Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzetim Destekli Üretim Planlama ile Üretim Hattı Verimliliğinin Artırılması 02.07.2010 Burak ALBAYRAK Bayram Kamer KÜÇÜKİSLAMOĞLU Gökçe YURDAKUL Süleyman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Benzetim Destekli Üretim Planlama ile Üretim Hattı Verimliliğinin Artırılması 02.07.2010 Burak ALBAYRAK Bayram Kamer KÜÇÜKİSLAMOĞLU Gökçe YURDAKUL Süleyman."— Sunum transkripti:

1 Benzetim Destekli Üretim Planlama ile Üretim Hattı Verimliliğinin Artırılması 02.07.2010 Burak ALBAYRAK Bayram Kamer KÜÇÜKİSLAMOĞLU Gökçe YURDAKUL Süleyman Zahid KENDİR Betül YAĞMAHAN Mehmet AKANSEL Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi 1 Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

2 İÇERİK  Üretim Sisteminin Tanıtımı  Problem Tanımı  Literatür Araştırmaları  Hazırlık Çalışmaları  Çözüm Yöntemi  Zaman Etütleri  Tur Sayısının Hesabı için Hazırlanan Excel Çalışması  Matematiksel Modeller  Matematiksel Model-2 İçin Excel Solver Çalışması  Benzetim: ARENA  Tartışma 02.07.2010230. YA/EM Ulusal Kongresi

3 ÜRETİM SİSTEMİNİN TANITIMI Üretim Aşamaları 02.07.2010330. YA/EM Ulusal Kongresi Hat Başı Fırın Yükleme-Çıkarma Glikol havuzu Süzdürme Durulama Su ile Yıkama- Kurutma İlk Kontrol-Markalama Operatörler O-ring işlemi Ara Stok Sızdırmazlık Testi Final Montaj Ara Stok Süper Kontrol

4 ÜRETİM SİSTEMİNİN TANITIMI Makinalar  Doğrusal Karozel  Dönel Karozel 02.07.2010430. YA/EM Ulusal Kongresi

5 PROBLEM TANIMI • Çalışmanın Amacı: Makinelerdeki üretimin dengelenmesi, üretimde standart sürelerin belirlenmesi, zaman kayıplarının azaltılarak daha çok çıktının elde edilmesi ve verimliliğin arttırılması • Çalışmanın Önemi: İşletmede tecrübeye dayalı olarak yapılan planlama işlerinin matematiksel model,benzetim ve Excel çalışmaları ile standartlaştırılması, bu çalışmalar sonucunda %30-60 oranında çıktı miktarlarında artış ve operatör ve makine atıl zamanlarının azaltılması sağlanmıştır. 02.07.2010530. YA/EM Ulusal Kongresi

6 PROBLEM TANIMI • Gözlenen Sorunlar:  Hat dengelemenin sağlanamamasından dolayı, makine verimliliğinin çok düşük olması  Askılara yüklenmesi planlanan kalıpların zorluğu nedeniyle 6 dakika içerisinde bu işlemlerin yetiştirilememesi  İşlemler için standart sürelerin olmaması nedeniyle çıktı sayısının standart olarak belirlenememesi  İşlemler esnasında, çalışanların hareketlerinin standart hale getirilememesi nedeniyle operatör verimliliğinin düşük olması  Çalışanların, işlemler esnasında bazı ergonomik problemler yaşamaları (uzanma, eğilme, dengesiz vücut duruşu,…) 02.07.2010630. YA/EM Ulusal Kongresi

7 LİTERATÜR ARAŞTIRMALARI Hat Dengeleme  Hat dengeleme; seri üretim usulü çalışan bir üretim firmasında, üretim yapılan bir hattın maksimum verime ulaşabilmesi için yapılan düzenlemelerdir.  Temel amaç; montaj hatlarında veya sürekli üretim hatlarındaki çalışanların iş yüklerinin dengelenmesidir (Keytack, 1997).  Hat dengelemenin amaçları: – Düzenli bir malzeme akışını sağlamak – İnsan gücü kullanımını en üst düzeye ulaştırmak – Makine sığalarını en üst düzeyde kullanmak – İşlemler için en az süreyi kullanmak – Boş süreleri ve dengeleme kayıplarını en küçüklemek 02.07.2010730. YA/EM Ulusal Kongresi

8 Yığın Çizelgeleme  Grup haline getirilen parçaların işlenmesinde, bir makinede aynı anda birden fazla işlem yapılabilir. İşlemleri gerçekleştiren makinenin kapasitesi, her bir parti büyüklüğünden daha büyük olmalıdır (Chang ve Wang, 2004).  Her yığından işler belirlenirken, iş sırasını belirlemek ve daha sonra bu işleri makine kapasitesi sınırları içinde başarılı şekilde yerleştirmek için bir parametre sezgisel olarak seçilir (Chang ve Wang, 2004).  Genellikle geliştirilen modeller tur zamanının (işlem zamanı) en küçüklenmesi amacına dayanır. 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi8

9 Matematiksel Modelleme  Matematiksel modelleme, bir olayın geçmişte elde edilmiş sonuçlarından yararlanarak, bu olayın gelecekte ne gibi sonuçlar doğuracağını araştırmamıza yardımcı olan niceleyici tekniklerdir.  Tamsayılı doğrusal programlama, değişkenlerinden bazılarının ve tümünün tamsayılı (ya da kesikli) değerler aldığı bir doğrusal programlama problemidir (Taha, 2000). 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi9

10 Benzetim  Üretim sistemlerinin analizi ve tasarımı için bir yazılım modeli ile benzetim çok sık kullanılan yöntemlerden biridir. Benzetim, analitik veya matematiksel modelleme ile kolayca tanımlanamayan karışık sistemlerin işletme analizinde ve tasarımında gerekli bir araçtır (Askin ve Standridge,1993).  Benzetim metodolojisinin uygulanmasında 8 adım bulunmaktadır (Ülgen ve Williams, 2002): – Problemin tanımı – Çalışmanın tanımı – Model tasarımı – Girdi ve varsayımların belirlenmesi ve prosesin tanımlanması – Benzetim modeli, doğrulama ve onaylama – Deneysel tasarım – Belge ve sonuçlar – Model yaşam döngüsünün devamı 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi10

11 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI  İşlem standart süreleri için zaman etütlerinin yapılması  Dönel karosellerde, askılara asılacak toplam kalıp sayısının ve her askıya asılacak kalıp sayısının belirlenmesi için matematiksel model kurulması ve Excel çalışmasının hazırlanması  Çalışanların hareketlerinin standart hale getirilmesi  Sistemin makine ve operatör kullanımı oranlarının hesaplatılması için benzetimin yapılması  Çalışma alanlarının ergonomik açıdan düzenlenmesi 02.07.20101130. YA/EM Ulusal Kongresi

12 ÇÖZÜM YÖNTEMİ BAŞLA Problemin Tanımlanması İşletmede gözlenen sorunların tespiti, neden-sonuç analizinin yapılması ve verilerin toplanması Zaman Etütlerinin Yapılması Yapılan işlemlerin standart sürelerinin elde edilmesi için zaman etüdü çalışmalarının yapılması Matematiksel Modellerin Oluşturulması Makinelere ve askılara yüklenecek kalıp sayılarının belirlenebilmesi için modellerin kurulması 02.07.20101230. YA/EM Ulusal Kongresi

13 ÇÖZÜM YÖNTEMİ Excel ve Excel Solver Çalışmalarının Oluşturulması Üretim planlamacının zaman kaybını azaltmak, teorik ve fiili çıktı miktarlarının karşılaştırılması Benzetimin Yapılması Matematiksel modelin çıktılarının benzetim ile değerlendirilmesi, operatör ve makine verimliliklerinin ölçülmesi Çalışmaların değerlendirilmesi ve uygulanması Tüm çalışmaların incelenerek sonuca bağlanması BİTİŞ 02.07.20101330. YA/EM Ulusal Kongresi

14 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi14 Zaman Etütleri Zaman etütleri kronometraj yöntemiyle yapılmıştır. ZAMAN ETÜT FORMU BÖLÜM:Etüt No:1 REFERANS NUMARASI: 478643 TESİSAT / MAKİNA: C3 DÖNEL KAROSELSayfa No:1 EL / ÖLÇÜ ARAÇLARI:Tarih: 26.01.2010 Başlangıç: MALZEME KODU:Bitiş: MALZEME ADI: PLASTİK BORUGeçen Süre: OPERASYON ADI: YÜKLEME-BOŞALTMA-KONTROL-MARKALAMAEtüdü Yapan: İŞÇİ:Onaylayan: ÖĞE TANIMI Okunan Zaman Çıkarılan Zaman Temel Zaman ( sn) Ölçülen AdetBirim ZamanAçıklama ÇEVRİM 1İŞLEM NO 1Isıtılmış boru masada hazır bulunan büküm7071adet için7 aparatına yerleştirilmeye başlanır ve bu esnada klipsler de takılarak yükleme işlemi tamamlanır 2Glikol havuzundan gelen borular askılardan11741adet için4 alınarak kalıplardan çıkarılır 3kalıplardan çıkarılan borulara yıkama131121adet için2 ve kurulama işleminden sonra aparat kontrolü yapılır 4aparat kontrolünden sonra markalama151321adet için2 yapılarak sepetlere yerleştirilir

15 Tur Sayısının Hesabı için Hazırlanan Excel Çalışması 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi15 Dönel Karozel-1

16 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi16 MATEMATİKSEL MODELLER Matematiksel Model-1: Bir Turdaki Kalıp Sayısını Belirlemek • Karar Değişkenleri: x i : Makinenin bir turunda i. referanstan üretilecek miktar i = 1,2,…, n • Parametreler: D i : gün içerisinde i. referanstan makineye vardiya başına yüklenmesi gereken adet ( i = 1,2,…, n ) d : makinenin vardiya içinde atacağı tur sayısı a i : i. referansın üretim zamanı ( i = 1,2,…, n ) V : çalışma süresi R i : i. referansa ait eldeki kalıp sayısı ( i = 1,2,…, n )

17 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi17 • Amaç Fonksiyonu: • Kısıtlar: (1) (2) (3) (4) (5) Matematiksel Model-1: Bir Turdaki Kalıp Sayısını Belirlemek

18 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi18 Referans No Eldeki Kalıp Adedi Ortalama Üretim Süresi(sn) Bir Turda Yüklenecek Kalıp Adedi 478644532452 478643571656 4791726755 Firmanın bu yükleme senaryosunu LINDO programı ile çözdüğümüz zaman planlanan üretim miktarı 1130 adet olması gerekirken, gerçekleşen üretim miktarı 870 adettir. Bu durum hem makine hem de operatör verimliliklerinin düşük olduğunu göstermektedir. Matematiksel Model-1: Lindo Sonuçları

19 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi19 • Karar Değişkenleri: X ij : i. referanstan j. askıya asılacak kalıp miktarı i = 1,2,…, n ; j =1,2,3,4 • Parametreler: R i : i. referansa ait eldeki kalıp sayısı d : makinenin vardiya içinde atacağı tur sayısı t i : i. referansın birim üretim zamanı g i : i. referansa ait bir adet kalıbın ağırlığı V : çalışma süresi D i : gün içerisinde i. referanstan makineye bir turda yüklenmesi gereken adet G T : bir turda makineye yüklenecek kalıpların toplam ağırlığı Matematiksel Model-2: Her Askıya Asılacak Kalıp Sayısını Belirlemek

20 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi20 • Amaç Fonksiyonu: • Kısıtlar: (1) (2) (3) (4) Matematiksel Model-2: Her Askıya Asılacak Kalıp Sayısını Belirlemek

21 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi21 • Kısıtlar: (5) (6) (7) Matematiksel Model-2: Her Askıya Asılacak Kalıp Sayısını Belirlemek

22 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi22 1.askı2.askı Ürün referansıKalıp adediÜrün referansıKalıp adedi 4791720 0 4786431347864321 4786441647864412 3.askı4.askı Ürün referansıKalıp adediÜrün referansıKalıp adedi 4791725 0 478643154786431 4786440 22 Toplam Ürün referansıKalıp adedi 4791725 47864350 47864450 Matematiksel Model-2: Lindo Sonuçları

23 Matematiksel Model-2 İçin Excel Solver Çalışması 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi23

24 BENZETİM: ARENA 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi24  Matematiksel modeller ile elde edilen kalıp miktarlarının benzetim sistemine aktarılarak, bir vardiyalık üretim süresi incelenmiştir.  Benzetimde sürelerde ilgili dağılımlar belirlenerek rassallıklar belirlenmiştir. Rassal durumların gerçekte sistemi nasıl etkileyeceği incelenmiştir.  İncelenen performans ölçütleri  Dönel makinelerin doluluk oranları  Operatörlerin doluluk oranları  Gün sonunda meydana gelen üretim miktarı  Önerilen sistemin benzetimi için parçaların süreleri için zaman etüdü çalışmalarından yararlanılmış ve ilgili dağılımlar belirlenmiştir.  Matematiksel modellerin çözümlerinden yararlanılmıştır.

25 Arena-Benzetim Aşamaları 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi25  Aşama-1 : Tüplerin Kalıplara Yüklenmesi ve Dönel Makine İşlemleri Parçaların ve zamanların tanımlanması Operatörün tüpü kalıba yüklemesi Dönel makinede gerçekleşen işlemler

26 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi26  Aşama-2: Kalıplardan Şekillenmiş Tüplerin Çıkarılması Operatörün şekillendirilmiş tüpü kalıptan çıkarması Her ürüne ait parça miktarını tutmak için “sayaç” tanımlaması Arena-Benzetim Aşamaları

27 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi27  Aşama-3: Tüplerin Yıkanması, Kontrol Edilmesi ve Markalanması Operatörün şekillendirilmiş tüpleri yıkaması Operatörün şekillendirilmiş tüpleri gözle kontrole etmesi ve markalaması Tüplerin yıkama için kümelenmesi Tamamlanan yarı ürünlerin ara stoku Arena-Benzetim Aşamaları

28 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi28  Aşama-4: O-ring İşlemi Tüplere o-ring takılması Tüplere o- ring takılması için gruplandırm a Sızdırmazlık testi için ara stok Arena-Benzetim Aşamaları

29 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi29  Aşama-5: Sızdırmazlık Testi  Aşama-6: Süper Kontrol İşlemi Sızdırmazlık testi için gruplama Sızdırmazlık testi Süper kontrol için gruplama Süper kontrol işleminin gerçekleştirilmesi Bitmiş ürünlerin sayılarak ambara gönderilmesi Arena-Benzetim Aşamaları

30 Arena-Benzetim Sonuçları 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi30 Uygulama için Excel arayüzü ile kalıplardan kaç tane konulması durumunda makinenin kaç tur atacağı saptanmış, daha sonra Excel Solver dan yararlanarak, her askıya kaç çeşit referans atanacağı belirlenmiştir. 2.dönel makinedeki her askıdaki kalıp değerleri 1.askı2.askı Ürün referansıKalıp adediÜrün referansıKalıp adedi 4787095 0 4786442 19 4786431447864310 3.askı4.askı Ürün referansıKalıp adediÜrün referansıKalıp adedi 4787090 2 4786441847864411 4786431247864314 Toplam Ürün referansıKalıp adedi 4787097 47864450 47864350 Atılacak tur sayısı10

31 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi31 Referans No Kullanılan kalıp sayısı Çıktı miktarı 478709642 47864443301 47864346322 Toplam665 Atılan tur sayısı7 Önceki Durum Önerilen Durum  Sisteme aynı vardiya süresi içerisinde daha fazla kalıp girmekte ve daha fazla tur atılmaktadır.  Bunun sonucunda daha fazla çıktı miktarı (%60) elde edilmektedir. Makine Kullanım OranıOperatör Kullanım Oranı Makine Kullanım Oranları Makine cinsiUlaşılan durum Dönel makine 2% 84 Operatör Doluluk Oranları OperatörUlaşılan durum Operatör3% 99 Operatör4% 99 Referans No Excel Değerleri Benzetim Değerleri Kullanılan kalıp sayısı Çıktı miktarı 47870977082 47864450500492 47864350500499 Toplam10701073 Atılan tur sayısı1010,3 Arena-Benzetim Sonuçları

32 TARTIŞMA 02.07.201030. YA/EM Ulusal Kongresi32  Projenin Amacı: Dönel makinelerdeki üretimin dengelenmesi, üretimde standart sürelerin belirlenmesi, zaman kayıplarının azaltılarak daha çok çıktının elde edilmesi ve verimliliği arttırılması  Yapılan Çalışmalar: - Zaman Etütleri - Matematiksel Modeller - Excel Çalışması/ Excel Solver - Sistemin Benzetimi  Elde Edilen Sonuçlar: - İş standardizasyonu, gelen talepler için planlamanın daha gerçekçi düzenlenebilmesi - Vardiya süresinin etkin kullanımı, planlamacının sisteme daha hakim olması - Oluşturulan modeller ile elde edilen çıktı miktarlarında (değişen şartlar altında) %30-60 arasında artışın gerçekleşmesi - Makinelerin ve operatörlerin kullanım oranlarında artış sağlanması (bu durumda atılan tur sayısının artışlarından meydana gelmektedir)

33 Eleştiri / Soru / Cevap


"Benzetim Destekli Üretim Planlama ile Üretim Hattı Verimliliğinin Artırılması 02.07.2010 Burak ALBAYRAK Bayram Kamer KÜÇÜKİSLAMOĞLU Gökçe YURDAKUL Süleyman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları