Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER"— Sunum transkripti:

1 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER
FAALİYETİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/ UYGULANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN TEKRARINDA/ DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE UYGUNLUK BELGESİNİN GERİ ALINMASI 1- Muayenehanenin uygunluk belgesi var mı?* Süre verilmez. Muayenehanenin faaliyeti durdurulur. * 2- Muayenehanenin adresi uygunluk belgesinde kayıtlı adres ile aynı mı? Taşınmış mı? 1 ay süre verilir bu süre içerisinde hasta kabulü yapılmaz 3- Muayenehanede adına uygunluk belgesi düzenlenen tabip dışında tabip ve asistan, intörn, stajer ve öğrenci gibi serbest çalışma yetkisi olmayan kişiler çalışıyor mu? Muayenehanenin faaliyeti 1ay süre ile durdurulur. Ayrıca 1219 sayılı Kanun’ a göre işlem tesis edilir.

2 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER
FAALİYETİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/ UYGULANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN TEKRARINDA/ DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE UYGUNLUK BELGESİNİN GERİ ALINMASI 4- Muayenehanede çalışan diğer sağlık çalışanı sayısının Madde 12/D’de belirlenen asgari sayıda olup olmadığı? 1 ay süre verilir Muayenehanenin faaliyeti eksiklik giderilinceye kadar durdurulur. * 5- Muayenehanede çalışan sağlık ve diğer personelin sigorta primleri bordrosu mevcut mu? Tabip uyarılır ve ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir. Noksanlığın, sonraki denetimde de tespiti halinde muayenehanenin faaliyeti 7 gün süreyle durdurulur. 6- Muayenehanede çalışan sağlık çalışanları ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru şekilde Müdürlüğe bildirimi yapılmış mı? Tabip uyarılır. 7 gün Muayenehanenin faaliyeti 3 gün süreyle durdurulur.

3 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER
FAALİYETİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/ UYGULANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN TEKRARINDA/ DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE UYGUNLUK BELGESİNİN GERİ ALINMASI 7- Personelin kılık kıyafeti, Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen esaslara uygun mu? Personel kimlik kartı taşıyor mu? Tabip uyarılır. 7 gün Muayenehanenin faaliyeti 3 gün süreyle durdurulur. * 8- Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen esaslara uygun mu?(Protokol Defteri ) Muayenehanenin faaliyeti durdurulur. 9- Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirlenen esaslara uygun denetim defterleri mevcut mu? Muayenehanenin faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur.

4 1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER
FAALİYETİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/ UYGULANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN TEKRARINDA/ DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE UYGUNLUK BELGESİNİN GERİ ALINMASI 10-Muayenehanedeki matbu evraklar ve tanıtıma yönelik uygulamalar 1219 sayılı Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine ve Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen esaslara uygun mu?**(Reklam Tanıtım-Tabela) Tabip uyarılır. 7 gün Muayenehanenin faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur. * 11- Bakanlığın veya Müdürlüğün istediği muayenehane ile ilgili istatistiki veriler düzenli ve doğru şekilde bildiriliyor mu ? Muayenehanenin faaliyeti 15 gün süre ile durdurulur. *1 yıllık uyum döneminde bildirimi olmadığı tespit edilen muayenehaneler derhal kapatılır ve 1219 sayılı Kanun’ un ilgili maddesine göre müeyyide uygulanır. **Bu maddeye aykırılık durumunda ayrıca 1219 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5 2. BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİLER
HİZMET BİRİMLERİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/ UYGULANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN TEKRARINDA/ DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE UYGUNLUK BELGESİNİN GERİ ALINMASI 1- Muayenehanenin genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı? (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) Tabip uyarılır. Muayenehanenin faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur. 2- Yönetmelik ile belirlenen tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar mevcut mu? 7 gün Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar muayenehanenin faaliyeti durdurulur * 3- Muayenehanede tıbbi atıklar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun toplanıyor ve imhası yapılıyor mu? uyarılır. Eksiklik ve/veya uygunsuzluğun devamının tespitinde muayenehanenin faaliyeti 7 gün süre ile durdurulur.

6 2. BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİLER
MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/ UYGULANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN TEKRARINDA/ DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE UYGUNLUK BELGESİNİN GERİ ALINMASI 4- Radyoloji hizmeti 3153 sayılı Kanuna uygun mu? Tabip uyarılır. 15 gün Uygunsuzluğu devam eden radyoloji cihazının faaliyeti durdurulur. 5- Muayenehanede Ek- te belirtilen işlemler dışında işlem yapılıyor mu? Muayenehanenin faaliyeti 1 ay süre ile durdurulur. Tekrarında uygunluk belgesi geri alınarak iptal edilir.3 yıl süre ile muayenehane açmasına izin verilmez. 6- Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre hasta haklarında ilgili mevzuata uygun davranılıyor mu? 1 yıl içinde ikinci kez hasta hakkı ihlali halinde muayenehanenin faaliyeti 7 gün süre ile durdurulur *

7 2. BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİLER
MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/ UYGULANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN TEKRARINDA/ DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE UYGUNLUK BELGESİNİN GERİ ALINMASI 7- Tıbbi kayıtlar, belirlenen formata uygun şekilde ve istenen aralıklarla Bakanlığa gönderiliyor mu ? Tabip uyarılır ve 3 gün süre verilir. Bildirim yapılıncaya kadar faaliyeti durdurulur. *

8 3. BÖLÜM: BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER
MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/ UYGULANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN TEKRARINDA/ DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE UYGUNLUK BELGESİNİN GERİ ALINMASI 1- Uygunluk belgesi düzenlenmesine esas projede değişiklik var mı? 15 gün Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar muayenehanenin faaliyeti durdurulur * 2-Muayenehanedeki hizmet birimleri ve mekânlar Yönetmeliğe uygun mu? ( Uygun olmayan birim/mekan açıkça belirtilecek) 1 ay Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar muayenehanenin faaliyeti durdurulur. 3- Muayenehanenin bulunduğu binadaki asansör Yönetmeliğe uygun mu? Çalışıyor mu ?

9 3. BÖLÜM: BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER
MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/ UYGULANACAK MÜEYYİDE EKSİKLİĞİN TEKRARINDA/ DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE UYGUNLUK BELGESİNİN GERİ ALINMASI 4- Hastanın kayıtları veya hastanın bakım bilgilerinin bir özeti hastanın sevk edildiği kurum veya kuruluşa gönderiliyor mu? Tabip uyarılır. Muayenehanenin faaliyeti 5 gün süre ile durdurulur. 5-Muayenehanede kendi faaliyeti dışında bir ticari faaliyet yürütülüyor mu ? (Sahipliği şirket ise belirtiniz Vergi Levhası ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisini alınız. ) 1219 sayılı kanunun 27. Maddesine göre işlem yapılır *

10 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
“GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 3/8/2010 tarihine kadar açılmış olan muayenehaneler, 12/D maddesine bir yıl içerisinde uygunluklarını sağlayarak müdürlüğe başvururlar. Müdürlükçe yerinde incelenen ve bu Yönetmelikteki şartları taşıdığı tespit edilen muayenehanelere uygunluk belgesi düzenlenir. Bu süre içerisinde yeni uygunluk belgesi almayan muayenehanelerin valilikçe faaliyeti durdurulur.” İleri

11 Sağlık Kuruluşunun Çalışanları Kıyafet ve kimlik kartı
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sağlık Kuruluşunun Çalışanları Kıyafet ve kimlik kartı MADDE 20 – (1) Sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giymek zorundadırlar. (2) Sağlık çalışanları tarafından kullanılan önlük veya üniforma, söz konusu sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık çalışanı haricindeki kişiler tarafından kullanılamaz. (3) Ayrıca, sağlık kuruluşunda çalışanların tamamının üzerinde adını, soyadını, unvanını veya mesleğini belirten fotoğraflı ve mesul müdürün imzasını taşıyan bir kimlik kartı bulunur Geri

12 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
ALTINCI BÖLÜM Sağlık Kuruluşlarının Kayıtları, Bilgilendirme ve Tanıtım ve Sağlık Kuruluşu İsimleri Kayıt ve defterler MADDE 27 – (1) Sağlık kuruluşuna başvuran hasta, protokol defterine kaydedilir. Sağlık kuruluşunda, Müdürlük tarafından tasdik edilmiş protokol kayıt defteri, adlî rapor kayıt defteri, cerrahi müdahale kayıt defteri, laboratuvar kayıt defteri, pansuman ve enjeksiyon kayıt defteri ile teftiş ve denetim defteri bulunur. Her tabip, çalıştığı sağlık kuruluşunun ismini taşıyan reçeteyi kullanır, bu reçeteyi kendi imzalar ve kaşesini basar. (2) Sağlık kuruluşuna başvuran hastaların teşhis ve tedavi bilgileri ile varsa yapılan cerrahi müdahale, gözlem altındaki tıbbi işlemler, hastalar adına açılmış dosyalara ve ilgili defter/defterlere işlenir. Bu belgeler, arşiv ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde sağlık kuruluşu tarafından muhafaza edilir. (3) Kayıtlar, elektronik ortamda da tutulabilir. Hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması halinde,  ikinci fıkrada belirtilen yazılı kayıt şartı aranmaz. Bu konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli olarak yedeklenir. (4) Elektronik ortamdaki kayıtların, denetim veya başkaca resmî amaçla istendiğinde, bilgisayar ekranında izlenen verilerle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur. (5) Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından, vakayı takip eden tabip haricinde vaka hakkında veri girişi veya adlî raporu tanzim eden tabibin onayından sonra raporda değişiklik yapılamaması için gerekli tedbirler alınır. Adlî vaka kayıtlarına, mesul müdür veya yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Adlî kayıt veya raporların resmî mercilerden istenmesi halinde, yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilir ve tasdiklenir. Bu raporlar ile ilgili sorumluluk, mesul müdüre ve işletene aittir. (6) Elektronik ortamdaki kayıtları güvenli olmayan sağlık kuruluşlarında, yazılı kayıt tutulur. (7) Faaliyeti sona eren sağlık kuruluşu, yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını, defterleri ve diğer belgeleri arşiv ile ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince saklanmak üzere Müdürlüğe devreder Geri

13 ve Sağlık Kuruluşu İsimleri
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ALTINCI BÖLÜM Sağlık Kuruluşlarının Kayıtları, Bilgilendirme ve Tanıtım ve Sağlık Kuruluşu İsimleri Kayıt ve defterler MADDE 27 – (1) Sağlık kuruluşuna başvuran hasta, protokol defterine kaydedilir. Sağlık kuruluşunda, Müdürlük tarafından tasdik edilmiş protokol kayıt defteri, adlî rapor kayıt defteri, cerrahi müdahale kayıt defteri, laboratuvar kayıt defteri, pansuman ve enjeksiyon kayıt defteri ile teftiş ve denetim defteri bulunur. Her tabip, çalıştığı sağlık kuruluşunun ismini taşıyan reçeteyi kullanır, bu reçeteyi kendi imzalar ve kaşesini basar. Geri

14 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
ALTINCI BÖLÜM Sağlık Kuruluşlarının Kayıtları, Bilgilendirme ve Tanıtım ve Sağlık Kuruluşu İsimleri Bilgilendirme ve tanıtım MADDE 29 – (1) Sağlık kuruluşları tarafından  reklam yapılamaz. (2) Sağlık kuruluşları tarafından, tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapılamaz ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunulamaz. (3) Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi dışında başka bir isim kullanılamaz. (4) Sağlık kuruluşları, sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme  yapabilir. Birinci fıkra hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemez. (5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olamaz. (6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık kuruluşlarının işletenleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır. Geri

15 Sağlık Kuruluşlarının Çalışma Usûl ve Esasları
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BEŞİNCİ BÖLÜM Sağlık Kuruluşlarının Çalışma Usûl ve Esasları Atıkların imhası MADDE 26 – (1) Sağlık kuruluşlarında, tıbbi atıklar için 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır. Tıbbi atıkların imha amacıyla, sağlık kuruluşundan düzenli şekilde alınması konusunda ilgili merciyle sözleşme yapılır. Geri

16 Sağlık Kuruluşlarının Kayıtları, Bilgilendirme ve Tanıtım
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ALTINCI BÖLÜM Sağlık Kuruluşlarının Kayıtları, Bilgilendirme ve Tanıtım ve Sağlık Kuruluşu İsimleri Hasta hakları MADDE 36 – (1) Sağlık kuruluşlarında, hasta hakları ihlâlleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır. haklar

17 MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bakanlık, tıbbi kayıtların bildirimine ilişkin bilgi işletim sistemini 3/8/2010 tarihinden itibaren bir ay içerisinde kurar. Sağlık kuruluşları bu sistemin kurulmasından sonra bildirime başlar.” Geri

18 MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bakanlık, tıbbi kayıtların bildirimine ilişkin bilgi işletim sistemini 3/8/2010 tarihinden itibaren bir ay içerisinde kurar. Sağlık kuruluşları bu sistemin kurulmasından sonra bildirime başlar.” Geri

19 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Nisan 2011 PERŞEMBE MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. “a) Hekim çalışma odası/hasta muayene odası: Muayenehanede, 8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare kullanım alanına sahip, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan hasta muayene odası ayrılır. Hasta muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında ayrıca, içerisinde sıvı sabun-tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen araçları bulunan tuvaletin bulunması gerekir. Ancak kadın hastalıkları ve doğum muayenehanelerinde USG bölümü; ürololoji muayenehanelerinde ürodinami bölümü, ayrı düzenlenmiş ve bu bölümlerde tuvalet var ise muayene odasında ayrıca tuvalet istenmez. Bu bölümde, hasta mahremiyetini ihlâl etmeyecek ve uygun şartlarda muayeneyi temin edecek şekilde ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılır.” “b) Hasta bekleme salonu: Kullanım alanı en az 12 metrekaredir. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.” “d) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarında en az 10 metrekare kullanım alanına sahip pansuman odası bulunur.” “f) Kapılar: Muayene odası ve tuvalet kapıları 110 santimetre diğer kapılar 90 santimetre genişliğinde olur.” “i) Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.” Geri

20 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Nisan 2011 PERŞEMBE MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. “e) Asansör ve merdivenler: Tüm uzmanlık dallarında olmak üzere; giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği santimetre, basamak genişliği santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir. Muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır.” Geri

21 1219 SAYILI KANUN Madde 12 - (Değişik: 17/1/ /1 md.) Sanatını icra etmek üzere bir mahalde kayıtlı olan herhangi bir tabibin bizzat dükkan ve mağaza açmak suretiyle her türlü ticaret yapması memnudur. Kanuna tevfikan müsaade almak suretiyle hususi hastane açması veya aynı zamanda eczacılık diplomasını haiz olan bir tabibin icrayı tababet hakkından feragat etmek ve iki yıl bir eczanede ameliyat görmüş olduğuna dair vesika ibraz eylemek şartıyle eczane açarak idare etmesi bu hükümden müstesnadır. Bir tabibin, ikametgahı müstesna olmak üzere mütaaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi memnudur. Geri

22 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK EK-11(Ek:R.G-10/3/ )  SAĞLIK KURULUŞLARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇ LİSTESİ    1 İsoptine ampul 3 adet Heparine 3 adet 3 Kortikosteroid ampul 3 adet Antispazmodik ampul  3 adet 5 Antianksietik ampul 3 adet Methergine ampul 3 adet 7 Polivinil prolidine iyot sol. 500cc. 1 adet %5 dextroz 500 cc 2 adet 9 % 0,9 luk NaCl. 500 cc  2 adet %20 mannitol 500 cc 2 adet 11 1/3 İzodeks 500 cc.1 adet Analjezik 5 amp 13 Adrenalin 1 mg 5 amp Atropin sulphat 0,5 mg 5 amp. 15 Sodyum bikarbonat % 8,4  5 amp Calcium glukonat %10  2 amp 17 Dopamin 2 amp Lidocain %2  2 amp 19 Antihistaminik 5 amp Aminophillin 2 amp 21 Diazepam . 2 amp Nidilat kapsül 1 kutu 23 Diüretik 5 amp Geri

23 HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ
Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin: 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma :  Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyet ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 2. Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma : Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, 3. Bilgilendirme : Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, 4. Kuruluşu Seçme ve Değiştirme : Sağlık kuruluşunu seçmeye ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşundan verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 5. Personeli, Tanıma, Seçme ve Değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan taleplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, 6. Bilgi İsteme : Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye, 7. Mahremiyet : Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya 8. Rıza ve İzin : Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, 9. Reddetme ve Durdurma : Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını istemeye, 10. Güvenlik : Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya 11. Dini vecibelerini Yerine Getirebilme : Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan önlemler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, 12. Saygınlık Görme : Saygı itina ve ihtimam gösterilerek, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya, 13. Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 14. Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, 15. Refakatçi Bulundurma : Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve doktorun uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, 16. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı : Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkı kullanmaya, 17. Sürekli Hizmet : Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, 18. Düşünce Belirtme : Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye, HAKKI VARDIR. Geri

24 ğ) Personel: Muayenehanede en az bir sağlık personeli istihdam edilir.
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Planlanması, Yer Seçimi, Ön İzin, Bina Durumu, Ruhsatname ve Teknik İnceleme Ekibi MADDE 12/D – (Ek:RG-3/8/ ) ğ) Personel: Muayenehanede en az bir sağlık personeli istihdam edilir. Geri

25 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Nisan 2011 PERŞEMBE MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. “a) Hekim çalışma odası/hasta muayene odası: Muayenehanede, 8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare kullanım alanına sahip, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan hasta muayene odası ayrılır. Hasta muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında ayrıca, içerisinde sıvı sabun-tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen araçları bulunan tuvaletin bulunması gerekir. Ancak kadın hastalıkları ve doğum muayenehanelerinde USG bölümü; ürololoji muayenehanelerinde ürodinami bölümü, ayrı düzenlenmiş ve bu bölümlerde tuvalet var ise muayene odasında ayrıca tuvalet istenmez. Bu bölümde, hasta mahremiyetini ihlâl etmeyecek ve uygun şartlarda muayeneyi temin edecek şekilde ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılır.” “b) Hasta bekleme salonu: Kullanım alanı en az 12 metrekaredir. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.” “d) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarında en az 10 metrekare kullanım alanına sahip pansuman odası bulunur.” “f) Kapılar: Muayene odası ve tuvalet kapıları 110 santimetre diğer kapılar 90 santimetre genişliğinde olur.” “i) Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.” İleri

26 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Nisan 2011 PERŞEMBE MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. “e) Asansör ve merdivenler: Tüm uzmanlık dallarında olmak üzere; giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği santimetre, basamak genişliği santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir. Muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır.” Geri


"1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları