Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi."— Sunum transkripti:

1 Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi

2 Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye ağı araştırmasına katılan üyeler Üye KuruluşlarSayıYüzde Dernek2244% Vakıf1020% Kamu kuruluşu48% Diğer1428% Toplam50100%

3 Anna Lindh Vakfı’na üye olmanızdaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Uluslararası ilişkileri geliştirmek % b- Fon sağlamak % c- Yeni projelere katılmak % d- Kültürel işbirliği yapmak % e- Diğer1-1-24%

4 Anna Lindh Vakfına üyeliğiniz gelecekte size ne tür katkı yapacağını bekliyorsunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Farklı kültürleri tanıma fırsatı vermek % b- Ülkeler arasındaki önyargıları kaldırılmak % c- Uluslararası işbirliğinin geliştirmek % d- Fon sağlayarak kurumumuzu geliştirmek % e- Diğer %

5 Anna Lindh Vakfı'na üye olmanızdaki temel amaç nedir? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplam Yüzd e a- Kültür ve sanata katkıda bulunmak % b- Ekonomik İşbirlikleri ile Kalkınmaya Yardımcı Olmak % c- Bilimsel Araştırma Kapasitesi ve Geliştirme Çalışmalarına Katkı Sağlamak % d- Bilgi toplumu oluşmasına katkı sağlamak % e- Diğer %

6 Üye olmadan Anna Lindh Vakfı hakkında nasıl bilgi sahibi oldunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Çalışanlarımız tarafından % b- Basından1-124% c- Başka kurumlardan % d- İnternetten % e) Diğer %

7 Anna Lindh Vakfı üyesi olarak daha çok hangi alandaki projelerin hayata geçirilmesine destek bekliyorsunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- İnsan Hakları ve Demokrasi % b- Eğitim, Öğretim ve Araştırma % c- Cinsiyet ve Irk Ayrımcılığı % d- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşbirliği % e- Diğer %

8 ALF projesine katıldıysanız kaç adet projeye katıldınız? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a % b % c % d- 5’den fazla

9 Şimdiye kadar Anna Lindh Vakfı tarafından desteklenen bir projeye katıldınız mı? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Evet % b- Hayır %

10 Anna Lindh Vakfı'nın amaçları doğrultusunda öncüsü olduğunuz ya da diğer üyelerle ortaklaşa düzenlediğiniz bir faaliyetiniz var mı? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Evet % b- Hayır %

11 Cevabınız evetse aşağıdaki faaliyetlerden hangini yapıyorsunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Sergi, Spor Etkinlikleri, Yarışmalar % b- Konferans, Panel, Seminer % c- Ekonomik Yardımlar vb. Kampanyalar % d- Film, Tiyatro, Opera vb. gösterileri… % e- Diğer %

12 Anna Lindh vakfına üyeliğinizin kurumunuzun gelişiminde katkısı oldu mu? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a-Büyük katkısı oldu % b- Katkısı oldu % c- Çok az katkısı oldu % d- Hiç katkısı olmadı % e- Cevapsız %

13 Yakın zamanda ya da gelecekte hayata geçirmeyi planladığınız projeniz aşağıdakilerden hangisine girer? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamYüzde a- Ekonomik İşbirlikleri ilgili Projeler % b- Eğitim Projeleri % c- Sosyal Projeler % d- Kültür sanat projeleri % e- Diğer %

14 Bugüne kadar Anna Lindh Vakfının düzenlemiş olduğu bir etkinliğe katıldınız mı? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Evet % b- Hayır %

15 Türkiye açısından bakıldığında Anna Lindh Vakfı' nın ülkemize ne gibi katkıları olduğunu düşünüyorsunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Türkiye'nin adını duyurmak % b- Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecindeki ağırlığını arttırmak % c- Türkiye'nin sorunlarına dikkati çekmek % d- Akdeniz ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek % e) Katkısı olduğunu düşünmüyorum %

16 Anna Lindh Vakfı' na bir proje teklifi götürecek olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Gençlik kadın % b- Yoksulluk ve kalkınma % c- Eğitim sağlık % d- Kültür sanat % e- Uluslararası işbirliği %

17 Aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi Anna Lindh Vakfını en iyi tanımlayan ifadedir? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a-İnsan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi % b- Eğitim-öğretime destek % c- Kültür ve sanatsal iş birliği % d- Bilgi toplumu yaratma % e- Diğer %

18 Akdeniz ülkelerinin arasında yaşanan olumsuz gelişmelere bir çözüm için yapılacak bir projeye katılmak ister misiniz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Evet % b- Hayır % c- Karasızım %

19 Akdeniz ülkelerinin arasında yaşanan olumsuz gelişmelere bir çözüm için yapılacak bir projeye katılmak ister misiniz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Evet % b- Hayır % c- Kararsızım %

20 Türkiye’deki Anna Lindh Vakfı diğer üyelerden haberdar mısınız? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Haberdarız % c- Haberdar değiliz % c- Kısmen haberdarız %

21 Yakın gelecekte yurtdışına yönelik faaliyet yapmayı planlıyor musunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Evet % c- Hayır %

22 Kuruluşunuzda sürekli olarak gönüllü dışındaki çalışan sayısı kaç kişidir? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a % b % c % d % e) 8’den fazla %

23 Kuruluşunuzda çalışan gönüllü sayısı kaçtır? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a % b % c % d- 10’dan fazla %

24 Üyeleriniz faaliyetlerinize etkin olarak katılıyor mu? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Katılıyor % b- Kısmen katılıyor % c- Katılmıyor %

25 Kuruluşunuzun yeni finansman yaratma ihtiyacı var mı? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Var % b- Yok % c- Kısmen var %

26 Yeni finansman yaratmak için ne tür çabalar harcıyorsunuz? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Bağış toplamaya çalışıyoruz 2-247% b- Sosyal etkinlikler yoluyla para topluyoruz % c- Proje hazırlayarak yardım bulmaya çalışıyoruz % d- Kamu kurum ve kuruluşlarından yardım almaya çalışıyoruz % e- İktisadi işletme – lokal vb. çalıştırıyoruz %

27 Sizce Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) faaliyetlerinin finansmanına kimlerin katkı vermesi gerekir? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Devlet % b- Aileler 11-23% c- Şirketler % d- Sponsorlar % e- Üyeler %

28 Sizce Türkiye’deki STK’ların yönetim ve organizasyon kapasiteleri açısından aşağıdaki özelliklerinden hangisi size göre en olumsuzudur? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a.Kaynakların etkin kullanılmaması % a.STK’ların amaç ve hedeflerini yeteri kadar halka aktaramaması % a.Genel algı STK’ların kötü yönetildiği 31159% a.Gençlerin ilgi alanına giren, gençleri çekecek faaliyetlerin yaratılamaması % a.Yetki ve teşkilatlanma konusunda yeterli organizasyon yapısının bulunmaması %

29 Sizce STK’ların Kaynak ve fon yaratma kapasitelerini yeterli olmamasının en önemli nedeni nedir? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Kaynak yaratma konusunda kapasite yetersiz % b. STK’larda alınan aidatın karşılığında gerçekleştirilen faaliyet yok % c. Toplanan bağışlarda ve yapılan harcamalarda şeffaflık yok % d. Yapılan yardımın dağılımında sorun var 1-236% e. Diğer %

30 Sizce Türkiye'de STK’ların ürettiği faaliyetler (toplumsal katkı) yeterli mi? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Yeterli % b- Kısmen yeterli % c- Yetersiz % d- Fikrim yok %

31 Sizce Türkiye’de STK’ların tanıtımları yeterli mi? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Yeterli % b- Kısmen yeterli % c- Yetersiz % d- Fikrim yok %

32 Sizce Türkiye’deki STK’larının kapasiteleri yeterli mi? VakıfDernek Kamu kuruluşu DiğerToplamOran a- Yeterli % b- Kısmen yeterli % c- Yetersiz % d- Fikrim yok %

33  SORU VE CEVAPLAR


"Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Yaratma Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları