Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Denetim Uygulamaları MMBA 523 Bülent Şenver

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Denetim Uygulamaları MMBA 523 Bülent Şenver"— Sunum transkripti:

1

2 Denetim Uygulamaları MMBA 523 Bülent Şenver 1bulentsenver@gmail.com

3 Denetimde Yap ve Yapmalar Do’s & Dont’s bulentsenver@gmail.com2

4 Kırmadan Denetle bulentsenver@gmail.com3

5 Önlem alınmış mı? bulentsenver@gmail.com4

6 Yangın büyümeden söndürülebilir mi? bulentsenver@gmail.com5

7 Yasaklar konulmuş mu? bulentsenver@gmail.com6

8 Korunması gerekenler kilitlenmiş mi? bulentsenver@gmail.com7

9 Dengesizlikler var mı? bulentsenver@gmail.com8

10 Düzeni bozanlar var mı? bulentsenver@gmail.com9

11 Tehlikeli işler yapan var mı? bulentsenver@gmail.com10

12 Çok para kazanan var mı? bulentsenver@gmail.com11

13 Uyarı ışıkları var mı? bulentsenver@gmail.com12

14 Tehlikeyi önleyecek sistem kurulmuş mu? bulentsenver@gmail.com13

15 Çıtayı düşürmemek için ne yapılıyor? bulentsenver@gmail.com14

16 Yağmurdan korunacak hazırlığınız var mı? bulentsenver@gmail.com15

17 Yamuk çiviyi söküp çıkartacak alet var mı? bulentsenver@gmail.com16

18 Hastalanınca içeceğiniz ilaç belli mi? bulentsenver@gmail.com17

19 Acil durumlarda kullanacağınız paraşüt var mı? bulentsenver@gmail.com18

20 Gizlenmiş gerçekleri görebiliyor musunuz? bulentsenver@gmail.com19

21 Olağanüstü güçleri tesbit edip sorguluyor musunuz? bulentsenver@gmail.com20

22 Her kırmızı yangın değildir! bulentsenver@gmail.com21

23 Göremediğiniz şeyler olabilir mi? bulentsenver@gmail.com22

24 Kaldıramayacak yükün altına giren var mı? bulentsenver@gmail.com23

25 Zararlıları yakalayacak kapanlar var mı? bulentsenver@gmail.com24

26 Zemin iş yapmaya müsait mi? bulentsenver@gmail.com25

27 Rekabet uçuruma sürüklüyor mu? bulentsenver@gmail.com26

28 Yola çıkmadan tüm kontroller yapıldı mı? bulentsenver@gmail.com27

29 Kaza sonrası kim ne yapacak belli mi? bulentsenver@gmail.com28

30 Uzaktan ve Yerinde Denetim bulentsenver@gmail.com29

31 Denetim bulentsenver@gmail.com30 İ ç Deneti m Dış Deneti m

32 Denetim bulentsenver@gmail.com31 İ ç Deneti m Dış Deneti m

33 Değişim bulentsenver@gmail.com32

34 Denetim bulentsenver@gmail.com33 İ ç Deneti m İ ç Kontrol Dahili Kontrol Teftiş Kurulu Risk Kontrol

35 Denetim bulentsenver@gmail.com34 Dış Deneti m Denetim Gözetim Kurumları Ba ğ ımsız Dış Denetim Bakanlıklar Kamu Kurumları BDDK, TMSF, TCBM, Rekabet Kurulu Earnst & Young PwC, Deloitte, KPMG Maliye, Ulaştırma Enerji Çalışma

36 İç Denetim Uygulamaları bulentsenver@gmail.com35

37 İç Denetim Konumu bulentsenver@gmail.com36

38 İç Denetim ve Rolleri bulentsenver@gmail.com37

39 İç Denetim Uygulmaları 1. Uygunluk denetimi  2. Performans denetimi  3. Mali denetim 4. Bilgi teknolojisi denetimi  5. Sistem denetimi 38bulentsenver@gmail.com

40 İç Denetim Uygulamaları bulentsenver@gmail.com39 Uygunluk Denetimi  Kanun  Tüzük  Tebli ğ  Yönetmelik  Mevzuat

41 İç Denetim Uygulamaları bulentsenver@gmail.com40 Performans Denetimi  Faliyet ve İ şlemlerin:  Planlama  Uygulama  Kontrol aşamalarında;  Etkinlik  Verimlilik  Ekonomiklik  De ğ erlendirilmesi

42 İç Denetim Uygulamaları bulentsenver@gmail.com41 Mali Denetimi  Hesap ve işlemlerin do ğ rulu ğ u:  Gelirler, Giderler  Varlıklar  Yükümlülükler  Mali sistem ve Tabloların  Güvenirli ğ inin  Standartlara uygunlu ğ u  Süreklili ğ nin  De ğ erlendirilmesi

43 İç Denetim Uygulamaları bulentsenver@gmail.com42 Bilgi Teknolojisi Denetimi  Elektronik Bilgi Sistemlerinin:  Yeterlili ğ i  Güvenirli ğ i  Süreklili ğ i  Etkinli ğ i De ğ erlendirilmesi

44 İç Denetim Uygulamaları bulentsenver@gmail.com43 Sİstem Denetimi  Analiz edilmesi:  Faaliyetlerin  İ ç Kontrol Sisteminin  İ şlemlerin  Eksikliklerin, Aksaklıkların  Kalitesinin  Yeterlili ğ inin  Uygulamalarının De ğ erlendirilmesi

45 Şirketlerde yepılan İç Denetim Türleri bulentsenver@gmail.com44

46 İç Denetçilerin sahip olduğu sertifikalar bulentsenver@gmail.com45

47 İç Denetçilerin iş yükleri bulentsenver@gmail.com46

48 İç Denetim Metodolojisi (örnek) bulentsenver@gmail.com47

49 İç Denetimle ilgili yasal düzenlemeler bulentsenver@gmail.com48

50 ALM bsenver@superonline.com49 Kurumsal Riskler RISKS - RİSKLER

51 ALM bsenver@superonline.com 50 Riskler  C AMEL AAAA MMMM EEEE LLLL

52 ALM bsenver@superonline.com 51 CAMEL RISKS  Capital Adequacy  Asset Quality  Management  Earnings  Liquidity

53 ALM bsenver@superonline.com 52 ÖLAKP Riskleri  Özkaynak  Likidite  Aktif kalitesi  Karlılık  Pasif kalitesi

54 ALM bsenver@superonline.com53 RİSKLER  1.2.3.4.5.ÖLAKP  6. Kredi Riski  7. Faiz Oranı Riski  8. Faiz Duyarlılık Riski  9. Döviz Bulunabilirlik Riski  10. Döviz Pozisyon Riski  11. Döviz Alım Satım Riski  12. Dövizli Taahhüt ve Yükümlülük Riski

55 ALM bsenver@superonline.com54 RİSKLER  13. Muhasebe ve Raporlama Riski  14. Bilgi İşlem IT Riski  15. Sermaye Piyasası İşlem Riski  16. Ülke Riski  17. Fiyatlama Riski  18. Piyasa Riskleri:  A. Faiz  B. Döviz  C. Borsa ekneksi İMKB  D. Mal Maden Borsa Endeksi

56 ALM bsenver@superonline.com55 RİSKLER  19. Hırsızlık Riski  20. Suistimal Riski  21. Dolandırcılık Riski  22. Tabi Afetler Riski  23. Strateji Riskleri  24. İnançlı İşlem Riski  25. Türev Ürünleri Riski  26. Kanun Mevzuat Uyumsuzluk Rİski

57 ALM bsenver@superonline.com56 RİSKLER  25. İtibar Riski  26. Büyük Kredi Riski  27. Büyük Alacak Riski  27. Yoğunlaşma Riski  28. Teknoloji Eskime Riski  29. Stok Riski  30. Ticari Alacaklar Riski  31. Gayrimenkul Riski  32. Teminat Mektupları Riski  33. Çek/Senet Riskleri

58 Dış Denetim Uygulamaları bulentsenver@gmail.com57

59 Dış Denetim Uygulamaları bulentsenver@gmail.com58  a) Fiziki inceleme tekniği (Observation)  b) Doğrulama tekniği ( Confirmation)  c) Yeniden hesaplama tekniği (Recomputation)  d) Belge inceleme tekniği (Examination of documents)  e) Bilgi toplama (soruşturma) tekniği (Inquiry)  f) Analitik inceleme tekniği (Substantive procedures)

60 Bağımsız Denetim Görüşleri bulentsenver@gmail.com59  1) Olumlu Temiz görüş verilebilir,  2) Şartlı görüş verilebilir,   3) Görüş bildirmekten kaçınılır, veya   4) Olumsuz görüş verilebilir. 

61 Dahili Kontrol bulentsenver@gmail.com60


"Denetim Uygulamaları MMBA 523 Bülent Şenver" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları