Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Evde Sağlık BakımıEvde Sosyal Bakım ve Destek Hizmetleri Terminoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Evde Sağlık BakımıEvde Sosyal Bakım ve Destek Hizmetleri Terminoloji."— Sunum transkripti:

1

2 Evde Sağlık BakımıEvde Sosyal Bakım ve Destek Hizmetleri Terminoloji

3 Residential Care Community Care Nursing Home Assisted Living Facilities Elderly Home Residential Home Senior House Sheltered Housing Hospice Palliative Care DÜNYADAN BAKIM HİZMET MODELLERİ Home Care Home Health Care Domiciliary Care Supported Discharge Hospital at Home Day Care Centre Extra Care Respite Care Private Duty Services

4 HİZMET SUNUCULAR Dünya Örnekleri Türkiye Aileler Yerel yönetimler Birinci Basamak Hizmet Sunucular Özel sektör Kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar Sivil toplum örgütleri, gönüllüler Kaçak çalışanlar Aileler Yerel yönetimler Birinci Basamak ve Kamu Hast. Özel sektör Yok Sayılı örnekler var İstihdam büroları Kurumsal kimliği olmayan bireyler, Kaçak çalışanlar Ülkemizde Mevcut Durum

5 Dünya Örnekleri Türkiye - Yerel yönetimlerin bütçeleri - Sosyal sigorta ve güvence sistemi - Bakım Sigortası - Vergiye dayalı kamusal fonlar - Kamu destekli özel sigortalar - Özel sigortalar - Bireylerin kendi finansmanı - Yerel yönetimlerin sınırlı bütçeleri - Sınırlı olarak sosyal sigorta ve güvence sistemi (günübirlik tedavi kapsamında ve bazı ürünlerin temininde) - Yok - Sınırlı olarak özel sigortalar - Bireylerin kendi finansmanı - Sağlık Bakanlığı Bütçesi - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bütçesi (bakıma muhtaç engelli ve yaşlılara evde bakım ücreti) FİNANSMAN

6 Ülkemizde Mevcut Durum Dünya Örnekleri Türkiye - Sağlık ve sosyal hizmetlerde bütünsel, entegre yaklaşım - Multi disipliner yaklaşım - Branşlaşma ve uzmanlaşma - Bakıma muhtaçlık kriterleri - Hizmet standartları - Alana özel eğitim programları - Alana özel istihdam politikaları - Verimlilik/Etkinlik ölçümleme - Etkin denetim - Farklı mevzuatlar, entegrasyon eksikliği - Multi disipliner olma yolunda -....... MEVZUAT ve HİZMETLERİN İŞLEYİŞİ

7 Sağlık Bakanlığı Hedefi: 150.000 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 500.000+ kişi Yalnızca Alzheimer hastası sayısı: 400.000 Toplam özürlü nüfus: 8,5 milyon Kronik hastalık sahibi kişi sayısı: +22 milyon Evde bakım aylığı alan özürlü ailesi sayısı: ~ 400.000

8 HİZMET SUNUCULAR Dünya Örnekleri Türkiye Aileler Yerel yönetimler Birinci Basamak Hizmet Sunucular Özel sektör Kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar Sivil toplum örgütleri, gönüllüler Kaçak çalışanlar Aileler Yerel yönetimler Birinci Basamak ve Kamu Hast. Özel sektör Yok Sayılı örnekler var İstihdam büroları Kurumsal kimliği olmayan bireyler, Kaçak çalışanlar Ülkemizde Mevcut Durum

9 • Evde sağlık hizmetleri ile sosyal bakım ve destek hizmetlerinin entegrasyonu sağlanmalıdır • Hizmet sunucuların rolleri netleştirilmelidir • Hizmet alanlarına göre standartlar, uygulama prosedürleri oluşturulmalı ve uygulamaya konulmalıdır ÖNERİLER - Makro

10 Ülkemizde Mevcut Durum

11 ÖNERİLER - Makro

12 • Evde bakım hizmeti sunan, bu alana yönelik çalışma yapan Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, Özel Kuruluşlar teşvik edilmelidir • Yurt dışında sağlık ve sosyal hizmet alanlarında sıkça görülen “kar amacı gütmeyen kuruluş” altyapısının ve buna dair mevzuatın ülkemizde de oluşturulması ÖNERİLER - Makro

13 Koordinasyon Merkezi Hizmetlerin koordinasyonu açısından Koordinasyon Merkezi önem kazanmaktadır. • Merkez, hem sağlık hem sosyal hizmetleri koordine etmelidir. • İl koordinasyon merkezinde sağlık müdürlüğü ve sosyal hizmetler müdürlüğünden temsilciler bulunmalı, koordinasyon içinde çalışmalıdır • Koordinasyon merkezi, evde bakımın gerektirdiği multi disipliner yapıya sahip olmalıdır. ÖNERİLER

14 Koordinasyon Merkezi; • Bölgede hizmet sunan yerel yönetim ve STK’lar varsa, bunların temsilcileri de merkezde yer almalıdır. • Evde bakıma çok kanallı başvuru olabilmelidir. Hastalar evde bakıma hastanedeki müdavi hekim veya aile hekimi dışında farklı kanallardan da sevk edilebilmelidir. • Hizmet ihtiyacına ve bölgenin koşullarına göre hizmetin nerden alınacağını belirlemeli ve yönlendirme yapmalıdır. • Farklı hizmet sunucular ile koordinasyonu sağlamalıdır. • İhtiyaç sahipleri için başvuru noktası olarak çalışmalıdır. ÖNERİLER

15 Ortak bir veritabanı; ihtiyaç belirleme, etkinlik, verimlilik ve ileri yönelik planlama için faydalı olacaktır • İhtiyaç sahiplerini ve ihtiyaçların belirlenmesi • Hizmet etkinliği • Verimlilik • Mükerrerliği önleme • Ulaşılabilirlik • Planlama ÖNERİLER

16 Yeni Teknolojilerin kullanımı, yaygınlaştırılması teşvik edilmeli ÖNERİLER

17 ek kaynaklar • Uzun vadede evde bakım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, hizmet sunumunun yaygınlaşarak süreklilik arz edebilmesi için ek kaynaklar oluşturulmalıdır. Bakım Sigortası • SGK bünyesinde bir Bakım Sigortası sistemi oluşturulmalıdır • Evde sağlık hizmetleri GSS kapsamından, uzun süreli bakım hizmetleri ise bakım sigortası kapsamından ödenmelidir. • Evde sağlık hizmetleri için ek prim alınmamalıdır • Bakım sigortası için ek prim alınabilir veya mevcut primlerden aktarma yapılabilir, ayrıca vergiler, diğer kaynaklar ve fonlarla desteklenmelidir ÖNERİLER - Makro

18 • Özel bakım sigortalarının oluşumu teşvik edilmelidir. • Mevcut Bireysel Emeklilik Sigortalarından Özel Bakım Sigortasına geçişe imkan sağlanabilir • Yapılan finansman düzenlemeleri sadece Sağlık Bakanlığı’nın hizmet sunumunu finanse edecek şekilde sınırlandırılmamalı, Üniversiteler ve Özel Evde Bakım Merkezleri de plana alınmalıdır. • Mevcut ödeme uygulamalarının daha verimli hale getirilmesi için çalışma yapılmalıdır. (...evde bakım aylığı, tıbbi cihaz temini, ilaç ödemeleri, vb...) ÖNERİLER - Makro

19

20

21 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın evde bakım ücreti uygulaması; - profesyonel bakım hizmetleri, - bakım verenler için eğitim, - rehabilite edici uygulamalar - koruyucu, önleyici ürünlerin temini gibi uygulamalarla desteklenmeli ÖNERİLER - Makro

22 • Salt cihaz temini olarak görülmemelidir. • Cihazların eve temini; -danışmanlık, eğitim -periyodik bakım ve kontrol -enfeksiyon kontrolü, hijyen -7/24 teknik destek ve takip -kalibrasyon koruyucu, önleyici ve rehabilite edici bir yaklaşımla hizmetleriyle ve koruyucu, önleyici ve rehabilite edici bir yaklaşımla bir bütün olarak düşünülmeli ve sunulmalıdır. • Evde güvenli ortamın sağlanması, kazaların önlenmesi, hasta ve çalışan güvenliği, ayrıca tedavi ve bakımdan istenen sonuçların alınabilmesi için bu yaklaşım önemlidir. ÖNERİLER - Makro

23 Roberts Home Medical – A.B.D. 1996

24

25 • Sadece tedavi edici değil koruyucu, önleyici ve rehabilite edici ürünlerde ödeme kapsamına alınmalı • Evde sağlık ve bakım alanında kullanılan ürünlerde gümrük vergisi ve KDV’de indirim sağlanmalı ÖNERİLER - Makro • Evdeki hasta/yaşlı/engellilere yönelik reçete ve rapor uygulamalarında iyileştirmeler yapılmalı

26 • Farklı devlet kurumlarının ilgili mevzuatları arasında uyum sağlanmalıdır. • Hizmet sunumuna ilişkin mevzuat standartlaştırılmalı, kamu ve özel hizmet sunumu için farklı standartlarda mevzuat olmamalıdır. • İlgili meslek gruplarının mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır • Yerel yönetimler de ilgili mevzuata uygun hizmet sunmalı ya da hizmet alımında buna dikkat etmelidir. ÖNERİLER - Makro

27 • Mevzuat, asgari gereksinime dayalı, organizasyon yapısını dikkate alan ve hizmet standartlarını içerecek şekilde oluşturulmalıdır • Mevzuat farklı tipte evde bakım hizmet sunucularının oluşumuna imkan sağlamalıdır. Ölçeklendirme ve branşlaşma için sunulacak hizmetlere göre asgari standartlar belirlenmeli, ruhsatlandırma/onay süreci de buna uygun olmalıdır. (merkez birimi, ilçe birimi gibi ölçeklendirme ve sadece hemşirelik girişimleri, sadece fizyoterapi, vb gibi branşlaşma) ÖNERİLER

28 • Mevzuat uluslararası standartlarla uyumlu ve ülke gerçeklerine uygun olarak düzenlenmelidir. • Denetim için evde bakım hizmetlerine özel bir Ulusal Akreditasyon Sistemi geliştirilebilir. • Etkin denetim uygulanmalıdır. Kaçak işçilik, kayıt dışı hizmet sunumu önlenmelidir • İstihdam bürolarının evdeki hastalar için hemşire ve hasta bakıcı temini durdurulmalıdır ÖNERİLER - Makro

29 Evde Bakım Nasıl Olmamalı ?

30

31

32 • Görev tanımları netleştirilmelidir • Eğitim ve sertifikasyon standartları oluşturulmalıdır • Evde bakımda rol üstlenen farklı disiplinlere özel eğitim programları oluşturulmalıdır • Sağlık ve sosyal disiplinler için mevcut eğitim programlarında evde bakıma daha çok yer verilmelidir • Destek personel için eğitim programları standart hale getirilmelidir. • Bakımda önemli rol üstlenen hasta yakınlarına, ailelere yönelik eğitim ve destek programları geliştirilmelidir. ÖNERİLER

33 • Bugün ve gelecekteki bakım ihtiyacı öngörülerek istihdam planlaması yapılmalıdır • İhtiyaca yönelik istihdam politikaları ve programları geliştirilmelidir • Çok disiplinli yaklaşım benimsenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır • Evde bakım alanında çalışacak personel teşvik edilmelidir ÖNERİLER

34 • Evde bakım gereksiniminin belirlenmesi ve hizmet planlaması multidisipliner ekip yaklaşımı ile gerçekleştirilmelidir. • Taburculuk planlaması evde bakım hizmetleri dikkate alınarak etkin bir şekilde uygulanmalıdır. • Kamuda yapılandırılmış evde bakım ünitelerinde çalışan ekip elemanlarına özendirici nitelikte düzenlemeler yapılmalıdır. ÖNERİLER

35 TEŞEKKÜRLER... Mehmet Onarcan mehmeto@lifeevdebakim.com www.evdebakim.org.tr


"Evde Sağlık BakımıEvde Sosyal Bakım ve Destek Hizmetleri Terminoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları