Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Denetim Uygulamaları MMBA 523 Bülent Şenver

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Denetim Uygulamaları MMBA 523 Bülent Şenver"— Sunum transkripti:

1

2 Denetim Uygulamaları MMBA 523 Bülent Şenver

3 Denetimde Yap ve Yapmalar Do’s & Dont’s

4 Kırmadan Denetle

5 Önlem alınmış mı?

6 Yangın büyümeden söndürülebilir mi?

7 Yasaklar konulmuş mu?

8 Korunması gerekenler kilitlenmiş mi?

9 Dengesizlikler var mı?

10 Düzeni bozanlar var mı?

11 Tehlikeli işler yapan var mı?

12 Çok para kazanan var mı?

13 Uyarı ışıkları var mı?

14 Tehlikeyi önleyecek sistem kurulmuş mu?

15 Çıtayı düşürmemek için ne yapılıyor?

16 Yağmurdan korunacak hazırlığınız var mı?

17 Yamuk çiviyi söküp çıkartacak alet var mı?

18 Hastalanınca içeceğiniz ilaç belli mi?

19 Acil durumlarda kullanacağınız paraşüt var mı?

20 Gizlenmiş gerçekleri görebiliyor musunuz?

21 Olağanüstü güçleri tesbit edip sorguluyor musunuz?

22 Her kırmızı yangın değildir!

23 Göremediğiniz şeyler olabilir mi?

24 Kaldıramayacak yükün altına giren var mı?

25 Zararlıları yakalayacak kapanlar var mı?

26 Zemin iş yapmaya müsait mi?

27 Rekabet uçuruma sürüklüyor mu?

28 Yola çıkmadan tüm kontroller yapıldı mı?

29 Kaza sonrası kim ne yapacak belli mi?

30 Uzaktan ve Yerinde Denetim

31 Denetim İ ç Deneti m Dış Deneti m

32 Denetim İ ç Deneti m Dış Deneti m

33 Değişim

34 Denetim İ ç Deneti m İ ç Kontrol Dahili Kontrol Teftiş Kurulu Risk Kontrol

35 Denetim Dış Deneti m Denetim Gözetim Kurumları Ba ğ ımsız Dış Denetim Bakanlıklar Kamu Kurumları BDDK, TMSF, TCBM, Rekabet Kurulu Earnst & Young PwC, Deloitte, KPMG Maliye, Ulaştırma Enerji Çalışma

36 İç Denetim Uygulamaları

37 İç Denetim Konumu

38 İç Denetim ve Rolleri

39 İç Denetim Uygulmaları 1. Uygunluk denetimi  2. Performans denetimi  3. Mali denetim 4. Bilgi teknolojisi denetimi  5. Sistem denetimi

40 İç Denetim Uygulamaları Uygunluk Denetimi  Kanun  Tüzük  Tebli ğ  Yönetmelik  Mevzuat

41 İç Denetim Uygulamaları Performans Denetimi  Faliyet ve İ şlemlerin:  Planlama  Uygulama  Kontrol aşamalarında;  Etkinlik  Verimlilik  Ekonomiklik  De ğ erlendirilmesi

42 İç Denetim Uygulamaları Mali Denetimi  Hesap ve işlemlerin do ğ rulu ğ u:  Gelirler, Giderler  Varlıklar  Yükümlülükler  Mali sistem ve Tabloların  Güvenirli ğ inin  Standartlara uygunlu ğ u  Süreklili ğ nin  De ğ erlendirilmesi

43 İç Denetim Uygulamaları Bilgi Teknolojisi Denetimi  Elektronik Bilgi Sistemlerinin:  Yeterlili ğ i  Güvenirli ğ i  Süreklili ğ i  Etkinli ğ i De ğ erlendirilmesi

44 İç Denetim Uygulamaları Sİstem Denetimi  Analiz edilmesi:  Faaliyetlerin  İ ç Kontrol Sisteminin  İ şlemlerin  Eksikliklerin, Aksaklıkların  Kalitesinin  Yeterlili ğ inin  Uygulamalarının De ğ erlendirilmesi

45 Şirketlerde yepılan İç Denetim Türleri

46 İç Denetçilerin sahip olduğu sertifikalar

47 İç Denetçilerin iş yükleri

48 İç Denetim Metodolojisi (örnek)

49 İç Denetimle ilgili yasal düzenlemeler

50 ALM Kurumsal Riskler RISKS - RİSKLER

51 ALM 50 Riskler  C AMEL AAAA MMMM EEEE LLLL

52 ALM 51 CAMEL RISKS  Capital Adequacy  Asset Quality  Management  Earnings  Liquidity

53 ALM 52 ÖLAKP Riskleri  Özkaynak  Likidite  Aktif kalitesi  Karlılık  Pasif kalitesi

54 ALM RİSKLER  ÖLAKP  6. Kredi Riski  7. Faiz Oranı Riski  8. Faiz Duyarlılık Riski  9. Döviz Bulunabilirlik Riski  10. Döviz Pozisyon Riski  11. Döviz Alım Satım Riski  12. Dövizli Taahhüt ve Yükümlülük Riski

55 ALM RİSKLER  13. Muhasebe ve Raporlama Riski  14. Bilgi İşlem IT Riski  15. Sermaye Piyasası İşlem Riski  16. Ülke Riski  17. Fiyatlama Riski  18. Piyasa Riskleri:  A. Faiz  B. Döviz  C. Borsa ekneksi İMKB  D. Mal Maden Borsa Endeksi

56 ALM RİSKLER  19. Hırsızlık Riski  20. Suistimal Riski  21. Dolandırcılık Riski  22. Tabi Afetler Riski  23. Strateji Riskleri  24. İnançlı İşlem Riski  25. Türev Ürünleri Riski  26. Kanun Mevzuat Uyumsuzluk Rİski

57 ALM RİSKLER  25. İtibar Riski  26. Büyük Kredi Riski  27. Büyük Alacak Riski  27. Yoğunlaşma Riski  28. Teknoloji Eskime Riski  29. Stok Riski  30. Ticari Alacaklar Riski  31. Gayrimenkul Riski  32. Teminat Mektupları Riski  33. Çek/Senet Riskleri

58 Dış Denetim Uygulamaları

59 Dış Denetim Uygulamaları  a) Fiziki inceleme tekniği (Observation)  b) Doğrulama tekniği ( Confirmation)  c) Yeniden hesaplama tekniği (Recomputation)  d) Belge inceleme tekniği (Examination of documents)  e) Bilgi toplama (soruşturma) tekniği (Inquiry)  f) Analitik inceleme tekniği (Substantive procedures)

60 Bağımsız Denetim Görüşleri  1) Olumlu Temiz görüş verilebilir,  2) Şartlı görüş verilebilir,   3) Görüş bildirmekten kaçınılır, veya   4) Olumsuz görüş verilebilir. 

61 Dahili Kontrol


"Denetim Uygulamaları MMBA 523 Bülent Şenver" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları