Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birler basamağı çift sayı olan her sayı 2 ile tam bölünür. 240, 362, 654, 956, 108 sayıları 2 ile tam bölünür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birler basamağı çift sayı olan her sayı 2 ile tam bölünür. 240, 362, 654, 956, 108 sayıları 2 ile tam bölünür."— Sunum transkripti:

1 Birler basamağı çift sayı olan her sayı 2 ile tam bölünür. 240, 362, 654, 956, 108 sayıları 2 ile tam bölünür.

2 Rakamlarının sayı değerleri toplamı 3 veya 3’ün katları olan her sayı 3 ile tam bölünür. 85a üç basamaklı sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için a ‘nın alabileceği değerleri bulunuz. 8+5+a=3k (k  N) 13+a=3k then a=2, a=5, a=8 olabilir.

3 Bir sayının son iki basamağının belirttiği sayı 4’e bölünebiliyorsa, o sayı 4 ile tam bölünür. 344  44 sayısı 4’ün katı olduğu için 4 ile tam bölünür. 36408  08 sayısı 4’ün katı olduğu için 4 ile tam bölünür. 1226  26 sayısı 4’ün katı olmadığı için 4 ile tam bölünemez.

4 Birler basamağı ‘0’ yada ‘5’ olan her sayı 5 ile tam bölünür. 500, 265, 180 sayıları 5 ile tam bölünür.

5 723ab  b=0 veya b=5 olur ‘sayı 5 ile bölünürse’ b=3 veya b=8 olur ‘ kalan 3 olduğu için’ a3  sayısı 4 ile bölünemez. a=0,1,2,4,6,8 değerlerini alırsa, a8  sayısı 4 ile bölünür 723ab beş basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 ve sayı 4ile tam bölünüyorsa a’nın alabileceği değerleri bulunuz.

6 2 ve 3 ile tam bölünen her sayı 6 ile de tam bölünür. 108, 216, 354, 582 sayıları hem 2 hem de 3 ile tam bölündüğü için, 6 ile de tam bölünürler.

7 Sayı birler basamağından başlayarak başa doğru 132 132... diye numaralandırılır. Her grup sırayla ‘+’ ve ‘-’ diye işaretlendirilir ve basamak değerleri ile çarpılarak toplama yapılır. Toplam; ‘0’ veya ‘7’ nin katı olan sayılar ise,sayı 7 ile tam bölünür. + - + abcdefgh  3a+b-2c-3d-e+2f+3g+h=‘0 veya 31231231 7nin katı olmalı’

8 Son üç basamağındaki sayı 8 ile bölünebilen her sayı 8 ile tam bölünür. 345000, 23120, sayıları 8 ile tam bölünür. 567322 sayısı 8 ile tam bölünemez.

9 Rakamların sayı değerleri toplamı 9 veya 9’un katları olan her sayı 9 ile tam bölünür. a585 dört basamaklı sayısının 9 ile tam bölünebilmesi için a’nın alacağı değerleri bulunuz. a+5+8+5=9k ise a+18=9k için a=0 olmalıdır.

10 Sayı abcdefgh ise -+-+-+-+ diye işaretlendirilir. (h+f+d+b)-(g+e+c+a)’nın eşiti ‘0’ veya ’11’ in katı ise sayı 11 ile tam bölünür. 375826 sayısı 11 ile tam bölünür çünkü, (6+7+8)-(2+5+3)=21-10=11 eder.

11 34ab dört basamaklı sayısının 15 ile bölünebilmesi için a’nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Sayının 5 ile bölünebilmesi için b=0 veya b=5 olmalıdır. b=0 ise 3+4+a+0=3k işleminden a=2,5,8 bulunur. b=5 ise 3+4+a+5=3k işleminden a= 0,3,6,9 bulunur. Buna göre a sayısı 7 farklı değer almış olur. Cevap D’ dir. A)3 B)5 C)6 D)7 E)8

12 aa7aab altı basamaklı sayısının 30 ile bölünebilmesi için a’nın alabileceği kaç farklı değer vardır? 30=3.10 olduğundan bu sayının 30 ile tam bölünebilmesi için hem 10 hem de 3 ile tam bölünmesi gerekir. b=0 olmalıdır ( 10 ile bölünebilmesi için) 4a+7=3k işleminden de a=2,5,8 olmalıdır(3 ile bölünebilmesi için) Cevap C’dir. A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

13 a44a dört basamaklı sayısının 12 ile bölünebilmesi için a’nın değeri kaç olmalıdır? 12=3.4 olduğundan bu sayının hem 3 ile hem de 4 ile tam bölünebilmesi gerekir. 4a iki basamaklı sayısı ’40’,’44’, ve ’48’ olabilir; yani a=0,4,8 olabilir 2a+8=3k işleminden de a=2, 5, 8 olabilir. Ortak değer a=8 ‘di,r. Cevap E’dir. A)2 B)4 C)5 D)6 E)8

14 a30b dört basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 3’tür.Bu sayı 3 ile bölünebildiğine göre, a kaç farklı değer alır? Sayının 5 ile bölümünden kalan 3 ise b=3 veya b=8 olabilir. b=3 ise a+b+3=3k ‘dan a+6=3k olur ve a=0,3,6,9 değerlerini alabilir. b=8 ise a+b+3=3k’dan a+11=3k olur ve a=1,4,7 değerlerini alabilir. a=0 olamaz (sayının bimler basamağı ‘0’ olamaz) a=3,6,9,1,4,7 değerlerini alır Cevap E’ dir. A)2 B)3 C)4 D)5 E)6

15 abcab beş basamaklı sayısı 11 ile tam bölünüyor.bacba beş basamaklı sayısının 77 ile bölümünden kalan kaçtır? 11 ile bölünebilen bu sayı için (a+c+b) – (b+a)=0 veya 11 olur ve c=0 bulunur.(c=11 olamaz.) bacba sayısı için (b+c+a)-(a+b)=0 veya 11 olur ve yine c=0 bulunur. 7 ile bölünmesi için -3b-a+2c+3b+a=0 veya 7 olmalıdır, 2c=0 veya 7 bulunur.c=0 olduğundan bacba sayısının 77 ile bölümünden kalan ‘0’ olur. Cevap A’ dır. A)0 B)3 C)5 D)7 E)13


"Birler basamağı çift sayı olan her sayı 2 ile tam bölünür. 240, 362, 654, 956, 108 sayıları 2 ile tam bölünür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları