Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Anne Ölümlerinin Boyutu, Nedenleri ve Yapılması Gerekenler (UAÖÇ) Prof.Dr. Sabahat Tezcan XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 25 Ekim 2007, Denizli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Anne Ölümlerinin Boyutu, Nedenleri ve Yapılması Gerekenler (UAÖÇ) Prof.Dr. Sabahat Tezcan XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 25 Ekim 2007, Denizli."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Anne Ölümlerinin Boyutu, Nedenleri ve Yapılması Gerekenler (UAÖÇ) Prof.Dr. Sabahat Tezcan XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 25 Ekim 2007, Denizli

2 2 Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması, 2005

3 3 Anne Ölümleri •Gelişmekte olan ülkelerde doğurganlık çağındaki kadınlar arasında gebelik, doğum ve lohusalık sırasında meydana gelen ölümler doğurganlığın önemli komplikasyonlarıdır. •Dünyada her yıl 528,000 anne ölümünün gerçekleştiği tahmin edilmektedir. •Bu ölümlerin %95’i Afrika ve Asya ülkelerinde meydana gelmektedir.

4 Kavramlar ve Tanımlar Dünya Sağlık Örgütü ve ICD-10 tanımları kullanılmıştır. Gebeliğe bağlı ölüm, bir kadının gebelik süresince, doğumda ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içerisinde herhangi bir nedenle ölmesi olarak tanımlanmaktadır. Anne ölümü, bir kadının, gebelik süresince, doğumda ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içerisinde, gebeliğin süresine ve yerine bakılmaksızın, gebelik durumunun ya da gebelik sürecinin şiddetlendirdiği bir nedenden kaynaklanan kadın ölümüdür.

5 Kavramlar ve Tanımlar Doğrudan anne ölüm nedenleri, gebelikle birlikte ortaya çıkan fizyolojik ve psikolojik durumlara doğrudan bağlı olan nedenlerdir. Kanama, sepsis, eklampsi ve emboli en belirgin olan doğrudan anne ölümü nedenleridir. Dolaylı anne ölüm nedenleri, önceden varolan veya gebelik sırasında ortaya çıkan ve bu dönemde meydana gelen fizyolojik değişimlerin şiddetlendirdiği nedenlerdir. Örneğin, şeker hastalığı, HIV/AIDS, anemi, kalp rahatsızlığı, intihar. Tesadüfi nedenler, bir kadının gebe olmasa bile ölümüne neden olabilecek olaylar olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, trafik kazası, zehirlenmeler.

6 Anne ölümleri Gebeliğe bağlı ölümler Doğrudan nedenler Dolaylı nedenler Tesadüfi nedenler

7 7 Anne Ölümleri •Anne ölümlerinin boyutu sağlık hizmetlerinin sağlanması ve kalitesi bakımından çok yönlü bir kalkınma göstergesidir. •Anne ölümü göstergeleri, uluslararası kuruluşlar tarafından önem verilen göstergelerdir. Ancak pek çok ülkede bu konuda tam, doğru ve ayrıntılı bilgi yoktur. •Göreceli olarak az görülen anne ölümlerinin, örneklem araştırmaları gibi geleneksel yöntemlerle saptanması çok güçtür.

8 8 Türkiye’de Durum Türkiye’de gerçekleştirilen ulusal çalışmalarda gebelik, doğum ve loğusalık döneminde tüm nedenlerden anne ölümleri boyutu tahmin edilmiştir. •Türkiye Nüfus Araştırması (1974-75) –Devlet İstatistik Enstitüsü –İkili Kayıt Sistemi –Yüzbin canlı doğumda 208 •Türkiye Nüfus Araştırması (1989) –Devlet İstatistik Enstitüsü –Kızkardeş Yöntemi –Yüzbin canlı doğumda 132 •Anne Ölümleri ve Nedenleri Araştırması (1997-1998) –Sağlık Bakanlığı AÇS-AP Gn. Md. –Hastane Kayıtları –Yüzbin canlı doğumda 49

9 9 UAÖÇ’nın Temel Amaçları 1. Anne Ölüm Oranına (obstetrik risk) ve Anne Ölüm Hızına (kadın nüfusunda ölümün yükü) dair geçerli ve temsil edici veriyi Türkiye geneli ile kır/kent ayrımı ve İBB-1 bölgeleri için elde etmek ve Yaşam Boyu Anne Ölümü Riskini hesaplamak. 2. Anne ölümlerinin tıbbi nedenlerini ve anne ölümlerine neden olabilecek medikososyal faktörleri ve bunların önlenebilirliğini belirlemek. 3. Anne ölümü açısından yüksek risk altında olan kadın gruplarını belirlemek.

10 10 UAÖÇ’nın Temel Amaçları 4.Özellikle ölüm kağıdında belirtilen ölüm nedenlerine odaklanarak, mevcut kayıt ve bildirim sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak. 5.Politika belirleyiciler ile hizmetlerin planlayıcılarına anne ölümleri konusunda doğru bilgiler sunarak üreme sağlığına yönelik doğru politikalar geliştirilmesi konusunda yol gösterici olmak.

11 11 UAÖÇ’da Kullanılan Yöntemler Ulusal Anne Ölümleri Çalışması Ulusal Anne Ölümleri Araştırması TNSA ve GNS-2000 Modele dayalı Tahminler Niteliksel Çalışmalar Karşılaştırmalı Analizler

12 12 Yenilikçi Bir Veri Toplama Sistemi •Projenin başlıca niceliksel veri toplama faaliyeti, Doğurganlık Çağında Ölümlülük Çalışması’nın (RAMOS) veri toplama stratejisi kullanılarak Ulusal Anne Ölümleri Araştırması’nın (UAÖA) uygulanması olmuştur. •RAMOS, doğurganlık çağındaki bütün kadınların ölüm nedenleri belirlenmesini ve araştırılmasını içermektedir.

13 13 Yenilikçi Bir Veri Toplama Sistemi •RAMOS tasarımında veri kaynağı için gerekli olan “kapsam” kriterini karşılayan definler, Türkiye’de kadın ölümleri için tek veri kaynağı niteliğindedir. UAÖA’da 12-50 yaş (doğurganlık çağı) kadın ölümleri ile ilgili daha detaylı bilgi alınacak şekilde yaşa ve cinsiyete göre defin bilgisi 12 aylık bir dönem için ileriye dönük olarak toplanmıştır. •Ölümleri, gebeliğe bağlı ölümler, anne ölümleri ya da diğer nedenlere bağlı ölümler şeklinde sınıflandırmak için de hanehalkı üyeleri ve sağlık hizmeti verenler ile görüşmeler yapılmakta, sağlık kurumundaki kayıtlar incelenmektedir.

14 14 UAÖA’nın İşleyişi • Türkiye ile 12 Bölge ve Kentsel-Kırsal alanları temsil edecek örneklem illerinin seçilmesi, • Seçilen illerdeki tüm mezarlıklardan birincil kaynaklar aracılığı ile ölümlere/kadın ölümlerine ilişkin prospektif bilgi akışı, • İl Proje Ekibi ve İlçe Koordinatörleri aracılığı ile sözel otopsi (hanehalkı görüşmesi) veya sağlık kuruluşu kayıt incelemelerinin gerçekleştirilmesi, • İnceleme Komitesi’nin ölüm nedenlerini belirlemesi, • Diğer veri kaynakları ile birlikte analiz ve raporlama.

15 15 UAÖA Örnekleme Tasarımı •Anne Ölümlülüğü oranının: –Türkiye geneli –Kırsal / kentsel alanlar –İBB-1 (12 bölge)

16 16 UAÖA Örnekleme Tasarımı •Her İBB-2 (26 Bölge) Düzeyinden 1 İL = 26 İL •Her İBB-1 (12 BÖLGE) Düzeyinden en az 2 İl •19 No’lu İBB-2 Bölgesi aynı zamanda İBB-1 bölgesi olmasından dolayı 2 Ayrı İl •Toplam 27 il •Buna ek olarak pilot çalışma ve ön deneme illeri olarak seçilen Antalya ve Erzurum, bu projenin faaliyetleriyle paralel olarak kendi istekleri doğrultusunda veri toplamaya devam etmek istemişlerdir. Bu iki ilin verileri de hesaplamalara dahil edilmiştir

17 17 UAÖÇ’nın kapsamı • Kapsam: 29 ildeki tüm mezarlıklar • 16,139 yerleşim yeri (15,854 kırsal; 285 kentsel) • 39 milyon nüfus • Türkiye nüfusunun yüzde 54’ü

18 18

19 19 UAÖA Örneklemindeki İller

20 20 UAÖA’nın Alan Görevlileri •Birincil Kaynak •Muhtar •Belediye Mezarlık Görevlisi •İl Proje Ekibi •İl Proje Koordinatörü •İl Proje Doktoru •İl Proje Araştırmacısı •İlçe Koordinatörü •İlçe Proje Koordinatörü •İnceleme Komitesi •Halk Sağlığı/epidemiyoloji/kadın doğum uzmanları/anestezist •Alan Koordinatörü •HÜNEE Araştırma Görevlileri ve Öğrencileri •TOPLAM: 16,774 kişi

21 21 UAÖÇ’nın İş Akış Şeması Diğer Verilerin Elde Edilmesi (TNSA, GNS, MERNIS, DİE)

22 22 Formlar ve Sorukağıtları •Mezarlık Defin Listesi –Birincil kaynaklar tarafından mezarlıkta gerçekleşen her definin kaydedildiği form •Kadın Defin Bildirim Formu –Birincil kaynaklar tarafından her bir 12-50 yaş grubu kadın defini için ayrıca doldurulan form •Sağlık Kurumları Kayıt İnceleme Formu –Sağlık kurumunda ölen kadınların ölüm nedenini belirlemek için il/ilçe doktoru tarafından kullanılan form

23 23 Formlar ve Sorukağıtları •Kadın Ölümü Sorukağıdı –Evde ölen kadınların ölüm nedenini belirlemek için yakınları ile yapılacak sözel otopsi görüşmesinde il araştırmacısı tarafından kullanılan sorukağıdı •Ön İnceleme ve Merkezi İnceleme Komitesi Değerlendirme Formu –Ön İnceleme ve Merkezi İnceleme Komitesi Değerlendirme Formu, KÖS’ün ve SKKİF’in değerlendirmesini yapmak ve ölüm sebebine, önlenebilir faktörlere ve standart altı bakıma ilişkin nihai kararın vermek amacıyla kullanılmıştır. –Anne ölümü olma olasılığı olmayan durumlar için kısa versiyonu kullanılmıştır.

24 24 Denetleme Faaliyetleri •Ulusal Anne Ölümleri Çalışması kapsamında yürütülen veri toplama faaliyetlerinin denetlenmesi için saha çalışması boyunca kesintisiz olarak işleyecek bir dizi mekanizma oluşturulmuştur. •HÜNEE Koordinatörleri •Merkez Proje Ekibi •İl Proje Ekibi ve İlçe Koordinatörleri denetleme faaliyetlerinden ve veri kalitesinden sorumlu olmuşlardır.

25 25 Saha Sonuçları •Yerleşim yeri bazındaki kapsam yüzdeleri, 100 yerleşim yerinden 80’inin formlarını gönderdiğini göstermektedir (kentsel yerleşim yerlerinin yüzde 91’i ve kırsal yerleşim yerlerinin yüzde 79’u). •Kapsam yüzdesi nüfus açısından bakıldığında çok daha yüksektir; çünkü veriler hedef nüfusun yüzde 93’ünü kapsayan yerleşim yerlerinden toplanmıştır.

26 26 Defin sayıları ve bazı temel veri kalitesi göstergeleri Toplam defin sayısı153873 Kaba Defin Hızı (binde)3.9 Kadın definlerinin sayısı66230 Toplam definler içinde kadın definlerinin yüzdesi43 Kadın definlerinin sayısı (12-50)6001 Kadın definlerinin sayısı (15-49)5440 Toplam definler içinde kadın definlerinin (15-49) yüzdesi3.5 Kadın definleri içinde 15-49 yaş kadın definlerinin yüzdesi8.2

27 27 UAÖÇ Alan Çalışması Zaman Planı • Ekim 2004’te resmi başlangıç • Antalya ve Erzurum ön deneme ve pilot çalışması • Mart 2005’te tanıtım toplantısı • Mart-Mayıs 2005 birincil kaynak eğitimleri • 1 Haziran 2005 veri toplamanın başlanması • 31 Mayıs 2006 veri toplamanın sona ermesi • Haziran 2006-Eylül 2006 verilerin analizi • Eylül-Kasım 2006 raporlama çalışmaları • Aralık 2006 ulusal ve bölgesel toplantılar •Toplam 27 ay

28 28 İşbirliği İçinde Çalışılan Kurumlar •Sağlık Bakanlığı –Merkez teşkilatı –İl Müdürlükleri –Sağlık Grup Başkanlıkları –Sağlık Ocakları •İçişleri Bakanlığı –Merkez teşkilatı –Belediyeler –Köy Muhtarlıkları •Devlet Planlama Teşkilatı •Türkiye İstatistik Kurumu •Üniversiteler

29 Göstergeler Gebeliğe bağlı ölüm oranı, 100,000 canlı doğumda gebelik, doğum ve lohusalık dönemindeki tüm ölümlerin sayısıdır. GBÖO=(gebeliğe bağlı ölümlerin sayısı/canlı doğumların sayısı)*100,000 Gebeliğe bağlı ölüm hızı, doğurganlık çağındaki 100,000 kadında gebeliğe bağlı ölümlerin sayısı olarak ifade edilmektedir. AGBÖH=(gebeliğe bağlı ölümlerin sayısı/doğurganlık çağındaki kadınların sayısı)*100,000 Yaşam boyu gebeliğe bağlı ölüm riski, bir kadının doğurganlık çağının sonuna kadar gebeliğe bağlı bir nedenden dolayı ölme riskidir. Yaşamboyu risk = (1–(1–GBÖH)) 35

30 Göstergeler Anne ölüm oranı, 100,000 canlı doğumda anne ölümlerinin sayısıdır. AÖO=(anne ölümlerinin sayısı/canlı doğumların sayısı)*100,000 Anne ölüm hızı, doğurganlık çağındaki 100,000 kadında anne ölümlerinin sayısı olarak ifade edilmektedir. AÖH=(anne ölümlerinin sayısı/doğurganlık çağındaki kadınların sayısı)*100,000 Yaşam boyu anne ölüm riski, bir kadının doğurganlık çağının sonuna kadar doğrudan ya da dolaylı nedenler ile ölme riskidir. Yaşamboyu risk = (1–(1–AÖH)) 35

31 Kavramlar-Tanımlar-Göstergeler Tesadüfi nedenlere bağlı ölümler, anne ölümüne yönelik hesaplamaların dışında tutulmuştur. Ancak, tesadüfi nedenler ile dolaylı anne ölümü nedenlerinin birbirinden ayrıştırılması her zaman kolay olmamaktadır. Ölüm nedeninin belirsiz olduğu durumlarda, anne ölümlerinin tespit edilmesinde yanlışlığa yol açmamak amacıyla ICD-10’da yeni bir gösterge olarak gebeliğe bağlı ölüm kavramı geliştirilmiştir. Uluslararası yayınların kullandıkları tanımlar ve yöntemler net değildir. Karşılaştırma yapılabilmesi için bu çalışmada gebeliğe bağlı ölüm ve anne ölümü göstergelerine ilişkin değerler birlikte verilmiştir.

32 Gebeliğe bağlı ölüm oranları

33 16.9 48.1 35.9 21.7 12.4 34.7 31.7 56.7 68.3 93.3 55.5 45.4

34 Anne ölüm oranları

35 11.0 42.1 31.5 21.7 7.4 25.1 11.9 26.8 68.3 36.9 38.9

36 Gebeliğe bağlı ölümlerde yaşam boyu risk

37 3,180 1,367 1,548 2,549 4,168 1,254 1,157 925 883 322 502 536

38 Anne ölümlerinde yaşam boyu risk

39 4,876 1,560 1,764 2,549 6,947 1,737 3,067 1,956 883 439 755 626

40 Dünyada ve Türkiye’de anne ölüm oranları

41 Dünyada ve Türkiye’de yaşam boyu anne ölüm riski

42 Yaşa göre gebeliğe bağlı ölüm oranı ve anne ölüm oranı

43 Gebeliğe bağlı ölümlerin nedenleri

44 Anne ölümlerinin nedenleri

45 Doğrudan nedenler ile meydana gelen anne ölümleri

46 Dolaylı nedenler ile meydana gelen anne ölümleri

47 Tesadüfi nedenler ile meydana gelen ölümleri

48 Gebeliğe bağlı ölümlerin gerçekleştiği dönemler

49 Ölümün gerçekleştiği yer

50 Biyo-medikal risk faktörleri Yaş <18 Yaş>34 Parite>4 Kronik hastalıklar Dolaşım sistemi hastalıkları Endokrin ve metabolik hastalıklar Anemi Obezite Sigara içme Bir kadın birden çok biyo-medikal riske sahip olabilir.

51 Anne ölümlerinin biyo-medikal risk faktörlerine göre dağılımı

52 Biyo-medikal risk faktörlerinin dağılımı

53 Gebeliğe bağlı ölümlerde ve anne ölümlerinde önlenebilir faktörler

54 Anne ölümlerinde önlenebilir faktörlerin dağılımı

55 Anne ölümlerinde hanehalkı/toplumsal faktörler (%58.8)

56 Anne ölümlerinde sağlık personeli ile ilgili faktörler (%22.2)

57 Anne ölümlerinde sağlık hizmeti ile ilgili faktörler (%3.4)

58 Hanehalkı ve toplumsal faktörlerin katkısı neden yüksek? • Genç • Eğitimsiz • Geleneksel yöntem kullanımı yüksek • Yöntem başarısızlığı yüksek • İstenmeyen gebelik yaygın • DÖB alma seviyesi düşük • DÖB kalitesi düşük • Doğurganlık seviyesi yüksek • Kendiliğinden düşük ve ölüdoğum seviyesi yüksek

59 59 ÖNEMLİ SONUÇLAR •Anne ölümleri riski: –Kırsal alanlarda kentlere göre yaklaşık 3 kat daha fazla –Kuzeydoğu Anadolu’da İstanbul’a göre yaklaşık 11 kat daha fazla •Yaşam boyu ölüm riski –Kent:2391Kır: 869 –İstanbul: 4876K.Doğu Anadolu:439

60 60 ÖNEMLİ SONUÇLAR •Anne ölüm riski yaşla artıyor. •20-24 yaşlara göre 35 yaşın üzerinde rölatif risk yaklaşık 5-14 kat fazla. •Gebelik-doğum-lohusalık dönemi ölümlerinde tesadüfi nedenler önemli yer tutuyor (%23).

61 61 ÖNEMLİ SONUÇLAR •Anne ölümlerinin %79’u doğrudan nedenlerden kaynaklı •Kanamalar%25 •Preeklampsi/ Eklampsi %18 •Enfeksiyonlar% 5 •İntihar% 3

62 62 ÖNEMLİ SONUÇLAR ÖLÜM YERİ: •2.Basamak Sağlık Kuruluşu %32 •3.Basamak Sağlık Kuruluşu %28 •Ev %21 •Yol%10 •Kaza yeri% 8

63 63 ÖNEMLİ SONUÇLAR •Anne Ölümlerinde Risk Faktörleri: –Anne yaşı ( )%28 –Parite 4+%24 –Kronik Hastalık%18 •Birden fazla risk faktörü: –Türkiye %38 –Karadeniz-K.Doğu ve O.Doğu %50-74

64 Sağlık Hizmetlerine İlişkin GENEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ •Fiziki Koşullar •Tanı-tedavi için Gerekli Araç Gereç Donanımı •Doğurgan Çağ Kadınların ve Gebelerin İzlenmesi –Doğru tanı, doğru endikasyon, doğru müdahale ve zamanında tedavi •Gebeliği Önleyici Modern Yöntemlerin Kullanımının Sağlanması

65 Sağlık Bakanlığı- Eğitim •Toplumun Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Konularında Eğitimi •Hedef Gruplar: »15-49 yaş kadınlar ve eşleri »Adölesanlar »Toplu çalışılan yerlerdeki kadın ve erkekler »Diğer gruplar

66 Sağlık Personelinin Eğitimi •Sağlık Görevlilerinin (Hekim, Hemşire, Diğer Sağlık Personeli) Eğitimi ve Denetimi •Mezuniyet Öncesi Eğitim »Tıp Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri •Hizmet-içi Sürekli Eğitim, Denetim ve Geribildirim »Birinci, İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları

67 Öneriler •Diğer Kamu Kurumları İlgililerinin Bilgilendirilmesi ve İşbirliği: »İçişleri Bakanlığı ve Yetkilileri »Vali ve Kaymakamlar »Belediyeler »Muhtarlar •Yasa, Yönetmelik,Bilgilendirme, Eğitim, Geribildirim •Yazılı ve görsel basın ile işbirliğinin yapılması

68 Anne Ölümleri: Öneriler •Doğum öncesi bakım hizmetlerinin geliştirilmesi/yaygınlaştırılması •Acil obstetrik bakım hizmetlerinin varlığı ve herkese ulaşımının mümkün olması •Anne sağlığına ilişkin sorunların farkında olunmasında yaşanan gecikmenin önlenmesi

69 Öneriler •Genel olarak toplumun anne ölümleri ve nedenleri konusunda farkındalık düzeyinin yükseltilmesi için çaba gösterilmelidir. •Sağlık merkezine ulaşımdaki gecikmeler önlenmelidir. •Merkeze uzak yerlerin sağlık personeli için cazibesinin arttırılması gerekmektedir. •Sağlık hizmetlerinin iklim ve coğrafi koşullara göre sunulması(Helikopter, kar ambulansı)

70 Öneriler •Sağlık kurumlarında ölüm nedenlerini incelemek üzere izleme ve değerlendirme komitesi kurulmalıdır. •Kanser konusunda daha fazla uzmanlaşma, risk faktörleri ve erken tanı alanlarında çalışmaların yapılması gerekmektedir.

71 Öneriler •Evde ölümleri de kapsamak için doğurgan çağ ve gebe izleme sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi •Kadın-doğum servisleri dışında diğer klinik servislerin de izlenmesi •Anne Ölümleri bildirim sisteminin diğer sistemlerle ortak çalışması

72 Ölümün Raporlanmasına İlişkin Öneriler •Ölümün raporlanması ve ölüm nedenlerinin belirtilmesi aynı süreçte ele alınmayabilir. •Ölümün raporlanması tıp doktoru tarafından yapılmalıdır. •Ölüm raporu cinsiyet, yaş ve ölüm nedenlerini içermelidir.

73 Ölümün Raporlanmasına İlişkin Öneriler •Ölüme götüren olayların ve koşulların kısa bir tarihçesini almak önemlidir. •Sağlık kurumu hasta dosyalarının incelenmesi •Sözel otopsi •Sözel otopsi: •İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları’nın görevi olabilir. •Sağlık personeli olmayan bir kişi doldurabilir. •Hayati Kayıt Örneklemi tekniği uygulanabilir.

74 Ölümün Raporlanmasına İlişkin Öneriler •Sağlık kurumlarında ölüm nedenlerinin Uluslararası Hastalık Sınıflaması Versiyon 10’a (ICD-10) göre yazılması gerekmektedir. •Ölüm nedenlerinin alt başlıklarının kodlama işleminin merkezi olarak belirlenen kodlara göre yapılması gerekmektedir.

75 Ölümün Raporlanmasına İlişkin Öneriler •Sağlık Bakanlığı, ölümler ve tıbbi nedenlerine ilişkin verinin toplanmasını kendisi için öncelikli bir politika olarak belirlemelidir. •Politika üretenler için ölüm nedenlerine ilişkin bilgilerin özel bir öneme sahip olduğu unutulmamalıdır.

76 Ölümün Raporlanmasına İlişkin Öneriler •Sağlık Bakanlığı, ölüm raporunun belirlenecek olan kurallara göre hazırlanmasını,hasta muayene etmekte olduğu gibi bir performans kriteri haline getirmelidir.

77 Ölümün Raporlanmasına İlişkin Öneriler •Tam-doğru-sürekli veri toplamak da sağlık görevlilerinin performans değerlendirilmesinde bir kriter haline dönüştürülmelidir.

78 Ölümün Raporlanmasına İlişkin Öneriler •Ölümün raporlanmasına ilişkin olarak UAÖÇ uzmanlarının da katıldığı bir çalışma grubunun gerçekleştirdiği çalışmalar gelecek için cesaret vermektedir. •Ölüm Raporu •Tıp doktorlarının eğitimleri için yapılan çalışmalar

79 İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: MERNİS Uygulaması •MERNİS için İlçe Nüfus Müdürlüklerinin aktif konuma geçmesi: •İlçe nüfus müdürlükleri ölüm bildirimlerini analiz ederek, sonuçları eksik bildiren/hiç bildirim yapmayan yerler ve kurumlarla paylaşarak bildirimleri artırmaya çalışmalıdır.

80 Aile Kütüğü Sistemi •MERNİS’de uygulanan aile kütüğü sistemi ölüm verisinin analizini zorlaştırmaktadır. •Nüfus kayıtları genellikle kişilerin yaşadığı yere göre değil, aile kayıtlarının bulunduğu yere göre düzenlenir. •Daimi ikametgaha göre tutulan nüfus kayıt sistemine geçiş yapılması gerekmektedir. –5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 2007 yılından itibaren ikametgaha dayalı nüfus kayıdı tutulmasına karar verilmiştir.

81 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Eğitimi •Nüfus kayıt sisteminden gelen bilginin hayati olayların izlenmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir: •NVİGM personelinin demografik veri analizi ve yorumu konularında hizmet içi eğitime alınmaları gerekmektedir.

82 •Ölüm bildirimi ile ilgili sorumluluğun muhtarlardan alınıp sağlık sisteminin sorumluluğuna verilmesi gerekmektedir. Öneriler

83 Belediyeler: Defin Ruhsatları •Sadece belediyesi olan yerlerde sağlık kurumları tarafından doldurulan üç parçalı formlar •Bir parçası İl Sağlık Müdürlükleri tarafından TÜİK’e gönderilmektedir. •MERNİS sistemi ile bağlantısı kopuktur. •İki sistemin birbirini denetleyecek yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

84 İŞBİRLİĞİ •Genelde hayati olayların bildirimi, özelde anne ölümlerinin saptanması, bildirimi ve önlenmesi konularında sektörler ve kurumlararası işbirliği gereklidir.

85 85 SEKTÖRLER VE KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ •Sağlık Bakanlığı •İçişleri Bakanlığı •Belediyeler •Mülki İdare Amirleri •Üniversiteler •Milli Eğitim Bakanlığı •Milli Savunma Bakanlığı •TÜİK •Sivil Toplum Kuruluşları •Diğer Kamu/Özel Kuruluşlar

86 “Kadının en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse, bu vazifenin ehemmiyeti layıkıyla anlaşılır. Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmiştir. Bugünün levazımatından biri de kadınlarımızın her hususta yükselmelerini temindir.” M. Kemal Atatürk (İzmir 31.1.1923)

87 87 Teşekkürler...

88 88 Sağlıklı Anneler ve Mutlu Bebekler


"Türkiye’de Anne Ölümlerinin Boyutu, Nedenleri ve Yapılması Gerekenler (UAÖÇ) Prof.Dr. Sabahat Tezcan XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 25 Ekim 2007, Denizli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları