullanmamalı,zaman zaman örneklerinden yararlanarak araç olarak kullanmalıdır.Belki dil öğretiminin ileriki aşamalarında bir makale ya da fikir yazısına ihtiyaç duyulduğunda kitaba baş vurma kaçınılmaz olabilir.Diyalog kelimesinin sözlük karşılığının “karşılıklı konuşma” olduğu bilinmektedir.Ders kitaplarındaki “diyaloglar” örnek çalışmalardır.Öğretmenin aynı diyalogu kitaptan okutmasının karşılıklı konuşma olacağı anlamına geldiği söylenebilir mi? Bu diyaloglara benzer konuşmaların öğrencilere yaptırılması daha doğru olmaz mı? Öğretmen iyi bir tiyatrocu rolü üstlenmeli, öğreteceği gramer yapısını eylemleri ile birlikte ortaya koyup, bu eylemlerin arkasından eylemleri içeren konuşmalarını yapıp, konuştuğu sözlerin yapılan eylemin karşılığı anlamına geldiği öğrencilerine sezdirilmelidir. Bilim kurgu filmlerinde zaman makinesini kullanılarak; Örneğin, bin yıl öncesine gidilip olayların sanki şimdi yaşanıyormuş gibi canlandırılarak gösterildiği şekilde bir yol izlenmeli,işlenen zamana ait gramer yapısındaki sözleri söylemeli ve konusunu kavratmalıdır.

8 DİL ÖĞRETİMİNİN TEMEL İLKELERİ 1. Dört Temel Beceriyi Geliştirme. 2. Öğretim Etkinliklerini önceden Planlama. 3. Basitten Karmaşığa somuttan Soyuta doğru Öğretme. 4. Görsel ve İşitsel Araçları Kullanma. 5. Anadili Gerekli Durumlarda Kullanma. 6. Bir Seferde Bir Tek Yapıyı Sunma. 7. Verilen Bilgilerin Günlük Yaşama Aktarılmasını Sağlama 8. Öğrencilerin Derse Daha Aktif Katılımlarını Sağlama. 9. Bireysel Farklılıkları Dikkate Alma. 10. Öğrencileri Güdüleme ve Cesaretlendirme.

9 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GENEL İLKELER 1. Bir gram uygulama bin ton teoriye bedeldir. 2. Bir Seferde tek bir sorunla uğraşılması. 3. Dersi planlarken derse çeşitlilik getirmeye dikkat edilmesi. 4. Öğrencilerin derste daha çok konuşmalarına olanak sağlanması. 5. Kullanılan dilin öğretilmesi. 6. Yeni bir yapıyı sunmadan önce örnekler verilmesi.Amaç dil ile ana dil arasında sorun olan ses ve yapıların öğretilmesi. 7. Öğrenilen dilin seslerinin iyi şekilde çıkarmalarını sağlanması. 8. Başlangıç düzeyinde öğrenci hatalarının anında düzeltilmesi. 9. Amaç dili o dili anadil olarak konuşan kişilerin konuştukları gibi öğretilmesi.

10 Dil dört temel beceri olarak kabul edilen 1. Dinleme, 2. Konuşma, 3. Okuma, 4. Yazma becerilerinin işlevsel bütünlüğünden oluşmaktadır.Dili bir iletişim aracı olarak kullanmayı öğretirken bu dört temel becerinin birlikte öğretilmesi gerekmektedir. 1. Dört Temel Beceriyi Geliştirme: 1. Dört Temel Beceriyi Geliştirme :

11 2. Öğretim Etkinliklerini önceden Planlama: Öğretim etkinlikleri,yıllık,ve ders planları olmak üzere üç aşamada planlanmaktadır.Plan yapma,bir anlamda öğretilecek dersin ya da konunun önceden yaşanmasıdır.Dikkatli bir planlama başarılı öğretimin temel koşuludur.

12 A LESSON PLAN FOR TEACHING A GRAMMATICAL PATTERN (Tense, Form) School: Class: Lesson: Subject‘(s): Recommended Time: Teaching and Learning Methods and Techniques: Materials Used for Teaching, and Source: Teaching and Learning Activities: 1. Warm-up or motivation: 2. Stating the general aim of the lesson: 3. Reviewing the necessary back ground information: 4. Presentation of the new form (tense, pattern): 5. Making a summary: 6. EVALUATION (Evaluation through individual learning, Evaluation through pair works, Additional evaluation through students that have problems about learning). 7. Giving an assignments: Fill in the blanks. Complete the following questions. Change the tense into................................................................................................................................................... Teacher of English Principal of the School Teacher of English Principal of the School

13 Öğretilecek konular belli bir sıraya konulmalıdır Bu konular basitten başlayarak karmaşığa doğru somut kavramlardan somuta doğru öğretilmelidir.Öğretim programları bu ilkeye uygun hazırlanmaktadır. 3. Basitten Karmaşığa somuttan Soyuta doğru Öğretme :

14 THE 4TH GRADE UNIT 1: NEW FRIENDS   Asking for and giving information   Greeting and introducing oneself UNIT 2: MY CLASSROOM   Asking for and giving information about classroom objects   Following classroom instructions Giving classroom commands UNIT 3: MY FAMILY   Asking for and giving information about family members   Identifying family members.   Asking for and giving information about things and people UNIT 4: MY CLOTHES  Asking for and giving information  Identifying clothing items  Identifying colours  Describing clothes

15 UNIT 5: BODY PARTS UNIT 6: HOME SWEET HOME UNIT 7: PETS UNIT 8: MY WEEKLY SCHEDULE UNIT 9: TIMETABLES UNIT 10: BIRTHDAYS UNIT 11: FOOD AND DRINKS UNIT 12: SEASONS UNIT 13: TOYS UNIT 14: PHYSICAL APPEARANCE

16 4. Görsel ve İşitsel Araçları Kullanma Yabancı Dil öğretiminde görsel ve işitsel araçlar öğretimin daha etkili olmasını sağlamakla birlikte,öğrenci ilgisini derse çekmekte,sınıf içinde doğal ortamın oluşmasını sağlamaktadır.Bir resim bin sözcük değerinde olduğu gerçeği özellikle yabancı dil öğretim uygulamalarında daha çok görülmektedir. Yabancı Dil öğretiminde görsel ve işitsel araçlar öğretimin daha etkili olmasını sağlamakla birlikte,öğrenci ilgisini derse çekmekte,sınıf içinde doğal ortamın oluşmasını sağlamaktadır.Bir resim bin sözcük değerinde olduğu gerçeği özellikle yabancı dil öğretim uygulamalarında daha çok görülmektedir.

17 BEŞ DUYUNUN ÖĞRENMEDEKİ ÖNEMİ 1. Görme Duyusu %75 2. İşitme Duyusu %13 3. Dokunma Duyusu % 6 4. Koklama Duyusu % 3 5. Tad Alma Duyusu % 3

18 Görme Duyusu

19 Yabancı dil öğretiminde; 1. Görme ile ilgili hatırlama merkezi, 2. İşitilen sözleri hatırlama merkezi, 3. Yazılı kelimeleri görme ile ilgili hatırlama merkezi, 3. Yazılı kelimeleri görme ile ilgili hatırlama merkezi, 4. Diğer merkezler ve dil oluşturma merkezinin ayrı ayrı ve birbirleriyle bağlantılı fonksiyonları vardır.

20 Dil oluşturma merkezi

21 İLETİŞİM VE ÖĞRENME Eğitim bir iletişim sürecidir.İletişimde bulunmaksızın eğitim yapmak mümkün değildir.En basit tanımıyla iletişim "ANLAMLARI BİREYLER ARASINDA ORTAK KILMA" işlemi olarak ele alınır.Dört ana unsuru vardır. İletişim süreci: Verici (kaynak) Mesaj Kanal Alıcı Bu dört unsur tüm iletim süreçler için söz konusudur.Bu unsurlardan birinin dikkate alınmaması İletişimin veriminin düşmesine neden olmaktadır.Ancak ortak anlamlara ulaşabilmek için İletişimin çift yönlü olması gerekmektedir.Verici(kaynak) mesajını alıcıya ilettiği zaman onun tepkisin bilmek istemektedir.İletişimin sağlıklı olup olmadığı Ancak "Alıcıdan Kaynağa Doğru Akımdan Anlaşılmaktadır " Eğitim süreci: Eğitim süreci: Öğretmen İçerik (müfredat) öğretim süreçleri öğrenci ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDEN YÖNTEMLER: Anlatım-soru cevap - gösteri-gezi gözlem- rol oynama-örnek olay canlandırma  Öğretmen merkezli Demokratik yöntemler  Tek yönlü iletişim Çok yönlü iletişim  Sınıfın hakimi öğretmen Öğrenci merkezli

22 5. Anadili Gerekli Durumlarda Kullanma Yabancı dil derslerinde öğrencilerin öğrenilen dili duymaları ve kullanmaları esas olmalıdır Bu nedenle öğretmenden çok öğrencilerin konuşmasına olanak verilmelidir.Özellikle kelime öğretiminde kullanılan bütün yollarla kelimenin öğretilmesi mümkün olmasa,yani çok soyut bir kavram olursa;örneğin “PLEASE” kelimesi, burada düzvarım yöntemi kullanılarak öğretilebilir.

23 6. Bir Seferde Bir Tek Yapıyı Sunma 6. Bir Seferde Bir Tek Yapıyı Sunma Öğretmen dersinde ya sözcük öğretimi,ya ses eğitim,ya da gramer öğretimi yapmalı.Bir anda hem ses eğitim,hem kelime öğretimi ve hem de gramer öğretimi yapmamalı.Bu karışıklığa neden olabilir.Tam öğrenme olmaz.  Ses eğitimi  Kelime öğretimi  Gramer öğretimi vs.

24 7. Verilen Bilgilerin Günlük Yaşama Aktarılmasını Sağlama Sınıf içinde öğretilen bilgilerin günlük iletişimde nasıl kullanılacağını öğrencilere gösterilmesi gerekir.

25 8. Öğrencilerin Derse Daha Aktif Katılımlarını Sağlama Tüm öğrencilerin sınıf-içi etkinliklere katılımları sağlanmalıdır.Tekrar alıştırmaları soru-cevap,rol yapma,ikili ve üçlü çalışmalar,benzetişim gibi tekniklerle öğrencilerin derse daha etkin katılımları sağlanmalıdır.

26 Vernon isimli fizyoloji profesörü Nobel’e aday gösterilir ve ödülü kazanır. Öğrencileri, ödülden sonraki ilk derste ünlü profesöre sormuşlar: Vernon isimli fizyoloji profesörü Nobel’e aday gösterilir ve ödülü kazanır. Öğrencileri, ödülden sonraki ilk derste ünlü profesöre sormuşlar: - Amerika’da üç binden fazla bilim adamı var. Bu ödüle neden siz layık görüldünüz? Sizi diğer bilim adamlarından ayıran özellik nedir? - Amerika’da üç binden fazla bilim adamı var. Bu ödüle neden siz layık görüldünüz? Sizi diğer bilim adamlarından ayıran özellik nedir? Nobel ödüllü profesörün cevabı düşündürücüdür: Nobel ödüllü profesörün cevabı düşündürücüdür: - Bütün başarımı anneme borçluyum. Herkesin annesi, çocuklarına okul dönüşü öğretmenlerinin sorduğu sorulara cevap verip veremediğini sorar. Halbuki benim annem her okul dönüşünde öğretmenime soru sorup sormadığımı merak ederdi. İşte beni diğer bilim adamlarından farklı kılan özellik bu. - Bütün başarımı anneme borçluyum. Herkesin annesi, çocuklarına okul dönüşü öğretmenlerinin sorduğu sorulara cevap verip veremediğini sorar. Halbuki benim annem her okul dönüşünde öğretmenime soru sorup sormadığımı merak ederdi. İşte beni diğer bilim adamlarından farklı kılan özellik bu.

27 9. Öğrencileri Güdüleme ve Cesaretlendirme Güdüleme başarıyı olumlu yönde etkilemektedir.Her derse başlamadan önce,öğrencileri öğrenmeye karşı güdülemek öğretmenin en önemli görevlerinden birisidir. Güdüleme bir bakıma öğrenci ile öğretilecek konu arasında psikolojik bir bağ kurmadır.Bu bağ kurulmadan öğretime başlanılırsa yapılan etkinliklerin yararlı olmadığı gözlenmektedir.Buna karşın iyi bir sınıf ortamında işlenen konuların daha iyi anlaşılacağı,öğrencilerin derse daha katılgan olduğu görülmektedir. Sınıf içinde iyi bir ortamın hazırlanması öğretmenin öğrencileri cesaretlendirmesine bağlıdır

28 1. Öğrencide kendisine güven duygusu geliştirmek. 2. Öğrencinin mevcut ilgilerinden hareket etmek. 3. Öğrenmeyi öğrenci için anlamlı ve değerli kılmak. 4. Herkesin kendine göre hedef ve projeler seçmesine yardımcı olmak. 5. Sınıfta öğrenme için zevk verici bir ortam hazırlamak. 6. Öğrencilerin ideallerinden ve tutkularından faydalanmak. 7. Gerektiği durumlarda olumlu pekiştirici çalışmalarda bulunmak. 8. Öğrencinin kendisine olan saygısını, güvenini ve gurur duygusunu güçlendirmek. 1. Öğrencide kendisine güven duygusu geliştirmek. 2. Öğrencinin mevcut ilgilerinden hareket etmek. 3. Öğrenmeyi öğrenci için anlamlı ve değerli kılmak. 4. Herkesin kendine göre hedef ve projeler seçmesine yardımcı olmak. 5. Sınıfta öğrenme için zevk verici bir ortam hazırlamak. 6. Öğrencilerin ideallerinden ve tutkularından faydalanmak. 7. Gerektiği durumlarda olumlu pekiştirici çalışmalarda bulunmak. 8. Öğrencinin kendisine olan saygısını, güvenini ve gurur duygusunu güçlendirmek.

29 10.Bireysel Farklılıkları Dikkate Alma Öğrencilerin ilgi,yetenek ve öğrenme hızları birbirinden farklıdır.Bazı öğrenciler daha çabuk öğrenirken diğerleri yavaş öğrenir.,bazıları duyduğunu iyi anlarken diğerleri gördüğü zaman daha iyi anlayabilir,yine bazı öğrenciler sözlü alıştırmaları daha iyi yaparken belki de pek çok öğrenci yazılı alıştırmaları daha iyi yapar.Bütün bu özellikler dikkate alındığında,öğretmen,öğretim etkinliklerine çeşitlilik getirmeli,sınıf içinde zengin öğrenme ortamı sağlamalıdır.

30 Bireysel Farklılıkları Dikkate Alma (ÇOKLU ZEKA) ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ 1. Her insan kendi zekâsını artırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. 2. Zekâ değişir ve başkalarına öğretilebilir. 3. Zekâ beyin ve zihin sistemlerinin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü bir olgudur. 4. Her insan çeşitli Zekâ alanlarının tümüne sahiptir. 5. Zekâ alanlarının her biri belli düzeyde geliştirilebilir. 6. Çeşitli Zekâ alaları belli bir uyum içinde bir arada çalışırlar. 7. Bir insanın her alanda zeki olabilmesinin birçok ŞEKLİ bulunmaktadır.

31 ZEKÂYA İLİŞKİN YENİ ANLAYIŞ ZEKÂYA İLİŞKİN YENİ ANLAYIŞ 1. Bir bireyin kalıtımla birlikte getirdiği Zekâ kapasitesi iyileştirilebilir, geliştirilebilir, değiştirilebilir. 2. Zekâ, herhangi bir performansta, üründe veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanamaz. 3. Zekâ, çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir. 4. Zekâ, gerçek hayat durumlarından veya koşullarından soyutlanamaz. 5. Zekâ, öğrencilerin sahip oldukları gizil güçlerini veya doğal potansiyellerini anlamak ve onların başarmak için uygulayabilecekleri farklı yolları keşfetmek için kullanılır. Gardner’ın Zekâ özellikleri sınıflaması ile yeni Zekâ anlayışı arasındaki ilişki de Zekâ ile ilgili yeni bir durumu beraberinde getirmektedir. Her birey bir değerdir ve biriciktir. Sahip olduğu tüm Zekâ alanları geliştirilebilir. Bunun için çoklu uyarıcılar ve zengin öğrenme ortamları gereklidir. Gardner’ın Zekâ özellikleri sınıflaması ile yeni Zekâ anlayışı arasındaki ilişki de Zekâ ile ilgili yeni bir durumu beraberinde getirmektedir. Her birey bir değerdir ve biriciktir. Sahip olduğu tüm Zekâ alanları geliştirilebilir. Bunun için çoklu uyarıcılar ve zengin öğrenme ortamları gereklidir.

32 ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI 1. Sözel-dilsel Zekâ. 2. Mantıksal-matematiksel Zekâ. 3. Görsel Uzamsal (Mekânsal) Zekâ. 3. Görsel Uzamsal (Mekânsal) Zekâ. 4. Bedensel-kinestetik Zekâ. 5. Müziksel - Ritmik Zekâ. 6. Kişiler Arası - Sosyal Zekâ. 7. Kişisel-içsel Zekâ. 8. Doğacı - Varoluşçu Zekâ 8. Doğacı - Varoluşçu Zekâ 8-DOĞACI - VAROLUŞÇU ZEKÂ

33 1.SÖZEL-DİLSEL ZEKÂ Kelimelerle düşünme ve ifade etme, dildeki karmaşık anlamları değerlendirme, kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme, şiir okuma, mizah, hikaye anlatma, gramer bilgisi, mecazi anlatım,benzetme, soyut ve simgesel düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir. Kelimelerle düşünme ve ifade etme, dildeki karmaşık anlamları değerlendirme, kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme, şiir okuma, mizah, hikaye anlatma, gramer bilgisi, mecazi anlatım,benzetme, soyut ve simgesel düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir.

34 2. MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKÂ 2. MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKÂ Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, hipotezler üretme, problem çözme, eleştirel düşünme, sayılar,geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tanışma, bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisidir.

35 3. GÖRSEL UZAMSAL (MEKÂNSAL) ZEKÂ Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. Bir insanın avcı, bir izci ya da rehber gibi görsel ve uzaysal dünyayı doğru bir şekilde algılaması veya bir dekoratör, bir mimar ya da bir ressam gibi dış dünyadan edindiği izlenimler üzerine değişik şekiller uygulama kapasitesidir. Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. Bir insanın avcı, bir izci ya da rehber gibi görsel ve uzaysal dünyayı doğru bir şekilde algılaması veya bir dekoratör, bir mimar ya da bir ressam gibi dış dünyadan edindiği izlenimler üzerine değişik şekiller uygulama kapasitesidir.

36 4. BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKÂ 4. BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKÂ Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Bedensel – Kinestetik zekâ ile bir kişinin bir aktör, bir atlet ya da dansçı gibi düşünce ve duygularının anlatmak için vücudunu kullanmadaki ustalığı veya bir heykeltıraş, bir cerrah ya da tamirci gibi ellerini kullanma ve elleriyle yeni şeyler üretme kabiliyetleri kastedilir. Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Bedensel – Kinestetik zekâ ile bir kişinin bir aktör, bir atlet ya da dansçı gibi düşünce ve duygularının anlatmak için vücudunu kullanmadaki ustalığı veya bir heykeltıraş, bir cerrah ya da tamirci gibi ellerini kullanma ve elleriyle yeni şeyler üretme kabiliyetleri kastedilir.

37 5. MÜZİKSEL - RİTMİK ZEKÂ Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, faklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme becerisidir. Bir kişinin bir besteci, bir müzisyen ya da bir şarkıcı gibi müzik formlarını algılaması, ayırt etmesi ve ifade etme kapasitesidir. Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, faklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme becerisidir. Bir kişinin bir besteci, bir müzisyen ya da bir şarkıcı gibi müzik formlarını algılaması, ayırt etmesi ve ifade etme kapasitesidir.

38 6. KİŞİLER ARASI - SOSYAL ZEKÂ Grup içerisinde işbirlikçi çalışma, sözel ve sözsüz iletişim kurma,insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlama, paylaşma, ifade edebilme, yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir. Bir insanın bir öğretmen, bir tedavi uzmanı ya da pazarlamacı gibi çevresinde insanların duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karşılama kapasitesidir. Grup içerisinde işbirlikçi çalışma, sözel ve sözsüz iletişim kurma,insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlama, paylaşma, ifade edebilme, yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir. Bir insanın bir öğretmen, bir tedavi uzmanı ya da pazarlamacı gibi çevresinde insanların duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karşılama kapasitesidir.

39 7. KİŞİSEL-İÇSEL ZEKÂ 7. KİŞİSEL-İÇSEL ZEKÂ İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir. Bir kişinin kendisini tanıması ve kendisi hakkında sahip olduğu bu bilgi ve anlayış ile çevresinde uyumlu davranışlar sergileme yeteneğidir. İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir. Bir kişinin kendisini tanıması ve kendisi hakkında sahip olduğu bu bilgi ve anlayış ile çevresinde uyumlu davranışlar sergileme yeteneğidir.

40 8. DOĞACI - VAROLUŞÇU ZEKÂ Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. Doğacı Zekâ ile bir kişinin biyolog yaklaşımıyla hayvanlar ve bitkiler gibi yaşayan canlıları tanıma,onları belli karakteristik özelliklerine bağlı olarak sınıflandırma ve diğerlerinden ayırt etme kabiliyeti veya bir jeolog yaklaşımıyla dünya doğasının bulutlar, kayalar veya depremler gibi çeşitli karakteristiklerine karşı aşırı ilgili ve duyarlı olması kastedilmektedir. Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. Doğacı Zekâ ile bir kişinin biyolog yaklaşımıyla hayvanlar ve bitkiler gibi yaşayan canlıları tanıma,onları belli karakteristik özelliklerine bağlı olarak sınıflandırma ve diğerlerinden ayırt etme kabiliyeti veya bir jeolog yaklaşımıyla dünya doğasının bulutlar, kayalar veya depremler gibi çeşitli karakteristiklerine karşı aşırı ilgili ve duyarlı olması kastedilmektedir.

41 ALIŞTIRMA TÜRLERİ 1. Imitative Repetition 2. Substitution: 3. Expansion 4. Replacement 5. Transformation 6. Question-answer 7. Chain practice vs.

42 1. Imitative Repetition: Students repeat after the teacher like a parrot. (Use Audio-Lingual Method) 2. Substitution: For example:Ali has gone to Istanbul. For example:Ali has gone to Istanbul. Ayşe has gone to Istanbul. Ayşe has gone to Istanbul. She has gone to Istanbul. She has gone to Istanbul. 3. Expansion: (Making the sentence larger.) For examples:They have come. (Just) For examples:They have come. (Just) They have just come. (Istanbul) They have just come from Istanbul. (Train) They have just come from Istanbul. (Train) They have just come from Istanbul by train. They have just come from Istanbul by train. 4. Replacement: (One word may be replaced by another word from the same class: For example:Ali and Veli have come. For example:Ali and Veli have come. They have come. They have come. They have taken Ali to the hospital. They have taken Ali to the hospital. They have taking him to the hospital. They have taking him to the hospital.

43 5. Transformation: (Changing the new form of something to another). For example: They came yesterday. (Today) They have come today. For example: They came yesterday. (Today) They have come today. Statement –question: They have arrived. _________ Have they arrived? Positive-negative: They have come. _____________ She hasn’t come. Positive-negative: They have come. _____________ She hasn’t come. Direct –indirect: l have done my homework. _______ She says she has done his homework. Direct –indirect: l have done my homework. _______ She says she has done his homework. Active- passive: They have taking him to hospital. ____ She has been taking to hospital. Active- passive: They have taking him to hospital. ____ She has been taking to hospital. 6. Question-answer: (We use such a drill type after reading a passage) a. The teacher asks questions. ________ Students answer them. b. Students ask questions. ___________ Other students answer them. a. The teacher asks questions. ________ Students answer them. b. Students ask questions. ___________ Other students answer them. c. Students ask questions. _____________ The teacher answers them. c. Students ask questions. _____________ The teacher answers them. 7. Chain practice: (Each student makes a statement and asks a question to the next student using the new pattern. This is a useful drill form that each student gets an opportunity in chain)

44 KELİME ÖĞRETME YOLLARI ways of teaching the meaning of a word 1. Show the real object or a picture of it. 2. Demonstrate or let a student demonstrate doing (performing) the action. 3. Give the synonym or antonym of the words 4. Paraphrasing, explaining something by using other ways students can understand. 5. Use the words in a sentence, so that students may guess the meaning. 6. Give the word in a series of which it commonly occurs. 7. Break complex or compound words into meaningful parts 8. Relate the meaning of the word to a known base form. 9. Point out cognates (similar words in meaning). 10. Translate into Turkish if the other ways of teaching don’t work. Don’t always use it.

45 1. Show the real object or a picture of it: (An affective way of teaching the meaning of a word.) 2. Demonstrate or let a student demonstrate doing (performing) the action: (action words can usually be taught this way). 3. Give the synonym or antonym of the words: Pretty Nice Pretty Nice Short Long Short Long 4. Paraphrasing, explaining something by using other ways students can understand: Laundry: It is a place where we can wash our dirty clothes. (Natural Method). 5. Use the words in a sentence, so that students may guess the meaning: Thirsty: I’m thirsty. Now, I want to drink something now. Thirsty: I’m thirsty. Now, I want to drink something now.

46 6. Give the word in a series of which it commonly occurs You can teach Days, Months, Seasons, etc. 7. Break complex or compound words into meaningful parts: Inter-nation-al Inter-nation-al Prefix Suffix Prefix Suffix 8. Relate the meaning of the word to a known base form: Length Long (are related words) Length Long (are related words) Width Wide Width Wide (n) BeautyBeautiful (Adj.) (n) BeautyBeautiful (Adj.) Death Die (verb) Death Die (verb) 9. Point out cognates (similar words in meaning): (Natural Method) TrenTrain TrenTrain RadyoRadio RadyoRadio True cognates Sempati Sympathy Apartman ApartmentFalse cognates 10. Translate into Turkish if the other ways of teaching don’t work. Don’t always use it: DangerousTehlikeli

47 DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 1. Dilbilgisi-Çeviri yöntemi (Grammer-Traslation Method) 2. Düzvarım Yöntemi (Direct method). 3. Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi (Audio –lingual Method) 4. Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı (Cognotive-Code Method 5. Doğal Yöntem (Taturam Method) 6. İletişimci yaklaşım (Communicative Method) 7. Yöntem (Eclectic Method) 8. Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi Kaynakça:Prof. Dr. Özcan Demirel,Yabancı Dil Öğretimi. Kaynakça:Prof. Dr. Özcan Demirel,Yabancı Dil Öğretimi.

48 1. Bilgi düzeyinde amaçlar ( Bilginin edinilmesi ve uygulanması ile ilgili amaçlar) : En basit amaç.

49 2. Beceri düzeyinde amaçlar(motor becerileri nöro-müsküler koordinasyonuna ilişkin amaçlar)

50 3.Duyu düzeyinde amaçlar (Duyumsal yasama ilişkin amaçlar)

51 DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN TEKNİKLER 1. Gösteri 2. Soru-cevap 3. Drama ve rol yapma 4. Benzetim 5. İkili ve grup çalışmaları 6. Mikro öğretim 7. Eğitsel oyunlar

52 Bilgiyi işleme modelinin işleyişi-Öğrenmenin Oluşumu ÜST-BİLİŞ

53 BİLGİYİ İŞLEME KURAMI Şekilde de görüldüğü gibi, çevredeki uyarıcılar duyu organları yoluyla alınarak duyusal belleğe kaydedilir. Ardından bu uyarıcılardan dikkat ve algı süreçlerinden yararlanılarak seçilen bilgi kısa süreli belleğe aktarılır.Bu bilgi hemen kullanılmak istenildiğinde davranışa dönüştürülür.Bilgi daha sonra kullanılmak istenildiğinde anlamlı biçimde kodlanarak uzun süreli belleğe aktarılır. Şekilde de görüldüğü gibi, çevredeki uyarıcılar duyu organları yoluyla alınarak duyusal belleğe kaydedilir. Ardından bu uyarıcılardan dikkat ve algı süreçlerinden yararlanılarak seçilen bilgi kısa süreli belleğe aktarılır.Bu bilgi hemen kullanılmak istenildiğinde davranışa dönüştürülür.Bilgi daha sonra kullanılmak istenildiğinde anlamlı biçimde kodlanarak uzun süreli belleğe aktarılır. Kaynakça:Yrd.Doç. Dr. Melek Demirel -Hacettepe Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Bölümü. Kaynakça:Yrd.Doç. Dr. Melek Demirel -Hacettepe Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Bölümü.

54 Kaynakça:Prof. Dr. Özcan Demirel,Yabancı Dil Öğretimi. Kaynakça:Prof. Dr. Özcan Demirel,Yabancı Dil Öğretimi.


"YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Selahattin ALTAŞ İlköğretim Müfettişi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları