Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1,2 ve 3 ile Bölünebilme 4,5 ve 6 ile Bölünebilme 7,8 ve 9 ile Bölünebilme 10 ve 11 ile Bölünebilme Karışık Örnekler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1,2 ve 3 ile Bölünebilme 4,5 ve 6 ile Bölünebilme 7,8 ve 9 ile Bölünebilme 10 ve 11 ile Bölünebilme Karışık Örnekler."— Sunum transkripti:

1 1,2 ve 3 ile Bölünebilme 4,5 ve 6 ile Bölünebilme 7,8 ve 9 ile Bölünebilme 10 ve 11 ile Bölünebilme Karışık Örnekler

2 1,2 ve 3 İle Bölünebilme  1'e bölünebilme kuralı Her sayı 1’e bölünür.  2'ye bölünebilme kuralı Birler basamağı 0,2,4,6,8 olan sayılar yada son rakamı çift olan sayılar 2 ile kalansız bölünür.  3'e bölünebilme kuralı Rakamları toplamı 3 veya 3’ün katları olan sayılar 3 ile kalansız bölünür.

3 4,5 ve 6 ile Bölünebilme 44'e bölünebilme kuralı Son iki basamağı 00 yada 4’ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünür. 55'e bölünebilme kuralı Birler basamağı 0 veya 5 olan tüm sayılar yada son rakamı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünür. 66'ya bölünebilme kuralı Hem 2 hem de 3 ile bölünebilen sayılar 6 ile kalansız bölünür.

4 7,8 ve 9 ile Bölünebilme  7'ye bölünebilme kuralı Sayı abc şeklinde ise sayının üstüne 312 yazılır.Üst üste denk gelen sayının rakamları ile 312’nin rakamları çarpılır.Çarpılan sayılar toplanır.Çıkan sonuç 7’nin katı ise sayı 7 ile kalansız bölünür.  8'e bölünebilme kuralı Sayının son üç basamağı 000 yada 8’in katı ise bu sayı 8 ile kalansız bölünür.  9'a bölünebilme kuralı Rakamları toplamı 9 veya 9’un katı olan sayılar 9 ile kalansız bölünür.

5 10 ve 11 ile Bölünebilme  10'a bölünebilme kuralı Birler basamağı yada son rakamı 0 olan sayılar 10 ile kalansız bölür.  11'e bölünebilme kuralı Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -,... işaretleri yazılır.Artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır.Çıkan sonuç 11’in katı ise bu sayı 11 ile kalansız bölünür.

6 BÖLÜNEBİLME İLE İLGİLİ ÖRNEKLER Şimdi Öğrendiklerimizi Pekiştirme Zamanı

7 KARIŞIK ÖRNEKLER  Örnek 1:Rakamları farklı 5 basamaklı 9452X sayısının 2 ile bölünebilmesi için X değerlerinin toplamı kaç olmalıdır?  Çözüm: 9452X sayısının 2 ile bölünebilmesi için X in alabileceği değerler 0 2 4 6 8 olmalıdır. Oysa bu sayının rakamlarının farklı olması istendiğinden X rakamı 2 ile 4 olamaz. Dolayısıyla X in alabileceği değerler 0 6 8 dir. Bu değerlerin toplamı 0 + 6 + 8 = 14 olur.

8 KARIŞIK ÖRNEKLER  Örnek 2: 5 basamaklı 1582A sayısının 3 ile bölünebilmesini sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır?  Çözüm: Bir sayının 3 ile bölünebilmesi için sayının rakamları toplamının 3 ün katları olması gerektiğinden 1 + 5 + 8 + 2 + A = 3. k olmalıdır. Buradan 16 + A = 3. k olur. Böylece A 2 5 8 değerlerini alması gerekir. Dolayısıyla bu değerlerin toplamı 2 + 5 + 8 = 15 olarak bulunur.

9 KARIŞIK ÖRNEKLER  Örnek 3:İki basamaklı mn sayısı 3 ile tam olarak bölünebilmektedir. Dört basamaklı 32mn sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?  Çözüm: mn sayısı 3 ile tam olarak bölünebildiğine göre m + n = 3. k olması gerekir. O halde 32mn sayısının 3 bölümünden kalan şöyle bulunur: 3 + 2 + m + n = 5+(m + n )  = 5 + 3. k  = 3 + 2 + 3. k  = 2 + 3. k Kalan = 2 dir.

10 KARIŞIK ÖRNEKLER  Örnek 4: Dört basamaklı 152X sayısının 4 e bölümünden kalan 2 olduğuna göre X in alabileceği değerler toplamı kaçtır?  Çözüm: 152X sayısının 4 e tam olarak bölünebilmesi için sayının son iki basamağının yani 2X in 4 ün katları olması gerekir. O halde X  0 4 8... (1)  değerlerini alırsa 152X sayısı 4 e tam olarak bölünür. Kalanın 2 olması için (1) nolu değerlere 2 ilave edilmelidir. Bu taktirde X  2 6  değerlerini almalıdır. Dolayısıyla bu değerlerin toplamı2 + 6 = 8olur.

11 KARIŞIK ÖRNEKLER  Örnek 5:666 + 5373toplamının 4 e bölümünden kalan kaçtır?  Çözüm: 666 nın 4 e bölümünden kalan şöyle bulunur: 66 nın 4 e bölümünden kalana eşit olup kalan 2 dir. 5373 ün 4 e bölümünden kalan şöyle bulunur: 73 ün 4 e bölümünden kalana eşit olup kalan 1 dir. Bu kalanlar toplanarak toplamın kalanı 2 + 1 = 3 bulunur.

12 KARIŞIK ÖRNEKLER  Örnek 6: 99999. 23586. 793423. 458 çarpımının 5 e bölümünden kalan kaçtır? Çözüm: Bir sayının 5 e bölümünden kalanı bulmak için birler basamağına bakılması gerekir ve birler basamağındaki rakamın 5 e bölümündeki kalana eşittir. Dolayısıyla  99999 sayısının 5 e bölümünden kalan 2 dir.  23586 sayısının 5 e bölümünden kalan 1 dir.  793423 sayısının 5 e bölümünden kalan 3 tür.  458 sayısının 5 e bölümünden kalan 3 tür.  Bu kalanların çarpımı 2. 1. 3. 3 = 18 olur. 18 in 5 e bölümünden kalan ise 3 tür.

13 KARIŞIK ÖRNEKLER  Örnek 7: 10 basamaklı 4444444444 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?  Çözüm: Sayının rakamlarının toplamını alıp 9 un katlarını atmalıyız. Rakamların toplamı: 4. 10 = 40 dır. Buradan 4 + 0 = 4 bulunur. O halde 4444444444 sayısının 9 a bölümündün kalan 4 tür.

14 KARIŞIK ÖRNEKLER  Örnek 8: Beş basamaklı 7A58A sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır?  Çözüm:  7 A 5 8 A  + - + - +  Kalan = (7-A+5-8+A) = 4 olarak bulunur.

15 KAZANIMLAR  Bölünebilme kurallarını açıklar

16 KAYNAKÇA  Birey Dershaneleri Matematik 1 Konu Anlatımı Birey Dershaneleri Matematik 1 Konu Anlatımı  www.bakimliyiz.com www.bakimliyiz.com  www.matematikcifatih.com www.matematikcifatih.com

17 HAZIRLAYAN  Çağrı KURT  İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2-B  110404024  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Dersi Sunu Ödevi


"1,2 ve 3 ile Bölünebilme 4,5 ve 6 ile Bölünebilme 7,8 ve 9 ile Bölünebilme 10 ve 11 ile Bölünebilme Karışık Örnekler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları