Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi."— Sunum transkripti:

1 Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi

2 Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye ağı araştırmasına katılan üyeler Üye KuruluşlarSayıYüzde Dernek2244% Vakıf1020% Kamu kuruluşu48% Diğer1428% Toplam50100%

3 Anna Lindh Vakfı’na üye olmanızdaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Uluslararası ilişkileri geliştirmek45151528% b- Fon sağlamak53-1917% c- Yeni projelere katılmak43211019% d- Kültürel işbirliği yapmak91-81833% e- Diğer1-1-24%

4 Anna Lindh Vakfına üyeliğiniz gelecekte size ne tür katkı yapacağını bekliyorsunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Farklı kültürleri tanıma fırsatı vermek42-28 15% b- Ülkeler arasındaki önyargıları kaldırılmak422311 20% c- Uluslararası işbirliğinin geliştirmek13521131 56% d- Fon sağlayarak kurumumuzu geliştirmek32--5 9% e- Diğer----- 0%

5 Anna Lindh Vakfı'na üye olmanızdaki temel amaç nedir? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplam Yüzd e a- Kültür ve sanata katkıda bulunmak102192242% b- Ekonomik İşbirlikleri ile Kalkınmaya Yardımcı Olmak-42-611% c- Bilimsel Araştırma Kapasitesi ve Geliştirme Çalışmalarına Katkı Sağlamak4112815% d- Bilgi toplumu oluşmasına katkı sağlamak51-41019% e- Diğer52--713%

6 Üye olmadan Anna Lindh Vakfı hakkında nasıl bilgi sahibi oldunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Çalışanlarımız tarafından61141223% b- Basından1-124% c- Başka kurumlardan73-31325% d- İnternetten85131732% e) Diğer4-23917%

7 Anna Lindh Vakfı üyesi olarak daha çok hangi alandaki projelerin hayata geçirilmesine destek bekliyorsunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- İnsan Hakları ve Demokrasi43 -2917% b- Eğitim, Öğretim ve Araştırma13241019% c- Cinsiyet ve Irk Ayrımcılığı31 -159% d- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşbirliği123182445% e- Diğer4 -1 -59%

8 ALF projesine katıldıysanız kaç adet projeye katıldınız? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- 162 -21063% b- 2-331-1531% c- 4-51 - - -16% d- 5’den fazla -- -- --

9 Şimdiye kadar Anna Lindh Vakfı tarafından desteklenen bir projeye katıldınız mı? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Evet103 -31633% b- Hayır1264113367%

10 Anna Lindh Vakfı'nın amaçları doğrultusunda öncüsü olduğunuz ya da diğer üyelerle ortaklaşa düzenlediğiniz bir faaliyetiniz var mı? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Evet132-62142% b- Hayır97492958%

11 Cevabınız evetse aşağıdaki faaliyetlerden hangini yapıyorsunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Sergi, Spor Etkinlikleri, Yarışmalar 2---28% b- Konferans, Panel, Seminer 81-41350% c- Ekonomik Yardımlar vb. Kampanyalar -----0% d- Film, Tiyatro, Opera vb. gösterileri… 3--2519% e- Diğer 31-2623%

12 Anna Lindh vakfına üyeliğinizin kurumunuzun gelişiminde katkısı oldu mu? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a-Büyük katkısı oldu - - - - -0% b- Katkısı oldu 81 -21122% c- Çok az katkısı oldu 53 -21020% d- Hiç katkısı olmadı 52221122% e- Cevapsız 43281936%

13 Yakın zamanda ya da gelecekte hayata geçirmeyi planladığınız projeniz aşağıdakilerden hangisine girer? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Ekonomik İşbirlikleri ilgili Projeler - -1 -12% b- Eğitim Projeleri 25221121% c- Sosyal Projeler 42141121% d- Kültür sanat projeleri 133 -92548% e- Diğer 31 - -48%

14 Bugüne kadar Anna Lindh Vakfının düzenlemiş olduğu bir etkinliğe katıldınız mı? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Evet125072451% b- Hayır94372349%

15 Türkiye açısından bakıldığında Anna Lindh Vakfı' nın ülkemize ne gibi katkıları olduğunu düşünüyorsunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Türkiye'nin adını duyurmak 122-510% b- Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecindeki ağırlığını arttırmak 32141020% c- Türkiye'nin sorunlarına dikkati çekmek 21--36% d- Akdeniz ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek 136192957% e) Katkısı olduğunu düşünmüyorum 3--148%

16 Anna Lindh Vakfı' na bir proje teklifi götürecek olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Gençlik kadın 15-1713% b- Yoksulluk ve kalkınma 21--36% c- Eğitim sağlık --2247% d- Kültür sanat 143-122954% e- Uluslararası işbirliği 62211120%

17 Aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi Anna Lindh Vakfını en iyi tanımlayan ifadedir? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a-İnsan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi 93-41631% b- Eğitim-öğretime destek --2136% c- Kültür ve sanatsal iş birliği 94-82140% d- Bilgi toplumu yaratma -1-348% e- Diğer 3122815%

18 Akdeniz ülkelerinin arasında yaşanan olumsuz gelişmelere bir çözüm için yapılacak bir projeye katılmak ister misiniz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Evet 199494185% b- Hayır -----0% c- Karasızım 3--4715%

19 Akdeniz ülkelerinin arasında yaşanan olumsuz gelişmelere bir çözüm için yapılacak bir projeye katılmak ister misiniz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Evet 126182755% b- Hayır 62-21020% c- Kararsızım 42331224%

20 Türkiye’deki Anna Lindh Vakfı diğer üyelerden haberdar mısınız? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Haberdarız 35141326% c- Haberdar değiliz 73331632% c- Kısmen haberdarız 122-72142%

21 Yakın gelecekte yurtdışına yönelik faaliyet yapmayı planlıyor musunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Evet 20103124590% c- Hayır 2-12510%

22 Kuruluşunuzda sürekli olarak gönüllü dışındaki çalışan sayısı kaç kişidir? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- 0 5-22918% b- 1-2 52-51224% c- 3-5 73-21224% d- 5-7 11--24% e) 8’den fazla 35251530%

23 Kuruluşunuzda çalışan gönüllü sayısı kaçtır? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- 1-2 2214920% b- 3-5 1-13511% c- 6-10 31-2613% d- 10’dan fazla 157122556%

24 Üyeleriniz faaliyetlerinize etkin olarak katılıyor mu? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Katılıyor 143132147% b- Kısmen katılıyor 77272351% c- Katılmıyor ---112%

25 Kuruluşunuzun yeni finansman yaratma ihtiyacı var mı? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Var 178253265% b- Yok -1-124% c- Kısmen var 51271531%

26 Yeni finansman yaratmak için ne tür çabalar harcıyorsunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Bağış toplamaya çalışıyoruz 2-247% b- Sosyal etkinlikler yoluyla para topluyoruz 31-159% c- Proje hazırlayarak yardım bulmaya çalışıyoruz 168393665% d- Kamu kurum ve kuruluşlarından yardım almaya çalışıyoruz 3-12611% e- İktisadi işletme – lokal vb. çalıştırıyoruz. 12-147%

27 Sizce Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) faaliyetlerinin finansmanına kimlerin katkı vermesi gerekir? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Devlet 132-41928% b- Aileler 11-23% c- Şirketler 62-51319% d- Sponsorlar 772112739% e- Üyeler 4-13812%

28 Sizce Türkiye’deki STK’ların yönetim ve organizasyon kapasiteleri açısından aşağıdaki özelliklerinden hangisi size göre en olumsuzudur? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a.Kaynakların etkin kullanılmaması 41-3814% a.STK’ların amaç ve hedeflerini yeteri kadar halka aktaramaması 57282239% a.Genel algı STK’ların kötü yönetildiği 31159% a.Gençlerin ilgi alanına giren, gençleri çekecek faaliyetlerin yaratılamaması 31-159% a.Yetki ve teşkilatlanma konusunda yeterli organizasyon yapısının bulunmaması 121121629%

29 Sizce STK’ların Kaynak ve fon yaratma kapasitelerini yeterli olmamasının en önemli nedeni nedir? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Kaynak yaratma konusunda kapasite yetersiz 148283259% b. STK’larda alınan aidatın karşılığında gerçekleştirilen faaliyet yok --1-12% c. Toplanan bağışlarda ve yapılan harcamalarda şeffaflık yok 111259% d. Yapılan yardımın dağılımında sorun var 1-236% e. Diğer 91-31324%

30 Sizce Türkiye'de STK’ların ürettiği faaliyetler (toplumsal katkı) yeterli mi? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Yeterli -----0% b- Kısmen yeterli 94-31632% c- Yetersiz 1164103162% d- Fikrim yok 2--136%

31 Sizce Türkiye’de STK’ların tanıtımları yeterli mi? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Yeterli 1-1-24% b- Kısmen yeterli 1653123672% c- Yetersiz 55-21224% d- Fikrim yok -----0%

32 Sizce Türkiye’deki STK’larının kapasiteleri yeterli mi? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Yeterli 2--4612% b- Kısmen yeterli 67241938% c- Yetersiz 133262448% d- Fikrim yok 1---12%

33  SORU VE CEVAPLAR


"Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları